Views
10 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

nieuws op de

nieuws op de strategische doelen van de eigenaren. Een kwaliteitssysteem, waarin processen en afspraken worden vastgelegd, is hierbij van groot belang. Maar het gaat ook om de mensen, die uiteindelijk de windparken beheren en de processen monitoren en verder optimaliseren.” “Onze ambitie is om, naast continue verbetering van onze eigen prestaties, één van de meest concurrerende assetbeheerders in de Europese windmarkt te zijn en te blijven”, becommentarieert Frank Oomen, wind operations director bij Eneco. “Met dit certificaat wordt het makkelijker om andere bedrijven aan te trekken, die op zoek zijn naar een beheerder voor een optimale prestatie van hun windmolens. Want gestructureerd assetmanagement is de ruggengraat voor optimaal beheer.” Binnen de energiesector zijn eerder ISO 55001-certificaten toegekend. Enexis en Tennet ontvingen het voor het beheer van hun netwerken. In 2015 ontving Dong Energy het certificaat voor een aantal windparken dat het in beheer heeft. Foto: Jorrit Lousberg NIEUW DIGITAAL PLATFORM Essent introduceert een digitaal platform dat ondernemers ‘aantoonbaar en direct’ koppelt aan wind- en zonneparken. Het is hiermee naar eigen zeggen het eerste energiebedrijf van Nederland. Het peer-to-peer-platform helpt ondernemers hun energieverbruik te verduurzamen. Ellyn, zoals het heet, geeft ondernemers elk kwartier inzicht welk door hun gekozen park de energie heeft opgewekt die zij hebben gebruikt. Eigenaren van die parken zien op hun beurt waar hun energie naartoe gaat. Die directe link tussen producent en afnemer wordt volgens Essent steeds relevanter, omdat zonne- en windenergie steeds meer lokaal worden opgewekt en afgenomen en vraag- en aanbod van elektriciteit beter op elkaar moeten worden afgestemd. “Via Ellyn wordt energieverbruik niet achteraf vergroend, zoals nu normaal is in de energiemarkt”, meldt Essent in een persbericht. “Dus geen zonnestroom meer in de nacht en geen windenergie wanneer het niet waait. Mocht er onvoldoende zonne- of windenergie zijn binnen het platform, dan levert Ellyn groene stroom uit Nederland die op een ander moment is opgewekt. Zo kan Ellyn nog steeds groene stroom aanbieden, alleen door middel van certificaten.” HET BESTE VAN TWEE WERELDEN De Belgische start-up Magnax heeft een technologie ontwikkeld die het beste van twee werelden in zich verenigt. Dit levert volgens het bedrijf betere prestaties, een grotere betrouwbaarheid en een kleiner volume op. ‘Axial Flux’ is de naam van de technologie, waarvan Magnax inmiddels een prototype heeft ontwikkeld. Hét voordeel ervan is dat het systeem een hoger rendement koppelt aan een goede betrouwbaarheid. Bij traditionele windturbines staan producenten voor het volgende dilemma, meldt de website Engineersonline.nl. Er kan worden gekozen voor een generator met een tandwielkast of een generator met een direct drive-systeem. Dit eerste is weliswaar licht maar minder betrouwbaar, terwijl de tweede optie meer betrouwbaar is maar ook zwaar en volumerijk. De generator van Axial Flux combineert een licht gewicht met een grote betrouwbaarheid én een hoog rendement. Zo weegt een Axial Flux met een vermogen van 100 kW ongeveer 850 kilo, terwijl een direct drive voor hetzelfde vermogen vier keer zoveel zou wegen en een vijf tot acht keer grotere aslengte heeft. Magnax heeft twee jaar gewerkt aan het prototype. Het wil de technologie verder gaan verfijnen en vermarkten. Ook is het bedrijf op zoek naar partners. START ‘ONTZORGING’ Bettink Service Team gaat het onderhoud van alle windturbines van Vandebron op zich nemen. Met behulp van een ‘alles-in-een-contract’ zal laatstgenoemde ‘volledig’ worden ‘ontzorgd’. Producenten van duurzame stroom hebben doorgaans contracten en afstemming met meerdere partijen. “Bij sommigen kan dit tot desorganisatie leiden. Bovendien kost het de producent onnodig veel energie en tijd. Dankzij de samenwerking tussen Vandebron en Bettink behoort dit nu tot het verleden. Vandebron neemt de geproduceerde energie tegen een gezond rendement af en Bettink houdt de windturbine draaiend. De windenergieproducent wordt voor alle benodigde diensten ontzorgd”, aldus Bettink in een persverklaring. “Goed preventief onderhoud is ontzettend belangrijk voor windturbines. Ze zijn immers voortdurend in bedrijf. Door de windturbines continu te monitoren hebben we een goed beeld van de conditie van de windturbines. Door deze nieuwe samenwerking met Vandebron kunnen alle diensten voor levering, onderhoud en 24 4-2017 WindEnergie

nieuws reparatie in één keer worden aangeboden”, licht sales manager Frans van Zetten van Bettink de deal toe. VERSTERKING VOOR CONSORTIUM Gasunie sluit zich aan bij het consortium North Sea Wind Power Hub, waar verder ook Tennet TSO BV, Energinet.dk en Tennet TSO GmbH deel van uitmaken. De vier onderzoeken de mogelijkheden om een grootschalig duurzaam energiesysteem op de Noordzee te creëren. Centraal hierin staat de bouw van een of meer kunstmatige ‘windenergie-eilanden’, bijvoorbeeld op de Doggersbank. Deze ‘North Sea Wind Power Hub’ moet in de jaren tussen 2030 en 2050 worden opgezet en een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Om alleen al de EU-klimaatdoelstellingen te behalen, moet er ongeveer 230 gigawatt aan offshore windenergievermogen worden ontwikkeld, waarvan 180 gigawatt in de Noordzee. De voor de energietransitie benodigde hoeveelheden offshore windenergie zijn zo groot dat er naast stroomverbindingen ook oplossingen voor gasvormig transport en opslag moeten worden ingezet. De kosten van energietransport en langetermijnopslag in gasvorm liggen per energie-eenheid aanzienlijk lager dan als de energie wordt getransporteerd en opgeslagen in de vorm van elektriciteit. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan bovendien een belangrijke impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector. Het consortium wil de Europese doelstellingen haalbaar en betaalbaar maken met de ontwikkeling van een North Sea Wind Power Hub waarop een vermogen van 100 gigawatt aan offshore windparken kan worden aangesloten. Centraal in het plan staat de aanleg van één of meerdere ‘Power Link Islands’ met verbindingen naar en tussen de Noordzeelanden. Deze kunstmatige eilanden moeten midden in de Noordzee worden gerealiseerd, op een locatie waar het hard en veel waait. Gedacht wordt aan de Doggersbank. Op het eiland kan een groot aantal offshore windturbines worden aangesloten. Vandaar kan de windenergie verder worden gedistribueerd en getransporteerd via gelijkstroomverbindingen naar de Noordzeelanden Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Duitsland en Denemarken. Deze ‘Wind Connectors’ maken niet alleen transport van de windstroom naar de verschillende aangesloten landen mogelijk, maar verbinden ook de energiemarkten van die landen met elkaar, zodat internationale elektriciteitshandel mogelijk wordt. Bovendien kunnen de verwachte overschotten aan windstroom worden omgezet naar waterstof voor grootschalig transport naar land, opslag of buffering. Gasunie beschikt over deskundigheid op het gebied van gastransport en -opslag via internationaal verbonden netten, en de handhaving van de balans tussen vraag en aanbod van energie. Het bedrijf ontwikkelt kennis over de inzet van hernieuwbare gassen zoals waterstof, en kijkt daarbij ook naar diverse omzettingsprocessen zoals ‘Power-to-Gas’. Hierbij wordt elektrolyse toegepast om grote hoeveelheden duurzame energie op te slaan in de vorm van waterstofgas, en vervolgens te transporteren. Power-to-Gas zal naar verwachting een belangrijke rol spelen in het North Sea Wind Power Hub-systeem. De windstroom kan dicht bij de bron worden opgeslagen in gasvorm, en bijvoorbeeld via bestaande offshore gasinfrastructuur aan land worden gebracht. ’S WERELDS OUDSTE OFFSHORE WINDPARK ONTMANTELD Het offshore windpark Vindeby, dat in 1991 als demonstratieproject voor de kust van Denemarken is gebouwd, is vorige maand door DONG Energy ontmanteld. Het windpark heeft zijn doel gediend, want het is opgetrokken om te zien of windenergie op zee kan worden gewonnen. Na vijfentwintig jaar dienst te hebben gedaan, was Vindeby ‘op’, meldt DONG. Het energiebedrijf besloot het windpark daarom te ontmantelen. In maart dit jaar begonnen contractors met het afbreken van de elf windturbines. De bladen, gondels en torens werden door een mobiele kraan aan boord van een jack-upschip gehesen. De betonnen fundaties zijn ter plekke afgebroken. Hiervoor werd een hydraulische hamer gebruikt, waarna de stukken beton werden verzameld. “Dit is de eerste keer dat wij een offshore windpark ontmantelen. Gelukkig kunnen wij teruggrijpen op onze brede ervaring in het bouwen van offshore windparken en het verrichten van werkzaamheden op zee”, verklaart Leif Winther van DONG. “In samenwerking met de contractors hebben wij een decommissioningmethodiek ontwikkeld en zijn we het lange traject ingegaan om de benodigde vergunningen te verzamelen.” Voor de decommissioningklus waren ongeveer twintig mensen nodig. Doordat het water slechts twee tot vijf meter diep is kon maar een beperkt aantal schepen de windturbines bereiken. Alle componenten en delen van de fundaties zijn naar de haven van Nyborg verscheept. De componenten worden - voor zover mogelijk - als reserveonderdelen gebruikt, terwijl de bladen worden gerecycled in een innovatief ‘geluidsbarrièreconcept’. Eén windturbine blijft intact; die wordt tentoongesteld in het Deense energiemuseum in Jutland. WindEnergie 4-2017 25