17 magazine Leef!

burobinnen

Magazine Leef! 17 welzijn Noordwijk, het gratis huis aan huis magazine voor alle Noordwijkers

INFORMATIEMAGAZINE

VOOR ALLE NOORDWIJKERS

VOORJAAR 2018

NR 17

We moeten het

samen doen!

Participatie en

zelfredzaamheid

in de wijken

Glaskunstenaar

Joost Wijnberg

Ik krijg een kick

van wat ik doe

Muziek

Beste medicijn

tegen eenzaamheid

Opmaat

We zien geen

beperkingen

alleen talenten

Hardlopen

met een doel


Weten wat

uw tuin nodig

heeft!

Wij zijn een compleet tuincentrum en

bieden een breed assortiment aan.

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor

uw huis en dier.

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!

Alles voor dieren!

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.

Heeft u advies nodig over welke producten

geschikt zijn voor uw huisdier?

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd

iemand rond die u er alles over kan vertellen.

Van Berckelweg 51, Noordwijk

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77

Heeft u al onze klantenpas?

Geniet van voordelen en speciale acties!

Informeer bij onze kassa!


Doe Mee regeling voor pensioengerechtigden

Zo kunt u wel meedoen!

Het aanschaffen van een computer, kooktoestel, koelkast of wasmachine. Het deelnemen

aan activiteiten. Gaat dit lastig vanwege uw financiële situatie? Voor gepensioneerden die

krap bij kas zitten heeft de gemeente Noordwijk de ‘Doe mee regeling’. De regeling is

bedoeld om u tegemoet te komen in de kosten die u maakt. In deze publicatie krijgt u

uitleg over deze regelingen en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.

Voorwaarden

• u heeft een zelfstandige woonruimte

• u heeft alleenstaand of heeft gezamenlijk met uw

partner een inkomen tot maximaal 120% van de

bijstandsnorm

• u woont alleen en heeft niet meer dan € 500,- eigen

vermogen

• u woont samen met uw partner en heeft gezamenlijk

niet meer dan € 800,- eigen vermogen

• u woont minimaal 1 jaar in Noordwijk en heeft zich

ingeschreven bij de gemeente.

Meedoen met een leuke activiteit

U wilt meedoen bij een sportvereniging, een training

laag geletterdheid, naar schilderles, een uitje naar het

theater, of een andere activiteit? Voor dit soort activiteiten

kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming van

maximaal € 125,- per kalenderjaar. Deze regeling vindt

plaats op declaratiebasis.

Meedoen met goede huishoudelijke apparaten

U wilt een wasmachine, kooktoestel, koelkast aanschaffen

of is deze aan reparatie toe? Voor deze kosten kunt u

1x per 3 jaar een tegemoetkoming van maximaal € 400,-

aanvragen. Deze regeling vindt plaats op declaratiebasis.

Meedoen met een computer, printer of smartphone

U wilt een computer, printer of smartphone aanschaffen

of deze laten repareren? Voor deze kosten kunt u 1x per

3 jaar een tegemoetkoming van maximaal € 400,-.

Ook deze regeling vindt plaats op declaratiebasis.

Meedoen in de samenleving

U wilt meedoen in de samenleving door op de hoogte

1 2

Meedoen met

een leuke

goede

activiteit

te blijven door middel van een lidmaatschap, een abonnement,

een kortingspas van bijvoorbeeld Arriva of door

een andere activiteit? Voor deze kosten kunt u per kalenderjaar

een tegemoetkoming ontvangen van € 100,-.

Aanvragen

De aanvragen voor de doe mee regeling kunnen

1x per jaar worden ingediend. U kunt een formulier van

de ‘Doe mee regelingen’ aanvragen op telefoonnummer:

071-366 0000 of deze afhalen bij de balie van het

Lokaal Loket van het gemeentehuis, Voorstraat 42 te

Noordwijk.

Na het invullen van het formulier kunt u het inleveren bij

het Lokaal Loket van de gemeente.

Bent u handig met de computer? Dan kunt u het

formulier digitaal aanvragen of inleveren bij

doemeeregelingen@noordwijk.nl

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?

• een kopie van de uitkeringsspecificatie

• een kopie van uw identiteitsbewijs en indien van

toepassing van uw partner

• het laatste afschrift van uw spaarrekening en indien van

toepassing van uw partner

• de afschriften van al uw rekeningen van de laatste twee

maanden

• het IBAN-nummer van uw betaalrekening

Moeite met het invullen van het formulier?

Heeft u moeite met het invullen van het formulier?

Op maandagochtend en vrijdagochtend van 8:30 uur tot

12:30 uur is in het Lokaal Loket van de gemeente de

formulierenbrigade aanwezig om u daarbij te helpen.

Meedoen met

een computer,

printer of

smartphone

3

Meedoen met

huishoudelijke

apparaten

4

Meedoen

in de

samenleving

pas


INFORMATIEMAGAZINE

VOOR ALLE NOORDWIJKERS

4

VOORJAAR 2018

NR 17

IS

op

g

an

r

ubtour,

r.

k ook!

ss.nl

We moeten het

samen doen!

Participatie en

zelfredzaamheid

in de wijken

Glaskunstenaar

Joost Wijnberg

Ik krijg een kick

van wat ik doe

Muziek

Beste medicijn

tegen eenzaamheid

Opmaat

We zien geen

beperkingen

alleen talenten

Hardlopen

met een doel

4

09-03-18 13:56

coverfoto: Buro Binnen

Colofon

Magazine Leef! is een uitgave van Buro Binnen

in opdracht van stichting Welzijn Noordwijk

Magazine Leef! verschijnt vier keer per jaar.

Editie 18 verschijnt juni 2018.

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens, Harm

Dragt, Frans van Duijn, May-Lisa de Laat,

Caroline Spaans en Marieke Voorn.

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden

Buro Binnen, Noordwijk

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:

Redactie Magazine Leef!

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

thomas@burobinnen.nl

Tel. 06 54 96 17 16

www.welzijnnoordwijk.nl

VERSPREIDING: Magazine Leef! wordt gratis huis

aan huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.

© Magazine Leef! 2018. Niets uit deze uitgave mag

op welke manier dan ook worden gereproduceerd

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming

van de uitgever.

Nieuwe

buurtwerker

Marjanne van Dijk

4

Jo van der Lippen

2

Magazine Leef! is een uitgave namens

stichting Welzijn Noordwijk.

Dit huis-aan-huis magazine wordt elk kwartaal

gratis bezorgd bij alle Noordwijkers en

is de spreekbuis van haar participanten als

het gaat om communicatie in het sociale

domein. Daarnaast zoekt de redactie naar

onderwerpen die betrekking hebben op

het welzijn van de Noordwijkers in de

meest brede zin van het woord. Ideeën

of suggesties? Laat het ons weten!

3

4

Dagbesteding

Opmaat


Inhoud

10 Ken je Straatnaam

13 Bronsgeest, wijk van de

toekomst

16 Wijkvereniging De Zuid

18 10 van Noordwijk,

hardlopen is een feest

24 Bluesgitarist JJ van Duijn

30 Achtzaamheid in Noordwijk

34 Kunstenaar Joost Wijnberg

38 Puzzel

40 Kringloopwinkel

42 Het verhaal van

Arnoud Schippers

44 Dagbesteding Opmaat

1

Coverstory

Priiatn

03 Bibliotheek

4 Welzijn Noordwijk

6 Gemeente Noordwijk

12 Ouderenbonden

14 ‘s Heeren Loo

22 Noordwijkse Woningstichting

26 Samenwerkende Zorgverleners

28 Grand Hotel Huis ter Duin

32 Groot Hoogwaak

Avroil

21 We take care

36 Ivonne Clemens Uitvaartverzorging

46 Lex Mulder Orthomanueel arts

Vowod

voja 08- umr1

De kwaliteit van

de leefomgeving

en uw buurt

Het valt mij op dat als we praten over de kwaliteit

van de leefomgeving we het meestal hebben over

de kwantiteit ervan: als we aan de normen voldoen

is het goed. De neiging bestaat om kwaliteit in

meetbare, harde getallen uit te drukken. En daar

zijn we in Nederland heel goed in, voor alles hebben

we normen: de parkeernorm, de norm voor

geluidshinder, voor luchtkwaliteit, voor groen in

de wijk, om er maar eens een paar te noemen.

Maar wat bepaalt nu eigenlijk echt de kwaliteit van

onze leefomgeving? Dat is toch hoe we als mensen

met elkaar omgaan. Hoe we omzien naar elkaar?

‘We moeten het samen doen’ is de titel op pagina 6

van het artikel in dit 17 e nummer van Leef! Dat is

inderdaad de kern van het verhaal: we kunnen wel

van alles verwachten van de overheid, maar we

kunnen er zelf ook heel veel aan doen. Gelukkig

gebeurt dat ook. Interessant is dat er naast de al

jaren bestaande wijkverenigingen ook nieuwe

worden opgezet: met ondersteuning vanuit de

buurtwerker van Welzijn Noordwijk gaan bewoners

zelf aan de slag in Boerenburg en Calorama. Ongetwijfeld

zullen ze daarmee het sociale klimaat in

hun wijk vriendelijker maken: een verbetering van

de kwaliteit van hun directe leefomgeving die telt.

Trouwens, met dat oogmerk is ook ons magazine

Leef! opgezet: met een sociaal betrokken redactie

een magazine maken om zo een bijdrage te leveren

aan de kwaliteit van uw Noordwijkse leefomgeving!

Geen dank! En mocht u tips hebben of ideeën

voor een artikel in ons magazine,

neem dan contact op met de

redactie!

Priiatnvnmgzn ef!

Gemeente Noordwijk • Welzijn Noordwijk • De ouderenbonden

ANSV, KBO en PCOB • Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak

• ‘s Heeren Loo, zorg voor mensen met een verstandelijke

beperking • Samenwerkende zorgverleners • Bibliotheek

Bollenstreek • Grand Hotel Huis ter Duin

FasBunel

redactievoorzitter en secretaris

Welzijn Noordwijk


Marjanne van Dijk is sinds februari 2018 als buurtwerker

in dienst van Welzijn Noordwijk. Of eigenlijk moeten

we zeggen als ‘community builder’. Daar waar

Sara Bruinsma als pionierende freelancer de toon

heeft gezet binnen Boerenburg, neemt Marjanne

haar rol over. ‘Nee, ík kom niet zelf met initiatieven,

uitgewerkte plannen en voorstellen. Dat is juist níet de

bedoeling, de bal ligt niet bij mij. Ik haal de vragen en

wensen van de Noordwijkers op en functioneer dan

vooral als verbindende schakel. Hun behoefte in de

woonomgeving, dát is waar het om draait.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

Mensen samenbrengen?

Daar ga ik

de straat voor op!

4

De kracht van community building


Welzijn Noordwijk

Welzijn Noordwijk past perfect

De enthousiaste 38-jarige moeder van 3 kinderen - die over

het algemeen veel jonger wordt ingeschat - praat vol passie

over haar werk. ‘Ik heb sinds 2005 in de regio in het jongerenwerk

gezeten. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Katwijk, heb gewoond

in Sassenheim en woon nu in Hillegom. Daarnaast

heb ik in Hillegom/Lisse gewerkt en nog een korte periode in

Voorhout. Ik ken de omgeving en het werkveld dus wel goed.

Ze schetst dat het tijd werd om te verkassen toen de jongeren

haar ‘mevrouw’ gingen noemen. ‘Als je geen deel meer mag

uitmaken van hun belevingswereld, dan wordt het tijd om

plaats te maken voor een ander, voor een jonger iemand.’

Vandaar haar overstap naar de functie van buurtwerker.

‘Mijn naam stond onder die vacature. De visie en methodiek

van Welzijn Noordwijk passen perfect bij mij. Werken vanuit

de behoefte, niet vanuit het aanbod. Aansluiten bij wat er is,

en vooral veel dóén.’

Noordwijk is veel ondernemender

en een beetje eigenwijs.

En dat vind ik heel erg fi jn.

Egoïstische wensen

In het werken met jongeren was ze altijd bezig met het benutten

van talenten en het aanbod laten aansluiten op de behoefte.

En dat is direct ook de parallel met het buurtwerk. ‘Ja, ik wil

dat mensen zo egoïstisch mogelijk denken. Heel goed luisteren

naar hun éigen wensen en behoefte. Dat klinkt misschien raar

als je mooie resultaten in de buurten en wijken wilt realiseren.

Maar zij moeten niet komen met vragen of plannen waar ‘men’

mogelijk behoefte aan heeft. Wat willen ze zélf, wat is hun

wens? En wíj moeten vooral luisteren, doorvragen en mensen

met elkaar in contact brengen. Met de gemeente, met een

wijkregisseur, met elkaar, etc. In dat opzicht vinden mensen

het vast weleens lastig dat ik geen concrete plannen maak.

Nee, ik kan niet vooraf aangeven wat ik de komende maanden

ga doen. Dat hangt af van de initiatieven en wensen van mensen.

Dát zijn mijn plannen.’

mooie initiatieven kunnen ondersteunen. Mensen denken over

het algemeen bij vragen of problemen snel in spullen, in materiële

oplossingen. Als ze elkaar niet kennen en de kinderen niet

samen buiten spelen, dan vragen ze bijvoorbeeld om 3 nieuwe

wipkippen. Dán zal het wel beter gaan. Maar daardoor verandert

het nog niet. Je wilt dat er contact ontstaat, dat mensen

elkaar leren kennen en samen initiatieven ontwikkelen. En daar

kunnen wij in ondersteunen. Maar het zwaartepunt ligt echt bij

de bewoners zelf. OK, in zo’n eerste fase doen wij wat extra,

komen wij weleens met een suggestie, maar de bewoners zijn

echt zélf aan zet.’ Ze lacht. ‘En dan geef ik graag dat extra zetje.

Ik zeg weleens ‘ik sta graag aan het begin van het sneeuwbaleffect’.’

Noordwijk is een beetje eigenwijs

Marjanne komt oorspronkelijk uit Katwijk. ‘Maar ik ben een

gevluchte Katwijker hè. Het dorp past me niet. Voor mij

overheerst daar de ‘stel je voor dat iemand iets van mij vindt’

mentaliteit. En dat past niet bij mij, ik moest daar echt weg.

Noordwijk is veel ondernemender en een beetje eigenwijs.

En dat vind ik heel erg fijn. Ook de gemeente probeert vraaggedreven

te werken. Van oudsher denken zij nog in ‘vraag

en antwoord’ aanpak, maar dat verschuift zeker. Wat ik heel

belangrijk vind is dat we elkaar binnen Noordwijk allemaal

weten te vinden. De bewoners, de gemeente, de wijkverenigingen,

de wijkregisseur, Welzijn Noordwijk…Alle partijen die

een bijdrage kunnen leveren aan het creëren en onderhouden

van een fijne woonomgeving. Van een thuis. Waarin mensen

elkaar een beetje kennen en iets voor elkaar over hebben.

En dat we daaraan werken op basis van kansen en mogelijkheden.

Wat er wél kan. Met zoveel mogelijk effect en zo min

mogelijk bemoeienis.’

Aanwezig in de wijk

‘Sara heeft als pionier heel goed werk gedaan in Boerenburg.

Er is een wijkverenging opgericht en er zijn clubjes van bewoners

ontstaan die samen leuke dingen doen, een behoefte met

elkaar delen. En zo moet het eigenlijk gaan. Nu zijn we begonnen

in Calorama, hartstikke leuk om daar energie te bundelen.

Om wensen te inventariseren. Ja, daar ga ik echt de straat voor

op. Aanbellen en om informatie vragen. Met een sandwichbord

om door de straten. Kijken of we vanuit dat contact in de buurt

5


We moeten het samen doen!

Overzicht wijkverenigingen

6

Binnenhof Binnen

We zijn creatief, actief en betrokken en

functioneren als verbindende schakel

tussen inwoners van wijk ‘Binnenhof’

en de gemeente. We proberen bewoners

(jong en oud) middels verschillende

activiteiten -verspreid over het jaarmet

elkaar in contact te brengen.

Vrijwel alle bewoners zijn lid van de

wijkvereniging én in grote getale aanwezig

bij verschillende activiteiten,

zoals een jaarlijkse winterbarbecue/

nieuwjaarsborrel, burendag/zomerstraatfeest,

Halloween en een running

dinner. Ook zetten we ons graag in voor

anderen, bijvoorbeeld met een High

Tea voor bewoners van Zorgcentrum

Jeroen, verzorgd door kinderen uit

onze wijk. Ook doen we mee aan de

Opschoondag/strandjutten. Trots en blij

zijn we dat we na intensieve gesprekken

met de gemeente twee prachtige speeltuintjes

met heemtuintjes hebben weten

te realiseren in de straat; een mooie

ontmoetingsplek. Als kleine wijkvereniging

worden we niet altijd gezien. Wij

willen door de gemeente graag direct

op de hoogte worden gehouden over

ontwikkelingen die onze wijk aangaan

(bijv. plannen supermarkt hoek Raadhuisstraat

- Bronckhorststraat).

binnenhofbinnen@gmail.com

Voorzitter Indra Pieters

Secretaris Sylvia van Stijn

Vinkeveld

Wij zijn een verbindende wijkvereniging

en organiseren veel activiteiten,

voor jong en oud, het hele jaar door.

Ook waken wij over de uitstraling van

de wijk. Vinkeveld is een groene wijk

en dat willen we graag zo houden.

We planten bollen, onderhouden het

groen en hebben veel contact met de

gemeentelijke groenafdeling. We zijn

erg trots op onze eigen ruimte die we

willen uitbouwen tot een ontmoetingsplaats

waar iedereen terecht kan voor

een kop koffie, een spelletje, een boek

of een gezellig praatje. We zijn ook erg

trots op onze vrijwilligers die zich iedere

dag inzetten voor het wel en wee van de

wijk. Via Facebook en Instagram houden

we iedereen op de hoogte van de

gebeurtenissen. Om nog meer leuks te

kunnen organiseren hebben we meer

vrijwilligers én geld nodig en moeten

we actiever werven. Dus bij deze maken

we van de gelegenheid gebruik…Wie

doet er mee?

www.wijkverenigingvinkeveld.nl

Voorzitter Martin Bruchner

Secretaris Milou Wakka


Gemeente Noordwijk

Participatie en zelfredzaamheid in de wijken

Hans van Deuren is wijkregisseur van de

gemeente Noordwijk. Dé contactpersoon als

het gaat om zaken in de fysieke leefomgeving,

die de leefbaarheid in de wijken bevorderen

of belemmeren. Van nieuw parkeerbeleid tot

verkeersveiligheid of het vervangen van het

openbaar groen; het zijn items waar Hans over

schakelt met wijkverenigingen, gemeentelijke

afdelingen en andere partijen.

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN

Alles draait om contact

Op een ijskoude donderdagochtend vertelt Hans op kantoor in

Katwijk over de functie van wijkregisseur. In Katwijk? Jawel, daar

blijkt de gemeente Noordwijk een locatie te hebben op een industrieterrein,

waar de medewerkers Openbare Werken en Beheer

gehuisvest zijn. ‘Die locatie gaat veranderen. De wijkregisseur

– of hoe de functie na de fusie ook gaat heten- moet dichter

op de inwoners van Noordwijk zitten en ook makkelijk de wijk in

kunnen gaan als dat nodig is. Of schakelen met collega’s van

andere afdelingen, of bijvoorbeeld Welzijn Noordwijk. Daar is

inmiddels een buurtwerker in dienst en wij kunnen elkaar heel

mooi aanvullen. De wijkregisseur meer voor het technische, beheersmatige

en beleidsmatige, zij meer voor de sociale samenhang

binnen een wijk. Ja, eigenlijk misten we een sociale versie

van mijn functie, dus mooi dat we elkaar nu kunnen versterken.’

Betrekken van wijkverenigingen

Toen Hans acht jaar geleden in dienst trad, nam hij het stokje over

van een interim wijkregisseur. ‘Naar mijn mening is het grootste

verschil tussen toen en nu dat de wijkverenigingen zich veel nadrukkelijker

op de kaart hebben gezet én dat wij hen als gemeente

ook actief betrekken bij plannen en ontwikkelingen. Het gebeurde

in het verleden nog weleens dat we in een te laat stadium

aan de wijkverenigingen dachten. Dan waren we eigenlijk al bezig

met de uitvoering van plannen. Moesten we ‘alleen nog even’ de

bewoners informeren. Tja, dat is niet heel handig natuurlijk. Alles

draait immers om participatie en draagvlak, zeker met een terugtredende

overheid. We hebben elkaar gewoon heel hard nodig.

Zowel in de ontwikkeling van nieuw beleid als in de realisatie van

projecten. Van de allereerste fase van brainstormen en de eerste

schetsontwerpen tot aan de realisatie en evaluatie. Dus dat we ze

vergeten te betrekken, dat komt echt niet meer voor.’

Het Oude Zeedorp

Wij willen de saamhorigheid en leefbaarheid

binnen de wijk vergroten, o.a.

door het organiseren van activiteiten

met en voor alle bewoners en ondernemers

in de wijk. We hebben een Facebookpagina

om bewoners en vrijwilligers

te bereiken. We zijn trots op de

oorsprong van het Zeedorp, trots op

onze wijk. En we zijn trots en blij dat

er binnen afzienbare tijd een aantal

shame-plekken wordt opgeknapt.

We houden nieuwe ontwikkelingen en

bouwprojecten in de gaten en zijn een

kritische partner van zowel bewoners,

ondernemers als de gemeente. Wij

streven met een positieve insteek naar

een samenleving waarin plaats is voor

iedereen. Samen met bewoners, ondernemers,

school, instellingen, gemeente,

politie werken we aan verbeterpunten;

openbaar groen, verlichting, parkeren,

tijdelijke huisvesting, bouwplannen en

natuurlijk overlast van hondenpoep.

Onze wijkvereniging maakt een herstart,

met nieuwe leden en vrijwilligers.

Daarbij kunnen we altijd extra hulp

gebruiken. Dus draag jij onze wijk

een warm hart toe? Meld je aan!

www.hetoudezeedorp.nl

Voorzitter Klaas van der Wiel

Secretaris Alexandra Dik

Duinpark, Auteurswijk en

Prinsessenbuurt.

Het belangrijkste doel van onze wijkvereniging

is om onze bewoners te

motiveren om gezamenlijk iets te ondernemen

en om te participeren bij

activiteiten in onze wijken. Een ander

belangrijk doel is om het onderlinge

contact en de zorg voor elkaar te stimuleren,

dit kan bijvoorbeeld door de organisatie

van burenhulp. Wij zijn er trots

op dat er veel animo en waardering is

voor de activiteiten die wij organiseren.

Ook hebben we een eigen Facebookpagina

en een verenigingsblad: De

Duinparker. Voor ons blad zoeken we

mensen uit de wijk die het leuk vinden

om een stukje aan te leveren; zo wordt

De Duinparker nog meer van ons allemaal.

Wat beter kan? Wij denken dat de subsidie

die wij van de gemeente krijgen wel

wat omhoog zou moeten gaan, activiteiten

kosten nu eenmaal geld. Daarnaast

roepen we met name jongere

bewoners op om zitting te nemen in

het bestuur van onze vereniging.

freek.roelandse@planet.nl

Voorzitter Guus Caspers

Secretaris Freek Roelandse

De Zuid

Het doel van onze wijkvereniging is het

unieke van een open duinlandschap

en de leefbaarheid van deze wijk te behouden,

en waar nodig te bevorderen.

7


Wijkgericht werken

De gemeentelijke wijkregisseur kan helpen met de oprichting

van een wijkvereniging. Die wijkvereniging is voor de gemeente

dé ‘graadmeter’ in de wijk en gesprekspartner bij projecten en

beleidsontwikkelingen. Over zaken als het vergroten van de leefbaarheid

in de wijken, de leefomgeving en sociale samenhang.

Hans heeft vanuit zijn functie geen structureel overleg met de

wijkverenigingen. ‘De wijkverenigingen functioneren prima binnen

Noordwijk, heel zelfstandig. De gegevens van de gemeente

zijn bij hen bekend en ze weten ons ook echt te vinden als het

nodig is, dat heeft de praktijk wel uitgewezen. We werken tegenwoordig

meer vraaggedreven, niet op basis van aanbod vanuit

de gemeente. En als wíj iets te vragen of melden hebben, dan

nemen we uiteraard contact met hen op.’ Hans is zeer tevreden

over de kracht van de wijkverenigingen. ‘Zelfredzaam, belangstellend

en betrokken. Ik ken bij andere gemeentes niet zulke sterke

wijkverenigingen. Sowieso vind ik binnen Noordwijk de sociale

samenhang groot. Mensen hebben -over het algemeen-veel

voor elkaar over.’

Hondenpoep

Vanuit de gemeente worden er ook wijkavonden georganiseerd,

waarbij een informeel gesprek met het college centraal staat.

Hans: ‘Dat geeft altijd positieve energie, het is nuttig en gezellig.

Ik vind zeker dat die avonden werken. Wat er ter sprake komt?

Van alles en nog wat. Van problemen met bestrating tot verkeersveiligheid

en duurzaamheid. En hondenpoep natuurlijk. Niet sexy,

maar overlast door hondenpoep op straat of op speelterreinen is

echt een grote ergernis binnen de wijk.’ Hans schetst dat je als

gemeente niet altijd de mogelijkheid hebt om problemen op te

lossen of vragen in te willigen. ‘Je moet best vaak ‘nee’ verkopen.

Maar als je dat op een goede manier doet, eerlijk en met begrip

voor de vraag, dan scheelt dat enorm. Bovendien kun je hen vragen

mee te denken over alternatieven, ze komen vaak met hele

creatieve oplossingen. Het is belangrijk dat mensen snappen dat

we uiteindelijk echt hetzelfde willen; een wijk waar het fijn wonen

en leven is. Voor iedereen.’

Na de fusie

‘Vanzelfsprekend zal er in de aanloop naar de fusie ook het nodige

veranderen als het gaat om wijkgericht werken en de functie

van de wijkregisseur. Daar moeten we gezamenlijk invulling aan

geven. Maar naar mijn idee is het niet een kwestie van ‘er komen

wat wijkverenigingen bij’. Juist in deze tijd waarin participatie en

het vergroten van zelfredzaamheid een must is en we niet zonder

elkaar kunnen, moeten we ook samen vorm geven aan wijkgericht

werken. En ruimte geven aan initiatieven van inwoners, hen

meer inspraak en zeggenschap geven. Maar ja, dat zijn we als

overheid van huis uit natuurlijk niet zo gewend. Het gemeentelijk

apparaat was ‘vroeger’ sterk voorschrijvend en beheersmatig

ingericht. Dan is het wennen als het gaat om échte participatie.

Als je de inwoners serieus neemt en invulling geeft aan hún wensen,

dan moet je ook zaken los durven laten. En minder in problemen

denken, meer in oplossingen. Ik zie de komende tijd in ieder

geval als een kansrijke tijd voor de gemeente én de inwoners.

Met mooie nieuwe uitdagingen.’

Hans van Deuren vertrekt binnenkort in verband met een externe

nieuwe functie. Hij blijft dus niet betrokken bij de ontwikkelingen,

de invulling van het beleid en functies binnen het gefuseerde

Noordwijk.

Vervolg overzicht wijkverenigingen

8

Ongeveer 75% van de wijkbewoners is lid

en neemt graag deel aan activiteiten. Het

informatieve en sociale aspect is van

groot belang. We organiseren jaarlijkse

activiteiten, zoals de Algemene Ledenvergadering

in voor- en najaar, de

Nieuwjaarsreceptie en de Nationale Burendag.

We zijn o.a. gesprekspartner van

de gemeente bij de ontwikkeling en

handhaving van het bestemmingsplan,

het strandbeleid, natuurbeheer en de

(verkeers)veiligheid. Een van de belangrijke

resultaten is ons convenant met

Noordwijk. Op basis hiervan zijn beleidsregels

vastgelegd dat geen medewerking

meer wordt verleend aan het uitbreiden

van bouwmassa’s t.o.v. het bestemmingsplan.

We willen het bewustzijn

vergroten/versterken dat de Zuidduinen

en onze wijk uniek, kwetsbaar en onvervangbaar

zijn en hoe belangrijk het is

(mede-) verantwoordelijkheid te nemen

dit gebied te beschermen en versterken.

Daarover hebben we recent een boekje

uitgebracht, digitaal te bekijken via onze

Facebookpagina.

voorzitter@wijkvereniging-dezuid.nl

Voorzitter Reinier Brakema

Secretaris Liesbeth Pruijs

De Oude Dorpskern (DOD)

We zijn een belangen- en activiteitenvereniging

in de kern van Noordwijk

Binnen. We houden ons bezit met bescherming

van het historisch erfgoed,

het uitdragen van culturele waarden, het

organiseren van culturele activiteiten,

het bevorderen van de leefbaarheid.

DOD is in 1985 opgericht om de leefbaarheid

in de wijk te verbeteren en het

historisch dorpsgezicht te behoeden

voor de slopershamer. Dat leidde in 1992

tot de status ‘Beschermd Dorpsgezicht’.

Sindsdien heeft DOD zich ontwikkeld tot

een actieve vereniging met bijna 400

leden (ook woonachtig buiten de wijk).

We zijn trots op: het 100-puntenplan

(opgesteld met leden en bewoners) | het

rapport Evaluatie 25 jaar Beschermd

dorpsgezicht i.s.m. de Gemeente Noordwijk,

met goede aanbevelingen voor

de toekomst | vele vrijwilligers die de

volgende activiteiten mogelijk maken:

torenklimmen, historische rondwandelingen,

de jaarlijkse ‘Markt onder de

Linden’, de Kinderkerstwandeling en de

muzikale kerstwandeling. Een punt van

zorg blijft de leefbaarheid op het punt

van parkeren, het gebruik van de pleinen

en overlast door hondenpoep.

www.deoudedorpskern.nl

Voorzitter Paul de Vreede

Secretaris Babs Cassee


Gemeente Noordwijk

ASJ ASJ EIWNR EIWNR EIU EIU EM EM NIVLIGGETAN

NIVLIGGETAN

HÚNWNE, A OTJ O AE O UVNLTN.

Grashoek

Onze wijkvereniging is opgericht in

1981, dus we bestaan al meer dan 35

jaar. We houden ons vooral bezig met

het organiseren van activiteiten voor de

Grashoekbewoners. We zijn blij dat de

opkomst voor die activiteiten over het

algemeen zeer goed is. Verder hebben

we een website, een wijkkrant (De Grasduiner),

een app van onze wijk en een

Facebookpagina. Die pagina wordt actief

gebruikt voor het delen van foto’s,

het doen van (praktische) oproepen en

het delen van informatie, bijvoorbeeld

over het project Snippergroen.

Wat er nog beter zou kunnen binnen

onze wijkvereniging? We organiseren

relatief weinig activiteiten voor ouderen

in de wijk; de bijeenkomsten zijn met

name op kinderen gericht (denk aan

paaseieren zoeken).

www.grashoek.nl

Voorzitter Wibe Hofland

Secretaris Wim van Kan

Boechorst

Wij zijn een actieve, creatieve en betrokken

wijkvereniging en functioneren

als de verbindende schakel tussen de

inwoners en de gemeente. Daarnaast

organiseren we met elkaar vele activiteiten;

van een lentemarkt tot een

buitenspeeldag, van een bingo tot een

disco voor de kids. Onze wijkvereniging

brengt thema’s als een veilige en schone

wijk regelmatig onder de aandacht

bij bewoners, gemeente, politie, en andere

officiële instellingen. Bovendien

zijn we trots op onze goedwerkende

Buurtpreventie-App. HELP! Er is nog

geen vervanging gevonden voor

de huidige voorzitter Michelle van

Bohemen (vertrek medio april), en penningmeester

Raymond Salman (vertrek

eind 2018, na overdracht van taken).

Zonder nieuwe bestuurders houdt onze

wijkvereniging tot onze grote spijt op

te bestaan. Dat is toch doodzonde! Met

een tijdsbelasting van gemiddeld 1 uur

per week moeten er toch wijkbewoners

zijn te vinden die het bestuur willen en

kunnen gaan vormen. Onze wijkvereniging

kan niet bestaan zonder bevlogen

vrijwilligers én bestuurders.

www.boechorstwijkvereniging.nl

Groot Dobbelmannduin

www.grootdobbelmannduin.nl

Voorzitter Tom Duin

Secretaris Leon van Reisen

Boerenburg – in oprichting

(nog geen gegevens bekend)

9


Wa’si

Straatnaam?


Je eigen straatnaam

klinkt vertrouwd, maar ken je

ook het verhaal áchter die naam?

Van de week ging ik de straat

op, waarbij ik aan Noordwijkers

steeds dezelfde vraag stelde:

weet je wie de persoon is naar

wie jouw straat is vernoemd?

TEKST FRANS VAN DUIJN

BEELD BURO BINNEN

10

WILLEM

VAN LEEUWEN


Pieter Coermanstraat

Ken je straatnaam

Willem van Leeuwen woont al vijfendertig

jaar in de Pieter Coermanstraat. Op

mijn vraag reageert hij aarzelend. ‘Pieter

Coerman, eh… nee, daar weet ik eigenlijk

niks van, maar misschien heeft het te

maken met de straten hier in de buurt,

de Abraham Rademakerstraat en de Van

Struykstraat?’ Dan schiet zijn vrouw hem

te hulp. ‘Waren die drie geen dichters?’

Met behulp van het Straatnamenboek

van Noordwijk breng ik voor hen licht in

de duisternis. Hun straat is genoemd

naar de man die tenminste vijftig jaar (!)

huisarts is geweest in Noordwijk. In zijn

tijd (1758-1841) werd dat trouwens chirurgijn

genoemd. Ook maakte hij twintig

jaar deel uit van het dorpsbestuur.

Andere mooie feiten. Toen Coerman in

1828 zeventig jaar werd, schonk hij de

hervormde kerk in ‘Binnen’ een zilveren

doopbekken. En bij zijn vijftigjarig

ambtsjubileum gaf hij nóg eens zo’n

doopbekken aan de hervormde kerk in

‘Zee’.

‘Ach, dat is leuk om te weten,’ zegt

Willem van Leeuwen. ‘Ja, het is eigenlijk

wel gek: ik gebruik die naam al zo lang

en dan weet je niet over wie het gaat.

Vroeger stond er trouwens op de straatnaambordjes

nog enige informatie, maar

nu niet meer. Straatnamenboek? Is dat

nog te koop?’ Jawel, beste Willem van

Leeuwen en allen die dit lezen, voor een

tientje is het verkrijgbaar bij boekhandel

Van der Meer.

ik weet het niet. Eigenlijk heb ik geen

idee.’ Voornoemde boek brengt weer

uitkomst. Het gaat hier om de allereerste

ereburger van Noordwijk, in 1970 onderscheiden

vanwege haar vele verdiensten

voor de gemeenschap. De geboren Rotterdamse

leefde van 1885 tot 1975 en was

onder meer voorzitter van het Groene

Kruis, het Koningin Wilhelmina Fonds

en het Kraamcentrum voor Noordwijk

en omstreken. Toos Houwaart heeft geinteresseerd

geluisterd: ‘Je bent nooit

te oud om te leren,’ meent ze. ‘En het is

goed om te weten wie die mensen op

de straatnaamborden zijn. Zo houd je ze

ook in ere, toch?’

Van Panhuysstraat

Pond vlees en krentenbrood

Ik neem afscheid van mevrouw

Houwaart en ga door naar de Van

Panhuysstraat, waar ik in gesprek raak

met Annemieke van der Werf. Sinds zes

jaar woont zij aan de Van Panhuysstraat.

‘Ik weet dat Van Panhuys burgemeester

was,’ zegt zij. ‘Alleen weet ik niet precies

wanneer. Wel weet ik dat er in Den Haag

ook een Van Panhuysstraat is. Gaat dat

om dezelfde persoon?’ Haar laatste vraag

moet ik negatief beantwoorden.

Jonkheer Willem Constantijn van

Panhuys (1870-1929) is weliswaar in

Den Haag geboren, maar heeft het daar

niet tot een straat geschopt. Wel werd

hij in 1908 tot Noordwijks burgemeester

benoemd, waarbij hij z’n inhuldiging

vierde met een feestelijk cadeau: elk arbeiders-

of vissersgezin (dat waren er

toen 877) kreeg een pond vlees en een

krentenbrood. Tussen Annemieke en

burgemeester Panhuys blijkt overigens

een onverwachte band te bestaan. Op

instigatie van Van Panhuys werd in 1919

een begin gemaakt met de aanleg van

de Beeklaan, de laan waaraan haar oma

jarenlang woonde. Zelf woonde de burgervader

aan de Pickéweg, de huidige

Erasmusweg, waar Annemieke’s schoonouders

gehuisvest zijn. ‘Wat een toeval,’

zegt zij met een lach.

Jawel, zo gaat dat in een dorp; verleden

en heden zitten erg dicht op elkaar. Honderden

van onze voorouders moeten

gedoopt zijn in de zilveren schalen van

Pieter Coerman, net zoals ze gesmuld

moeten hebben van het vlees en krentenbrood

dat Van Panhuys hen schonk.

En het was te danken aan An van Gilse,

dat in de vorige eeuw zoveel maatschappelijke

zaken op rolletjes liepen. Voor nu:

dank voor uw aandacht, een volgende

aflevering bezoek ik de Derk Bolhuisstraat,

het Extersslop en de Susanna van

Ettenstraat.

An van Gilsehof

Rembrandt en An van Gilse

Goed, verder naar de An van Gilsehof.

Bewust sla ik het zeeheldenkwartier en

villawijk de Zuid over, want dáár weten

de bewoners het uiteraard wel: De Ruyter,

Piet Hein, Beethoven, Rembrandt,

Erasmus, dát zijn nog eens klinkende

namen, maar ja, zo’n beetje elk dorp of

stad heeft dergelijke namen op de straatnaambordjes.

Daar is niks eigens aan.

Het gaat mij juist om de namen van

Noordwijkers, om lokale historie.

In de An van Gilsehof stuit ik op Toos

Houwaart. Zij woont met haar man al

sinds 1995 in dit hofje. Na mijn vraag

antwoordt ze spontaan: ‘An van Gilse,

was dat geen burgemeester?’ Na mijn

hoofdschudden vervolgt ze: ‘Of eh… nee,

BRAND DE WITTE SCHOOL

In de nacht van 8 op 9 juli 2000

werd De Witte School aan de van

Panhuysstraat 19 getroffen door

een enorme uitslaande brand.

Het gebouw onder de rieten kap

werd totaal verwoest. Na vele

inspanningen werd uiteindelijk

het besluit genomen de school

te herbouwen in min of meer

oorspronkelijke staat.

Op 16 januari 2004 werd het

startsein gegeven voor de bouw

van de nieuwe school. Op

donderdag 23 december 2004

werd de school officieel opgeleverd.

Een markant gebouw is

behouden voor Noordwijk.

11


De Ouderenbonden

Waarom lid zijn/worden van een ouderenbond ?

Tja, wa arom zou je lid van een ouderenbond willen zijn?

Wij voelen ons immers niet oud, ook al zegt de kalender dat

wij meer dan vijftig jaar op aarde zijn. Vroeger waren de mensen

op de leeftijd al aardig bejaard, nu staan wij midden in het

leven en doen aan alles mee.

Toch is een lidmaatschap van een ouderenbond niet het toegeven

aan het (niet te ontkomen ) feit dat wij niet meer piepjong

zijn. Het betekent dat wij investeren in de samenleving

zoals wij die willen zien als wij echt oud zijn én degenen die dat

nu al zijn ondersteunen bij het zo prettig mogelijk maken van

hun leven, b.v. om eenzaamheid buiten hun leven te houden.

Bovendien heeft dat lidmaatschap het voordeel dat u korting

kunt krijgen op b.v. de zorgverzekering en dat u de Vuurtorenpas

kunt aanvragen waarmee u korting krijgt op de consumpties

in de dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt én bij

slagerij Knijnenburg, de HEMA en het zwembad.

Het lidmaatschap van een van de Noordwijkse ouderenbonden

geeft u ook het recht om deel te nemen aan de door hen

georganiseerde activiteiten, inclusief die van het samenwerkingsverband

DBO. Voor niet-leden geldt bij deelname aan

DBO-activiteiten een extra toeslag per keer. Op die manier

heeft u de contributie er zeer snel uit en verdient u er bovendien

mee.

Over verdienen gesproken, als uw inkomen niet boven de genoemde

bedragen, die u elders in Leef! kunt lezen, is dan kunt

u gebruik maken van de belastingservice van de ouderenbonden

en in veel gevallen kunt u daardoor eventueel teveel betaalde

belasting terugkrijgen. Dat is toch mooi meegenomen?

Kortom: Waarom niet lid worden van een ouderenbond ?

12

• Actief voor u en samen met u

• Veelzijdig en hulpvaardig

• Bladen : Nieuwsbrief 50+ en

KBO-PCOB magazine

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas

• Lidmaatschap 2018; per adres

1 e lid € 24,00 p.j., 2 e lid € 20,00 p.j.

Informatie via Ledenadministratie :

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk

Tel. (071) 36 157 78

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl

www.kbonoordwijk.nl

Gemeenschappelijk actief

• Plaatselijke ouderenbond op

protestants christelijke grondslag

• Belangenbehartiging op tal van

terreinen

• 3 x per maand een programma

in de Vinkenhof

• Gratis tijdschrift Perspectief

Voor nadere informatie:

Leon Guijt

Tel. 071 3620751 of 06 20370408

E-mail: irlguijt@gmail.com

Nieuwe senioren vereniging

in Noordwijk:

• Voor alle gezindten

• Belangenbehartiging zoals

belastinghulp, adviezen van

ouderenadviseurs en hulp bij

thuisadministratie

• Bewegen zoals fietsen,

biljarten en bowlen.

• Cursussen en recreatie

Voor meer informatie bel onze

secretaris:

Henriette van der Gugten

Tel. 071 8884884

Website: www.ansv.nu


De wijk van de toekomst

Enpahkn menBoses ebue orjn nod

Bronsgeest

Noordwijk telt momenteel twee zogenaamde uitleglocaties. Het betreft de nieuwe woonwijk

Offem Zuid, waar de werkzaamheden voor fase 1 al zijn gestart en Bronsgeest dat qua omvang,

indeling en typen huizen nog ontworpen moet worden. De laatste biedt een prachtige kans om

na te denken over een wijk waar jong en oud alles vinden dat zij wensen.

TEKST HARM DRAGT BEELD PR

.

.

Iedereen die op zoek is naar woonruimte

kijkt in eerste instantie naar een huis

dat voldoet aan zijn en/of haar woonwensen.

Maar de buurt en omgeving

zijn net zo doorslaggevend om serieus

koop of huur te overwegen. Het is niet

voor niets dat makelaars in hun aanbod

praten over rustig gelegen, veel groen

en scholen en winkels op loopafstand.

Maar linksom of rechtsom het blijft

kiezen uit al bestaande zaken en omstandigheden.

Bij Bronsgeest bestaat

de geweldige kans om na te denken

over dé wijk van de toekomst en om

de elementen van succesvolle wijken

elders in de wereld samen te brengen.

Dat heeft, de in Noordwijk geboren,

architect Bart Akkerhuis gedaan toen hij

op eigen initiatief een ontwerp maakte

voor de nieuwe woonwijk die moet

verrijzen tussen de Gooweg, de Van

Berckelweg en de N206.

“Ons bureau is gevestigd in Parijs maar

wij doen vaak en met plezier uiteenlopende

projecten in Nederland en

Noordwijk. Bronsgeest is een apart

geval want wij hebben geen opdracht

gekregen om mee te denken over de

nieuwe wijk of om een ontwerp te

maken. Toch hebben wij er veel tijd

in gestoken om te onderzoeken welke

kansen en mogelijkheden er zijn en hoe

de wijk aantrekkelijk kan zijn voor jong

en oud. Daarbij heb ik geput uit voorbeelden

van succesvolle wijken elders

in de wereld. Zoals in Amiens Frankrijk

waar een wijkje is gebouwd waar de

bewoners naast een eigen tuin ook een

zodanig aantrekkelijk gezamenlijke

binnentuin hebben dat de sociale

contacten enorm bevorderd worden.

Een ander mooi voorbeeld vind ik een

wijk met een zodanige indeling van

de huizen dat buren van elkaar kamers

kunnen kopen en verkopen als er

behoefte is aan meer ruimte of juist

minder ruimte in een levensfase.

In Alcabideche Portugal is een wijkje

waar ouderen en jongeren naast elkaar

wonen en waar de ouderen door middel

van verschillende gevelverlichting kunnen

aangeven dat zij even hulp nodig

hebben. Sociale aspecten zijn belangrijk

en daarom stellen wij voor om in

Bronsgeest een centraal buurthuis te

bouwen waar iedereen van alles kan

organiseren. Met een knipoog naar de

oude Kuip. Maar natuurlijk is er ook

gekeken wat er past in Noordwijk en

wat de toekomstige inwoners zouden

willen aantreffen. Wij hebben ook een

aantal wijken in Noordwijk grondig

bestudeerd om vast te stellen wat er wel

en niet goed aan is. Ook is er zorgvuldig

gekeken naar de directe omgeving van

de nieuwe wijk Bronsgeest waaronder

de bossen en de bollenvelden. In het

ontwerp zijn die als het ware de wijk

ingetrokken. Er is voor gekozen om de

BART AKKERHUIS

openheid te behouden waar het kan en

dicht te bebouwen waar het er toe doet.

Dat laatste is met name het geval in het

hart van de wijk. Naar de randen wordt

de bebouwing steeds dunner. Mooi

aspect is de grote waterpartij bij de entree

die het open karakter verstevigt en

zorg draagt voor genoeg waterberging.

Alle auto’s van de inwoners worden

onder de grond of overdekt geparkeerd,

zodat ze wegvallen uit het straatbeeld.

Ook bestaande elementen zijn creatief

verwerkt. Zo is over de gasleiding die in

Bronsgeest onder de grond ligt en de

daarnaast liggende gronden de infrastructuur

gepland waaronder bijvoorbeeld

een joggingparcours.”

Als het aan Akkerhuis ligt zal er voor

alle leeftijden levensloopbestendig gebouwd

gaan worden tot een maximum

van 600 woningen op de 15 hectaren

die beschikbaar zijn.

INTERGENERATIONELE BALANS

SAMENLEVEN

SOCIALE MIX

PROJECTEN

REFERENTIES

NOORDWIJK NIEUW OOST BRONSGEEST MASTERPLAN

STUDIO AKKERHUIS | ARCHITECTS

studioakkerhuis.com

13


‘s Heeren Loo

Noordwijk heeft meerdere wijken, een van die wijken is Noordwijkerduin. Hier ligt,

deels in de duinen aan de zuidkant van Noordwijk, het zorgpark Willem van den

Bergh. Hier wonen al sinds 1924 mensen met een verstandelijke beperking.

’s Heeren Loo ondersteunt hen hier in alle facetten van hun leven, denk daarbij

aan wonen, werken, vrijetijd en specialistische zorg en behandeling.

TEKST COMMUNICATIE ‘S HEEREN LOO BEELD BURO BINNEN

Wat gebeurt er in en om Noordwijkerduin?

14


Op het zorgpark wordt op veel verschillende manieren gewerkt

aan het leggen van verbinding met de omgeving. Zo worden

op dagbestedingslocaties als De Berghshop, het Lunchcafé Eat

& Meet en de Bakkerij producten en diensten aangeboden voor

mensen van het park en daarbuiten. Hier werken deelnemers

(i.p.v. cliënten van ’s Heeren Loo) onder begeleiding.

EAT & MEET

De Berghshop heeft zich ontpopt tot een populaire kringloopwinkel.

Mensen uit Noordwijk en omgeving komen hier graag

om spullen in te leveren of te kopen. Deelnemers knappen

ingekomen spullen zo nodig op, eventueel met een vers likje

verf. Het lunchcafé Eat & Meet is een plek waar je even lekker

van een kopje koffie of heerlijke lunch kan genieten. In de

naastgelegen supermarkt vind je dagelijkse boodschappen.

De Bakkerij bakt voor klanten zoals bejaardenhuizen in de buurt

en particulieren. Taarten, koek en ander lekkers wordt dagelijks

vers gebakken. Ook bij Eat & Meet worden deze verkocht.

In februari is een nieuwe winkel op het park geopend, de

Berghbloem. Hier worden dagelijks mooie boeketten gemaakt

door de deelnemers en begeleiders. Deze winkel biedt net als

de andere locaties een opstap naar ander werk en geeft deelnemers

een kans om in een veilige omgeving ervaring op te

doen.

DE BAKKERIJ

Oude tijden herleven

Vroeger kwamen veel gezinnen met hun kinderen naar de

speeltuin, in het zorgpark vlak achter de duinen. Deze is een

aantal jaar weggeweest, maar dankzij diverse sponsoren is

nu weer een start gemaakt met het aanleggen van een nieuwe

speeltuin, die hopelijk weer dezelfde aantrekkingskracht heeft

als vroeger. Ook is er in 2017 een trimcourt aangelegd waar je

lekker in de buitenlucht kunt sporten. Samen met de kinderboerderij

biedt ook dit deel van het park fijne recreatiemogelijkheden.

In de buurt zijn deelnemers en begeleiders actief aan het werk

om Noordwijk schoon te houden, zo onderhouden cliënten de

diverse kleine milieustraatjes en de opgangen naar het strand.

Waarbij de cliënten van ‘s Heeren Loo steeds meer en bewuster

zichtbaar zijn in Noorwijk en haar omgeving.

DE TRIMBAAM

Paspartoe cadeauwinkels met ateliers en kunstuitleen (Albertus

van Velsenstraat 2) is al jaren een begrip in Noordwijk. Ze hebben

een uitgebreid assortiment kunst en originele cadeaus van

hoogwaardige kwaliteit. Denk aan schilderijen, handbeschilderd

servies, houtproducten, gedecoreerd kinderspeelgoed,

textiel, potten, seizoenartikelen en nog veel meer. Gemaakt

door creatieve en vaak getalenteerde deelnemers. De kunstwerken

laten de persoonlijke kenmerken en talenten van de

maker zien. Hier is altijd wel een origineel cadeau te vinden.

Dit is slechts een deel van de mogelijkheden. Meer informatie

over de wijk kunt u bekijken op www.noordwijkerduin.nl.

DE BERGHBLOEM

15


Wjvrngn

matzc tr or

‘De Zuid’

REINIER BRAKEMA

s

Wanneer je in een wijk woont

die echt bijzonder is, wil je er alles

aan doen om dat zo te houden. Dat is

ook de opstelling van het bestuur van

wijkvereniging ‘De Zuid’. Het zet zich in

om het wellicht unieke karakter van de

villawijk in de duinen te behouden.

TEKST HARM DRAGT

BEELD BURO BINNEN

16


Mijn buurt

OKI EWJ E

GLEDWNEGBE

VO LENODIKR

C

Het verzilveren van de kansen om het karakter van de wijk

te behouden en het te niet doen van bedreigingen die het

tegenovergestelde kunnen bewerkstelligen kan alleen als

iedereen er voor gaat. Daarom is het bestuur op pad gegaan

om in gesprekken met alle betrokkenen, waaronder natuurlijk

ook de eigen bewoners, het behoud van het karakter van de

wijk veilig te stellen. Voorzitter van de wijkverenging Reinier

Brakema gaat in op het waarom en hoe. In een onlangs uitgegeven

boekje laat het bestuur optekenen hoe uniek de wijk is

en welke kansen en bedreigingen er zijn. Reinier Brakema:

“De wijk ligt in een open duinlandschap dat zijn natuurlijke

karakter voor een groot deel behouden heeft. Dat moeten wij

zo zien te houden want de wijk is onvervangbaar. Een woonwijk

in de duinen zou je tegenwoordig nergens meer mogen

bouwen.” De wijk is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse

Duinen en is omsloten door natuurgebieden, strand,

duinen, zee, de Coepelduynen en bollenvelden. De flora en de

fauna in de bermen en tuinen zijn van grote waarde. Plantenliefhebbers

uit heel Nederland komen naar Noordwijk om de

bermen in De Zuid met de daarin onder meer de bedreigde

plantensoort de blauwe bremraap en andere zeldzame soorten

te bekijken. Ook is de wijk een geliefd wandelgebied voor

alle Noordwijkers. “Onze missie kent twee pijlers: het behoud

van het open duinlandschap in de wijk en beperking van de

bouwmassa. Voor dat eerste is het van belang dat de doorzichten

in alle richtingen en de natuurlijke fauna en flora

behouden blijven. Dat betekent dat bij mogelijke activiteiten

zoals nieuwbouw of verbouwingen het natuurlijke landschap

behouden blijft of na de ingreep weer hersteld wordt. Er moet

voor gezorgd blijven worden dat de duinen in de tuinen blijven

doorlopen en dat de tuinafscheidingen beperkt van omvang

blijven. Heel belangrijk is dat de bouwmassa’s blijven

passen in het duinlandschap. In 2013 dachten wij met een

convenant geregeld te hebben dat de gemeente niet meer

mee zou werken aan afwijkingen van het bestemmingsplan.

Maar die afspraak is door de gemeente opgezegd naar aanleiding

van de nieuwe Omgevingswet. Het is daarom zaak om

de gemeente en de huidige en toekomstige bewoners te wijzen

op hun verantwoordelijkheden. Verkaveling van huidige

percelen is een reëel gevaar dat kan leiden tot een ongewenst

verlies van duinlandschap. Bij de gemeenteraad hebben wij

een luisterend oor gevonden. Maar ik besef mij dat wij nog

een flinke weg te gaan hebben. De gemeente moet zijn rol

nemen, boven de partijen blijven staan. De bewoners kunnen

het niet alleen, en de gemeente kan het niet alleen. We

kunnen dit alleen samen doen. Naast onze inwoners willen

wij ook hun architecten en hoveniers voor onze zienswijze

winnen. Natuurlijk gaan wij verder met ons overleg met de

gemeente, andere overheden en natuur- en andere belangenorganisaties.

Aan iedereen die er toe doet zullen wij onze

boodschap overbrengen. Want deze zo bijzondere wijk moet

voor Noordwijk behouden blijven. Ook voor toekomstige

generaties bewoners en bezoekers, Noordwijkers en niet-

Noordwijkers.”

TERUG IN DE TIJD

Het ontstaan van de wijk ‘De Zuid’ is 1 op 1 terug te voeren

op de ontwikkeling van badplaats Noordwijk. Die ontwikkeling

komt pas echt op gang als burgemeester Cornelis

Pické in 1882 het initiatief neemt tot oprichting van de

‘Maatschappij Noordwijk tot exploitatie van duingronden’.

Het doel van de maatschappij is om alle duingronden van

de staat rond het toen nog vissersdorp op te kopen en die

in te zetten om de badplaats tot bloei te brengen. De aanschafactie

lukt. Voor het zuidelijk deel, later bekend als

‘De Zuid’ wordt door de maatschappij tuinarchitect Dirk

Wattez ingehuurd om een ontwerp te maken. Zijn al aangelegde

parken kenmerken zich door slingerende paden met

flauwe, langgerekte bochten. Dat wordt ook de blauwdruk

van ‘De Zuid’ die tot de dag van vandaag herkenbaar is. In

het aangedragen plan tekent Wattez een imposant kurhaus,

een laiterie, weiden en wegen die perfect passen bij de

duinpartijen. Het kurhaus komt er niet maar in 1885 wordt

wel, een dan nog klein, Huis ter Duin gebouwd. De aanzet

wordt gegeven voor de bouw van vakantievilla’s in het

duinlandschap. Op een kaart uit 1912 is te zien dat er nog

sprake is van incidentele villabouw. De Boerhaaveweg is

nog een voetpad. De Atjehweg, de Dennenweg, de Javaweg,

de Ligusterweg en de Surinameweg zijn op die kaart nog

niet ingetekend. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

verandert alles in rap tempo. Veel huizen die nu nog te

vinden zijn werden toen gebouwd. Na WO II worden de open

plekken verder bebouwd maar zonder het open duinlandschap

geweld aan te doen. Vakantiehuizen zijn ruim daarvoor

al verruild voor permanente woningen.

Terug kijkend kan vastgesteld worden dat ‘De Zuid’ de eerste

nieuwbouwwijk ooit in Noordwijk aan Zee is geweest.

17


Trainers stomen bedrijven klaar voor Tien van Noordwijk

Hardlopen

is een feest

(ja, ook voor jou!)

Inspirerende verhalen vertellen én

kilometers maken vormen de basis voor het

project TienBuilding. Daarin brengen vier

hardlooptrainers in acht weken hun liefde

voor het hardlopen over op deelnemers van

bedrijven, die in juli gaan meedoen aan de 10

van Noordwijk. Hardlopen moeilijk of zwaar?

Welnee, met de juiste begeleiding wordt het

al snel een feest.

TEKST MARIEKE VOORN

BEELD BURO BINNEN EN PR

V

Tel alles bij elkaar op en ze hebben al

duizenden hardloopkilometers afgelegd.

Paul Barnhoorn bijvoorbeeld, die vijftien

marathons liep, waaronder die in New

York. “Dat klinkt veel, maar dat was verspreid

over 28 jaar. Dan valt het aantal

wel mee.” Ook Rob van Rooijen heeft een

flink aantal marathons achter zijn naam

staan. Hij traint nog steeds vier tot vijf

keer in de week, maar doet het dit jaar

rustig aan. Volgend jaar staat er wellicht

weer een langere wedstrijd op het programma.

Hans Wesseling is na jarenlang

triatlon overgestapt naar de kortere afstanden.

Als middenafstandsloper is hij

onder andere in zijn leeftijdscategorie

Nederlands kampioen op de 1500 meter.

Lieke van Leeuwen gaat juist voor de

langere afstanden. De oprichtster en

trainster van de Noordwijkse Loopgroep

heeft de marathon van Amsterdam al

uitgelopen en traint nu voor de tweede

keer voor de 42,195 km lange wedstrijd

te volbrengen.

18

VLNR: ROB, HANS,

LIEKE EN PAUL

Deze vier hardlopers vormen samen het

team van TienBuilding. TienBuilding is

een project voor bedrijven, die hun medewerkers

in juli mee willen laten doen

aan de 10 van Noordwijk. De vijf of tien

kilometer ongetraind afleggen is dan

geen goed idee. Daar springt TienBuilding

op in, vertelt Paul. “We bieden een

pakket aan bedrijven aan, waarmee ze


coverstory

medewerkers of zakenrelaties een

basis bieden om de 10 van Noordwijk

te lopen.“

Gezonde en gelukkige werknemers

Het idee ontstond vorig jaar, voorafgaand

aan de vijfde editie van het

Noordwijkse hardloopevenement.

Paul: “Mijn drijfveer was -en is- om

mensen wat te vertellen en training te

geven. Ik heb een handvol diploma’s van

de Atletiekunie, maar heb daar nooit wat

meegedaan. Ik had geen tijd, was zelf zes

tot zeven avonden aan het trainen. En

bij een club training geven was niet zo

interessant, omdat ik vaak merkte dat

de lopers niet echt een doel hadden.

Daarentegen verzorgde ik wel al tien

jaar projecten bij grote bedrijven als

PriceWaterhouseCoopers en Nike voor

de marathon en halve marathon. Ik

trainde medewerkers, zodat ze optimaal

voorbereid aan de start stonden.”

Dat laatste past perfect in het plaatje voor

de 10 van Noordwijk. “Welke ondernemer

wil niet dat zijn werknemers zich

fitter voelen en gezond en gelukkig zijn?

Daarnaast is hardlopen ook goed voor

een stukje teambuilding. Dat willen we

allemaal overbrengen met TienBuilding.

Voor ons als trainers is het ook het leuk,

want de deelnemers werken binnen

twee maanden echt toe naar een einddoel.“

Stok achter de deur

TienBuilding gaat in juni van start.

Bedrijven kunnen hun medewerkers een

zeven weken durende workshop hardlopen

aanbieden. Het is een basiscursus

hardlopen, waarbij tijdens de wekelijkse

training de deelnemers tips en uitleg

krijgen. Daarnaast wordt van ze verwacht

dat ze ook zelf trainen om zich

optimaal voor te bereiden. Paul: “Een tot

twee keer in de week lopen is te weinig.

Het systeem in je lichaam protesteert

dan elke keer, want het moet iedere keer

op gang komen. Het is beter om twee

tot drie keer per week te lopen. Een half

uurtje is dan al genoeg. Jouw systeem

en spieren zeggen dan veel sneller: hé,

dit gaat lekker!”.

Vorig jaar deden in totaal veertig mensen

mee. “Die groep was een geweldige mix

van allerlei ondernemers en werknemers.

We hebben ontzettend gelachen.

Tijdens loopscholing, maar ook met

heuveltraining en intervallen. Ze hadden

zoveel plezier. En wij daardoor ook!”

Het was voor de trainers wel even

schakelen. Ze hadden gedacht vooral

werknemers te treffen die al enige loopervaring

hebben. Het doel was in eerste

instantie dan ook dat de deelnemers de

tien kilometer zouden rennen. Tot hun

eigen verrassing deden juist ook mensen

mee die nog geen trainingskilometer in

de benen hadden. “Die zagen het project

IN 2017 VOLGDEN RUIM 40 LOPERS MET

VEEL PLEZIER DE HARDLOOPTRAINING

DENMR

RKN

GÏNPRED

DO NE

HRLO-

VRAE

echt als een stok achter de deur. Dat was

ontzettend mooi.” Het noopte wel tot een

aanpassing: de een rende in juli de tien

kilometer, de ander de vijf kilometer.

Inspiratie door verhalen

Het succes zorgt voor een tweede editie

van TienBuilding. “Na afloop waren veel

bedrijven enthousiast en dus was het

besluit makkelijk om dit jaar nog een

keer door te gaan. Het liefst natuurlijk

met nog meer bedrijven.”

Tijdens de trainingsavonden worden

de deelnemers op niveau ingedeeld.

“We lopen natuurlijk zelf ook mee.

Mensen vinden het leuk om onze verhalen

te horen en raken daardoor geïnspireerd.

En juist dat is nog een drijfveer.

Ze vinden het boeiend om met echte

hardlopers met die tien kilometer bezig

19


paspoort

te zijn. Ze zien ons dan een beetje als

voorbeelden. Dat is ook wel goed trouwens.

Uit onderzoek blijkt dat als je vaker

traint met iemand met een mooi bewegingspatroon,

dat je hersenen dat overnemen.

Dan kun je dus het beste achter

iemand met een mooie loopstijl lopen.”

Geen excuses

Niemand heeft een excuus om niet mee

te doen, vinden de trainers. Hardlopen is

de makkelijkste sport die er is. Je trekt je

schoenen aan, stapt de deur uit en gaat

een rondje lopen. Het kost je maar dertig

tot veertig minuten en dan ben je weer

thuis. Paul: “Je geniet van de buitenlucht,

het hoofd wordt door het lopen even

helemaal leeg en het zorgt voor ontspanning.

Nog een voordeel: na afloop

voel je je nog veel fitter.” Bovendien

heeft Noordwijk een van de mooiste

trainingsgebieden van Nederland.

Hans: “Door de duinen lopen is het mooiste

dat er is”. Paul knikt. “In deze omgeving

sporten is gewoon een feestje”.

Missie

Deelname voor werknemers kost bedrijven

95 euro per persoon. Dat is inclusief

het startgeld voor de Tien van Noordwijk

en deelname aan de Star Balm Strandloop

als voorbereiding. Op de wedstrijddag

zijn de trainers aanwezig voor een

warming-up, is er een lunch en genoeg

sportdrank. Ook gaat 5 euro van dit

bedrag naar de Edwin van der Sar Foundation.

Paul: ”We vinden het fijn om te zien hoeveel

voldoening mensen uit lopen halen.

Je merkt tijdens de cursus al dat ze soms

bevlogen raken. Dan kom je ze later bij

andere wedstrijden tegen. Als ze blijven

hardlopen, dan is onze missie geslaagd.

Hans Wesseling (1961) heeft 34 jaar

ervaring als triatlon atleet, maar richt

zich tegenwoordig op de 800 en 1500

meter. Het levert hem veel succes op:

hij is in zijn leeftijdscategorie Nederlands

kampioen 1500 meter, werd

derde op zowel het NK 800 meter en

op het NK Cross. De 10 van Noordwijk

is perfect voor Hans: “Aangezien ik

meer een middenafstandsloper ben,

richt ik me op de 5 tot 10 kilometer,

en niet meer op het langere werk van

de triatlon.” In het dagelijks leven is

Hans opleider bij Menzies Aviation

op Schiphol.

Rob van Rooijen (1965) is al 28 jaar

actief in de atletiek en loopt nog met

enige regelmaat een marathon. Daarvoor

traint de directeur van Habithuis

makerlaardij en hypotheken tussen de

vier en zes keer per week. Rob is lid

van atletiekvereniging NSL. Trainen

voor een marathon vindt hij heerlijk.

“Zeker in deze omgeving, dat is gewoon

een feestje.” Dit jaar loopt Rob

in mei mee in de Roparun, de jaarlijkse

estafetteloop van ruim 500 kilometer,

waarbij deelnemers in teamverband

van Parijs of Hamburg naar Rotterdam

lopen. Met de Roparun wordt geld

opgehaald voor mensen met kanker.

FOTO: RONALD VAN DER LAAN

Paul Barnhoorn (1956) is gecertificeerd

atletiektrainer/coach en een

zeer ervaren atleet en coach. Hij liep

meerdere internationale marathons

en schreef tijdens die jaren over zijn

belevenissen in meerdere tijdschriften.

Verhalen vertellen doet hij nog steeds

graag. Tijdens TienBuilding wil hij de

deelnemers enthousiasmeren voor de

loopsport door zijn belevenissen en

kennis te delen. Dit jaar is Pauls persoonlijke

doel om halve marathons te

lopen. “Ik wil mijn trainingen zo afstemmen,

dat ik binnen twee tot drie maanden

kan pieken. Dat je dan echt lekker

loopt en dat het voelt alsof alles klopt.”

Lieke van Leeuwen (1986) is beweging-

en ademtherapeut. Ook geeft ze

runningtherapie, waarbij hardlopen

wordt ingezet als therapie om te zorgen

voor minder stress en meer ontspanning.

Lieke heeft dus een passie

voor hardlopen, die ze ook graag overbrengt

op anderen. Na haar verhuizing

naar Noordwijk richtte ze de Noordwijkse

Loopgroep op. “Niets mooiers

dan lopen op het strand en in de duinen.

Toen ik hier kwam wonen, dacht

ik: zo’n loopgroep moet toch aanslaan?”

Dat blijkt, want ondertussen zijn

er tien groepen en vier trainers actief.

20

Ook als bedrijf met

werknemers en/of zakenrelaties

meedoen met TienBuilding?

Voor aanmelding of meer

informatie, neem contact op

met Paul Barnhoorn via

paul10vannoordwijk@ziggo.nl

of bel 06 5496 8566.

Individuele lopers kunnen zich ook

inschrijven voor de 10 van Noordwijk.

Kijk op: www.10vannoordwijk.nl


We

take

care

We take care is een vriendelijke en

open organisatie. Wij hebben een

sterke lokale focus en staan dicht bij

onze cliënten, zorgverleners en sociale

partners. Door inhoudelijke kwaliteit,

efficiënte werkwijze en oplossingsgericht

vermogen te combineren zijn wij een

betrouwbare zorgaanbieder. Door ons

open karakter kiezen wij bewust voor

een begrijpende en heldere manier van

communiceren zodat u begrijpt waar wij

voor staan en weet wat u van ons mag

verwachten: vaste dagen en tijden, vaste

medewerker(s) en één aanspreekpunt.

Ons doel? kwalitatief goede zorg- en

hulpverlening bieden.

Hulp bij het huishouden

Huishoudelijke ondersteuning bieden wij voor iedereen die

moeite heeft om zelfstandig het huishouden te voeren door

bijvoorbeeld ziekte of ouderdom. Onze medewerkers gaan

op basis van een ondersteuningsplan doelgericht te werk.

De ondersteuning kan bestaan uit stof afnemen, afwassen,

stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het

doen van de was en het opmaken en verschonen van

bedden.

Hulp bij het huishouden kan op particuliere basis worden

geleverd en vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke

Ondersteuning).

*Hulp bij het huishouden is ook mogelijk voor

mantelzorgers via de zorgpauze (Mantelzorgpas)

Begeleiding

Zorg door er te zijn! Op die manier biedt We take care

individuele begeleiding.

De begeleiding kan variëren van gezelschap houden, samen

boodschappen halen, Aanwezigheid dag en/of nacht, klusjes

doen of samen op pad gaan. Deze vorm van begeleiding kan

een uitkomst zijn voor senioren die niet meer zelfstandig iets

ondernemen door bijvoorbeeld ouderdom of dementie.

Particuliere begeleiding is mogelijk op particuliere basis.

Aanvragen

Voor het aanvragen van Hulp bij het

huishouden via de WMO kunt u terecht

bij het lokaal loket Noordwijk. Voor

particuliere aanvragen kunt u direct

met ons contact opnemen. Wij

maken graag een vrijblijvende

afspraak.

contact

Tel. 06 40 76 30 15

Email: info@we-takecare.nl

Website: www.we-takecare.nl

wetakecare

21


Noordwijkse Woningstichting

DE MEEUWEN VLIEGEN OP, ALS

PETER ROOS HUN POTENTIËLE

NESTELPLEKKEN INSPECTEERT.

NWS: diervriendelijk optreden tegen vogeloverlast

Onrust in de kraamkamer van de meeuw

22

De klim naar het dak van seniorencomplex

De Eendracht in Noordwijk blijft niet

onopgemerkt. Met veel gekrijs geeft een

groep meeuwen aan dat ze geen prijs stelt op

onverwacht bezoek. Het tovert een glimlach

op het gezicht van Peter Roos van D&P

Gevelonderhoud uit Rijswijk, ook befaamd om

zijn vogelweringssystemen. “Zo’n welkom ben

ik wel gewend.”

TEKST EN BEELD NWS

D&P is ingeschakeld door de Noordwijkse Woningstichting om

het dak van De Eendracht aan de De la Bassecour Caanstraat

minder aantrekkelijk te maken als broedplaats voor meeuwen.

Want zoals het er nu bij ligt, constateert Roos, is het de perfecte

kraamkamer. “Een plat dak met grind en een mooie opstaande

rand, zodat de rondscharrelende jongen niet direct naar beneden

kukelen.” Onder de rand van de glazen punt van het atrium

dat in het midden van het dak oprijst, kunnen de nesten bovendien

droog en beschut worden gebouwd. “Ook ideaal”, zegt

Roos, die met zijn vriendelijke uitstraling niks weg heeft van een

vogelverschrikker.

Als meeuwen eenmaal een dak hebben uitgekozen om hun

kroost groot te brengen, wordt dit gezien als ingenomen territorium.

De kans is groot dat diezelfde meeuw steeds naar deze

plek terugkeert en datzelfde geldt voor hun jongen. Indringers

worden niet geduld: wie het nestelgebied betreedt, kan rekenen

op een agressieve ontvangst. Zeker wanneer er jongen zijn,

kunnen meeuwen schel krijsend duikvluchten uitvoeren om

indringers te verjagen.


Broedseizoen

De vos heeft de meeuw uit het duingebied naar het dorp gedreven.

De karakteristieke vogel hoort ook bij een kustgemeente,

maar op sommige plekken wil je ze toch liever niet hebben,

zegt Meine de Lange, coördinator Vastgoed van de Noordwijkse

Woningstichting. “Wij hebben ook te maken met huurders,

die bij ons klagen over de overlast. In het broedseizoen begint

het gekrijs vaak al om vier in de ochtend. En het agressieve

gedrag van een grote kolonie kan ronduit angstaanjagend zijn.”

Een dak helemaal meeuwenvrij maken, lukt niet. Maar bij De

Eendracht mag het allemaal wel wat minder aantrekkelijk. Peter

Roos wil in elk geval de ideale kraamkamers onder de dakrand

van het atrium onbereikbaar maken voor de broedende stelletjes.

Met een meetlint en grote passen markeert hij het gebied

dat moet worden afgezet. De NWS neemt het op zich om

andere aantrekkelijke beschutte plekjes – zoals op en rond de

technische installaties die op het dak staan – voor de vogels af

te sluiten.

“Februari en maart zijn de beste maanden om deze maatregelen

te treffen”, legt Roos uit. “Momenteel zijn ze zich aan het

oriënteren op goede plekken. In mei/juni beginnen ze dan te

nestelen en vaak doen ze na de zomer ook nog aan een tweede

leg.”

Obstakels

Er zijn allerlei methoden om vogels te weren van plekken

waar je ze niet wilt hebben, maar D&P is van mening dat het

aanbrengen van weer- en windbestendige obstakels het best

werkt. “Een valkenier sorteert alleen effect als hij langere tijd

achter elkaar aanwezig is. En zodra zijn contract afloopt,

komen de meeuwen gewoon weer terug.” Meeuwen zijn

bovendien slimme dieren. “Van geluid- of lasersystemen

schrikken ze maar één keer.”

Het aanbrengen van obstakels is vaak maatwerk. “Als ik een

situatie heb opgemeten, wil ik graag ook bij de uitvoering

aanwezig zijn”, zegt Roos. “Dan weet ik zeker dat het wordt

zoals ik het heb bedoeld.” De systemen die hij laat aanbrengen

vormen een diervriendelijke barrière, vogels kunnen zich er niet

aan bezeren. De vogelwering mag ook geen afbreuk doen aan

de uitstraling van het gebouw of de woning.

DUIVENPOEP EN

MUSSENVIDES

De meeuw is niet de enige vogel die de

Noordwijkse Woningstichting wel eens hoofdbrekens

bezorgt. Ook de duif kan, in meerdere opzichten, een lastpak

zijn. Bij de eengezinswoningen in de wijk Boerenburg zijn de

afgelopen maanden daklijsten aangepast, om de plekken

minder aantrekkelijk te maken voor de broedende vogels.

De overlast die bewoners van de vogels ervaren varieert.

Soms is het het ‘sloopgedrag’ van bepaalde soorten, veel

vaker zijn het de uitwerpselen (tot wel tien kilo per vogel per

jaar, meldt D&P) waardoor daken, muren en tegels worden

besmeurd. De vogelnesten zelf kunnen ook weer ongedierte

aantrekken.

Is de NWS dan alleen maar bezig om vogels te weren?

Nee, dat niet. Op plekken waar het geen kwaad kan, bieden

we ze als sociale volkshuisvester ook een gerieflijk onderdak.

Zo worden er in bepaalde complexen op advies van de

Vogelbescherming nestkastjes voor zwaluwen of

zogenaamde ‘mussenvides’ geplaatst. Dat zijn, simpel

gezegd, prefab nestkasten die over de hele breedte van

het dak kunnen worden aangebracht.

Bij de woningen aan de Egmonderstraat, bijvoorbeeld,

kun je zien dat het werkt.

Meeuwen, duiven en kauwen zijn de soorten die D&P het

meeste werk bezorgen. Roos: “Maar in Den Haag had ik ook

een keer een specht, die de muur van een zorgcomplex

had ontdekt. Hij pikte gaten in het granol, om daarna het

isolatiemateriaal eruit te slopen. Die gaten werden daarna

door andere vogels gebruikt om in te nestelen. Hij was in

feite de bouwer. Het leek wel of hij in opdracht werkte.”

VASTGOEDCOÖRDINATOR MEINE DE

LANGE VAN DE NWS (LINKS) NEEMT

MET PETER ROOS DE MATEN VOOR

HET VOGELWERINGSYSTEEM OP.

ARGWAAN BIJ DE VASTE BEZOEKERS

VAN HET DAK VAN DE EENDRACHT.

OPEN DAKLIJSTEN VORMEN EEN IDEALE

BROEDPLAATS VOOR DUIVEN.

23


‘Ik heb vaak genoeg m’n gitaar

aan de wilgen willen hangen’

24

Zowel muzikant als luisteraar vindt troost in muziek, nog altijd

één van de beste medicijnen tegen eenzaamheid, liefdesverdriet,

rouw en nog veel meer. Bluesgitarist Jacob Jan van Duijn (34)

heeft plezier in z’n gitaarwerk, maar er is wel een keerzijde.

‘Voor mij is m’n spel nooit goed genoeg, nooit!’

.

TEKST FRANS VAN DUIJN BEELD BURO BINNEN

.

Hoe is het begonnen tussen jou en

de gitaar?

‘Mijn moeder vond dat ik te weinig

deed als tienjarig ventje en wees me

op gitaarlessen in JOIN, de voormalige

Noordwijkse jeugdclub. Er was thuis een

Westerngitaar beschikbaar, want mijn

oudere broer z’n muzikale ambities waren

gestrand. Met die gitaar, eigenlijk

veel te groot voor mij, begon ik groepslessen

in JOIN te volgen, wat aanvankelijk

geen succes was. Er zaten namelijk

louter volwassenen in de groep, waardoor

ik me een buitenbeentje voelde.

Bovendien vond ik de muziek niet leuk.

Het tweede seizoen sloot zich echter een

jonge gast aan, Tom Verveld. Hij was een

paar jaar ouder dan ik en bracht hardrock

mee: Guns and Roses, Metallica, dat

werk. Hierdoor raakte ik alsnog gemotiveerd

en met een elektrische gitaar ben

ik volop in de hardrock gedoken.’

En na JOIN?

‘Op een gegeven moment was de

muziekles in JOIN voorbij. Een poosje

heb ik geen les meer gevolgd, totdat

Herman, mijn oudere broer, me belde

en zei: misschien is het leuk om les te

nemen bij je neef Dirk. Ik kende die Dirk

van Duijn helemaal niet. Hij bleek thuis

les te geven en als gastje van vijftien

kwam ik toen voor het eerst in aanraking

met Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan,

bluesgitaristen. Ik vond het helemaal

te gek en ik kreeg het gevoel dat

er een cirkel werd gesloten: als kleine

jongen luisterde ik graag naar cd’s van

mijn vader, BB King, Muddy Waters, dat

soort gasten. Mijn vader kreeg die bluesy

cd’s van mijn moeder op z’n verjaardag,

maar volgens mij luisterde hij er nooit

naar! Maar ik dus wel. En zo viel het

allemaal op z’n plek.’

Toen kwamen de eerste bandjes,

toch?

‘Het is met Jan Aandewiel begonnen,

nog steeds een van mijn beste maatjes.

Inmiddels heeft hij een muziekwinkel

in de Keyserswey, de Music All In. Ik zat

bij hem in de brugklas en samen met

andere vrienden maakten we muziek in

de garage bij hem thuis. Eigenlijk was het

gewoon lekker herrie maken, want we

konden er nog niet veel van. We begonnen

een coverbandje met de schitterende

naam Who Cares. Volgens mij hebben

we slechts één optreden gedaan, in The

Champ was dat. Later zijn we Infamous

begonnen, waarmee we

vooral harde muziek in allerlei jongerencentra

in de streek maakten. Als bluesfan

was ik een beetje verdwaald in die ‘metal’,

maar mijn leeftijdgenoten hielden niet

van de Blues. Meer serieuze bandjes had

ik niet, totdat ik in 2006 Big Blind begon.’

Met Big Blind werden jij en de

andere bandleden professionele

bluesmuzikanten. Een contract bij

Cool Buzz Records, twee cd’s, optredens

bij Radio 3 FM en Raymann Is

Laat. Dat gaf je vast een goed gevoel.

‘Ja, met ons vieren konden we de wereld

aan. Ik zal de jongens even bij naam

noemen: Dirk van Duijn op basgitaar,

Niels Duindam op drums en Wesley

Werkhoven met zang en bluesharp.

Ikzelf was ondertussen afgestudeerd aan

de Rockacademie in Tilburg, dus nu was

ik officieel beroepsmuzikant, wat ook wel

een soort druk gaf. Ineens móét je, want

het is je werk en ben je dan wel goed

genoeg? Voor mij is dat altijd een gevecht

gebleven, want ik ben niet gauw tevreden

en zeker niet over mijn gitaarspel. Ik zou

vele niveaus verder willen zijn dan ik nu

ben. Maar ja, misschien ben ik wel niet

talentvol genoeg of misschien heb ik er

niet hard genoeg voor gestudeerd, ik

weet het niet. Het blijft altijd een ding

voor mij: voor mij is m’n spel nooit goed

genoeg, nooit! Ach, ik heb vaak genoeg

mijn gitaar aan de wilgen willen hangen.’

Is dat jouw blues?

‘Pfff, na een optreden, waarbij ik voor

mezelf niet goed genoeg presteerde, kon

ik dagenlang doodziek zijn. Dan wilde

ik ook nooit meer een podium op. Ja,

ik ontwikkelde een soort podiumangst.

Nu gaat het gelukkig een stuk beter, maar

nog steeds zijn er optredens waarbij ik

voor mijn gevoel niet goed genoeg presteer.

Nou, dan moet je na afloop bij me

uit de buurt blijven! (lacht). Maar over een

hoop dingen ben ik wel tevreden, hoor.

Het is leuk dat we bij een mooi label cd’s

hebben uitgebracht en op leuke festivals

hebben mogen spelen. Daar ben ik dankbaar

voor, maar ik ben er niet trots op of

zo. Dat vind ik moeilijk om te zeggen.’

Zegt de man die zelfs met z’n

tanden gitaar kan spelen, net als

Jimi Hendrix! Ik zag het zelf op

televisie bij De Week van Filemon.

‘Tja, hoe ze aan mij kwamen, geen flauw

idee! Nee, het is zeker niet makkelijk en

ik had het ook nooit eerder gedaan, maar

ik dacht: gewoon doen, lachen! Ik ging

oefenen op het Amerikaanse volkslied,

want dat lied heeft de legendarische

Hendrix dus met z’n tanden gespeeld.

Afijn, ik kreeg het onder de brandende

tv-lampen voor elkaar, maar ik denk

niet dat ik het ooit nóg een keer ga doen.

Het voelt niet fijn aan je tanden.’


mijn passie

In 2010 hield Big Blind op te bestaan.

Met de nieuwe band, The Dynamite

Blues Band, hadden jullie een optreden

bij De Wereld Draait Door.

Vlak voor dat optreden kreeg je een

blessure aan je hand.

‘Ja, een dag voor dat tv-optreden sneed

ik met een stanleymes zowat mijn vingertop

eraf bij het snijden van een tapijt.

Heel lullig. Het was echt geen pretje en

ik bloedde als een rund. Het eerste wat ik

schreeuwde was: ‘De Wereld Draait Door

morgen!’ Ik zag al gebeuren dat we af

moesten zeggen. Zeker, ik wist meteen

dat het niks zou worden. Daarom heb ik

Dusty Ciggaar, een bevriende gitarist,

gevraagd om in het nummer voorafgaand

aan de uitzending te spelen.

Daar zaten vrij complexe solo’s in. In het

befaamde ‘minuutje’ heb ik zelf nog wel

een solo met drie vingers gedaan. Ach,

dat ging redelijk.’

Een beroepsgitarist die tapijt gaat

snijden. Onverantwoord!

‘Jawel, maar het was voor een goed doel.

We waren bezig met de verbouwing van

House of Music in Katwijk, waar ik gitaarles

geef en waarvan ik deels eigenaar

ben. In 2011 hebben we deze muziekschool

opgericht. En naast docent ben ik

dus gitarist in The Dynamite Blues Band,

die ook alweer bijna vijf jaar bestaat. We

hebben inmiddels onder meer op de

Azoren én op het Zwarte Cross Festival

in Lichtenvoorde gespeeld. Onze bezetting

is hetzelfde als bij Big Blind op de

bassist na. Dat is nu Renzo van Leeuwen.

En Jan Aandewiel is tweede drummer.’

Jullie credo is ‘rock the blues’. En dan

helemaal naar de Azoren. Eenzaam

zeker?

‘Ha, we hebben geen enkel nummer

over eenzaamheid! Ik kan me echter

goed voorstellen dat je op lange tournees,

die wij niet hebben, eenzaam kunt

zijn in hotels en zo. Als jonge gast sta je

daar niet zo bij stil, maar nu ik als dertiger

met mijn vriendin Bibi sinds 25 februari

vorig jaar een kleine heb, Buddy,

begrijp ik dat only the lonely gevoel een

stuk beter.

25


Dementie

TIP

Boek “Laat je hersenen

niet zitten” van Erik Scherder

Boek “Ma” van Hugo Borst

Film “Still Alice” met Julianne Moore

Film “Het doet zo zeer”

van Heleen van Rooijen

Iets vergeten? Ja, dat doen we allemaal wel eens. Naar de supermarkt gaan om een pak melk te halen en

met van alles terugkomen, behàlve die melk. Je plotseling herinneren dat het gísteren de verjaardag was van

een goede vriend. Altijd weer je IBAN nummer moeten opzoeken omdat je het maar niet kunt onthouden.

Herkenbare situaties, toch? Je hebt het druk, te veel aan je hoofd, je bent moe, je zit niet zo lekker in je vel…

Het zijn allemaal oorzaken voor het gevoel dat je een geheugen hebt als een zeef. Kan gebeuren, niets

aan de hand. Maar soms kan het zo zijn dat jij zelf of je omgeving opmerkt dat je de laatste tijd wel érg veel

vergeet. Vooral als je wat ouder bent, kun je je dan ongerust gaan maken. “Ik zal toch niet dement worden…?”

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND, HUISARTS

26

Wat is nou eigenlijk dementie?

Dementie is meer dan zomaar vergeetachtigheid. Bij dementie

treedt de vergeetachtigheid veel vaker op, in allerlei situaties:

vergeten wat iemand net heeft verteld of wat er gisteren

is gebeurd. Of kennissen op straat niet meer herkennen. Of

niets nieuws meer kunnen leren, zoals het bedienen van een

nieuwe televisie of wasmachine. Daarnaast kan het zo zijn dat

je vaak niet meer op een woord kan komen, dat het bereiden

van een warme maaltijd niet goed meer lukt of dat je vaak

dingen kwijt bent (en dan soms denkt dat iemand spullen

van je wegneemt). Er kunnen ook lichamelijke verschijnselen

optreden zoals afvallen of slechter lopen. De stemming kan

somber of angstig worden, je verliest je interesse in dingen.

Daardoor is het ook moeilijker om sociale contacten te

onderhouden.

Dementie is een verzamelnaam

Dementie kan verschillende oorzaken hebben. De meest

bekende en meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer.

Bij iemand met de ziekte van Alzheimer zijn er in de hersenen

eiwitophopingen ontstaan, die de verbindingen tussen de

hersencellen beschadigen. De precieze oorzaak van die eiwit

‘plaques’ is niet bekend. Een andere bekende vorm is de

vasculaire dementie. Door hart- en vaatziekten worden de

bloedvaatjes in de hersenen ook aangetast, waardoor vaak

ongemerkt meerdere kleine beroertes optreden. Die geven

beschadigingen, waardoor bepaalde delen van de hersenen

niet goed meer functioneren. Dat uit zich niet zozeer in verlammingen,

maar wel in klachten van dementie. Overigens is

het zo dat veel mensen verschijnselen van zowel de ziekte

van Alzheimer als vasculaire dementie hebben.

Wat kun je doen om dementie te voorkomen of te

behandelen?

Dementie is een aandoening die helaas niet echt te behandelen

is. Als de hersenschade eenmaal is ontstaan, kan die niet

meer ongedaan gemaakt worden. Omdat de oorzaak van

de ziekte van Alzheimer nog niet bekend is, is het ook niet

mogelijk om de ziekte te voorkómen. Dat is anders bij de

vasculaire dementie. Hoe minder je last hebt van hoge bloeddruk,

een hoog cholesterol of suikerziekte, hoe kleiner te kans

op het ontstaan van vasculaire dementie. Dat betekent dus:

regelmatige controles bij de huisartsenpraktijk en de voorgeschreven

pillen innemen. Maar vooral betekent dat: gezond

leven! Niet roken, veel bewegen, gezond eten. En dingen

doen die het brein prikkelen: een cursus volgen, puzzelen,

meedoen aan quizprogramma’s op tv, naar een concert of

museum gaan, familie en vrienden bezoeken en ontvangen

etc. Actief blijven dus.

Als er sprake is van dementie…

…wie kunnen er dan allemaal helpen? In Noordwijk zijn er veel

zorgprofessionals die de patiënt met dementie, maar zeker

óók diens naasten, ondersteuning kunnen bieden. Heel belangrijk

daarbij is samenwerking: door veel overleg met elkaar

èn met de patiënt en diens familie kan zo veel mogelijk zorg

op maat geleverd worden. Gelukkig hebben we dat in Noordwijk

best goed voor elkaar!


Samenwerkende zorgverleners

De huisarts

U gaat naar de huisarts als u of uw familie zich zorgen maakt

over uw geheugen. De huisarts zal allerlei vragen stellen over

uw klachten, maar ook praten over uw zorgen of angst. De

bloeddruk wordt gemeten en wordt een bloedonderzoek

gedaan om te kijken hoe het is met uw bloedsuiker, cholesterol,

nierfunctie, schildklier, ijzergehalte en vitamines. Voor

een geheugentest zal de huisarts u doorgaans een afspraak

laten maken bij de praktijkondersteuner. De huisarts kan u ook

verwijzen naar de speciale geheugenpolikliniek in het ziekenhuis.

In sommige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van

depressie, onrust of gedragsproblemen, verwijst de huisarts

naar de specialist ouderengeneeskunde van een instelling

voor geestelijke gezondheidszorg (Rivierduinen). In enkele

huisartspraktijken is eens in de drie weken een specialist ouderengeneeskunde

aanwezig. Die adviseert huisarts en praktijkondersteuner

over bepaalde patiënten en legt zo nodig

ook een huisbezoek af. En ja, het is geen gemakkelijk gespreksonderwerp,

maar toch is het belangrijk om met uw huisarts

te praten over de vooruitzichten van uw ziekte en uw wensen

of ideeën omtrent het levenseinde.

De praktijkondersteuner

In veel huisartspraktijken is een praktijkondersteuner voor

GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en/of een praktijkondersteuner

Kwetsbare ouderen aanwezig. De praktijkondersteuner

zal één of meerdere tests bij u afnemen om er achter te

komen hoe het met uw geheugen gesteld is. Soms wordt er

ook een test gedaan om te kijken of misschien angst of depressie

een rol spelen bij de vergeetachtigheid. Als dat zo is,

kunnen medicijnen helpen. Daarnaast zal de praktijkondersteuner,

samen met u en uw familie, nagaan in hoeverre uw

klachten problemen opleveren in het dagelijks leven. Dan kan

bijvoorbeeld de thuiszorg, de wijkverpleegkundige, de diëtiste

of de fysiotherapeut worden ingeschakeld. De zorg voor een

dementerende patiënt kan voor familie of buren wel eens

erg zwaar zijn. De POH GGZ kan de –dreigend- overbelaste

mantelzorger ondersteunen.

De thuiszorg

Heel belangrijk in de zorg voor patiënten met dementie zijn

de wijkverpleegkundigen. Naast de dagelijkse verzorging hebben

zij ook een belangrijke signalerende taak: loopt het allemaal

thuis nog een beetje naar wens? Zijn er aanpassingen

nodig in de woning, blijft het gewicht op peil, zijn er wondjes?

Hoe is het met de mantelzorg: zijn kinderen of buren in de

g e l e g e n h e i d h u l p t e b i e d e n e n k u n n e n d i e h e t n o g w e l a a n?

Als de diagnose dementie gesteld is, krijgt elke patiënt een

zogenaamde “casemanager”, dat is een gespecialiseerde

wijkverpleegkundige die het aanspreekpunt is voor patiënt

en mantelzorgers. Hij of zij helpt oplossingen te vinden

voor lastige problemen en situaties. Zo kan de casemanager

bijvoorbeeld dagopvang of dagbehandeling regelen, of – als

het thuis echt niet meer gaat – een permanente opname in

een instelling voor psychogeriatrie.

De diëtist

De diëtist adviseert over een gezonde voeding. Want als

bloedsuiker, cholesterol, bloeddruk en gewicht goed zijn,

helpt dat om hart- en vaatziekten en daarmee vasculaire dementie

zo veel mogelijk te voorkomen. Ook als er eenmaal

dementie is vastgesteld is een goede voeding van belang,

zeker als iemand niet meer voor de eigen maaltijd kan zorgen

of geen trek heeft en daardoor afvalt. Sámen eten kan dan

overigens heel goed helpen!

Samenwerkingsverband

Noordwijk-Binnen is:

Huisartsenpraktijken:

Irisplein, Vinkeveld

Noordwijkse apotheken

Fysiotherapiepraktijken:

Paramedisch Centrum

Noordwijk en Vinkeveld

Diëtistenpraktijk:

Barbara van Eeden

Psychologen:

L. Debicki en Merel Hovestad

www.svn-b.nl

Samenwerkingsverband

Wantveld is:

Gezondheidscentrum Wantveld:

Huisartsenpraktijk Wantveld

Fysiotherapie Wantveld

Diëtisten praktijk Wantveld

Psychologen PEP Junior en

PEP Wantveld

Noordwijkse apotheken

www.wantveld.nl

De fysiotherapeut

Vaak gaan mensen met dementie minder en slechter bewegen.

De fysiotherapeut kan helpen met oefeningen om de

conditie van de spieren op peil te houden of te verbeteren.

Sterkere spieren en een goede balans verminderen de kans op

valpartijen. Want als je valt ben je al gauw letterlijk ‘verder van

huis’. De fysiotherapeut kijkt ook of er aanpassingen in huis

nodig zijn, of de schoenen stevig genoeg zijn en of de rollator

goed is afgesteld.

De apotheek

De medewerkers van de apotheek merken soms aan de balie

of aan de telefoon dat iemand met geheugenklachten meer

moeite krijgt met het juiste gebruik van de medicijnen. Sommige

mensen moeten erg veel pillen slikken en dan ook nog

op allerlei verschillende tijdstippen. Soms zien de pillen er

ineens anders uit omdat ze van een andere fabrikant komen.

Best ingewikkeld allemaal. De apotheek kan de patiënt (én de

mantelzorgers en thuiszorg) helpen door de medicijnen in

een tweewekelijkse medicatierol te leveren (de “baxter”).

Daarnaast houden de apothekers in de gaten welke mensen

medicijnen gebruiken die verwardheid of vergeetachtigheid in

de hand werken. Met de huisartsen zijn afspraken gemaakt

om dan een vervangend middel voor te schrijven.

De psycholoog

Als er bij beginnende of milde dementie sprake is van angst

of depressie, of als er onverwerkte gebeurtenissen uit het

verleden naar boven komen, dan kan de psycholoog door

gesprekken en adviezen proberen weer meer controle te

krijgen.

TIP voor

mantelzorgers

www.welzijnnoordwijk/diensten/

mantelzorgondersteuning

www.mantelzorgpasnoordwijk.nl

Aanbevolen

websites:

www.geheugentest.nl

www.thuisarts.nl

www.dementie.nl

27


Grand Hotel Huis ter Duin

GOED omgaan met dementie:

Geruststellen, Oogcontact maken,

Even meedenken en Dankjewel

28

In Grand Hotel Huis ter Duin was 22 februari de

aftrap voor een ‘Dementievriendelijk Noordwijk’.

Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig

om te horen wat precies gedaan moet worden

om als gemeente het predicaat te krijgen om

dementievriendelijk te zijn. Want er is actie nodig:

dementie dreigt volksziekte nummer één te

worden. Een treurige eerste plaats, met landelijk

naar schatting 270.000 patiënten. Over tien jaar is

dit aantal verdubbeld. Eén op de vijf mensen krijgt

(een vorm van) dementie. Bij vrouwen is de kans

nog groter: één op de drie.

TEKST CAROLINE SPAANS

BEELD SAMENDEMENTIEVRIENDELIJK.NL

Stephan Stokkermans, Managing Director Grand Hotel

ter Duin: “Wij vinden het belangrijk om actief te zijn en onze

betrokkenheid te tonen in het maatschappelijk domein; het

beleid op het gebied van onder meer zorg en welzijn. Hierin

valt ook een dementievriendelijke organisatie. Als hotel willen

wij voorop lopen in het bewust zijn van de maatschappij over

mensen met dementie. In samenwerking met Roderik Reinstra

hebben we besloten om mee te werken aan cursussen voor

onze medewerkers. We lanceren 28 maart het landelijke

initiatief: Samen dementievriendelijk in de horeca.”

Het project ‘Samen dementievriendelijk in de horeca’ wordt

getrokken door Roderik Reinstra, relatiemanager bedrijven

& gemeenten van de organisatie Samen Dementievriendelijk.

De voormalig hockey hoofdklasse-speler Reinstra groeide op

in Zeewolde, maar is een goede bekende van Huis ter Duin:

zijn ouders hebben er elkaar leren kennen op de werkvloer.

Zijn vader was chef-patissier en zijn moeder trad hier eind

jaren ’60 vaak op als zangeres. Reinstra’s latere salescarrière

stopte tijdelijk, toen hij mantelzorger werd voor zijn moeder:

“In die periode startte deze campagne en zocht de organisatie

iemand voor bedrijven en daar ben ik inmiddels bijna fulltime


Op dementie heerst

vaak een taboe,

waardoor een diagnose

soms laat wordt gesteld

mee bezig. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk

initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie

PGGM en het ministerie van VWS”, ligt Reinstra toe.

Y

“Het is een landelijk vijfjarig programma en is gericht op het

vergroten van kennis en vaardigheden in de hele samenleving

in het herkennen en omgaan van mensen met dementie. Wij

richten ons op twee pijlers: algemeen publiek en gemeente

en bedrijven. En dan bedrijven waarbij medewerkers direct

‘klantcontact’ hebben, zoals bijvoorbeeld in de horeca. Maar

dat geldt ook voor de supermarkt op de hoek en in het openbaar

vervoer. De achterliggende gedachte daarbij is: iemand

met dementie wil zo lang mogelijk op een goede manier deel

uitmaken van de samenleving.”

Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar, waarvan zes

jaar thuis. Het is vaak niet zo dat zij niets meer kunnen; zeker

in de beginfase is dat niet het geval. Stokkermans: “Ze hebben

alleen wat extra hulp nodig. In samenwerking met Roderik

willen wij helpen door onze medewerkers training te geven.”

Reinstra: “Wij bieden ook gratis online trainingen. Deze duren

15 minuten en zijn branche-gerelateerd: in de winkel, in de

taxi, in de thuiszorg en nog veel meer. Samen dementievriendelijk

in de horeca ontbrak nog en deze wordt dus, zoals

Stephan al zei, 28 maart gepresenteerd in Huis ter Duin.”

Stokkermans: “Al onze medewerkers, van kelner tot kok, actief

zowel voor- als achter de schermen, krijgen trainingsvideo’s

te zien. En het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten: de informatie

die je krijgt, kan ook heel nuttig zijn voor thuis, omdat

zoveel mensen ook helaas in hun privésituatie worden geconfronteerd

met dementie. Naast de video’s is er voor

iedereen ook de meer algemene instructie die op de website

samendementievriendelijk.nl staat. Alle medewerkers zijn binnenkort

getraind hoe om te gaan met gasten met dementie.

Wij lopen hiermee voorop in het bewustzijn van dementie in

de maatschappij.”

Voor de groep senioren-gasten, wil je ook dat zij een fijne

tijd hebben. Niet alleen als individu, maar juist ook als ze als

familie bij ons verblijven. Dat de kinderen weten dat ze hier

ook welkom zijn met bijvoorbeeld een dementerende ouder.

Want: in ons hotel weet ons personeel hoe ze daarmee om

moet gaan. En dat geldt niet alleen voor onze buitenlandse

gasten, of de gasten uit Zuid-Limburg, maar ook voor de

mensen uit Noordwijk die hier van de lounge of (een van de)

restaurants gebruik willen maken. Zeker bij dementie in het

beginstadium, is het zo belangrijk dat je met elkaar nog leuke

en gezellige activiteiten kan ondernemen. En hoe fijn is het

dan niet, dat daar dan vanuit de plek waar je verblijft, ook

begrip is en er niet raar gekeken wordt.”

MENSEN MET DEMENTIE (NAAR SCHATTING):

Nederland: nu 270.000, 310.000 (2020), 550.000 (2040)

Zuid-Holland: nu 56.000, 63.000 (2020), 110.000 (2040)

Noordwijk/Noordwijkerhout: nu 720, 910 (2020), 1.830 (2040)

Van het huidige landelijke aantal is 12.000 mensen jonger dan

65 jaar. Hiervan woont ruim 70.000 in verpleeg- of

verzorgingshuizen en heeft ruim 100.000 mensen nog

geen diagnose.

Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.

Erkenning duurt echter lang. Gemiddeld duurt het 14 maanden

voordat de diagnose wordt gesteld. Bij jonge mensen duurt

dit gemiddeld meer dan vier jaar. De zeven belangrijkste

beïnvloedbare risicofactoren van dementie zijn: lage mentale

activiteit (tijdens het leven weinig uitdagingen in werk, hobby,

sociale activiteiten en opleiding), roken, weinig bewegen,

depressie, hoge bloeddruk (vanaf middelbare leeftijd),

diabetes en sterk overgewicht (vanaf middelbare leeftijd).

Bron: Alzheimer Nederland

Reinstra: “Situaties in een hotel of in een restaurant zijn weer

even net iets anders dan in een supermarkt. Het verontrustend

aantal groeiende cijfers, laat zien dat het in elke omgeving

kan voorkomen. Het is zó belangrijk dat je daar goed mee

omgaat. Schaamte is ook zoiets. Op dementie heerst vaak een

taboe. Waardoor een diagnose soms laat wordt gesteld. Het

bespreekbaar maken is een van onze speerpunten. Een stukje

vriendelijkheid is daarin ook zo belangrijk. We hebben daarin

een ezelsbruggetje bedacht met het woord GOED: Geruststellen,

Oogcontact maken, Even meedenken en Dankjewel.

Stokkermans: “Wij willen een eigentijds hotel zijn, en daarnaast

wél een hotel dat voor alle generaties geschikt is.

Met de huidige levensstandaard hebben we al te maken

met vier generaties: kind, ouder, groot- én overgrootouder.

29


Enlitrn o na ntepronikcnat

Meer achtzaamheid

in de samenleving nodig

Eenzaamheid is een gevoel dat je hebt

als je ervaart dat mensen uit jouw naaste

omgeving er niet (meer) voor je zijn.

Je geen oprechte aandacht geven. Je

voelt je niet gehoord en niet gekend.

Het is van alle leeftijden en kent vele

oorzaken, zoals overlijden van een partner,

echtscheiding of werkloosheid. “Het taboe

op eenzaamheid is groot. Mensen voelen

het als falen. Ze willen niet klagen of zielig

doen, want dan krijgen ze helemaal geen

positieve aandacht meer. De kans op een

negatieve spiraal is groot”, vertelt Mirjam

Paap. Drie jaar geleden richtte zij samen

met vriendin en compagnon Fleur van den

Horn de stichting Achtzaam op. “Wist je

dat 1 op de 3 mensen in Nederland tijdelijk

of langdurig eenzaam is? Dat vinden wij

verschrikkelijk. Met onze stichting willen

wij meer achtzaamheid in de samenleving

brengen. Want samen kunnen we het

verschil maken en de eenzaamheid

doorbreken. Eenzaamheid is van iedereen,

maar achtzaamheid ook!”

TEKST MAY-LISA DE LAAT

BEELD BURO BINNEN

30


achtzaam

Week voor Achtzaamheid

Stichting Achtzaam werkt inmiddels met een team van 5 vrijwilligers

aan het terugdringen van de eenzaamheid in het hele

land. Sociale winst behalen noemen zij dat. Bijvoorbeeld door

het bespreekbaar maken van eenzaamheid, door gemeenten te

motiveren eenzaamheid in hun gemeente aan te pakken en

door het creëren van een netwerk van ambassadeurs en vrijwilligers

met dezelfde doelstelling. Regelmatig publiceert Achtzaam

artikelen op de website om te delen. In de afgelopen drie

jaar wisten steeds meer samenwerkingspartners en individuele

mensen in de regio, maar ook daarbuiten de stichting te vinden.

Ook helpt Achtzaam andere partijen mee om mooie ontmoetingen

te organiseren, onder meer tijdens de Week voor

Achtzaamheid. Die is heel bewust gepland in de periode vlak

voor de (voor kwetsbare ouderen vaak stille) zomerweken.

“Vrijwilligers bezoeken samen met kinderen van een lokale

school of kinderopvang, de ouderen in een verzorgingshuis.

Met geknutselde cadeautjes en lokaal gesponsorde lekkernijen

bezorgen ze kwetsbare ouderen een moment van oprechte

aandacht. Die ervaren daardoor dat ze niet vergeten worden.

En dat is voor eenzame mensen een ervaring waar ze vaak

nog lang met veel plezier aan terugdenken.”

Eenzaamheid maakt ziek

De laatste jaren is er meer aandacht voor eenzaamheid en

wordt er meer onderzoek naar gedaan. In Nederland onder

andere door neuropsycholoog Prof. Dr. Erik Scherder van de

VU in Amsterdam. Hierdoor weten we dat langdurige eenzaamheid

een vernietigend effect heeft op de gezondheid,

zowel lichamelijk als geestelijk. Het leidt – net als bij stress –

tot de aanmaak van cortisol in de hersenen die niet meer

op de juiste manier wordt afgebroken. Met een verminderde

weerstand en het ontstaan van ontstekingen tot gevolg. In

ernstige gevallen is eenzaamheid zelfs aanleiding voor hartziekten

of de ziekte van Alzheimer. Mensen die eenzaam zijn,

voelen zich niet gelukkig. Ze ervaren leegte en zijn ontevreden

over hun leven. De negatieve emoties, maken mensen

mentaal ziek. Ze trekken zich nog verder terug en komen in

een isolement terecht. Een negatieve spiraal waar ze vaak

moeilijk zelf uitkomen.

Alle beetjes helpen

Uit de praktijk weet Mirjam Paap hoe je positief de oorzaken

van eenzaamheid kunt aanpakken. Een paar tips:

Kom in actie: Ervaar je eenzaamheid, dan zal je zelf de eerste

stap moeten zetten. Door het te erkennen en hulp te zoeken.

Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel de enige manier. Want

anders verandert er niets.

Bied een luisterend oor: Omstanders raadt Mirjam aan om

vooral echt te luisteren naar eenzame mensen. “Iedereen is

druk, vooral met zichzelf. En dat mag natuurlijk of is soms

nodig. Maar kijk ook eens om je heen, naar de mensen in je

omgeving. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.

Je kunt je bijvoorbeeld voornemen om er een uurtje in de

week aan te besteden. Vraag iemand: Hoe gaat het met je?

En probeer dan oprecht en actief te luisteren. Dat kan tijdens

een persoonlijke ontmoeting, maar ook telefonisch. En je

zult zien, het effect is groot. Professionele hulp kan hier niet

tegenop.”

ACHTZAAMHEID IN NOORDWIJK

Tijdens de Week voor Achtzaamheid in 2017 waren er in

het hele land diverse initiatieven. In Noordwijk traden

(net als in 2016) De Zingende Koffiemeisjes op voor de

bewoners van Groot Hoogwaak. Kinderen van groep 6/7

van basisschool Wakersduin brachten de senioren een

bezoekje en zij deelden zelfgemaakte bloemen uit. Er

werd gelachen, gezongen en zelfs de polonaise gedanst.

De chemie tussen jong en oud was duidelijk zicht- en

voelbaar, met vele blije gezichten als gevolg.

Ga samen: Als voor iemand de drempel te hoog is om naar

een activiteit toe te gaan, ga dan samen. Blijf erbij en herhaal

dit een paar keer. Of het nu gaat om een cursus, wandelclub

of koor. Zolang iemand maar weer onder de mensen durft

te komen en positieve ervaringen (en nieuwe contacten!)

opdoet. Zo kan iemand langzaam weer een eigen sociaal

netwerk ontwikkelen.

Oordeel niet: Oprechte aandacht aan iemand geven, betekent

niet oordelen. “Oudere mensen hebben bijvoorbeeld vaak nog

hele bijzondere (en wijze!) verhalen te vertellen. De combinatie

jong en oud, werkt vaak voor beiden heel positief. Mensen

op leeftijd vinden het heerlijk om samen te zingen, te knutselen

of een spelletje te doen. En kinderen genieten daar net zo

hard van. Ook zijn er goede voorbeelden te noemen van gecombineerd

wonen van studenten en senioren. Studenten

wonen daar dikwijls tegen een gunstig tarief. In ruil daarvoor

spreken zij af om klusjes te doen, gezelschap te bieden of te

helpen met de maaltijd bijvoorbeeld.

APP SAM - GRATIS APP VOOR

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Met deze app kun je zelf, anoniem en in je eigen tempo

werken aan je eigen ontwikkeling op 6 deelgebieden.

Je krijgt informatie, tips en oefeningen van professionals.

Bijvoorbeeld over gezondheid, financiën en werk. De app is

ontwikkeld door de oprichters van Achtzaam en draagt o.a.

bij aan het voorkomen van eenzaamheid. “Want pas als je

lekker in je vel zit, heb je ruimte om goed voor jezelf én

voor anderen te zorgen.”

31


Groot Hoogwaak

Cliënten Groot Hoogwaak blij met

Tovertafel en huiskatten

Onlangs zorgde de Stichting Vrienden van

Groot Hoogwaak voor een heel mooi cadeau

voor de bewoners: een Tovertafel! Daarmee kwam

een lang gekoesterde wens in vervulling.

TEKST ISABEL VERHART / MARLIES WALHOUT

BEELD JELL FOTOGRAFIE

32


De Tovertafel is specifiek ontwikkeld voor én met mensen in

de midden- tot late fase van dementie. De interactieve spellen

stimuleren bij cliënten zowel de lichamelijke als geestelijke

activiteit en lokken samenwerking met elkaar uit.

De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond opgehangen kan

worden boven de tafels in de verschillende huiskamers en liftpleintjes.

De technische dienst zorgt ervoor dat de Tovertafel

om de zoveel dagen rouleert, zodat al onze cliënten er van

kunnen genieten.

De kleurrijke projecties reageren op hand- en armbewegingen.

Zo kan er gekozen worden voor bewegende bloemen, die aangetikt

kunnen worden waardoor ze van kleur veranderen. Allerlei

vissen kunnen aangeraakt worden, waarna ze snel weer weg

zwemmen. Er kunnen Oudhollandse liedjes gekozen worden.

Eerst verschijnt er één regel van een liedje op de tafel en met

elkaar zingen we het hele versje. Er kan uit heel veel mogelijkheden

gekozen worden. Beweging, plezier en samenspel staan

bij de spellen voorop. De Tovertafel brengt de cliënten van

Groot Hoogwaak, hun familieleden en medewerkers daarmee

vele waardevolle momenten!

Een ideaal gezelschapsdier

voor mensen met dementie

MEER INFORMATIE

Voor alle vragen over de zorg en diensten van

Groot Hoogwaak en tarieven kunt u terecht bij onze

cliëntadviseurs. In de combinatie zit onze kracht;

er kan soms meer dan u denkt. Tel. 071-368 87 89

clientadviseur@groothoogwaak.nl

Of kijk op www.groothoogwaak.nl

Daarnaast wonen er sinds kort bij Kleinschalig Wonen twee

nieuwe huiskatten. Deze katten zijn speciaal ontwikkeld voor

de ouderenzorg. Ze zien er niet alleen levensecht uit, maar

voelen en klinken ook net als echte katten. Met hun heerlijke

zachte vacht, kalmerend gespin en gezellig gemiauw zijn zij

een prachtige aanwinst voor iedereen die van dieren houdt.

Door de ingebouwde sensoren reageren deze katten op aaien,

knuffelen en beweging, net als echte katten.

Als je de kat aait op zijn rug, draait hij uiteindelijk om zodat je

zijn buik kan strelen. Als je de kat over de linkerwang aait, dan

zal hij z’n kopje naar je hand bewegen. Op een gegeven moment

zal de kat ontspannen de ogen sluiten en genieten van

de knuffelsessie. Na een paar minuten zonder aandacht valt

de robotkat in slaap. Een klopje op de rug maakt de kat weer

wakker.

Een ideaal gezelschapsdier voor mensen met dementie: wel

de ‘lusten’ maar niet de ‘lasten’ van het verschonen van een

kattenbak of allergieën. De bewoners van Kleinschalig Wonen

zijn er maar wat blij mee!

33


JotWjbr:

enbvoe

Nodikrde

pahieknt

mat

“Ik krijg een

echte kick

van wat ik doe”

34

Elke gemeente herbergt pareltjes die nagenoeg anoniem aanwezig zijn. Joost Wijnberg is

daar een goed voorbeeld van. Hij woont sinds 1987 in Noordwijk, maakt prachtige glas in lood

kunstwerken en heeft een beperkte maar wel zeer trouwe schare aan leerlingen. Toch moet je

menigeen uitleggen wie hij is. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking. Dat kan overigens

ook tot 14 mei in Museum Noordwijk waar Wijnberg zijn kunstwerken tentoon stelt.

s

TEKST

HARM DRAGT BEELD BURO BINNEN

s


kunst & cultuur

Joost Wijnberg (63) is zoals velen van ons via de nodige

uitstappen uiteindelijk terecht gekomen in een werkomgeving

waar hij lekker in zijn vel zit. Of zoals hijzelf zegt: “Het is

helemaal fantastisch hoe ik nu al jaren kan werken.” Opgeleid

als graficus heeft hij gewerkt bij grotere en kleinere grafische

ondernemingen maar echt op zijn plaats voelde hij zich nergens.

De ommekeer kwam toen een voormalige collega hem

vroeg om hem te helpen bij zijn eigen glas in lood atelier.

“Al na een paar dagen dacht ik: dit is wat ik altijd gewild heb.

Ik vond het zo leuk.” Toen zijn echtgenote een baan kon krijgen

bij het voormalige Sole Mio verhuisde het echtpaar naar

een flatje aan de Lavendelhof waar hij een kamertje inrichtte

om verder te kunnen werken. “Bij Join heb ik gevraagd of zij

het zagen zitten om door mij glas in lood lessen te laten geven.

Dat vonden ze een goed idee maar uiteindelijk bleek het

aantal leerlingen te gering om daarmee door te gaan. Ik heb

toen toestemming gevraagd en gekregen om met mijn eerste

leerlingen Heleen van der Spek en Herman Steenvoorde in

mijn eigen huis een doorstart te maken. Via het lesgeven bij

de K&O-vestigingen Oegstgeest en Katwijk kon ik het aantal

cursisten opvoeren. Nog steeds is de lijst niet lang maar wel is

het zo dat zijn cursisten hem heel trouw zijn. “Sommigen zijn

al 10 jaar wekelijks bij mij. Niet alleen om zich te bekwamen

maar vooral ook omdat ze het leuk vinden.” Dat laatste geldt

overigens ook voor mij. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk

en er is nog geen dag geweest dat ik met tegenzin bezig ben

geweest.

Wijnberg en Escher

Naast het geven van cursussen maakt Wijnberg zelf kunstwerken

in glas in lood. Sinds 1985 is de wereldberoemde

Nederlandse kunstenaar M.C. Escher zijn voorbeeld. “In 1960

kocht mijn vader, ik was toen 6, een boek en een werk van

Escher. Sindsdien ben ik in de ban van Escher.” De oneindig

lijkende studies met in elkaar passende vlakverdelingen die

geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen en

kijkers op het verkeerde ben zetten hebben wereldwijd bewondering

geoogst. “In 1985 heb ik als eerste een nooit helemaal

afgemaakt werk van Escher in glas in lood gevangen.

Daarna zijn er nog zo’n veertig gevolgd. Hoewel de werken

zeer herkenbaar zijn is glas in lood heel wat anders dan een

ontwerp op papier te zetten. Door het verschil in technieken

kan er dan ook geen sprake zijn van een regelrechte kopie.

“Ik voeg er mijn eigen zaken aan toe. Naast een andere

dimensie heb je het ook over de kleurstelling.” Geen enkele

uitdaging gaat Wijnberg uit de weg. “Gaandeweg ga je steeds

verder om de grenzen op te zoeken. Mijn streven is om het

op het oog onmogelijke toch mogelijke te maken. Eschers

werken zijn namelijk niet zonder veel nadenken en gepuzzel

te vangen in glas in lood. Om een werk van hem goed tot zijn

recht te laten komen ben ik nu met een drie dimensionaal

glas in lood kunstwerk bezig. Ik maak op de computer tekeningen

en speel er net zo lang mee tot ik op een realiseer

kunstwerk uit kan komen.” Zijn collectie is uniek in de wereld.

“Ik ben nog nergens iemand tegen gekomen die hetzelfde

doet als wat ik doe.” Benieuwd naar zijn oeuvre? De kunstwerken

van Joost Wijnberg zijn tot 14 mei te zien in Museum

Noordwijk.

DE GESCHIEDENIS VAN GLAS IN LOOD

Het werken met glas in lood begon eind 8e eeuw. De oudste

nog bestaande glas in lood ramen dateren uit 1500. Eeuwen

van grote populariteit werden afgewisseld door periodes

waarin glas in lood veel minder gewild was. Zo beleefde de

toepassing een bloeitijd in de Renaissance en werd met de

introductie van de Barok stijl (de roep om veel licht en dus

heldere ramen) de weg naar beneden weer ingeslagen. Je

zag de wisselingen ook in het straatbeeld. In de jaren dertig

werden de huizen standaard van glas in lood bovenlichten

voorzien. Later, in de jaren zeventig en tachtig werden ze er

weer uitgesloopt omdat ze versleten waren, weinig isolatie

boden en vernieuwen of repareren te duur werd. Kunstenaars

zijn door alle eeuwen heen gefascineerd gebleven van glas in

lood. Joost Wijnberg is een hedendaagse aanhanger.

Hij werkt met de techniek die de Amerikaan Louis Comfort

Tiffany begin 1900 heeft ontwikkeld. Tiffany verving lood

door het veel fijnere koperfolie, waardoor er veel meer

detaillering in de voorstelling kan worden aangebracht. Het

koperfolie maakt het mogelijk om de verschillende stukken

en stukjes glas aan elkaar te solderen. Verder kenmerken de

beroemde Tiffany lampen zich door bonte glassoorten en

ronde vormen. Wijnberg heeft binnen zijn collectie ook een

lamp gemaakt maar wel, zoals al zijn andere kunstweken met

een werk van M.C. Escher als uitgangspunt. De unieke lamp is

ook tot 14 mei te zien in Museum Noordwijk.

35


Voorjaar brengt vernieuwing bij

Ivonne

Clemens

Uitvaartverzorging

Een mooie, persoonlijke uitvaart die past bij de

overledene én de wensen van de familie. Dat is waar

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging al jaren voor staat. In

Noordwijk, maar ook in de regio daaromheen. Onlangs

is Walter Steenvoorden bij Ivonne in dienst getreden.

“Walter is geboren en getogen in Noordwijk en neemt

naast zijn ervaring, ook zijn netwerk mee. De uitbreiding

van ons team biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit”,

laat Ivonne trots weten. “Bovendien is het prettig om af

en toe zaken af te stemmen, te sparren”, voegt Walter

toe. Naast Ivonne en Walter bestaat het team uit de

dames Marian van Bohemen, Elly Duivenvoorden,

Jeannette Kottier, Marina Pot en Len Cohen.

TEKST MAY-LISA DE LAAT BEELD BURO BINNEN

VLNR: ELLY DUIVENVOORDEN, JEANNETTE KOTTIER,

LEN COHEN, WALTER STEENVOORDEN, MARINA POT,

MARIAN VAN BOHEMEN EN IVONNE CLEMENS

36


Ivonne Clemens

Huiselijke opbaarsuites

Sinds vorige maand zijn twee opbaarsuites in De Vinkenhof,

Achterzeeweg 1 te Noordwijk in gebruik genomen.

Ivonne: “De Vuurtoren is een modern ingerichte suite en de

suite Zeemeeuw een meer klassieke. Beide ruimten zijn huiselijk

en warm ingericht, goed geïsoleerd en voorzien van een

eigen toegang. De familie kan hier in alle rust zelf bij de overledene

zijn op de momenten dat zij dat wil, 24 uur per dag. Ze

ontvangt daarvoor een eigen sleutel. De inrichting is sfeervol

met echte planten, een comfortabele zithoek en praktisch

keukenblok. Met eigen voorwerpen en accessoires zijn deze

opbaarsuites nog persoonlijker te maken. Denk bijvoorbeeld

aan foto’s, knuffels of een geliefd schilderij.”

Walter: “De locatie van de opbaarsuites is ideaal vanwege de

ligging direct naast de kerkzaal van De Vinkenhof en met de

begraafplaatsen in ons dorp op loopafstand. Er is dus geen

extra vervoer nodig, wat zorgt voor meer rust tijdens de dag

van het afscheid.” De opbaarsuites zijn ook door andere uitvaartondernemers

te huur. Dus ook als u de uitvaart niet

door Ivonne Clemens laat verzorgen, kunt u er gebruik van

maken.

Warm en betrokken

De werkwijze bij Ivonne Clemens Uitvaarverzorging is bijzonder.

“Wij organiseren een persoonlijk afscheid op maat dat past bij de

stijl van de overledene én aansluit bij de wensen van de familie.

Dat kan alleen als we alle tijd en rust nemen om goed kennis te

maken, te luisteren naar de wensen en om emoties de ruimte te

geven. We denken mee en in overleg komen we uiteindelijk tot

een prachtig afscheid dat voldoet aan ieders wensen. Iedere dag

bezoek ik persoonlijk de familie om te vragen hoe het met ze

gaat en of er nog nieuwe wensen of ideeën zijn. Op een derde

of vierde dag na het overlijden komen vaak andere suggesties

voor de uitvaart naar voren, dan op dag een of twee. Ook na het

afscheid maken we een afspraak om rustig na te praten en om te

horen of alles naar wens is verlopen.”

Uitvaartwinkel

In de uitvaartwinkel aan de Van Limburg Stirumstraat zijn allerlei

accessoires verkrijgbaar om herinneringen aan een dierbare te

bewaren. Zo vindt u er verschillende stijlen, soorten en maten

urnen, sieraden om een beetje as in bij u te dragen en diverse

mooie kaarten. Ook voor kinderen zijn er speciale gedenktekens

te koop. De vriendelijke gastvrouwen adviseren u graag.

Open Huis

31 maart 2018

Opbaarsuites in De Vinkenhof,

Achterzeeweg 1, Noordwijk.

Van 10.00 tot 16.00 uur.

Stap gerust eens binnen.

U bent van harte welkom!

www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl

j

B B

C

37


Puzzel

Puzzel mee

met Leef!

PUZZELMAKER: FRANS VAN DUIJN

24

135 3 118 2 19 96 85 65 8 17 85 18 32 11 77 29 4 55 28 67 133 112 104 125


Horizontaal:

1. Bijnaam Jacoba Klinkenberg-van Duin (1897-1974), dochter van

Cees van Duin en Antje van der Niet. 10. Bijnaam Arie van der

Weijden (1879-1961) uit Bronckhorststraat 21. 20. Boek met landkaarten.

21. Geen deskundige. 23. Ongewerveld dier. 24. Uitspraak

van de Kamer over beleid minister of kabinet. 25. Tijd van 12.00 tot

13.00 uur. 26. Schotse geruite rok. 27. Meisjesnaam. 29. Roem.

31. Stof van dierenhuid. 32. Grote pan. 33. Voornaam van advocaat

Radhakishun. 34. Opstandig mens. 36. Boonvormig orgaan. 38. Verdwenen

tv-talkshow. 39. Voorzetsel. 40. Dierentuin. 41. Rijstbrandewijn.

43. Bedrijf. 45. Stomdronken. 47. Persoonlijk voornaamwoord.

48. Specerij. 49. Dienares in harem. 50. Inhoudsmaat. 52. Bijnaam

van Koos Barnhoorn senior uit de Schoolstraat nummer 11. 53. Wij

sniffen, ik… (vul in). 54. Meisjesnaam. 56. Muziekinstrument. 57. Klap.

58. Iemand met voorkeur voor seks met kinderen. 60. Jongensnaam.

62. Onregelmatigheidstoeslag, afk. 63. Onderdeel schip.

65. Gevaar voor schade of verlies. 67. Internationale schakelklas, afk.

69. Netvlies. 71. Frans lidwoord. 72. Drank. 74. Groente. 75. Kompanen.

78. Romeinse groet. 79. Toestel om dieren te vangen. 80.

Gewrichtsziekte. 82. Kletspraat. 84. Landzoom langs rivier. 85.

Nederlands dorp. 86. Engelse titel. 88. Grote verzekeraar. 89. Op …

(vul in) koken. 91. Niet vast. 93. Noot van toonladder. 95. Flottielje.

97. Sukkelig. 99. Sint, afk. 100. Deel van een schip. 102. Non-redactionele

bekendmaking in media. 105. Producent elektronische apparaten.

107. Zoete stof uit suikerriet. 109. Echtgenoot of echtgenote.

110. God (Latijn). 111. Rookwaar. 112. Aan braadspit geroosterd

vlees. 113. Ei van een rog. 114. Maand van het jaar. 115. Hummel.

117. Kledingstuk. 118. Insecten (lange ij in één vakje!). 119. Lutsk

National Technical University, afk. 121. Tennisterm. 122. Beeldbuis.

123. Ruime japon in 18de eeuw. 125. Romeins keizer. 127. Vrouwen.

129. Sneeuwhut. 131. Het rechte pad (Chinees). 132. Huisjesslak uit

Noordzee. 134. Verkorting van voetbaltoto. 136. Hok met gaas of

traliewerk. 137. Boom. 138. Geluid van bel of klok. 139. Voornaam

VVD-icoon. 141. Ziekenhuisterm. 143. Langdurige ziekte van de

luchtwegen. 144. Periodieke opbrengst van belegde gelden. 145.

Onderdeel muziekinstrument. 146. Vis uit de zee.

Verticaal:

1. Beroemd Nederlands schrijver. 2. Kleinst denkbare hoeveelheid.

3. Plaats. 4. Engelse jongensnaam. 5. Boom. 6. Zwarte goud.

7. Meisjesnaam. 8. Tennisterm. 9. Persoonlijk voornaamwoord.

11. Bezittelijk voornaamwoord. 12. Cake van Arretje… (vul in). 13.

Sap. 14. Vlaamse kreet. 15. Sadomasochisme, afk. 16. Bergpas. 17.

Iemand die aan maaltijd deelneemt. 18. Recent. 19. Groep terroristen.

22. Huis van spin. 26. Beker. 27. Uitgeput. 28. Taai. 30. Lacherig.

33. Populaire, demagogische stroming. 34. Ontvangtoestel. 35. Eenmanszeilboot.

37. Verstandelijk. 40. Overtuigd. 42. Omheen. 44.

Landbouwgronden. 46. Baarmoeder. 48. Kluit. 51. Knaagdier. 53.

Droog. 55. Een zekere. 58. Meisjesnaam. 59. Stuk bevroren water.

61. Halt! 64. Planeet. 66. Groente. 67. Zweedse meubelgigant. 68.

Leuk op z’n Noordwijks. 70. Jongensnaam. 71. Typisch Noordwijkerhoutse

achternaam. 73. Afkorting van penarie. 76. Symbool van zilver.

77. Rijksuniversiteit Limburg (1976-1996), afk. 79. Huid. 81. Halfgeleider

met twee elektroden. 83. Bek. 85. Weg in Noordwijk. 86.

Groente. 87. Daad van roof. 89. Voorzien van een tuit. 90. U in het

Duits. 92. Straat in Noordwijk. 94. Kroes. 96. Nog te vorderen

bedrag. 97. Niet van hetzelfde gevoelen zijnde. 98. Leiding. 100.

Gezet. 101. Aanplant op landerijen in Indië. 103. Scandinavische

jongensnaam. 104. Mensen met blauw bloed. 105. Airconditioning,

afk. 106. Door lever afgescheiden vloeistof. 108. Ruimteschip. 111.

Om gebroken ledematen vast te zetten. 116. Eivormige schelp. 118.

Schepen. 120. Uitwendige melkklieren bij zoogdieren. 122. Zus of

schoonzus van iemands vader of moeder. 124. Kleefkruid. 126. Toeverlaat.

128. Snijdinstrument. 130. Gewicht. 131. Meisjesnaam. 133.

Klein chemisch afval, afk. 135. Grootmoeder. 137. Horeca-etablissement.

138. Voorzetsel. 140. Rivier in Noord-Brabant. 142. Vader.

143. Meisjesnaam. 144 Rooms-katholiek, afk.

Oplossing vorige keer LANG LEVE ONS UNIEKE STRAND

Winnaars puzzel WSN Leef! 16-2017 Gefeliciteerd!

De volgende personen hebben een halve verse rookworst

gewonnen, aangeboden door keurslager Krijn van der Bent:

Nonnie van Katwijk, Loes van Duijn- van den Hoonaard,

Sylvia van Kouwen, Yvonne Rhijnsburger, Ria Hoogeveen-

Warmerdam, Jan Smeltink, Agnes Slats, Leo van Houten,

J.M. Wijnands en Tilly v. Zuijlen.

Winnaars kunnen prijs ophalen bij:

Keurslager Krijn van der Bent, Kerkstraat 50, Noordwijk

PUZZELPRIJS

Als deelnemer aan de

puzzel maakt u kans

op een kopje koffie

met een gebakje

naar keuze voor

2 personen.

Aangeboden door:

Tuincentrum De Mooij

Noordwijkerweg 36

2231 NL Rijnsburg

www.tuincentrumdemooij.nl

Zo doet u mee

Los het kruiswoordraadsel op en breng

letters uit het raadsel over naar de

gelijkgenummerde vakjes in het kleine

diagram. Daar ontstaat bij juiste invulling

een slagzin. Om mee te dingen naar één

van de prijzen, moet uw oplossing voor

1 juni 2018 binnen zijn.

De oplossing kunt u als volgt insturen:

Per mail: redactie@wsnleef.nl

Per (brief)kaart: WSN Leef!,

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk

Vergeet niet uw naam en

contactgegevens

te vermelden.

39


kringloopwinkel

We moeten hier helemaal niets

Stichting Kringloopwinkel Noordwijk-Noordwijkerhout

40

Heb je eind december ook zo genoten van de VPRO-serie ‘Het

succes van de kringloopwinkel’? Dan weet je dat het succes

niet alleen zit in het hergebruik van de spullen die je er kunt

kopen, maar vooral in de mooie mensen die er werken én hun

bijzondere verhalen. In Noordwijk en Noordwijkerhout hebben

we met de Stichting Kringloop ook een sociaal succesverhaal

binnen onze gemeentegrenzen.

r

750 m² snuffelplezier

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst

in de kringloopwinkel Noordwijk, is de

enorme ruimte en het keurig geordende

assortiment. Maar liefst 750 m² tweedehands

goederen; van kleding tot cd’s,

van huisraad tot witgoed, van spelletjes

tot boeken. Trotse oprichter en rasechte

Noordwijker Sjaak van Schie geeft een

rondleiding door het pand aan de Limburg

van Stirumstraat, waar eerder

Music All In en Boreas Sports waren

gevestigd. We beginnen en eindigen

het rondje in de gezellige koffiehoek.

Vol trots showt Sjaak de verschillende

afdelingen met halfhoge stellingkasten

(‘die komen uit de bibliotheek van Katwijk’),

de ruimte waar ‘alles met een

stekker’ wordt getest en de ‘sorteerhoek’.

Grote bananendozen met diverse prijsstickers

staan opgesteld langs de wand.

Alle goederen worden bij binnenkomst

gesorteerd, de kleding in de gymzaal

aan de Stakmanbossestraat. Te vieze of

kapotte artikelen worden uiteraard weggegooid,

maar de rest wordt keurig geprijsd

en vindt zijn weg naar de winkel

in Noordwijk of Noordwijkerhout.

Kringloopwinkels zitten vaak op industrieterreinen,

maar deze winkels liggen

in het centrum. Sjaak: ‘Dat komt de

saamhorigheid, het sociale aspect wel

ten goede. Winkeliers in de buurt zijn

ook blij met onze aantrekkingskracht.

Het geeft toch extra reuring in de omgeving.

We krijgen heel veel positieve

feedback.’

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS

BEELD BURO BINNEN

r

Dít is wat ik wil!

We vragen Sjaak hoe de kringloopwinkel

is ontstaan. ‘Heb je even?’ Hij lacht.

‘Ik heb 24 jaar lang in de revalidatiemiddelen

gezeten en allerlei banen daar

bekleed, zowel commercieel als technisch.

Maar ik heb altijd de drang gevoeld

om ooit ‘iets’ voor mijzelf te beginnen.

Ik ben handig, wat mijn ogen

zien, dat kunnen mijn handen maken.

Maar ik had gewoon geen flauw idee

wat ik wilde. Tot ik in 1985 voor het

eerst een kringloopwinkel binnenliep,

op Texel. Mijn gevoel ‘Wat moet ik met

die oude troep’ sloeg heel snel om in ‘dit

is het’. Maar ik had een vaste baan, dus

er gebeurde in eerste instantie nog

niets.’ Tijdens een biertje met zijn maat

Ed de Ridder (die nu bedrijfsleider in de

vestiging Noordwijkerhout is-red.) spraken

ze samen over de vraag ‘wat wil jij

de rest van je leven doen?’. ‘Ed was de

eerste aan wie ik vertelde dat ik eigenlijk

een grote kringloopwinkel wilde beginnen.

En hij vroeg: ‘waarom doe je dat

niet?’ En zo ben ik rond 20010 echt in

beweging gekomen.’ Hij sprak met

bekende Noordwijker Jan de Ridder

en werd via Cindy van Leeuwen van

de gemeente doorverwezen naar de

Stichting OndernemersKlankbord.

Zij verwezen hem door naar Paul de

Vreede in Noordwijk; een door de wol

geverfde cijferman. Aan die gesprekken

met Paul heeft Sjaak heel veel gehad.

Helaas kwam hij tijdens zijn oriëntatie

langdurig thuis te zitten met een flinke

burnout, wat voor grote vertraging

zorgde in de uitvoering van zijn

plannen.

Morgen is ook goed

‘Ik zal je de details van mijn traject besparen,

maar door een mooie afscheidsconstructie

met mijn voormalig werkgever

had ik uiteindelijk begin 2012 niet alleen

een goede en noodzakelijke bakwagen,

maar ook een mooie basis voor het aangaan

van een huurcontract op deze locatie.

Toen hadden we een pand, een bus

en een stichting. Waarom een stichting?

Als eerste omdat ik nog nooit een particuliere

kringloop ben tegengekomen die

goed functioneert, en ik heb er heel wat

bezocht. Je hebt veel mankracht nodig,

en dat kan simpelweg niet met betaalde

krachten. Daar zijn je opbrengsten te laag

voor. En verder omdat ik niks mooier

vind dan mensen een steuntje te geven.

Ik heb immers zelf ook ‘langs de kant’

gezeten. Dan heb je een weg terug nodig.

Of het nou gaat om werkzoekenden,

statushouders, ‘gewone’ vrijwilligers of

mensen met een taakstraf; iedereen kan

bij ons terecht. Die sociale functie vind

ik echt heel belangrijk. Ik wil er zijn voor

mensen die ‘buitenspel staan’. Bij ons

moet helemaal niks. Ik heb zo’n hekel

aan dat woord moeten. Wat hier vandaag

niet lukt komt morgen wel. Of overmorgen.

We worden niet gedreven door geld.

Dus relax!’

Ook complete ontruimingen

Mensen brengen hun overbodige

spullen langs, of de vrijwilligers halen ze

op. Minder bekend is dat de Kringloop

ook complete ontruimingen verzorgt,

bijvoorbeeld in opdracht van een woningcorporatie.

Ook bij overlijden, op

verzoek van kinderen, erven of een begrafenisondernemer.

‘Wij nemen alles

mee hè, niet alleen wat we kunnen gebruiken.

Desnoods gooien wij spullen

weg, maar we ontzorgen volledig. Wat

mensen nog niet weten is dat we er ook

voor kunnen zorgen dat het pand weer

wordt teruggebracht in de oude staat.

Door het tapijt of laminaat eruit te halen,

wanden te sauzen en kroonsteentjes op


WGEE

E ESN

BI AE,

DTI Ó OI

O EDE

de lichtpunten te plaatsen. Wij verzorgen

naar wens het complete pakket,

waar we een heel redelijk tarief voor

vragen. En we doen alles met onze vrijwilligers.

We ontruimen ook storages.

Als mensen langer dan 6 maanden niet

hebben betaald, dan halen wij op verzoek

van de verhuurder die ruimtes

leeg. Kosteloos, maar de inhoud is dan

voor ons. Het is vaak gewone huisraad,

maar soms ook weleens witgoed. Dan

hebben we mazzel.’

Zonder winstoogmerk

Op beide locaties werken in totaal zo’n

100 vrijwilligers die worden ingezet

voor het ophalen van spullen, het leeghalen

van woningen of opslagruimtes,

het sorteren van ingebrachte spullen,

het testen, het prijzen, het verkopen, het

thuisbezorgen, etc. ‘Het is een mooi

signaal dat mensen die hier ooit min of

meer ‘verplicht’ zijn begonnen (bijvoorbeeld

vanuit een taakstraf) blijven komen.

Ze willen niet meer weg. Dat geldt

ook voor Ruud, de ‘vader’ van de vrijwilligers.

Hij begon in 2012 en zegt ‘ik stop

ermee als ik niet meer ken of dood ben’.

De Stichting Kringloop Noordwijk heeft

geen winstoogmerk, alleen Sjaak van

Schie en Ed de Ridder zijn betaalde

krachten. De rest van de inkomsten

doneren ze aan lokale goede doelen.

Verenigingen en stichtingen kunnen

een aanvraag indienen, die worden dan

beoordeeld door het bestuur. ‘Krijgen

we een donatieverzoek van 2 muziekkorpsen?

Dan geven we alle 5 de korpsen

van Noordwijk en Noordwijkerhout

eenzelfde bedrag. Weggeven en mensen

blij maken, dat is zó mooi om te

doen. We geven ook weleens noodzakelijke

spullen weg, voor iemand die het

echt niet kan betalen. Maar dat doen we

alleen als bijvoorbeeld De Voedselbank

die vraag bij ons neerlegt. We moeten

zeker weten dat het goed zit met die

aanvraag.’

Vind je het leuk om minimaal 3 uur per

week als vrijwilliger de handen uit de

mouwen te steken in Noordwijk of

Noordwijkerhout? Kom eens langs voor

een kop koffie bij Sjaak of Ed.

RUUD VAN SCHIE

MET VRIJWILLIGER

ALBERT KELIE

ED DE RIDDER EN RENATE

DEN HAAN SORTEREN DE

ZOMERKLEDING IN DE

KRINGLOOPWINKEL

NOORDWIJKERHOUT

41


Htvralvncrièrsice

Arnoud

Schippers

In lunchcafé Eat & Meet op

zorgpark Willem van den Bergh

spreken we Arnoud Schippers. Hij

komt uit het bedrijfsleven en werkt nu

met veel plezier bij zorgorganisatie

’s Heeren Loo. Gaandeweg het gesprek

komen we erachter wie Arnoud is en

wat zijn drijfveren zijn. Een bijzonder

gesprek met een mooi mens!

TEKST WILLEKE VAN UDEN

BEELD BURO BINNEN EN PRIVÉ

42

TINY

DE


carrièreswitch

Arnoud (53) vertelt: “Al op mijn vijfendertigste

dacht ik erover om rond mijn

vijftigste het roer volledig om te gooien.

En dat heb ik ook gedaan, nu al weer

drie jaar geleden heb ik bewust afscheid

genomen van een situatie waarin ik,

vanuit een constante drive vanuit mijzelf

en zeker vanuit de verwachtingen

van de werkgever, geleefd werd. Het

was tijd voor een periode van zelfreflectie

en een leven met meer zingeving.

MJ AG

GKETRE

WN OG

ZARE A

D RKICE

BZAE

Later dat jaar vroeg Frans me of ik interesse

had om drie maanden mee te

draaien op de nieuw opgezette dagbestedingslocatie

supermarkt Spar, de

bakkerij en restaurant Eat & Meet. De

opdracht die ik meekreeg was een plan

van aanpak te schrijven. Bjørns appartement

was ondertussen klaar en ik had

besloten om het voorlopig als vakantiewoning

te verhuren aan toeristen.

Meteen een fijne inkomstenbron!

Tijd voor reflectie en voor actie

Mijn scheiding in 2012 leek, gezien de

financiële gevolgen, dit voornemen in

de weg te staan. Maar mijn lang gekoesterde

wens woog zwaarder dan de praktische

bezwaren. Daarbij kwam dat ik

mijn internationale baan niet gecombineerd

kreeg met het co-ouderschap.

Dat maakte dat ik mijn baan opzegde

en koos voor een andere weg. In de

periode die volgde kon ik extra aandacht

geven aan mijn verstandelijk

beperkte zoon Bjørn en nadenken over

hoe verder mijn toekomst in te vullen.

Daarnaast gaf het me de tijd om de aanbouw

aan mijn woonhuis in orde te

maken. Deze aanbouw zou in de toekomst

fungeren als woning voor Bjørn

zodat hij dichtbij kon blijven.

Fietsend door Noordwijk

Voor Bjørn zijn levensgeluk heb ik mezelf

altijd voorgenomen dat hij zich zo

zelfstandig mogelijk kan bewegen, hij

zichzelf accepteert en dat zijn omgeving

hem accepteert! Zo zijn we Bjørn

gaan leren fietsen en we hebben hem

geleerd zich sociaal te gedragen in

groepen. Tegelijkertijd hebben we ook

actief aansluiting gezocht met de buurt

waarin hij zelfstandig kan functioneren.

Inmiddels heeft Bjørn (21) een zeer

groot sociaal netwerk en beweegt hij

vrijelijk op de fiets rond in Noordwijk.

Het is nu zelfs zo dat hij op de voetbal,

tennis of andere plekken mij introduceert

als zijn vader. In ons huishouden

kreeg hij ook taken en verantwoordelijkheden.

Van het in- en uitruimen

van de wasmachine, bijhouden van de

voorraad toiletrollen tot het afvoeren

van papier, plastic en glas. Voor deze

laatste klus, die hij ongeveer eens in de

2 weken doet, krijgt hij van mij € 2. Door

mond-tot-mond reclame is dit uiteindelijk

uitgegroeid naar een eigen bedrijfje

voor Bjørn met zo’n 16 vaste klanten.

Hij onderhoudt zelf de contacten

via zijn mobiel en maakt de afhaalafspraken

rond zijn andere bezigheden.

Ondernemen en doorpakken

Dit initiatief was voor mij de aanleiding

om contact te zoeken met ’s Heeren Loo

om het idee te bespreken rondom het

afhalen van papier, plastic en glas.

We zouden hier wellicht een dagbestedingsactiviteit

mee op kunnen zetten.

Frans van Kouwen (manager zorg) heeft

mij toen op sleeptouw genomen langs

verschillende dagbestedingslocaties.

Ik zag al snel in dat het professioneel en

verantwoord invullen van dagbesteding

echt een vak apart is. Bovendien heb ik,

met mijn opgedane ervaring ook kunnen

zien, dat er geen 10 Bjørn’s rondlopen.

Zo hebben al onze deelnemers

(zo noemen we cliënten die bij de dagbesteding

werken) hun eigen en specifieke

kwaliteiten.

Mijn geluk zit hem niet in de

financiële beloning, maar in de

emotie die met dit werk gepaard

gaat. Zo vind ik het prachtig als er

in de ochtend een deelnemer mij

zwaaiend en springend staat op te

wachten of als ik zie hoe een

timide meisje zich tot een

zelfstandig werkende dame

ontwikkelt. De kers op de taart is

om te zien hoe blij deelnemers

worden van het gevoel dat ze

erbij horen! Kom eens langs voor

een kopje koffie met iets lekkers!

Zorgpark Willem van den Bergh,

Rechthoeklaan 10, Noordwijk.

Frans stelde zijn vraag precies op het

juiste moment. Dit was een ideale

gelegenheid om een andere branche

te leren kennen en tegelijkertijd de mogelijkheid

mijn commerciële ervaring

te delen. Na drie maanden presenteerde

ik mijn plan en kreeg het aanbod om in

vaste dienst te komen zodat we het plan

samen uit konden gaan voeren.

In 2015 is besloten om de supermarkt,

de bakkerij en het restaurant samen te

voegen tot één dagbestedingslocatie.

Als team hebben we ervoor gezorgd

dat deze locatie uit de rode cijfers is. Er

werken zo’n 9 medewerkers (coaches)

die dagelijks ongeveer 25 deelnemers

met een beperking begeleiden.

Werk en lol maken

Naast het samen werken, organiseren

we ieder jaar een teambarbecue en we

bezochten we de afgelopen twee jaar

de gehandicapte dag van Ajax. Enorm

leuke en verbindende activiteiten waar

iedereen ten volste van geniet.

43


D patna ekvo ogowsee e uim

‘We zien geen beperkingen, alleen talenten’

44

Veel jongvolwassenen met autisme vallen uit op school, zitten

dagen thuis en verzanden in een gameverslaving. Tot voor kort

was er nergens in de regio een plek voor hen. Janine Passchier

en haar man Niels vinden dat het anders moet en kan. Met

dagbesteding de OpMaat geven ze deze jongeren een betere

kans op een baan én een plek in de maatschappij.

In de Molenstraat staat het eerste project

al in de etalage: een salontafel van sloophout,

met in het midden grijze tegels.

Aan de zijkant staan twee bijzettafeltjes

in felle kleuren. “Die zijn hierachter in

de werkplaats gemaakt,” zegt Janine

Passchier. Sinds december zijn de deuren

van dagbesteding OpMaat geopend.

Een project van Janine en haar man

Niels, waar ze trots over vertellen aan de

tafel in de werkplaats. Het is er erg fris

tijdens een van de koudste weken van

het jaar. De verwarming laat nog wat te

wensen over. “We zijn ook nog maar net

open,” zegt Niels.

Sociaal isolement

In december werd de OpMaat geopend

door wethouder Marie-José Fles en hun

eigen zoon Nils (22). Hij heeft autisme en

is een van de deelnemers bij de dagbesteding.

NILS PASSCHIER (RECHTS)

TEKST MARIEKE VOORN BEELD BURO BINNEN

I

Tot twee jaar terug volgde hij een HBOstudie,

nadat hij zijn vwo-diploma had

gehaald. De studie ging aanvankelijk

goed, maar in zijn tweede jaar kreeg Nils

een negatieve beoordeling. “Hij kon niet

goed samenwerken, werd er gezegd,”

vertelt zijn vader nog zichtbaar teleurgesteld.

“Je merkte dat de docenten niet

goed konden omgaan met jongens zoals

hij. Uiteindelijk moest hij mede daardoor

stoppen.” Vervolgens zat Nils bijna twee

jaar thuis, vooral achter zijn computer,

want de gamewereld is aanlokkelijk.

En hij is niet de enige, legt Janine uit.

Ze werkt al dertig jaar met jongeren met

autisme, onder andere als ambulante

begeleider, en ziet regelmatig soortgelijke

gevallen. “Veel jongeren met een Autisme

Spectrum Stoornis (ASS, red.) verzanden

in een gameverslaving. Het geeft ze een

doel en een ritme, ook al is het een fout

ritme. Ze zitten in een sociaal isolement.

Ze vallen buiten de maatschappij, die niet

echt naar ze omkijkt.”

Het bracht Janine en Niels op het idee

voor een dagbesteding voor jongeren

tussen de 18 en 27 jaar die autisme hebben.

Ze zijn uniek in de Bollenstreek.

Het plan zat al langer in het hoofd, maar

afgelopen zomer besloten ze er werk van

te maken. Niels had net een heftige periode

met zijn gezondheid achter de rug.

Na het plaatsen van een aantal bypasses,

kreeg hij een herseninfarct. Daar bovenop

raakte hij ook zijn baan kwijt. Hij zit in

de ziektewet. Geen makkelijke tijd, maar

het echtpaar kijkt vooral naar wat er wel

kan, vertelt Janine. “Dat doen we bij deze

jongeren ook. We zien geen beperkingen,

alleen talenten.”

Niet anders, wel meer prikkels

De dagbesteding moet niet alleen zorgen

dat de jongeren een ritme krijgen, maar

ook om hen te begeleiden naar een betaalde

baan. Want dat deze jongeren dat

kunnen, daar zijn de initiatiefnemers

van overtuigd. “Ze zijn niet anders dan jij

en ik, maar hebben alleen moeite met het

begrijpen van de wereld. En de wereld

begrijpt hen ook niet. Dat is een groot

probleem. Ze kunnen het wel, maar alleen

op een veel lager tempo dan waar

onze maatschappij tegenwoordig in

draait. Er zijn veel te veel prikkels. Het

gevoel van druk werkt bij hen averechts.

Als ze iets moeten, dan komt er juist niets

uit hun handen.”

Voor de initiatiefnemers reden genoeg

om het anders aan te pakken. Bij hun

dagbesteding kunnen per dagdeel maximaal

zes tot acht deelnemers in hun eigen

tempo aan de slag met onderdelen

waar ze interesse in hebben. Momenteel

is de werkplaats ingericht voor de reparatie

van scooters en fietsen en er is houtbewerking

voor maken en opknappen

van meubels. Ook is er een computerhoek,

waar oude computers voor de

kringloopwinkel worden gerepareerd.

In de winkel komen de opgeknapte en

zelfgemaakte meubels te staan voor de

verkoop. De jongeren leren onder begeleiding

niet alleen de technische vaardigheden.

Ook is veel aandacht voor de

sociale vaardigheden, want juist dat

belemmert veel jongeren met autisme in

hun kans op een reguliere baan. “Hoe je

het ook wendt of keert, je moet in iedere

baan communiceren. Met collega’s, met

je team, en met je werkgever.”

Opmaat naar werk

Voordat die stap gezet kan worden, gaan

de jongens aan de slag met doelen behalen.

In de komende maanden stelt Janine

voor iedere deelnemer een individueel

plan op. Langzaam wordt met de jongeren

die dat aankunnen, toegewerkt naar

een stageplek. Janine en Niels hopen op

veel animo van werkgevers. “We gaan

tijdens deze onbetaalde stage niet alleen

de jongere begeleiden, maar ook de

werkgever en het team. Die willen we

ook handvatten geven hoe ze met deze

jongere het beste kunnen omgaan.


dagbesteding opmaat

Zo ontstaat er wederzijds begrip. Dat is ook

de hele doelstelling van de dagbesteding.”

Niets voor niets is daarom gekozen voor de

naam De OpMaat. “Het is een opmaat naar

werk, en daarnaast bieden we individuele

begeleiding, die helemaal op maat is.” Dat

de M in het logo muzieknoten zijn, is daarbij

ook niet verwonderlijk. De hele familie,

inclusief de twee dochters, zijn lid van

fanfare Excelsior. Janine is ook voorzitter.

“Die muzieknoten moesten er gewoon in,”

lacht ze.

Daarnaast zit Janine ook nog in de gemeenteraad.

Het is de reden dat ze geen

startsubsidie hebben aangevraagd. “Ik wil

een schijn van belangenverstrengeling

absoluut voorkomen,” zegt ze resoluut. De

verbouwing van het oude pand naar een

dagbesteding hebben ze zelf bekostigd.

De begeleiding draait op de inkomsten uit

de Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s)

van de deelnemers. Die krijgen voor een

bepaald aantal dagdelen een budget toegewezen

voor dagbesteding. Rijk gaan Janine

en Niels daar niet van woorden. “Het is

op dit moment nog echt liefdewerk oud

papier. Daarom werk ik er daarnaast ook

nog bij als ambulant begeleider. Dat moet

wel, we moeten thuis ook nog de rekeningen

kunnen betalen.”

Blij met de buurt

Het is ook de reden dat ze blij zijn met de

reacties uit de buurt. Niels: “De mensen

vinden het allemaal een supermooi initiatief.

Ik heb nog geen negatief woord gehoord.

Er zijn zelfs mensen die spullen

aanbieden, omdat ze het zo geweldig vinden.”

Met de fietsenmaker uit de straat is

een goede samenwerking. In hun werkplaats

mogen ze oude fietsen opgknappen.

Met de kringloopwinkel is afgesproken dat

computers gerepareerd worden bij de

OpMaat, daarna weer terug gaan om verkocht

te worden. De OpMaat neemt ook

opdrachten van inwoners aan. Zo heeft de

buurvrouw gevraagd om haar tuintafel

op te knappen. Met het kleine bedrag

dater met die opdracht wordt verdiend

–de dagbesteding mag geen winst maken–

wordt nieuw materiaal aangeschaft.

JANINE EN NIELS PASSCHIER

De OpMaat begint steeds meer te draaien.

Zorgbemiddelaars zoals het ServicePunt

Werk en de ISD Bollenstreek hebben al

interesse getoond. En nog iedere dag

zijn Janine en Niels blij dat ze voor de

Molenstraat hebben gekozen. “We wilden

geen locatie achteraf. Buiten het dorp was

genoeg te huur, en ook veel goedkoper.

Maar juist hier zitten de jongeren midden

in het dorp. Zo hebben ze ook een zichtbare

eigen plek in de samenleving.”

45


Sportarts Mulder

Dr. A. Mulder

Praktijk voor orthomanueleen

sportgeneeskunde

Van de Mortelstraat 204

2203 JL Noordwijk

Tel. (071) 362 0582

www.sportmed.nl

Lex Mulder is sporten

orthomanueel

arts in Noordwijk.

Steeds meer mensen

wisten eerder de weg

naar zijn praktijk te

vinden. Vooroordelen

over deze vorm van

geneeskunde bestaan,

maar veel mensen die

eenmaal zijn langs

geweest, ervaren de

andere kant. ‘Mond

tot mond reclame is

nog altijd de beste

reclame’, zegt Mulder.

TEKST MARIEKE VOORN

BEELD BURO BINNEN

‘Mensen die na jaren met klachten, eindelijk weer pijnvrij zijn.

Dat geeft voldoening’

46

Natuurlijk gaat hij niet meteen aan de slag met een hamertje.

Dokter Mulder kent het beeld dat bestaat van de orthomanuele

geneeskunde maar al te goed. “Ik snap het ook wel,” zegt hij

wijzend naar de kast in zijn behandelkamer waar de instrumenten

liggen. “Mensen schrikken van het uiterlijk en ook van het

geluid. Maar zet je het apparaat eenmaal op de huid, dan vinden

ze het allemaal meevallen.”

Het is niet voor niets dat Mulder al bijna dertig jaar een succesvolle

praktijk heeft. Die begon hij nadat zijn werk als bedrijfsarts

bij de gemeente Den Haag geen voldoening meer gaf. Daar

was Mulder gaan werken nadat hij zijn studie geneeskunde aan

de Universiteit van Amsterdam had afgerond. Hij ging door in

de sportgeneeskunde, toentertijd een nieuw specialisme. Met

een achtergrond in sport – hij rondde eerder al de Sportacademie

af- was hij de ideale kandidaat. Mulder volgde vier jaar lang

onderwijs in diverse specialismen als orthopedie, cardiologie,

inspanningsfysiologie en huisartsengeneeskunde, en liep op

alle afdelingen ook langere tijd mee. Het legde de basis voor

zijn brede kennis waar hij tot op de dag van vandaag nog veel

profijt van heeft.

Direct en duidelijk

In 1989 opende de deuren van de Sportmedische praktijk

Noordwijk. Na een eerdere opleiding Manuele Geneeskunde in

Eindhoven, kreeg hij in 2001 de tip over de methode Sickesz

(zie kader). “Mevrouw Sickesz was oorspronkelijk huisarts en

een bijzondere vrouw. De methode was spectaculair, de resultaten

waren van begin af aan fantastisch. Al was zij verschrikkelijk

eigenwijs, ” zegt hij op zijn kenmerkende directe manier.

Wie met Mulder in gesprek gaat, valt op dat hij er niet omheen

draait. “Ik maak het niet mooier dan het is en ben duidelijk in

mijn verhaal naar de patiënten toe. Ook als ik denk dat er wellicht

een andere oorzaak van de klacht is. “ Sommigen schrikken

daar van, anderen vinden dat juist prettig. “Die zijn blij dat

ze soms na jaren eindelijk weten wat er aan de hand is. Vaak

lopen ze al langer met klachten voordat ze bij mij komen. “

Twee tot drie behandelingen

Orthomanuele geneeskunde richt zich op het bewegingsapparaat

van de mens. Door scheefstaande gewrichtsdelen in de

wervelkolom kunnen pijnklachten ontstaan. Vaak gaat het om

rug- en nekklachten, maar ook mensen met tennisellebogen,


taalcoach

‘Daar kunnen heel wat Nederlanders een voorbeeld aan nemen!’

jaar doet. Dan heb je ze een beetje op weg geholpen en dan

switch je weer naar de volgende. Maar dat heb ik niet gedaan.

Ik heb goed contact met deze mannen. Ik heb besloten ze te

blijven helpen, totdat ze hun inburgeringsexamen moeten

doen. Ik wist daar, voordat ik taalcoach werd, niets van af.

Ik ben er zomaar aan begonnen. Halverwege heb ík ook een

cursus gedaan, speciaal voor vrijwilligers die taalcoach zijn

of willen worden en dat kan ik iedereen aanbevelen!’

Voor de inburgeringscursus gaan Majed en zijn broer drie

keer in de week naar Leiden. Zo’n cursus bestaat uit zes onderdelen:

schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid, kennis

van de Nederlandse maatschappij en oriëntatie Nederlandse

arbeidsmarkt. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij

ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.

Als je je goed gedraagt en aanpast,

dan zijn de mensen ook goed voor jou

Majed en zijn broer zijn goed opgeleid; Majed zelfs hoog,

hij is advocaat. Het probleem is echter dat beide broers geen

Engels spreken. Dat maakt de overstap naar de Nederlandse

taal een stuk lastiger.

‘Ik vind de taal het moeilijkst’, bevestigt Majed, die ook bij het

gesprek aanwezig is. Ondanks dat hij nagenoeg alles begrijpt

wat wij zeggen, is het spreken lastig. Maar ook wij begrijpen

hem. Hij spreekt voor de korte tijd dat hij in Nederland is,

uitstekend Nederlands. ‘Ik zou heel graag willen werken’,

vervolgt hij, ‘maar dat lukt helaas niet op het niveau dat ik

gewend was in Syrië. Nu kan ik alleen aan de slag gaan als

schoonmaker. Dat is de enige baan die er momenteel voor

mij is.’ Hij lacht: ‘Ik heb gevraagd om een iets hogere baan,

misschien lukt het in de horeca of op een kantoor. Ik zou zo

graag nog naar school willen hier, zodat dat lukt!’

land. Vanuit Duitsland zijn ze met een busje naar Nederland

gekomen,’ vult Leo aan. Hij kent het verhaal van de broers

inmiddels ook.

Majed ervaart hier geen discriminatie: ‘Ik denk dat je ook

wordt gediscrimineerd op basis van gedrag. Als je je goed

gedraagt en aanpast, dan zijn de mensen ook goed voor jou.

De Nederlandse mensen zijn prachtig! Iedereen wil ons helpen.

Maar ik heb rechten gestudeerd en ben advocaat. Hier

begin ik weer bij nul. Dat maakt het leven wel moeilijk soms.’

Leo: ‘Vergis je niet: veel van de (Syrische) vluchtelingen hebben

in vier, vijf verschillende AZC’s gezeten. Majed en zijn

broer begonnen in Ter Apel, daarna Zwolle, Doetinchem en

daarna in Katwijk. Allemaal binnen in een jaar tijd. In dat jaar

heb je niets mogen leren. Pas in Katwijk werden ze statushouder

en kregen ze via de gemeente Noordwijk een mooie

bovenwoning aangewezen. Ook kregen ze de hulp van een

maatschappelijk werkster. Petje af voor onze gemeente wat

dat betreft, want dat was piekfijn geregeld allemaal.’

Wat Leo ook is opgevallen is dat deze jongens zo enorm

beschaafd zijn. ‘Dat respect dat ze voor ouderen hebben,

is echt opvallend. Ze houden altijd de deur voor me open

en laten me altijd voor gaan. Ze zijn ook altijd op tijd, komen

echt nooit te laat.’

Ondanks dat Majed enorm zijn best doet om zich hier aan

te passen aan onze regels, normen en waarden, heeft hij een

grote wens: ‘Ik hoop dat de oorlog in Syrië snel voorbij is.

Dan ga ik terug naar mijn land en mijn familie in AlHassaka.’

Majed kende Nederland niet voordat hij hier naartoe vluchtte.

De Syrische burgeroorlog begon in 2011 als een gewapende

opstand waartegen de regering van de Syrische president

Bashar al-Assad hard ingreep. Voor mannen tot 40 jaar gold

een dienstplicht, maar omdat Majed en zijn broer niet wilden

vechten in het leger van Assad, zijn zij net als velen met hen,

hun thuisland ontvlucht. Een barre tocht: ‘Onze vlucht duurde

ongeveer 2 maanden. We zijn eerst naar Turkije gegaan.

En daarna met een boot naar Griekenland.’ De overtocht mislukte

drie keer, waardoor ze heel veel persoonlijke bezittingen

zijn kwijtgeraakt. ‘Eenmaal in Athene konden ze met een bus

naar Macedonië en van daaruit te voet via Servië naar Duits-

47


‘Het zit in mijn genen’

De Ridder Schoenen, succesvolle ondernemersfamilie

48


andere uitstralingsklachten of blessures maken een afspraak.

Orthomanuele artsen richten zich op het in de juiste stand

brengen van de wervels en gewrichten, zodat de pijn vermindert

of verdwijnt. Dat kan vaak al binnen twee of drie behandelingen.

Daarnaast behoren injectietechnieken of het voorschrijven van

medicijnen tot de behandelmethode. Heeft dat geen effect,

dan volgt nader radiologisch onderzoek , en/of verwijzing naar

andere specialisten, waar hij goed contact mee heeft. “Na twee

tot drie behandelingen zou al sterke vermindering van de pijnklachten

moeten zijn. Is dat niet zo, dan kijk ik naar andere

mogelijkheden. Dat kan zijn naar neuroloog, neurochirurg ,

orthopeed of fysiotherapeut. Indien vereist gaat dit via de huisarts.

Aan de andere kant sturen zij soms ook patiënten mijn kant

op. Het is een goede wisselwerking.”

Onterechte vooroordelen

Mulder volgde in de praktijk bij mevrouw Sickesz de opleiding

van tweeënhalf jaar. Daarna nam het aantal patiënten in zijn

eigen praktijk toe. Huisartsen waren echter huiverig om door te

verwijzen. “Die vonden het alternatief en eng. Ze kenden het

niet, dus waren ze sceptisch.” Dat het stempel ‘alternatief’ steeds

meer naar de achtergrond verdwijnt, blijkt wel uit een recente

grote studie van het VU Medisch centrum. Uit een landelijk onderzoek

onder 3.200 patiënten zijn de eerste resultaten bekend:

zeventig procent van de deelnemers zegt een jaar na de twee

tot drie behandelingen nog steeds tevreden te zijn. “Dat is een

mooie bevestiging voor mij en mijn collega’s. Al zien wij dit

natuurlijk dagelijks tijdens ons werk.”

Inmiddels werkt dokter Mulder al bijna dertig jaar zijn praktijk

en is hij met zijn zeventig jaar pensioengerechtigd. Hij voelt

zich echter thuis in zijn vak. “Ik zie veel mensen die al jaren met

pijnklachten rondlopen, en die na twee tot drie behandelingen

terugkomen en dan vertellen dat ze voor het eerst in jaren weer

pijnvrij zijn. Dat geeft ontzettend veel voldoening.”

Tot slot nog even terug naar dokter Sickesz. Zij werkte door

totdat ze eenennegentig jaar was. Zit dat er voor Mulder ook in?

“Zolang ik gezond blijf, zou dat best wel eens kunnen.”

De basis van de OrthoManuele Geneeskunde werd in 1965

gelegd door de Amsterdamse arts M. Sickesz (1923- 2015).

Zij stelde vast dat veel klachten van het bewegingsapparaat

te maken hebben met zeer kleine, corrigeerbare

afwijkingen in het bekken en de wervelkolom.

Sickesz ontwikkelde een correctiemethode voor effectieve

behandelingen. De methode is in de loop der jaren verfijnd

en uitgebreid. | Bron: omgned.nl

Valpartij of ongeluk

Een bezoek aan zijn praktijk is zoals ieder medisch consult.

“We bespreken de eerst de klacht: hoe lang heeft de patiënt als

last, hoe ernstig is het en zijn er andere pijnpunten. Daarna stel

ik een van de belangrijkste vragen in de orthomanuele geneeskunde:

heeft u onlangs een valpartij of ongeluk gehad? Dat kan

belangrijk zijn om een bepaalde afwijking in de wervelkolom

te vinden. Een val, maar ook een onverwachte beweging of

vertillen, kunnen pijnklachten veroorzaken.” Ook medicijngebruik,

operaties en andere aandoeningen worden besproken.

Daarna gaat Mulder verder met het lichamelijke onderzoek.

Dat is een standaard orthopedisch/neurologisch onderzoek

gevolgd door meer specifiek orthomanueel onderzoek. Er komt

een ander ‘vooroordeel’ ter sprake. Patiënten dienen zich, op

hun ondergoed na, uit te kleden. Het is echter nodig om een

diagnose te kunnen stellen. “Het zorgt soms voor een verkeerd

beeld. Maar voor ons als arts is het echt van belang. Met kleding

aan kun je niet alles zien. Bovendien tekenen we ook op de huid

om de contouren van de botten te zien. Dat kan niet met een

shirt en broek aan.”

Nieuwe naam, dezelfde behandeling

Om het pad naar algehele acceptatie te versnellen, is sinds

januari 2017 de naam orthomanuele geneeskunde veranderd

in Musculoskeletale geneeskunde (MSK). Die laatste sluit beter

aan bij de internationale terminologie. “Aan de methode zelf is

niets veranderd, die blijft hetzelfde. Alleen moet ik mijzelf nu

MSK-arts noemen. Alle voorwaarden blijven hetzelfde, net als

voor andere artsen. Ook wij zijn verplicht net als iedere arts

ieder jaar veertig uur aan nascholing te volgen.” De orthomanuele

behandelingen zijn erkend en worden vergoed door de

zorgverzekering in de aanvullende verzekering. Patiënten

kunnen met en zonder verwijzing bij Mulder terecht.


Uw activiteit of

evenement promoten?

Welzijn Noordwijk biedt een platform om bekendheid

te geven aan uw activiteit. Op die manier

kunnen wij, samen met u, een zo compleet mogelijk

aanbod tonen van de activiteiten die bijdragen aan

het welzijn en plezier van de Noordwijkse inwoners.

De agenda op de website van Welzijn Noordwijk biedt een

overzicht van alle niet-commerciële activiteiten in Noordwijk.

Dit is makkelijk wanneer u op zoek bent naar een leuke activiteit

of een evenement.

Hoe werkt het?

Wilt u graag uw activiteit op onze agenda plaatsen?

Dat kunt u zelf doen via de website van Welzijn Noordwijk

op www.welzijnnoordwijk.nl.

Het plaatsen van de activiteit moet aan een aantal

voorwaarden voldoen:

• De activiteit heeft geen commerciële doelstelling.

• De activiteit vindt plaats in Noordwijk.

• De activiteit staat open voor de elnemers.

• De weergegeven informatie is juist en actueel.

• De activiteit draagt bij aan het welzijn van de

inwoners van Noordwijk

Voorjaarskleuren voor je huis

OOK

VOOR AL UW

GLAS-

REPARATIES

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!

www.verfspecialistlassooy.nl


Moeite met de digitale

overheid?

VOLG DE CURSUS

DIGISTERKER IN

DE BIBLIOTHEEK!

Een afspraak maken bij de gemeente, belastingaangifte

doen of huurtoeslag aanvragen: tegenwoordig gebeurt

dat allemaal online. Best lastig voor wie niet zo handig

is met de computer. De cursus Digisterker helpt mensen

van hun ‘digitaalangst’ af.

Piet Boekhoudt

“In vier bijeenkomsten leert de cursist stap voor stap kennismaken met de diensten

van de digitale overheid. Wat is een DigiD? Hoe maak ik een DigiD aan? Hoe werkt

MijnOverheid? Niet alleen de landelijke overheid, ook gemeentes regelen hun

zaken steeds meer via het internet. Dan moet je er wel voor zorgen dat mensen

weten hoe ze van die digitale diensten gebruik kunnen maken.” Daarom ontwikkelde

Piet Boekhoudt, directeur van Stichting Digisterker, enkele jaren geleden op

verzoek van de overheid de cursus ‘Werken met de e-overheid’. Inmiddels wordt

Digisterker in 8 op de 10 bibliotheken overal in het land gegeven. “De cursus staat

open voor elke volwassene, maar in de praktijk zie je vaak 65-plussers. Meer dan

7000 mensen hebben de cursus al gevolgd.”

Over drempel heen helpen

De naam zegt het al: het doel van Digisterker is om cursisten digitaal zelfredzaam

te maken. “Een van de deelnemers zei dat hij eerst ‘digitaalangst’ had. Onze

docenten, allemaal getraind in het omgaan met de doelgroep en met privacygevoelige

gegevens, helpen mensen over een drempel heen. Door zelf actief aan de slag

te gaan met verschillende digitale overheidsdiensten, merken cursisten dat het

niet zo moeilijk is als ze dachten. Hun zelfvertrouwen neemt toe. Zo vertelde een

cursiste me dat ze nu weet dat ze eigenlijk niets fout kan doen en altijd terug kan

om iets ongedaan te maken. Voor de cursus riep ze altijd de hulp in van haar zoons,

maar nu zoekt ze het gewoon zelf uit. Anderen hebben na de cursus een mobiele

telefoon aangeschaft of skypen naar hartenlust met hun kleinkinderen. Voor veel

mensen is er een wereld opengegaan.”

2 e persoon gratis

Op 2 mei begint er een nieuwe cursus

Digisterker in de Bibliotheek van

Noordwijk. Bibliotheekleden betalen

€ 15,- voor deze cursus; niet-leden

€ 20,-. Wilt u graag meedoen, maar

niet alleen? Maak dan gebruik van onze

speciale aanbieding: 2 voor de prijs van 1.

Op vertoon van deze pagina schrijft u

zich met zijn tweeën in, maar betaalt u

maar voor een persoon!

Volg ons ook via

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10

www.bibliotheekbollenstreek.nl


Kennismakingsmiddag

ouderwets gezellig sporten

GRATIS

Deelname op

donderdag

29 maart van

14 tot 17 uur

Programma donderdag 29 maart: 14.00 uur, ontvangst met kopje thee of koffie. Daarna een clubtour,

gevolgd door samen sporten. Dan nog even ontspannen en samen afsluiten rond 17.00 uur.

Meld u aan met uw naam en telefoonnummer op receptie@azzurrowellness.nl. Bellen kan natuurlijk ook!

Meld u aan: 071-3612221 • www.azzurrowellness.nl • info@azzurrowellness.nl

Azzurro Wellness • Oude Zeeweg 57 • Noordwijk

More magazines by this user
Similar magazines