Views
8 months ago

Eindrapport

Zorg voor het

Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 5 van 36

Inhoudsopgave 1. De uitdaging ................................................................................................................................ 8 1.1 Aanleiding ..................................................................................................................................................... 9 1.2 Probleemomschrijving .......................................................................................................................... 9 1.3 Het doel van het onderzoek ............................................................................................................... 10 1.4 De onderzoeksvraag ............................................................................................................................ 10 1.4.1 Deelvragen ......................................................................................................................................... 10 1.5 Afbakening ...............................................................................................................................................11 1.6 Leeswijzer .................................................................................................................................................11 2. Theoretisch kader ..................................................................................................................... 12 2.1 Gebruiksvriendelijkheid ...................................................................................................................... 13 2.2 Klanttevredenheid ................................................................................................................................ 14 2.3 Flexibel ..................................................................................................................................................... 16 3. Onderzoeksmethode ................................................................................................................. 17 3.1 Type onderzoek ..................................................................................................................................... 18 3.2 Data-verzameling ................................................................................................................................. 18 3.2.1 Fieldresearch ..................................................................................................................................... 18 3.2.2 Deskresearch ................................................................................................................................. 18 3.2.3 Literatuuronderzoek ................................................................................................................... 19 3.2.4 Interviews ....................................................................................................................................... 19 3.3 Data-analyse ......................................................................................................................................... 20 3.4 Onderzoeksopzet .................................................................................................................................. 21 4. Onderzoeksresultaten ............................................................................................................. 22 4.1 Het meerjarenonderhoudsplan ........................................................................................................ 23 4.2 Onderhoud bij ziekenhuizen ............................................................................................................. 27 4.3 Onderhoudsbedrijven ......................................................................................................................... 28 4.4 Software ................................................................................................................................................. 29 5. Conclusies ................................................................................................................................. 30 5.1 Aanbevelingen ....................................................................................................................................... 31 6. Bijlage ........................................................................................................................................ 33 7. Bibliografie ............................................................................................................................... 34 Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 6 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
Eindrapport Customer Journeys
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Jaardocument 2008 - St. Anna Zorggroep
een beter blad - St. Anna Zorggroep
Eindrapport Internationale Dag van de Palliatieve Zorg 2005
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
expertisecentra in beeld - STZ
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
Leidraad Prestatiecontracten