Views
8 months ago

Eindrapport

4.2 Onderhoud bij

4.2 Onderhoud bij ziekenhuizen Om te kijken wat van belang is bij het bouwkundig onderhoud binnen een ziekenhuis, zijn er interviews afgenomen. Deze interviews zijn afgenomen met de technisch beheerders van het ziekenhuis. Het onderhoudt betreft hier alleen bouwkundig. Na het houden van de interviews kwam er bij ieder ziekenhuis overeenstemmende facturen naar voren. Het bouwkundig meerjarenonderhoud is momenteel in ontwikkeling. Er werd overal onderhouden aan de hand van storingen. Dit wordt ook wel correctiefonderhoud genoemd. Het meerjarenonderhoud is bij ieder ziekenhuis aan de orde maar wordt nog niet gehanteerd. Dit vooruitplannen van onderhoudswerkzaamheden om storingen te voorkomen wordt ook wel preventief onderhoud genoemd. Dit preventief onderhoud is wel in ontwikkeling binnen de ziekenhuizen. In het MJOP zijn voor ziekenhuizen drie elementen erg belangrijk. Dat zijn veiligheid, hygiëne en communicatie. Deze elementen zijn belangrijk omdat er in ziekenhuizen met patiënten gewerkt wordt. De patiënt heeft altijd voorrang. Een ziekenhuis is verdeeld in drie zones. High-Care, deze zone heeft de hoogste prioriteit en de meest kwetsbare patiënten. Medium-Care, hier hebben de patiënten intensive zorg nodig. Low-Care, hieronder vallen de poliklinieken en zones waar patiënten niet in levensgevaar zijn. Zo kan er gelijk een verdeling gemaakt worden voor de doorlooptijd en prioriteit van onderhoudsmaatregelen binnen een ziekenhuis. Veiligheid Binnen een ziekenhuis zijn er verschillende manieren van werken. Dit is afhankelijk van de zone of ruimte waarin werkzaamheden gedaan worden. Wat het ziekenhuis onder veiligheid verstaat is het niet rond laten slingeren van materiaal en secuur werken. Als er bijvoorbeeld op een psychiatrische afdeling gewerkt wordt dan moet het materiaal opgeborgen zijn in een kluis. Wordt er op een plek gewerkt als een High-Care zone dan moet ervan tevoren goed nagedacht worden wat de handelingen zijn die uitgevoerd moeten gaan worden en wat de risico’s zijn. Een manier om dit goed in de hand te houden is het werken met werkvergunningen. Zo wordt het bij het Erasmus MC in Rotterdam gedaan. In een werkvergunning staan alle handelingen en risico’s voor het uit te voeren werk. Door dit te hanteren weet het ziekenhuis wat hen te wachten staat en kunnen zij het controleren. Hygiëne In een ziekenhuis bevinden zich allerlei patiënten die een lage weerstand of in kritieke toestand verkeren. Voor deze patiënten is hygiëne enorm belangrijk omdat zij hierdoor aangetast kunnen worden. Binnen ziekenhuizen is er een hygiëne beleid en wordt dit streng na geleefd. Dit heeft uiteraard invloed op de werkzaamheden. Hierdoor moeten goede afspraken gemaakt worden over de werkzaamheden. Deze dergelijke hygiëne voorschriften stelt ieder ziekenhuis eigenhandig op. Om professionaliteit uit te stralen en het aantonen dat er kennis is over onderhoud voor zorginstellingen is hier een kans voor Bergh Onderhoudsplan om vooraf naar deze voorschriften te vragen. Controle Een ziekenhuis moet geld vrij maken voor het te verrichten onderhoud. Om dit in de gate te houden en op tijd dit geld te krijgen moet goed gecontroleerd kunnen worden welke kosten er aan zitten te komen voor een ziekenhuis. Als de werkzaamheden verricht zijn wilt een ziekenhuis ook weten of dit goed gedaan is. Een ziekenhuis heeft vaak weinig tijd om dit te controleren en ziet dus graag een online documentatie door middel van foto’s wat er gedaan is. Zo is voor het ziekenhuis te zien dat het goed uitgevoerd is en wekt dit ook vertrouwen voor het onderhoudsbedrijf. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 27 van 36

Communicatie Uit interviews met ziekenhuizen is naar vormen gekomen dat communicatie almede een belangrijk punt is binnen een ziekenhuis. Vaak werken meer dan duizend mensen in een ziekenhuis dit vergt veel overleg en communicatie. Als communicatie gekoppeld wordt aan het onderhoud gaat dit over het behandelen van storingen. Ziekenhuizen doen allemaal correctiefonderhoud maar werken naar preventief onderhoud toe. Het correctiefonderhoud bestaat uit het melden van storingen. Een medewerker meldt een storing en wil dat dit snel afgehandeld wordt. Doordat binnen een ziekenhuis zoveel mensen werken ligt het aantal meldingen hoog. Het is belangrijk dat de een dergelijke storingsmelding bij de juiste partij terecht komt. Alle meldingen moeten gefilterd en uitgezet worden. Wat het Haga ziekenhuis aankaartte is dat de melder op de hoogte gehouden wilt worden. Als voorbeeld, een medewerker doet een melding en zijn of haar shift eindigt in de middag. Vervolgens komt er een nieuwe medewerker het overnemen. Deze medewerker hoeft de storing dus niet te melden, maar moet hier wel van op de hoogte zijn. Om de medewerkers zijn of haar werk te laten doen zonder dat hij of zij zich bezig moet houden of de storing afgehandeld wordt is het goed om hier een notificatie van te krijgen. De melder wordt dan door middel van bijvoorbeeld een mail op de hoogte gehouden van de behandeling van de storing. Zo kunnen zij verder met het helpen van patiënten (bijlage 11) Wanneer een onderhoudsplan voor een ziekenhuis gemaakt of gevraagd wordt is het van belang dat deze drie punten in acht genomen worden. Zo wordt professionaliteit en een proactieve houding getoond richting het ziekenhuis. Uit deze informatie kan een stappenplan gemaakt worden. Dit stappenplan zorgt ervoor dat de juiste informatie opgevraagd wordt en het plan naar verwachting is van het ziekenhuis. 4.3 Onderhoudsbedrijven Het genereren van MJOP’s wordt door de meeste onderhoudsbedrijven digitaal gedaan. Dit blijkt uit de interviews met de ziekenhuizen en het onderhoudsbedrijf AAG. Vaak wordt bij onderhoudsbedrijven gewerkt met een digitaal softwaresysteem. Hier wordt gesproken over ‘de meeste’ onderhoudsbedrijven omdat bij het Haga ziekenhuis Volkerwessels haar MJOP niet beschikbaar had voor de klant. Dit is een struikelblok tussen het ziekenhuis en het onderhoudsbedrijf. Op deze uitzondering na heeft ieder ander onderhoudsbedrijf een online MJOP waar het ziekenhuis de beschikken over heeft. De ziekenhuizen geven aan dit fijn te vinden. Zoals beschreven in hoofdstuk 4.2 is controle een belangrijk aspect voor het ziekenhuis. Dit is te verwezenlijken door middel van een online MJOP. Drie van de vijf ziekenhuizen geven aan bezig te zijn met het ontwikkelen van meerjarenonderhoud in preventieve vorm. Momenteel wordt er gehandeld aan de hand van storingen. Er vindt alleen correctiefonderhoud plaats. Dit correctiefonderhoud wordt geregeld door middel van een meldportaal. Hier worden storingen gemeld die vervolgens uitgezet worden richting de aannemer. De aannemer heeft vaak een vaste ploeg in dienst die permanent aanwezig zijn in het ziekenhuis. Dit is handig voor de doorlooptijd van de reparaties maar tevens vanuit de eisen van het ziekenhuis. Voor een ziekenhuis is controle, hygiëne, veiligheid en continuïteit van het zorgproces erg belangrijk. Door een vaste ploeg ter plaatste te hebben zijn zij eenvoudig op de hoogte te stellen van de werkwijze in het ziekenhuis en weten zij de weg binnen het ziekenhuis. Dit is voor het ziekenhuis fijn. Wanneer de ploeg bekend is met de gang van zaken binnen een ziekenhuis heeft het ziekenhuis zelf geen omkijken naar het te verrichten onderhoud. Zo kan het onderhoudsbedrijf bieden wat het ziekenhuis vraagt. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 28 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
Eindrapport Customer Journeys
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Leidraad Prestatiecontracten