Views
2 weeks ago

IOM MIGRANT STORIES_def

“Het krachtenveld is

“Het krachtenveld is veel groter dan je denkt. Het heeft mij veel geleerd. Ook als professional in de omgang met alle partijen.” “Along the way you get more aware of the complexity of certain issues and that the world is not perfect. It has taught me a lot, also as a professional in dealing with all parties.”

“Mijn mobiel staat 24/7 aan. Migranten bellen me dus ook wel eens ‘s avonds laat of in het weekend. Ik zie dat niet als een bezwaar.” “My mobile is on 24/7. Migrants sometimes call me late at night or during the weekend. I personally do not see that as a problem.” Heb je wel eens last van beroepsdeformatie? “Nee hoor, maar het werk heeft mij wel degelijk gevormd. Toen ik begon was ik denk ik een stuk idealistischer en naïever in zekere zin. Het krachtenveld is veel groter dan je denkt. Een stuk genuanceerder doet je dat worden. Je erkent veel meer dat de wereld niet perfect is. Het heeft mij veel geleerd. Ook als professional in de omgang met alle partijen. Je merkt dat je door je werk een redelijk gefundeerde mening hebt over migratie. Tegelijkertijd geeft het je ook het besef dat er zoveel gebrek aan informatie en kennis is bij het grote publiek. Dat geldt dus voor allerlei onderwerpen. Het kan zoveel beter.” 95 Do you ever suffer from professional deformation? “No, but the work really did shape me. When I started I think I was a lot more idealistic and naïve in a way. Along the way you get more aware of the complexity of certain issues and that the world is not perfect. It has taught me a lot, also as a professional in dealing with all parties. Because of my work I have a reasonably well-founded opinion about migration. At the same time it makes you realize that there is so much lack of information and knowledge among the general public. This applies to all kinds of subjects. There is so much room for improvement.” Toch nog een beetje de idealist? “Mmm, denk meer realist.” Still a bit of an idealist? “Mmm, think more realist.”