Burggrave april 2018 04

evergem

Burggrave april 2018 04

WWW.EVERGEM.BE

BURGGRAVE

april 2018 GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD

04

ZEEPKISTENRACE

OP

BUITENSPEELDAG

EXTRA MIDDENKATERN

FIETSROUTE LANGS

BOEKENRUILKASTJES

1


IN DE KIJKER

NUTTIGE INFORMATIE

GEZOCHT:

JONGE CREATIEVELINGEN

EVERGEM IN ’T NIEUW

IN 2019 ZULLEN GEMEENTE EN OCMW EVERGEM

SAMENVLOEIEN TOT ÉÉN ORGANISATIE. DAAROM STARTTE

HET GEMEENTEBESTUUR IN 2017 EEN TRAJECT MET EEN

EXTERN BUREAU OM NA TE DENKEN OVER ONS LOKAAL

BESTUUR. EEN VAN DE DOELSTELLINGEN WAS OM EEN

MISSIE, VISIE, DOELSTELLINGEN EN DE CULTUUR EN

WAARDEN VAST TE LEGGEN. DIT DOCUMENT IS ONDERTUS-

SEN KLAAR EN GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD.

Wie zijn we als organisatie? Waar

willen we naartoe? Welke

waarden en cultuur zijn voor ons

belangrijk? Hoe kunnen we ons best organiseren

om ons doel te bereiken? Op deze

vragen zochten we een antwoord.

administratief centrum gemeentehuis

Fortune De Kokerlaan 11

tel. 09 216 05 00

info@evergem.be

www.evergem.be

Open:

maandag tot vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur

dinsdag ook van 14 tot 19.30 uur

woensdag ook van 14 tot 16.30 uur

nuttige telefoonnummers

Administratief Centrum OCMW

tel. 09 358 77 70

Milieuklachtenmeldpunt Kanaalzone

0800 92 999 (24/24 uur)

Politiezone Assenede-Evergem

tel. 101 (dringend)

tel. 09 257 00 10 (niet dringend)

blijf op de hoogte

Alle info op www.evergem.be

Jobs via www.evergem.be/jobs

Nieuws via www.evergem.be/abonnementen

bereik ons via whatsapp. voeg 0476 504 666

toe aan je contactenlijst

MISSIE

Gemeente Evergem werkt samen met en

voor alle burgers en organisaties om het

welzijn te bevorderen op het vlak van leven

en werken en geeft iedereen kansen om

zich volledig te ontplooien, nu en voor de

toekomst.

VISIE

Vanuit een gezonde, vooruitstrevende

en kwaliteitsvolle organisatie vervult

gemeente Evergem een rol als regisseur en

zet ze actief in op participatie. We verlenen

diensten waar digitaal en persoonlijk

contact hand in hand gaan. Evergem is

een gemeente waar eigenheid en eenheid,

leven, werken en zich ontplooien centraal

staan.

DOELSTELLINGEN

– Het leven van de Evergemnaar aangenamer

maken

– De werkgelegenheid, welvaart en economische

ontwikkeling bevorderen

– De zelfontplooiing van onze inwoners

ondersteunen en stimuleren

– Een Evergemse identiteit creëren en

uitdragen met oog voor eigenheid en

eenheid

– Participatie in onze gemeente stimuleren

– De rol van regisseur vormgeven en

uitbouwen

– De kwaliteit van onze digitale en persoonlijke

dienstverlening optimaliseren

– Een goede werking van onze interne

organisatie verzekeren

– Innovatie en creativiteit stimuleren

CULTUUR EN WAARDEN

– Warm

– Samen

– Open

– Goesting

˙

communicatie

E 09 216 05 90

communicatie@evergem.be

www.evergem.be/evergemintnieuw

Tekentalent

aan de slag

ALS IK AAN EVERGEM

DENK, DAN DENK IK

AAN…

Bij deze nieuwe missie en visie

hoort uiteraard ook een volledig

nieuwe huisstijl. Beginnen doen we

met een spiksplinternieuw logo.

Daarvoor doen we graag beroep

op onze jeugdige tekentalenten.

Alle kinderen van het derde en

vierde leerjaar mogen een ‘Als ik

aan Evergem denk, dan denk ik

aan…’-creatie maken. Op een A4-tje

kleuren, tekenen, … ze wat hen doet

denken aan Evergem. Een jury kiest

drie tekeningen. Daarmee gaat de

grafisch ontwerper aan de slag.

Creaties breng je binnen in één van

de bibliotheken, bij de administratieve

centra of via

www.evergem.be/evergemintnieuw.

Deelnemen kan tot maandag

26 maart.

bereik ons via facebook messenger

scan deze code

volg ons op facebook

www.facebook.com/evergem

volg ons op instagram

www.instagram.com/gemeenteevergem

COLOFON

04

Een uitgave van de gemeente Evergem,

verschijnt maandelijks

(uitgezonderd augustus).

JAARGANG 33, NR. 04

Verantwoordelijke uitgever:

Joeri De Maertelaere, burgemeester

Coördinatie en eindredactie:

Communicatie

Foto’s:

Gemeente Evergem

Vorm:

www.stook.be

Drukwerk:

New Goff

Uitgeversnummer: 858

Gedrukt op Circle Gloss wit - 100% kringloop.

Op de cover:

Seppe Van Hamme en Stef Giraudeau nemen

met hun team Total LLoSS deel aan de

zeepkistenrace.

2

april 2018


JEUGD

WOENSDAG 18 APRIL

HET IS WEER BUITENSPEELDAG! OP WOENSDAG 18 APRIL VAN 13 TOT

17 UUR IS ER SPORT EN SPEL VOOR IEDEREEN TUSSEN 3 EN 14 JAAR

AAN DE HOGE WAL. DIT JAAR IS ER OOK EEN HEUSE ZEEPKISTENRACE.

RACE JE MEE?

Seppe Van Hamme, Stef Giraudeau,

Lio De Munyck en Lukas Giraudeau

nemen samen deel aan de zeepkistenrace.

Het team heet Total LLoSS.

Knutseldag

voor zeepkist

WOENSDAG 11 APRIL

VAN 10 TOT 17 UUR

Vrije Basisschool De Cocon

(Riemewegel 39)

Een zeepkist maken is niet gemakkelijk

en neemt heel wat tijd in beslag.

Daarom gaan we samen aan de slag tijdens

een knutseldag. Vrijwilligers van

het Repair Café en ouders helpen mee

om een zeepkist te bouwen. Handige

mama’s of papa’s die willen helpen om

zeepkisten te bouwen kunnen zich melden

bij Dienst Jeugd. De helpers krijgen

een lunch aangeboden. Inschrijven kan

tot maandag 9 april via

jeugd@evergem.be of tel. 09 218 81 71.

Meenemen:

– Lunchpakket en drankje(s) want er

wordt hard gewerkt

– Alle onderdelen voor de zeepkist

(planken, latten, wielen, stuur…).

Wij voorzien geen onderdelen.

– Gereedschap (indien je dit hebt)

– Werkkledij en -handschoenen

– Een plan of tekening van de zeepkist.

Dit voorzien wij:

– Gereedschap voor de deelnemers die

dit zelf niet hebben: nagels, vijzen,

verf, zagen, boormachines…

Na de knutseldag moet je de zeepkist

meenemen naar huis.

De Buitenspeeldag is gratis en

heeft een open speelaanbod.

Kinderen kunnen er vrij rondlopen.

Bij jonge kinderen is een begeleider

aangeraden. Voor kinderen van

3 tot 6 jaar is er een kleuterhoek.

DE ZEEPKISTENRACE

Deelnemen aan de zeepkistenrace is

gratis. Elk raceteam bestaat uit maximum

vier personen (twee inzittenden

en twee duwers). De zeepkist maken,

mag natuurlijk met meer personen.

Er is een prijs voor snelste en mooiste

zeepkist. Deelnemers moeten minstens

negen jaar zijn. Inschrijven kan tot

maandag 9 april via jeugd@evergem.be

of tel. 09 218 81 71.

˙

jeugd

E 09 218 81 71

jeugd@evergem.be

www.evergem.be/buitenspeeldag

VOORWAARDEN OM DEEL TE NEMEN

✔ 1. Deelnemers zijn minstens 9 jaar

✔ 2. Het raceteam bestaat uit vier personen

(twee inzittenden en twee duwers)

✔ 3. De zeepkist is geen bestaand voertuig in

originele staat. De zeepkist mag bijvoorbeeld

wel een opgesmukte go-cart zijn

✔ 4. De zeepkist heeft minstens drie wielen die

constant de grond raken. Het zijn lucht- of

rubberbanden

✔ 5. De zeepkist heeft een stuur dat veilig en

stabiel te bedienen is

✔ 6. De zeepkist heeft geen uitstekende elementen

die een gevaar vormen voor omstaanders

✔ 7. De zeepkist heeft een rem die hem volledig

tot stilstand kan brengen

✔ 8. De zeepkist is maximum drie meter lang,

een meter breed en anderhalve meter hoog

✔ 9. De zeepkist wordt niet aangedreven door een

motor

✔ 10. De zeepkist heeft trappers of een stang

(maximum één meter) zodat de teamgenoten

de zeepkist kunnen duwen

✔ 11. Alle onderdelen van de zeepkist zijn goed

vastgemaakt

✔ 12. Er zijn helmen en elleboog- en kniebeschermers

voor de inzittenden

Op woensdag 18 april tussen 14 en 15 uur worden alle

zeepkisten gekeurd. Wanneer de zeepkist niet voldoet

aan bovenstaande eisen, mag je

niet deelnemen.

dienst jeugd en

onthaalouders

niet bereikbaar

Verhuis naar Huis van Jef vanaf 23 april

In de week van 23 april tot 27 april verhuizen Dienst Jeugd en

Dienst Onthaalouders Kleine Beer van Kluizen naar de nieuwe site

‘Huis van Jef’ aan de Hoge Wal. Die week zijn deze diensten niet

bereikbaar. Vanaf woensdag 2 mei zijn ze volledig geïnstalleerd in het

Huis van Jef (Guldensporenlaan 32). Het Administratief Centrum in

Kluizen (Kluizendorpstraat 80) is vanaf dan gesloten.

Openingsuren Huis van Jef: www.evergem.be/jef

3


WELZIJN

INFOSESSIE OP WOENSDAG 28 MAART

EVERGEM WIL ZOVEEL MOGELIJK MENSEN HELPEN

OM TE STOPPEN MET ROKEN. HET BESTUUR

WERKT HIERVOOR SAMEN MET DE STICHTING

TEGEN KANKER EN LOGO GEZOND.

WIE WIL STOPPEN, KAN EEN ROOKSTOP-

BEGELEIDING VOLGEN OP KOSTEN

VAN DE VLAAMSE OVERHEID.

DEELNEMERS BETALEN ENKEL HET

REMGELD VAN 48 EURO.

Evergem wil een gezonde gemeente zijn en

engageert zich om inwoners aan te zetten tot

een gezondere levensstijl.

EVERGEM

WIL

DEFINITIEF

Levensloop is een campagne die geld inzamelt voor

de Stichting tegen Kanker. Dit jaar zet Levensloop in

op Rookstop en Tabakpreventie. In de aanloop naar

Levensloop Evergem, op 16 en 17 juni, is er daarom

een heuse rookstopcampagne. ‘Stoppen met roken’

is een prioriteit in de strijd tegen kanker en Evergem

wil op die manier haar steentje bijdragen.

Onderzoek wijst uit dat er 19 procent minder

kankers zouden voorkomen mocht iedereen stoppen

met roken. Er zouden ook 28 procent minder

mensen overlijden aan deze vreselijke ziekte. Toch

rookt nog 22 à 25 procent, dat is een kwart van de

Vlamingen.

ROOKSTOPBEGELEIDING

We weten allemaal dat het ongezond is en veel

rokers geven aan dat ze willen stoppen, maar daar

in hun eentje niet in slagen. De slaagkansen zijn

veel groter als je je laat begeleiden. Het helpt ook als

je in groep stopt met roken, je kan elkaar motiveren

en stimuleren om door te zetten. Er is een gratis infosessie

op woensdag 28 maart van 19.30 tot 21 uur

in de raadzaal van Administratief Centrum Evergem

(Fortune De Kokerlaan 11).

Daarna kan je zelf beslissen om al dan niet deel te

nemen aan de rookstopbegeleiding. Die start op

maandag 16 april (8 sessies). Deelnemers betalen

enkel het remgeld van 48 euro. Inschrijven is noodzakelijk

en kan bij Dienst Maatschappelijke Zaken.

˙

maatschappelijke zaken

E 09 216 05 20

maatschappelijke.zaken@evergem.be

www.evergem.be/rookstop

4

april 2018


WELZIJN

ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JUNI

PROGRAMMA

Aan de Hoge Wal in Ertvelde (Guldensporenlaan

34) wordt in dat weekend een immens

evenementendorp opgetrokken. Het evenementendorp

is open van zaterdag 12 uur tot

zondag 15 uur. Er is doorlopend catering, er zijn

springkastelen en er is kindergrime. Daarnaast

zijn er ook enkele vastgelegde activiteiten:

Zaterdag (onder voorbehoud):

– 17 uur: Wiwok

– 19.30 uur: Weedfarmers

– 21.15 uur: The Black Men

Zondag:

– 8 - 10 uur: ontbijt

– 9 uur: fanfare

– 7.45 - 10 uur: ochtendwork-out

– 10.15 uur: Rap en Vrank

– 11 uur: Kinderdisco Raf Violi

– 12.45 uur: Groot Licht Bal orkest

OP ZATERDAG 16 EN ZONDAG 17 JUNI

VINDT LEVENSLOOP EVERGEM PLAATS

AAN SPORTCENTRUM HOGE WAL. TIEN-

TALLEN TEAMS ENGAGEREN ZICH OM

24 UUR IN BEWEGING TE BLIJVEN EN

GELD IN TE ZAMELEN VOOR DE STICH-

TING TEGEN KANKER. HET GEMEENTE-

BESTUUR STEUNT DEZE ACTIE.

Gezocht

VRIJWILLIGERS

Het bestuur is nog volop op zoek

naar vrijwilligers. Heb je zin om

mee te helpen tijdens het evenement?

Of de dagen ervoor of na? Geef dan een

seintje via tel. 0494 052 468 of

evergem@levensloop.be

DRIE SLEUTELMOMENTEN

Levensloop Evergem is opgebouwd rond drie

ceremonieën:

– Op zaterdag om 15 uur wordt er officieel

gestart met een openingsceremonie. De Vechters

leggen de eerste ereronde af, vergezeld

door alle mensen die hen ondersteunen in

hun strijd.

– Een tweede sleutelmoment is de Herinneringsceremonie.

Bij valavond verlichten

kaarsenzakjes het parcours. Iedereen kan ter

herinnering of ter ondersteuning van een

(ex-)kankerpatiënt een papieren kaarsenzakje

kopen waarop men een persoonlijke boodschap

kan schrijven of tekenen.

– Het derde sleutelmoment is de Slotceremonie

op het eind van de 24 uren van Levensloop.

Tijdens de Slotceremonie loopt iedereen

samen een laatste ronde en wordt ook het

eindbedrag bekend gemaakt.

OP NAAR 100.000 EURO

De organisatoren hopen dit jaar in totaal

100.000 euro in te zamelen. Elk teamlid betaalt

10 euro om mee te doen. Iedereen kan ook een

gift doen (fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro). De

organisatie spreekt zelf sponsors aan, maar

ook de teams kunnen sponsors zoeken. Zij

kunnen op voorhand acties ondernemen om

geld in te zamelen. Er zijn ook financiële acties

tijdens het evenement. Zo worden er tijdens het

weekend smoothies, croque monsieurs, ijsjes,

frietjes… verkocht door verschillende teams. De

opbrengst van al deze acties wordt dan op de

teamteller bijgeschreven van het team dat de

actie georganiseerd heeft.

˙

levensloop evergem

E 0494 052 468

evergem@levensloop.be

http://www.levensloop.be/relays/evergem-2018

www.facebook.com/LevensloopEvergem

stel een team samen en

schrijf je in!

Momenteel zijn er al 43 teams ingeschreven, maar het doel is

minstens 50. Teams kunnen in principe tot op de dag zelf inschrijven,

maar het is natuurlijk beter om dat op voorhand te doen. Zo krijg je

tijdig de nodige info over het evenement en kan je extra geld

inzamelen. Mensen die geen team hebben, maar die wel willen

meedoen, kunnen contact opnemen met de organisatoren.

Zij brengen jou dan in contact met een team waar je bij kan aansluiten.

5


SPORT

OOK VOOR DE RECREATIEVE JOGGER

OP 1 MEI HEEFT AAN

SPORTCENTRUM HOGE WAL

DE NEGENTIENDE EDITIE VAN DE

EVERGEM-EKIDEN PLAATS.

EEN EKIDEN IS EEN ESTAFETTE-

MARATHON (42,195 KM) DIE

GELOPEN WORDT MET ZES

LOPERS, WAARBIJ JE EEN

TASUKI (EEN SJERP) DOORGEEFT

IN PLAATS VAN EEN ESTAFETTE-

STOK.

Wat de Evergem-Ekiden uniek

maakt, is dat je elke ronde door

de sporthal loopt. Het parcours is

mooi en gevarieerd. Dat 50 procent ervan

over onverharde paden en de Finse piste

loopt, maakt het extra uitdagend. Er heerst

een ontspannen, sportieve en aangename

sfeer aan het sportcentrum. De eerste,

derde en vijfde loper loopt een ronde van

vijf kilometer, de tweede en vierde loper

twee ronden (10 kilometer) en de zesde

loper sprint naar de finish na 7,195 kilometer.

Binnen 4,5 uur moet de laatste loper

binnen zijn. Dit is voldoende tijd om alle

recreatieve ploegen te laten finishen.

Velen vormen een team met vrienden,

buren, collega’s of de sport- en jeugdvereniging.

Deelnemen kost 30 euro per team als

je voor zaterdag 31 maart betaalt.

Nadien betaal je 36 euro per ploeg. Inschrijven

kan tot donderdag 26 april via

www.evergem.be/ekiden. Elke deelnemer

krijgt een T-shirt voor zijn of haar geleverde

prestatie.

In samenwerking met Evergem Sport! vzw,

Runners Evergem en AS Rieme vzw.

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

MUURKLIMMEN EN

ZWEMMEN

Woensdag 11 april

Je gaat je amuseren in het zwembad met allerlei

materiaal: estafettes, banden, overloopmat…

Nadien ga je met de fiets naar de Blaarmeersen

waar je gaat klimmen in een van de grootste

klimzalen van België.

– Voor jongeren van geboortejaar 2005 tot en

met 2001 (je kan minstens 100 meter zwemmen

en 20 kilometer fietsen)

– 10 tot 16 uur

– Sportcentrum Hoge Wal

(Guldensporenlaan 34)

– 17 euro

– Meenemen: lunchpakket, voldoende drinken,

een beetje zakgeld en een fiets in goede staat

AVONTURENDAG:

KRIEBELDINGES

PUYENBROECK

Donderdag 12 april

Je gaat met de bus naar Puyenbroeck voor een

onvergetelijke dag vol avontuur. Er is een klimmuur,

een speleobox en een survival- en touwenparcours.

Je kan er schermen, lasershooten

en nog veel meer.

– Voor jongeren van geboortejaar 2008 tot en

met 2004

– 9 tot 16 uur

– Sportcentrum Hoge Wal

(Guldensporenlaan 34)

– 17 euro

– Meenemen: sportschoenen, lunchpakket,

voldoende drinken en een beetje zakgeld

Inschrijven via www.evergem.be/vrijetijdsloket

of tel. 09 218 58 09.

6

fietsdagtocht

OP 19 APRIL

april 2018

De vrijwilligers van Evergem Sport!-vzw nemen

je mee op een mooie tocht van 75 kilometer langs

rustige binnenwegen. Via de Blaarmeersen rij je

verder richting Zwijnaarde, Zevergem en Gavere.

Terugkeren doe je via Nazareth, Astene en Nevele.

Als laatste passeer je via het Schipdonkkanaal

Merendree en Lovendegem. Er zijn drie pauzes

voorzien.

– Donderdag 19 april

– 9 uur (terug rond 17 uur)

– Vertrek aan Kasteeldomein van Wippelgem

(Kramershoek 4)

– 19 euro + 1 stempel op je Evergem Sport!-

kaart

– Inschrijven kan in de sporthallen of bij de

gangmakers van Evergem Sport! vzw


VEILIGHEID EN PREVENTIE

KIJK UIT

VOOR NEPAGENTEN

EN VALSE GOEDE DOELEN

Gasgeur in huis?

BEL HET NOODNUMMER

Bij een sterke gasgeur ga je zo snel mogelijk

naar buiten. Je laat de deuren open en

opent alle ramen die je tegenkomt. Is de

meterkraan binnen handbereik? Draai hem

dan dicht. Ga buiten naar een plaats waar

je de gaslucht niet meer ruikt. Daar kan je

je gsm veilig gebruiken. Bel het gratis noodnummer

0800 65 065.

Is de gasgeur eerder beperkt? Draai de

hoofdkraan van de gasleiding dicht en zet

ramen en deuren open. Ga naar buiten en

bel het gratis noodnummer.

Het gasinterventieteam komt zo snel mogelijk.

Ter plaatse meten ze de gaslucht en

sporen ze het gaslek op.

SPRAAK- EN/OF GEHOORSTOORNIS?

Ga naar een veilige plaats waar je geen gas

meer ruikt en stuur een sms-codebericht

naar 8635.

Typ het bericht als volgt in:

– De code: ‘G’ (gasgeur)

– De postcode van de gemeente

– De naam van de straat

– Het huisnummer

Bijvoorbeeld:

G, 9940, Fortune De Kokerlaan, 11

Oplichting is een vorm van bedrog

waarbij iemand je berooft van

geld of waardevolle zaken. Oplichting

kent allerlei vormen: iemand kan je

aanspreken op straat of je aan de deur

verleiden tot een aankoop… We geven je alvast

enkele tips hoe je nepagenten en valse

goede doelen kan herkennen.

NEPAGENTEN

Twijfel je of de politieman of -vrouw aan

jouw deur echt is? Hieronder enkele tips

waaraan je een echte politieagent herkent:

– De politieagent spreekt Nederlands en

kan zich identificeren aan de hand van

een legimitatiekaart. Hierop staat een

pasfoto en een identificatienummer

– De politieagent draagt steeds een uniform.

Afhankelijk van het seizoen is dat

een zomer- of winteruniform. Op het

naamplaatje staat eveneens de vermelding

‘PZ Assenede-Evergem’

– De politieagent komt steeds met een

politievoertuig (auto, combi, fiets…)

– De politieagent heeft een politiegordel

met een wapenstokhouder, handboeientas,

sprayhouder en pistooltas

Dit doet de politie nooit:

– De politie vraagt nooit waar je je geld,

juwelen en dure spullen bewaart

– De politie komt nooit met een ‘gearresteerde

dief’ aan huis

– De politie vraagt nooit om een boete

onmiddellijk cash te betalen. Dit gebeurt

altijd per overschrijving.

– De politie komt nooit voorwerpen tonen

die bij jou gestolen zouden zijn

– De politie vraagt nooit een rondleiding in

je huis om te zien of voorwerpen die goed

weggestopt zijn er nog liggen

Ben je niet zeker of een agent echt is? Laat

hem of haar dan zeker niet binnen. Vraag

naar de legimitatiekaart en bel zo snel

mogelijk het noodnummer 101. Dan komt

een patrouille ter plaatse om de situatie na

te gaan.

VALSE GOEDE DOELEN

Enkele tips om bedrog van valse goede

doelen te herkennen en te vermijden:

– Let goed op als de correspondentie van

het goede doel in het Engels is opgesteld.

Een organisatie heeft immers geen enkele

reden om de correspondentie in een

andere taal dan een van de landstalen op

te stellen

– Blijf in elk geval op je hoede. Tijdens een

gesprek met een vertegenwoordiger kan

het goed zijn dat een medeplichtige van

de afleiding gebruikmaakt om je te bestelen

– Verwittig bij twijfel steeds de politie. Als

het gaat om mensen die beweren een

bekend goed doel te vertegenwoordigen,

verwittig die organisatie dan. Zij zullen

het appreciëren omdat ze zo hun reputatie

hoog kunnen houden

˙

politiezone assenede-evergem

E 09 257 00 10

PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

www.evergem.be/politie

beveilig je woning

Om de veiligheid van je woning te laten

beoordelen kan je een beroep doen op een

diefstalpreventieadviseur van politiezone

Assenede-Evergem. Het advies is gratis,

maar voor een bezoek moet je een afspraak

maken via de politiezone. Ook het advies

van een brandpreventieadviseur om bij je

thuis de brandveiligheid op te meten, is

gratis. Een afspraak maken kan via:

E 09 257 00 10

PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

www.besafe.be/diefstalpreventieadviseur

7


KORT

Erfgoeddag

op zondag 22 april

TENTOONSTELLING KRULBOLDERS:

HET BESTE UIT 3.000 FOTO’S

OP ZONDAG 22 APRIL VINDT DE ERFGOEDDAG

PLAATS. DIT JAAR LUIDT HET THEMA ‘KIEZEN’. HOE

BEPALEN ERFGOEDINSTELLINGEN WAT WORDT

BIJGEHOUDEN? WELKE BESLISSINGEN BRENGT HET

DIGITALE TIJDPERK?

In Evergem is er van 10 tot 19 uur een

tentoonstelling over krulbollen aan de

Molen van Doornzele. Krulbollen is een

volkssport met een lange geschiedenis

en is ook vandaag nog heel populair.

De Belgische Krulbolbond bezit een collectie

van meer dan drieduizend foto’s,

waaronder groepsfoto’s, portretten, maar

ook krulbolders in actie. Uit die verzameling

kozen we de twintig opmerkelijkste

beelden. Kom een kijkje nemen en stem

voor jouw favoriete foto.

Tussen 13 en 17 uur zijn er ook krulbolinitiaties.

De site is gedeeltelijk toegankelijk

voor rolstoelgebruikers.

Het volledige programma voor de

Erfgoeddag vind je op

www.uitinhetmeetjesland.be/erfgoeddag

In samenwerking met de Belgische

Krulbolbond en Erfgoedcel Meetjesland

˙

cultuurcentrum evergem

E 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.uitinhetmeetjesland.be/erfgoeddag

www.evergem.be/cultuur

Slotfeest

Kinder- en Jeugdjury

Vlaanderen

Een aantal maanden lang lazen kinderen

van 4 tot 16 jaar in de bibliotheek van Evergem

geselecteerde boeken voor de Kinder- en

Jeugdjury Vlaanderen. Op 28 april wordt het

beste boek gekozen en is er het slotfeest.

LEZING JAN DE KINDER

Auteur Jan De Kinder leest voor uit het boek

‘Ben je bang in het bos, Grote Wolf?’.

– Om 14 uur en om 15 uur

– Voor kinderen van de 3e kleuterklas tot en

met het 2e leerjaar

LEZING MARIAN DE SMET

Auteur Marian De Smet leest voor uit het boek

‘De jongen die niet gaat verhuizen’.

– Om 14 uur en om 15 uur

– Voor kinderen van het derde tot en met het

zesde leerjaar

Aansluitend worden de winnende boeken

bekendgemaakt.

Zowel KJV-leden als niet-KJV-leden zijn

welkom.

– Zaterdag 28 april

– Bibliotheek Eeklo (Molenstraat 36, 9900 Eeklo)

– Gratis

– Inschrijven via bibliotheek@evergem.be

– In samenwerking met Bibliotheek Eeklo en

Bibliotheek Maldegem

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

WEDSTRIJD BURGGRAVE

In maart poseerde Ever aan het kerkhof in Ertvelde.

André Scheir, Elsie Neyt, Rosa De Baets, Lutgarde Hoorebeke,

Patrick Mondelaers, Firmin Van Haute, Nelly De Meester, Imelda Matthys,

Werner De Pauw en Robert Mares hadden het antwoord goed.

Zij winnen een fietslichtje.

VRAAG

Weet je waar Ever deze keer voor de lens poseert?

TE WINNEN

De winnaar ontvangt een E-bon ter waarde van 25 euro.

antwoord:

Verstuur voor maandag 2 april je oplossing: online via www.evergem.be/wedstrijd of naar Gemeente Evergem,

Dienst Communicatie, Administatief Centrum Gemeentehuis, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem.

naam:

straat:

e-mail

nr.

postcode:

telefoon:

8

gemeente:

april juli – 2018 augustus 2017

wedstrijd burggrave


TOERISME

TOERISTISCH INFOPUNT IN BIB

GA EENS OP VERKENNING IN

JE EIGEN STREEK. ER VALT MEER

TE ZIEN EN TE BELEVEN DAN JE

DENKT. IN HET TOERISTISCH

INFOPUNT IN DE BIBLIOTHEEK

VIND JE EEN AANBOD IN

EVERGEM EN DE REGIO, ZOWEL

GRATIS ALS BETALEND.

In het toeristisch infopunt vind je onder andere fietsnetwerkkaarten

en fiets- en wandelroutes. Het infopunt

wordt regelmatig aangevuld met toeristische magazines

en allerlei gidsen en brochures die inspiratie bieden bij een

uitstap in de regio.

FIETS- EN WANDELROUTES

Voor wie zin heeft in een fietstocht of wandeling in Evergem,

is er een plan met fiets- en wandelroutes langs monumenten

en bezienswaardigheden. Je passeert er onder meer Leo Steel,

de Veense Torenschijter, de Stenenmolen en rosmolen, de Bedevaartkapel

‘Onze-Lieve-Vrouw van Stoepe’, het Koningspaar,

het standbeeld ter ere van Eddy Wally, het standbeeld van

Wilfried Martens, oorlogsmonumenten, de Gerardsmolen, het

mottekasteel en het Kasteel van Wippelgem, de schandpaal,

Ponita, Rose des vents, Renaat de Rudder en de Grote Zwier.

Onderweg kan je even pauzeren in een van de horecazaken,

op een bankje langs je parcours of op het Kasteeldomein van

Wippelgem. Je kan ook picknicken op een van de picknickplaatsen

in de koppelingsgebieden. De kinderen kunnen er

naar hartenlust spelen op de avontuurlijke speelplaatsen.

Wandelen en fietsen kan langs een van deze routes:

– Everpad (9,5 km)

– Hoge Walroute (10 km)

– Jan-Baptist Van Lentpad (5,5 km),

uitbreiding via koppelingsgebied (4,5 km)

– Leo Steelpad (42,4 km)

– Renaat De Rudderpad (6,1 km)

– Sanderuspad (8,7 km)

– Sint-Christoffelpad (14,8 km)

– Stoepepad (17,9 km)

Ga je liever iets verder, dan kan je een fietsof

wandelroute kopen van het Meetjesland.

Een mooi parcours langs de kreken in

natuurgebieden. Wie graag nog wat verder

gaat, vindt inspiratie in de gratis brochure

van Vlaanderen vakantieland.

Ook voor wie iets wil bijleren is er een aanbod:

‘De Lieve vertelt’ met verhalen langs

het oudste kanaal van Vlaanderen, ‘De Kommandantur

in Ertvelde’ (deze wandeling

kan je ook met een groep en met gids doen),

‘Wippelgem door Vossenogen’ met verhalen

van en over Achiel en Luc De Vos.

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/toerisme

openingsuren

toeristisch infopunt

Het toeristisch infopunt vind je in de bibliotheek

van Evergem (Bibliotheekstraat 12).

– Maandag van 14 tot 18 uur

– Dinsdag van 10 tot 12 uur en 14 tot 19.30 uur

– Woensdag van 10 tot 18 uur

– Donderdag van 10 tot 12 uur en 14 tot 19.30 uur

– Vrijdag van 10 tot 12 uur en 14 tot 18 uur

– Zaterdag 10 tot 17 uur

9


EVERGEM 2050

OP 21 EN 22 APRIL

ONTDEK EVERGEM

VAN DE TOEKOMST

EVERGEM VERSCHOOT! WAT WORDT

HET HIER GOED VERTOEVEN IN 2050.

SAMEN DROOMDEN WE EEN JAAR

LANG OVER DE TOEKOMST VAN EVER-

GEM. WE GAVEN ONZE IDEEËN VORM

TIJDENS VIJF ATELIERREEKSEN.

OP 21 EN 22 APRIL KOMEN WE MET

ONZE CREATIES NAAR BUITEN EN IS ER

EEN HEUS SLOTFEEST.

Sfeerbeeld tijdens

het atelier Architectuur.

wil jij wonen, leven, werken en

ontspannen in Evergem in 2050?’

‘Hoe

Met deze vraag lanceerden we

vorig jaar het project ‘Evergem Verschiet!’. De

afgelopen maanden zijn we met een bende

enthousiaste Evergemnaars in de ateliers

Voeding, Architectuur, Geluid, Woord en Textiel

aan de slag gegaan om het Evergem van 2050

vorm te geven. Nu is het tijd om nog een laatste

keer volledig in het project te duiken. Op 21 en

22 april nodigen we je uit om de laatste hand

te leggen aan de verschillende creaties. We

bundelen onze kennis en energie uit de vijf atelierreeksen

om een interactief geheel te creëren

dat je van de toekomst laat proeven. Je kan je

focussen op één thema of je kan experimenteren

in verschillende ateliers. Spring binnen

wanneer je zin hebt. Het maakt niet uit of je al

eerder deelnam of nu pas nieuwsgierig wordt.

We wijzen je graag de weg doorheen deze makerspace.

Iedereen is welkom!

Wil je graag dat weekend nog iets ontdekken

over Textiel, Geluid, Woord, Voeding of Architectuur

in 2050? Mail jouw ideeën en/of wensen

naar dameende@evergemverschiet.be

˙

bibliotheek

E 09 216 89 30

bibliotheek@evergem.be

www.evergem.be/bibliotheek

SLOTFEEST EVERGEM VERSCHIET

Het eindresultaat kan je op zondag 22 april

ontdekken in en rond de bibliotheek van Evergem.

Ontdek de robotica, 3D-printers, lasersnijders,

sensoren… die het Evergem van 2050

mee vormgaven. De begeleiders van Evergem

Verschiet! laten je een hele middag proeven

van hun verschillende interactieve creaties. We

verwelkomen je feestelijk met een hapje en een

drankje en een vrolijk deuntje op de achtergrond.

– Zaterdag 21 april: 10 tot 17 uur

– Zondag 22 april: 10 tot 15 uur

(slotfeest van 15 tot 18 uur)

– Bibliotheek Evergem (Bibliotheekstraat 12)

– Inschrijven: tel. 09 216 89 30,

www.evergemverschiet.be/ateliers,

of in de bibliotheek

FUTURISTISCHE PROJECTEN

Dankzij het atelier Voeding zwemmen er

nu vissen in de bib die met hun mest

zorgen voor de eerste indoor bibtuin. Deze

landbouw van de toekomst heet Aquaponics.

Aan de hand van dit systeem testen

we verder uit hoe we in 2050 met planten

en dieren zullen omgaan. Het atelier Voeding

gaat daarnaast de samenwerking aan

met Atelier Textiel om vegetarische kledij

te ‘kweken’. Het resultaat kan je bewonderen

in de virtuele paskamer.

Atelier Architectuur installeert op zijn

beurt een 3D-printer in de bib, waardoor je

het Evergem van 2050 in ontwerpen kan

gieten. De ateliers Woord en Geluid kruipen

samen in de opnamestudio. Hierin kan

je futuristische geluiden creëren die het

geheel hoorbaar maken.

Het volledige programma van het slotweekend

vind je op www.evergemverschiet.be

of in de bibliotheken.

In samenwerking met Cultuurconnect.

begijn le bleu komt naar de bib

De rijkdom van de tarot

Is de tarot een oud Egyptisch spel? Heeft het magische

krachten? Veel mensen kwamen op de een of andere

manier al in aanraking met deze 78 kaarten die

een mysterieuze aantrekkingskracht hebben. Maar

wat is de geschiedenis en het doel van dit orakelspel?

Begijn Le Bleu doet het verhaal achter de tarot uit

de doeken en toont de (on)zin van deze fascinerende

kaarten. Hij neemt je mee op een cultuurhistorische

reis doorheen oude beschavingen en hun

rijke symboliek.

– Donderdag 19 april

– 20 uur

– Bibliotheek Evergem

(Bibliotheekstraat 12)

– 5 euro (-18 jaar: 2,50 euro)

– www.evergem.be/vrijetijdsloket

10

april 2018


WELZIJN

BETAAL JIJ TEVEEL

OP JE ELEKTRICITEITSFACTUUR

JE KAN SOMS HEEL WAT BESPAREN

DOOR TE VERGELIJKEN OF ER EEN

GOEDKOPERE ENERGIELEVERANCIER

IS. ELEKTRICITEIT EN AARDGAS

WORDEN STEEDS DUURDER EN Is het al een hele tijd geleden dat je de energieprijzen

vergeleken hebt? Ben je al lang klant

DAARDOOR STIJGT ONZE ENERGIEbij

dezelfde energieleverancier? Van energieleverancier

veranderen kost immers geen geld en

FACTUUR. IN APRIL KAN JE IN LOKAAL

DIENSTENCENTRUM HET HOEKSKEN

brengt weinig papierwerk met zich mee. Met de

TERECHT VOOR DE V-TEST.

V-test kan je bekijken of er een goedkoper contract

bestaat. De V-test vergelijkt op een objectieve

manier de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van

alle energieleveranciers in Vlaanderen. De V-test is ontwikkeld

door de VREG, dat is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits-

en Gasmarkt. De V-test toont je hoeveel jouw jaarlijkse

energiefactuur zou bedragen als je vandaag een contract afsluit

met een andere leverancier. Deze resultaten zijn uiteraard een

schatting en geen exacte prijsvoorspelling. Je krijgt een lijst

met de leveranciers gerangschikt volgens de prijzen voor jouw

specifieke situatie. Achteraf beslis je zelf of je van leverancier

verandert of niet.

In april kan je in het Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken

(Hoeksken 29/A) een V-test doen. Maatschappelijk assistente

Veerle Janssens van de Sociale Dienst helpt je graag:

– Vrijdag 20 april van 14 tot 16 uur

TIP:

– Breng zeker de jaarafrekening van je huidige leverancier mee,

waarop je verbruik gedetailleerd vermeld staat. Dit volstaat

om de V-test te doen.

– Indien je al het sociaal tarief hebt voor elektriciteit en/of

aardgas, dan heeft de V-test geen enkel nut, want dan geniet

je sowieso het laagste tarief bij jouw energieleverancier.

Je kan de V-test ook zelf online doen op www.vtest.be of langskomen

tijdens de zitdagen in Administratief Centrum Sleidinge

op dinsdagvoormiddag van 9 tot 12 uur.

˙

sociale dienst

E 09 358 77 70

socialedienst@evergem.be

european disability card

voor vrijetijdsactiviteiten

Personen met een erkende handicap kunnen

recht hebben op een European Disability

Card. Deze kaart geeft je voordelen bij

cultuur-, sport- en andere vrijetijdsactiviteiten.

Om te weten van welke voordelen

je kan genieten, neem je steeds contact op

met de organisator van de activiteit.

De kaart is erkend in acht landen: België,

Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië

en Slovenië.

Aanvragen kan via www.eudisabilitycard.be

of bij de Inclusieambtenaar:

– Elke woensdag van 8.45 tot 11.45 uur in

Lokaal Dienstencentrum het Hoeksken

– inclusie@evergem.be

– E 09 358 77 82

11


KORT

Herdenkingsjaar

Eerste Wereldoorlog

OPROEP MATERIAAL

In 2018 herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, die

honderd jaar geleden eindigde. Tijdens dit laatste herdenkingsjaar

willen we bijzondere aandacht schenken aan de bevrijding en hoe die

in Evergem verlopen is. Daarom doen we een warme oproep aan alle

Evergemnaars: heb je thuis nog materiaal dat te maken heeft met de

bevrijding in Evergem (foto’s, verhalen, teksten…)? Neem dan contact

op met Cultuurcentrum Evergem via cultuurcentrum@evergem.be of

tel. 09 358 51 00. Samen bekijken we op welke manier we jouw materiaal

een plekje kunnen geven in de herdenkingsactiviteiten.

Het volledige programma en meer info over de herdenking kan je

vinden op www.eerstewereldoorlogmeetjesland.be

˙

cultuurcentrum evergem

E 09 358 51 00

cultuurcentrum@evergem.be

www.evergem.be/oorlog

hoe zit da

nu weer

…met die voorrang

van rechts?

Regelmatig ontvangt het

gemeentebestuur

vragen over de regel ‘voorrang van rechts

zonder aanduiding van borden’. In vele

Evergemse wijken geldt deze regel. Dit wil

zeggen dat iedereen die van rechts komt op

een kruispunt voorrang heeft.

Twijfel je soms wanneer er voorrang van

rechts is? De regel is heel eenvoudig.

Er geldt een voorrang van rechts:

– als er op een kruispunt geen bord staat,

– als er op een kruispunt het bord B17

(rode driehoek met zwart kruisje) staat.

Ook wanneer een bestuurder die van rechts

komt even vertraagt of zelfs even stopt,

behoudt hij zijn voorrang.

In de meeste wijken in Evergem is er voorrang

van rechts. Daar is er immers weinig

tot geen doorgaand verkeer. De weggebruikers

zijn bijna uitsluitend wijkbewoners

of bezoekers. De voorrang van rechts zorgt

ervoor dat weggebruikers trager rijden om

aanrijdingen te vermijden. Hierdoor wordt

de openbare weg veiliger, ook voor de fietsers

en de voetgangers.

˙

gemeentewerken

E 09 216 05 30

gemeentewerken@evergem.be

Start

petanqueseizoen

In april gaat, aan de terreinen van Sportcentrum

Hoge Wal, het petanqueseizoen

opnieuw van start. Er is begeleiding voorzien. Je

kan gratis petanqueballen lenen in de cafetaria.

Iedereen is welkom om mee een balletje te

gooien wekelijks op:

– maandag vanaf 18.30 uur

– vrijdag vanaf 14 uur

˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/sport

Laat gratis je fiets labelen

Het is erg vervelend als je (brom)fiets wordt gestolen. Je kan er

echter zelf voor zorgen dat de dief zich misschien bedenkt, door

je tweewieler gratis te laten registreren.

Vanaf april gaan de gemeenschapswachten opnieuw op pad in

Evergem. Op woensdag 25 april vind je hen van 13 tot 18 uur aan

het politiecommissariaat in Evergem (Kapellestraat 1).

Ook de komende maanden gaan ze in de verschillende dorpskernen

langs. Je vindt alle data telkens in de kalender.

Verder kan je ook elke weekdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 18 uur

(behalve op woensdagnamiddag) terecht in het politiecommissariaat

(Kapellestraat 1).

˙

politiezone assenede-evergem

E 09 257 00 10

PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu

www.evergem.be/politie

12

april 2018


VOLKSTUIN DE OUDE PASTORIJ

MILIEU

Zonder

is gezonder

BRENG JE

PESTICIDEN

NAAR

HET RECYCLAGEPARK

ONTVANG

EEN GRATIS

VOEGENBORSTEL!

Al ruim twee jaar

mogen openbare

diensten geen pesticiden

meer gebruiken bij

onderhoud van parken

en terreinen. Dat betekent

dat ook scholen,

ziekenhuizen, kinderdagverblijven,

zorginstellingen

en heel wat sportclubs hun

terreinen pesticidevrij onderhouden.

Dus waarom niet volledig pesticidevrij

gaan? Pesticiden zijn slecht voor onze

gezondheid en het milieu rondom ons.

Er zijn meer dan voldoende alternatieven

voor handen.

Op dinsdag 17 april is er een gratis infosessie

‘Pesticidevrij beheer van verhardingen

en tuinen’ van IVM en Vlaco om

19.30 uur in Administratief Centrum

Evergem (Fortune De Kokerlaan 11).

Inschrijven kan via

ivm@ivmmilieubeheer.be

of tel. 09 377 82 11.

Op zaterdag 21 april kan je je (restjes)

pesticiden binnenbrengen op het

Recyclagepark (aan de KGA-stand). In

ruil krijg je een voegenborstel (zolang

de voorraad strekt).

ELKE EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND GEVEN

DE KRINGLOOPMEESTERS EEN DEMONSTRATIE

THUISCOMPOSTEREN EN KRINGLOOP-

TUINIEREN OP HET RECYCLAGEPARK.

ER IS NU OOK EEN DEMONSTRATIE-

PLAATS IN SLEIDINGE: VOLKSTUIN DE

OUDE PASTORIJ (SLEIDINGE-DORP 43).

OP ZATERDAG 7 APRIL KAN JE ER VAN

10 TOT 11.30 UUR TERECHT VOOR

ALLE TIPS EN TRICKS ROND COMPOSTEREN.

De kringloopkrachten geven tijdens de demonstratie doorlopend

informatie over thuiscomposteren en demonstreren

de verschillende methoden. In januari, juni, december

en op feestdagen is er geen demonstratie. Raadpleeg steeds de

afvalkalender of de website voor de juiste locatie.

ZELF KRINGLOOPMEESTER WORDEN?

Een team van kringloopkrachten zet zich in op de demonstratieplaatsen,

tijdens bezoeken van scholen en verenigingen en op

Kringloopdagen. De groep wordt aangestuurd door Dienst Milieu.

Wil je ook graag kringloopkracht worden, dan kan je je kandidaat

stellen via het Digitaal loket op www.evergem.be/milieu of via

tel. 09 216 05 55.

Tip: er is een gratis infosessie ‘Thuiscomposteren in een notendop’

van IVM en Vlaco op dinsdag 27 maart om 19.30 uur in Administratief

Centrum Evergem (Fortune De Kokerlaan 11). Inschrijven

kan via ivm@ivmmilieubeheer.be of tel. 09 377 82 11.

˙

milieu

E 09 216 05 55

milieu@evergem.be

www.evergem.be/milieu

jouw evenement: afvalarm, proper en milieuvriendelijk

Wist je dat je voor jouw evenement gratis

afvaleilanden en vuilniszakhouders kan lenen

bij het Evenementenloket? De eilandjes bestaan

uit rolcontainers (240 liter) voorzien van een

informatiepaneel waarop de juiste sorteerregels

staan. Er zijn containers voor inzame-

ling van PMD, voor papier en karton en voor

restafval. Wie een afvaleiland ontleent, krijgt de

restafvalzakken en PMD-zakken er gratis bij. Via

afvalintercommunale IVM kan je ook herbruikbare

bekers en drankjetons lenen.

www.ivmmilieubeheer.be

13


KALENDER | APRIL

WWW.EVERGEM.BE/KALENDER

1 zondag

Dorpskermis Evergem-Centrum

Dorpsplein Evergem-Centrum, randanimatie,

georganiseerd door het kermiscomité

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

2 maandag

Fotografiecircuit: Miranda Schmitz: Mental Mist

Tentoonstelling, tot donderdag 10 mei,

gratis, Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Jaarmarkt met trekpaardenprijskamp

9 uur, gratis, parking Gemeentelijke Basisschool

Evergem, Reibroekstraat 2/A

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

5 donderdag

Test elektronische sirenes

Luide test, diverse locaties, tussen 11.45 en

13.15 uur

info noodplanning / tel. 09 216 05 28

7 zaterdag

Expo: Bob Roes

Tentoonstelling, tot zondag 29 april, gratis,

Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Demonstratie kringlooptuinieren (Volkstuin De

Oude Pastorij)

Zie pagina 13.

info milieu / tel. 09 216 05 55

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar, van

10.30 tot 11.30 uur, Bibliotheek Sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Dag van de Veteranen

Herdenking oorlogsveteranen Evergem,

11 uur, gratis, woonzorgcentrum Ave Maria

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

Wachten op Do Groot (try-out)

De Frivole Framboos

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

9 maandag

Zitdag voor pensioenen

Rijksdienst voor pensioenen, 13.30 tot

14.30 uur (zelfstandigen), 13.30 tot 15.30 uur

(werknemers), gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

Leesclub Byblios I

Bespreking van Aantekeningen uit het dodenhuis

(F. Dostojevski), 14.30 tot 16.30 uur,

gratis, Bibliotheek Evergem

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

10 dinsdag

Evergem Verschiet! Atelier textiel: kleed de Evergemnaar

van 2050

Workshop, gratis, 19 tot 22 uur, Bibliotheek

Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

14

april 2018

11 woensdag

Muurklimmen en zwemmen

Zie pagina 6.

info sport / tel. 09 218 58 09

OCMW-raad

Administratief Centrum OCMW, 19 uur,

raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

12 donderdag

Zitdag Sociale Woningen

Informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen,

8.30 tot 11 uur, Administratief

Centrum Sleidinge

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

Komen Lezen

Samen verhalen lezen en beluisteren,

14 tot 15.30 uur, Bibliotheek Sleidinge

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Avonturensportdag Kriebeldinges Puyenbroeck

Zie pagina 6.

info sport / tel. 09 218 58 09

Samen (klassieke) muziek beluisteren

14 uur, 3 euro, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

Voorleesmoment

Verhalen beluisteren, 3 tot 8 jaar, van 14.30

tot 15.30 uur, Bibliotheek Evergem

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

13 vrijdag

Zitdag FOD Sociale Zekerheid

Zitdag voor mensen met een beperking,

13.30 tot 15.30 uur, gratis, Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

14 zaterdag

CoderDojo

Programmeren voor jongeren, gratis,

8 tot 12 jaar, 9.30 tot 12 uur, Bibliotheek Evergem,

inschrijven via www.eventbrite.com

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

15 zondag

Fietsroute langs boekenruilkastjes

Zie middenkatern.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

17 dinsdag

Infosessie pesticiden

Zie pagina 13.

info milieu / tel. 09 216 05 55

18 woensdag

Buitenspeeldag met zeepkistenrace

Zie pagina 3.

info jeugd / tel. 09 218 81 71

Open MINA-raad

De overgang naar elektromobiliteit, antwoorden

op vragen en bedenkingen door

Geert Caboor, technisch consulent in de

automobielsector, 20 uur, gratis, Administratief

Centrum Evergem (raadzaal),

inschrijven via milieu@evergem.be of

tel. 09 216 05 55

info milieu / tel. 09 216 05 55

19 donderdag

Fietsdagtocht

Zie pagina 6.

info sport / tel. 09 218 58 09

Komen Lezen

Samen verhalen lezen en beluisteren,

14 tot 15.30 uur, Ontmoetingscentrum

Ter Gulden Celle

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Gemeenteraadscommissie

Administratief Centrum Gemeentehuis,

19.30 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

Begijn Le Bleu: de rijkdom van de tarot

Zie pagina 10.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

20 vrijdag


Piv Huvluv – Zijn er nog vragen?

Humor, 20 uur, 14 euro (12 / 7 euro),

Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

Doe de V-test

Zie pagina 11.

info sociale dienst / tel. 09 358 77 70

21 zaterdag

Repair Café

Herstelatelier, 9 tot 12 uur, gratis, Gemeentelijke

Basisschool Belzele

info milieu / tel. 09 216 05 55

Inzamelactie pesticiden op Recyclagepark

Zie pagina 13.

info milieu / tel. 09 216 05 55

Bootcamp Evergem Verschiet!

Zie pagina 10.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Slachtinge (De God van de Slachting)

Het Eenzame Westen

Uitverkocht.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00


WWW.EVERGEM.BE/KALENDER

APRIL | KALENDER

22 zondag

Bootcamp en slotfeest Evergem Verschiet!

Zie pagina 10.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Ontvangst nieuwe inwoners

Op uitnodiging, 10 uur, Cultuurcentrum

Evergem

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

Erfgoeddag

Zie pagina 8.

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

25 woensdag

Fietslabelen

Zie pagina 12.

info politiezone assenede-evergem

tel. 09 257 00 10

Initiatie basketbal

Woensdagnamiddagsport, 1e tot 3e leerjaar

van 14 tot 15 uur, 4e tot 6e leerjaar van 15 tot

16 uur, gratis, inschrijven via

www.evergem.be/vrijetijdsloket

info sport / tel. 09 218 58 09

26 donderdag

Gemeenteraad

Administratief Centrum Gemeentehuis,

19.30 uur, raadzaal

info secretariaat / tel. 09 216 05 00

ADA|AVA – Manual Cinema

Theater (Verenigde Staten), 20 uur, 17 euro

(15 / 8,50 euro), Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

27 vrijdag

Frank Vander linden

Muziek, 20 uur, 16 euro (14 / 8 euro),

Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

© Guy Kokken

REVA-sportdag

Initiaties en sportactiviteiten voor revalidanten

en personen met een fysieke

handicap, 13.45 tot 16.30 uur, 8 euro, Sportcentrum

Hoge Wal, vooraf inschrijven via

sport@evergem.be of tel. 09 218 58 09

info sport / tel. 09 218 58 09

Wandeling in het Brakelbos in Vloesberg

Wandeling met Wandelplus, 13 uur, 10 euro

(jaarlijks lidgeld), Lokaal Dienstencentrum

Het Hoeksken, inschrijven via

ldchoeksken@evergem.be

info lokaal dienstencentrum het hoeksken

tel. 09 269 76 10

Peuterkijkdag Gemeentelijke Basisscholen

Maak kennis met de gemeentelijke basisscholen

in Evergem, Belzele, Sleidinge en

Wippelgem, 16 tot 18.30 uur (Sleidinge:

13 tot 15 uur), gratis

info scholengemeenschap gemeentelijke

basisscholen / tel. 09 253 86 82

Dorpskermis Sleidinge

Wilfried Martensplein, randanimatie,

georganiseerd door het kermiscomité

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

28 zaterdag

Peuterkijkdag Gemeentelijke Basisschool

Sleidinge

Maak kennis met de Gemeentelijke Basisschool

in Sleidinge, 10 tot 12 uur, gratis

info scholengemeenschap gemeentelijke

basisscholen / tel. 09 253 86 82

Vierdezaterdagwandeling

Wandelen langs de Zwalm, 12 euro, vertrek

om 12.30 uur (uitzonderlijk in de Kerkstraat

ter hoogte van de Gemeentelijke Basisschool),

12.40 uur (bushalte Gemeentelijke

Basisschool Evergem), 12.50 uur (parking

Wippelgem Dorp), 13 uur (Vrije Basisschool

Ertvelde)

info sport / tel. 09 218 58 09

Slotfeest Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen

Zie pagina 8.

info bibliotheek / tel. 09 216 89 30

Jaarmarkt met ponykeuring

17 uur, gratis, Schoolstraat (Sleidinge)

info maatschappelijke zaken / tel. 09 216 05 20

Dag van de Dans - Radical Light - Salva Sanchis

Dans, 20 uur, 13 euro (10 / 6,50 euro),

Cultuurcentrum Evergem

info cultuurcentrum evergem / tel. 09 358 51 00

BELANGRIJKE

DATA

– Infosessie rookstopbegeleiding:

woensdag 28 maart

– Start petanqueseizoen:

maandag 2 april – pagina 12

– Paasvakantie:

maandag 2 tot en met vrijdag 13 april

– Start Jef-activiteiten:

dinsdag 3 tot en met vrijdag 13 april

www.evergem.be/megajef

KALENDER

Post je activiteit in de online kalender:

WWW.UITDATABANK.BE

CINEMA

WESTSIDE

– 8 april: Paddington 2

(Nederlands gesproken - VS, 2017) / 15 uur

– 17 april: Film Fest Gent on tour

– 24 april: Murder on the Orient Express

(VS, 2018)

WORDT VERWACHT

– 8 mei: The Post (VS, 2017)

– 15 mei: Film Fest Gent on tour

– 22 mei: Three Billboards Outside Ebbing,

Missouri (VS, 2017)

– 29 mei: Rabot (België, 2018)

– 5 juni: We must be dreaming (België, 2017)

Telkens om 20 uur

Tickets 7/6/5 euro via

www.evergem.be/ticketcultuurcentrum

WWW.CINEMAWESTSIDE.BE

SLUITINGSDAGEN

– Alle gemeentediensten zijn gesloten op

maandag 2 april (paasmaandag), maandag

30 april en dinsdag 1 mei.

– Er is geen kinderopvang op vrijdag 13

april.

ANDERE LOCATIES

– Administratief Centrum Sleidinge:

wel open op maandag 30 april

– Lokaal Dienstencentrum Het Hoeksken:

wel open op maandag 30 april

– Bibliotheken: gesloten op maandag

2 april, maandag 30 april en dinsdag 1 mei

– Cultuurcentrum Evergem: gesloten op

maandag 2 april, maandag 30 april en

dinsdag 1 mei

– Jeugd en Onthaalouders Kleine Beer:

van maandag 23 april tot en met dinsdag

1 mei zijn Dienst Jeugd en Onthaalouders

Kleine Beer niet bereikbaar wegens de

verhuis naar Huis van Jef (zie pagina 3).

– Recyclagepark: gesloten op maandag

2 april, maandag 30 april en dinsdag 1 mei

– Sportcentrum Hoge Wal: wel open op

maandag 30 april

– Sporthal Evergem-Centrum: wel open op

maandag 30 april

– Zwembad: wel open maandag 30 april

WWW.EVERGEM.BE/SLUITINGSDAGEN

VORMING

Alle activiteiten

en prijzen vormingen in het najaar op

WWW.EVERGEM.BE/VORMING

15


˙

sport

E 09 218 58 09

sport@evergem.be

www.evergem.be/ekiden

More magazines by this user
Similar magazines