Views
2 weeks ago

Uitnodiging LNI Timing van beinvloeden

Lerend Netwerk Imago

Lerend Netwerk Imago Timing van beïnvloeden In het opleidings- en beroepskeuzeproces van hun kinderen zijn de ouders een essentiële – en vaak over het hoofd geziene – schakel. Eliane Reehuis, van Drijfveerkracht, pleit voor de mentor, die in nauwe samenspraak met de ouders het keuzeproces begeleidt, als spil in het verhaal. Uiteraard staat daarbij de wens van de leerling voorop. Ook benadrukt zij het belang van het creëren van een goed imago van de zorgsector bij leerlingen én ouders. Tijdens het Lerend Netwerk Imago brengen wij decanen en mentoren uit het onderwijsveld en ambassadeurs, communicatie- en opleidingsprofessionals uit de Limburgse zorg- en welzijnssector samen om thema’s binnen het beroepskeuzeproces en LOB te verkennen en uit te diepen. Wie is Eliane Reehuis? Vanuit haar bedrijf, Drijfveerkracht, is Eliane sinds 2009 onder meer werkzaam in het onderwijs. Ze houdt zich bezig met onderwijsontwikkeling, projectleiding voor onderwijsvernieuwing en loopbaanoriëntatie en - begeleiding van leerlingen (LOB). Meer info op haar website

Voor wie? Ben jij het er helemaal mee eens dat zorgorganisaties en onderwijsinstellingen sámen de verantwoordelijkheid dragen voor een kwalitatief goede instroom van jongeren in de zorg- en welzijnssector? En ben je: ✓ Begeleider van het beroepskeuzeproces van jongeren en wil je meer te weten komen over de juiste momenten om ouders en leerlingen nieuwe inzichten mee te geven? ✓ Docent en zoek jij verdieping in het kader van je eigen professionalisering? ✓ Geïnteresseerd in de inhoud van het nieuwe landelijke lespakket zorg en welzijn voor VMBO, Havo en VWO leerlingen? ✓ Ambassadeur of zorgprofessional en zoek je aansluiting bij het onderwijs op het terrein van LOB ? ✓ Communicatieprofessional en wil je weten wanneer je ouders en leerlingen het beste bereikt?

U kan de uitnodiging hier nogmaals bekijken. - Oscare
afgifte van deze persoonlijke uitnodiging - Sofoco
Uitnodiging BastenTUe definitief.pdf - Technische Universiteit ...
Uitnodiging workshop 160408.pdf - VAB
Uitnodiging symposium_09-03 - Stuurgroep ondervoeding
DOSSIERwerkervaringopdoeninopleidingenDEF
Uitnodiging - DEN
* uitnodiging Vervoorn 2:DEF - Sport Knowhow XL
Uitnodiging Würth Shop Den Haag donderdag ... - Würth Nederland
Uitnodiging - Stenden Hogeschool
download de volledige uitnodiging - Inter
Bekijk hier de uitnodiging - SBR
Een voorwerp van aanhoudende zorg - Onderwijsraad
Bekijk de uitnodiging voor meer informatie en het programma - GGzE
VOX April 2007 - USG Vox
PERSOONLIJKE UITNODIGING - UNIZO.be
Uitnodiging 25 april 2013 - Technische Universiteit Eindhoven
Uitnodiging Krimpcafé XL - Zorg Innovatie Forum
Uitnodiging Symposium 2012 (2).pdf - UMC Utrecht
Uitnodiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders ... - Wegener