Views
2 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

Muurschildering ter

Muurschildering ter voorkoming van ziekteverspreiding. Analfabetisme is wijdverspreid, waardoor in Guinee vaak in beeldtaal wordt gecommuniceerd. “Je groeit hier op onder het motto dat voorkomen beter is dan genezen. Maar je hebt het niet altijd voor het zeggen.” “You grow up here under the motto that prevention is better than cure. But you are not always in charge.”

Voor medische zorg wenden veel Guineeërs zich ook tot de traditionele praktijken van de medicijnman. Het geloof in de medicijnman gaat daarbij vaak gepaard met een wantrouwen in de westerse geneeskunde. Dit bemoeilijkte de bestrijding van een epidemie van ebola die in 2014 in Guinee uitbrak. Veel slachtoffers en een ontwrichte gezondheidzorg waren het gevolg in vooral Guinee, Sierra Leone en Liberia. Inmiddels, mede door veel aandacht van de internationale gemeenschap, is de gezondheidszorg zich weer aan het herstellen in het land. Ook de medische zorg die Moussa nodig heeft is beschikbaar en hij kan er vooralsnog aan komen. Hij weet dat ze meer zullen moeten verdienen om alle kosten ook straks te kunnen dekken. “Ik begeef me in een overgangsfase. Mijn eigen land moet ik weer opnieuw ontdekken. Gelukkig heb ik door de hulp die ik krijg daarvoor wat ruimte.” Also the medical care that Moussa needs is available. And for at least the coming months he will be able to obtain it. However, he knows that they will have to earn more money soon to be able to cover all costs in the future. “I’m in a transition phase in which I have to rediscover my own country. Thanks to the support I receive I have some space for this.” 83 IOM heeft extra aandacht voor kwetsbare migranten, zoals migranten met een medische aandoening. Voor vertrek wordt in kaart gebracht of de nodige medische zorg beschikbaar is in het land van herkomst en wat de kosten hiervan zijn. Als de migrant besluit terug te keren dan zal in overleg met een arts gekeken worden welke voorzieningen er getroffen moeten worden voor de terugreis. Mogelijk dat de migrant begeleid moet worden door een sociale of medische escort. Eenmaal aangekomen in het geboorteland zal de migrant verder ondersteund worden door het lokale IOM-kantoor bij het herintegratieproces en de toegang tot gezondheidszorg. IOM provides extra support to vulnerable migrants, such as migrants with a medical condition. Prior to departure, information is collected on the availability and costs of the necessary medical care in the home country. If the migrant decides to return, measures for a safe and well-prepared return will be discussed with a doctor. Possibly the migrant needs to be accompanied by a social or medical escort. Upon arrival in the home country, the migrant will receive further support from the local IOM office during the reintegration process, including support in receiving medical care.