Views
7 months ago

Eindrapport

5. Conclusies In dit

5. Conclusies In dit hoofdstuk wordt een conclusie geformuleerd die antwoord geeft op de hoofdvraag en deelvragen. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met aanbevelingen. 5.1 Conclusie In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: “Op welke wijze kan Bergh Onderhoudsplan een functioneel, meetbaar en flexibel onderhoudsconcept opstellen?”. Hiervoor is exploratief onderzoek gedaan om nieuwe relaties te ontdekken of nieuwe feiten aan de weet te komen. Het eerste deel van het onderzoek is de oriëntatiefase. Hier is onderzocht wat een meerjarenonderhoudsplan is en hoe dit proces loopt bij Bergh Onderhoudsplan. Om hier antwoord op te geven zijn de MJOP’s van Bergh Onderhoudsplan en andere bedrijven bestudeerd en is hiernaar gevraagd tijdens de interviews. De vereniging van eigenaren stelt de volgende definitie: “Een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn (Nederland VvE, 2017)”. Bij ziekenhuizen worden alle bouwkundige elementen gezien als onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan. Ook het onderhoudsbedrijf AAG geeft aan dat in een MJOP alles wat bouwkundig onderhoud nodig heeft valt onder het MJOP. Het proces bestaat uit verschillende documenten die voortkomen uit een vraag. Het proces begint bij een vraag naar onderhoud van een vastgoedeigenaar. Hieruit volgt een overleg met een gebouwdossier. Dit gebouwdossier wordt gebruikt voor de inventarisatie van de te onderhouden bouwkundige elementen. De volgende stap is een conditiemeting waar alle elementen gemeten worden in welke staat het verkeerd. Dit wordt vervolgens gerepareerd naar een met de opdrachtgever vooraf besproken conditie. Dit kan bijvoorbeeld van een conditiescore van twee naar een 4 moeten worden gerepareerd. Deze documenten worden samen met een begroting van alle onderhoudskosten en een jaren planning waar per jaar aangegeven wordt welk onderhoud uitgevoerd wordt. Tijdens de onderhoudsperiode heeft Bergh Onderhoudsplan ook een vierentwintig uurs storingsdienst. Naast het proces van Bergh Onderhoudsplan is tevens onderzocht hoe het proces bij andere onderhoudsbedrijven loopt. Wat hier opvalt is dat vrijwel ieder onderhoudsbedrijf met een online en web-based softwareprogramma werkt. Het proces ten opzichte van Bergh Onderhoudsplan is vrij wel gelijk. Dezelfde producten worden geleverd. Alleen die manier waarop verschilt. Het online verwerken van het MJOP geeft ook de klant toegang tot inzage in de huidige stand van zake van een MJOP. Het onderhoudsconcept moet aansluiten op de casus het Bravis ziekenhuis. Om hieraan te voldoen zijn verschillende interviews gehouden met de technisch beheerders van de ziekenhuizen. Hieruit is naar voren gekomen dat onderhoud verdeeld is over de verschillende zones. High-Care, Medium-Care en Low-Care. Deze zones hebben ieder een eigen prioriteit en werkwijze. Voor iedere zone geldt dat veiligheid, hygiëne en communicatie erg belangrijk is. Dit is om de continuïteit van het ziekenhuis niet te beïnvloeden. Uit de interviews is gebleken dat de vraag naar preventief onderhoud aanwezig is maar dat er momenteel aan de hand van storingen wordt onderhouden. De ziekenhuizen geven wel aan naar preventief onderhoud toe aan het werken te zijn. Voor de hygiëne heeft ieder ziekenhuis hygiëne voorschriften opgesteld waaraan de onderhoudsbedrijven moeten voldoen. Dit gaat gepaard met protocollen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Het ziekenhuis hecht veel waarde aan deze voorschriften. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 31 van 36

Voor veiligheid gaat het om het juist te werk gaan. De patiënten mogen geen last hebben van het onderhoud. Ziekenhuizen maak ook hier gebruik van protocollen. Deze zijn afhankelijk van welke zone onderhoud gepleegd moet worden. Omdat er met heel veel dingen rekening gehouden moet worden is communicatie erg belangrijk. Zo moet wanneer er onderhoud verricht moet worden vooraf alles besproken worden met het ziekenhuis. Dit moet uitgevoerd worden met gebruik van werkvergunningen. Deze werkvergunningen moeten samen met het ziekenhuis gesteld worden. Voor storingen moet dit eenvoudig gemeld kunnen worden door het ziekenhuis en moeten zij mee kunnen kijken met de voortgang van de storing. Om het onderhoudsconcept functioneel, meetbaar en flexibel te maken is gekeken naar welke onderhoudssoftware op de markt is. De software is geanalyseerd en aan elkaar getoetst. De toetsing is gedaan aan de hand van opgestelde criteria. Deze criteria is voortgekomen uit de interviews met onderhoudsbedrijven, klanten en ziekenhuizen. De programma’s zijn vergeleken aan de hand van de aanwezigheid van functies. Hier zijn vervolgens vier programma’s uit gekomen die ongeveer evenveel functie hadden. Deze zijn vervolgens getoetst aan de hand van belangrijkheid van functies per onderhoudsbedrijf, klant en ziekenhuis. Hieruit kwamen scores. Deze zijn vervolgens vergeleken en hieruit volgde twee softwareprogramma’s. Deze zijn vervolgens te onderscheiden in kotsen. De keuze van het softwareprogramma ligt bij Bergh Onderhoudsplan. Deze software is functioneel omdat het eenvoudig te bekijken is voor zowel klant als gebruiker. Zo wordt het herzien van een MJOP gemakkelijker. Beide softwareprogramma’s zijn zeer gebruiksvriendelijk. Deze programma’s kunnen overal geopend worden en hebben een ondersteunende applicatie voor het uitvoeren van inspecties. Zo wordt veel papierwerk voorkomen en is het zeer eenvoudig een inspectierapport op te stellen. Het doorvoeren van wijzigingen in de huidige software van Bergh Onderhoudsplan gaat erg moeizaam. Het is niet flexibel. Doordat in de software van Ultimo en Facility² een elementenbibliotheek beschikken is het verwerken van wijzigingen erg eenvoudig. Zodra er een wijziging doorgevoerd wordt, dan veranderd de rest van het MJOP automatisch mee. De meetbaarheid wordt gewaarborgd door de interfaces die Ultimo en Facility² bieden. Beide programma’s hebben een scherm waarin alle benodigde informatie te zien is. Dit is ook in te stellen naar eigen hand. Om het onderhoudsconcept compleet te maken is een benaderingsstrategie bedacht om het voor ziekenhuizen zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Hierin zijn hygiëne, veiligheid en communicatie behandeld. Op deze manier kan Bergh Onderhoudsplan zich onderscheiden. 5.2 Aanbevelingen Uit het onderzoek is naar voren gekomen wat een ziekenhuis belangrijk vindt bij het kiezen van een onderhoudsbedrijf. Advies is dit ook te onderzoeken voor hogescholen om deze als klant binnen te halen. Wat vinden hogescholen belangrijk aan bouwkundig onderhoud en hoe kan Bergh Onderhoudsplan zich ten opzichte van andere onderhoudsbedrijven zich onderscheiden. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken of een MJOP aangeboden kan worden aan de hand van een gestandaardiseerde vierkante meter prijs. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 32 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
een beter blad - St. Anna Zorggroep
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Leidraad Prestatiecontracten
Interview
JAARDOCUMENT 2010 - Elkerliek
Heteluchtkanonnen veehouderij - Interpolis
603.45.976 Fiat Croma Instructie - Fiat-Service
Handleiding voor de operator - Z-Rent
Interview Emile Lohman Bestuursvoorzitter UMC St ... - Zorgmarkt
We kunnen de pati?nt niet alleen beter maken, maar ook ... - UZ Gent