Views
6 months ago

2018/2 maart-april

BMW ClubJournaal

BMW ClubJournaal 2/2018 10 4. Website motorsportwereld.be gelanceerd! Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe website motorsportwereld.be online Motorsportwereld.be is de site voor het sportieve nieuws op twee wielen, van de nationale snelheidswedstrijden tot de Moto GP. Ook de sportieve industrie en wedstrijden als de Dakar komen zeker aan bod, net als een zijsprong richting supermoto, Classic Bike, dragracen of andere. Volg dagelijks het nieuws en aarzel ook niet om hen uw nieuws te bezorgen! Motorsportwereld.be wordt de BMB online mediapartner voor alle ‘asfalt’ sportactiviteiten terwijl MXmag.be de partner is voor het online off-road nieuws 5. Vignet Frankrijk Het is zo dat er in Frankrijk op dit ogenblik (maar) 3 steden zijn die het eco - vignet verplichten: Parijs, Lyon en Grenoble (en de verplichte omstandigheden verschillen per stad; zo is bvb. voor Lyon een vignet enkel verplicht wanneer er een smog alarm afgekondigd is …). Vanaf 17 september is het vignet ook verplicht in Strasbourg. Het goede nieuws is dat we onze motor/auto niet hoeven vol te kleven met vignetten: het vignet is overal in Frankrijk geldig. Maar opgele: het vignet kan enkel via internet aangevraagd worden – best drie weken op voorhand! – en is enkel betaalbaar via creditcard. Waar bestellen? https://www.certificat-air.gouv.fr/ Kost? € 4,80 inclusief postkosten. Onze opmerkingen: hoe dom kan je een systeem in elkaar zetten? Zie Frankrijk. En… waar is die Europese uniformiteit? 6. De blikvangers mobiliteit a. We zien een toenemende congestie in en rond de grote Belgische steden. Brussel en Antwerpen behoren tot de wereldtop als het over tijdverlies in de file gaat. Dat bevestigen INRIX Traffic ScoreCard en de TomTom Traffic Index. Het aantal in de files verloren uren neemt elk jaar nog een beetje toe. In Antwerpen verliezen de automobilisten gemiddeld 34 minuten per dag. Dat is 30% meer dan voor het traject zonder files. In Brussel is het nog erger. De automobilist verliest er gemiddeld 44 minuten per dag. En ook daar wordt het elk jaar een beetje erger. Tijdens het spitsuur ’s ochtends en ’s avonds kan het tijdverlies bijna verdubbelen (tot +85%). Commentaar: Er komen niet meer wegen en ook niet meer parkeerplaatsen, terwijl het verkeer in België o.a. ten gevolge de bedrijfswagencultuur steeds meer toeneemt. Het openbaar vervoer kan verbeterd worden, maar is nu reeds sterk verlieslatend (daarbij slokken bus en trein miljarden belastingen op en ook die moeten betaald worden..). Al eens aan een motor of scooter gedacht? Kan volkomen ‘groen / elektrisch’ mee gereden worden, lost de files op en je bent zeker van je uur van aankomst.

Ter info: Een Belg reist gemiddeld 22 km naar het werk terwijl dit voor een Fransman eerder 15 km is. Het woonwerkverkeer is goed voor ongeveer 25% van het dagelijkse gemiddelde aan verreden kilometers, waarvan 2/3 tijdens de spits. De spits? ideaal vervoermiddel is een tweewieler! b. Toename van het aantal verplaatsingen tussen nu en 2030. Op basis van projecties omtrent de economische en demografische groei zal het aantal verplaatsingen jaarlijkse 0,5% toenemen, dus 10% tussen 2012 en 2030. Het personenvervoer zal in die periode stijgen met 11%. Voor het goederenvervoer verwacht men een stijging met 45% ton-kilometers tegen 2030. De toename van het aantal verplaatsingen zal niet alleen de congestie verhogen, maar zal tevens een invloed hebben op de commerciële snelheid tijdens de spits (daalt met 24%). De auto blijft nr. 1.! Het aandeel van de auto neemt wel af: -15% in 6 jaar, ten voordele van de fiets, die vandaag al 16% van de woon-werkverplaatsingen uitmaakt. Dit is 10% meer dan in 2010 . 56% van de Belgen verplaatst zich met de auto naar het werk. c. Naar het gebruik van verschillende transportmiddelen. De nieuwe opkomende concepten MaaS (mobiliteit als dienst) bevestigen de trend, waardoor het sologebruik van de auto wordt verminderd. 31% van de grote werkgevers in het Brussels Gewest laten het toe om de bedrijfswagen te combineren met een of meerdere vervoersmiddelen. In zijn studie is VIAS de motor / scooter als alternatief echter volledig vergeten… d. De firmawagen. Het Federaal Planbureau publiceerde in 2016 dat een bedrijfswagen gemiddeld 6.000 km per jaar meer aflegt dan een privéwagen, zonder dat we de motieven voor die bijkomende verplaatsingen kennen. We hebben twee categorieën van begunstigden: loontrekkenden (“de salariswagens”) en bedrijfsleiders (met het statuut van zelfstandige). Er zijn tussen de 550.000 en 670.000 firmawagen in België, waarvan 425.000 “salariswagens”, op een wagenpark van in totaal 5,7 mln. voertuigen (2016). Doorheen de jaren, tussen 2007 en 2016 is het aantal “salariswagens” met 56% gestegen terwijl de toename bij de privéwagens beperkt bleef tot 10%. Overigens kan een motor ook een “firmawagen “ zijn. Dan is alles aftrekbaar, ook de kledij. e. Mobiliteit en milieu. We hebben properder brandstoffen nodig. De transportsector is de enige die nog een toename van de uitstoot aan broeikasgassen laat noteren (+28% in 2015 ten opzichte van 1990) en daarnaast een belangrijke bron van fijn stof (vnl. door diesels) die een rechtstreekse impact hebben op de volksgezondheid. Een studie van APHEKOM kwam voor het Brussels Gewest tot de conclusie dat de bewoners 7 maanden langer zouden leven mochten de normen van de WHO gerespecteerd worden 11

2018