Views
9 months ago

1810 Leuven Actueel - 7 maart 2018 - wk 10

-Vanaf - Vanaf oktober

-Vanaf - Vanaf oktober oktober 2017 2017 is het is bij het De bij Wasstraat De Wasstraat altijd altijd (h)Appy (h)Appy Hour! Hour! - - Het is is Appy Hour! Supersimpel korting sparen bij bij De De Wasstraat. Vanaf Vanaf nu is nu het is altijd het altijd Appy Appy Hour Hour bij ons! bij Met ons! onze Met onze speelse speelse app wordt app wordt het eenvoudiger het eenvoudiger dan dan ooit om ooit punten om punten sparen te sparen zo en leuke zo leuke kortingen kortingen te krijgen. te krijgen. Je spaart Je spaart eenvoudig eenvoudig punten punten door door op bepaalde op bepaalde plaatsen plaatsen te passeren. te passeren. Hoe meer Hoe meer je daar je daar passeert, passeert, des te des meer te meer punten punten je je spaart spaart en hoe en sneller hoe sneller je jouw je jouw korting korting ontvangt! ontvangt! 7 op 7 open, 7 open, gratis gratis velgenreiniging, 2 supersnelle 2 supersnelle wasstraten wasstraten én maar én maar liefst liefst 50 gratis 50 gratis indoor indoor stofzuigplaatsen achteraf. achteraf. Heb je Heb de je CleanCard, de CleanCard, dan kan dan dat kan alles dat alles nòg goedkoper! nòg goedkoper! Denk Denk milieubewust: kies De kies Wasstraat, De Wasstraat, dé carwash dé carwash van België. van België. Brusselsesteenweg 70, Herent 70, Herent (Leuven), (Leuven), E314 E314 Afrit Afrit 17. 17. www.dewasstraat.be/appyhour STOFZUIGEN na gebruik wasstraat 04/10/17-68049-03 DWA294_AppyHour_210*147_LE02.indd 2 2 5/09/17 5/09/17 20:26 20:26 Volvo V40 Cross Country VEILIGHEID IS NIET OPTIONEEL. Bij Volvo is uw en ieders veiligheid altijd prioriteit. Daarom zorgen wij ook in de compacte Volvo V40 Cross Country voor het grootst mogelijke veiligheidsgevoel. De Volvo V40 Cross Country is dan ook standaard uitgerust met een voetgangersairbag, en het City Safety systeem dat tragere of stilstaande voorliggers dedecteert en indien nodig automatisch remt om een aanrijding te proberen vermijden. Ook qua looks mag u trouwens gerust zijn want het stijlvolle interieur boordevol intuïtieve technologie en het opvallend dynamische exterieurontwerp zijn ook inbegrepen. KIES NU EEN VOLVO V40 CROSS COUNTRY MET STANDAARD SLIMME SAFETY FEATURES EN GENIET VAN EEN VERLENGDE SALONKORTING VAN MINIMUM 4.400€* 3,8 - 6,4 L/100 KM I 99 - 149 G CO 2 /KM (NEDC) Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be. Afgebeeld model ter illustratie. * Aanbod geldig op de V40 Cross Country D2 (totaal aanbevolen catalogusprijs met Sensus Navigation Pack en metaalkleur: € 29.720). Dit voordeel is inclusief gratis Sensus Navigation Pack en metaalkleur, alsook de salonkorting van € 1.573. Aanbod geldig tot en met 31/03/2018. Prijs excl. btw. Lacom nv Ambachtenlaan 2 - 3001 Leuven 016 40 07 20 lacom@lacom.be - www.lacom.be Mechelsesteenweg 309 - 1800 Vilvoorde 02 252 01 67 lacom@lacom.be - www.lacom.be 01/03/18-82744-03

LEUVEN LAAT KANSEN LIGGEN Leven in een stad verandert snel. Het tempo is zo hoog dat plannen van vandaag bij uitvoering bijna achterhaald zijn. Het Leuvense stadsbestuur handelt nog steeds als 20 jaar geleden in haar beslissingen. Veranderingen gaan echter zo snel dat je permanent moet kunnen bijstellen en flexibel moet kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden. Data-analyse en flexibele beleidsprocessen zijn niet meer de toekomst, maar het heden. Leuven, als kennisstad, zou daarom een cel rond Smart City moeten oprichten. Tot op heden blijft het helaas beperkt tot een paar kleinschalige experimenten die geen structurele inbedding hebben. Er is haast bij. Als we niet oppassen, bepalen enkel bedrijven hoe we met onze stad omgaan op basis van hun verdienmodel. Bedrijven, zoals Google Maps, Waze of Strava (voor de fiets) die de verkeersdrukte voorspellen, doen dit al. Wil je als overheid relevant blijven, dan moet je snel kunnen inspelen op deze veranderingen en mee de spelregels bepalen. In eerste instantie moet Leuven haar grote hoeveelheid aan data op orde zetten. Vanaf dan kan en moet Leuven investeren in Smart City om duurzaam en aantrekkelijk te worden. Dat ben je als stad verplicht aan je burgers! Steven Vermoere steven.vermoere@openvldleuven.be EEN ÉCHT HANDELSBELEID VEREIST VOLDOENDE MIDDELEN! Het stadsbestuur praat veel over handel maar doet erg weinig. Zo voorzag de stad recent een half miljoen euro ( je leest het goed ) voor een driedaagse over high-tech. Ok voor mij. Voor handel? 440.000 euro voor een gans jaar. En dan nog voor de helft door de handel zelf betaald via de promotaks. Het jaarverslag leert ons ook dat er 125 ambtenaren ingezet worden voor cultuur. En 80 voor sport. En de handel ... slechts 3 bijzonder hardwerkende medewerkers. Dit is voor Open Vld een absolute wanverhouding en moet dan ook drastisch veranderen. Een écht handelsbeleid vereist voldoende middelen. En dat is meer dan vandaag. Veel meer! Rik Daems Kandidaat Burgemeester & Vlaams Parlementslid rik.daems@openvldleuven.be Ambras in de Gemènterood. Den Daems vinjt da de kommers in Leive ni genug voetsgolpe wedt. Veil belouve en woëneg eive mokt de zotte kontènt. Moo de Leivese kommersante zen gieën zotte, zaa em teige den Erik van de kommers. Doëne gast ieë wel lange tieëne. Direkt reupen en tiere van tes ni woo!! Awel, Erik, tes wel woo. De kommers kroëgt moo de rummel in vergeloëking mei de rest! BLIJF OP DE HOOGTE EN VOLG ONS OP WWW.OPENVLDLEUVEN.BE INFO@OPENVLDLEUVEN.BE • /OPENVLDLEUVEN • @OPENVLDLEUVEN 07/03/18-82536-03 Nationaal Nieuws Vlaamse Regering verlaagt erfbelasting De Vlaamse Regering besliste recent om de erfbelasting te verlagen. De tarieven in de zijlijn gaan omlaag: het hoogste tarief van 65% valt weg en er komt een nieuwe lagere schijf van 25% voor erfenissen tot 35.000 euro. De langstlevende partner krijgt een vrijstelling van 50.000 euro bovenop de gezinswoning. Een jongere onder 21 jaar die beide ouders verliest, krijgt een vrijstelling van 75.000 euro op roerend vermogen en op het huis waarin hij of zij woont. En een gedeeltelijke erfenissprong wordt mogelijk. Open Vld voorzitter Gwendolyn Rutten: ‘We verlagen zoals beloofd de erfbelasting. De belastingdruk zal gevoelig dalen.’ Op een erfenis die je krijgt van broers en zussen of van verdere familie of vrienden, betaal je vandaag hoge belastingen. De tarieven voor erfenissen in de zijlijn lopen immers op tot 65 procent. Om de hoge belastingdruk te verlagen – gemiddeld 45 procent voor broers en zussen, gemiddeld 58 procent voor verdere familie of vrienden – past de Vlaamse Regering de tarieven in de zijlijn aan. Het hoogste tarief van 65 procent valt weg. En er komt een nieuw lager tarief van 25 procent voor erfenissen tot 35.000 euro. Rutten: ‘We verlagen de tarieven in de zijlijn. Dat is onder meer belangrijk voor de vele singles zonder kinderen. Door redelijkere tarieven krijgen mensen meer vrijheid om hun erfenis na te laten aan wie ze zelf willen.’ Verkiezingen oktober 2018 Aan alle voorzitters, mandatarissen en politieke partijen, voor de verkiezingen 2018 in Leuven en omstreken contacteer: Filip Natens Sales Manager 07/02/18-85707-03 filip.natens@primetime.be Gsm. 0471 52 85 89