Views
2 weeks ago

Eindrapport

Organisatieomschrijving

Organisatieomschrijving Bergh Onderhoudsplan onderhoudt vastgoed in de woon-, zorg-, utiliteits- en industriesector. Zij biedt vastgoedeigenaren en -beheerders een meerjarenonderhoudsplan waarin al het noodzakelijk uit te voeren onderhoud wordt weergegeven. Bergh Onderhoudsplan participeert in een vroeg stadium bij nieuwbouwprojecten, maar onderhoudt tevens bestaande bouwprojecten. Het bedrijf Bergh Onderhoudsplan is opgericht in 2011 en gevestigd in Roosendaal. Momenteel werken hier drie werknemers op kantoor bestaande uit één manager en twee werkvoorbereiders. Zij bieden het meerjarenonderhoud in twee opties. Optie één is het maken van een meerjarenonderhoudsplan, ook wel een MJOP genoemd, en geeft de uitvoering door aan de opdrachtgever. Bij de tweede optie maakt Bergh Onderhoudsplan een MJOP en beheert tevens de coördinatie en uitvoering. Daarnaast beschikt zij over een zogenoemde 24/7 storingsdienst, waar vastgoedeigenaren en -beheerders calamiteiten en/of storingen kunnen melden. Bergh Onderhoudsplan onderhoudt meer dan 170.000 vierkante meter vastgoed. Dit vastgoed is ondergebracht bij opdrachtgevers Zoom Invest en Stadlander. Zoom Invest is een projectontwikkelaar met projecten voor werk, wonen en winkels. Stadlander is een wooncorporatie. Hier komen twee opdrachtgevers bij, namelijk de Technisch Universiteit Tilburg en het Bravis ziekenhuis Bergh Onderhoudsplan is onderdeel van het bouwbedrijf Van Den Bergh Bouw BV. Dit bedrijf heeft meerdere handelsnamen, namelijk Bergh Bouw, Bergh Bouwsystemen en Bergh Onderhoudsplan. Deze bedrijven werken samen om elkaar te versterken. Het volledige organisatieschema is te vinden in bijlage 1. De Van Den Bergh bedrijven hebben een gezamenlijke bedrijfsfilosofie. Zij maken vijf beloftes (Van Den Bergh Bouw BV., 2018): Wij realiseren unieke en complexe opgaven in wonen en zorg, utiliteit en industrie. Wij zijn multidisciplinair en bieden waardevolle totaaloplossingen. Wij hechten waarde aan vertrouwen in relaties met klanten en ketenpartners. Wij geven in samenwerking invulling aan variatie en verschil. Wij waarborgen kwaliteit door klantwaardering centraal te stellen. Wij leveren met ons werk een bijdrage aan een duurzame, vitale en gezonde leef- en werkomgeving. Tenslotte is duurzaamheid een onderwerp waar Bergh Onderhoudsplan zich veel mee bezig houdt. Voor alle Bergh ondernemingen is een manifest geschreven met een missie en een visie. Hierin staat zeer specifiek beschreven wat zij verstaan onder duurzaam ondernemen. Deze missie en visie staan in bijlage 2 beschreven. Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 7 van 36

De uitdaging Zorg voor het meerjarenonderhoud Pagina 8 van 36

eindrapport - Vereniging Openbare Bibliotheken
Eindrapport - Agora landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg
Eindrapport Customer Journeys
Klik hier voor het KPMG-eindrapport. - Noordhollands Dagblad
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
eindrapport veiligheid 2004.pdf - Stora
Online boekingen - eindrapport - Guidea - 2008
Eindrapport iRG Groene Energie deel 1 - rapport.pdf (3.33MB) - VRWI
Eindrapport vuurwerkramp: Deel I: SE Fireworks, de ... - NBDC
(Petro)Chemie 2009 - Eindrapport - Inspectie SZW
Eindrapport evaluatie arboconvenant meubelindustrie - Bureau KLB
Eindrapport Vlaams-Brabant 2008-website.doc - Natuurpunt
Koopstromenonderzoek Randstad 2004 - Onderzoek en Statistiek ...
Informatie - Ziekenhuis Gelderse Vallei
Een nieuwe therapie voor gevorderd hartfalen? - Ziekenhuis Oost ...
expertisecentra in beeld - STZ
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
het eindrapport “Reductie van belasting verkeersemissies ... - HMVT
Migrantenleerlingen op een praktijkschool. Bron: Speziaal ... - LOWAN
[PDF] Eindrapport Uitstap of opstap Onderzoek resulaten Experime
Eindrapportage haalbaarheidsonderzoek Houten, algemene versie
Eindrapport MKBA in de regio - 'Maatschappelijke kosten baten ...
"Bijlage B bij brief Eindrapport MDI ... - Rijksoverheid.nl
4 - academisch ziekenhuis Maastricht
Leidraad%20Prestatiecontracten%20Beheer%20en%20onderhoud%20gebouwen%20vs3.0%20mrt13