Views
3 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Naast Conakry beschikt

Naast Conakry beschikt ook een stad als Boké over een oogkliniek Moussa's medicatie Apotheek in Conakry, inbraakproof

Ook heeft Moussa een hartaandoening waarvoor hij medicatie gebruikt en regelmatig een arts moet bezoeken. Samen met de oogdruppels en controles bij de oogarts zal een relatief groot deel van het gezinsinkomen straks opgaan aan medische kosten. De komende maanden kan Moussa nog gebruik maken van een medisch budget van IOM. Een overheidsprogramma of verzekeringsstelsel ontbreekt in Guinee. “Je groeit hier op onder het motto dat voorkomen beter is dan genezen. Maar je hebt het niet altijd voor het zeggen.” Moussa also has a heart condition for which he needs medication. Together with eye drops and controls at the ophthalmologist a relatively large proportion of the family income will soon be absorbed by medical costs. In the coming months Moussa can still benefit from a medical budget from IOM. A government program or insurance system is absent in Guinea. “You grow up here under the motto that prevention is better than cure. But you are not always in charge.” Many Guineans also make use of traditional practices of the medicine man. Faith in the medicine man is often accompanied by a distrust in Western medicine. This made it more difficult to combat an epidemic of Ebola that broke out in Guinea in 2014. Resulting in many victims and disrupted health care systems in mainly Guinea, Sierra Leone and Liberia. Meanwhile, partly due to the efforts of the international community, the health care system in Guinea is recovering again. 81 Oogkliniek in Boké, mede door buitenlandse donaties tot stand gekomen