Views
2 weeks ago

2018/2 maart-april

Nieuwe OMNIUM MOTO MET 6

Nieuwe OMNIUM MOTO MET 6 maanden 0% afschrijving Bestuurder > 30 jaar met 5 jaar rijbewijs BMW ClubJournaal 2/2018 12

13 7. Voorstel van de federale minister = 130 km/uur : afgeschoten door Vlaanderen De Minister van mobiliteit François Bellot stelde voor om op sommige stukken snelweg 130 km / uur toe te laten. En uiteraard is onze Vlaamse minister Ben Weyts en met hem de volledige Vlaamse regering tegen. Ook onze BMW club zet zich in voor veiliger verkeer. In die zin kunnen we Ben Weyts zeker volgen, alleen is de strategie om vrijwel uitsluitend restrictief op te treden kort door de bocht. Er zijn immers omstandigheden waar 130 km/ uur perfect veilig is, terwijl onder andere omstandigheden, zelfs op hetzelfde stuk snelweg, de helft van de snelheid moordend kan zijn. Zoals alle maatregelen die genomen worden in Vlaanderen houdt men onvoldoende rekening met de verantwoordelijkheid die iedere bestuurder/piloot heeft wanneer hij deelneemt aan het verkeer. Motorrijders weten beter dan andere weggebruikers dat je in de eerste plaats je verstand moet gebruiken wil je veilig onderweg zijn. Spijtig genoeg spelen verantwoordelijkheid en verkeersinzicht omzeggens geen rol in het beleid. Dit is een puur politieke kwestie. Onze BMW-club staat in de eerste plaats voor een verantwoord rijgedrag waarbij de ingesteldheid en de opleiding van de bestuurder /piloot centraal staat en niet de restricties. Het uiteindelijke resultaat van een verantwoord rijgedrag met goede opleiding leidt tot een betere inschatting van de situaties, een bekwamere bestuurder en – dit mag ook – minder stress, aangenamer rijden en minder ongevallen. GT

Infoblad nr. 2 : maart-april 2010 - Wortegem-Petegem
2018
Maart / April 2008 - Medisch Spectrum Twente
Perspectief 2010, nr. 2 maart - Kerkplein Amersfoort
Info Kuurne maart-april
Binnenblad februari 2018
14 maart 2012 90ste jaargang nummer 8 - AFC, Amsterdam
Aktueel 2 van 9 maart 2011
maart 2013 - Hac '63
Informatieblad maart 2005 - De Haan