07.03.2018 Views

Rivierenbuurt nummer 1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Buurtkrant De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Buurtvergadering op woensdag<br />

28 maart in de Stroming<br />

GEZOCHT: Nieuwe Eindredacteur<br />

& Bestuursleden<br />

Jaargang 22 <strong>nummer</strong> 1<br />

maart 2018


Inhoudsopgave<br />

Colofon/Van de redactie 4<br />

Van de bestuursbank 5<br />

Buurtagenda 6<br />

Oproep Eindredacteur 7<br />

Oproep voor nieuwe<br />

bestuursleden 9<br />

De Silo, Rafelplek met uniek randje 10<br />

Klankbordgroep Stationsgebied 11<br />

Buurtagent/Lentekriebels 12<br />

Melding Schade & Vuil 13<br />

Over MEO 14<br />

Snert en Zoopie 2017, terugblik 15<br />

Groninger Landschap 16<br />

Groninger Museum 17<br />

De Stroming, agenda 18<br />

De Stroming, stekjes ruilen 19<br />

Dinkelpark in Concert 2018 21<br />

WIJ Opvoeden 23<br />

Herstelplek Veerkracht 25<br />

Tip van de Fysiotherapeut 26<br />

Books 4 Life 28<br />

Papiermolen 29<br />

Exit Geert H : Alfa en Omega 30<br />

Van de Penningmeester 31<br />

Notulen ALV Oktober 2017 32<br />

Puzzel 37<br />

Contactgegevens 38<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 3


Colofon<br />

Buurtvereniging de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

heeft als doel:<br />

● Belangen behartigen<br />

● Informatie verspreiden<br />

● Deelname aan discussie van<br />

buurtbewoners bevorderen<br />

● Opvattingen en wensen van de<br />

buurtbewoners verzamelen<br />

Op onze website zijn de volledige<br />

statuten terug te lezen<br />

Eindredactie<br />

Erna Veldman<br />

tel. 06 - 504 16 013<br />

Hans Vos<br />

tel. 06 - 104 04 241<br />

Website:<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

Email & Kopij<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Postadres<br />

Merwedestraat 54 - 003<br />

9725 KE Groningen<br />

Oplage 2750 stuks<br />

Distributie huis-aan-huis<br />

in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Opmaak & drukkerij:<br />

MEO<br />

Van de redactie<br />

Beste buurtbewoners,<br />

Daar ligt ie dan; de<br />

geheel vernieuwde<br />

buurtkrant van de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>.<br />

Vanaf nu doen Hans en ik niet meer zelf de<br />

opmaak, maar wordt dit door MEO gedaan.<br />

Zie verderop in deze krant wie/wat<br />

MEO precies is.<br />

De krant is behoorlijk gevuld met buurtvereniging<br />

materiaal; de notulen en agenda<br />

voor de komende ALV, afscheid van<br />

2 bestuursleden en (herhaalde) oproepen<br />

voor nieuwe bestuursleden en een nieuwe<br />

Eindredacteur.<br />

Aangezien MEO vanaf nu de opmaak<br />

verzorgt, is de rol van de redactie<br />

veranderd. In plaats van de opmaak<br />

volledig zelf te doen komt er nu meer<br />

nadruk te liggen op het op zoek gaan naar<br />

– en het verzamelen van buurtinformatie.<br />

Dit wordt mijn één-na-laatste krant, dus<br />

de tijd begint te dringen.<br />

Wie durft de zicht te melden?!<br />

Veel leesplezier!<br />

Erna Veldman<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Jaargang 22, <strong>nummer</strong> 1<br />

Uiterste kopijdatum voor<br />

de volgende uitgave:<br />

Donderdag 30 mei 2018<br />

4 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Van de bestuursbank<br />

Op het moment dat ik dit schrijf duikt<br />

de temperatuur ’s nachts nog onder<br />

het vriespunt maar nu u dit leest beste<br />

buurtbewoners is het bijna lente! Het lijkt<br />

of het gisteren was dat we klonken op het<br />

nieuwe jaar en nu staat het voorjaar al voor<br />

de deur. Wat vliegt de tijd.<br />

De komende jaren zal het voorjaar in ons<br />

deel van de stad minder groen uitpakken<br />

dan we gewend zijn, nu op de taluds langs<br />

de zuidelijke ringweg onlangs bijna alle<br />

bomen en struiken gerooid zijn. Als ik langs<br />

de kaalslag op de diverse locaties fiets dringt<br />

het steeds weer tot me door hoe belangrijk<br />

stadsgroen is. ‘Het moet eerst lelijk worden<br />

voor het mooi wordt’ zegt men wel eens.<br />

Laten we dat voor ogen houden.<br />

Ook in het gebied ten zuiden van het station<br />

zijn onlangs bomen gekapt, en dit voorjaar<br />

start daar de sloop van een aantal gebouwen<br />

(onder andere de Silo en the Big Building).<br />

De uitvoering van de plannen voor de<br />

bustunnel en het busstation komt steeds<br />

dichterbij. Er moet een verdere invulling<br />

worden gegeven aan het stationsgebied.<br />

Een aantal betrokken buurtbewoners heeft<br />

in oktober 2016 al een voorschot op de<br />

ideevorming gegeven, met als resultaat<br />

een boekwerk met schetsen dat aan de<br />

gemeenteraad is aangeboden. Met de<br />

huidige stand van de werkzaamheden<br />

hebben we het projectbureau van de<br />

gemeente voor de spoorzone uitgenodigd in<br />

de algemene buurtvergadering te schetsen<br />

wat de nabije toekomst voor de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

in petto heeft. Kom dus naar de ledenvergadering<br />

op 28 maart.<br />

De tijd vliegt, tijden veranderen. Besturen<br />

ook. In deze buurtkrant kondigen twee<br />

bestuursleden hun afscheid aan. In de<br />

vergadering van 28 maart zwaaien we hen<br />

officieel uit. De bestuursbank wordt opnieuw<br />

leger – wie schuift bij ons aan?<br />

Grietje IJken, secretaris<br />

Schoonheidssalon Margje<br />

Rabenhauptstraat 28<br />

9725 CE Groningen<br />

margjeklunder@hotmail.com<br />

050-5253601/06-29513212<br />

Al jaren het vertrouwde adres in de buurt.<br />

Alle behandelingen speciaal aangepast aan uw huidtype.<br />

Naast de traditionele behandelingen ook<br />

gespecialiseerd in elektrisch ontharen,<br />

acne behandelingen, bindweefsel<br />

massages, huidverbeterende massages.<br />

Tevens kunt u een afspraak maken voor<br />

deelbehandelingen, epileren, harsen, verven.<br />

En ook voor pedicure en manicure<br />

behandelingen.<br />

Ik werk alleen op afspraak.<br />

Tot ziens in mijn salon!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 5


Buurtactiviteit<br />

AGENDA<br />

activiteiten in en om de buurt<br />

Maart<br />

Woensdag 28 maart<br />

Buurtvergadering<br />

in MFC De Stroming<br />

Aanvang 20.00 uur<br />

zie pagina 35<br />

april<br />

3 t/m 21 april<br />

Lentekriebels<br />

Zie pagina 12<br />

Zaterdag 14 april<br />

Reparatie café<br />

in Doedertoe<br />

Juni<br />

Zaterdag 2 juni<br />

Reparatie café<br />

in Doedertoe<br />

Donderdag 28 juni<br />

Dinkelpark in Concert<br />

met de “Stamtoavel Singers”<br />

Aanvang 19.30 uur<br />

Zie pagina 21<br />

augustus<br />

Donderdag 30 augustus<br />

Dinkelpark in Concert<br />

met het “Provinciaal<br />

Senioren Orkest Groningen”<br />

Aanvang 19.00 uur<br />

Zie pagina 21<br />

Oktober<br />

Datum nog niet bekend<br />

Buurtvergadering<br />

in MFC De Stroming<br />

Aanvang 20.00 uur<br />

December<br />

Zaterdag 8 of 15 december<br />

Winterfeestje<br />

“Snert & Zoopie”<br />

van 16.00 tot 18.00 uur<br />

MFc De Stroming<br />

Zie eigen agenda.<br />

pagina 18<br />

Groninger Museum<br />

Diverse mooie exposities<br />

Zie pagina 17<br />

Zie ook www.groningermuseum.nl<br />

Vergaderingen bestuur.<br />

In principe vergadert het bestuur elke eerste<br />

woensdag van de maand.<br />

Voor input in de vergadering kunt u mailen<br />

naar: info@derivierenbuurt.nl<br />

6 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Herhaalde oproep!<br />

Hans en Erna zijn op zoek naar een nieuwe....<br />

EINDREDACTEUR<br />

De Buurtkrant De <strong>Rivierenbuurt</strong> is op zoek naar een<br />

nieuwe Eindredacteur, die nauwkeurig werkt, een goede<br />

planner is maar vooral geïnteresseerd is in wat er in en<br />

rond de <strong>Rivierenbuurt</strong> speelt.<br />

De buurtkrant wordt 4x per jaar<br />

uitgebracht, oplage 2750 stuks.<br />

Wat vragen we van je?<br />

• Tijdig informeren van adverteerders en<br />

buurtbewoners over de uiterste kopij-datum<br />

• Op zoek gaan naar, en verzamelen van<br />

informatieve artikelen<br />

• Informatie zodanig verwerken dat de<br />

professional die de opmaak doet aan<br />

de slag kan<br />

• Coördineren van de bezorging van de<br />

buurtkrant<br />

• Indien nodig, aanschuiven bij een<br />

bestuursvergadering<br />

• Vaste adverteerders 1x per jaar bezoeken<br />

• (Eenmaal ingewerkt) ca 20 uur per krant<br />

Wat maakt deze rol leuk?<br />

• Je leert de wijk heel goed kennen<br />

• Je kunt er zoveel instoppen als je zelf wilt<br />

door actief op zoek te gaan naar nieuws<br />

en foto’s. Zoals Instagram, Facebook,<br />

Twitter en de digitale Nieuwsbrief van de<br />

gemeente Groningen. Of gewoon je<br />

ogen(foto’s) en oren (interviews) de kost<br />

geven als je door de buurt loopt of fietst.<br />

Er gebeurt zo veel meer in de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

als je erop gaat letten!<br />

Als je dit een leuke klus lijkt, ook als je niet in<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong> woont, bel ons of mail naar<br />

buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Hopelijk tot gauw!<br />

Hans Vos<br />

06 - 104.042.41<br />

Erna Veldman<br />

06 - 504.160.13<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 7


Glas in Lood Groningen<br />

Atelier voor kunst, ambacht en scholing<br />

Altijd al een leuke en<br />

kleurrijke cursus willen<br />

volgen in uw eigen<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>?<br />

Kom dan binnen langs<br />

in mijn atelier voor<br />

meer informatie over de<br />

verschillende cursussen:<br />

* Glas in lood & Tiffany<br />

* Brandschilderen &<br />

Fusen<br />

Wacht niet te lang!<br />

Door ontwikkelingen<br />

in het stationsgebied<br />

moeten wij dit voorjaar<br />

verhuizen.<br />

Achterweg 47 Groningen | Tel: 06 48 40 90 28<br />

www.glasinloodgroningen.nl<br />

8 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Oproep nieuwe bestuursleden<br />

Opnieuw een oproep voor nieuwe<br />

bestuursleden. Het lijkt op een<br />

langspeelplaat die blijft hangen, een<br />

nostalgisch begrip voor de oldies onder<br />

ons en inmiddels ook een bekend<br />

begrip voor de newbies. Zo zie je maar<br />

weer: er is niets nieuws onder de zon.<br />

Onze penningmeester Marc en bestuurslidsinds-de-prehistorie<br />

Geert nemen de<br />

komende Algemene ledenvergadering<br />

afscheid. Marc, dank voor het op de<br />

centen passen en voor je inzet voor de<br />

buurt (naast je drukke werkzaamheden).<br />

We begrijpen je overwegingen en hopen<br />

dat jij en Marsja een fi jn huis vinden<br />

elders in de stad. Geert, ik kan me het<br />

bestuur nauwelijks voorstellen zonder<br />

jouw authentieke inbreng. We laten je met<br />

pijn in het hart gaan en hopen dat we af<br />

en toe nog een beroep mogen doen op je<br />

10 jaar buurtbestuur-ervaring. Misschien<br />

wil je onze Raad der Wijzen zijn?<br />

Opnieuw een oproep voor nieuwe bestuursleden<br />

dus. Wat vragen we van je?<br />

Voor een algemeen bestuurslid: aan<br />

vergadertijd kost het je een of twee<br />

avonden per maand. Verder denk je mee<br />

over ontwikkelingen in de wijk, en je<br />

neemt eventueel deel aan gesprekken<br />

met wethouders of vertegenwoordigers<br />

van de gemeente. Enkele keren per<br />

jaar organiseert het bestuur van de<br />

buurtvereniging activiteiten van bewoners.<br />

Voor de penningmeester: een of twee<br />

vergaderavonden per maand. Behalve de<br />

taken van een algemeen bestuurslid hou je<br />

het overzicht over de inkomsten en uitgaven,<br />

neem je de facturatie van advertentieinkomsten<br />

voor je rekening en dien je bij<br />

de gemeente de subsidieaanvragen en<br />

-verantwoording in. Je hebt affiniteit met<br />

financiën maar hoeft geen Dorknoper te zijn<br />

( - voor wie bekend is met Ollie B. Bommel).<br />

Wat bieden we je?<br />

Een plekje in het (zonder twijfel) leukste<br />

buurtbestuur van de stad.<br />

Heb je belangstelling?<br />

Neem contact op met een<br />

van de bestuursleden voor<br />

meer informatie of stuur<br />

een bericht aan<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 9


Nieuws uit de buurt<br />

De Silo,<br />

Rafelplek met een uniek randje<br />

Wie De Silo binnenloopt, de oude<br />

confectiefabriek aan de Achterweg bij<br />

het hoofdstation, waant zich in vroegere<br />

tijden. Aan het hoge plafond hangen<br />

grote ijzeren kaarsen kandelaren,<br />

gemaakt van muurankers. Op de grond<br />

krakende houten planken. Bakstenen vol<br />

stof, spinnenwebben en afgebladderde<br />

verf maken het geheel compleet.<br />

Behalve een ruime dansvloer, een<br />

podium en een bar telt het pand een<br />

glas-in-lood- en een houtwerkplaats.<br />

Hier gebeuren de leukste dingen.<br />

Samen met behulpzame en handige<br />

vrienden, kennissen en een poule van<br />

vrijwilligers is destijds de al jaren leegstaande<br />

fabriek vrijwel tot de grond toe<br />

afgebroken om haar weer op te bouwen<br />

tot wat ze nu is: een onpretentieus thuis<br />

voor, grofweg, veertigplussers die houden<br />

van muziek die elders in de stad zelden<br />

voorbij komt; (alternatieve) swing, klassiek,<br />

wereldse jazz. In De Silo wisselen Eritrese<br />

dansavonden elkaar af met klassieke<br />

jamsessies, ouderwetse rock-’n-roll<br />

nachten en Banda!<br />

In 2000 vestigde De Silo zich in de locatie<br />

aan de Achterweg. Vanaf het begin was het<br />

duidelijk dat het tijdelijk was. De Silo, en dus<br />

ook Glas-in-Lood, moet per 1 april uitzien<br />

naar een nieuwe plek. Er zijn parken gepland<br />

op de plek waar nu de Silo staat, dus slopen<br />

is de komende jaren hopelijk nog niet<br />

noodzakelijk. Met de gemeente vinden nog<br />

gesprekken plaats of de activiteiten mogelijk<br />

ook na 1 april hier nog plaats kunnen vinden.<br />

Wel wordt ook al uitgekeken naar een<br />

nieuwe locatie ergens in de stad.<br />

bron: Dagblad van het Noorden/<br />

Lieke van den Krommenacker<br />

10 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Nieuws uit de buurt<br />

Meepraten over de ONTWIKKELING<br />

van het STATIONSGEBIED?<br />

Het bestuur van de buurtvereniging<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> is op zoek naar mensen<br />

die de komende jaren actief willen<br />

meedenken over de invulling van het<br />

stationsgebied (zuidzijde). Zoals bekend<br />

wordt binnenkort begonnen met de<br />

werkzaamheden rond het station zelf.<br />

Daarna start de gemeente met de<br />

planontwikkeling rond de invulling van<br />

het grote omliggende gebied.<br />

Wij vinden het belangrijk dat de bewoners<br />

van de <strong>Rivierenbuurt</strong> direct betrokken<br />

worden bij de plannen en de uitvoering<br />

ervan. Ook de gemeente heeft op gezette<br />

tijden behoefte aan terugkoppeling en<br />

standpunten van de buurt.<br />

Het is de bedoeling dat deze<br />

klankbordgroep 3x per jaar bij elkaar<br />

komt. Samen met de gemeente kan dan<br />

bijgepraat worden, eventuele knelpunten<br />

de revue passeren en standpunten worden<br />

verwoord. Op die manier kan we als<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> de vinger goed aan de pols<br />

houden.<br />

Dit is alleen mogelijk als voldoende<br />

mensen zich aanmelden voor deze groep.<br />

Het bestuur denkt aan een brede en<br />

gemêleerde groep van hopelijk 20 – 30<br />

mensen.<br />

Aanmelden voor de nieuwe<br />

klankbordgroep kan tijdens de ALV of via:<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

Tijdens de komende ALV zal de<br />

projectleider van de gemeente de stand<br />

van zaken rond de spoorplannen en de<br />

ontwikkeling van het gebied schetsen.<br />

Natuurlijk kunt u vragen stellen.<br />

Laat de stem van de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> horen!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 11


Schoon & veilige buurt<br />

Van de Buurtagent<br />

Hallo,<br />

Mijn naam is Pieter-Paul Locadia en ik ben<br />

sinds 1 januari 2018 de nieuwe wijkagent.<br />

Ik ben 39 jaar oud en heb 3 kinderen met de<br />

leeftijden 9, 7 en 5.<br />

Mijn achternaam, Locadia, is afkomstig van<br />

Curaçao. Hier is mijn vader geboren.<br />

Schroom niet om te bellen of een<br />

bericht achter te laten. Ik werk vanaf de<br />

Rademarkt 12.<br />

Telefonisch ben ik bereikbaar onder <strong>nummer</strong><br />

0900 8844<br />

(tevens voor andere, niet spoedeisende<br />

politiezaken).<br />

In de jaren hiervoor ben ik contactfunctionaris<br />

minderheden doelgroep Antillianen geweest.<br />

Dit heb ik vanaf 2008 gedaan.<br />

Mijn streven is om mensen zo te behandelen<br />

als dat ik zelf behandeld wil worden.<br />

Mijn doel als wijkagent is samen met de<br />

wijkbewoners te zorgen voor een veilige wijk.<br />

Lentekriebels 2018<br />

Wilt u uw buurt wat schoner en<br />

gezelliger maken?<br />

Van dinsdag 3 tot en met zaterdag 21 april<br />

organiseert de gemeente weer de jaarlijkse<br />

schoonmaakactie LenteKriebels.<br />

Tijdens de actie kunt u zich samen met andere<br />

buurtbewoners inzetten om in de straat de boel<br />

weer aan kant te brengen. De straat wordt er<br />

mooier van en het is een leuke gelegenheid om<br />

elkaar wat beter te leren kennen.<br />

Deelnemers kunnen een subsidie krijgen, voor<br />

nieuwe plantjes in de straat, de huur van een<br />

springkussen of een barbecue bijvoorbeeld.<br />

Helaas is bij het verschijnen van deze krant de<br />

datum voor aanmelding al voorbij, maar houd het<br />

in uw hoofd voor volgend jaar!<br />

12 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Schoon & veilige buurt<br />

Melding schade/vuil in uw buurt<br />

Is er iets kapot, stuk of een gevaar<br />

bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een<br />

lantaarnpaal of stoeptegel?<br />

Dan kunt u een melding doen bij de<br />

gemeente.<br />

Http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/<br />

meldingen/<br />

U kunt een melding ook doen via:<br />

• Whatsapp 06 - 12 82 39 73<br />

• De app Meldstad voor Android of iPhone<br />

Wat kunt u melden?<br />

Afval en Riolering Zwerfafval<br />

troep op straat, zwerfvuil<br />

• Verwaarloosde fiets laten weghalen<br />

• Verstopt riool op gemeentegrond<br />

Bomen en struiken<br />

• Achterstallig onderhoud (kappen,<br />

snoeien)<br />

• Overhangende of losse takken en<br />

uitstekende wortels<br />

• Geluid, stank of<br />

luchtvervuiling<br />

van een bedrijf:<br />

050 367 12 90<br />

Staat uw<br />

probleem er niet<br />

bij, neem dan<br />

contact op met<br />

het Meldpunt<br />

Stadsbeheer:<br />

stuur een<br />

tweet naar @<br />

stadsbeheer050.<br />

Dringende<br />

melding buiten<br />

kantooruren<br />

Hebt u een dringende melding op een<br />

moment dat de gemeente niet open is?<br />

Bijvoorbeeld een groot gat in de weg of<br />

een aangereden lantaarnpaal (lichtmast)?<br />

Bel dan de politie: 0900 8844.<br />

Dieren<br />

• Ongedierte<br />

• Kleine dode dieren op straat (muis, rat,<br />

vogel)<br />

Verkeer<br />

• Kapot verkeerslicht of straatverlichting<br />

• Kapot verkeersbord of -paaltje<br />

• Kapot wegdek of losliggende stoeptegel<br />

• Hardrijders, verkeersdrempels,<br />

zebrapaden, kruispunten<br />

• Parkeerkrapte<br />

Andere meldingen<br />

• Storing of volle ondergrondse container:<br />

14 050<br />

• Dode of gewonde huisdieren of wilde<br />

dieren: 050 579 19 00 (Dierenambulance)<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 13


Rubriek Overig<br />

Over MEO<br />

MEO ondersteunt non-profitorganisaties bij<br />

het professionaliseren van hun communicatie<br />

en bedrijfsvoering. De werkzaamheden<br />

worden grotendeels uitgevoerd door mensen<br />

met een arbeidshandicap. Directeur Edwin<br />

Teljeur: “We werken als mediabureau waar<br />

zowel mensen met als zonder beperking<br />

volwaardige collega’s van elkaar zijn.”<br />

MEO verzorgt webdesign, grafische<br />

vormgeving, drukwerk, voorraadbeheer,<br />

redactie- en administratiediensten aan<br />

non-profitorganisaties, zoals wijk-,<br />

patiënten-, sport- en andere organisaties.<br />

De werkzaamheden worden uitgevoerd<br />

door jongeren met een afstand tot de<br />

arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege een<br />

beperking als autisme of AD(H)D.<br />

Zij worden daarbij begeleid door ervaren<br />

medewerkers en een jobcoach.<br />

Zo doen ze structuur, werkervaring en<br />

zelfvertrouwen op om hun kansen op de<br />

arbeidsmarkt te vergroten. Ook realiseert<br />

MEO zelf betaalde werkplekken.<br />

14 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtactiviteit<br />

Snert & Zoopie 2017<br />

Afgelopen december vond weer het jaarlijkse winterfeestje<br />

“Snert & Zoopie” plaats.<br />

Hierbij een foto impressie vanaf een bijzondere plek genomen...<br />

Foto’s Hans Vos<br />

Opbouw door vrijwilligers<br />

Het feest is in volle gang...<br />

Afbreken en opruimen door vrijwilligers<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 15


Buiten de Buurt<br />

Workshop<br />

‘Fotografie met je mobiel’<br />

Waar: Bezoekerscentrum Reitdiep van Het Groninger Landschap,<br />

Wolddijk 103, 9738 AD Groningen.<br />

Wanneer: 22 april 2018 van 14.00 tot 16.00 uur. Aanmelden vooraf verplicht<br />

Entree: Niet-beschermer € 20,00 (incl. koffie/thee)<br />

Beschermers € 17,50<br />

Aanmelden vooraf verplicht via website<br />

(max. 20 deelnemers)<br />

Zie https://www.groningerlandschap.nl/<br />

activiteiten/eropuit/fotografie-met-je-mobiel/<br />

Het Groninger Landschap beheert,<br />

beschermt en ontwikkelt zo’n 8000 hectare<br />

natuur, 35 Rijksmonumenten en diverse<br />

unieke plekken om het eigen karakter van<br />

het Groninger landschap te behouden.<br />

Maar Het Groninger Landschap deelt haar<br />

bezit ook graag met het publiek.<br />

Wilt u meer weten over Het Groninger<br />

Landschap of wilt u meehelpen onze doelen<br />

te realiseren? Kijk dan op de website of<br />

word donateur (beschermer) of vrijwilliger.<br />

www.groningerlandschap.nl<br />

Mooiere foto’s maken met je mobiel?<br />

In deze workshop zal Matthijs Houthuijs<br />

(Foto Sipkes) laten zien dat er uit de camera<br />

van je mobiele telefoon veel moois te halen<br />

is. De workshop bestaat uit een deeltje<br />

theorie aan de hand van voorbeelden, een<br />

praktijkopdracht en een terugkoppeling op<br />

de resultaten en ervaringen.<br />

U gaat zelf dus ook aan de slag! Neem uw<br />

mobiele telefoon dus goed opgeladen mee!<br />

De volgende onderwerpen komen aan de<br />

orde:<br />

1. Compositie/beeldopbouw<br />

2. Landschapsfotografie met<br />

de mobiele telefoon<br />

3. Fotograferen met telescoop<br />

en verrekijker<br />

4. Macro fotografie<br />

(Insecten en bloemen/planten)<br />

16 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buiten de Buurt<br />

Droom weg bij de Romantiek<br />

Droom weg bij de expositie Ook Romantiek<br />

in het Groninger Museum. Voor de liefhebber<br />

van de hedendaagse romantiek, fantasie en<br />

illusie is de expositie Ook Romantiek een<br />

must-see. In een artificial reality panorama<br />

sta je midden in de natuur, met landschappen<br />

die variëren van lieflijk tot<br />

dreigend en mysterieus. Dwaal rond in de<br />

verrassende keuze uit de collectie moderne<br />

kunst, mode en design van het Groninger<br />

Museum: een reis van de Zwarte Romantiek<br />

van Studio Job tot aan de witte jurken van<br />

modeontwerpers Viktor & Rolf.<br />

Vrijdagavondprogramma<br />

Bekende Nederlanders geven tijdens de<br />

exclusieve vrijdagavonden een eigen invulling<br />

voor het thema Romantiek. Een avond met<br />

ontspanning, verdieping, muziek gespeeld<br />

door studenten van het Prins Claus<br />

Conservatorium, een museumcocktail en<br />

een rustig tentoonstellingsbezoek.<br />

Vrijdag 23 maart 19 uur<br />

Susan Smit<br />

Schrijfster Susan Smit bespreekt het innerlijk<br />

van de kunstenaar. Ze draagt voor uit eigen<br />

werk en gaat in op het zoeken naar je plek<br />

in de wereld en wat het betekent om mens<br />

te zijn. Ook vertelt ze over de natuur als<br />

inspiratiebron en symbool.<br />

Vrijdag 13 april 19 uur<br />

Maarten van Rossem<br />

Romantische schilderkunst, nog steeds<br />

een quilty pleasure? Ooit was Koekoek<br />

burgermanskunst. Wellicht is dat niet meer<br />

zo, maar wie nu „romantisch” zou schilderen<br />

is nog steeds verdacht.<br />

Tickets zijn online verkrijgbaar via tickets.<br />

groningermuseum.nl<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 17


Buurtactiviteit<br />

Activiteiten<br />

MFC de Stroming<br />

Maandag:<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Sing In 10.00 – 12.00 uur € 2,50<br />

Lunch 12.00 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Sjoelen 14.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Klaverjassen Inloop vanaf 19.30 Gratis<br />

Hatha Yoga (Hedy kunst)<br />

19.00 – 20.00 uur<br />

20.00 – 21.00 uur<br />

Dinsdag:<br />

Handletteren 10.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Biljarten<br />

13.30 – 17.00 uur<br />

Woensdag:<br />

Handwerken 09.30 – 12.00 uur Gratis<br />

13.00 – 16.00 uur<br />

Lunch / hamburgers 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

DIG050 inloop (computercursus) 13.00 – 16.00 uur Gratis<br />

Bingo (2e woensdag van de maand) 14.00 – 16.00 uur € 2,50<br />

Bakkie en een prakkie Inloop vanaf 17.45 € 3,-<br />

(Alleen in de oneven weken)<br />

Hatha Yoga (Hedy kunst)<br />

19.00 – 20.00 uur<br />

Donderdag:<br />

Buurtconciërges 09.00 – 12.00 uur Gratis<br />

Tekenen en schilderen 09.30 – 12.00 uur Gratis<br />

Steekjesbank 10.00 – 16.00 uur Gratis/ ruilen<br />

Lunch 11.30 – 13.30 uur Vanaf € 1,-<br />

Biljarten<br />

13.30 – 17.00 uur<br />

Knutselclub 14.00 – 16.00 uur € 3,-<br />

Qi Gong 15.30 – 17.00 uur € 3,-<br />

Activiteiten<br />

Iedere maand hebben we weer wisselende nieuwe activiteiten.<br />

Deze staan op onze website: www.stroming050.nl<br />

Contact:<br />

Mail: info@mfcdestrming.nl Website: www.stroming050.nl<br />

Adres: Merwedestraat 54 Groningen<br />

Telefoon: Reina: 06-24484450 Iris: 06-31944376 Taco: 06-11742462<br />

18 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Let op<br />

maandaanbiedingen<br />

op de website!


Buurtactiviteit<br />

Dinkelpark in Concert 2018<br />

Zoals in de vorige buurtkrant reeds gemeld,<br />

heeft de organisatie de programmering voor<br />

dit jaar al rond. Noteer onderstaande data<br />

alvast in je/uw agenda.<br />

Stamtoavel Singers op donderdag 28 juni<br />

Afgelopen zomer viel het concert helaas nog<br />

in het water, maar dit jaren komen ze!<br />

Optreden op deze mooie locatie willen zij<br />

niet missen. De papieren met de teksten<br />

liggen al klaar: Iedereen mag meezingen!<br />

Provinciaal Senioren Orkest Groningen<br />

op donderdag 30 augustus<br />

Dit grote orkest van ca. 65 leden was<br />

afgelopen augustus erg enthousiast over<br />

de locatie en sfeer van het Dinkelpark.<br />

De leden hebben aangegeven graag terug<br />

te willen komen. De organisatie was ook<br />

enthousiast over hun optreden en maakt<br />

graag gebruik van dit aanbod.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 21


WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Voor iedereen<br />

Het WIJ team <strong>Rivierenbuurt</strong> is van én voor<br />

alle wijkbewoners. Het WIJ team is er niet<br />

alleen voor mensen met een handicap of<br />

beperking. Het is er voor jong en oud, voor<br />

arm en rijk. Voor iedereen die even tijdelijk<br />

ondersteuning nodig heeft. Maar ook voor<br />

iedereen die zich wil inzetten voor een<br />

ander en/of de wijk.<br />

Hebt u een vraag over opvoeden, opgroeien<br />

of zoekt u jeugdhulp? Dan kunt u terecht<br />

bij de wijkteams van WIJ Groningen.<br />

Onder deze nieuwe organisatie valt ook<br />

het voormalige Centrum voor Jeugd en<br />

Gezin Groningen (CJG). Samen met u<br />

kijken deskundige jeugdhulpmedewerkers<br />

welke ondersteuning en hulp u nodig heeft<br />

en hoe u dat kunt regelen.<br />

Opvoeding<br />

Bij het WIJ team bent u welkom met al uw<br />

vragen over opvoeding, bijvoorbeeld:<br />

● Uw peuter of puber gedraagt zich erg<br />

lastig en u weet niet hoe u daarmee<br />

moet omgaan. U heeft opvoedtips die u<br />

graag met andere ouders wilt delen.<br />

● Wanneer u behoefte heeft aan praktische<br />

opvoedtips of informatie over opvoeding.<br />

● Wanneer uw kind en/of uw gezin<br />

zwaardere zorg nodig heeft. Of wanneer<br />

u zich grote zorgen maakt over uw kind.<br />

Voorbeelden opvoeding & ondersteuning<br />

● In de buurtkamer van WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

is elke dinsdag- en donderdagochtend<br />

van 9:00 tot 12:00 uur inloop. In de<br />

buurtkamer kunnen ouders/verzorgers<br />

elkaar ontmoeten. Zij kunnen hier met<br />

elkaar praten en tips uitwisselen. Vaak<br />

nemen de ouders/verzorgers de kinderen<br />

mee, zodat zij samen kunnen spelen! Op<br />

deze manier is er zowel onder de ouders/<br />

verzorgers verbintenis als bij de kinderen.<br />

● Hulp bij (v)echtscheiding. Ouders<br />

kwamen er samen écht niet meer uit.<br />

Door medewerkers van WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

zijn de ouders in een goed traject geleid<br />

waardoor er een gemeenschappelijk<br />

ouderplan is opgesteld. Op deze manier<br />

werd een strijd voorkomen en is er voor<br />

alle partijen een weloverwogen oplossing<br />

ontstaan.<br />

● Ouders gaven aan zorgen te hebben<br />

over hun dochter (6). De dochter had<br />

veel last van de echtscheiding van haar<br />

ouders. Vanuit WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong> is<br />

kindhulpverlening opgestart. Er is op<br />

een laagdrempelige manier hulp ingezet,<br />

met behulp van een werkboek. Op<br />

deze manier kon deze dochter haar ei<br />

kwijt. Ouders vertellen dat hun dochter<br />

door middel van de gesprekken met de<br />

kindhulpverlener opener is geworden en<br />

eerder durft te zeggen hoe ze zich voelt.<br />

Met al dit soort vragen bent u bij uw WIJ<br />

team aan het juiste adres. Het WIJ team<br />

kijkt of ze u kunnen ondersteunen.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 23


WIJ <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Herstelplek Veerkracht<br />

Veerkracht is voor iedereen met psychische<br />

klachten die zich wil richten op herstel.<br />

Herstel houdt zich bezig met het hervinden<br />

van de balans in je leven. De ongemakken<br />

of beperkingen die je ervaart in je leven zijn<br />

een onderdeel van die balans. Hoe ga je om<br />

met dat wat je (nog) belemmert en welke<br />

weg zou jij er in willen bewandelen.<br />

Feenstra op 06 -83 27 87 17 (maandag/<br />

donderdag).<br />

Veerkracht is een initiatief dat vanuit WIJ<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> is opgestart en gebruik<br />

mag maken van het pand van Stichting<br />

Doedertoe.<br />

De inloop wordt geleid door een ervaringsdeskundige,<br />

die vanuit herkenning en gelijkwaardigheid<br />

contact legt. Er is ruimte voor<br />

ontmoeting en aandacht voor je verhaal,<br />

waarbij jouw tempo wordt gevolgd. Jij bent<br />

degene die bepaalt wat goed voor je is en<br />

waar je behoefte aan hebt. Vanuit die behoefte<br />

gaan we samen kijken hoe jij je leven<br />

zo kunt vormen dat de kwaliteit daarvan<br />

voor jou toeneemt.<br />

De inloop is elke maandagochtend<br />

tussen 10.00 en 12.00 uur aan de<br />

Rabenhauptstraat 45.<br />

Niet onbelangrijk: het is gratis! Mocht je<br />

nog vragen hebben of liever eerst even<br />

met de ervaringsdeskundige willen bellen,<br />

neem dan contact op met Barbara<br />

Dierenziekenhuis<br />

Groningen<br />

Groningen<br />

Vechtstraat 74<br />

050 – 526 32 55<br />

vragen@huisdierenkliniek.nl<br />

www.huisdierenkliniek.nl<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 25


Informatief (Fysiotherapeut)<br />

Tip van de Fysiotherapeut<br />

Heup en knie artrose in<br />

de basisverzekering<br />

Sinds januari 2018 is het mogelijk om<br />

een artrose programma te volgen bij de<br />

fysiotherapeut.<br />

Heupartrose komt voor bij 359.000<br />

personen, knieartrose ongeveer 594.000<br />

keer. De verwachting is dat dit de<br />

komende jaren stijgt met 37%, dat komt<br />

door de vergrijzing en door overgewicht.<br />

Het is mogelijk om 12 behandelingen te<br />

krijgen, die in de basisverzekering zitten.<br />

U hoeft er geen aanvullende verzekering<br />

voor te hebben. Maar omdat het in de<br />

basisverzekering zit komt het wel ten laste<br />

van het eigen risico. Heeft u uw eigen<br />

risico gebruikt, dan zijn er geen kosten aan<br />

verbonden.<br />

pijndempende behandeling te krijgen zoals<br />

dry needling, shockwave of massage.<br />

Wilt u meer informatie? Neem dan contact<br />

op met Fysiocompleet!<br />

Jack Huls<br />

De meest voorkomende klacht bij artrose<br />

is pijn en stijfheid, vooral startpijn is<br />

kenmerkend voor artrose. Andere vaak<br />

voorkomende klachten bij heupartrose<br />

zijn; pijn in de lies, zijkant van de heup<br />

en lage rugpijn. Bij knieartrose zie je vaak<br />

instabiliteit en dikker worden van het<br />

gewricht.<br />

Oefentherapie is effectief gebleken, het<br />

kan de klachten doen afnemen.<br />

De behandeling begint met een intake en<br />

onderzoek. Er zal samen met u een doel<br />

worden bepaald. De therapie zelf bestaat<br />

met name uit bewegen op geleide van<br />

klachten en zal per keer ongeveer een uur<br />

duren. Een andere mogelijkheid is om een<br />

26 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buiten Rubriek de Buurt<br />

Books 4 Life<br />

In december 2017 stonden we wederom<br />

met heel veel gratis boeken op Winter<br />

Welvaart, op het mooie schip de Jade. De<br />

aanloop was overweldigend, velen verlieten<br />

het schip met een stapeltje boeken onder de<br />

arm, en.....er werd gul gedoneerd. Kortom,<br />

het was fantastisch en oergezellig.<br />

Met vreugde kunnen we melden dat we<br />

nog steeds in winkelcentrum Paddepoel<br />

zitten. Een leuk winkelcentrum, waar<br />

boekenliefhebbers ons intussen in groten<br />

getale weten te vinden.<br />

Rond half maart starten we met de<br />

stemronde voor een donatie aan onze<br />

kleinschalige goede doelen. Dit jaar kunnen<br />

we aan vier goede doelen een mooi bedrag<br />

doneren. Wil je meestemmen, kijk dan op<br />

onze facebookpagina of website wanneer<br />

en hoe dat kan.<br />

Natuurlijk komt er ook weer een boekenkraam<br />

in de PLUS-markt aan de Vechtstraat.<br />

Dat wordt waarschijnlijk op een maandag<br />

in mei. In ieder geval hopen we alle lezers<br />

uit de <strong>Rivierenbuurt</strong> nog eens in Paddepoel<br />

te zien, of bij de boekenkraam in de<br />

PLUS-markt.<br />

Tot ziens,<br />

Books 4 Life Groningen<br />

GOED BOEK, GOED DOEL<br />

28 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buiten de Buurt<br />

Zwembad De Papiermolen<br />

1,5 jaar dicht.<br />

Zwembad de Papiermolen wordt gerenoveerd.<br />

zwembad bevindt zich de kelder met de<br />

machinekamer waarin oude ketels en<br />

pompen staan. Die verouderde installatie<br />

wordt vervangen door een duurzaam<br />

systeem met meer vermogen. En ook alle<br />

leidingen rondom het zwembad zijn aan<br />

vernieuwing toe.<br />

Zwemmers moeten het de komende zomer<br />

zonder De Papiermolen in Groningen doen.<br />

Het monumentale openluchtzwembad<br />

ondergaat een 3 miljoen euro kostende<br />

renovatie.<br />

Het rijksmonument uit 1955 van architect<br />

Jac Koolhaas was hard toe aan een<br />

grootscheepse opknapbeurt.<br />

Verder zitten er door zakkend grondwater<br />

scheuren in de betonnen vloeren van het<br />

50 meterbad en het naastliggende bad.<br />

Als al het zwemwater uit de bassins is<br />

gehaald, worden die twee baden gesloopt<br />

en opnieuw gestort.<br />

Het project is volgens planning najaar<br />

2018 klaar.<br />

bron: Dagblad van het Noorden<br />

Werkzaamheden<br />

Er is veel onderzoek gedaan naar de<br />

juiste aanpak en verschillende technieken.<br />

Afgelopen jaar werden voor de nieuwe<br />

ringweg allerlei leidingen verlegd in de<br />

buurt van de ingang. Het hoofdriool van de<br />

stad loopt voor de deur van het zwembad<br />

langs en die wordt straks gebruikt om het<br />

zwemwater te verwarmen (riothermie). De<br />

energiekosten zullen naar verwachting<br />

door het winnen van energie uit het riool<br />

straks een stuk lager zijn. Bovendien wordt<br />

in de toekomst het verwarmde water elke<br />

avond afgedekt met panelen.<br />

Onder het hoofdgebouw van het<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 29


Buurtvereniging<br />

Alfa en omega<br />

Dik tien jaar geleden werd ik bestuurslid<br />

van de wijkvereniging en nou ga ik het<br />

bestuur weer uit. Zo gaat dat, ‘t is mooi<br />

weest. Tja, en wat is nou tien jaar?<br />

Toegegeven, zo’n jubel-jaartal blijft iets<br />

willekeurigs houden.<br />

Dat ik afscheid neem, heeft te maken met<br />

de voor de stad en onze <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

grote ruimtelijke thema’s. Ik bedoel<br />

natuurlijk de ombouw van de ringweg<br />

en de plannen voor het spoorgebied.<br />

Beide zijn namelijk in een fase terecht<br />

gekomen waarin mijn vermeende expertise<br />

minder belangrijk wordt. Die bevindt zich<br />

op het gebied van de samenhang van<br />

stedenbouwkundige plannen en de stad.<br />

De zin van mijn betrokkenheid lag in het<br />

overdenken van die samenhang in een<br />

Groningse contekst. Daar lag de kern<br />

voor de bijdrage aan Groningen Verdient<br />

Beter – de onvolprezen werkgroep gericht<br />

op het tegenhouden van de ombouw van<br />

de ringweg – en aan onze commentaren<br />

op de plannen voor het stationsgebied.<br />

(En Harrie van de Maaslaan heeft gelijk.<br />

Die twee enorme ingrepen zijn niet in hún<br />

samenhang gepresenteerd. Dat is een<br />

allereerste kritiek.)<br />

Dat die expertise, weliswaar als onderdeel<br />

van een bredere kritiek, teleurstellend<br />

weinig invloed op de politieke<br />

besluitvorming heeft gekend is minder<br />

belangrijk dan hier op te merken dat ze<br />

er vanaf nu ook weinig meer toe doet. De<br />

andere helft van het stationsgebied is – oh,<br />

eufemisme – een futiele invul-oefening.<br />

En zo kom ik terug op die ooit zelf<br />

verkozen positie die een tussen markeert:<br />

de manmoedige houding mee te doen<br />

en dáár iets te veranderen, dan wel<br />

verandering zo te willen dat het bestaande<br />

alleen maar af te wijzen is. Maar de<br />

eenzaamheid na een vrijwel unanieme<br />

weigering van de politieke partijen (op de<br />

PvdD na) te willen praten, luisteren, kortom<br />

een gesprek aan te gaan, is een harde<br />

leerschool en duwt me – zoals de helft<br />

van de kiezers vóór mij – uit die delicaat<br />

balancerende positie t.o.v. de locale politiek.<br />

Voor het eerst van mijn leven ben ik eerder<br />

benieuwd naar de opkomst dan de uitslag<br />

van de verkiezingen over een half jaar.<br />

Brede bermen zijn alvast vrij van bomen<br />

geschoren.<br />

Ze gaan beginnen..!<br />

Houd vol, Geert Hovingh<br />

30 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Van de penningmeester<br />

Beste medebewoners van de <strong>Rivierenbuurt</strong>,<br />

De afgelopen 2 jaar heb ik plaatsgenomen<br />

in het bestuur van de buurtvereniging. In<br />

die tijd zijn er een aantal grote beslissingen<br />

genomen door onder andere de gemeente<br />

en ik heb dat van dichtbij mogen meemaken.<br />

Echter, het leven gaat door, ondanks deze<br />

ontwikkelingen. En er zijn ontwikkelingen die<br />

niets te maken hebben met de buurt en de<br />

buurtvereniging.<br />

Een van de gevolgen van deze<br />

ontwikkelingen is dat mijn partner en ik onze<br />

toekomst zien buiten de <strong>Rivierenbuurt</strong>. We<br />

gaan het mooie Groningen niet verlaten,<br />

maar we gaan op zoek naar een andere<br />

locatie binnen de stad.<br />

Omdat wij niet weten hoe snel dit allemaal<br />

zal gaan, vind ik het wel zo eerlijk om<br />

duidelijkheid te geven aan het bestuur<br />

van de buurtvereniging en aan jullie, de<br />

bewoners van de Rivierenbuuurt. Vandaar<br />

dat ik besloten heb om de functie van<br />

Penningmeester neer te leggen, met ingang<br />

van 1 januari jongstleden; hierover heb ik het<br />

bestuur reeds ingelicht.<br />

Wanneer ik vertrokken ben uit de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong>, dan denk ik graag terug aan<br />

de mooie tijd die ik hier als bewoner heb<br />

meegemaakt.<br />

Ik wens jullie allemaal veel succes en<br />

sterkte met alle grote bouwprojecten die de<br />

komende jaren op de planning staan.<br />

Marc Beijdorff<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 31


Buurtvereniging<br />

Notulen ALV 18 oktober 2017<br />

Locatie: MFC De Stroming aanvang: 20.00 uur<br />

1. Welkom bij de Buurtvergadering van<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Er zijn ca 30 buurtbewoners aanwezig.<br />

Bastiaan heet iedereen welkom.<br />

2. Waar gaan we het vanavond over<br />

hebben<br />

Helaas is de buurtagent wegens omstandigheden<br />

niet aanwezig. Punt 6 van de agenda<br />

komt daarom te vervallen.<br />

3. Wat hebben we de vorige keer<br />

besproken<br />

Het verslag van de vorige Algemene vergadering<br />

(maart 2017) wordt goedgekeurd.<br />

4. De financiële huishouding van de<br />

Buurtvereniging<br />

De penningmeester licht de begroting toe,<br />

vergeleken met de realisatie voor 2016.<br />

Naar verwachting nemen de kosten van de<br />

buurtkrant wat toe. De subsidie valt lager<br />

uit, dit ligt deels aan gemeentelijk beleid,<br />

daarnaast is uiteindelijk een lager bedrag<br />

toegekend dan eerst was ingeschat. Dit<br />

komt doordat er in 2016 geen zomerfeest<br />

is geweest: de kosten voor buurtfeesten<br />

zijn dus lager uitgevallen.<br />

Vraag uit de zaal: wat waren de kosten van<br />

het buurtfeest van afgelopen september?<br />

Deze staan niet op dit overzicht, dit gaat<br />

om een begroting en niet om een verantwoording<br />

van 2017.<br />

Vraag uit de zaal: Het lijkt of er in de buurtkrant<br />

meer advertenties staan dan vroeger.<br />

Hoe kan het dat de gerealiseerde inkomsten<br />

lager uitvallen? Marc legt uit dat met het<br />

sluiten van het boekjaar nog niet alle<br />

advertentie inkomsten waren ontvangen, er<br />

is een verschil van ca 1200.-. Erna (redactie<br />

buurtkrant) legt uit dat de advertentie<br />

inkomsten voor huidige jaar al hoger zijn<br />

dan wat nu op overzicht staan.<br />

5. Bestuursmededelingen<br />

Bastiaan neemt het woord en meldt dat<br />

hij wil stoppen met zijn functie als voorzitter<br />

wegens toenemende drukte van zijn gezin en<br />

zijn werk. In de buurtkrant heeft hij hierover<br />

al een stukje geschreven. Hij is twee jaar<br />

met veel plezier voorzitter geweest maar<br />

heeft ook minder plezierige ervaringen<br />

opgedaan, met name met de gemeente in<br />

alle besprekingen over de ringweg en het<br />

stationsgebied: vaak komt de gemeente<br />

afspraken niet na, en trekken de wethouders<br />

hun eigen plan. Bastiaan heeft gevoel dat<br />

het overleg met het bestuurd door gemeente<br />

vooral als formaliteit is gebruikt.<br />

Een bewoner merkt op dat hij uit het stukje<br />

in de buurtkrant begreep dat er wat frustraties<br />

zijn. Een andere bewoner bedankt<br />

Bastiaan voor zijn inzet.<br />

Er zal nog officieel afscheid van Bastiaan<br />

worden genomen.<br />

Inmiddels is het bestuur uitgebreid met<br />

Henk de Vries als nieuw bestuurslid<br />

(voorlopig zonder portefeuille). Henk stelt zich<br />

voor en legt uit dat hij al langer betrokken<br />

is bij ontwikkelingen in de buurt en al ervaring<br />

heeft in contacten met de gemeente. Hij is<br />

inmiddels al aangeschoven bij gesprekken<br />

over de studentenhuisvesting en de fietsen<br />

problematiek in de wijk.<br />

Henk hoopt dat hij een leuke en goede tijd<br />

tegemoet gaat.<br />

32 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

6. De buurtagent aan het woord … over<br />

de gebeurtenissen in onze wijk.<br />

Dit agendapunt komt te vervallen.<br />

Pauze<br />

7. Ontwikkelingen in de wijk<br />

Stand van zaken van projecten in en rond<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong>, zoals het Stationsgebied,<br />

studentenhuisvesting en Ringweg Zuid<br />

Stationsgebied<br />

In eerdere bijeenkomsten met buurtbewoners<br />

was geen sprake van sloop van panden<br />

aan de Achterweg, waarover in de laatste<br />

buurtkrant is geschreven.<br />

Marcel licht dit toe: in de plannen die in juli<br />

zijn bekendgemaakt werd duidelijk dat de<br />

gemeente ook plannen heeft voor sloop van<br />

twee panden met seniorenwoningen aan de<br />

Achterweg, waardoor zichtlijnen in het nieuw<br />

stationsgebied kunnen ontstaan.<br />

Bewoner zegt dat er is nagevraagd bij<br />

woningbouwvereniging Patrimonium,<br />

eigenaar van de panden. Patrimonium zegt<br />

dat dat er bij hen hierover niets bekend is.<br />

Dit leidt tot veel onrust onder de bewoners.<br />

Hoe serieus neemt het bestuur deze plannen,<br />

en klopt het bericht in de buurtkrant wel?<br />

Er wordt een (door de gemeenteraad goedgekeurde)<br />

nota getoond waarin deze sloop<br />

genoemd staat. Deze nota is via contacten<br />

in de politiek naar boven gekomen. Bestuur<br />

van de buurtvereniging komt ermee naar<br />

buiten om de gemeente er op aan te<br />

kunnen spreken.<br />

Bewoners zeggen dat dit niet eerder is<br />

genoemd door de gemeente: wel plannen<br />

met een fietspad op deze route maar<br />

geen sloop.<br />

Het bestuur geeft aan dat dit het gevoel is<br />

dat voortdurend speelt in de besprekingen<br />

met de gemeente: we denken dat we meedenken<br />

en dat de gemeente rekening houdt<br />

met de stem uit de buurt maar er lijken<br />

intussen andere zaken te worden beklonken.<br />

Het bestuur van de buurtvereniging blijft<br />

hierover met de gemeente spreken maar<br />

het zou goed zijn als ook bewoners zich<br />

laten horen.<br />

Een bewoner stelt voor dat bewoners uit<br />

de wijk op persoonlijke titel bezwaar maken<br />

bij de gemeente in een eigen brief naar<br />

raadsleden en griffie. Het bestuur geeft<br />

aan dat de gemeente mogelijk zal aangeven<br />

dat er al met het bestuur gesprekken zijn<br />

over deze sloop: dit klopt dat niet.<br />

Een bewoner vraagt zich af of protest zin<br />

heeft: bij de plannen voor de Ringweg<br />

heeft dit ook weinig resultaat gehad. Het<br />

bestuur is van mening dat tegengeluid<br />

juist wel effect heeft: zo komt aan het licht<br />

dat de besprekingen met de buurt minder<br />

positief zijn dan de gemeente denkt. Hopelijk<br />

leiden brieven uit de buurt tot vragen vanuit<br />

de politiek in de raadsvergadering.<br />

Verder: de aanbesteding voor de tunnel<br />

onder de Paterswoldseweg vindt begin<br />

volgend jaar plaats. Rond bouwvak 2018<br />

zal worden gestart met de werkzaamheden<br />

aan deze tunnel. Vanaf juni 2018 start de<br />

sloop van de PostNL gebouwen.<br />

Studentenhuisvesting<br />

Er zijn inmiddels verschillende gesprekken<br />

geweest met gemeente over studentenhuisvesting.<br />

De maximumnorm van 15%<br />

studentenbewoning lijkt al lang gepasseerd<br />

en er worden nog steeds panden aan normale<br />

bewoning onttrokken voor studentenbewoning.<br />

Het bestuur heeft een lijst gekregen met<br />

panden, die met de daadwerkelijke situatie<br />

wordt vergeleken. Het blijkt dat er panden<br />

op deze lijst staan die toch door meerdere<br />

studenten worden bewoond. De gemeente<br />

zegt hierop actie te ondernemen maar het<br />

is de vraag of dat echt gebeurt.<br />

Er zijn veel bewoners in de wijk die overlast<br />

ondervinden van studenten. Juridisch<br />

gezien valt er weinig aan te doen. Bestuur<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 33


Buurtvereniging<br />

wil wel met de gemeente in gesprek blijven<br />

hierover om toch te proberen bindende<br />

afspraken te maken.<br />

Fietsen Problematiek<br />

Ook hierover is het bestuur met de<br />

gemeente in gesprek om te kijken of<br />

we samen iets kunnen doen om het<br />

fietsenprobleem aan te pakken.<br />

Er wordt blijkbaar (te) weinig gebruik gemaakt<br />

van de fietsenschuren. Hier valt weinig aan<br />

te doen behalve bij de gemeente aandringen<br />

op maatregelen en bij de bewoners aandringen<br />

fietsen op normale manier te stallen.<br />

Ook in gesprekken over het stationsgebied<br />

proberen we duidelijk te maken dat hierover<br />

goed moet worden nagedacht.<br />

Naar aanleiding van eerdere meldingen<br />

van bewoners uit de IJsselstraat heeft de<br />

gemeente als oplossing genoemd om voortuintjes<br />

van benedenwoningen in te richten<br />

voor het stallen van fietsen: waarmee het<br />

probleem bij de bewoners zou worden neergelegd.<br />

Dat lijkt ons niet de bedoeling. Ook<br />

hier lijkt de beste oplossing voor bewoners<br />

voorlopig om melding te blijven maken van<br />

misstanden, zowel wat fietsen betreft als<br />

huisvuil en grofvuil.<br />

Dit kan onder andere via de app: Meld Stad.<br />

Ringweg<br />

Status van het project is nu: ‘in uitvoering’.<br />

De werkzaamheden zijn gestart. Ook hier<br />

zijn plannen nog aangepast: de Wichersstraat<br />

zou eerst gedeeltelijk worden<br />

gesloopt, maar nu helemaal. Verder komt er<br />

toch een tunnel bij de Papiermolen, volgens de<br />

wethouder heeft hij dit samen met de wijk<br />

geregeld. Wat de wijk betreft is dit eerder<br />

ondanks dan dankzij de wethouder. Bovendien<br />

kan de tunnel nu alsnog worden gerealiseerd<br />

door een financiële oorzaak.<br />

Een bewoner van de Maaslaan meldt<br />

dat momenteel alle oude leidingen en<br />

gasleidingen in de Maaslaan worden<br />

vervangen. Eind 2017 worden alle bomen<br />

gekapt, en er komt een noodweg. De grote<br />

werkzaamheden beginnen voorjaar 2018.<br />

Gonda vertelt dat zij zich het afgelopen<br />

jaar heeft beziggehouden met het grond<br />

rond PostNL. Zij is nu gevraagd om mee<br />

te denken over kunstwerken in het nieuwe<br />

Zuiderpark. De kunst in het trottoir bij de<br />

Blauwe Brug en de gele wenteltrap die<br />

aan het PostNL gebouw zullen worden<br />

meegenomen in de plannen.<br />

8. De rondvraag<br />

Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het<br />

jammer is dat er weinig publiciteit is geweest<br />

rond het buurtfeest van 23 september.<br />

Een van de oorzaken is dat het feest<br />

op de oorspronkelijke datum (1 juli) niet<br />

door is gegaan. Een aantal mogelijkheden<br />

voor meer publiciteit worden besproken:<br />

mailing; berichten in portieken; huis aan<br />

huis flyeren als er niet een buurtkrant<br />

uitkomt kort voor het buurtfeest; billboards<br />

op strategische plaatsen in de wijk.<br />

In voorgaande jaren hadden de buurtfeesten<br />

meer of ander publiek. Het bestuur gaat zich<br />

erover beraden of en hoe er in de toekomst<br />

buurtfeesten worden geregeld. Vraag daarbij<br />

zal zijn: wat willen bewoners en in welke<br />

verhouding staat de behoefte aan een<br />

buurtfeest tot de moeite van het organiseren.<br />

Bewoner: het is jammer dat de buurtagent<br />

er niet is, de reden is begrijpelijk maar een<br />

verslag van de agent over de gang van<br />

zaken in de buurt was wel fijn geweest.<br />

Geert vraagt aandacht voor een succesje:<br />

de paal voor het MFC zonder bordje waar<br />

in de vorige vergadering vragen over werden<br />

gesteld is inmiddels weggehaald.<br />

Er zijn verder geen vragen meer.<br />

De voorzitter dankt de bewoners voor<br />

hun aanwezigheid, sluit de vergadering en<br />

nodigt iedereen uit voor een drankje om de<br />

avond mee af te sluiten.<br />

34 De <strong>Rivierenbuurt</strong>


Buurtvereniging<br />

Agenda Buurtvergadering<br />

Datum: Woensdag 28 maart 2018<br />

Locatie: MFC De Stroming<br />

Aanvang: 20.00 uur<br />

1. Welkom bij de Buurtvergadering van<br />

de <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Voor nieuwe buurtbewoners en<br />

buurtbewoners die al langer in de<br />

<strong>Rivierenbuurt</strong> wonen.<br />

2. Waar gaan we het vanavond over<br />

hebben<br />

Mededelingen en vaststelling agenda.<br />

3. Wat hebben we de vorige keer<br />

besproken<br />

Het verslag van de vorige<br />

Buurtvergadering (oktober 2017).<br />

Zie buurtkrant of de website. Tip: neem de<br />

buurtkrant mee voor een geprinte versie<br />

4. De financiële huishouding van de<br />

Buurtvereniging<br />

De penningmeester aan het woord over de<br />

financiën Kascommissie<br />

5. Spoorzone<br />

Paul van den Bosch, communicatieadviseur<br />

Groningen Spoorzone over wat de nabije<br />

toekomst voor de <strong>Rivierenbuurt</strong> in petto heeft.<br />

6. De buurtagent aan het woord<br />

... over de gebeurtenissen in onze wijk.<br />

Pauze<br />

7. Bestuursleden<br />

Er is een tijd van komen en een tijd<br />

van gaan. Twee bestuursleden nemen<br />

afscheid.<br />

8. Ontwikkelingen in de wijk<br />

Stand van zaken van overige projecten in en<br />

rond de <strong>Rivierenbuurt</strong> (o.a. Ringweg Zuid)<br />

9. De rondvraag<br />

De buurtvergadering sluit formeel met de<br />

mogelijk om nog een laatste onderwerp<br />

aan de orde te brengen. Na afloop is er de<br />

mogelijkheid om nog even na te praten<br />

onder het genot van een drankje.<br />

In verband met het milieu en de kosten heeft<br />

het bestuur besloten om geen geprinte<br />

verslagen en agenda meer tijdens de<br />

vergadering uit te delen.<br />

Neem de buurtkrant mee naar de<br />

vergadering!<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 35


Rubriek


Puzzel<br />

Puzzeltijd<br />

Het is weer tijd om te puzzelen! De winnaar krijgt een cadeaubon ter waarde van € 12,50.<br />

Er kan gekozen worden uit een Boeken-, Bloemencadeau- of Slijterijbon, een Nationale<br />

Entertainmentcard,een bon van de Kaaskop of een bon van DIO Mirjam. Alle inzenders<br />

maken kans op een waardebon ter waarde van € 12,50 bij schoonheidssalon Margje<br />

(Rabenhauptstraat).<br />

Stuur de oplossing van de woordzoeker voor 30 april 2018 naar:<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003 (brievenbus binnen bij de Stroming)<br />

9700 cB Groningen<br />

Uit de inzendingen met de juiste oplossingen wordt een winnaar gekozen.<br />

Vergeet niet uw naam en adres te vermelden. Geef ook aan voor welke cadeaubon u in<br />

aanmerking wilt komen. Veel plezier!<br />

BEMANNING<br />

COMPLIMENT<br />

DAGTEKENEN<br />

DATABASE<br />

ECHTGENOOT<br />

EDELMAN<br />

EETCAFE<br />

EMMEN<br />

ENGEL<br />

GEDURENDE<br />

GEKKO<br />

GELAAT<br />

HOMMEL<br />

KENIA<br />

KORHOEN<br />

LANDSCHAP<br />

LETTERTYPE<br />

LOLLY<br />

MAMMOET<br />

MISLEIDEN<br />

OMZETTING<br />

OPENLIJK<br />

OPMERKEN<br />

RENNEN<br />

SCHROEFAS<br />

SLINGEREN<br />

STOEIEN<br />

TUMULT<br />

VIJFTIGER<br />

WERELDDEEL<br />

Na juiste invulling vormen de overgebleven<br />

letters een woord of zin.<br />

Oplossing puzzel<br />

De oplossing van de vorige puzzel is:<br />

Alleman<br />

We hebben ook deze keer weer heel veel<br />

goede inzendingen gehad, met origineleen/of<br />

toepasselijke kaartjes.<br />

De prijswinnaars zijn:<br />

Dhr M. de Wilde, een boekenbon<br />

Mw L. Haaijer, een schoonheidsbon van<br />

Schoonheidssalon Margje.<br />

De prijs wordt binnenkort bij de winnaars<br />

thuisbezorgd.<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong> 37


Contactgegevens<br />

Buurtvereniging<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Lidmaatschap<br />

Lidmaatschap is gratis voor wijkbewoners.<br />

Aanmelden/opzeggen kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Vrijwilligers<br />

De buurtvereniging kan altijd vrijwilligers<br />

gebruiken. Aanmelden kan via onderstaande<br />

contactgegevens.<br />

Contactgegevens<br />

Buurtvereniging De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

Merwedestraat 54-003<br />

9725 KE Groningen<br />

(Dit is tevens het adres van de Stroming)<br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

info@derivierenbuurt.nl<br />

Het bestuur<br />

Voorzitter: vacant<br />

Secretaris: Grietje IJken, Berkelstraat 21a, tel.<br />

050-573.50.04<br />

Penningmeester: vacant<br />

Bestuurslid (aftredend): Geert Hovingh, o.a.<br />

RO Specialist + aanspreekpunt Grote Projecten<br />

Parkweg 94, tel. 050 – 525.75.64<br />

Bestuurslid: Marcel Vehof, Webmaster +<br />

aanspreekpunt Algemene Ontwikkelingen (o.a.<br />

Nieuwbouw) Parkweg 87a, tel. 06 - 531 724 76<br />

Bestuurslid: Henk de Vries, o.a. Stationsgebied,<br />

Parkweg 97, tel 06 - 247 82 961<br />

De bestuursleden zijn bij voorkeur per<br />

email bereikbaar:<br />

Algemene zaken: info@derivierenbuurt.nl<br />

Website: webmaster@derivierenbuurt.nl<br />

Buurtkrant: buurtkrant@derivierenbuurt.nl<br />

Maar u mag natuurlijk wel bellen!<br />

Buurtvereniging<br />

KVK 40026846<br />

Belangrijke<br />

(wijk-)informatie<br />

Alarm <strong>nummer</strong>: 112<br />

Telefonische Hulpdiensten<br />

Doktersdienst: 0900 - 9229<br />

Kindertelefoon: 0800 - 0432<br />

(dagelijks 14.00 - 20.00 uur)<br />

Korrelatie: 0900 - 1450<br />

(ma t/m vrij 09.00 - 22.00 uur)<br />

SOS Telef. Hulpdienst: 0900 - 0767<br />

(dag en nacht)<br />

Slachtofferhulp: 0900 - 0101<br />

(ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur)<br />

Buurtagent<br />

0900 – 88 44 (tevens voor andere,<br />

niet spoedeisende, politiezaken)<br />

Gemeentelijke telefoon<strong>nummer</strong>s<br />

Stadsbeheer: 050 - 367 10 00<br />

Meldpunt Overlast en zorg: 050 - 587 58 85<br />

Informatie Centrum: 050 - 367 70 00<br />

Gemeentelijke websites<br />

www.gemeente.groningen.nl<br />

www.gemeente.groningen.nl/wijken<br />

www.gemeente.groningen.nl/wmo<br />

www.gemeente.groningen.nl/stadsberichten<br />

www.gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorgmelden<br />

www.milieudienst.groningen.nl<br />

Melding Schade/vuil:<br />

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps.meldingen/<br />

www.gemeente.groningen.nl/verwaarloosde-fietsen-laten-weghalen<br />

www.gemeente.groningen.nl/melding-schadevuil-in-uw-buurt<br />

http://fleximap.groningen.nl/gnmaps/meldingen<br />

Ringweg websites<br />

www.aanpakringzuid.nl (Laatste nieuws Aanpak<br />

Ring Zuid)<br />

www.zuidelijkeringweg.nl (Stichting Leefomgeving)<br />

Spoorzone<br />

www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone<br />

Website Buurtvereniging<br />

De <strong>Rivierenbuurt</strong><br />

www.derivierenbuurt.nl<br />

38 De <strong>Rivierenbuurt</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!