Views
2 weeks ago

Eindrapport

6. Bijlage Bijlage 1

6. Bijlage Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Organisatieschema Bergh Onderhoudsplan Duurzaamheidsmanifest Bergh bedrijven Onderzoek flowchart Voorbeeld inventarisatierapport 7 stappenplan conditiemeting Mail aanvraag interviews Interviewopzet Interview Stadlander Interview AAG Interview Bergh Onderhoudsplan Interview ziekenhuizen Uitspraken vanuit de interviews Bedrijfsinformatie software aanbieders Analyse softwareprogramma’s Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 33 van 36

7. Bibliografie Asset Facility Management. (2003). Basiscursus Asset for Windows. Uden: Asset Facility Management. BNA. (29, 01 2018). Branchevereneging Nederlandse Architectenbureaus. Opgehaald van bna.nl: https://www.bna.nl/ checkmarket.com. (2018, 02 06). Klanttevredenheid meten CSAT CES NPS. Opgehaald van checkmarket.com: https://nl.checkmarket.com/blog/klanttevredenheid-meten-csat-ces-nps/ D.G. Kalverkamp, L. M. (1984). Flexibel werken: een rapport over flexibiliteit. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid. Dingemanse, K. (2017, 5 2). Soorten interviews. Opgehaald van scribbr.nl: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/ encyclo. (2017, 12 04). begrip webgebaseerd. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/Webgebaseerd Encyclo. (2017, 12 14). Flexibiliteit. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/flexibiliteit Encyclo. (2017, 12 14). Functioneel. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/functioneel Ensie. (2015, 04 08). Subjectief. Opgehaald van ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/subjectief Ensie, R. (2016, 06 01). Literatuuronderzoek. Opgehaald van www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactieensie/literatuuronderzoek Facility². (2018, 01 21). FMIS. Opgehaald van facility2.nl: https://www.facility2.nl/fmis/ Facility². (2018, 01 21). Onderhoudsmanagement. Opgehaald van facility2.nl: file://gposerver/gpo$/downloads/berghbouw/jordivanbeekum/Downloads/Facility2%20Onderhoudsmana gement%20(1).pdf Fundaments. (2017, 12 01). Wat is ‘werken in de cloud’? Opgehaald van fundaments.nl: https://www.fundaments.nl/wat-is-werken-in-de-cloud ibis software. (2018, 01 28). ibis4inspectie. Opgehaald van ibis.nl: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis4inspectie ibis software. (2018, 01 23). ibisMain. Opgehaald van ibis.nl: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis-main International Organization for Standardization. (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 11: guidance on usability. ISO 9241-11. ISO 9241. (2005). Usibility Quality Model. International Organization for Standardization. Duitsland: Dagstuhl. Kiers, B. (2018, 01 16). NZa stelt NHC-norm vast. Opgehaald van zorgvisie.nl: https://www.zorgvisie.nl/nza-stelt-nhcnorm-vast-zvs011926w/ Kotler, P. A. (2009). Principes van marketing. Amsterdam: Pearson Benelux. L.U. De Sitter, A. V. (1987). In Het flexibel bedrijf: integrale aanpak van: flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid, productie-automatisering (p. 301). Deventer: Kluwer. Moventem. (2017, 11 13). Deskresearch en secundaire data-analyse. Opgehaald van www.moventem.nl: http://www.moventem.nl/deskresearch-en-secundaire-data-analyse Nederland VvE. (2017, 10 31). Nederland VvE. Opgehaald van www.nederlandvve.nl: https://www.nederlandvve.nl/vveinformatie/alles-over-het-meerjaren-onderhoudsplan-mjop/ Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands. (2008). NEN 2767-1. Nederland: Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands. Plandatis. (2018, 01 09). Software voor Vastgoebeheer. Opgehaald van planmatigonderhoud.nl: https://www.planmatigonderhoud.nl/default.htm Planon software. (2018, 01 28). Software Meerjarenonderhoudsplanning. Opgehaald van planonsoftware.com: https://planonsoftware.com/nl/building-management/mjop-software/ Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 34 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
PDF 2,4 mb - St. Anna Zorggroep
Leidraad Prestatiecontracten
kwaliteitscriteria - De Nederlandse Stomavereniging
Minder pijn bij schouderpuncties - Jeroen Bosch Ziekenhuis
Hogere kwaliteit zorg door robotchirurgie Urologie | 4 ...
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
JAARDOCUMENT 2010 - Elkerliek
Interview