Views
10 months ago

Eindrapport

Woord vooraf Het

Woord vooraf Het adviesrapport dat voor u ligt, is geschreven in opdracht van Rob Michielsen, manager bij Bergh Onderhoudsplan. Ik, Jordi van Beekum, ben vierdejaars student van de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam. In de afstudeerperiode van een half jaar heb ik onderzoek uitgevoerd en de aanbevelingen gebundeld in dit adviesrapport. Het afstuderen is het laatste onderdeel van de opleiding en moet aantonen dat je hbo waardig bent. Het afgelopen half jaar heb ik mij beziggehouden met de vraag “Op welke wijze kan Bergh Onderhoudsplan een functioneel, meetbaar en flexibel onderhoudsconcept opstellen?”. De gedane aanbevelingen dienen bij te dragen aan de toekomst van Bergh Onderhoudsplan. Een voorwoord biedt tevens de ruimte om mensen te bedanken. Allereerst wil ik Rob Michielsen bedanken. Hij bood de afstudeeropdracht aan en gaf mij de kans en het vertrouwen om dit onderzoek in handen te nemen. Daarnaast wil ik mijn praktijkbegeleider Danny Huijgens bedanken voor zijn begeleiding en sturing. Vanaf het begin tot het eind kon ik alles vragen en bespreken waardoor ik mijzelf erg op mijn gemak voelde. Daarbij wil ik alsmede de andere collega’s bedanken. Door hun openhartigheid en enthousiasme vanaf het eerste moment hebben zij laten zien wat voor een fijne organisatie Bergh Bouw is. Ik vond het fijn om hier tijdelijk onderdeel van te mogen uitmaken. Tot slot wil ik mijn afstudeercoach Richard Bouwman bedanken voor zijn begeleiding vanuit de opleiding en zijn kritische blik gedurende de afstudeerperiode. Ik vond het een fijne samenwerking tussen u als begeleider en ik als student. Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van dit afstudeerrapport. Jordi van Beekum Dordrecht, april 2018 Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 3 van 36

Samenvatting Bergh Onderhoudsplan is een bedrijf gevestigd in Roosendaal. Het is gespecialiseerd in het bouwkundig onderhoud. Bergh Onderhoudsplan maakt meerjarenonderhoudsplannen en coördineert eventueel ook de uitvoering. Het Bravis ziekenhuis heeft besloten het totale onderhoud uit te besteden. Bergh Onderhoudsplan is gevraagd om hier het bouwkundig onderhoud op zich te nemen. Door de complexiteit van het ziekenhuis heeft Bergh Onderhoudsplan geen inzicht in hoe een plan flexibel, functioneel en meetbaar ingericht kan worden zodat er een solide basis is voor soortgelijke projecten. Om dit te onderzoeken zijn interviews gehouden met Stadlander, de grootste klant van Bergh Onderhoudsplan, om te kijken hoe zij de diensten van Bergh Onderhoudsplan ervaren en wat de eisen en wensen zijn vanuit de klant. AAG is geïnterviewd, dit is een onderhoudsbedrijf, om te bekijken hoe zij het bouwkundig onderhoud regelen en wat zij verstaan onder bouwkundig onderhoud. Tot slot zijn er verschillende ziekenhuizen geïnterviewd. Dit om te achterhalen hij het momenteel geregeld is en wat belangrijk is voor een ziekenhuis betreffend bouwkundig onderhoud. Verschillende ziekenhuizen. Naast de interviews zijn ook softwareprogramma’s geanalyseerd. Bergh Onderhoudsplan is ontevreden over de huidige software die gebruikt wordt voor het maken van MJOP’s. Deze programma’s zijn geanalyseerd door demopresentaties en het werken met proefversies. Uit de verkregen informatie is een nieuw softwarepakket gekomen dat aansluit op flexibel, functioneel en meetbaar. Dit pakket is getoetst aan de hand van criteria die opgesteld is uit de interviews. Hier uit zijn drie softwarepakketten naar voren gekomen die vervolgens weer getoetst zijn. Bij de tweede toetsing is gekeken naar de belangrijkheid van de functies. Dit is het eerste onderdeel van het onderhoudsconcept. Het tweede deel is de strategie. Vanuit de interviews met de ziekenhuizen is gebleken waar zij opletten bij het kiezen van een onderhoudsbedrijf. Hieruit is een benaderingsstrategie opgezet waarmee Bergh Onderhoudsplan zich kan onderscheiden ten opzichte van andere onderhoudsbedrijven. Na het bundelen en verwerken van de resultaten is een onderhoudsconcept verkregen. Dit onderhoudsconcept is generiek voor complexe bouwwerken. Het geeft Bergh Onderhoudsplan de mogelijkheid om een flexibel, functioneel en meetbaar MJOP te maken, samen met de strategie voor het benaderen van potentiele klanten. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 4 van 36

[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport Dieren onder de Wielen - Natuurpunt
PP5312 Eindrapport Water door Grond - Soilpedia
De balans van Kennisstad Almere Eindrapport - Gemeenteraad ...
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
Eindrapport Aandacht voor veiligheid 'Aandacht ... - Leven met Water
Eindrapport evaluatie arboconvenant Installatie- en ... - Bureau KLB
Voorstudie GDH Zee & Meer(resultaten, enquete, interviews - Stowa
Kopen of huren? De keuze is aan u! - Woningstichting Bergh
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
downloadbare PDF - Vlaams Instituut voor de Zee
001-040 Alfa BRERA NL - Biezeman
2011: 'WSN zorgt voor iedereen!' - Woningstichting Nijkerk
603.45.730 Fiat Multipla Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...
603.81.058 Fiat Panda Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...
Beleids - Bestuurlijke informatie van de gemeente Leiderdorp
Beleids - Bestuurlijke informatie van de gemeente Leiderdorp
Huurderspost maart 2013 - Wbv Oudewater
Het onderhoud aan uw woning. - Wonen wateringen
Ondernemend in Bouw en Onderhoud - KBR Bouw en Onderhoud BV
Het Blakerboek - Vebon
Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg - Zorgverzekeraars Nederland