STICHTING SUVER NUVER INFORMATIE BROCHURE

suvernuver

Stichting Suver Nuver

InfoRmaTiebrochure

over de stichting en medicinale wietolie

De heilzame effecten

Contra-indicaties en doseringsaanpassingen

In welke landen is cannabis gelegaliseerd?

De extractiemethode van stichting Suver Nuver

‘70 procent van de pijn is weg’

Interviews met Willy en zes anderen


Beste lezer,

In deze brochure staat veel informatie over het

medicinaal gebruik van wietolie en over onze stichting

Suver Nuver. Wat ikzelf heel leuk aan de brochure

vind, is dat een paar donateurs van onze stichting de

moeite hebben genomen om hun persoonlijke ervaringen

erin met u delen. Uit hun verhalen blijkt wel weer wat me

al vaker is opgevallen: mensen reageren heel verschillend

op wietolie. Velen hebben er baat bij naast hun

reguliere medicijnen, anderen gebruiken het bijvoorbeeld

alleen als slaapmiddel of omdat hun gestel geen zware

pijnstillers meer verdraagt. En op weer een andere

groep heeft de olie geen merkbaar positief effect. Het

blijft kortom een kwestie van uitproberen en langzaam

opbouwen. En heel soms gebeurt er een klein wonder,

zoals met Jeroen. Zijn verhaal is te lezen in het interview

met zijn zus Annet: ‘We durfden het niet te geloven’.

Rinus Beintema, voorman van stichting Suver Nuver

2


Inhoudsopgave

Stichting Suver Nuver 4

1 Waar wordt wietolie voor gebruikt? 5

2 Locaties 5

Interview Annet: ‘We durfden het niet te geloven’ 6

3 Informatie 8

3.1 Website 8

3.2 Facebook-pagina 8

3.3 Forum 8

4 Is wietolie een geneesmiddel? 9

4.1 Regulerend effect 9

4.2 Contra-indicaties en doseringsaanpassingen 9

4.3 Wietsoorten 9

5 Worden de heilzame effecten van wietolie wetenschappelijk onderzocht? 10

6 Is het de bedoeling dat de wietoliegebruiker stoned of high wordt? 10

7 Heeft wietolie bijwerkingen? 11

8 Is wietolie verslavend? 12

9 Mag een gebruiker van wietolie autorijden? 12

10 Wat zijn de ervaringen per specifieke ziekte? 12

Interview Marijke: ‘Jaloers ben ik soms op mensen die erbij gebaat zijn’ 13

Interview Ger: ‘Iedereen heeft de beschikking over zijn eigen lichaam’ 14

11 Doseringsaanpassingen en contra-indicaties 15

11.1 Morfine en andere pijnstillers 15

11.2 Hartklachten en bloeddrukproblemen 15

11.3 Psychose-aanleg 15

11.4 Psychofarmaca 15

11.4.1 Slaapmiddelen 15

Interview Conny: ‘Ik heb weer een lichtpuntje’ 16

12 Zijn er verschillende soorten wietolie? 17

13 Wat is de extractiemethode van stichting Suver Nuver? 17

Interview Reginald: ‘Ik ben dolgelukkig met stichting Suver Nuver’ 18

14 Welke oliesoorten zijn verkrijgbaar bij stichting Suver Nuver? 20

Interview Gijs: ‘Dankzij wietolie adem ik veel gemakkelijker’ 21

Interview Willy: ‘70 procent van de pijn is weg’ 22

15 Donateur worden van stichting Suver Nuver 23

16 Wat is een social club? 23

17 In welke landen is het gebruik van cannabis gelegaliseerd? 23

18 Waarom is stichting Suver Nuver opgericht? 23

Adressen en informatiemiddagen 24

Colofon

Disclaimer

Deze brochure is met veel zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat onvolledige of foutieve informatie is opgenomen.

Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Foto’s

Afgezien van de portretfoto’s bij de interviews: Sly Vegas - www.slyvegasphoto.com

Niets uit deze brochure mag, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van stichting

Suver Nuver. Tweede druk. Stichting Suver Nuver © 2018

3


Stichting

Suver Nuver

Stichting Suver Nuver bestaat sinds

2011. De stichting werkt met vrijwilligers

en verstrekt wietolie voor medicinale

doeleinden aan (ernstig) zieken en

anderen die last hebben van kwalen of

aandoeningen. Suver nuver betekent

‘heel raar’ in het Fries.

Doelstelling van de stichting is om medicinale

wietolie toegankelijk te maken voor iedereen

die er baat bij heeft. Daarom kan iedere

volwassen zieke een gratis proefzakje wietolie

van de stichting krijgen (specifieke informatie

hierover is verkrijgbaar tijdens de inloopbijeenkomsten

en via www.suvernuver.org). Het

tweede doel van de stichting is legalisatie van

het gebruik van medicinale cannabis, en de aanwakkering

van de discussie hierover. Om draagvlak

te creëren, werft de stichting actief nieuwe

donateurs en leden op Facebook (community

building).

Stichting Suver Nuver is een stichting zonder

winstoogmerk. Er wordt gewerkt volgens het

solidariteitsprincipe. Dat wil zeggen dat draagkrachtige

donateurs, naast de maandelijkse

contributie, kostendekkende donaties per

oliezending overmaken. Verder krijgt de stichting

nog andere donaties, bijvoorbeeld van vrienden

en familieleden van zieken, en van collectes die

worden gehouden op verzoek van overledenen.

Hierdoor is het mogelijk ook zieken op het

bestaansminimum van wietolie te voorzien.

4


1 Waar wordt wietolie voor gebruikt?

De wietolie van stichting Suver Nuver wordt voor

verschillende doeleinden gebruikt:

• als pijnbestrijding

• om te ontspannen (bijvoorbeeld tegen stress vanwege

een (te verwachten) ziekteverloop

• als slaapmiddel

• als eetlustopwekker

• voor een betere stoelgang

• als ontstekingsremmer

• om vitaler te worden bij ernstige ziektes

• voor een betere levenskwaliteit

(tijdens chemokuren bijvoorbeeld)

Stichting Suver Nuver raadt altijd aan wietolie te gebruiken

in samenspraak met de behandelende arts.

2 Locaties

Om de doelstellingen te verwezenlijken, beheert stichting Suver Nuver

op dit moment (maart 2018) acht vestigingen. Deze zijn te vinden in:

Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Rijswijk, Amsterdam, Eindhoven,

Parkstad en Utrecht.

In deze social clubs (zie paragraaf 17) vinden iedere week inloopbijeenkomsten

plaats. Belangstellenden kunnen dan vrijblijvend informatie

verkrijgen. Lotgenoten vinden en steunen elkaar op deze samenkomsten.

Af en toe worden er cursussen georganiseerd.

De adressen van de clubs, en de dagen en tijden van de inloopbijeenkomsten

kunnen veranderen. Kijk voor de meest actuele informatie op

www.suvernuver.org/socialclubs.

5


Interview met

Annet over haar

broer Jeroen

‘We durfden het

niet te geloven’

‘M

ijn jongere broer Jeroen van 34 jaar oud

heeft de Noordzeeziekte. Dat is een

zware, zeldzame vorm van epilepsie, de

officiële naam is North Sea progressieve

myoclonus epilepsie’, vertelt Annet, die zelf in de zorg

werkt. ‘De symptomen zijn wel wat te vergelijken met

Parkinson: zijn lichaam schokt voortdurend, 24 uur

per dag. Daarnaast had hij ongeveer eens per drie

maanden een heel zware epileptische aanval, waar

een dokter aan te pas moest komen om hem er weer

uit te halen.’

‘Hij zit vanaf zijn puberteit in een rolstoel’, vervolgt

Annet. ‘Deze zeldzame ziekte is ongeneeslijk, er is

weinig over bekend en de levensverwachting is slecht.

De laatste jaren zagen we Jeroen achteruit gaan.

Mensen met deze ziekte zijn bij hun volle verstand.

Hij werd er depressief van. Mijn ouders en wijzelf

dachten niet dat hij de veertig zou halen. Jeroen slikte

wel medicijnen tegen de epilepsie, maar die werkten

niet. De artsen wisten eigenlijk ook niet meer hoe ze

hem konden helpen.’

6


‘Mijn ouders associeerden

cannabis met stoned zijn

en drugs’

‘Mijn vriend had zich op internet wat verdiept in de

medicinale werking van cannabis. Maar mijn ouders

associeerden cannabis heel sterk met wiet, stoned,

drugs. Dus moesten we het heel voorzichtig ter sprake

brengen. En zij moesten van heel ver weg komen om

er open voor te staan. Maar op een gegeven moment

ging het zó slecht met Jeroen, dat mijn moeder zei:

“We gaan het proberen.”’

‘Baat het niet, dan schaadt het niet. Zo zijn we erin

gestapt’, vervolgt Annet. ‘Twee dagen nadat we ermee

waren begonnen, zat Jeroen stil. De schokjes waren

helemaal verdwenen. Het praten kwam weer terug.

Op een gegeven moment kon hij zijn voeten en

handen ook weer bewegen. Hij had de tillift niet meer

nodig om in bed te komen en kon zelfstandig naar de

wc gaan en zelfs weer lopen vanuit zijn woonkamer

naar zijn slaapkamer.’

‘In het begin durfden we het niet te geloven; het was té

mooi om waar te zijn. We hadden alle hoop opgegeven

en plotseling gebeurde dit! Fantastisch!’, lacht Annet.

‘Inmiddels zijn we twee maanden verder en nu gaat

het nog steeds heel goed. Ongelooflijk is het.

Natuurlijk zijn we ook bang dat het weer de verkeerde

kant op gaat, maar zelfs dán zijn we blij dat we dit

hebben meegemaakt. Eigenlijk hoop ik met heel mijn

hart dat het zo doorgaat en misschien nog verder

verbetert, maar ook nu al is zijn leven leefbaar. Hij

heeft ook geen zware aanvallen meer gehad en eerlijk

gezegd zie ik die ook niet meer aankomen, zoals

vroeger wel het geval was.’

‘Via de stichting ben ik in contact gekomen met de

moeder van een meisje met zware epilepsie. Zij is

van twintig aanvallen per dag naar twintig aanvallen

per week gegaan.’

‘Ik hoop echt dat het taboe op medicinale wietolie eens

zal verdwijnen, ook bij artsen. Niet alle wietolie die te

koop is, is van een goede kwaliteit, maar bij stichting

Suver Nuver weet ik dat het goed zit. Die hebben ook

de keuringsrapporten. Daarom denk ik wel eens bij

mensen die zo anti zijn: verdiep je er eens in. Nu

heeft niet iedereen er baat bij. De werking is heel

persoonlijk, ieder lichaam is nu eenmaal anders.’

‘Dankzij stichting Suver Nuver zijn we er achter

gekomen dat de THC in de olie de werkzame stof is,

die Jeroen nodig heeft. We zijn even overgestapt naar

CBD-olie, maar toen kreeg Jeroen een terugval.

Nadat we weer waren begonnen met de wietolie met

THC erin, ging het binnen een dag weer goed.’

‘Hopelijk gaat de

farmaceutische industrie

er niet mee vandoor’

‘Het zou mooi zijn als we de koers van de Verenigde

Staten gaan volgen. Daar zijn allerlei soorten wietolie

verkrijgbaar, met extracties naar soort en werkzame

ingrediënten. Het zou niet best zijn als de farmaceutische

industrie ermee vandoor gaat, zoals in Engeland

gebeurt. Hopelijk waakt onze regering daar voor. Niet

alleen vanwege de prijs, maar ik ben ook bang dat er

dan andere stoffen in terechtkomen. De olie van

stichting Suver Nuver is 100 procent biologisch, zonder

toevoegingen. Ik hoop dat stichting Suver Nuver ook

de vrijheid krijgt om de olie verder te verspreiden.’

‘Het roken van

een jointje is

écht wat anders’

‘Mijn broer is nu veel levendiger. Hij fleurt

helemaal op en heeft weer plezier in zijn

leven. Hij kan nu ook zelf weer zijn rolstoel

voortbewegen met zijn voeten. Het is

wonderbaarlijk om mee te maken. Op internet

is er van alles over te lezen, maar nu zag ik

het met mijn eigen ogen. Het mooiste vind

ikzelf nog dat mijn ouders 100 procent zijn

omgedraaid. Ze waren altijd anti, maar zijn

nu helemaal pro. Dat is mooi om te zien. Ook

mijn moeder fleurt weer helemaal op nu het

zo goed gaat met Jeroen.’

‘Mijn broer woont in een woongroep en de begeleiders

en ikzelf denken dat er wel meer zieken baat zouden

kunnen hebben bij medicinale cannabis. Maar dat

moet dan in overleg met de familie gebeuren, en voor

velen is het gebruik van medicinale cannabis gelinkt

aan het roken van een jointje, maar dat is écht wat

anders. Je wordt ook niet stoned van de olie, behalve

bij een overdosering en daar waken we wel voor. We

bouwen heel langzaam een spiegel op in het bloed en

worden ook goed begeleid door stichting Suver Nuver.’

Inmiddels heeft Jeroen zelf een interview kunnen

geven over zijn ervaringen met wietolie. Dit verscheen

in de Leeuwarder Courant op 14 januari 2017.

7


3 Informatie

Mensen die overwegen wietolie te gebruiken voor

medicinale doeleinden en/of donateur willen worden

van stichting Suver Nuver kunnen zich, naast deze

brochure, op verschillende manieren inlezen. Dat kan

bijvoorbeeld op het forum: www.suvernuver.org/forum.

Hier delen leden van het forum hun ervaringen en

worden specifieke vragen gesteld en beantwoord. U

kunt hier zelf ook vragen stellen. Donateur worden van

de stichting is niet nodig om toegang te krijgen tot het

forum, maar u moet uzelf wel eerst digitaal aanmelden

om ook de persoonlijke ervaringen van leden te

kunnen lezen. Dit doet u door een gebruikersnaam

en een wachtwoord aan te maken. Om (nadere)

informatie in te winnen kunnen geïnteresseerden ook

langskomen op de inloopbijeenkomsten in de social

clubs. De inlooptijden en adressen staan op de

achterpagina, deze kunnen echter veranderen. De

meest actuele contactgegevens zijn te vinden op

www.suvernuver.org.

3.1 Website

Algemene informatie staat op de website van de

stichting: www.suvernuver.org. Hier vindt u verder nog:

een evenementenkalender, een nieuwsoverzicht

(krantenartikelen, verslagen van bijeenkomsten

enzovoort), een partnerlinkpagina en links naar het

forum en de drukbezochte Facebook-groep van

stichting Suver Nuver.

3.2 Facebook-pagina

Het intro van de Facebook-pagina: (Medical) Social

Club(s) Friesland | Groningen | Zwolle bevat veel

praktische informatie. Mochten gebruikers of

geïnteresseerden vragen en/of opmerkingen hebben

die niet in het intro of op het forum aan de orde

komen, dan kunnen zij deze hier posten. De

ervaringsdeskundige leden en/of beheerders

reageren hier snel op in de levendige chats (online

‘gesprekken’).

3.3 Forum

Op het forum www.suvernuver.org/forum, kan iedereen

zich inlezen. Om ook de persoonlijke ervaringen

van wietoliegebruikers te lezen, moet u uzelf wel eerst

digitaal aanmelden. Op het forum is veel gedetailleerde

informatie vinden. Denk hierbij aan:

• uitgebreide instructies voor het eerste gebruik

• op- en afbouwschema’s

• adviezen over doseringsaanpassingen voor

bepaalde medicijnen, ziektes, aandoeningen en/of

kwalen

• uitleg over de verschillende oliesoorten van

stichting Suver Nuver

• toelichting op de mogelijke, specifieke effecten en

toepassingen per oliesoort en ziekte

• chats over specifieke onderwerpen.

8


4.1 Regulerend effect

4 Is wietolie een geneesmiddel?

De heilzame kracht van wiet is al van oudsher

bekend. Niet voor niets kunnen zieken in

Nederland - onder strenge voorwaarden -

bij apotheken cannabispreparaten op doktersrecept

krijgen. Deze zijn afkomstig van de enige

legale kwekerij in Nederland: de staatskwekerij

voor medicinale wiet in Veendam. Het is echter

ingewikkeld om via deze weg medicinale wiet te

bemachtigen. Bovendien zijn de preparaten duur

en slecht verkrijgbaar.

Inmiddels heeft stichting Suver Nuver

een aantal terugkerende effecten van

wietolie gesignaleerd. Afgaande op

de gebruikerservaringen, kan cannabis

een regulerend en positief effect

hebben op: de bloedsuikerspiegel,

cholesterol, de darmperistaltiek, de

spijsvertering en bloedcirculatie. Daarnaast

kan het ontstekingsremmend,

zenuwkalmerend, pijnverminderend en

bloeddrukverlagend werken. De effecten

verschillen echter per persoon.

4.2 Contra-indicaties en

doseringsaanpassingen

Wietolie kan de bloeddruk verlagen.

Daarom is het belangrijk dat mensen

die wietolie willen gaan gebruiken,

maar ook hartklachten en/of bloeddrukproblemen

hebben, dit in samenspraak

met hun arts doen (zie voor meer

informatie paragraaf 11 en 11.2). Voor

zieken die opiaat-pijnstillers gebruiken

(zoals morfine) gelden aangepaste

op- en afbouwschema’s (zie paragraaf

11.1). De wietolie van stichting Suver

Nuver is niet geschikt voor mensen

met een aanleg voor psychoses. Als zij

het desondanks willen proberen, raadt

stichting Suver Nuver met klem aan dit

in nauwe samenspraak te doen met

de behandelend arts (zie voor meer

informatie paragraaf 11.3).

4.3 Wietsoorten

Stichting Suver Nuver beweert niet dat wietolie een wondermiddel

is waarmee (ernstige) ziektes te genezen zijn. Het effect

lijkt te verschillen per persoon, dosering, oliesoort, ziekte en/of

aandoening. Enkele (ernstig) zieken zijn beter geworden en vinden

zelf dat hun gebruik van de wietolie van stichting Suver Nuver daar

de oorzaak van is. Op het gehele donateurenbestand is hun aantal

echter gering. Wat echter wél heel duidelijk is geworden, is dat

de olie vaak verlichting brengt. Zo maakt de ontspanning en het

kunnen eten en slapen voor (ernstig) zieken al veel verschil, laat

staan het minder pijn voelen. Veel zieken worden ook vitaler

dankzij de olie en krijgen een normale(re) stoelgang. Bovendien

vinden de oliegebruikers dat wietolie in vergelijking met andere

medicijnen relatief weinig bijwerkingen heeft (zie paragraaf 7).

Cannabis heeft twee ondersoorten: de

Sativa en de Indica. Sommige mensen

blijken beter te reageren op de ene

wietsoort dan de andere. Daarnaast

lijken bepaalde stoffen in wiet (zoals

THC en CBD) heilzamer voor de ene

persoon of ziekte dan de andere.

Stichting Suver Nuver gebruikt vooralsnog

de soort die voorhanden is en

extraheert de gehele plant. Hopelijk

is het in de toekomst mogelijk specialistischer

te kunnen werken, zoals in

de Verenigde Staten van Amerika (zie

paragraaf 18 en hieronder).

In tientallen staten in de Verenigde

Staten is het wietextract-assortiment

doorgaans veel specialistischer en

groter. Daar kan niet alleen gekozen

worden uit extracties per wietsoort,

maar ook uit extracties van specifieke

gedeeltes van de plant. Dan bevat de

olie bijvoorbeeld alleen de stoffen met

een ontspannend, slaapverwekkend

of pijnstillend effect (dit wordt strain

related genoemd).

9


5 Worden de heilzame effecten van wietolie

wetenschappelijk onderzocht?

De heilzame effecten van cannabis zijn al heel lang bekend.

Er is in het verleden al veel wetenschappelijk onderzoek

naar gedaan en dit gebeurt nu nog steeds. Omdat sommige

artsen de positieve effecten van de olie van stichting Suver

Nuver bij een of enkele patiënten zelf hebben gezien, voeren

sommigen van hen al kleinschalige tests uit. Dit kunnen zij

echter niet in de openbaarheid doen, omdat het gebruik en

voorschrijven van zuivere wietolie met THC erin, nog steeds

verboden is (januari 2017). Als oliegebruikers willen meewerken,

dan zou stichting Suver Nuver graag een breed

klinisch onderzoek uitvoeren in samenwerking met

wetenschappers en artsen.

Enkele genezen en/of zieke gebruikers van de wietolie van

stichting Suver Nuver zouden hun ervaringen op hun ziekte

graag delen met wetenschappers. Sommigen van hen hebben

hun verhaal al in de openbaarheid gedaan (een overzicht

van krantenartikelen en online publicaties over stichting Suver

Nuver is te vinden op de website: www.suvernuver.org).

6 Is het de bedoeling dat de wietoliegebruiker

stoned of high wordt?

Nee, dit is niet de bedoeling. Het doel is de olie de meeste kans te

geven om verlichting te brengen en/of heilzaam te zijn zonder

negatieve bijwerkingen. Dat wordt gedaan door langzaam het aantal

druppels per dosis te verhogen, waarbij om de vijf uur een dosis

wordt ingenomen. Op die manier wordt een spiegel in het bloed

opgebouwd. De dosering wordt verhoogd tot een aantal druppels

waar de zieke zich beter bij voelt. Dat kan een dosering zijn waarbij

de pijn wegebt, of waarbij de zieke weer trek in eten krijgt, goed

kan slapen, normale ontlasting krijgt, zich kan ontspannen, et cetera.

Door deze leidraad aan te houden, krijgt de olie de kans om het

grootste effect te sorteren. Het is ook mogelijk dat de olie helemaal

geen merkbaar effect heeft. De werking verschilt sterk per persoon.

Op het forum (zie paragraaf 3.3) zijn instructies voor het eerste gebruik,

opbouwschema’s en ervaringen gepost. Het vinden van een

goede dosering is vooral een kwestie van langzaam opbouwen.

Wat het juiste aantal druppels per dag is, verschilt per persoon en

per aandoening of ziekte. Voorzichtig uitproberen is het devies.

10


7 Heeft wietolie bijwerkingen?

Wietolie heeft weinig schadelijke bijwerkingen. De THC

in wiet kan benevelend werken als er plotseling hoge

doses van worden ingenomen. Dit gebeurt niet als

gedurende een aantal dagen het aantal wietdruppels

langzaam wordt verhoogd (zie paragraaf 6). Als iemand

(onverhoopt) plotseling veel wietolie met THC binnenkrijgt,

kan diegene misselijk en/of draaierig worden. Blijf

dan rustig en eet iets zoets en/of neem een paar

druppels CBD-olie (zonder THC) onder de tong. De

bijwerkingen verdwijnen na ongeveer een uur weer. De

oliesoorten van stichting Suver Nuver bevatten extracties

van de gehele wietplanten, inclusief THC, omdat de

heilzame kracht dan het grootst lijkt te zijn voor de

grootste groep mensen. Iedere zieke die wietolie wil

gaan proberen, moet dit in samenspraak doen met de

behandelende arts. Dit geldt bovenal voor personen die

zware pijnstillers gebruiken (vooral morfine), mensen met

aanleg voor psychoses, hartklachten en/of bloeddrukproblemen.

Voor hen gelden doseringsaanpassingen en/

of contra-indicaties (zie paragraaf 11).

11


8 Is wietolie verslavend?

De kans om verslaafd te worden aan wietolie is relatief

klein. Het verslavingsgevaar van het recreatief

roken van cannabis is al kleiner als dat vergeleken

wordt met bijvoorbeeld alcohol, tabak of opiaten.

Volgens de website van de Jellinek Kliniek staat tabak

op plaats 3, alcohol op de zesde en cannabis op de

tiende plaats. In de Nationale drug monitor 2015 van

het Trimbos Instituut is te lezen dat minder dan 1

procent van de blowers verslaafd raakt en dat het merendeel

hiervan zonder professionele hulp stopt. Deze

informatie is te vinden op internet. Daarnaast is het

ook niet de bedoeling dat gebruikers van medicinale

wietolie beneveld raken (zie paragraaf 6).

9 Mag een gebruiker van wietolie

autorijden?

Nee, personen die wietolie slikken mogen geen auto

besturen. Gebruikers van wietolie zijn onder invloed

- net zoals mensen die morfine, slaaptabletten of

antidepressiva slikken. Daarom mag bij het gebruik

van deze middelen niet actief worden deelgenomen

aan het verkeer.

10 Wat zijn de ervaringen per specifieke

ziekte?

De effecten van de wietolie verschillen per persoon en

per ziekte. Er lijken echter wel een paar terugkerende

effecten zichtbaar te zijn. Afgaande op de ervaringen

van gebruikers van wietolie van stichting Suver Nuver,

lijken vooral mensen met de ziekte van Crohn veel

baat te hebben bij het gebruik van wietolie. Zieken

met bepaalde vormen van reuma kunnen zich er ook

beter door gaan voelen. Enkele mensen met kanker

zijn genezen, maar het is de vraag waardoor dit komt.

Veruit de meeste mensen met deze ziekte gebruiken

de olie vooral omdat hun levenskwaliteit erdoor

verbetert. De olie werkt voor hen als pijnbestrijder,

slaapmiddel en/of eetlustopwekker (bijvoorbeeld tijdens

chemokuren). Bovendien kan de wietolie geestelijke

rust geven. De olie kan ook positief werken op

mensen met: epilepsie, migraine, sommige oogziektes

(omdat de oogdruk afneemt), multiple sclerose,

ADHD, tics zoals bij het syndroom van Gilles de la

Tourette, Parkinson, ALS, tegen de onrust bij Alzheimer

en de ziekte van Lyme. Op het forum zijn patiëntervaringen

terug te lezen en is per ziekte specifiekere

informatie te vinden. In deze brochure geven enkele

donateurs met een specifieke ziekte interviews over

hun ervaringen met wietolie van stichting Suver Nuver.

12


Interview met Marijke

‘Jaloers ben ik soms op

mensen die erbij gebaat zijn’

‘A

l mijn hoop had ik op de wietdruppels gevestigd’,

vertelt Marijke (74). ‘Ik heb al zo’n

vijftien jaar pijn door een hernia, een versleten

rug met kapotte tussenwervelschijven

en een vernauwing aan het ruggenwervelkanaal bij

mijn nek, waaraan ik tevergeefs geopereerd ben. Door

de zenuwpijn, die naar mijn armen en handen trekt,

slaap ik slecht. Mijn tastzin en fijne motoriek zijn aangetast.

Allerlei zware pijnstillers zijn de revue inmiddels

gepasseerd, tot morfine-preparaten aan toe.’

‘Ik had me ingelezen op internet en dacht dat wietoliedruppels

het hélemaal zouden zijn. Ik nam een druppel

en ging op de bank zitten wachten tot de pijn zou

wegebben, maar er gebeurde niets’, vertelt Marijke

lachend. ‘Op het forum stond dat je het aantal druppels

langzaam moest opvoeren. Dat deed ik en soms nam

ik nog wat extra omdat ik niets merkte.

Op een gegeven moment nam ik drie maal 25 druppels

per dag. En daarna zat ik nog steeds op de bank te

wachten tot ik wat zou gaan voelen. Toen ik de organisatie

van stichting Suver Nuver vroeg hoe lang ik het

aantal druppels nog moest verhogen, lagen ze in een

stuip. Ze vertelden me dat de meeste mensen helemaal

van de wereld zouden zijn bij zo’n hoge dosering.’

‘Kennelijk ben ik dus niet gevoelig voor wietolie; de

pijn gaat er niet door weg’, vervolgt Marijke. ‘Jaloers

ben ik soms op mensen die er wel bij gebaat zijn. De

uitwerking verschilt echt enorm per persoon. Sommige

mensen hebben genoeg aan twee druppeltjes. Dat is

voor mij onvoorstelbaar, maar toch is het zo.’

‘Heel veel alternatieve therapieën heb ik uitgeprobeerd

en ook veel reguliere medicijnen. Als iets na een tijdje

niet bleek te werken, stopte ik ermee, in tegenstelling

tot sommige anderen. De wietolie neem ik trouwens

nog wel, omdat die volgens mij gezond is. Soms

verhoog ik de dosering omdat de olie me kan helpen

met slapen. En soms neem ik ook een beetje extra om

rustig te worden, in het voetbalstadion bijvoorbeeld.’

‘Ik had zelfs nog nooit

een sigaret opgestoken’

toen wist ik meteen hoe het was om high te zijn; ik zag

allemaal mooie figuren en kleuren. Ik bleef rustig, omdat

ik wel wist dat het weg zou gaan als ik iets zoets

zou eten of een paar druppels CBD-olie zou nemen. Ik

ben toen maar op bed gaan liggen. En dat terwijl ik zo

groen als gras was, ik had zelfs nog nooit een normale

sigaret opgestoken!’

‘Gelukkig gedogen

sommige gemeentes

inmiddels wel’

‘De opzet van stichting Suver Nuver is fantastisch. Echt

hartstikke goed, maar met dat solidariteitsprincipe stellen

ze te veel vertrouwen in de mensheid. Volgens mij

wordt er wel misbruik van gemaakt door mensen die

eigenlijk best meer kunnen missen dan een euro per

jaar. Maar dat doet niets af aan de mooie manier waarop

ze werken. Het softdrugsbeleid van Nederland vind

ik nogal onbenullig. De mensen verdiepen zich er niet

in. Ze scheren wiet over één kam met andere drugs.

Gelukkig gedogen sommige gemeentes het telen van

wiet voor medicinale doeleinden inmiddels wel.’

‘Ik vind het heel speciaal om bij de community van

stichting Suver Nuver te horen. Je leert er veel bij.

Waar ik me wel aan erger is dat veel mensen niet de

moeite nemen om zich eerst goed in te lezen. Of het

nodig vinden hele lijsten met hun medicijnen te posten.

Afgezien daarvan vind ik het echt geweldig, ik heb er

veel goede contacten gemaakt.’

‘De eerste keer knoeide ik trouwens een beetje met de

wietolieverpakking’, herinnert Marijke zich. ‘Ik had geen

zin om de olie te verwarmen, zoals in de gebruiksaanwijzing

stond en toen morste ik een flink deel van de

inhoud. Dat vond ik zonde, dus likte ik dat op. Nou,

13


Interview met Ger

‘Iedereen heeft de

beschikking over

zijn eigen lichaam’

‘I

n tien jaar tijd ben ik 48 keer geopereerd’, vertelt

Ger (44). ‘Mijn luchtwegen zijn heel gevoelig voor

ontstekingen. Ik heb COPD ofwel chronische

bronchitis, astma en voorhoofd- en bijholteontstekingen

en ook fibromyalgie en ME/CVS. Door

de operaties om de ontstekingen te verwijderen zijn

mijn voorhoofd- en bijholtes inmiddels één groot gat

geworden. Verder ben ik aan mijn maag en darmen

geopereerd. Je wilt niet weten hoeveel antibiotica ik

heb geslikt, uiteindelijk zonder resultaat. De ziekenhuisbacterie

die in mijn darmen zat, is inmiddels ook

naar mijn longen overgeslagen. De vele ontstekingen

hebben mijn gezichtszenuwen aangetast en daarom

heb ik daar continu pijn. Tegen die neuropathie

gebruikte ik zware pijnstillers, morfinepreparaten onder

meer. Daarnaast slikte ik nog allerlei andere

medicijnen en supplementen; ruim 50 pillen per dag.’

‘Aanvankelijk was ik

een beetje huiverig’

‘Ongeveer een jaar geleden zat ik met mijn

handen in het haar. De morfine veroorzaakte

toen ademdepressies; de natuurlijke reflex om

te ademen werd erdoor verstoord en daarom

moest ik stoppen met die pijnstiller’, verduidelijkt

Ger. ‘Maar de zenuwpijn van de neuropathie bleef

natuurlijk. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest.

Op internet kwam ik bij stichting Suver Nuver uit.

Iedereen reageert anders op wietolie, daarom is het

een kwestie van voorzichtig uitproberen. Vroeger heb

ik veel geblowd en ook een inzinking gehad. Daarom

was ik aanvankelijk een beetje huiverig. Ik begon met

de Basisolie en reageerde er gelukkig positief op. De

pijn werd draaglijk, mijn ontlasting normaliseerde en ik

ondervond amper bijwerkingen. Morfine obstipeert, en

omdat ik dat medicijn helemaal afbouwde, had ik ook

de medicijnen voor de ontlasting niet meer nodig.’

‘Omdat ik dankzij de wietolie ook met andere

medicijnen kon stoppen, had ik geen last meer van

bijwerkingen’, vervolgt Ger. ‘Ik was niet misselijk en

duizelig meer, de nachtmerries verdwenen en ik had

ook geen schokken meer in mijn lichaam die nog het

meeste weg hadden van een epileptische aanval. De

problemen met de luchtwegen zijn er nog, maar ze zijn

beter hanteerbaar. Ik heb het idee dat de ontstekingen

door de olie meer in toom worden gehouden. Ik zit nu

ook beter in mijn vel. Aanvankelijk sliep ik als een blok

op de wietolie, maar volgens mij went mijn lichaam

er wel aan want ik werd de laatste tijd vaker wakker.

Daarom ben ik overgestapt naar een minder sterke

olie en druppel ik ook met iets langere tussenposes.

Inmiddels gebruik ik naast de wietolie en vitamines

nog maar vier medicijnen.’

‘Zonder Suver

Nuver had ik me

geen raad geweten’

‘Natuurlijk zijn er sceptici, maar iedereen heeft zelf de

beschikking over zijn eigen lichaam. Ik vind: probeer

uit wat goed werkt voor jouw lichaam. Voor velen zijn

dat reguliere medicijnen of een operatie, maar houd je

oren en ogen open, en slik niet alles voor zoete koek.

Velen hebben baat bij wietolie. Laat iedereen in zijn

waarde die dit wil uitproberen. Baat het niet, schaden

zal het ook niet. Ik ben geen arts, maar wel ervaringsdeskundig.

Suver Nuver is top. Als die stichting er niet

was geweest, had ik me geen raad geweten.’

14


11 Doseringsaanpassingen

en contra-indicaties

Stichting Suver Nuver raadt altijd aan

wietolie te gebruiken in samenspraak met

de behandelend arts. Dit is bovenal voor

de volgende personen van belang, voor

hen gelden ook doseringsaanpassingen

of contra-indicaties:

• gebruikers van (zware) pijnstillers,

vooral morfine of andere opiaatpreparaten

• mensen met hartklachten en

bloeddrukproblemen

• mensen met aanleg voor psychoses

• gebruikers van psychofarmaca

11.1 Morfine en andere pijnstillers

Wietolie kan pijnstillend werken. Daarom is het raazaam

het gebruik van pijnstillers af te bouwen zodra een zieke

wietolie neemt. Dit geldt bovenal voor morfine omdat

wietolie de werking van deze opiaat flink versterkt. Het

abrupt stoppen met morfine is echter ook niet goed, omdat

deze opiaat heel verslavend is: de kans op ontwenningsverschijnselen

is dan groot. Patiëntervaringen en op- en

afbouwschema’s staan op het forum (zie paragraaf 3.3).

11.2 Hartklachten en bloeddrukproblemen

Wietolie kan de aderen soepeler en wijder maken, waardoor

de bloeddruk verlaagt. Ook kan het hartritmestoornissen

geven. Daarom is samenspraak met de behandelend

arts extra belangrijk voor zieken met (onder meer) hartklachten

en/of bloeddrukproblemen. Meestal vinden de artsen

het dan nodig om de bloeddruk vaker te controleren.

11.3 Psychose-aanleg

Er zijn aanwijzingen dat grote hoeveelheden THC (een

hoofdbestanddeel in wiet) een sluimerende aanleg voor

psychoses kan activeren. Vanwege de heilzame werking

voor veel ziektes en aandoeningen bevat de wietolie van

stichting Suver Nuver de extracties van de gehele

cannabisplant, inclusief THC. Daarom is de olie van

stichting Suver Nuver niet geschikt voor mensen met een

psychotische aanleg.

Cannabis bevat nog een ander hoofdbestanddeel: CBD.

Er zijn aanwijzingen dat dit bestanddeel geen nadelige

invloed heeft op mensen met een verhoogde kans op

psychoses. Stichting Suver Nuver heeft geen CBD-olie

in het assortiment. Voor personen met een aanleg voor

psychoses die (desondanks) wietolie willen gaan proberen,

is het zeer belangrijk dat zij dit in samenspraak doen

met de behandelend arts.

11.4 Psychofarmaca

THC - een hoofdbestanddeel in wiet dat ook in de olie

van stichting Suver Nuver is opgenomen - kan de

werking beïnvloeden van geneesmiddelen die inwerken

op het psychisch welbevinden. Dit betreft geneesmiddelen

zoals: rustgevende middelen, slaapmiddelen (zie

paragraaf 11.4.1), antipsychotica en antidepressiva

(waaronder SSRI’s, MAO-remmers, ritalin® en TCA’s).

Het effect op gebruikers van psychofarmaca is moeilijk te

voorspellen en kan niet alleen verschillen per persoon,

maar ook per (combinatie van) medicijn(en) en per

aandoening. Voor gebruikers van psychofarmaca geldt

dat het zeer belangrijk is het gebruik van wietolie in

samenspraak met de behandelend arts te doen.

11.4.1 Slaapmiddelen

Veel donateuren van stichting Suver Nuver gebruiken de

wietolie voor een goede nachtrust. Personen die de olie

voor andere doeleinden gebruiken, melden vaak dat ze

er ook zo heerlijk door kunnen slapen. Meestal gaat het

overstappen van slaapmiddelen op wietolie goed.

Bij sommigen duurt het een paar nachten voordat het

lichaam eraan gewend is.

15


Interview met Conny

‘Ik heb weer

een lichtpuntje’

‘C

onny (52) vertelt: ‘Toen er bij mij borstkanker werd

geconstateerd, lag ik binnen een week op de

operatietafel omdat er ook uitzaaiingen waren. Nadat

alles was weggehaald, volgden bestralingen en chemo.

De chemo kon ik niet afmaken omdat ik daarvan neuropathie kreeg

aan mijn voeten. Ik moest er per direct mee stoppen. De zenuwen

zijn daar beschadigd waardoor ik altijd ijskoude voeten heb. De

neuropathie kruipt langzaam omhoog en zit nu net onder mijn

knieën. Zelfs in de zomer draag ik dikke sokken en winterlaarzen;

als m’n voeten warm zijn, voel ik minder pijn. Inmiddels heb ik het

ook aan mijn handen, de chemo blijft dus doorwerken, maar ik ben

er nog en ik geniet van elke dag!’, lacht ze.

‘Mijn darmen reageerden ook slecht op de chemo’, vertelt Conny

verder. ‘Ik kreeg een allergische reactie en ging tien keer per dag

naar de wc. Na een tijdje ben ik met spoed opgenomen. Ik was

helemaal verzwakt omdat ik geen voedingsstoffen binnenkreeg. In

het ziekenhuis is veel onderzoek gedaan, maar uiteindelijk

konden ze niets voor me betekenen. Ik kwam bij stichting Suver

Nuver terecht via een familielid dat ook kanker had. Met hem gaat

het nu ook goed. Dankzij de olie heeft hij van die zogenoemde

‘vreetkicks’ waardoor hij er inmiddels uitziet als Hollands welvaren.’

‘Ik ga met sprongen vooruit’

‘Ik kreeg een zakje wietolie van stichting Suver Nuver en nu ga ik met sprongen vooruit’,

vervolgt Conny. ‘Ik bestelde een keer te laat en merkte toen onmiddellijk wat de olie voor me

doet, want ik zakte meteen de diepte in. Op mij heeft de wietolie zeer zeker een positieve

uitwerking. Het is echt super! Mijn darmen worden er rustiger van; normaal gesproken was ik

vandaag al zeven keer naar het toilet gegaan, maar dankzij de olie nog maar twee keer.

Ikzelf word er ook rustiger van; ik pieker minder. Verder slaap ik nu ook veel beter. Ik ben er

zo ontzettend blij mee! De neuropathie is niet weg, maar misschien lukt dat later nog.

Ik heb weer een lichtpuntje, zo voelt het.’

‘Bij mijn laatste borstonderzoek was mijn specialist heel verbaasd dat een bepaalde waarde in

mijn andere, gezonde borst was gedaald. “Dat komt door de wietolie!”, riep ik toen uit. Dat kan

ik natuurlijk niet bewijzen, maar die chirurg vond het wel heel interessant. Ik heb hem

doorverwezen naar de stichting. Suver Nuver is een heel mooie organisatie. Ik hoop dat de

wietteelt gelegaliseerd gaat worden. Dan worden criminelen buitenspel gezet en komt er

eindelijk weer eens kwalitatief goede wiet op de markt.’

16


12 Zijn er verschillende soorten wietolie?

Naast CBD-olie (cannabisolie zonder THC) zijn er allerlei soorten

wietolie verkrijgbaar waarin het extract van de gehele wietplant is

verwerkt (onder meer THC en CBD). Welke componenten de olie

bevat, de concentratie ervan en welke kwaliteit de olie heeft, is

afhankelijk van:

• de wietsoort(en)

• de teeltwijze (biologisch of niet, op welke ondergrond geteeld

en onder welke omstandigheden)

• de extractiemethode (in olie, door middel van alcohol of

butaangas)

• of de wiet gedroogd, ingevroren of vers was toen deze

geëxtraheerd werd

• de oliesoort die als basis wordt gebruikt

• of de olie na de extractie is bewerkt

• of de plant voor de extractie is bestraald

(met gammastralen bijvoorbeeld)

• of er chemische oplosmiddelen worden gebruikt

13 Wat is de extractiemethode van stichting Suver Nuver?

Stichting Suver Nuver probeert alle bestanddelen van de cannabisplant

zo puur mogelijk in olie op te vangen omdat de heilzame effecten dan het

grootst lijken te zijn. De stichting hanteert bij het extraheren een aantal

uitgangspunten.

Allereerst gebruikt stichting Suver Nuver wietsoorten die biologisch geteeld

zijn. De extractie van de wietplanten vindt daarnaast plaats in zuiver

biologische kokosolie. Aan deze substantie wordt niets toegevoegd. Stichting

Suver Nuver gebruikt bij het extraheren kokosolie, consumptiealcohol

en/of butaangas. Voor zieken die allergisch zijn voor kokos, gebruikt de

stichting andere substanties om het extract in op te vangen (zoals honing).

De stichting organiseert af en toe bijeenkomsten en workshops waarin

verschillende extractiemethodes aan de orde komen.

17


Interview met

Reginald

‘Ik ben dolgelukkig

met stichting

Suver Nuver’

‘V

roeger werkte ik niet alleen hard, ik sportte

ook veel’, vertelt Reginald (44). ‘Totdat

ik hartstikke ziek werd. Het maakte niet uit

welke medicijnen de huisarts me gaf, de

hoge koorts en diarree bleven. Vanaf die tijd kon ik alleen

nog maar op de bank liggen. Ik verzwakte zo erg,

dat ik in het ziekenhuis werd opgenomen. Daar vertelden

de artsen me dat ik de ziekte van Crohn had.’

‘In het ziekenhuis kreeg ik medicijnen tegen de ziekte

van Crohn en prednisolon, een zware ontstekingsremmer’,

vertelt Reginald verder. ‘Gelukkig zakte de koorts

toen en mocht ik naar huis. Maar het middel tegen

de ziekte van Crohn sloeg bij mij niet goed aan. De

diarree bleef en ik ging doorgaans twaalf keer per dag

naar het toilet. Ik werd een schaduw van mezelf; mijn

wereld speelde zich af tussen de bank, het bed en het

toilet. Vijf weken na de ziekenhuisopname kreeg ik

alvleesklierontsteking. De oorzaak bleek het medicijn

tegen de ziekte van Crohn te zijn. Van een ander

medicijn tegen deze ziekte kwam de alvleesklierontsteking

al binnen drie dagen terug.’

‘De artsen besloten mij een nog zwaarder medicijn te

geven, dat ook bij leukemie wordt gebruikt en in een

aantal landen verboden is vanwege de bijwerkingen’,

18


herinnert Reginald zich. ‘Om me goed in de gaten te

houden, werd ik wekelijks in het ziekenhuis gecontroleerd.

Dat medicijn gaf wel wat verbetering, maar ik

bleef zwak en had nog steeds geen vaste ontlasting.

Ik moest ’s middags lang slapen om het ’s avonds voor

mijn opgroeiende dochter uit te kunnen houden. Mijn

ouders en een vriendin deden mijn huishouding.’

‘Een vriend liet

wietplanten in zijn

tuin groeien’

‘Op internet stuitte ik op succesverhalen over medicinale

cannabis van twee Amerikanen met de ziekte van

Crohn: Coltyn Turner en Shona Banda. Inmiddels is er

ook een interessant interview op Youtube te zien met

een Nederlandse jongen: Vital Hids’, vertelt Reginald

verder. ‘Nu had ik vroeger wel eens geblowd en daar

werd ik in tegenstelling tot anderen vitaler van. Ik ging

me er beter door voelen. Vanwege mijn eigen positieve

ervaring met blowen en die verhalen op internet, zette

een vriend de stap om een paar wietplanten in zijn

tuin te laten groeien. Dat was een groot risico, want hij

woont in een huurhuis waarvan de woningbouwvereniging

een zero tolerance-beleid voert.’

‘Toen ik van de planten kon roken, gebeurde er iets

dat veel Crohn-patiënten ervaren als ze blowen: de

buikpijn verminderde en mijn darmen werden

rustiger. Die ervaring overtuigde me dat het goed voor

me zou zijn om CBD-olie of wietolie te gaan gebruiken.

Maar vervolgens was ik behoorlijk gefrustreerd want

die olie was te duur voor me. Inmiddels was ik in de

bijstand beland en moest ik ieder dubbeltje omkeren

om überhaupt te kunnen eten. Kortom: ik wist wat me

waarschijnlijk beter zou maken, maar ik kon het me

niet veroorloven. Tot een andere Crohn-patiënt tegen

me zei: “Heb je wel eens van stichting Suver Nuver

gehoord?”’

‘Ik kon weer mijn eigen

huishouden doen’

‘Na de ontvangst van mijn eerste proefzending

Basisolie van stichting Suver Nuver had ik binnen drie

dagen vaste ontlasting”, vertelt Reginald verder. ‘Die

had ik in de jaren daarvoor niet gezien. En na een

week kon ik mijn middagslaap terugbrengen van

tweeëneenhalf uur tot een ‘schoonheidsslaapje’ van

een half uur tot tien minuten. Ik kon zelf mijn eigen

huishouden doen. Mijn ouders zijn de jongsten niet

meer, dus ik was heel opgelucht dat ik geen beroep

meer op ze deed. Dat wietolie zó veel verlichting zou

brengen, had ik niet verwacht, zelfs niet na die

positieve ervaringen met het blowen.’

‘Ontzettend blij was ik en dankbaar. Ik woon in het

zuiden van het land, maar wilde heel graag naar

Leeuwarden toe om de mensen van stichting Suver

Nuver persoonlijk in de ogen te kijken en dankjewel

te zeggen. Daar moest ik natuurlijk wel even

voor sparen. Maar een vriendin verraste me

met een dagkaartje voor de trein. Met mijn

achtergrond als hulpverlener was ik verrast

hoe zorgvuldig mensen te woord werden gestaan

tijdens de inloopmiddag bij de stichting.’

‘Ik ben weer

een leuke vader’

‘Ik ben dolgelukkig met stichting Suver Nuver.

Ik wil graag weer aan het werk, maar het zal

nog wel even duren voor mijn energiepeil dat toelaat.

Van andere Crohn-patiënten heb ik begrepen dat de

verbetering van de fysieke conditie het langste duurt.

Het zal waarschijnlijk nooit meer helemaal zoals vroeger

worden, maar zelfs als het niet beter wordt dan nu,

heb ik al veel winst behaald. Inmiddels kan ik weer een

paar kilometer wandelen. Dat was voordat ik wietolie

gebruikte echt onmogelijk. En ik waag me in de afgelopen

maanden af en toe weer aan een stoeipartijtje met

die puber van me. Ik kan weer een leuke vader zijn.’

‘Het zal misschien een utopie blijken want alles

draait om geld in deze wereld, maar ik vind dat de

Nederlandse regering er goed aan zou doen om

cannabis te legaliseren en reguleren. Uiteraard moet

er toezicht zijn op de jeugd en goede voorlichting,

maar legalisering en regulering hebben veel

voordelen. Laat het kweken van grotere hoeveelheden

cannabis over aan mensen die er ervaring mee

hebben en idealistisch genoeg zijn ingesteld om niet

het geld als eerste prioriteit te stellen. Laat die mensen

schone, biologisch gekweekte wiet telen. Verder vind

ik dat elke cannabisgebruiker zelf zonder vervolging in

staat moet zijn om op kleine schaal voor eigen gebruik

cannabis te kweken. Vervolg diefstal en brandgevaar,

maar niet het kweken van de plant.’

‘Openhartigheid over cannabis opent veel mensen de

ogen, is mijn ervaring. En laatst zei een kennis nog

tegen me dat ze vroeger altijd dacht dat wiet alleen

gebruikt werd door junks en slampampers. Inmiddels

ziet ze wat de olie voor haar man doet die eerst ook

fel anti-cannabis was. Beiden zijn verrast door het

positieve effect en hebben nu een heel ander beeld

gekregen. “Nu luister ik pas écht naar wat je vertelt

over wat cannabis in jouw lichaam doet”, zei ze. Dat

vind ik mooi.’

Reginald heeft ook op Youtube zijn verhaal gedaan. Dit

filmpje is te vinden op youtube.com met de zoektermen

‘reginald’ en ‘crohn’. Daarin komen ook de positieve effecten

op epilepsie aan de orde.

19


14 Welke oliesoorten zijn verkrijgbaar bij

stichting Suver Nuver?

Alle oliesoorten van stichting Suver Nuver bevatten

de extracties van de gehele cannabisplant, inclusief

CBD en THC. De extracten worden opgevangen in

biologische kokosolie. Voor zieken die allergisch zijn

voor kokos, gebruikt de stichting andere substanties

om het extract in op te vangen (zoals honing).

Afhankelijk van het aanbod bestaat het assortiment

van stichting Suver Nuver uit:

• de Basisolie (B)

• de medium sterke olie (M)

• de sterke olie (S)

• de Cannabis cocktail (CC)

Alle olie is verpakt in zakjes van ongeveer 10 ml.

De sterkere soorten olie (M-, S-olie en CC) worden

meestal ingezet voor acute pijnbestrijding of als de

Basisolie te weinig effect sorteert. De Cannabis

cocktail geeft een extra boost.

Stichting Suver Nuver is een stichting en heeft dus

geen winstoogmerk. Na levering van de olie ontvangt

stichting Suver Nuver graag een (kostendekkende)

donatie, naar draagkracht.

20


Interview met Gijs

‘Dankzij wietolie

adem ik veel

gemakkelijker’

‘I

eder jaar verlies ik longcapaciteit’, vertelt

Gijs (61). ‘Ik heb een erfelijke vorm van

COPD; mijn lichaam maakt zelf m’n longblaasjes

stuk. Inmiddels is de capaciteit

minder dan 20 procent. Door de COPD heb ik

ook snel longinfecties te pakken en een gewone

verkoudheid hakt er flink in. Sinds een jaar ben ik

bedlegerig; ik zit dus in de eindfase.’

‘Via contacten die ik overhield aan een revalidatieoord,

kwam ik in aanraking met stichting Suver

Nuver’, vervolgt Gijs. ‘Zo’n tien maanden geleden

probeerde ik de wietolie voor het eerst. Ik bleek

er heel gevoelig voor te zijn. Viermaal daags één

druppel van de lichtste olie, is voor mij meer dan

genoeg. Dankzij de wietolie kan ik veel gemakkelijker

en meer ontspannen ademhalen. Ik slaap

er ook lekker op.’

‘Ik pieker nu minder’

‘Omdat ik niet meer buiten kom, heb ik weinig

sociale contacten. Dan kon ik wel eens gaan

liggen piekeren, maar met die wietolie doe ik dat

niet. Ik voel me er psychisch dus ook fijner door.

De zintuiglijke indrukken zijn directer, waardoor

ik sneller afgeleid ben en minder ga malen. Ik

geniet meer van de dingen om me heen: muziek,

m’n familie, een telefoontje, een tv-programma.

Dat is voor mij een groot winstpunt. Verder voel

ik de pijn in mijn spieren veel minder omdat alles

ontspant.’

‘Van morfine wordt wel gezegd dat daarmee

gemakkelijker adem gehaald kan worden, maar

dat is in mijn geval niet zo. Zowel valium als

morfine verenigen zich niet goed met mijn fysieke

gestel. Ik kon zelfs mijn hoofd niet meer overeind

houden en was mezelf helemaal niet meer’,

herinnert Gijs zich. ‘De wietolie vind ik veel prettiger

en die is ook minder verslavend. Bovendien

heb ik daarmee ook allerlei andere medicijnen

niet meer nodig, zoals maagbeschermers die ik

moest slikken vanwege die zware pijnstillers.’

‘Het is zot dat mensen

met een paar wietplanten

gepakt kunnen worden’

‘De legalisering van marihuana vind ik heel belangrijk.

Vroeger werd er veel gemakkelijker mee

omgegaan. Ik vind het van de zotte dat mensen

die nu thuis een paar wietplanten hebben staan,

daarmee gepakt kunnen worden. Het is krom dat

in veel tuinen de meest giftige planten groeien,

waarmee bij wijze van spreken flink gemoord

kan worden, terwijl de politie zo enorm uitrukt

voor wietplanten. En terraria met warmtelampen

erboven zijn ook geen probleem, maar zodra die

boven een wietplant hangen, mag je verhuizen.

De mensen van stichting Suver Nuver vind ik

ontzettend dapper. Het zijn idealisten die in de

heilzame werking van wietolie geloven en keihard

werken om zieke mensen te helpen.’

21


Interview met Willy

‘70 procent van

de pijn is weg’

‘S

inds mijn 38ste heb ik allerlei vormen van

reuma, waaronder fibromyalgie en artrose’,

vertelt Willy (67). ‘De artrose in een van

mijn knieën was op een gegeven moment

zó erg, dat ik al voordat ik een nieuwe knie kreeg,

morfine slikte tegen de pijn. Maar plotseling kreeg ik

neuropathie van de morfine. Neuropathie is zenuwpijn.

Het voelt alsof je in brandnetels staat; het zijn gloeiend

hete of ijskoude steken die door je hele lijf gaan.’

‘Omdat ik acuut met de morfine moest stoppen, kreeg

ik allerlei afkickverschijnselen’, herinnert Willy zich. ‘Na

de operatie kreeg ik opnieuw morfine van een ander

merk. De neuropathie verergerde daarop weer. Medicijnen

kunnen zich dus tegen je keren. Soms zijn de

bijwerkingen erger dan de kwaal.’

‘Trek die planten uit

de tuin en ga ermee

aan de slag’

‘Ik heb nog wel restklachten, maar de erge, brandende

zenuwpijn is weg. Het is draaglijk geworden. Als ik het

in cijfers moet vatten, is ongeveer 70 procent van de

pijn weg. Daarom geef ik dit interview ook. Veel mensen

en artsen weten dit nog niet. We moeten die planten

uit de tuin trekken en daarmee aan de slag gaan. Ik

heb niets meer te verliezen. Misschien kan ik nog tien

of twintig jaar verder, maar dan graag met kwaliteit van

leven. En hoe ik de pijn stil, mag iedereen weten.’

‘Wiet kende ik alleen

van de sterke verhalen’

‘Ik was radeloos omdat ik geen goede pijnstiller meer

had en mijn huisarts wist het ook niet meer. Ik kreeg

te horen dat ik pech had en er niets aan te doen was.

Toen ik daar met iemand over sprak, vroeg diegene of

ik de wietolie van stichting Suver Nuver al eens had

geprobeerd. Zelf was ik nog nooit met cannabis in aanraking

gekomen. Wiet kende ik alleen van de sterke

verhalen over blowen en het suffen op de bank. Ik wist

niet dat er olie van gemaakt kon worden en dat deze

een heilzame werking heeft.’

‘Ik ging bij mezelf te rade of het nu wel een goed idee

was om wietolie te gaan nemen. Uiteindelijk besloot

ik het te proberen. Al na een paar weken verminderde

de pijn. Inmiddels kan ik zelfs af en toe weer slapen

en dat is fantastisch. Ik sta iedere keer versteld van

het zelfhelende vermogen van het menselijk lichaam

in rust. Na een paar uur ontspannen slapen, merkte ik:

verrek, ik kom die trap weer op, het gaat weer beter.

Ik heb zelfs momenten gehad dat de pijn helemaal

weg was. Je verbeeldt het je, zei ik toen tegen mezelf,

maar dat was niet zo.’

‘Van te voren weet niemand hoeveel druppels

wietolie heilzaam zijn voor jouw lichaam. Dat

verschilt sterk per persoon en is dus een kwestie

van uitproberen. Bij dat proces kreeg ik hulp via

het forum van de stichting. Ik stond er kortom niet

alleen voor en dat is fijn. Iedereen deelt kennis en

ondersteunt elkaar met tips. Ikzelf deel mijn ervaringen

ook online.’

‘Als ik zie hoeveel trammelant er wordt gemaakt om

een paar wietplanten voor eigen gebruik, denk ik:

jongens, legaliseer dit. Laat de mensen met chronische

pijn wietplanten kweken voor eigen gebruik.

Dan ben je meteen van de criminaliteit af. De prijs

wordt gedrukt, het wordt voor iedereen betaalbaar.

Dat zou ik heel graag willen. Het zou geen goede

zaak zijn als de regering de controle houdt. Iedereen

moet zelf kunnen bepalen welke soort hij of zij wil

kweken en onder welke omstandigheden. Je mag toch

ook zelf weten welk tomatenras je teelt? Waarom zou

je een plant die gewoon in de natuur groeit, niet zelf

mogen kweken? Zeker als een specifieke soort goed

voor je is?’

‘Uiteindelijk staan ons allemaal ziektes en de dood te

wachten. Waarom zouden we dat laatste stukje van

ons leven helemaal suf willen zijn van de medicijnen,

als we ook kunnen kiezen voor die heerlijke ontspanning

van de THC? Dat gun ik iedereen.’

22


15 Donateur worden van stichting Suver Nuver

Alle informatie over hoe u donateur kunt worden van stichting

Suver Nuver is te lezen in de flyer ‘Donateur worden van stichting

Suver Nuver’. Hierin staat beschreven hoe u donateur wordt, wat

dit inhoudt, welke voorwaarden gelden voor de verschillende

soorten donateurs en wat de kosten en privileges zijn.

16 Wat is een social club?

Het fenomeen social club is overgewaaid uit Spanje. Daar kunnen

leden van social clubs in de beslotenheid van deze groepen wiet

telen voor medicinale en/of recreatieve doeleinden. Ook de verkoop

van wietolie voor medicinale doeleinden is hier toegestaan.

Spaanse artsen schrijven het ook voor. Het verschil met de

social clubs van stichting Suver Nuver is dat de stichting geen

winstoogmerk heeft en de verspreiding van wietolie tot doel heeft.

17 In welke landen is het gebruik van cannabis

gelegaliseerd?

Tijdens het schrijven van deze brochure (begin 2017) is Nederland

de voortrekkersrol op het gebied van softdrugs al ongeveer vijftien

jaar kwijt. Het gebruik en de teelt van cannabis is in Uruguay en

Jamaica legaal (in tegenstelling tot Nederland). In tientallen staten

van de Verenigde Staten zijn het medicinale gebruik en de (grootschalige)

teelt hiervoor gelegaliseerd. In een groeiend aantal

Amerikaanse staten is inmiddels ook het recreatieve gebruik legaal.

In Spanje zijn social clubs toegestaan; het telen en verkopen

van wietolie is daarbinnen legaal. Israël speelt een grote rol als

innovator op het gebied van medicinale toepassingen van wiet.

Zowel in Spanje als Israël schrijven artsen medicinale cannabis

voor. In Groot-Brittannië is een hoofdbestanddeel van cannabis,

CBD, als medicijn erkent. Dit heeft in dit land tot gevolg dat de

productie in handen is gekomen van de medische industrie. Daar

is het maken van CBD-olie voor eigen gebruik strafbaar geworden.

18 Waarom is stichting

Suver Nuver opgericht?

Aanleiding tot de oprichting van

stichting Suver Nuver is het daadkrachtig

aan de kaak stellen van de

hypocrisie van het softdrugsbeleid

in Nederland. Stichting Suver Nuver

vindt het onbegrijpelijk dat de verkoop

van wiet wordt gedoogd, maar de teelt

ervan met grote en dure politie-inzet

wordt bestreden. Dankzij de repressie

is het klimaat waarin het telen

plaatsvindt de laatste decennia enorm

verhard.

De stichting wil de positieve effecten

van cannabis naar voren brengen: als

pijnbestrijder, slaapmiddel, ter ontspanning,

eetlustopwekker, et cetera.

De stichting sluit de ogen niet voor de

mogelijk negatieve gevolgen van THCgebruik.

Zo onderschrijft stichting Suver

Nuver dat de jeugd goed moet worden

voorgelicht over de gevaren van (langdurig)

softdrugsgebruik. Dat geldt ook

voor de mogelijk negatieve gevolgen

voor mensen met aanleg voor psychoses

die langdurig en veel THC binnen

krijgen. Tegelijkertijd wil de stichting

de taboes over wiet doorbreken: veel

mensen - niet alleen zieken - hebben

baat bij het (medicinale) gebruik ervan.

In deze hectische tijd is het heilzaam

om zo nu en dan te ontspannen.

Op 2 oktober 2015 startte stichting

Suver Nuver het Free meds for allproject,

ofwel het verstrekken van

wietolie aan zieken voor medicinale

doeleinden. Deze actie is een groot

succes. Zieken uit alle lagen van de

bevolking melden zich aan. De stichting

krijgt veel positieve reacties, ook

uit het buitenland: van Europa en de

Verenigde Staten tot Mexico. De vrijwilligers

die aan het project meewerken

hebben vaak de positieve werking van

de wiet(olie) zelf ondervonden. Met het

verstrekken van de olie hoopt stichting

Suver Nuver een proefproces uit te lokken.

Het uiteindelijke doel is legalisatie

van de medicinale wietteelt.

Stichting Suver Nuver hoopt een

vergunning te krijgen voor het

verstrekken van de wietolie. Als die er

komt, wil de stichting mensen met een

arbeidshandicap in dienst nemen.

23


Contact

Stichting Suver Nuver organiseert op dit moment (maart 2018) wekelijks inloopbijeenkomsten in:

Leeuwarden, Groningen, Amsterdam, Zwolle, Utrecht, Rijswijk, Eindhoven en Parkstad.

De exacte adressen, dagen en tijden waarop deze bijeenkomsten plaatsvinden, kunnen veranderen.

Actuele adressen en (contact)informatie vindt u op http://www.suvernuver.org/socialclubs.

Social Club Friesland

Lorentzkade 2-B

8912 AZ Leeuwarden

Open op donderdagmiddag van 14:00 - 17:00 uur

More magazines by this user
Similar magazines