Views
8 months ago

Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 1

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Kies voor

Kies voor Barneveld! Op woensdag 21 maart 2018 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. U stemt toch ook? We bepalen zo wie de komende vier jaar de gemeente Barneveld mogen besturen. Er zijn 31 zetels te verdelen. Aan u de keus. Wie krijgt úw stem? Valt er dan wel iets te kiezen? Natuurlijk! Lees er de verschillende verkiezingsprogramma’s (u vindt ze allemaal op www.barneveld.nl/verkiezingen) maar op na. Wat mij, als burgemeester, aanspreekt, is dat alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen het goede met Barneveld beogen. Natuurlijk zijn er verschillen, maar uiteindelijk gaat het om het welzijn van Barneveld – zowel in het sociaal als in het fysiek domein. Of anders gezegd: zowel voor wat betreft de zorg voor elkaar als voor wat betreft de voorzieningen, de woningbouw en de economie. Kies voor Barneveld. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat steeds meer mensen dat doen. Niet alleen op 21 maart, maar ook de afgelopen jaren. Mensen die bewust kozen om hier te komen wonen, om hier hun nieuwe onderneming te vestigen. En ik begrijp dat goed. Want Barneveld ligt natuurlijk op een geweldig mooie plek: midden in het land en omringd door de prachtige natuurlijk van de Gelderse Vallei en de Veluwe. Goed bereikbaar met de auto (nog wel; laten we dat zo houden) en ook met het openbaar vervoer. Een gemeente met negen dorpen die allemaal hun eigen identiteit hebben. En dat maakt Barneveld zo mooi. Waar zou je ander willen wonen en werken? Kies voor Barneveld. Kies vol overtuiging voor deze prachtige gemeente. Trouwens… ook als je níet in Barneveld woont of werkt, kun je voor Barneveld kiezen. Als vakantiebestemming (we werken samen met anderen aan een nóg sterkere Veluwe als binnenlandse vakantiebestemming) of om zomaar een dagje te komen winkelen of te genieten van de fantastische evenementen als de Oud Veluwse Markten, de Internationale Ballonfiësta Barneveld, het Nationaal Kampioenschap Dweilorkesten of de Floralia. Valt er wat te kiezen? Ja. Kies voor Barneveld. Iedere dag opnieuw, maar op 21 maart in het bijzonder. Op welke partij u moet gaan kiezen, zult u van mij niet horen. Dat mag u helemaal zelf bepalen. Maar ik roep u wél op om te gaan stemmen. Maak gebruik van uw stemrecht. En kies, door te stemmen, voor onze gemeente Barneveld. Hartelijk dank! Colofon Barneveld Magazine is een uitgave van Stefan de Vogel en Twenty Four Webvertising Print B.V. Contact Tel. 058 - 30 30 112 magazine@24webvertising.nl Eindredactie Twenty Four Webvertising Print BV Code Blauw (Rick Uyterwaal, Sven van Raaij) Mermaid Media (Froukje Meerman) Mijn Schrijftafel (Annemarie van Vliet) Verkoop Twenty Four Webvertising Print BV Vormgeving Jort van der Heide Fotografie Johan van Omme Oplage 29.000 exemplaren huis aan huis in de gemeente Barneveld, Lunteren, Harskamp, Otterlo en Wekerom Druk Grafistar Verspreiding Joh. Van de Kamp B.V Dr. J.W.A. van Dijk Burgemeester Barneveld Magazine 3

Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 3
Ede Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 2
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 3