Views
3 months ago

IOM MIGRANT STORIES_def

DE IOM

DE IOM COUNSELOR Over hun rol en drijfveren About their role and motives IOM werkt in Nederland op het gebied van vrijwillige terugkeer met 20 counselors. Verspreid door het land staan zij direct in contact met migranten in diverse opvanglocaties en daarbuiten. Zij geven informatie en begeleiding aan migranten die willen terugkeren of dit overwegen. Dit betekent goed luisteren en inspelen op vragen en behoeften, vanuit een neutrale positie. Jaarlijks spreken de counselors duizenden migranten, waarvan in het afgelopen decennium gemiddeld ruim 2.700 per jaar met IOM zijn teruggekeerd naar bijna 100 verschillende landen. Onontbeerlijk is de samenwerking met andere organisaties. In een voortdurend veranderend migratielandschap is het onderlinge contact cruciaal voor de uitvoering van het werk. Wie zijn deze counselors van IOM? Hoe zien zij hun rol en wat drijft hen in hun werk? Interview met: Eric van den Boom, werkzaam in detentiecentrum Rotterdam en verschillende asielzoekerscentra. 85 IOM in the Netherlands has a team of 20 counselors working in the field of voluntary return. Working across the country, they are in direct contact with migrants residing in various reception centers and beyond. They provide information and guidance to migrants who want to return or consider this. This means listening carefully and responding to questions and needs, in an objective and neutral way. Every year the counselors speak to thousands of migrants, of whom by average more than 2,700 returned with IOM annually to almost 100 different countries in the past decade. The collaboration with other organizations is indispensable. In a constantly changing migration landscape mutual contact is crucial in the execution of their daily work. Who are these counselors of IOM? How do they see their role and what drives them in their work? Interview with: Eric van den Boom, working in detention center Rotterdam and various reception centers.