Views
9 months ago

Eindrapport

6. Bijlage Bijlage 1

6. Bijlage Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10 Bijlage 11 Bijlage 12 Bijlage 13 Bijlage 14 Organisatieschema Bergh Onderhoudsplan Duurzaamheidsmanifest Bergh bedrijven Onderzoek flowchart Voorbeeld inventarisatierapport 7 stappenplan conditiemeting Mail aanvraag interviews Interviewopzet Interview Stadlander Interview AAG Interview Bergh Onderhoudsplan Interview ziekenhuizen Uitspraken vanuit de interviews Bedrijfsinformatie software aanbieders Analyse softwareprogramma’s Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 33 van 36

7. Bibliografie Asset Facility Management. (2003). Basiscursus Asset for Windows. Uden: Asset Facility Management. BNA. (29, 01 2018). Branchevereneging Nederlandse Architectenbureaus. Opgehaald van bna.nl: https://www.bna.nl/ checkmarket.com. (2018, 02 06). Klanttevredenheid meten CSAT CES NPS. Opgehaald van checkmarket.com: https://nl.checkmarket.com/blog/klanttevredenheid-meten-csat-ces-nps/ D.G. Kalverkamp, L. M. (1984). Flexibel werken: een rapport over flexibiliteit. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegendheid. Dingemanse, K. (2017, 5 2). Soorten interviews. Opgehaald van scribbr.nl: https://www.scribbr.nl/onderzoeksmethoden/soorten-interviews/ encyclo. (2017, 12 04). begrip webgebaseerd. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/Webgebaseerd Encyclo. (2017, 12 14). Flexibiliteit. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/flexibiliteit Encyclo. (2017, 12 14). Functioneel. Opgehaald van encyclo.nl: http://www.encyclo.nl/begrip/functioneel Ensie. (2015, 04 08). Subjectief. Opgehaald van ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactie-ensie/subjectief Ensie, R. (2016, 06 01). Literatuuronderzoek. Opgehaald van www.ensie.nl: https://www.ensie.nl/redactieensie/literatuuronderzoek Facility². (2018, 01 21). FMIS. Opgehaald van facility2.nl: https://www.facility2.nl/fmis/ Facility². (2018, 01 21). Onderhoudsmanagement. Opgehaald van facility2.nl: file://gposerver/gpo$/downloads/berghbouw/jordivanbeekum/Downloads/Facility2%20Onderhoudsmana gement%20(1).pdf Fundaments. (2017, 12 01). Wat is ‘werken in de cloud’? Opgehaald van fundaments.nl: https://www.fundaments.nl/wat-is-werken-in-de-cloud ibis software. (2018, 01 28). ibis4inspectie. Opgehaald van ibis.nl: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis4inspectie ibis software. (2018, 01 23). ibisMain. Opgehaald van ibis.nl: https://www.ibis.nl/nl/onze-software/ibis-main International Organization for Standardization. (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) – Part 11: guidance on usability. ISO 9241-11. ISO 9241. (2005). Usibility Quality Model. International Organization for Standardization. Duitsland: Dagstuhl. Kiers, B. (2018, 01 16). NZa stelt NHC-norm vast. Opgehaald van zorgvisie.nl: https://www.zorgvisie.nl/nza-stelt-nhcnorm-vast-zvs011926w/ Kotler, P. A. (2009). Principes van marketing. Amsterdam: Pearson Benelux. L.U. De Sitter, A. V. (1987). In Het flexibel bedrijf: integrale aanpak van: flexibiliteit, beheersbaarheid, kwaliteit van de arbeid, productie-automatisering (p. 301). Deventer: Kluwer. Moventem. (2017, 11 13). Deskresearch en secundaire data-analyse. Opgehaald van www.moventem.nl: http://www.moventem.nl/deskresearch-en-secundaire-data-analyse Nederland VvE. (2017, 10 31). Nederland VvE. Opgehaald van www.nederlandvve.nl: https://www.nederlandvve.nl/vveinformatie/alles-over-het-meerjaren-onderhoudsplan-mjop/ Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands. (2008). NEN 2767-1. Nederland: Normalisatie-instituut, Koninklijk Nederlands. Plandatis. (2018, 01 09). Software voor Vastgoebeheer. Opgehaald van planmatigonderhoud.nl: https://www.planmatigonderhoud.nl/default.htm Planon software. (2018, 01 28). Software Meerjarenonderhoudsplanning. Opgehaald van planonsoftware.com: https://planonsoftware.com/nl/building-management/mjop-software/ Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 34 van 36

Eindrapport Customer Journeys
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
Migrantenleerlingen op een praktijkschool. Bron: Speziaal ... - LOWAN
Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Houten, algemene versie
4 - academisch ziekenhuis Maastricht
Leidraad%20Prestatiecontracten%20Beheer%20en%20onderhoud%20gebouwen%20vs3.0%20mrt13
140605_jaardocument_wza_2013_def3
Uw onderhoud zal ons een zorg zijn
603.81.136 Fiat Ducato Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...
603.81.143 Fiat Scudo Instructie - Fiat-Service
603.45.878 Fiat Idea Instructie - Fiat-Service
Handleiding September 2002 - New MINI club
Hulp in het buitenland - Audi
Scholenbouw
Overzicht bedrijven Offshore Windenergie NL, 08-2011.pdf - Flow