Helperbel 01-2018_LRversie 2

wijkhelpman

helperbel

• Groninger korfbalvereniging Nic.

• N.V. Helperzwembad en Warmtecentrale

• In de toekomst was alles beter

2018

1


ESTHER DE BOS 050-5266641 of 06 20762784

Kijk voor de AANBIEDING van de WEEK op:

Inhoudsopgave

Wijk in beeld

Schaatsen langs de Helperzoom 4

Eten in Helpman 28

Nieuws van het wijkcomité

Jaarverslag 2017 6

Brief van de gemeente over verkeersproblemen 16

Activiteiten in de wijk

10 jaar Taekwon-do school Sung Zang in Helpman 9

GKV Nic.: een lange korfbaltraditie in Groningen Zuid 14

Repaircafé 21

Spelen met natuur 36

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

FRANS DATEMA

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

MENNES REPARATIEBEDRIJF

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

deco Verlengde Hereweg 48 - 54 REPRODUKTIES, INLIJSTEN

reparatie en verkoop 9722 AE van: Groningen (Helpman)

HOME

radio’s, tv’s, wasmachines,

Tel.: 050-5252829, Fax -5267614 Wat je SCHILDERS- ook doet. EN BEHANGWERK

koelkasten, drogers enz.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Waarheen GLAS EN TAPIJTEN je ook gaat...

Bij Oudman Schoenen staan

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR de U. voeten van klanten

MENNES REPARATIEBEDRIJF

050 - 577 79 19 / 06 - 508 529 63

Verl. Hereweg 34, Groningen-Zuid

www.oudman.nl

Stadjerspas

centraal. Uw beide voeten

worden gemeten in lengte

en breedte! 12 Daarna zoeken

wij samen met u een

passende schoen.

Het grootste deel van het

assortiment is geschikt voor eigen

inlegzolen.

Dat loopt geweldig

Andere tijden

N.V. Helperzwembad en Warmtecentrale 24

Nieuws van de gemeente

Alle Groningse peuters twee dagen naar de opvang 12

Werken in de wijk

Optiek van het Noorden 18

DreamFit Premium Fitness Club 32

Mensen in de wijk

Column: In de toekomst was alles beter 22

9 14 36

Colofon

De Helperbel is een uitgave van het Wijkcomité Helpman in Groningen. Het blad verschijnt vier keer per

jaar en wordt huis-aan-huis verspreid in de wijken Helpman, Coendersborg, Villabuurt, Klein Martijn en

Rabenhauptterein. Oplage: 5500.

Redactie: Sjoukje Kooistra, Harm Draaijer, Ina Timmer. Fotografie: Rietje Beeren, Roelof van der Wal.

Eindredactie: Ina Timmer. Acquisitie advertenties: Herman Marsman. Ontwerp omslag: Rietje Beeren.

Vormgeving: Douwe Oppewal. Druk: NetzoDruk Groningen. Redactieadres: redactie@wijkhelpman.nl.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij niet te plaatsen, aan te passen of in te korten.

Helperbel nr. 1, maart 2018 3


Foto: Rietje Beeren

Wijk in beeld

4

Helperbel nr. 1, maart 2018

5


Nieuws van het Wijkcomité

Jaarverslag 2017

Het wijkcomité Helpman bestaat sinds 1982. Alweer 36 jaar. Dat lijkt lang, maar is

natuurlijk maar kort als je kijkt naar de geschiedenis van Helpman en zijn bewoners. Vanaf

1915 is Helpman een wijk van de gemeente Groningen. Helpman zelf is natuurlijk veel

ouder. De oudst bekende naam (1245!) is Heltman.

Betrokkenheid

Het wijkcomité Helpman staat voor het bevorderen van het woon- werk- en leefklimaat in

Helpman en wil dat op een zo neutraal mogelijke manier zelfstandig en onafhankelijk doen.

De manier waarop is het bevorderen van betrokkenheid in de wijk en het verzorgen van

publiciteit. Dit door te overleggen met burgers en wijkorganen enerzijds en met overheden

en instanties anderzijds. En ook in 2017 was dit de drijfveer voor de inspanningen, waarop

we op deze plaats even terugblikken.

Iedere maand, met uitzondering van de zomervakantie, kwam het bestuur bijeen. Op de

agenda stonden en staan naast de gebruikelijke verenigingszaken in ieder geval de thema’s

verkeer (al jaren “hot” in Helpman), kunst & cultuur, wonen, “onze” Helperbel (met een

eigen onafhankelijke redactie) , de website.

Actief

De bestuursleden van het wijkcomité zijn actief in het volgen van de ontwikkelingen in de

wijk rond deze thema’s en initiatieven van bewoners. En ze staan in contact met diverse

gemeentelijke geledingen. Bijvoorbeeld, voor het volgen van de verkeersontwikkelingen

steken leden van het comité veel tijd in het bezoeken van voorlichtingsbijeenkomsten, het

in contact treden met medewerkers van de gemeente en het onderhouden van contacten

met bewoners: de intentie is om niet een partij te zijn maar juist meer in de rol van

procesbewaker een soort “scharniervet”.

ALV

Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats met de donateurs. In

november 2017 stond deze bijeenkomst, met gastsprekers, vooral in het teken van het

verkeer in de wijk en de aanpak van Ring Zuid. Dit leidde onder andere tot wederom een

kritische brief aan B&W over de situatie in de Savornin Lomanlaan en de Goeman Borgesiuslaan.

Financiën

Maar ook was dat een moment om in de vergadering bijvoorbeeld de financiële situatie van

het wijkcomité te delen en te toetsen.

De inspanningen van het wijkcomité kosten natuurlijk geld. Aan de inkomstenkant kent het

wijkcomité de contributie van de donateurs, de advertenties in de Helperbel, rente (niet veel

meer in 2017 natuurlijk), en subsidie van de gemeente . Aan de uitgavenkant gaat het om de

kosten voor het verzorgen van de Helperbel en kosten voor de website, vergaderkosten en

het bijdragen aan activiteiten in de wijk. Activiteiten die bewoners dan wel comités

ondernemen. Bijvoorbeeld evenementen in het Sterrebos, Sinterklaas, vrijmarkt, het

dichtersfestival. Verantwoording wordt afgelegd in de jaarlijkse bijeenkomst maar natuurlijk

ook aan de subsidieverstrekker, i.c. de gemeente. Uiteraard maakt het wijkcomité geen

winst, en er wordt wel gezorgd voor een gezonde financiële situatie. En de gemeente

neemt, zo merken we, signalen uit het wijkcomité Helpman serieus.

6 Helperbel nr. 1, maart 2018

7


Tekst en foto: Taekwon-do school Sung Zang

Activiteiten in de wijk

www.hopma.nl

Verlengde hereweg 119 | 050 526 36 28 | info@hopma.nl

LEER ITALIAANS IN HELPMAN

Leer Italiaans

Kleine en knusse cursussen voor iedereen.

• Cursussen op maat

• Privéles of bijna

In Helpman

www.italicon.nl

De cursussen worden gegeven aan de Dr. D. Bossstraat

(zijstraatje van De Savornin Lohmanlaan)

050-3138005/06-30357675

www.italicon.nl / 06 - 303 576 75

Kleine en knusse cursussen voor

iedereen.

Cursussen op maat

Privéles of bijna.

Groningen Zuid

Blokken van 10 lessen.

> Helperplein

> Canadalaan

050-2807280 www.logopediegroningen.nl

Martijn en Jantien Lindeboom

Tien jaar Taekwon-Do school Sung Zang in Helpman

In 2007 richtten broer en zus Martijn en Jantien Lindeboom een nieuwe Taekwon-Do school

op: Sung Zang in Helpman, Groningen. In 2017 en 2018 waren er meerdere jubilea te vieren bij

Taekwon-Do school Sung Zang. Allereerst het tienjarig bestaan van de school en daarnaast ook

dertig jaar Taekwon-Do en vijftien jaar instructeurschap van hoofdtrainer Martijn Lindeboom.

In 2007 richtten Martijn en Jantien Lindeboom Taekwon-Do school Sung Zang op in Helpman.

Drie Groningse kranten en twee lokale radiostations pakten dat nieuws op en de aanmeldingen

voor de introductiecursus stroomden binnen. Er was gehoopt op een stuk of tien deelnemers

aan de jeugdcursus en ook zoiets voor de volwassenen. Het werden er 35 en 30 en dat

betekende zes cursusdagen lang een volledig gevulde zaal. Na de cursus werd 80% van de

cursisten lid. Zo begon Taekwon-Do school Sung Zang met een knal!

Instructeur

Instructeur Martijn Lindeboom heeft inmiddels de zesde dan. Al vanaf het halen van zijn

zwarte band in 1994 heeft hij les gegeven. Eerst aan de jeugdgroep, later aan verschillende

volwassenengroepen op zijn oude school en ook landelijk aan zwarte banders.

8 Helperbel nr. 1, maart 2018

9


Activiteiten in de wijk

In 2013 werd hij sabum – instructeur – en de behoefte om zijn eigen leerlijnen uit te zetten

en zijn visie op Taekwon-Do te etaleren werden steeds groter. In de zomer van 2006 – op

reis in Rajasthan in India – besloot hij samen met zijn zuster Jantien hun eigen school te

beginnen.

De school moest nog een naam hebben. ‘Lindeboom Taekwon-Do’ vonden ze te megalomaan,

dus gingen ze op zoek naar een Koreaanse naam. In overleg met een Zuid-Koreaanse

student in Groningen werd Sung Zang gekozen: lichamelijke en mentale groei in het

Koreaans. Dat past precies bij wat ze voor hun leerlingen willen bereiken.

Tien jaar Sung Zang

Na de cursus en de start van Sung Zang werd snel duidelijk dat zowel leraren als leerlingen

de ambitie hadden om verder te groeien. De school breidde uit van één naar twee avonden

en later ook nog een zaterdagtraining, waardoor de vooruitgang sneller en steviger

doorgezet werd.

Vanaf het begin van Sung Zang is heel hard gewerkt aan de ontwikkeling en groei van de

leerlingen op alle (Taekwon-Do) vlakken. In maart 2013 deden de eerste drie leerlingen

examen voor de zwarte band (vader en zoon Martin en Erik de Vries en Annika Houkes, alle

drie trainen ook nu nog), een enorme mijlpaal voor de school. Martin en Erik startten later

dat jaar een filiaal van Sung Zang in Aduard, waar hun eigen leerlingen zich inmiddels ook

aan het voorbereiden zijn op de zwarte band. Met hard en veel trainen kan iedereen bij

Sung Zang die fel begeerde zwarte band behalen.

Martin en Annika hebben in 2017 de 3e dan gehaald en de teller van door Sung Zang

opgeleide zwarte bandhouders staat inmiddels op twaalf. Door de jaren heen is er ook een

groot aantal toernooien gespeeld en zijn er vele prijzen en nationale titels binnengesleept.

Feest

Eind 2017 werd door het bestuur van de vereniging – die allemaal trouwe sporters bij Sung

Zang zijn – een feestelijke dag georganiseerd in het kader van het tienjarig bestaan. In twee

zalen werden verschillende activiteiten aangeboden zoals tricking, boksen en tabata. Met

flinke spierpijn konden de deelnemers daarna aan de borrel in het centrum van Groningen.

Daar kwamen ook vele oud-leden zich bij hen voegen en werd er een feestje gevierd.

Taekwon-Do school Sung Zang bestaat dus tien jaar, maar ze zijn nog lang niet klaar.

Iedereen is welkom om te komen trainen. Voor zowel jeugd als volwassenen geldt: kom

twee gratis proeflessen volgen en zet de eerste stappen op het pad naar de zwarte band.

Het trainingsadres is Sweelincklaan 2 in Helpman, de trainingen zijn op maandag en

donderdag. De jeugdgroep start om 18 uur, de volwassenen om 19 uur en alle graduaties

trainen samen (dus van beginner tot vergevorderden).

Voor meer informatie kun je op de website kijken: www.sungzang.nl, of e-mailen of bellen

met hoofdtrainer Martijn Lindeboom (martijn.lindeboom@sungzang.nl, 06-11476113).

Kleermakerij

Esther de Bos

Voor al uw maatkleding

en kledingreparatie en ook

naailes voor volwassenen,

jongeren en kinderen, ieder

in hun eigen leeftijdsgroep.

06-20762784

estherdebos1@gmail.com

www.kleermakerijestherdebos.nl

CHEF’S SPECIAL

in Restaurant De Brink:

00 00

Elke vrijdag tussen 17 - 19 uur

bereidt onze kok zijn

chef’s special | WELKOM

€ 12,50

Reserveren niet nodig

Restaurant De Brink

Helper Brink 59, Groningen

www.zinnzorg.nl/restaurants

Unieke kinderopvang in huiselijke sfeer

- Grote buitenspeelruimte

- VVE programma Uk en Puk

- Openingstijden 07.00 - 18.30

Verlengde Hereweg 107, Groningen

(hoek van Royenlaan)

Tel. 050-5261690

www.helpernest.nl

10 Helperbel nr. 1, maart 2018

11


Nieuws van de gemeente

U bent gemaakt om te bewegen!

• Fysiotherapie

• Oedeemtherapie

• Geriatriefysiotherapie

• Thuiszorg Fysiotherapie

Wij verzorgen tevens behandelingen aan huis.

Alle Groningse peuters twee dagen naar de opvang

De gemeenteraad van Groningen omarmt de ambitie van het college van B&W om de

ontwikkeling van peuters een flinke impuls te geven. Vanaf september moeten alle

Groningse peuters (vanaf 2 jaar) de mogelijkheid krijgen om 16 uur in de week naar de

kinderopvang te gaan.

Van Iddekingeweg 65 - 050-5270600 – www.fysioforte.nl

natuurlijk voor uw tuinonderhoud en -advies

Wethouder Ton Schroor: ‘Ik ben er enorm trots op dat we als eerste Nederlandse gemeente

zo’n grote stap voorwaarts maken om er voor te zorgen dat alle kinderen gelijke kansen

krijgen. Dit past in onze ambitie om de beste onderwijsvoorzieningen te hebben voor

iedereen. Je leven lang leren, van 0 tot 100 jaar!’

Op korte termijn komt er een raadsvoorstel met de financiële uitwerking en een taskforce

gaat aan de slag om te zorgen dat er na de zomer ook daadwerkelijk plek is op de kinderopvangvoorzieningen

in de stad.

Goede start

Een groot deel van de peuters gaat op dit moment al naar de kinderopvang. De raad volgt

de wens van het college dat alle peuters 16 uur per week naar de opvang kunnen. Dit

betekent bijvoorbeeld dat ook peuters van wie de ouders niet (beide) werken en geen recht

hebben op een aanbod vanuit kinderopvang, na de zomer 16 uur per week gebruik kunnen

maken van een hoogwaardige ontwikkelingsgerichte kinderopvanginstelling.

Onderzoek

Onderzoek toont aan dat kinderopvang een goede voorbereiding is voor de basisschool.

Denk hierbij aan sociale omgangsvormen, taalontwikkeling, samen leren en spelen. Kortom:

ontwikkelen om een goede start op school te maken en de kans op leerachterstanden te

verkleinen. Groningen gaat dit als eerste gemeente doen en uiteraard worden de effecten

van deze stap goed onderzocht.

www.detuinjuffer.nl mail@detuinjuffer.nl 06-47142316

INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ VERLIES EN ROUW

Vergoeding via aanvullende zorgverzekering mogelijk.

Cursussen in MFC de Wijert: Mandala tekenen in alle culturen,

zelfcompassie, leven vanuit je bron. Intuïtief tekenen met

verschillende materialen. Heb je een eigen groep die wel een

workshop wil neem dan contact op.

www.ykeradema.nl

050 - 526 40 09 of spreek in en dan bel ik terug

Oproep aan het Rijk

Met dit besluit loopt Groningen dus voorop in Nederland. Schroor: ‘Voor zover wij weten is

er nog geen andere gemeente die deze ambitie op deze manier uitvoert. We zijn de eerste

gemeente die deze grote stap zet. Dit doen we in het belang van onze kinderen, maar

eigenlijk zou dit voor alle kinderen in Nederland mogelijk moeten worden. Laat dit dus ook

maar een oproep aan het Rijk zijn om met ons mee aan de slag te gaan.’

12 Helperbel NIEUWE nr. 1, TANDARTSPRAKTIJK maart 2018

VOOR:

13


Activiteiten in de wijk

Tekst: Tanneke Schoppen

Foto: Romke Jansonius e.a.

vinden we terug in een van de midweekteams die hun weekend vrij houden om de jeugd

aan te moedigen en die zelf doordeweeks trainen en spelen.

Activiteiten

Bij een moderne sportvereniging hoort veel meer dan alleen sport en zo is het ook bij Nic.

Behalve de activiteiten rondom de bekende feestdagen organiseren we van alles, van

jeugdkamp tot oliebollenactie en van feesten tot pub quiz.

GKV Nic.: een lange korfbaltraditie in Groningen Zuid

In Groningen Zuid aan het Boutenspad, verscholen tussen de bomen vlak achter openlucht

zwembad De Papiermolen, liggen een royaal sportveld en een kunstgrasveld. Hier speelt

GKV Nic., met haar bijna honderd jaar een van de oudste korfbalclubs van het noorden.

Interesse?

Groninger Korfbalvereniging Nic. is al bijna 100 jaar een smaakmaker in de Wijert. Nieuwsgierig

geworden? Je bent van harte welkom om te komen kijken bij trainingen of wedstrijden

van de teams op zaterdagen of zondagen. Tot de herfstvakantie speelden we op het

veld, vanaf 1 november tot de voorjaarsvakantie in de Wijerthal & het Alfa College en in het

voorjaar gaan we het veld weer op. Meer informatie over deze bijzonder korfbalclub in de

Wijert vind je op www.nic-korfbal.nl.

De club is genoemd naar Nico Broekhuysen die in 1902 de Nederlandse sport bedacht,

gebaseerd op de Zweedse sport ringboll. Inmiddels wordt korfbal gespeeld in 61 landen. De

sport is helemaal van deze tijd: korfbal is een van de weinige sporten waarbij vrouwen en

mannen samen een team vormen. De afgelopen jaren zijn de spelregels sterk veranderd om

de sport aantrekkelijker te maken voor spelers en toeschouwers. Balvaardigheid, snelheid,

wendbaarheid, techniek en samenspel: korfbal is een moderne, dynamische sport met een

veld- en een zaalcompetitie.

Competitie

Groninger Korfbalvereniging Nic. bestaat sinds 1920. De competitie op het veld wordt

gespeeld op het kunstgrasveld aan het Boutenspad. De zaalwedstrijden voor de topsportteams

vinden plaats in het Alfa College. Alle andere zaalwedstrijden van jeugd en senioren

worden gespeeld in de Wijerthal. Zowel de jeugd als de senioren spelen op hoog niveau. De

eerste twee seniorenteams spelen landelijk in de op een na hoogste klasse (vergelijkbaar

met de Jupiter League bij het voetbal). Ook bij de jeugdteams spelen verschillende teams in

de hogere klassen. Bij de jeugd wordt sinds enige tijd samengewerkt met KV Hoogkerk

waar een deel van de trainingen en wedstrijden plaatsvinden.

Van alle leeftijden

Daarnaast wordt in alle leeftijdscategorieën en op alle niveaus korfbal gespeeld. Kinderen

vanaf drie jaar kunnen bij de club als Kangoeroe spelenderwijs leren met een bal om te

gaan. Ook als je een dagje ouder wordt hoeft je er niet mee te stoppen: de veteranen

14 Helperbel nr. 1, maart 2018

15


Nieuws van het Wijkcomité

Brief van de Gemeente

Op de ALV van 21 november 2017 kreeg het Wijkcomité het verzoek om de gemeente nog

eens te wijzen op de door bewoners ervaren verkeersproblemen in Helpman.

Hierbij de reactie van de gemeente.

16

Helperbel nr. 1, maart 2018 17


Tekst en foto: Optiek van het Noorden

Werken in de wijk

Sinds juli 2017 zijn Roelien en Ronald van Rijswijk met Optiek van het Noorden gevestigd

aan de Verlengde Hereweg 53 in Groningen. Inmiddels zijn zij ruim een half jaar verder en

kijken ze terug op een goede start.

Nieuwe technieken

“Vanaf september hebben we ruchtbaarheid gegeven aan de nieuwe technieken die we

hanteren. Met name aan onze DNEye scanner hebben we veel aandacht gegeven. De

respons was groot: dit spreekt veel mensen aan”. Dit geavanceerde apparaat scant het oog

onder verschillende lichtomstandigheden. Een zogenaamde dag- en nachtmeting waarbij

maar liefst 1200 nauwkeurige metingen worden verricht. Tijdens de scan wordt de oogdruk

en de dikte van het hoornvlies gemeten. Ook wordt de ooglens gescreend op afwijkingen

zoals bijvoorbeeld staar. De resultaten van de DNEYE 2+ scan worden gelijk zichtbaar

gemaakt en besproken. Sommige oogfouten die tot nog toe niet te corrigeren waren, zijn

met deze techniek in kaart te brengen en in te passen in brillenglas.

Toekomst

“Naar de toekomst toe blijven we innoveren, zo hebben we recent onze Impressionist4 in

gebruik genomen. Dit is een meetzuil waarmee we digitaal uiterst nauwkeurig de glazen in

de bril kunnen inmeten, dit is een doorontwikkeling van de Impressionist3 die onze klanten

al kennen. Op deze manier zijn we steeds op zoek naar mogelijkheden om de kijkoplossing

voor de klant te verbeteren”.

Scholing

Ook op scholingsvlak zijn er ontwikkelingen. Roelien is al een ervaren gediplomeerd

opticien, Ronald is dat (nog) niet. Om die reden volgt Ronald de opleiding tot opticien en

heeft de eerste examens met succes afgelegd. Medio 2019 verwacht hij klaar te zijn met de

opleiding en gediplomeerd te zijn. “We bedanken onze klanten voor het vertrouwen en

hopen nog vele mensen in onze winkel te kunnen ontvangen”.

OPTIEK

VAN HET NOORDEN

Contact gegevens

Optiek van het Noorden

Verlengde Hereweg 53

9721 AG Groningen

T 0508200996

W www.OptiekvanhetNoorden.nl

E info@OptiekvanhetNoorden.nl

18

Helperbel nr. 1, maart 2018 19


Activiteiten in de wijk

Oproep: Repaircafé

Er is een idee om een repaircafé op te zetten in de wijk. Dit zou een plek moeten zijn

waar mensen kunnen klussen. Dit kunnen klussen voor mensen zelf zijn, bijvoorbeeld

tuinmeubels maken of repareren. Ook klussen voor de wijk kunnen hier worden gedaan,

bijvoorbeeld plantenbakken voor in de wijk, of bankjes met mozaïek.

DREAMFIT PREMIUM FITNESS CLUB

WWW.DREAMFIT.NL • VERLENGDE HEREWEG 113-115

INFO@DREAMFIT.NL • 050 205 30 17

Veel mensen hebben geen gereedschap om dingen te zagen, timmeren of zelf meubels te

maken enz. Ook kunnen mensen die zelf niet zo handig zijn bij het repaircafé komen en

hulp vragen bij het repareren van verschillende zaken. De bedoeling is dat er een bouwkeet/

pipowagen komt met daarin wat gereedschap. Mensen kunnen dan ter plekke komen

klussen.

Hiervoor wordt hulp uit de buurt gevraagd:

1. Handige vrijwilligers die willen helpen met klussen

2. Een handige fitte vrijwilliger die wil helpen om het repaircafé op te zetten.

Bijvoorbeeld voor het uitzoeken van een bouwkeet en gereedschap.

3. Wie heeft er nog gereedschap over en wil dit schenken?

Het mooiste zou zijn dat de keet dagelijks open is, ook in het weekend. Of dat kan, hangt af

van hoeveel vrijwilligers mee willen helpen. Waarschijnlijk wordt begonnen met 2 à 3

dagdelen.

Bremenweg 10, 9723 TD Groningen

tel. 050 313 51 51, fax 050 318 88 47

www.uwinstallateur.nl, info@uwinstallateur.nl

verbouw

onderhoud

nieuwbouw

deco

restauratie

kozijnen

woningbeveiliging

HOME

FRANS DATEMA

Bouwen, dat doen we al generaties lang.

Het zit ons in de genen. Onze lange ervaring

Verlengde Hereweg 48 - 54

zorgt voor het waarborgen van kwaliteit.

9722 AE Groningen (Helpman)

Tel.: 050-5252829,

Kijk

Fax

op www.zetstra.nl

-5267614

voor informatie over

onze diensten en gerealiseerde GLAS EN TAPIJTEN projecten.

Of bel ons voor een vrijblijvende offerte.

SCHILDERS- EN STOFFEERDERSBEDRIJF

Wij zorgen voor kleurrijk vakwerk, OOK VOOR U.

Ruim 100 jaar ervaring

en vakmanschap

GORDIJNEN, ZONWERINGEN,

KUNSTSCHILDERSARTIKELEN,

REPRODUKTIES, INLIJSTEN

SCHILDERS- EN BEHANGWERK

Stadjerspas

Van de vrijwilliger wordt gevraagd om een dagdeel per week beschikbaar te zijn. Omdat het

idee nog verder moet worden uitgewerkt is het nog niet duidelijk naar welk dagdeel de

voorkeur uit gaat.

Meer informatie kunt u vragen bij Geeske van der Weerd, telefoon 0623918127 of mailen

naar gcvdweerd123@gmail.com

Zetstra Bouwbedrijf

Westerdijk 15-1

9811 TB, Enumatil (GR)

0594 - 50 35 90

www.zetstra.nl

info@zetstra.nl

20 Helperbel nr. 1, maart 2018

21


Column

Hero Helpman

In de toekomst was alles beter

Als blikken konden doden, waren we in Helpman al lang dood. Want kijk maar eens bewust

om je heen: overal blik. Blik op wielen. Heel veel blik. Vaak zo ver als het oog rijkt en vaak ook

aan weerszijden van de straat. Meestal ook heel onwrikbaar blik. Het lijkt er op of het blik

nooit van z’n plek komt, of het vergroeid is met de straat. Of het ooit, begin jaren twintig en

dertig van de vorige eeuw, tegelijkertijd met de straten en huizen is ontworpen en gerealiseerd.

De werkelijkheid is anders: zo gauw een blik zijn stek verlaat wordt die plek direct

weer ingenomen door een ander blik. De werkelijkheid was ook anders: de ontwerpers van

onze straten hebben destijds vast wel gedacht dat het blikbezit zou toenemen. Maar in

deze mate? Vast niet! Anders hadden de ontwerpers van onze wijk wel een andere wijk

getekend. Blijkbaar beschikten ze niet over een vooruitziende ….

Als ik oude foto’s van deze wijk bekijk, denk ik nooit: zou er iets ergs gebeurd zijn? Een zware

economische depressie? Een plotsklapse uittocht? Want op die foto’s is vaak geen blik te

bespeuren. Ik denk dan: wat mooi, die ruime straten en wat komen de huizen, bomen en

heggen er mooi tot hun recht. Begrijp me goed: ik ben geen blikhater. Integendeel: ik houd

van de mogelijkheden van het blik. Van de grote vrijheid, dynamiek en praktische mogelijkheden

die het biedt. Daarom heb ik er gelukkig zelf ook een. Wel vind ik blikken – enkele

uitzonderingen daargelaten – vaak spuuglelijk. En opdringerig ook. Want hoewel alle

parkeerplekken in deze wijk - behalve die onder het DUO-gebouw – al jaren allemaal bezet

zijn, groeit het volume van het blik. Ze worden steeds hoger, breder en langer. We mogen

nog van geluk spreken dat niet ieder huishouden in deze woonomgeving een blik heeft.

Want volgens de cijfers van het CBS over 2016 bezaten de 1.990 huishoudens in Helpman

gemiddeld 0,5 en de 1.550 huishoudens in Coendersborg 0,7 blikken. Dus als je problemen

hebt met blikken, kijk dan nog maar eens naar je straat en bedenk dat het er grofweg een

keer zo veel kunnen zijn! Als blikbezitter heb je uiteraard geen recht van klagen.

Wat zouden we kunnen of willen doen aan de aanwezigheid of beter: aan de aanblik van

het blik in onze straten? Blijkbaar niks. Anders hadden we het al gedaan. Toch gloort er voor

blikhaters en haters van de aanblik van al dat blik, tot die laatste categorie behoor ik zelf,

hoop! De opmars van het elektrische en de komst van het autonome blik. Die ontwikkelingen

gaan sneller dan menig futuroloog had durven dromen. De laatste breed gedeelde

voorspelling is dat we binnen circa vijftien jaar overgegaan zijn op het elektrische en

autonome rijden. En dan ook nog in een blik dat we niet eens in eigendom hebben. Stel het

je maar eens voor: je appt gewoon wanneer je waar in wat voor blik je naartoe wilt. Op het

juiste moment komt er een geluidloos e-blik je straat in zoeven en vervoert je vervolgens.

Aan boord van het blik kun je gewoon ontspannen of werken. Mobiliteit wordt een dienst,

en heel dienstbaar. De voordelen zijn enorm: mobiliteit wordt goedkoper, milieuvriendelijker

en stiller. Bovendien kunnen we door intelligente programma’s toe met veel minder

blikken. Wellicht hebben we de vernieuwing van de Zuidelijke Ringweg helemaal niet nodig

als de blikken straks daadwerkelijk automobiel worden. Hopelijk worden ze ook mooier!

Dan wordt onze wijk behalve leefbaarder ook nóg fraaier.

22 Helperbel nr. 1, maart 2018

23


Andere tijden

Tekst: Jan Rasterhoff

N.V. Helperzwembad en Warmtecentrale

Begin 1920 deed architect M.G. Eelkema namens de N.V. Helperzwembad en

Warmtecentrale Groningen een aanvraag bij de gemeente om een ‘gebouw op te richten,

bevattende een overdekt zwembassin met twee wonings’. Om deze onderneming

financieel haalbaar te maken had Eelkema bedacht dat de warmte die nodig was voor het

verwarmen van het badwater ook gebruikt kon worden voor de verwarming van (ook door

hem ontworpen) 120 woningen in de directe omgeving.

Het gebouw en de plek

Voor het Helperbad ontwierp Eelkema een symmetrisch bakstenen gebouw met een zeer

bijzondere, toepasselijke golvende dakrand. Ook de gebeeldhouwde vissen aan weerszijden

van de entreetrap refereren aan de functie van het gebouw. Het middendeel is aan de

zijkanten omsloten door twee hogere zijvleugels met in elke zijvleugel een woning. In het

linker huis woonde de stoker en in het rechterhuis de badmeester. Tegenwoordig zijn de

woningen in gebruik als kantoor. Achter het middengedeelte bevindt zich de zwemhal. De

‘speklagen’ (banden) die over het hele gebouw lopen, benadrukken de horizontale en

functionele geleding van het gebouw.

Om de exacte plek van het zwembad vast te stellen werd voor aanvang van de bouw met

behulp van een wichelroedeloper bepaald waar het welwater van de Hondsrug zich het

dichtst bij het maaiveld bevond. Het opgepompte welwater werd gebruikt voor het vullen

van het bad. Op 5 september 1925 is het Helperzwembad officieel geopend.

De warmtecentrale

In de jaren 20 van de vorige eeuw ontstond er een groeiende behoefte aan ontspanning en

meer hygiëne, met als doel de volksgezondheid te verbeteren. Het gebouw werd dan ook

niet alleen een zwembad maar het had ook een badhuisfunctie. Bovendien was het

Helperbad de warmtecentrale voor 120 woningen aan de De Ranitzstraat, een deel van de

Van Panhuysstraat en de Moddermanlaan. Een revolutionaire oplossing voor die tijd. De

huizen werden in drie categorieën verdeeld, categorie A B en C. Voor elke categorie werd

een schatting gemaakt hoeveel kilowatt er nodig was om het huis te verwarmen. De

kilowatts werden omgerekend naar liters water en de uiteindelijke kosten werd berekend

naar het aantal liters warm water dat men afnam. Nam je meer water af dan geschat, dan

moest je bijbetalen, nam je minder af dan kreeg je geen geld terug. Een bijkomend voordeel

voor de bewoners die aangesloten waren op de warmtecentrale was dat zij nooit sneeuw

hoefden te ruimen: de buizen onder de trottoirs zorgden ervoor dat die sneeuwvrij bleven.

De warmtecentrale werd in 1948 overgedragen aan de door belanghebbenden opgerichte

Warmte Centrale Vereniging. Maar helaas bleek het buizenstelsel in niet te beste staat te

verkeren. En omdat vervanging van het stelsel te kostbaar was, legde de vereniging al na

zeven jaar het loodje. Voor veel huizenbezitters was dat een grote strop. Voor een eigen

warmtevoorziening moest namelijk een nieuw rookkanaal worden aangelegd, aangezien

bij de bouw van de huizen een dergelijk eigen rookkanaal niet nodig was. Om kosten te

besparen hebben de meeste huiseigenaren de oude verwarmingsbuizen onder hun huis

niet laten verwijderen.

Het zwembad

Het Helperbad bleef al die tijd in gebruik als zwembad. In 1956 werden de aandelen van de

N.V. Helperzwembad overgenomen door de gemeente Groningen. De medewerkers gingen

in 1959 over in gemeentedienst. Per 1 mei 1963 werd de nv geliquideerd en werden beide

gemeentelijke zwembaden, Helperzwembad en Noorderbad, onderdeel van de Gemeentelijke

stichting tot beheer van bad- en zweminrichtingen. Door diverse moderniseringen en

verbouwingen was het gebouw veranderd. Zo was de open houten kapconstructie boven de

oude zwemzaal door een systeemplafond aan het zicht van de zwemmers onttrokken en

ook de kenmerkende stalen ramen waren verdwenen. In het begin van de 21ste eeuw werd

24 Helperbel nr. 1, maart 2018

25


jf

Andere tijden

jf

Mennes Reparatiebedrijf

Presenteert:

050 577 79 19 / 06 508 52 963

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

Goed meten, goed zien!

Presenteert:

REVOLUTIONAIRE OOGMEETTECHNIEK

Tot 100% haarscherp zicht dankzij DNEye®2+

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

DE DNEYE ® SCANNER 2 + MEET DE OGEN OP 7 PUNTEN

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HELDERHEID

OOG

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

DAG- EN

NACHTZICHT

SCHERPTE KIJKEN

VERAF

HOE WERKT HET?

Een DNEye® Scan duurt maximaal

90 seconden. Tijdens dit onderzoek

scant het instrument uw oog met een

onschadelijke lichtstraal, waarbij het

maar liefst 1200 hypernauwkeurige

metingen verricht. Zo wordt direct

SCHERPTE KIJKEN NABIJ

EN TIJDENS HET LEZEN

OOGDRUK

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

HELDERHEID

OOG

DIKTE

HOORNVLIES

duidelijk wat de precieze afwijking is voor

de verschillende gebieden van uw pupil.

De ogen worden op deze 7 punten

gecontroleerd:

DAG- EN

NACHTZICHT

OPPERVLAKTE

HOORNVLIES

DIKTE

HOORNVLIES

OOGDRUK

Goed meten, goed zien!

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

het Helperbad in verband met de veronderstelde slechte staat van de funderingen zelfs

met sluiting bedreigd. Na onderzoek bleek het echter mee te vallen en was het vooral een

kwestie van achterstallig onderhoud.

Bij de laatste renovatie en restauratie in 2009 zijn de oorspronkelijke details en de ornamenten

weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De originele kapconstructie is in

alle glorie hersteld en na kleurenonderzoek in de oorspronkelijke, rode kleur geschilderd.

Binnen zijn de toiletten en de kleedkamers verplaatst en gemoderniseerd, de tegels en de

mozaïeken hersteld. En buiten zijn de vissen bij de entreetrap gerestaureerd. Bovendien is

het zwembad voorzien van een zoutelektrolyseinstallatie die zorgt voor hygiënisch

zwemwater zonder chloorlucht.

Na de sluiting van het Noorderbad is het Helperbad het enige nog in gebruik zijnde

overdekte Groningse zwembad van vóór de Tweede Wereldoorlog. Het bad wordt nog

steeds volop gebruikt door recreanten, maar ook door schoolklassen, zwemverenigingen en

duikers.

De internationals

• Rie Mastenbroek verbeterde in januari 1935 in het Helperzwembad haar eigen wereldrecord

op de 100 meter rugslag.

• De Amerikaanse zwemploeg die deelnam aan de Olympische spelen van Berlijn in 1936

heeft, op de terugreis naar Amerika, nog wedstrijden gezwommen in het Helperbad.

• Klenie Bimolt, ooit een van de beste schoolslagzwemmers van ons land, trok in het

Helperbad haar trainingsbaantjes.

• Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo heeft in dit bad leren zwemmen en later

getraind.

OPTIEK VAN HET NOORDEN

Verlengde Hereweg 53, 9721 AG Groningen

T 050-8200996

E info@optiekvanhetnoorden.nl

www.optiekvanhetnoorden.nl

Carla van der Burg

U itvaartverzorgi n g

Samen.

Zorgvuldig.

Passend.

www.carlavanderburg.nl

Telefoon 050 318 66 36

26 Helperbel nr. 1, maart 2018

27


Je hoeft in Helpman niet te verhongeren. Er

zijn voldoende gelegenheden om te eten of

om eten te halen.

Service

Gered gereedschap

De vereniging Gered Gereedschap Groningen is dit jaar verhuisd van de Helper Oostsingel

naar de Van Schendelstraat. GGG is een vrijwilligersorganisatie die afgedankt gereedschap

opknapt voor gebruik in ontwikkelingslanden.

Doelgroepen zijn scholen en kleine zelfstandigen. Wilt u zien wat GGG allemaal doet, kijk

dan op de website www.geredgereedschapgroningen.nl

Wij de Wijert organiseert training Sociaal

Weerbaar

De training is voor kinderen die moeite hebben om voor zichzelf op te komen en/of

omgaan met andere kinderen lastig vinden. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder

andere: nee zeggen, omgaan met pesten, gevoelens herkennen/uiten, lichaamstaal en het

vergoten van zelfvertrouwen.

De training bestaat uit 10 groepsbijeenkomsten en is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar, die in

Groningen-Zuid wonen.

Waar en wanneer?

De training zal plaats vinden op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.30 in de maanden april,

mei en juni in het MFC de Wijert. Aan de training zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Noor Hooyman van WIJ de Wijert op telefoonnummer:

050-3679120 of noor.hooyman@wij.groningen.nl

28 Helperbel nr. 1, maart 2018

29


Service

Het Coendersnest

kinderdagverblijf

Opnieuw cursus voor partners NAH-patiënten

De patiëntengroep van mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) doet veel

aan voorlichting voor deze groep en de mensen om hen heen. Toch voelden mantelzorgers

van NAH-patiënten de behoefte om met elkaar maar zonder hun partner in gesprek te

gaan over hun situatie.

In 2016 hebben we voor deze groep een lotgenotencursus gegeven. Bij voldoende belangstelling

willen we dat opnieuw doen. De deelnemers van de NAH-groep kwamen acht keer

bij elkaar in middagbijeenkomsten van twee uur, eens in de twee weken. Al deze mantelzorgers

zitten met gelijksoortige problemen en daar met elkaar over praten en ook elkaars

oplossingen horen werkte heel verhelderend. Daarnaast konden vragen van de mantelzorgers

een onderwerp van een bijeenkomst zijn. De deelnemers vonden de cursus prettig en

heel leerzaam.

Datum en nadere informatie over de nieuwe cursus volgen bij voldoende belangstelling.

Heeft u belangstelling, geef dit dan door aan: Wia Postema, w.postema@humanitas.nl,

06 13 65 36 83.

Kinderdagverblijf Het Coendersnest

Van Houtenlaan 33(hoek Sav. Lohmanlaan)

9722 GR Groningen

050-5271088

www.hetcoendersnest.nl

info@hetcoendersnest.nl

facebook.com/kinderdagverblijf.coendersnest

Jonge mantelzorgers

Het project Jonge Mantelzorgers (JMZ) van Humanitas ondersteunt kinderen en jongeren

tot 24 jaar die zorgen voor een gezinslid dat ziek is, een beperking of een verslaving heeft.

Deze kinderen en jongeren hebben vaak taken én zorgen die niet passen bij hun leeftijd. JMZ

biedt onder meer ontspanningsactiviteiten, een luisterend oor door maatjescontact, praktisch

informatie en verwijst door naar gespecialiseerde vormen van hulp als dat nodig is.

Wilt u een jongere aanmelden voor het project Jonge Mantelzorgers? Of vrijwilliger

worden? Neem contact op met projectcoördinator Jacquelien Hartholt.

Mail naar humanitasjmz@gmail.com, bel 06 13 65 37 92 of kijk op www.humanitas.nl/

afdeling/Groningen_Stad.

30 Helperbel nr. 1, maart 2018

31


Werken in de wijk

Tekst en foto: DreamFit

DreamFit

Premium

Fitness Club

DreamFit heeft in december 2017 haar eerste Premium Fitness Club geopend aan

de Verlengde Hereweg 113-115. DreamFit is een kleinschalige fitnessclub waar een

professioneel team u begeleidt in het behalen van uw sportieve doelen. Wij bieden

persoonlijke en kwalitatieve begeleiding op het gebied van personal training, fitness,

voeding en fysiotherapie.

Sporten bij DreamFit is een beleving

DreamFit biedt een compleet pakket op het gebied van fitness en gezondheid. Een professioneel

team van personal trainers, diëtisten en een fysiotherapeut werken nauw samen in

een ontspannen en sfeervolle omgeving.

Wilt u sporten onder begeleiding van een personal trainer (1-op-1 of in een klein groepje) of

zelfstandig trainen? Alles is mogelijk! Onze personal trainers bieden u intensieve en

persoonlijke begeleiding. Wat zijn úw wensen, mogelijkheden en doelen? Wij brengen uw

behoeften in kaart en op basis hiervan maken we een realistisch plan.

Ook als u zelfstandig gaat trainen zorgen wij dat u absoluut niet aan uw lot wordt

overgelaten. Er zijn te alle tijde fitnessinstructeurs aanwezig die u graag ondersteunen en

van tips en adviezen voorzien. Bovendien krijgt u een op maat gemaakt trainingsschema

en heeft u de mogelijkheid om iedere zes weken een meting te laten verrichten. Dit is

uiteraard niet verplicht!

Een kleinschalige fitnessclub waar u zichzelf kunt zijn!

“Waarom kijkt iedereen mij aan?” en “Doe ik het wel goed?” De meest voorkomende

drempels om een fitnessclub te bezoeken willen wij wegnemen. Wij hechten veel waarde

aan uw gezondheid en welzijn. Bij DreamFit besteden wij zorg aan uw comfort, veiligheid

en zekerheid. Wij ontfermen ons over alle leden en zien erop toe dat u niet zal zwemmen in

het diepe van een fitnessclub.

Kom eens langs!

“Ik wil niet naar een sportschool, daarom ga ik naar DreamFit”. Dit is bij ons een veelgehoorde

uitspraak. Gezelligheid en gastvrijheid is bij DreamFit net zo belangrijk als intensief

sporten. Wij zorgen dat een bezoek aan DreamFit wordt ervaren als inspanning én ontspanning.

Lijkt het u leuk om deze beleving ook te ervaren? Kom gerust langs! Vele huizen in

onze directe omgeving hebben recent een flyer en twee dagpassen ontvangen. Heeft u

deze niet ontvangen en wilt u toch graag een keer komen sporten? Bel of mail ons gerust,

zodat we u binnenkort mogen verwelkomen.

Wij zijn blij en trots, om ons onderdeel te mogen noemen van de prachtige wijk Helpman!

DreamFit Premium Fitness Club

info@dreamfit.nl

Verlengde Hereweg 113-115, 9721 AJ Groningen

050 – 205 30 17

32 Helperbel nr. 1, maart 2018

33


Service

Leerlingen Alfa-college zamelen in voor de

Kraambank

Leerlingen van het Alfa-college beginnen een inzamelingsactie voor de Kraambank van

Isis Kraamzorg. Ze doen dat in het kader van hun opleiding verzorgende IG. Voor de lessen

kraamzorg is de inzameling een afsluitende opdracht. De leerlingen strijden in groepjes

voor de meeste punten/kilo’s. Eind april/begin mei is bekend welk groepje de meeste

spullen heeft verzameld. De Kraambank is erg blij met dit initiatief van het Alfa-college.

Steuntje in de rug

Isis Kraamzorg kwam destijds met het initiatief voor de Kraambank omdat er helaas steeds

meer aanstaande moeders en gezinnen zijn die financieel wel een steun(tje) in de rug

kunnen gebruiken. Gelukkig zijn er veel gezinnen die deze moeders een warm hart toedragen

en hun gebruikte spullen willen doneren aan de Kraambank van Isis Kraamzorg.

Dankzij deze gulle gevers kan de Kraambank bestaan.

Babyspullen brengen

De Kraambank beschikt over een mooie collectie. Van babykleertjes (tot en met maat 68) en

kinderwagens, tot aan badjes, luiers, beddengoed en kraampakketten. Iedereen die

babyspullen wil doneren aan de Kraambank kan tijdens kantooruren terecht aan de

Queridolaan 5 in Groningen of aan de K.R. Poststraat 131 in Heerenveen. Alle babyartikelen

(behalve speelgoed) zijn welkom, mits schoon en in goede staat.

De Kraambank heeft het en geeft het!

34 Helperbel nr. 1, maart 2018

35


Activiteiten in de wijk

levensgemak

voor aandacht en energie

coaching en reiki

Gerda Brandts

www.levensgemak.nl

Pedicure

Voetreflexmassage

Sportpedicure

Spelen met natuur

In Helperbel nummer 4 van 2017 stond een

oproep om op 14 Januari 2018 van 13.00-

15.00 met ouders en kinderen een ontdekkingsreis

te gaan maken in de tuin aan de

Goeman Borgesiuslaan 245a, onder

begeleiding van de ecologische hovenier

Michiel Coesel.

Hierop reageerde een aantal ouders met

hun kinderen.

Helend

Natuur is helend, dat geldt zowel voor

kinderen als voor volwassenen. Het is gezond

voor je lijf en je geest om in de buiten lucht

bezig te zijn. Creatief bezig zijn met natuurlijke

materialen in fantasie of spel.

De ontvangst vond plaats met een versnapering

in de activiteitenruimte aan de

Goeman Borgesiuslaan. Na voorstellen en

uitleg, gingen ouders en kinderen de tuin

in. Op zoek naar harde en zachte materialen,

en het vervolgens in de daarvoor

bestemde doosjes te doen. Kijken en

luisteren en met fantasie iets maken van

materiaal uit de tuin, is een uitdaging. Maar

vooral ook leuke ervaring voor de zintuigen.

Kleurrijk en spannend

Het was een koude zondagmiddag, dus

stampend en in optocht de tuin in om

warm te blijven. Een speurtocht door de

tuin. Zelfs in de winter is er nog van alles te

vinden. Met takken een geraamte maken

voor een hut. Na afloop werd alles wat er

was gevonden door iedereen mee naar

binnen genomen. Het werd een kleurrijke

tafel vol kleine en spannende vondsten.

Ondanks de kou was het een gezellige

middag voor jong en oud. Een leuke

activiteit om zeker te herhalen!

Wie mee wil doen op de volgende ontdekkingsreis

door een spannende tuin laat het

ons weten. Meld je aan op het volgende

email adres : Lotje1243@kpnmail.nl.

Er is nog geen datum bekend voor de

volgende activiteit, alles hangt van de

reacties af. Wie weet tot ziens!

Werkgroep Spelen met Natuur

Michiel Coesel

Hermie Monster-Hooijer

Groenendaal 49

9722 CP Groningen

+ 31 (0)648063003

info@esthersimmeren.nl

www.esthersimmeren.nl

SKSG biedt u de zekerheid

van de beste zorg.

Uw kind in vertrouwde handen

Heresingel 10, 9711 ES Groningen

t 050 313 77 27 e klantenservice@sksg.nl i www.sksg.nl

www.sksg.nl

Opvang nodig voor uw kind?

SKSG is de grootste kinderopvangorganisatie

in het Noorden en verzorgt

professionele opvang op maat voor

kinderen van 0 tot 12 jaar. We bieden

alle vormen van opvang direct bij u in

de buurt. Veilig en verantwoord.

Al meer dan 100 jaar.

Kijk op www.sksg.nl voor al onze

locaties of bel direct voor een

vrijblijvende afspraak: 050 317 13 90

36 Helperbel nr. 1, maart 2018

37


Service

Handige telefoonnummers

24-uurs service apotheken 0900-115020

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 3180011

Alarmnummer 112

Buurtzorg/wijkverpleging 06-12689980

Centraal Meldpunt Zorg 3764200

Dierenambulance 5791909

Doktersdienst 0900-9229

Geestelijke Gezondheidszorg 5223223

Gemeentelijk informatiecentrum 3677000

Hulpmiddelen Centrum 4098200

Klachtenlijn stankoverlast 3180000

Maatschappelijke Juridische Dienstverlening 5269710

Martini Ziekenhuis 5245245

Mamamini 3132200

Meldpunt Misdaad Anoniem 0800-7000

Meldpunt Overlast 5875885

Meldpunt Stadsbeheer 14050

MFC De Wijert/Helpman 5275407

Ombudsman gemeente 3186568

Openbare Bibliotheek Zuid 5255055

Politie (geen spoed) 0900-8844

Slachtofferhulp 0900 - 0101

SOS telefonische hulpdienst 5250000

Speeltuin Helpman-Oost 5290189

Stadsbeheer 3671000

STIP De Wijert 5291713

Storingsdienst gas en elektra netbeheerder

0800-9009

Storingsdienst Waterbedrijf Groningen

0800-0202013

Storingsdienst kabel 0800-0760

UMCG 3616161

Verslavingszorg Noord-Nederland 088 234 34 34

Weekenddienst tandartsen 5350370

Het Wijkcomité maakt zich sterk voor een

goed leefklimaat in uw wijk. We onderhandelen

met de gemeente over uw

belangen. Lid worden is daarom belangrijk,

want hoe meer leden, hoe sterker we

staan. Zo houden we ons bezig met het

drukke verkeer, de parkeerproblemen

maar ook met speelplekken voor de jeugd.

Op de jaarlijkse ledenvergadering kunt u

uw zegje doen. Lid wordt u via de

accept girokaart in het juni-nummer van

de Helperbel. Is uw belangstelling groter

en wilt u meebesturen? Heel fijn! Bel voor

meer informatie met de voorzitter Sjoukje

Kooistra.

Contactpersonen Wijkcomité Helpman

Sjoukje Kooistra 5270546

Herman Marsman 5251120

Ada de Jager

Michel van den Heuvel

Liesbeth Fransen

Matty Fransen

Hein Meijer

Hermie Monster-Hooijer

Jan Rasterhoff

Wijkcomité Helpman

info@wijkhelpman.nl

www.wijkhelpman.nl

NL81ING0002666256

38 Helperbel nr. 1, maart 2018

39


Kijk voor het laatste nieuws op de website:

www.wijkhelpman.nl

Tips, kopij en foto’s voor de volgende Helperbel kunt u tot

24 mei 2018 sturen naar: redactie@wijkhelpman.nl

More magazines by this user
Similar magazines