Views
6 months ago

Aquariumwereld April 2018 (preview)

Maandblad voor de Aquarium-, Terrarium- en Vijverliefhebber Jaargang 71 - 2018 - nr. 04 - April (preview)

Tekst: Walter Van der

Tekst: Walter Van der Jeught - A.h.v. De Minor Rupel-Vaartland vzw Foto’s: zoals vermeld Voor de vissen van dit genus heb ik altijd al een speciale voorliefde gehad. Je (her)kent de naam niet? Vroeger heette deze vis Colisa lalia. De eerstbeschrijvers Hamilton & Buchanan noemden binnen deze soort de man Trichopodus lalias en de vrouw Trichopodes contra. Cuvier & Valenciennes gebruikte als eersten voor hen de genusnaam Colisa maar vergaten “lalias” aan te passen. Day oordeelde echter dat ze beter in Trichogaster thuishoorden. Mijers hernam de genusnaam Colisa en paste “lalias” aan tot “lalia”. Vierke wees er in 1984 op dat de eerstbeschrijvers fout waren door beide seksen als afzonderlijke soorten te beschrijven. Nu is het dus Trichogaster lalius geworden. 122 71/04 aquarium wereld

Links: boven het mannetje, onder het veel minder kleurrijke vrouwtje. (Foto - BBAT-archief-AVDN) Rechts boven: de mannetjes durven zeer agressief zijn tegenover elkaar, zeker als ze gaan kweken. (Foto - Freddy Haerens) Rechts onder: het verspreidingsgebied in Azië. Aan de ene kant hield ik van deze visjes om hun prachtige kleurentekening en om hun interessante paargedrag. Aan de andere kant had ik er een probleem mee, omdat ik ze wel heb kunnen kweken, maar nooit heb kunnen grootbrengen. Het ergste was dat ik toen ook een – denk ik – “beginnersfout” maakte met de mannetjes, die prachtig gekleurd zijn en waarvan ik er dus meerdere aankocht. Ze gingen echter altijd als eerste dood. Je bleef dan zitten met een wrang gevoel van onkunde en één of meer vrouwtjes die ook stilletjes aan wegkwijnden. Maar eventjes rondvragen in de club leerde mij dat ook clubgenoten met dat probleem zaten en dat ook zij deze prachtige labyrintvisjes zelden lang konden houden, laat staan ermee kweken. De "stommiteit" – nu ja één van de – die we keer op keer maakten, was dat we deze goerami’s per sé in ons gezelschapsaquarium aquarium wereld 71/04 123