Views
2 months ago

Eindrapport

6. Bijlage Bijlage 1

6. Bijlage Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Organisatieschema Bergh Onderhoudsplan Duurzaamheidsmanifest Bergh bedrijven Onderzoek flowchart Voorbeeld inventarisatierapport 7 stappenplan conditiemeting Mail aanvraag interviews Interviewopzet Interview Stadlander Interview AAG Interview Bergh Onderhoudsplan Interview ziekenhuizen Uitspraken vanuit de interviews Bedrijfsinformatie software aanbieders Analyse softwareprogramma’s Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 33 van 36

7. Bibliografie Asset Facility Management. (2003). Basiscursus Asset for Windows. Uden: Asset Facility Management. BNA. (29, 01 2018). Branchevereneging Nederlandse Architectenbureaus. Opgehaald van bna.nl: https://www.bna.nl/ checkmarket.com. (2018, 02 06). Klanttevredenheid meten CSAT CES NPS. Opgehaald van checkmarket.com: https://nl.checkmarket.com/blog/klanttevredenheid-meten-csat-ces-nps/ D.G. Kalverkamp, L. M. (1984). Flexibel werken: een rapport over flexibiliteit. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid. Dingemanse, K. (2017, 5 2). Soorten interviews. Opgehaald van scribbr.nl: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/ encyclo. (2017, 12 04). begrip webgebaseerd. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/Webgebaseerd Encyclo. (2017, 12 14). Flexibiliteit. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/flexibiliteit Encyclo. (2017, 12 14). Functioneel. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/functioneel Ensie. (2015, 04 08). Subjectief. Opgehaald van ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/subjectief Ensie, R. (2016, 06 01). Literatuuronderzoek. Opgehaald van www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactieensie/literatuuronderzoek Facility². (2018, 01 21). FMIS. Opgehaald van facility2.nl: https://www.facility2.nl/fmis/ Facility². (2018, 01 21). Onderhoudsmanagement. Opgehaald van facility2.nl: file://gposerver/gpo$/downloads/berghbouw/jordivanbeekum/Downloads/Facility2%20Onderhoudsmana gement%20(1).pdf Fundaments. (2017, 12 01). Wat is ‘werken in de cloud’? Opgehaald van fundaments.nl: https://www.fundaments.nl/wat-is-werken-in-de-cloud ibis software. (2018, 01 28). ibis4inspectie. Opgehaald van ibis.nl: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis4inspectie ibis software. (2018, 01 23). ibisMain. Opgehaald van ibis.nl: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis-main International Organization for Standardization. (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 11: guidance on usability. ISO 9241-11. ISO 9241. (2005). Usibility Quality Model. International Organization for Standardization. Duitsland: Dagstuhl. Kiers, B. (2018, 01 16). NZa stelt NHC-norm vast. Opgehaald van zorgvisie.nl: https://www.zorgvisie.nl/nza-stelt-nhcnorm-vast-zvs011926w/ Kotler, P. A. (2009). Principes van marketing. Amsterdam: Pearson Benelux. L.U. De Sitter, A. V. (1987). In Het flexibel bedrijf: integrale aanpak van: flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid, productie-automatisering (p. 301). Deventer: Kluwer. Moventem. (2017, 11 13). Deskresearch en secundaire data-analyse. Opgehaald van www.moventem.nl: http://www.moventem.nl/deskresearch-en-secundaire-data-analyse Nederland VvE. (2017, 10 31). Nederland VvE. Opgehaald van www.nederlandvve.nl: https://www.nederlandvve.nl/vveinformatie/alles-over-het-meerjaren-onderhoudsplan-mjop/ Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands. (2008). NEN 2767-1. Nederland: Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands. Plandatis. (2018, 01 09). Software voor Vastgoebeheer. Opgehaald van planmatigonderhoud.nl: https://www.planmatigonderhoud.nl/default.htm Planon software. (2018, 01 28). Software Meerjarenonderhoudsplanning. Opgehaald van planonsoftware.com: https://planonsoftware.com/nl/building-management/mjop-software/ Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 34 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
PDF 2,4 mb - St. Anna Zorggroep
Minder pijn bij schouderpuncties - Jeroen Bosch Ziekenhuis
Hogere kwaliteit zorg door robotchirurgie Urologie | 4 ...
kwaliteitscriteria - De Nederlandse Stomavereniging
Maatschappelijk verslag (1.64 MB) - Jaarverslag 2010
In het eindrapport - Smwo
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
een beter blad - St. Anna Zorggroep
AVI 130 eindrapport - Movisie
Eindrapport van een haalbaarheidsstudie - Maastricht University
Durf te meten: Eindrapport Expertwerkgroep
Eindrapport & eindadvies - ROW
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
expertisecentra in beeld - STZ
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
Hotelbeleid Schiedam eindrapport - Gemeente Schiedam
Eindrapport Rondetafelconferentie vechtsporten - Cultuur, Jeugd ...