Views
9 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

inhoud EDITIE 04

inhoud EDITIE 04 NOVEMBER 2017 10 6 DE ROL VAN HET RIJK IN WIND OP LAND MOET PROMINENTER. ‘OP ZEE NEEMT HET RIJK EEN DEEL VAN DE RISICO’S WEG, MAAR OP LAND KOMT ALLES VOOR REKENING VAN DE PROJECTONTWIKKELAARS’. VERSLAG VAN EEN ONTBIJTBIJEENKOMST EERDER DIT NAJAAR. 14 30 10 REGELGEVING, VERLENEN VAN VERGUNNINGEN, PROCEDURES… HET GAAT BETER IN DE VOORBEREIDING VAN WINDPARKEN. ER IS EEN PROFESSIONALISERINGSSLAG GEMAAKT, ER WORDT NIET MEER OP ALLE SLAKKEN ZOUT GELEGD. INTERVIEW MET MARIEKE KAAJAN OVER JURIDISCHE HOBBELS. 12 VIJFTIEN KEER GEMINI, OFWEL 10 GW AAN OPGESTELD VERMOGEN. ZOVEEL RUIMTE IS ER BOVEN DE WADDENEILANDEN VOOR OFFSHORE WINDPARKEN. DE PROVINCIE GRONINGEN EN DE NEDERLANDSE WINDENERGIE ASSOCIATIE ZIJN VÓÓR. VERDER BERAADT NWEA ZICH OP DE NIEUWE OMGEVINGSWET, DE BUNDELING VAN BESTAANDE 26 WETTEN. 14 WINDEUROPE CONFERENCE & EXHIBITION. VOORUITBLIK OP 3 DAGEN IN DE RAI, MET 3 HALLEN VOL EXPOSANTEN EN EEN BOMVOL CONGRESPROGRAMMA. DUTCH VILLAGE STEEKT ZICH IN ORANJE. PLUS DE VOLLEDIGE DEELNEMERSLIJST. 30 EURUS ENERGY EUROPE, DE SAMENWERKING VAN TOYOTA TSUSHO EN TOKYO ELECTRIC POWER COMPANY HOLDINGS, ZIET INVESTERINGSKANSEN IN NEDERLAND. 34 KOSTENREDUCTIE, INPASSING OFFSHORE WIND IN HET ENERGIESYSTEEM EN OMGAAN MET ANDERE GEBRUIKERS OP DE DRUKKE NOORDZEE. DAT ZIJN DE HOOFDPUNTEN IN DE AGENDA VAN BOB MEIJER, SINDS DRIE MAANDEN DIRECTEUR TKI WIND OP ZEE (TOPSECTOR ENERGIE). 32 WindEnergie 4-2017 7