Views
9 months ago

Aquariumwereld April 2018 (preview)

Maandblad voor de Aquarium-, Terrarium- en Vijverliefhebber Jaargang 71 - 2018 - nr. 04 - April (preview)

BELGISCHE BOND voor

BELGISCHE BOND voor AQUARIUM- en TERRARIUMHOUDERS vzw (BBAT) De oorsprong Onder impuls van de Antwerpse Verbroedering wordt op 10 april 1949 een eerste stichtingsvergadering gehouden in Antwerpen. Een 15-tal aquariumverenigingen besluit voortaan te gaan samenwerken onder de benaming: "BELGISCHE BOND VOOR AQUARIUM- en TERRARIUMHOUDERS", afgekort: BBAT. In datzelfde jaar voegen zich nog 12 andere clubs bij de bond. Op 2 oktober 1949 wordt een tweede stichtingsvergadering gehouden en wordt een eerste bestuur samengesteld. Er wordt besloten om een rechtsgeldige vzw te worden en in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 mei 1950 verschijnen de officiële statuten van de nieuwe organisatie. De doelstellingen De BBAT heeft tot doel de natuurlijke wetenschappen in het algemeen en de aquarium-, terrarium- vijverstudie in het bijzonder te verspreiden en te bevorderen door o.m. - de bestaande en eventueel nog op te richten verenigingen aangaande voormelde materie te groeperen en administratief te coördineren. - hulp bij de oprichting van verenigingen. - uitgifte van een tijdschrift. - houden van voordrachten. - uitwisselen van ervaringen. - vormen van een bibliotheek en mediatheek ter beschikking van de verenigingen. - de aangesloten verenigingen te vertegenwoordigen in het buitenland. - inrichten van tentoonstellingen. - alle andere activiteiten die dit culturele en wetenschappelijk doel nastreven. Wat biedt U een BBAT - club? - GRATIS abonnement op het unieke NEDERLANDSTALIGE tijdschrift AQUARIUMWE- RELD - Veelal een eigen clubblad met directe informatie over het clubgebeuren - Maandelijkse vergaderingen met erkende sprekers, dia en film voordrachten, doe en praatavonden, contact met andere ervaren liefhebbers - Antwoord en oplossing bij aquarium- of terrariumproblemen - Een rijk voorziene en gespecialiseerde bibliotheek - Een boeiende clubuitstap naar een of ander aquaristisch gebeuren in binnen- of buitenland - Tentoonstellingen - Een lidkaart die in vele gevallen recht geeft op belangrijke kortingen - BOVENAL: EEN VRIENDENSFEER! Wat vraagt uw club? - Een nederig lidgeld - Een natuurminnend hart ...

Officieel Orgaan van de Belgische Bond voor Aquariumen Terrariumhouders vzw. **************************************** REDACTIETEAM Freddy Haerens (Hoofdredactie) Germain Leys, Patrick Loosveldt, Guido Lurquin, Gustaaf Suykerbuyk, Walter Van der Jeught, Romain Van Lysebettens REDACTIE-ADRES BBAT-Aquariumwereld Marktstraat 100 B-8510 Marke Tel. 056.22 19 77 info@aquariumwereld.be www.aquariumwereld.be ABONNEMENTEN 2018 BELGIE 24,00 EUR - CJP 15 EUR (gratis voor BBAT-leden) NEDERLAND 35,00 EUR te betalen op rekening AQUARIUMWERELD Kamerstraat 10, 9255 Buggenhout IBAN BE95 4463 5878 5158 BIC KREDBEBB LEDENADMINISTRATIE en VERZENDING Jozef De Brandt Pastoor Christiaensstraat 15 9290 Berlare, ledenadministratie@bbat.be PUBLICITEIT Werner Dossler 15 Augustusstraat 37b4 B-3690 Zutendaal Tel.0495.18.74.85 werner.dossler@telenet.be LEDENVOORDEEL en OMBUDSDIENST Ludo Jermei Runkersteenweg 33 B-3500 Hasselt Tel.011.27.48.37 / 0496.36.95.96 ludo.jermei@telenet.be DRUKKERIJ De Hauwere Print Zeelsebaan 83 9200 Dendermonde BBAT-INFO aquarium wereld Jaargang 71 - Nummer 4 - April 2018 ISSN 1372-6501 Trichogaster lalius Walter Van der Jeught 122 Sensatie in de Europese guppyscene Eddy Vanvoorden 128 De valse neontetra-ziekte Lars Bellekom 132 Nieuw in de Aquariumwereld Apistogramma megastoma Patrick Loosveldt 138 Koraalklimmers Germain Leys 144 Physignathus cocincinus de groene wateragame Erik Vansteenkiste 150 157 OMSLAG: de rode koraalklimmer, Neocirrhites armatus Foto: Patrick Scholberg Verantwoordelijke uitgever: Freddy Haerens, Marktstraat 100, 8510 Marke © Gehele of gedeeltelijke overname van artikels of afbeeldingen zonder de schriftelijke toelating van de auteur en van de BBAT zijn verboden. aquarium wereld 71/04 121