Views
2 months ago

Eindrapport

Onderzoeksmethode Zorg

Onderzoeksmethode Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 17 van 36

3. Onderzoeksmethode Om duidelijk in beeld te krijgen hoe het onderzoek is opgezet en uitgevoerd worden de onderzoeksmethodes in dit hoofdstuk uit gelegd. Allereerst wordt het type onderzoek uitgelegd en vervolgens wordt door middel van een tabel aangegeven hoe de informatie verkregen wordt. Tot slot wordt beschreven hoe deze data geanalyseerd wordt. 3.1 Type onderzoek Bij de start van het afstudeeronderzoek is naar voren gekomen dat het onderzoek een exploratieve vorm zal krijgen. “Exploratief onderzoek is onderzoek waarbij de onderzoeker op systematische wijze gegevens verzamelt en analyseert in de hoop nieuwe relaties te ontdekken of nieuwe feiten aan de weet te komen” (Zee, 2017). Om Bergh onderhoudsplan inzicht te geven in de mogelijkheden bij het optimaliseren van het maken van een MJOP is een exploratief onderzoek nodig. 3.2 Data-verzameling Om antwoord te krijgen op de verschillende deelvragen zijn alsmede verschillende methodes gebruikt om de informatie te verkrijgen. In de tabel hieronder is te zien bij welke deelvraag welke data-verzamelingsmethode is gebruikt. De methodes worden nog verder uitgelegd. Deelvraag Data-verzameling 1. Wat houdt een meerjarenonderhoudsplan in? - Literatuuronderzoek - Deskresearch 2. Hoe verloopt momenteel het proces voor het maken van een MJOP van Bergh Onderhoudsplan? - Literatuuronderzoek - Deskresearch - Interviews - Fieldresearch 3. Hoe verloopt momenteel het proces voor het maken van een MJOP bij andere onderhoudsbedrijven en wat valt op? - Interviews - Deskresearch 4. Hoe wordt het Bravis ziekenhuis als casus nu onderhouden en welke - Interviews eisen en prioriteiten hangen aan de onderhoudsmaatregelen? 5. Welke software is er op de markt voor onderhoudt en welke sluiten aan bij meetbaar, flexibel en functioneel? 6. Hoe kan een onderhoudsplan ingericht worden die meetbaar, flexibel en functioneel is? - Deskresearch - Interviews - Literatuuronderzoek - Deskresearch - Fieldresearch - Interviews - Deskresearch 3.2.1 Fieldresearch Bij fieldresearch wordt door middel van het daadwerkelijk zelf mee draaien op kantoor informatie verkregen betreffend het huidige proces. Door dit te combineren met observeren ontstaat een goed totaalbeeld. Met observatie wordt bedoeld het bestuderen van bestaande werken van Bergh Onderhoudsplan. Hiernaast wordt alsmede fieldresearch toegepast bij het beschrijven en beoordelen van software. Dit wordt gedaan door het werken met proefversies en het bijwonen van demo’s. 3.2.2 Deskresearch Om te achterhalen welke software momenteel op de markt is, is deskresearch nodig. De meeste softwareprogramma’s worden online aangeboden. “Deskresearch is een vorm van literatuurstudie die wordt uitgevoerd om te kijken wat er al aan bruikbare gegevens – secundaire data – beschikbaar is over de onderzoeksvraag” (Moventem, 2017). Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 18 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport Dieren onder de Wielen - Natuurpunt
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
PP5312 Eindrapport Water door Grond - Soilpedia
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
De balans van Kennisstad Almere Eindrapport - Gemeenteraad ...
Eindrapport evaluatie arboconvenant Installatie- en ... - Bureau KLB
Eindrapport Aandacht voor veiligheid 'Aandacht ... - Leven met Water
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
Voorstudie GDH Zee & Meer(resultaten, enquete, interviews - Stowa
Kopen of huren? De keuze is aan u! - Woningstichting Bergh
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
PDF 2,4 mb - St. Anna Zorggroep
Minder pijn bij schouderpuncties - Jeroen Bosch Ziekenhuis
Hogere kwaliteit zorg door robotchirurgie Urologie | 4 ...
kwaliteitscriteria - De Nederlandse Stomavereniging
In het eindrapport - Smwo
Maatschappelijk verslag (1.64 MB) - Jaarverslag 2010
downloadbare PDF - Vlaams Instituut voor de Zee
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep