Views
10 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

Offshore DOORPAKKEN

Offshore DOORPAKKEN Meijer is vanzelfsprekend blij met de komst van het innovatiekavel. “Maar daarmee zijn wij er nog niet. Wij moeten doorpakken.” Hij zinspeelt op de realisatie van meer van zulke innovatiekavels in de volgende kavels van Hollandse Kust-Noord. “Ik zou de drie elementen kostenreductie, integratie in het energiesysteem en het samenwerken met andere partijen in de Noordzee in een demonstratieproject verenigd willen zien. Hierover zijn wij nu met verschillende stakeholders in gesprek. Wij hopen dat het lukt. Dat soort fieldlabs zijn nodig, ook met het oog op windparken die verder op zee en in een groter ruimtebeslag zullen worden gebouwd.” NIEUWE DINGEN Voor de verdere toekomst ziet Meijer een belangrijke rol voor offshore wind weggelegd. “Willen we in 2050 op volledig duurzame energie kunnen draaien, dan zal daar een mix van verschillende componenten voor nodig zijn. Natuurlijk speelt offshore wind daar een grote rol in. Het is betaalbaar en kan op grote schaal worden toegepast. Maar ook zullen wind op land en zonne-energie belangrijk zijn. Deze zijn deels complementair aan elkaar als je kijkt naar de seizoenen en de tijd van de dag. Om het plaatje compleet te maken zullen we moeten werken aan energieopslag en conversie. Er is pas een plan gelanceerd om boven de Wadden tien gigawatt aan elektriciteit op te wekken; dat is dat niet alleen voor thuis of de industrie, Je kunt er van alles van maken. Ammoniak of waterstof bijvoorbeeld, waar je weer methaan of methanol van kan maken. Offshore wind kan groter worden dan ons huidige verbruik, juist omdat je er nieuwe dingen mee kunt doen. Wij zullen ons nu al moeten voorbereiden op de verwachte groei van elektrisch rijden en het gebruik van elektrische apparaten als warmtepompen. Daarom moeten wij blijven bijbouwen.” VLIEGERENERGIE EN HEIEN MET WATER De verscheidenheid onder de projecten die zich onder de hoede van TKI Wind op Zee hebben kunnen ontwikkelen is groot. Sommige zijn net begonnen, zoals de negen projecten die dit najaar zijn geselecteerd. Andere zijn al verder in hun ontwikkeling. Ampyx Power bijvoorbeeld, dat windenergie met behulp van vliegtuigen genereert. “Dit systeem spreekt tot de verbeelding”, zegt Bob Meijer hierover. “Een fantastisch Nederlands initiatief, dat inmiddels aan zijn zoveelste prototype toe is. Het werkt en het bedrijf trekt inmiddels grote investeringen aan.” Een ander project uit de stal van TKI Wind op Zee dat in het oog springt is Fistuca’s Blue Piling Technology. Dit bedrijf heeft een systeem bedacht waarbij offshore fundaties met behulp van een waterkolom de bodem in worden geheid. Hét grote voordeel is dat er dat veel minder onderwatergeluid bij vrijkomt. “Typisch een project dat als idee als start-up bij de universiteit is ontstaan en nu door samenwerking in R&D een serieus product is”, stelt Meijer. 38 4-2017 WindEnergie

windcijfers WindEnergie 4-2017 39