Views
9 months ago

Inkijkexemplaar WindEnergie Magazine

nieuws WINDDONATIE AAN

nieuws WINDDONATIE AAN REGIONALE INITIATIEVEN Windenergievereniging Meerwind heeft eind september bijdragen uit haar sponsorfonds ‘Wind in de Rug’ uitgereikt aan een vijftal regionale, duurzame initiatieven. In totaal werd er tienduizend euro verdeeld. KLIMMENDE KRAAN Bij de installatie van de grootste Nederlandse windturbine in de Eemshaven gebruikt turbinebouwer Lagerwey een wel heel speciale kraan. De kraan bouwt een stuk van de mast, klimt vervolgens omhoog en start met het bouwen van een nieuw stuk. Groot transport, lange opbouwtijden en mega hijskranen zijn zo niet meer nodig. Ook wordt het mogelijk om te bouwen op dijken, in bossen en op berghellingen, aangezien deze kraan geen grote basis nodig heeft en er geen grote machines meer over te kleine toegangswegen hoeven rijden. De klimmende kraan kan werken tot windsnelheden van 15 m/s. HOOG EN MET WATERBATTERIJ Eind oktober plaatste Max Bögl Renewables in Gaildorf, bij Stuttgart (Duitsland), een windturbine van 264,5 m tiphoogte en 178 m ashoogte. De hoogste ter wereld volgens het bedrijf. Het windpark krijgt vier GE-turbines, elk met een vermogen van 3,4 megawatt. Voorjaar 2018 moeten ze operationeel zijn. Bijzonder is dat in de funderingen een waterreservoir dient als energieopslag. Bij veel wind pompt de installatie water naar boven, bij geen wind zorgt vallend water via een generator weer voor energie. De masten zijn daarom ook zo lang; het waterreservoir komt tot 40 m hoogte. En de grote hoogte van de as draagt bij aan minder turbulentie en een grote opbrengst. Meerwind ontving eenentwintig aanvragen voor een bijdrage uit het sponsorfonds. De keuze viel op vijf hiervan. De vijf prijswinnende initiatieven zijn Mobiel Repaircafé (een rondreizende reparatiedienst), Kaj Munck College (deelname aan een zonnepaneelbootrace), Tegenstroom (energieadvies voor mensen in armoede), Scouting Lady Baden Powell (zonnepanelen op het dak van de Voedselbank) en Voedselpark Gnephoek (aanschaf van een zonnepaneel met accu voor een moestuinvereniging). De prijzen werden uitgereikt bij een van de windturbines van Meerwind, ‘de Pionier’ in Weteringbrug. “Deze vijf initiatieven vertegenwoordigen op een prachtige manier waar Meerwind voor staat: duurzaamheid op regionaal dient van onderaf te komen. Zo is onze vereniging ontstaan, en zo zien wij uw initiatief ook”, aldus voorzitter Bert van Noord van Meerwind. 10 4-2017 WindEnergie

column OPEN BRIEF AAN MINISTER WIEBES GEERT BOSCH, directeur Bosch & Van Rijn Ik ben blij: er ligt een regeerakkoord met zeer ambitieuze klimaatdoelen. 56 Miljoen ton minder CO 2 en een groot deel daarvan zal met windenergie moeten worden gerealiseerd. U bent de nieuwe minister van EZ en Klimaat en de verwachtingen vanuit de duurzame energiesector zijn hooggespannen. We kunnen uw competenties als werktuigbouwkundige, bedrijfskundige en onconventioneel doortastend bestuurder goed gebruiken. Uw voorganger, Henk Kamp, heeft veel goed werk verricht, onder andere met de tenders voor wind op zee en zijn vastberaden ondersteuning en aanmoediging van windenergieprojecten op land. We hopen dat u deze lijn voortzet. Minister Wiebes, van harte welkom bij een innovatieve, snel groeiende en trotse windenergiesector. Voortdurende technologische innovatie resulteerde in sterke kostenreductie en prestatieverbetering. De elektriciteitsproductie van één windturbine is de afgelopen 10 jaar vervijfvoudigd van 2 naar 10 miljoen kWh. De kostprijs van windstroom is gedaald naar zo’n 5 à 7 cent per kWh en omdat de externe kosten van wind praktisch nul zijn, is dat goedkoper dan stroom uit een gas- of kolencentrale. Wind draagt op dit moment voor 7% bij aan de elektriciteitsvoorziening en dat zal onder uw bewind en daarna doorgroeien richting de 50%! De windsector staat klaar om een groot deel de klimaatambities voor haar rekening te nemen en om de kostprijs van zowel wind op land als wind op zee verder terug te brengen, zodat er binnenkort geen subsidie meer nodig is. En om samen met burgers, omwonenden, lokale energiecoöperaties, gemeenten en provincies windparken te laten draaien waar iedereen beter van wordt. Nederlandse bedrijven in de duurzame energiesector hebben samen met overheden en maatschappelijke organisaties bewezen over ondernemerschap, innovatiekracht en doorzettingsvermogen te beschikken. Wat we van u vragen is helder en consistent overheidsbeleid waar de sector voor langere tijd mee vooruit kan. En we vragen van u om af en toe streng en duidelijk te zijn: richting gemeenten die ondanks torenhoge lokale klimaatdoelen geen windmolens willen, richting (sommige) provincies die te weinig doen om afspraken na te komen en richting organisaties die zich al te veel door emoties en NIMBY-motieven van hun achterban laten leiden. Kortom, wij rekenen op u en u kunt bij de realisatie van de CO 2 -reductieopgave op ons rekenen. Weet dat één windturbine de uitstoot van 5.000 ton CO 2 voorkomt en dat alle Nederlandse windturbines in 2021 samen de emissie van zo’n 20 miljoen ton CO 2 kunnen voorkomen. Veel succes in uw nieuwe baan! WindEnergie 4-2017 11