Views
9 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

Congres NADRUKKELIJKER

Congres NADRUKKELIJKER ROL RIJK GEWENST VOOR WIND OP LAND Onderzoeksbureau Pondera Consult en advocatenkantoor Stibbe belegden dit najaar in Den Haag een ontbijtbijeenkomst waarin de energietransitie en de vorderingen van wind op land centraal stonden. Eigenlijk was het de bedoeling dit in het licht van de troonrede te bespreken, maar omdat deze onderwerpen hier nauwelijks in voorkwamen voerde de discussie al snel verder. 8 4-2017 WindEnergie

Wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho van de gemeente Amsterdam was een van de sprekers op de bijeenkomst. Hij vindt dat de duurzaamheidstransitie zowel lokaal als landelijk dient te worden gestuurd. “Daarnaast zal er richting 2030 en 2050 meer duidelijkheid moeten komen. Dan maak je het pad concreter”, zegt hij. De wethouder stelt verder dat aardgas te goedkoop is. “Dat is oneerlijk. De kosten van de aansluiting van woningen op het warmtenetwerk vallen daardoor hoger uit.” Choho vindt dat deze ‘marktwerking’ meer ‘gelijkwaardig’ moet worden getrokken. “Het zou een nachtmerrie zijn wanneer ik de eerste aardgasvrije woning open, maar dat de bewoners in de ‘windturbinestand’ van verzet zouden schieten.” PRULLENBAK Natuurlijk krijgt Choho - lid van D66 - vanuit de zaal de vraag wat hij ervan vindt dat juist een gedeputeerde van zijn partij bij de Raad van State bezwaar heeft had tegen het plaatsen van 54 megawatt aan windturbinevermogen in de Amsterdamse haven. Begin september stelde de Raad van State de provincie in het gelijk. De provincie heeft inspraak in de gemeentelijke windplannen, omdat de windturbines ook buiten Amsterdam zichtbaar zijn. Choho is nog altijd teleurgesteld over het besluit, dat hierdoor de windenergieplannen naar ‘de prullenbak’ verwees. “Waarom zou je windturbines alleen in het open landschap en niet in de haven plaatsen?” POSTCODEROOS Juist vanwege de verschillen die er in Nederlandse regio’s bestaan, voldoet de huidige postcoderoosregeling niet, zegt Choho. Deze stelt burgers in staat om vanuit een coöperatie een wind- of zonne-energieproject te starten, waarbij zij binnen een bepaalde postcode een korting op de energiebelasting ontvangen. Choho vindt het gebruik van postcodes een te grof instrument voor het ontwikkelen van windenergieprojecten. “We moeten de verschillen in Nederland accepteren, tussen een industrieel gebied als in de haven en bijvoorbeeld vinexwijken. Laat gemeenten lokaal hun bijdragen verdelen, in plaats van dat het Rijk oplossingen bedenkt.” RISICO’S WEGNEMEN Berend Potjer, bureaumanager bij NWEA, spreekt tegen de Tweede Kamerleden André Bosman en Tom van der Lee (GroenLinks) zijn zorgen uit over het volgende Energieakkoord. “Wij moeten niet hebben dat de restopgaaf voor wind op land uit het Energieakkoord parallel gaat lopen naast het Energieakkoord 2.0.” Hij pleit ervoor dat de landelijke overheid een grotere rol gaat spelen in het vergroten van draagvlak onder de bevolking voor windprojecten. “Wind op land is de goedkoopste manier van energieopwekking”, zegt Potjer. “Op zee neemt het Rijk een deel van risico’s weg, maar op land komt alles voor rekening van de projectontwikkelaars. De overheid zou meer kunnen doen om het draagvlak onder omwonenden te vergroten.” Daar is politiek lef voor nodig, erkent Potjer. “Maar besef wel dat slechts tien procent van de Nederlanders tegen windenergie is. Zelfs in de wijk vragen ze erom. Nu zijn er vaak beperkende maatregelen tegen windenergie.” WARMTE “De energietransitie is niet een technologisch, maar een maatschappelijk vraagstuk”, beweert Han Weber, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland. Hij zegt het teleurstellend te vinden dat de Miljoenennota geen financiële bijdrage bevatte voor de in Zuid-Holland te bouwen warmterotonde. Die moet woningen en kassen in het gebied boven Rotterdam verwarmen met restwarmte van fabrieken in het havengebied. “Nu is kostbare tijd verloren gegaan. Wij hebben rijkssteun nodig. In totaal gaat het om twintig à vijfentwintig miljoen euro. Het project van de Warmterotonde is een kans die we niet verloren mogen laten gaan. Het valt niet uit te sluiten dat het alsnog mislukt. De provincie is nu aan het bekijken of het zelf kan financieren.” SCHOON PARADIJS Het verwijt uit de zaal dat het verwarmen van huizen met fossiele restwarmte niet duurzaam zou zijn, bevalt Weber niet. “Het stoort mij dat er religies zijn in de energiewereld. We bevinden ons in een energietransitie. De Warmterotonde is een tussenfase. Je belandt nu eenmaal niet in één klap van een vuile fossiele wereld in het schone paradijs. De Warmterotonde, zon, wind, we hebben het allemaal nodig.” Tot slot gaat de gedeputeerde in op een van de meest heikele hangijzers in het Nederlandse windenergiedebat: het draagvlak. “Natuurlijk dienen wij onze ongelofelijke best te doen dit te vergroten. Maar wanneer je je ambities wilt verwezenlijken, zul je op een gegeven moment moeten zeggen: ‘Mensen, het gaat gebeuren’. Individuele bezwaren zullen dan opzij moeten worden gezet.” WindEnergie 4-2017 9