Views
2 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

“Je ziet het geworstel

“Je ziet het geworstel met de keuzes die migranten moeten maken. Van alle kanten wordt er beïnvloed. Als neutrale partij probeer ik te helpen door het over de realiteit te hebben.” Kan je nog steeds verrast worden? “Ja, absoluut. En dat is niet alleen in het contact met de migrant, dat is ook met de partners. Er is altijd wel weer een nieuwe situatie. Het beleid is constant in beweging. De DJI-toezichthouder, de DT&V-regievoerder, de COA-medewerker, allemaal hebben we te maken met veranderingen. En je hebt het daarover met elkaar. Het is nooit saai in die zin.” Can you still be surprised? “Yes, absolutely. And that is not only in the relationship with migrants, but also with the partners. There is always a new situation. The policy is constantly changing. The DJI-guard, the DT&V-case manager, the COA-employee, we are all dealing with changes. And you talk about that. It’s never boring in that sense.”

Kan je je wel eens storen in een gesprek? “Je hebt wel een bepaalde mening soms over stappen die iemand heeft gezet of situatie waarin iemand is terechtgekomen, maar dat heeft geen invloed op mijn counseling. Je hebt mensen die analfabeet zijn, of bepaalde dingen echt niet snappen, zich dingen laten aanpraten, verkeerde informatie ontvangen ... Je moet niet te makkelijk oordelen over soms onverstandige keuzes die mensen maken. Je ziet ook het geworstel met de keuzes die migranten moeten maken. Van alle kanten wordt er beïnvloed; de advocaat, de overheid, het sociaal netwerk, de familie in het land van herkomst ... en daar zit ik als IOM dan tussen. Je zegt in de gesprekken niet wat iemand moet doen, maar probeert als neutrale partij wel te helpen door het over de realiteit te hebben. Hoe je dat doet verschilt per persoon. Soms leiden de gesprekken tot terugkeer, en soms zie je dat mensen gewoon meer tijd nodig hebben of echt niet terug willen. Ik ben dan wel eens eerlijk en zeg dat ze geen spel hoeven te spelen. Kom bij ons langs als je daar behoefte aan hebt. Dat is heel laagdrempelig en kan dus ook de behoefte zijn om gewoon even een praatje te maken en te proeven wat voor soort organisatie we zijn.” Can you get irritated sometimes when counseling? “Sometimes you may have an opinion about certain steps someone took or situation in which someone has ended up. But this never has influence on my counseling. You need to realize some people are illiterate, do not really understand certain things or receive wrong information. You should not judge too easily about unwise choices people can make. You also see migrants struggling with the choices they have to make. There is influence from all sides; the lawyer, the government, the social network, the family in the country of origin ... and then there is IOM in the midst of all these parties. It’s IOM’s role not to tell someone what to do, but try to help as a neutral party by talking about the reality. How you do that depends on the person. Sometimes the counseling sessions lead to return, and sometimes you see that people simply need more time or do not want to go back. In some cases I am honest and tell them they do not have to play a game. Come visit us if you want it. Meeting us can be done very low profile, so also if you feel the need to just have a chat and get a sense of what kind of organization we are.” 89 “You see migrants struggling with the choices they have to make. There is influence from all sides. As a neutral party I try to help by talking just about the reality.”