Views
4 months ago

IOM MIGRANT STORIES_def

“In mijn werk zie ik

“In mijn werk zie ik de verschillen tussen migranten dagelijks. Mijn counseling pas ik daarop steeds aan. Je moet een casus kunnen lezen. Je intuïtie, kennis en ervaring, dat speelt allemaal een rol in een gesprek.” Wanneer en waarom ben je gaan werken bij IOM? “Ik ben geschiedenisleraar geweest op het havo/vmbo. Later heb ik een tijd als reisleider gewerkt in diverse landen. Via jeugdwelzijnswerk met alleenstaande minderjarige asielzoekers ben ik uiteindelijk in 2004 bij IOM terechtgekomen. IOM is actief binnen verschillende migratiethema’s, waarvan terugkeer er een is. Daar is altijd veel maatschappelijke discussie over; van detentieboten tot Mauro en van Bed-Bad-Brood tot uitzetting van een Armeense moeder. Ik vind het een interessant onderwerp. Het is nooit zwart-wit.” When and why did you start working at IOM? “I used to be a history teacher at high school. Later I worked as a tour guide in various countries. In 2004 I joined IOM through youth welfare work for unaccompanied minor asylum seekers. IOM is active in various migration areas, including return migration. There is always a lot of public debate about this topic; from detention boats to the Mauro case and from Bed-Bath- Bread discussions to the expulsion of an Armenian mother. I think it’s an interesting topic. It is never black and white.” Wat maakt dat jij dit werk al zo lang doet? “Het contact met de mensen zelf is voor mij toch het leukst. Daar haal ik de meeste werkvreugde uit. Van Filipijnse au pairs tot de snelkookpan van vreemdelingenbewaring, ik kom telkens weer bijzondere verhalen tegen. En je weet dat je als IOM een belangrijke rol kan spelen. Van de meer dan tweeduizend terugkeerders die ik door de jaren heen heb begeleid, hebben we bij een groot deel echt een verschil kunnen maken. Dat baseer ik op de contacten die ik soms nog heb nadat mensen zijn teruggekeerd.” What makes you do this work for so long? “For me, being in direct contact with migrants is the most enjoyable part of my work. From Filipino au pairs to the pressure cooker of administrative detention, I always come across special stories. And you know that as IOM you can play an important role. Of the more than two thousand returnees I had in my caseload over the years, we have been able to make a difference for many. I know this based on the contacts I sometimes still have with migrants after their return.”

“In my work I see the differences between migrants on a daily basis and I adjust my counseling accordingly. You must be able to read a case. Your intuition, knowledge and experience all play a role in a conversation.” 87