Views
5 months ago

Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 1

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

KLEIN TuinDesign Aanleg

KLEIN TuinDesign Aanleg en onderhoud van tuinen. Roland Klein Bijenveld 21 3773 ZK Barneveld 06 - 25 15 00 12 info@kleintuindesign.nl Laat u inspireren op www.kleintuindesign.nl

Roddelen op de werkvloer COLUMN Waarschijnlijk gebeurt het binnen ieder bedrijf: roddelen. Maar kan roddelen ook arbeidsrechtelijke gevolgen hebben? Kan roddelen bijvoorbeeld een reden zijn voor ontslag? De rechtbank Limburg heeft hier recent een interessante uitspraak over gedaan. Werkneemster werkt bij een organisatie die blinden en slechtzienden ondersteunt met onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en (begeleid) wonen. Zij is binnen deze organisatie verantwoordelijk voor de planning van de activiteiten van collega X. X begeleidt daarbij zelf ook cliënten van de werkgever. X is blind. Werkneemster heeft echter geen hoge pet op van X en laakt zijn werkhouding. Werkneemster laat zich daarbij vaak laatdunkend uit over deze collega. X merkt hier weinig van, totdat werkneemster een fout begaat. Per vergissing stuurt ze hem namelijk een e-mail die niet voor hem, maar voor een andere collega bestemd is. In deze e-mail klaagt ze over het feit dat X weer te laat op zijn werk is gekomen, scheldt ze hem uit en schoffeert ze hem. X is onaangenaam verrast en klaagt hierover bij zijn werkgever. De werkgever laat het er niet bij zitten en besluit de computer van de werkneemster te onderzoeken. De uitkomst laat niets te raden over. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat X vaak slachtoffer is van het geroddel van werkneemster. Werkneemster noemt X hierbij onder meer – in Limburgs dialect – een ‘blindj verke’ (‘een blind varken’). Voor werkgever is dit reden de arbeidsovereenkomst met werkneemster te ontbinden. werk komen, te vroeg naar huis vertrekken, te veel en te lange privételefoongesprekken voeren tijdens werktijd en ook zeer actief zijn op sociale media tijdens werktijd. Daarnaast zou X ingeplande afspraken niet nakomen. Werkneemster heeft hier al meerdere malen over geklaagd bij haar leidinggevende. Met haar klachten is echter nooit wat gedaan. Werkneemster krijgt van de kantonrechter geen gelijk. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst. De rechter geeft daarbij aan dat het voor de werkneemster duidelijk moet zijn geweest dat werkgever haar uitlatingen aan het adres van X niet zou accepteren. De rechter let hierbij op de aard van de activiteiten van de onderneming en de door de onderneming opgestelde regels omtrent het onderwerp pesten en e-mailgebruik. Tevens acht de rechter het van belang dat X blind is, omdat daardoor de uitlatingen van werkneemster nog kwetsender overkomen. De rechter concludeert daarom dat er sprake is van verwijtbaar handelen, waardoor van de onderneming niet meer gevraagd kan worden de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. Na 23 jaar komt er daarom een einde aan het dienstverband van werkneemster. Wat opvalt in het verweer van werkneemster is dat ze zich niet verontschuldigt voor haar gedrag. Werkneemster probeert haar gedrag goed te praten en de schuld bij X neer te leggen. De rechter gaat hier echter niet in mee. Roddelen is daarmee niet alleen (moreel) verwerpelijk, maar kan ook arbeidsrechtelijke gevolgen hebben en reden zijn tot ontslag. mr. J.W. (Jonathan) van der Sloot is werkzaam bij Post Advocaten in Barneveld Werkneemster is het hier niet mee eens. Zij geeft aan dat haar uitlatingen bezien moeten worden in een bepaalde context. X heeft volgens haar een zeer negatieve en laconieke werkhouding die grote frustraties veroorzaakt. X zou altijd te laat op het Post Advocaten Stationsweg 123, Barneveld sloot@postadvocaten.nl www.postadvocaten.nl Barneveld Magazine 57

Barneveld Magazine 5e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 4
Barneveld Magazine 3e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 3
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 2
Ede Magazine 1e jaargang nummer 1
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Ede Magazine 2e jaargang nummer 1
Barneveld Magazine 2e jaargang nummer 2
Barneveld Magazine 1e jaargang nummer 3