Views
2 weeks ago

Eindrapport

Zorg voor het

Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 5 van 36

Inhoudsopgave 1. De uitdaging ................................................................................................................................ 8 1.1 Aanleiding ..................................................................................................................................................... 9 1.2 Probleemomschrijving .......................................................................................................................... 9 1.3 Het doel van het onderzoek ............................................................................................................... 10 1.4 De onderzoeksvraag ............................................................................................................................ 10 1.4.1 Deelvragen ......................................................................................................................................... 10 1.5 Afbakening ...............................................................................................................................................11 1.6 Leeswijzer .................................................................................................................................................11 2. Theoretisch kader ..................................................................................................................... 12 2.1 Gebruiksvriendelijkheid ...................................................................................................................... 13 2.2 Klanttevredenheid ................................................................................................................................ 14 2.3 Flexibel ..................................................................................................................................................... 16 3. Onderzoeksmethode ................................................................................................................. 17 3.1 Type onderzoek ..................................................................................................................................... 18 3.2 Data-verzameling ................................................................................................................................. 18 3.2.1 Fieldresearch ..................................................................................................................................... 18 3.2.2 Deskresearch ................................................................................................................................. 18 3.2.3 Literatuuronderzoek ................................................................................................................... 19 3.2.4 Interviews ....................................................................................................................................... 19 3.3 Data-analyse ......................................................................................................................................... 20 3.4 Onderzoeksopzet .................................................................................................................................. 21 4. Onderzoeksresultaten ............................................................................................................. 22 4.1 Het meerjarenonderhoudsplan ........................................................................................................ 23 4.2 Onderhoud bij ziekenhuizen ............................................................................................................. 27 4.3 Onderhoudsbedrijven ......................................................................................................................... 28 4.4 Software ................................................................................................................................................. 29 5. Conclusies ................................................................................................................................. 30 5.1 Aanbevelingen ....................................................................................................................................... 31 6. Bijlage ........................................................................................................................................ 33 7. Bibliografie ............................................................................................................................... 34 Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 6 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Eindrapport Dieren onder de Wielen - Natuurpunt
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes - eindrapport - Guidea
De balans van Kennisstad Almere Eindrapport - Gemeenteraad ...
PP5312 Eindrapport Water door Grond - Soilpedia
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
Eindrapport evaluatie arboconvenant Installatie- en ... - Bureau KLB
Eindrapport Aandacht voor veiligheid 'Aandacht ... - Leven met Water
Voorstudie GDH Zee & Meer(resultaten, enquete, interviews - Stowa
Kopen of huren? De keuze is aan u! - Woningstichting Bergh
maart 2008 - Genootschap van Maag-Darm-Leverartsen
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
downloadbare PDF - Vlaams Instituut voor de Zee
Eindrapport Customer Journeys
603.45.730 Fiat Multipla Instructie - Fiat-Service.nl - Informatie ...