Views
8 months ago

Aquariumwereld April 2018 (preview)

Maandblad voor de Aquarium-, Terrarium- en Vijverliefhebber Jaargang 71 - 2018 - nr. 04 - April (preview)

Nieuw in de

Nieuw in de Aquariumwereld Apistogramma megastoma Tekst: Patrick Loosveldt Foto's: Bruno Magis U. Römer, C.I. Römer, G. Estivals, A. Vela Diaz, F. Duponchelle, C. Rosa Garcia Davila, I. Hahn & J.-F. Renno 2017 138 71/04 aquarium wereld

Links: de mannetjes van A. megastoma hebben lichtblauwe en rode vlekken op de kop en op de kieuwplaten. Dit patroon loopt door tot het voorste gedeelte van het lichaam, hetgeen bij A. barlowi niet het geval is. Het blijven hoogdagen voor de liefhebbers van dwergcichliden en in het bijzonder voor diegenen die zich toespitsen op het houden van Apistogramma-soorten. Van dit Zuid-Amerikaans genus worden er met de regelmaat van de klok nieuwe soorten beschreven. De eerstbeschrijving van Apistogramma megastoma is een mooie internationale samenwerking van acht specialisten uit Peru, Duitsland en Frankrijk. Door bovendien samen te werken met commerciële exporteurs van siervissen, konden levende exemplaren van deze nieuwe soort naar Europa worden verzonden. Deze geëxporteerde vissen werden inmiddels succesvol nagekweekt, onder andere door dhr. Bruno Magis, een gerespecteerd cichlidenspecialist en lid van Siervis Leuven. In afwachting van een wetenschappelijke naam circuleerden aanvankelijk namen als Apistogramma sp. ‘Jutai’, A. sp. ‘Diamante’ of A. sp. ‘Diamond Face’. Jutai verwijst naar de rivier waarin ze gevangen werden, de andere namen verwijzen naar het uiterlijk. In de eerstbeschrijving komen ook observaties van het gedrag in het aquarium aan bod, zij het onder de strikte voorwaarde dat de vissen lange tijd in het aquarium vertoefden. De soortnaam “megastoma” is een samenvoegsel van twee Griekse woorden: “mega”, wat groot betekent en “stoma” wat mond betekent. Het duidt op de grote muil van deze soort. De vissen werden gevangen in kleine, snelstromende rivieren in het Peruaans oerwoud, meerbepaald in het departement Loreto, in het stroomgebied van de Rio Jutai, tegen de grens met Brazilië en Colombia. De kleur van het water varieert van zeer helder tot donker gekleurd. Ze werden er in kleine aantallen aangetroffen in een beperkt gebied, dat bovendien moeilijk bereikbaar is. Dit verklaart meteen waarom men deze soort nog niet eerder had gevangen en beschreven. Apistogramma megastoma behoort tot het Apistogramma cacatuoides-complex, met de typische kleurverschillen tussen mannetjes en vrouwtjes. Binnen dit complex zijn het struise kerels. Het hoofd en de kaken zijn bij de mannetjes zeer groot in verhouding tot de lichaamslengte. De kleuring van de mannetjes is prachtig iriserend blauw met rode lijnen en vlekken. Apistogramma megastoma is een buitenbeentje vanwege zijn broedgedrag: het is een maternale muilbroeder. Dit betekent dat bij de zorg van het pas uitgekomen kroost, de vrouwtjes het jongbroed in de muil nemen. Binnen het genus Apistogramma was het muilbroeden voordien uitsluitend gekend van Apistogramma barlowi, de soort waarvan A. megastoma overigens werd afgesplitst. Apistogramma barlowi werd in 2008 beschreven door Römer & Hahn. In die eerstbeschrijving was reeds sprake van twee “vormen”, maar bij gebrek aan meer gegevens hield men het toen bij één soort. Weliswaar voelde men overduidelijk aan dat er meerdere verwante soorten waren en werd op zeer aquarium wereld 71/04 139