Views
8 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

column TESTFASE CRUCIAAL

column TESTFASE CRUCIAAL VOOR 10+MW PETER EECEN, programmaontwikkelaar windenergie bij ECN Het is duidelijk dat de tenders voor offshore windparken leiden tot steeds lagere kosten van offshore windenergie. Deze parken moeten echter nog wel worden gebouwd en volgens de berichten van de ontwikkelaars zal een flink deel van de kostenreductie samenhangen met steeds grotere turbines. Uit de tenders voor de Duitse parken blijkt dat om de enorme kostenreductie te bereiken grote 10+MW windturbines beschikbaar moeten zijn. Die 10+MW turbines worden momenteel ontworpen en daarbij lopen ontwerpers op tegen de beperkingen rondom kennis van de betreffende fysica en het gebruik van ontwerpmodellen. De schaalwetten maken grotere turbines niet automatisch voordelig; een grotere turbine produceert kwadratisch meer vermogen, terwijl de massa met de derde macht zou toenemen bij lineaire opschaling. Innovaties zijn daarom noodzakelijk om met name de massa iets meer dan kwadratisch te laten toenemen. Dit leidt tot zeer slanke bladen, reductie van massa in alle componenten en vele innovaties om maar licht te kunnen ontwerpen. Tegelijkertijd moeten deze technisch uitdagende ontwerpen leiden tot betrouwbare bedrijfsvoering, omdat ook onderhoudskosten significant moeten dalen. Testen en demonstreren is momenteel belangrijker dan ooit om met vertrouwen de investeringen te kunnen doen voor het ontwikkelen en bouwen van de 10+MW turbines. Het is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van turbinetechnologie dat op 2 januari 2018 de tender opent voor het innovatiekavel Borssele V (en sluit op 18 januari). Hier kunnen technologisch innovatieve producten worden getest en in een realistische omgeving worden bewezen zodat de risico’s van toepassen van deze technologie worden verkleind. Dit draagt bij aan kostenreductie voor wind op zee, aan de Nederlandse economie en aan de Nederlandse kennispositie. Op de langere termijn is daarnaast behoefte aan windparken ten behoeve van demonstratie en onderzoek. Een onshore test en demonstatiewindpark van ECN wordt door de hele sector ten volle benut om innovaties eerst op land te demonstreren. Wat de sector nu nodig heeft zijn echte offshore test- en demonstratiemogelijkheden. Na de demonstratieturbines op Borssele V zou Hollandse Kust Noord een goede site hiervoor kunnen zijn. TKI Wind op Zee, in samenwerking met kennisinstituten en andere partijen, moet hierin het voortouw nemen met als doel kostenreductie, integratie in het energiesysteem en inpassing in de omgeving. WindEnergie 4-2017 27