Views
3 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

72.361+1 Volgens data

72.361+1 Volgens data van IOM kwamen in 2017 via de Middellandse Zee 172.362 migranten Europa binnen. De data laten verder zien dat 3.139 migranten de oversteek niet haalden. Dat staat gelijk aan een gemiddeld dodental dat jaar van ruim 8 migranten – mannen, vrouwen en kinderen – per dag. Mohammad uit Iran kent de dunne lijn tussen deze getallen; tussen leven en dood. Hoe bereikte hij Europa? En vond hij wat hij zocht? Een verhaal achter het grote getal. IOM reports that 172,362 migrants and refugees entered Europe by sea in 2017. Fatalities reached at least 3,139, according to IOM’s data. The 3,139 deaths in the Mediterranean indicate a 2017 average daily death toll of more than 8 men, women and children per day. Mohammad from Iran knows about the fine line between these numbers; between life and death. How did he reach Europe? And did he find what he was looking for? A story behind the big number. Mohammad in Nederland, zeventien dagen na zijn vertrek uit Iran. Fotografie: Mohammad

172.361 + 1 Verslag van een migrant over zijn reis naar Europa A migrant’s account of his ordeal to reach Europe 9