Views
8 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

Use of our services in

Use of our services in the onand offshore Wind Industry include: 1. Rope Access • Blade inspections, repair and maintenance by using rope access • Providing safe and efficient access to difficult to reach places • Assembly Balance of Plant / Transition Pieces onshore or offshore • Safe working in Confined Spaces 2. Rope Rescue • Providing small, efficient and fast specialist rescue team • Providing specialist rescue team leaders or trainers • Writing a rescue plan for rescue from height, depth and confined spaces 3. Training & Advice • Training for safe working at height • Training for rescue from height, depth and confined spaces • Advice on best practice, best method, best equipment 4. Rigging & Lifting • Assistance in lifting activities; we reach all places for safe lifting • DNV Rigging, Lifting & Slinging certificates • Experience in offshore lifting in wind industry Of course any combination of the above services is possible and will be a very efficient and affordable way of dealing with certain challenges. For example; we can perform rope access activities and at the same time operate as a rescue team 5. Blade Care • preventive monopole inspection and preventive blade inspection • maintenance; spot repair, cleaning, coating, mounting, bolt tensioning etc. Certificates We always choose the right people for the job. Our people have many necessary certificates like IRATA (1,2,3), VCA, Offshore, Rigging & Lifting, GWO, Specialist Rescue, Working in Confined Space, Manhole Watch, Advanced Rescue, PPE Inspections, MedicFirst Aid, Offshore Rescue, Gas Measuring, Breathing Apparatus, Welding. VERTICAL SAFETY, ACCESS & RESCUE IN WIND INDUSTRY Please don’t hesitate to contact us! More information: Rope Access Noord Office: +31(0)50-5290857 Ulgersmaweg 6 Derk: +31(0)6-44407787 9731 BS Groningen info@ropeaccessnoord.nl The Netherlands www.ropeaccessnoord.nl

voorwoord Wind 4 e jaargang | november 2017 | nummer 04 SPRONG WindEnergie magazine, Energi vakblad voor professionals die zich bezighouden met ontwerp, bouw, plaatsing, We staan aan de vooravond van …. Klinkt wellicht dramatisch maar het onderhoud en exploitatie van windturbines is niet overdreven. Nederland gaat nu echt de inhaalrace maken en de overgang naar duurzame energie versnellen. Rutte III heeft de doelen Website: www.windenergie-magazine.nl flink hoog gesteld – 49 procent reductie in de uitstoot van e koolstofdioxide in 2030 – en ‘Parijs’ móéten we halen. Eigenlijk moet ‘alles uit de kast’ Hoofdredacteur: Benno Boeters, om van de onderste regionen in de duurzaamheids-landenlijst de Grote Vormgeving: Content Innovators Sprong Voorwaarts te kunnen maken. Omslagfoto: Essent windpark Zuidwester magazine in de Noordoostpolder Hernieuwbare energie maakt nog slechts 4 procent uit van de 3144 PJ Advertenties: Archer Media bv (petajoule) die Nederland jaarlijks verbruikt, en wind levert nog maar 7 procent in de totale elektriciteitsvoorziening, maar dat moet dus drastisch Arjan Cornelisse, accountmanager, tel. 088 6440 623 veranderen. Het gaat niet alleen om de vervanging van elektrische energie e-mail: a.cornelisse@archermedia.nl uit fossiele bron door groene stroom, maar ook een prominentere rol voor Mediaorder: Charlotte Jongeneel en Carola Sjoukes elektriciteit in de warmtevoorziening. ‘Gasloos’ is de nieuwe norm voor traffic@archermedia.nl nieuwbouw en dus ligt toepassing van warmtepompen voor de hand. Ook Klantenservice: tel. 088 22 666 45 als warmtenetten en geothermie zich verder uitbreiden. En we gaan in e-mail: abonnement@mijntijdschrift.com plaats van benzine straks meer en meer stroom tanken. Abonnementsprijzen, per jaar: En dus zijn veel meer windturbines, klein of groot, on- of offshore, evident Nederland/België: E 40 (incl. btw) noodzakelijk. De techniek is beschikbaar, de leveranciers staan klaar en de Los nummer: E 9,50 (incl. btw, excl. verzendkosten) prijs per kWh is scherp. Daar zal het niet aan liggen. De crux zit ’m in de Abonnementen kunnen elk moment ingaan en implementatie. Op zee lijkt de uitrol van windparken beter in de steigers worden na een jaar automatisch verlengd. Opzeggen te staan dan op land. Draagvlak is hier het bekende trefwoord. Als omwonenden meer kunnen profiteren van een actieve participatie in windpar- kan tot twee maanden voor het eind van de abonnementsperiodeken, bijvoorbeeld door een verbeterde postcoderoosregeling, zou dat veel Verschijning: WindEnergie magazine verschijnt weerstand kunnen wegnemen. viermaal per jaar. Over al deze aspecten – en meer – kunt u lezen in dit nummer van Wind Uitgever: Roeland Dobbelaer Energie magazine. Het is de eerste editie onder de nieuwe uitgeverij Bèta Uitgeverij Bèta Publishers Publishers. Andere bladen van deze uitgever zijn TW (technieksector), Rijswijkseweg 60 (13e etage), 2516 EH Den Haag C2W (chemie, life sciences) en Maritiem Nederland. Dit nummer is nog Postbus 19949, 2500 CX Den Haag samengesteld door Jiri Hartog; in 2018 ben ik als nieuwe hoofdredacteur verantwoordelijk voor de inhoud. Aan inspirerende onderwerpen geen ISSN 2352-7560 gebrek. Copyright © 2017 Bèta Publishers Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de uitgever tenzij in het open domein beschikbaar. Persoonsgegevens: WindEnergie magazine legt gegevens van lezers vast voor de verzending van het vakblad. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over andere producten en diensten. WINDENERGIE IN RAI VOORUITBLIK OP 3 DAGEN BEURS EN CONGRES NIEUWE SPEERPUNTEN TKI WIND OP ZEE WindEnergie magazine is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren en anderen die op grond van hun professie belang hebben bij de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds 2011 is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voor consumenten. Deze is niet van toepassing voor abonnementen op vakinformatie, die uit hoofde van beroep of bedrijf zijn aangegaan. OPMARS DUURZAME ENERGIE BENNO BOETERS hoofdredacteur WindEnergie magazine b.boeters@betapublishers.nl Jaargang 04 WindEnergie - Nummer 4-2017 4 - 2017 5