27.03.2018 Views

17 magazine Leef!

Magazine Leef! 17 welzijn Noordwijk, het gratis huis aan huis magazine voor alle Noordwijkers

Magazine Leef! 17 welzijn Noordwijk, het gratis huis aan huis magazine voor alle Noordwijkers

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFORMATIEMAGAZINE<br />

VOOR ALLE NOORDWIJKERS<br />

VOORJAAR 2018<br />

NR <strong>17</strong><br />

We moeten het<br />

samen doen!<br />

Participatie en<br />

zelfredzaamheid<br />

in de wijken<br />

Glaskunstenaar<br />

Joost Wijnberg<br />

Ik krijg een kick<br />

van wat ik doe<br />

Muziek<br />

Beste medicijn<br />

tegen eenzaamheid<br />

Opmaat<br />

We zien geen<br />

beperkingen<br />

alleen talenten<br />

Hardlopen<br />

met een doel


Weten wat<br />

uw tuin nodig<br />

heeft!<br />

Wij zijn een compleet tuincentrum en<br />

bieden een breed assortiment aan.<br />

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,<br />

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor<br />

uw huis en dier.<br />

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.<br />

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en<br />

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.<br />

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!<br />

Alles voor dieren!<br />

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw<br />

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.<br />

Heeft u advies nodig over welke producten<br />

geschikt zijn voor uw huisdier?<br />

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd<br />

iemand rond die u er alles over kan vertellen.<br />

Van Berckelweg 51, Noordwijk<br />

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77<br />

Heeft u al onze klantenpas?<br />

Geniet van voordelen en speciale acties!<br />

Informeer bij onze kassa!


Doe Mee regeling voor pensioengerechtigden<br />

Zo kunt u wel meedoen!<br />

Het aanschaffen van een computer, kooktoestel, koelkast of wasmachine. Het deelnemen<br />

aan activiteiten. Gaat dit lastig vanwege uw financiële situatie? Voor gepensioneerden die<br />

krap bij kas zitten heeft de gemeente Noordwijk de ‘Doe mee regeling’. De regeling is<br />

bedoeld om u tegemoet te komen in de kosten die u maakt. In deze publicatie krijgt u<br />

uitleg over deze regelingen en wanneer u hiervoor in aanmerking komt.<br />

Voorwaarden<br />

• u heeft een zelfstandige woonruimte<br />

• u heeft alleenstaand of heeft gezamenlijk met uw<br />

partner een inkomen tot maximaal 120% van de<br />

bijstandsnorm<br />

• u woont alleen en heeft niet meer dan € 500,- eigen<br />

vermogen<br />

• u woont samen met uw partner en heeft gezamenlijk<br />

niet meer dan € 800,- eigen vermogen<br />

• u woont minimaal 1 jaar in Noordwijk en heeft zich<br />

ingeschreven bij de gemeente.<br />

Meedoen met een leuke activiteit<br />

U wilt meedoen bij een sportvereniging, een training<br />

laag geletterdheid, naar schilderles, een uitje naar het<br />

theater, of een andere activiteit? Voor dit soort activiteiten<br />

kunt u gebruik maken van een tegemoetkoming van<br />

maximaal € 125,- per kalenderjaar. Deze regeling vindt<br />

plaats op declaratiebasis.<br />

Meedoen met goede huishoudelijke apparaten<br />

U wilt een wasmachine, kooktoestel, koelkast aanschaffen<br />

of is deze aan reparatie toe? Voor deze kosten kunt u<br />

1x per 3 jaar een tegemoetkoming van maximaal € 400,-<br />

aanvragen. Deze regeling vindt plaats op declaratiebasis.<br />

Meedoen met een computer, printer of smartphone<br />

U wilt een computer, printer of smartphone aanschaffen<br />

of deze laten repareren? Voor deze kosten kunt u 1x per<br />

3 jaar een tegemoetkoming van maximaal € 400,-.<br />

Ook deze regeling vindt plaats op declaratiebasis.<br />

Meedoen in de samenleving<br />

U wilt meedoen in de samenleving door op de hoogte<br />

1 2<br />

Meedoen met<br />

een leuke<br />

goede<br />

activiteit<br />

te blijven door middel van een lidmaatschap, een abonnement,<br />

een kortingspas van bijvoorbeeld Arriva of door<br />

een andere activiteit? Voor deze kosten kunt u per kalenderjaar<br />

een tegemoetkoming ontvangen van € 100,-.<br />

Aanvragen<br />

De aanvragen voor de doe mee regeling kunnen<br />

1x per jaar worden ingediend. U kunt een formulier van<br />

de ‘Doe mee regelingen’ aanvragen op telefoonnummer:<br />

071-366 0000 of deze afhalen bij de balie van het<br />

Lokaal Loket van het gemeentehuis, Voorstraat 42 te<br />

Noordwijk.<br />

Na het invullen van het formulier kunt u het inleveren bij<br />

het Lokaal Loket van de gemeente.<br />

Bent u handig met de computer? Dan kunt u het<br />

formulier digitaal aanvragen of inleveren bij<br />

doemeeregelingen@noordwijk.nl<br />

Wat heeft u nodig bij de aanvraag?<br />

• een kopie van de uitkeringsspecificatie<br />

• een kopie van uw identiteitsbewijs en indien van<br />

toepassing van uw partner<br />

• het laatste afschrift van uw spaarrekening en indien van<br />

toepassing van uw partner<br />

• de afschriften van al uw rekeningen van de laatste twee<br />

maanden<br />

• het IBAN-nummer van uw betaalrekening<br />

Moeite met het invullen van het formulier?<br />

Heeft u moeite met het invullen van het formulier?<br />

Op maandagochtend en vrijdagochtend van 8:30 uur tot<br />

12:30 uur is in het Lokaal Loket van de gemeente de<br />

formulierenbrigade aanwezig om u daarbij te helpen.<br />

Meedoen met<br />

een computer,<br />

printer of<br />

smartphone<br />

3<br />

Meedoen met<br />

huishoudelijke<br />

apparaten<br />

4<br />

Meedoen<br />

in de<br />

samenleving<br />

pas


INFORMATIEMAGAZINE<br />

VOOR ALLE NOORDWIJKERS<br />

4<br />

VOORJAAR 2018<br />

NR <strong>17</strong><br />

IS<br />

op<br />

g<br />

an<br />

r<br />

ubtour,<br />

r.<br />

k ook!<br />

ss.nl<br />

We moeten het<br />

samen doen!<br />

Participatie en<br />

zelfredzaamheid<br />

in de wijken<br />

Glaskunstenaar<br />

Joost Wijnberg<br />

Ik krijg een kick<br />

van wat ik doe<br />

Muziek<br />

Beste medicijn<br />

tegen eenzaamheid<br />

Opmaat<br />

We zien geen<br />

beperkingen<br />

alleen talenten<br />

Hardlopen<br />

met een doel<br />

4<br />

09-03-18 13:56<br />

coverfoto: Buro Binnen<br />

Colofon<br />

Magazine <strong>Leef</strong>! is een uitgave van Buro Binnen<br />

in opdracht van stichting Welzijn Noordwijk<br />

Magazine <strong>Leef</strong>! verschijnt vier keer per jaar.<br />

Editie 18 verschijnt juni 2018.<br />

REDACTIE: Yvonne Andrée Wiltens, Harm<br />

Dragt, Frans van Duijn, May-Lisa de Laat,<br />

Caroline Spaans en Marieke Voorn.<br />

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:<br />

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden<br />

Buro Binnen, Noordwijk<br />

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:<br />

Redactie Magazine <strong>Leef</strong>!<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

thomas@burobinnen.nl<br />

Tel. 06 54 96 <strong>17</strong> 16<br />

www.welzijnnoordwijk.nl<br />

VERSPREIDING: Magazine <strong>Leef</strong>! wordt gratis huis<br />

aan huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.<br />

© Magazine <strong>Leef</strong>! 2018. Niets uit deze uitgave mag<br />

op welke manier dan ook worden gereproduceerd<br />

zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming<br />

van de uitgever.<br />

Nieuwe<br />

buurtwerker<br />

Marjanne van Dijk<br />

4<br />

Jo van der Lippen<br />

2<br />

Magazine <strong>Leef</strong>! is een uitgave namens<br />

stichting Welzijn Noordwijk.<br />

Dit huis-aan-huis <strong>magazine</strong> wordt elk kwartaal<br />

gratis bezorgd bij alle Noordwijkers en<br />

is de spreekbuis van haar participanten als<br />

het gaat om communicatie in het sociale<br />

domein. Daarnaast zoekt de redactie naar<br />

onderwerpen die betrekking hebben op<br />

het welzijn van de Noordwijkers in de<br />

meest brede zin van het woord. Ideeën<br />

of suggesties? Laat het ons weten!<br />

3<br />

4<br />

Dagbesteding<br />

Opmaat


Inhoud<br />

10 Ken je Straatnaam<br />

13 Bronsgeest, wijk van de<br />

toekomst<br />

16 Wijkvereniging De Zuid<br />

18 10 van Noordwijk,<br />

hardlopen is een feest<br />

24 Bluesgitarist JJ van Duijn<br />

30 Achtzaamheid in Noordwijk<br />

34 Kunstenaar Joost Wijnberg<br />

38 Puzzel<br />

40 Kringloopwinkel<br />

42 Het verhaal van<br />

Arnoud Schippers<br />

44 Dagbesteding Opmaat<br />

1<br />

Coverstory<br />

Priiatn<br />

03 Bibliotheek<br />

4 Welzijn Noordwijk<br />

6 Gemeente Noordwijk<br />

12 Ouderenbonden<br />

14 ‘s Heeren Loo<br />

22 Noordwijkse Woningstichting<br />

26 Samenwerkende Zorgverleners<br />

28 Grand Hotel Huis ter Duin<br />

32 Groot Hoogwaak<br />

Avroil<br />

21 We take care<br />

36 Ivonne Clemens Uitvaartverzorging<br />

46 Lex Mulder Orthomanueel arts<br />

Vowod<br />

voja 08- umr1<br />

De kwaliteit van<br />

de leefomgeving<br />

en uw buurt<br />

Het valt mij op dat als we praten over de kwaliteit<br />

van de leefomgeving we het meestal hebben over<br />

de kwantiteit ervan: als we aan de normen voldoen<br />

is het goed. De neiging bestaat om kwaliteit in<br />

meetbare, harde getallen uit te drukken. En daar<br />

zijn we in Nederland heel goed in, voor alles hebben<br />

we normen: de parkeernorm, de norm voor<br />

geluidshinder, voor luchtkwaliteit, voor groen in<br />

de wijk, om er maar eens een paar te noemen.<br />

Maar wat bepaalt nu eigenlijk echt de kwaliteit van<br />

onze leefomgeving? Dat is toch hoe we als mensen<br />

met elkaar omgaan. Hoe we omzien naar elkaar?<br />

‘We moeten het samen doen’ is de titel op pagina 6<br />

van het artikel in dit <strong>17</strong> e nummer van <strong>Leef</strong>! Dat is<br />

inderdaad de kern van het verhaal: we kunnen wel<br />

van alles verwachten van de overheid, maar we<br />

kunnen er zelf ook heel veel aan doen. Gelukkig<br />

gebeurt dat ook. Interessant is dat er naast de al<br />

jaren bestaande wijkverenigingen ook nieuwe<br />

worden opgezet: met ondersteuning vanuit de<br />

buurtwerker van Welzijn Noordwijk gaan bewoners<br />

zelf aan de slag in Boerenburg en Calorama. Ongetwijfeld<br />

zullen ze daarmee het sociale klimaat in<br />

hun wijk vriendelijker maken: een verbetering van<br />

de kwaliteit van hun directe leefomgeving die telt.<br />

Trouwens, met dat oogmerk is ook ons <strong>magazine</strong><br />

<strong>Leef</strong>! opgezet: met een sociaal betrokken redactie<br />

een <strong>magazine</strong> maken om zo een bijdrage te leveren<br />

aan de kwaliteit van uw Noordwijkse leefomgeving!<br />

Geen dank! En mocht u tips hebben of ideeën<br />

voor een artikel in ons <strong>magazine</strong>,<br />

neem dan contact op met de<br />

redactie!<br />

Priiatnvnmgzn ef!<br />

Gemeente Noordwijk • Welzijn Noordwijk • De ouderenbonden<br />

ANSV, KBO en PCOB • Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak<br />

• ‘s Heeren Loo, zorg voor mensen met een verstandelijke<br />

beperking • Samenwerkende zorgverleners • Bibliotheek<br />

Bollenstreek • Grand Hotel Huis ter Duin<br />

FasBunel<br />

redactievoorzitter en secretaris<br />

Welzijn Noordwijk


Marjanne van Dijk is sinds februari 2018 als buurtwerker<br />

in dienst van Welzijn Noordwijk. Of eigenlijk moeten<br />

we zeggen als ‘community builder’. Daar waar<br />

Sara Bruinsma als pionierende freelancer de toon<br />

heeft gezet binnen Boerenburg, neemt Marjanne<br />

haar rol over. ‘Nee, ík kom niet zelf met initiatieven,<br />

uitgewerkte plannen en voorstellen. Dat is juist níet de<br />

bedoeling, de bal ligt niet bij mij. Ik haal de vragen en<br />

wensen van de Noordwijkers op en functioneer dan<br />

vooral als verbindende schakel. Hun behoefte in de<br />

woonomgeving, dát is waar het om draait.<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN<br />

Mensen samenbrengen?<br />

Daar ga ik<br />

de straat voor op!<br />

4<br />

De kracht van community building


Welzijn Noordwijk<br />

Welzijn Noordwijk past perfect<br />

De enthousiaste 38-jarige moeder van 3 kinderen - die over<br />

het algemeen veel jonger wordt ingeschat - praat vol passie<br />

over haar werk. ‘Ik heb sinds 2005 in de regio in het jongerenwerk<br />

gezeten. Ik kom zelf oorspronkelijk uit Katwijk, heb gewoond<br />

in Sassenheim en woon nu in Hillegom. Daarnaast<br />

heb ik in Hillegom/Lisse gewerkt en nog een korte periode in<br />

Voorhout. Ik ken de omgeving en het werkveld dus wel goed.<br />

Ze schetst dat het tijd werd om te verkassen toen de jongeren<br />

haar ‘mevrouw’ gingen noemen. ‘Als je geen deel meer mag<br />

uitmaken van hun belevingswereld, dan wordt het tijd om<br />

plaats te maken voor een ander, voor een jonger iemand.’<br />

Vandaar haar overstap naar de functie van buurtwerker.<br />

‘Mijn naam stond onder die vacature. De visie en methodiek<br />

van Welzijn Noordwijk passen perfect bij mij. Werken vanuit<br />

de behoefte, niet vanuit het aanbod. Aansluiten bij wat er is,<br />

en vooral veel dóén.’<br />

Noordwijk is veel ondernemender<br />

en een beetje eigenwijs.<br />

En dat vind ik heel erg fi jn.<br />

Egoïstische wensen<br />

In het werken met jongeren was ze altijd bezig met het benutten<br />

van talenten en het aanbod laten aansluiten op de behoefte.<br />

En dat is direct ook de parallel met het buurtwerk. ‘Ja, ik wil<br />

dat mensen zo egoïstisch mogelijk denken. Heel goed luisteren<br />

naar hun éigen wensen en behoefte. Dat klinkt misschien raar<br />

als je mooie resultaten in de buurten en wijken wilt realiseren.<br />

Maar zij moeten niet komen met vragen of plannen waar ‘men’<br />

mogelijk behoefte aan heeft. Wat willen ze zélf, wat is hun<br />

wens? En wíj moeten vooral luisteren, doorvragen en mensen<br />

met elkaar in contact brengen. Met de gemeente, met een<br />

wijkregisseur, met elkaar, etc. In dat opzicht vinden mensen<br />

het vast weleens lastig dat ik geen concrete plannen maak.<br />

Nee, ik kan niet vooraf aangeven wat ik de komende maanden<br />

ga doen. Dat hangt af van de initiatieven en wensen van mensen.<br />

Dát zijn mijn plannen.’<br />

mooie initiatieven kunnen ondersteunen. Mensen denken over<br />

het algemeen bij vragen of problemen snel in spullen, in materiële<br />

oplossingen. Als ze elkaar niet kennen en de kinderen niet<br />

samen buiten spelen, dan vragen ze bijvoorbeeld om 3 nieuwe<br />

wipkippen. Dán zal het wel beter gaan. Maar daardoor verandert<br />

het nog niet. Je wilt dat er contact ontstaat, dat mensen<br />

elkaar leren kennen en samen initiatieven ontwikkelen. En daar<br />

kunnen wij in ondersteunen. Maar het zwaartepunt ligt echt bij<br />

de bewoners zelf. OK, in zo’n eerste fase doen wij wat extra,<br />

komen wij weleens met een suggestie, maar de bewoners zijn<br />

echt zélf aan zet.’ Ze lacht. ‘En dan geef ik graag dat extra zetje.<br />

Ik zeg weleens ‘ik sta graag aan het begin van het sneeuwbaleffect’.’<br />

Noordwijk is een beetje eigenwijs<br />

Marjanne komt oorspronkelijk uit Katwijk. ‘Maar ik ben een<br />

gevluchte Katwijker hè. Het dorp past me niet. Voor mij<br />

overheerst daar de ‘stel je voor dat iemand iets van mij vindt’<br />

mentaliteit. En dat past niet bij mij, ik moest daar echt weg.<br />

Noordwijk is veel ondernemender en een beetje eigenwijs.<br />

En dat vind ik heel erg fijn. Ook de gemeente probeert vraaggedreven<br />

te werken. Van oudsher denken zij nog in ‘vraag<br />

en antwoord’ aanpak, maar dat verschuift zeker. Wat ik heel<br />

belangrijk vind is dat we elkaar binnen Noordwijk allemaal<br />

weten te vinden. De bewoners, de gemeente, de wijkverenigingen,<br />

de wijkregisseur, Welzijn Noordwijk…Alle partijen die<br />

een bijdrage kunnen leveren aan het creëren en onderhouden<br />

van een fijne woonomgeving. Van een thuis. Waarin mensen<br />

elkaar een beetje kennen en iets voor elkaar over hebben.<br />

En dat we daaraan werken op basis van kansen en mogelijkheden.<br />

Wat er wél kan. Met zoveel mogelijk effect en zo min<br />

mogelijk bemoeienis.’<br />

Aanwezig in de wijk<br />

‘Sara heeft als pionier heel goed werk gedaan in Boerenburg.<br />

Er is een wijkverenging opgericht en er zijn clubjes van bewoners<br />

ontstaan die samen leuke dingen doen, een behoefte met<br />

elkaar delen. En zo moet het eigenlijk gaan. Nu zijn we begonnen<br />

in Calorama, hartstikke leuk om daar energie te bundelen.<br />

Om wensen te inventariseren. Ja, daar ga ik echt de straat voor<br />

op. Aanbellen en om informatie vragen. Met een sandwichbord<br />

om door de straten. Kijken of we vanuit dat contact in de buurt<br />

5


We moeten het samen doen!<br />

Overzicht wijkverenigingen<br />

6<br />

Binnenhof Binnen<br />

We zijn creatief, actief en betrokken en<br />

functioneren als verbindende schakel<br />

tussen inwoners van wijk ‘Binnenhof’<br />

en de gemeente. We proberen bewoners<br />

(jong en oud) middels verschillende<br />

activiteiten -verspreid over het jaarmet<br />

elkaar in contact te brengen.<br />

Vrijwel alle bewoners zijn lid van de<br />

wijkvereniging én in grote getale aanwezig<br />

bij verschillende activiteiten,<br />

zoals een jaarlijkse winterbarbecue/<br />

nieuwjaarsborrel, burendag/zomerstraatfeest,<br />

Halloween en een running<br />

dinner. Ook zetten we ons graag in voor<br />

anderen, bijvoorbeeld met een High<br />

Tea voor bewoners van Zorgcentrum<br />

Jeroen, verzorgd door kinderen uit<br />

onze wijk. Ook doen we mee aan de<br />

Opschoondag/strandjutten. Trots en blij<br />

zijn we dat we na intensieve gesprekken<br />

met de gemeente twee prachtige speeltuintjes<br />

met heemtuintjes hebben weten<br />

te realiseren in de straat; een mooie<br />

ontmoetingsplek. Als kleine wijkvereniging<br />

worden we niet altijd gezien. Wij<br />

willen door de gemeente graag direct<br />

op de hoogte worden gehouden over<br />

ontwikkelingen die onze wijk aangaan<br />

(bijv. plannen supermarkt hoek Raadhuisstraat<br />

- Bronckhorststraat).<br />

binnenhofbinnen@gmail.com<br />

Voorzitter Indra Pieters<br />

Secretaris Sylvia van Stijn<br />

Vinkeveld<br />

Wij zijn een verbindende wijkvereniging<br />

en organiseren veel activiteiten,<br />

voor jong en oud, het hele jaar door.<br />

Ook waken wij over de uitstraling van<br />

de wijk. Vinkeveld is een groene wijk<br />

en dat willen we graag zo houden.<br />

We planten bollen, onderhouden het<br />

groen en hebben veel contact met de<br />

gemeentelijke groenafdeling. We zijn<br />

erg trots op onze eigen ruimte die we<br />

willen uitbouwen tot een ontmoetingsplaats<br />

waar iedereen terecht kan voor<br />

een kop koffie, een spelletje, een boek<br />

of een gezellig praatje. We zijn ook erg<br />

trots op onze vrijwilligers die zich iedere<br />

dag inzetten voor het wel en wee van de<br />

wijk. Via Facebook en Instagram houden<br />

we iedereen op de hoogte van de<br />

gebeurtenissen. Om nog meer leuks te<br />

kunnen organiseren hebben we meer<br />

vrijwilligers én geld nodig en moeten<br />

we actiever werven. Dus bij deze maken<br />

we van de gelegenheid gebruik…Wie<br />

doet er mee?<br />

www.wijkverenigingvinkeveld.nl<br />

Voorzitter Martin Bruchner<br />

Secretaris Milou Wakka


Gemeente Noordwijk<br />

Participatie en zelfredzaamheid in de wijken<br />

Hans van Deuren is wijkregisseur van de<br />

gemeente Noordwijk. Dé contactpersoon als<br />

het gaat om zaken in de fysieke leefomgeving,<br />

die de leefbaarheid in de wijken bevorderen<br />

of belemmeren. Van nieuw parkeerbeleid tot<br />

verkeersveiligheid of het vervangen van het<br />

openbaar groen; het zijn items waar Hans over<br />

schakelt met wijkverenigingen, gemeentelijke<br />

afdelingen en andere partijen.<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS BEELD BURO BINNEN<br />

Alles draait om contact<br />

Op een ijskoude donderdagochtend vertelt Hans op kantoor in<br />

Katwijk over de functie van wijkregisseur. In Katwijk? Jawel, daar<br />

blijkt de gemeente Noordwijk een locatie te hebben op een industrieterrein,<br />

waar de medewerkers Openbare Werken en Beheer<br />

gehuisvest zijn. ‘Die locatie gaat veranderen. De wijkregisseur<br />

– of hoe de functie na de fusie ook gaat heten- moet dichter<br />

op de inwoners van Noordwijk zitten en ook makkelijk de wijk in<br />

kunnen gaan als dat nodig is. Of schakelen met collega’s van<br />

andere afdelingen, of bijvoorbeeld Welzijn Noordwijk. Daar is<br />

inmiddels een buurtwerker in dienst en wij kunnen elkaar heel<br />

mooi aanvullen. De wijkregisseur meer voor het technische, beheersmatige<br />

en beleidsmatige, zij meer voor de sociale samenhang<br />

binnen een wijk. Ja, eigenlijk misten we een sociale versie<br />

van mijn functie, dus mooi dat we elkaar nu kunnen versterken.’<br />

Betrekken van wijkverenigingen<br />

Toen Hans acht jaar geleden in dienst trad, nam hij het stokje over<br />

van een interim wijkregisseur. ‘Naar mijn mening is het grootste<br />

verschil tussen toen en nu dat de wijkverenigingen zich veel nadrukkelijker<br />

op de kaart hebben gezet én dat wij hen als gemeente<br />

ook actief betrekken bij plannen en ontwikkelingen. Het gebeurde<br />

in het verleden nog weleens dat we in een te laat stadium<br />

aan de wijkverenigingen dachten. Dan waren we eigenlijk al bezig<br />

met de uitvoering van plannen. Moesten we ‘alleen nog even’ de<br />

bewoners informeren. Tja, dat is niet heel handig natuurlijk. Alles<br />

draait immers om participatie en draagvlak, zeker met een terugtredende<br />

overheid. We hebben elkaar gewoon heel hard nodig.<br />

Zowel in de ontwikkeling van nieuw beleid als in de realisatie van<br />

projecten. Van de allereerste fase van brainstormen en de eerste<br />

schetsontwerpen tot aan de realisatie en evaluatie. Dus dat we ze<br />

vergeten te betrekken, dat komt echt niet meer voor.’<br />

Het Oude Zeedorp<br />

Wij willen de saamhorigheid en leefbaarheid<br />

binnen de wijk vergroten, o.a.<br />

door het organiseren van activiteiten<br />

met en voor alle bewoners en ondernemers<br />

in de wijk. We hebben een Facebookpagina<br />

om bewoners en vrijwilligers<br />

te bereiken. We zijn trots op de<br />

oorsprong van het Zeedorp, trots op<br />

onze wijk. En we zijn trots en blij dat<br />

er binnen afzienbare tijd een aantal<br />

shame-plekken wordt opgeknapt.<br />

We houden nieuwe ontwikkelingen en<br />

bouwprojecten in de gaten en zijn een<br />

kritische partner van zowel bewoners,<br />

ondernemers als de gemeente. Wij<br />

streven met een positieve insteek naar<br />

een samenleving waarin plaats is voor<br />

iedereen. Samen met bewoners, ondernemers,<br />

school, instellingen, gemeente,<br />

politie werken we aan verbeterpunten;<br />

openbaar groen, verlichting, parkeren,<br />

tijdelijke huisvesting, bouwplannen en<br />

natuurlijk overlast van hondenpoep.<br />

Onze wijkvereniging maakt een herstart,<br />

met nieuwe leden en vrijwilligers.<br />

Daarbij kunnen we altijd extra hulp<br />

gebruiken. Dus draag jij onze wijk<br />

een warm hart toe? Meld je aan!<br />

www.hetoudezeedorp.nl<br />

Voorzitter Klaas van der Wiel<br />

Secretaris Alexandra Dik<br />

Duinpark, Auteurswijk en<br />

Prinsessenbuurt.<br />

Het belangrijkste doel van onze wijkvereniging<br />

is om onze bewoners te<br />

motiveren om gezamenlijk iets te ondernemen<br />

en om te participeren bij<br />

activiteiten in onze wijken. Een ander<br />

belangrijk doel is om het onderlinge<br />

contact en de zorg voor elkaar te stimuleren,<br />

dit kan bijvoorbeeld door de organisatie<br />

van burenhulp. Wij zijn er trots<br />

op dat er veel animo en waardering is<br />

voor de activiteiten die wij organiseren.<br />

Ook hebben we een eigen Facebookpagina<br />

en een verenigingsblad: De<br />

Duinparker. Voor ons blad zoeken we<br />

mensen uit de wijk die het leuk vinden<br />

om een stukje aan te leveren; zo wordt<br />

De Duinparker nog meer van ons allemaal.<br />

Wat beter kan? Wij denken dat de subsidie<br />

die wij van de gemeente krijgen wel<br />

wat omhoog zou moeten gaan, activiteiten<br />

kosten nu eenmaal geld. Daarnaast<br />

roepen we met name jongere<br />

bewoners op om zitting te nemen in<br />

het bestuur van onze vereniging.<br />

freek.roelandse@planet.nl<br />

Voorzitter Guus Caspers<br />

Secretaris Freek Roelandse<br />

De Zuid<br />

Het doel van onze wijkvereniging is het<br />

unieke van een open duinlandschap<br />

en de leefbaarheid van deze wijk te behouden,<br />

en waar nodig te bevorderen.<br />

7


Wijkgericht werken<br />

De gemeentelijke wijkregisseur kan helpen met de oprichting<br />

van een wijkvereniging. Die wijkvereniging is voor de gemeente<br />

dé ‘graadmeter’ in de wijk en gesprekspartner bij projecten en<br />

beleidsontwikkelingen. Over zaken als het vergroten van de leefbaarheid<br />

in de wijken, de leefomgeving en sociale samenhang.<br />

Hans heeft vanuit zijn functie geen structureel overleg met de<br />

wijkverenigingen. ‘De wijkverenigingen functioneren prima binnen<br />

Noordwijk, heel zelfstandig. De gegevens van de gemeente<br />

zijn bij hen bekend en ze weten ons ook echt te vinden als het<br />

nodig is, dat heeft de praktijk wel uitgewezen. We werken tegenwoordig<br />

meer vraaggedreven, niet op basis van aanbod vanuit<br />

de gemeente. En als wíj iets te vragen of melden hebben, dan<br />

nemen we uiteraard contact met hen op.’ Hans is zeer tevreden<br />

over de kracht van de wijkverenigingen. ‘Zelfredzaam, belangstellend<br />

en betrokken. Ik ken bij andere gemeentes niet zulke sterke<br />

wijkverenigingen. Sowieso vind ik binnen Noordwijk de sociale<br />

samenhang groot. Mensen hebben -over het algemeen-veel<br />

voor elkaar over.’<br />

Hondenpoep<br />

Vanuit de gemeente worden er ook wijkavonden georganiseerd,<br />

waarbij een informeel gesprek met het college centraal staat.<br />

Hans: ‘Dat geeft altijd positieve energie, het is nuttig en gezellig.<br />

Ik vind zeker dat die avonden werken. Wat er ter sprake komt?<br />

Van alles en nog wat. Van problemen met bestrating tot verkeersveiligheid<br />

en duurzaamheid. En hondenpoep natuurlijk. Niet sexy,<br />

maar overlast door hondenpoep op straat of op speelterreinen is<br />

echt een grote ergernis binnen de wijk.’ Hans schetst dat je als<br />

gemeente niet altijd de mogelijkheid hebt om problemen op te<br />

lossen of vragen in te willigen. ‘Je moet best vaak ‘nee’ verkopen.<br />

Maar als je dat op een goede manier doet, eerlijk en met begrip<br />

voor de vraag, dan scheelt dat enorm. Bovendien kun je hen vragen<br />

mee te denken over alternatieven, ze komen vaak met hele<br />

creatieve oplossingen. Het is belangrijk dat mensen snappen dat<br />

we uiteindelijk echt hetzelfde willen; een wijk waar het fijn wonen<br />

en leven is. Voor iedereen.’<br />

Na de fusie<br />

‘Vanzelfsprekend zal er in de aanloop naar de fusie ook het nodige<br />

veranderen als het gaat om wijkgericht werken en de functie<br />

van de wijkregisseur. Daar moeten we gezamenlijk invulling aan<br />

geven. Maar naar mijn idee is het niet een kwestie van ‘er komen<br />

wat wijkverenigingen bij’. Juist in deze tijd waarin participatie en<br />

het vergroten van zelfredzaamheid een must is en we niet zonder<br />

elkaar kunnen, moeten we ook samen vorm geven aan wijkgericht<br />

werken. En ruimte geven aan initiatieven van inwoners, hen<br />

meer inspraak en zeggenschap geven. Maar ja, dat zijn we als<br />

overheid van huis uit natuurlijk niet zo gewend. Het gemeentelijk<br />

apparaat was ‘vroeger’ sterk voorschrijvend en beheersmatig<br />

ingericht. Dan is het wennen als het gaat om échte participatie.<br />

Als je de inwoners serieus neemt en invulling geeft aan hún wensen,<br />

dan moet je ook zaken los durven laten. En minder in problemen<br />

denken, meer in oplossingen. Ik zie de komende tijd in ieder<br />

geval als een kansrijke tijd voor de gemeente én de inwoners.<br />

Met mooie nieuwe uitdagingen.’<br />

Hans van Deuren vertrekt binnenkort in verband met een externe<br />

nieuwe functie. Hij blijft dus niet betrokken bij de ontwikkelingen,<br />

de invulling van het beleid en functies binnen het gefuseerde<br />

Noordwijk.<br />

Vervolg overzicht wijkverenigingen<br />

8<br />

Ongeveer 75% van de wijkbewoners is lid<br />

en neemt graag deel aan activiteiten. Het<br />

informatieve en sociale aspect is van<br />

groot belang. We organiseren jaarlijkse<br />

activiteiten, zoals de Algemene Ledenvergadering<br />

in voor- en najaar, de<br />

Nieuwjaarsreceptie en de Nationale Burendag.<br />

We zijn o.a. gesprekspartner van<br />

de gemeente bij de ontwikkeling en<br />

handhaving van het bestemmingsplan,<br />

het strandbeleid, natuurbeheer en de<br />

(verkeers)veiligheid. Een van de belangrijke<br />

resultaten is ons convenant met<br />

Noordwijk. Op basis hiervan zijn beleidsregels<br />

vastgelegd dat geen medewerking<br />

meer wordt verleend aan het uitbreiden<br />

van bouwmassa’s t.o.v. het bestemmingsplan.<br />

We willen het bewustzijn<br />

vergroten/versterken dat de Zuidduinen<br />

en onze wijk uniek, kwetsbaar en onvervangbaar<br />

zijn en hoe belangrijk het is<br />

(mede-) verantwoordelijkheid te nemen<br />

dit gebied te beschermen en versterken.<br />

Daarover hebben we recent een boekje<br />

uitgebracht, digitaal te bekijken via onze<br />

Facebookpagina.<br />

voorzitter@wijkvereniging-dezuid.nl<br />

Voorzitter Reinier Brakema<br />

Secretaris Liesbeth Pruijs<br />

De Oude Dorpskern (DOD)<br />

We zijn een belangen- en activiteitenvereniging<br />

in de kern van Noordwijk<br />

Binnen. We houden ons bezit met bescherming<br />

van het historisch erfgoed,<br />

het uitdragen van culturele waarden, het<br />

organiseren van culturele activiteiten,<br />

het bevorderen van de leefbaarheid.<br />

DOD is in 1985 opgericht om de leefbaarheid<br />

in de wijk te verbeteren en het<br />

historisch dorpsgezicht te behoeden<br />

voor de slopershamer. Dat leidde in 1992<br />

tot de status ‘Beschermd Dorpsgezicht’.<br />

Sindsdien heeft DOD zich ontwikkeld tot<br />

een actieve vereniging met bijna 400<br />

leden (ook woonachtig buiten de wijk).<br />

We zijn trots op: het 100-puntenplan<br />

(opgesteld met leden en bewoners) | het<br />

rapport Evaluatie 25 jaar Beschermd<br />

dorpsgezicht i.s.m. de Gemeente Noordwijk,<br />

met goede aanbevelingen voor<br />

de toekomst | vele vrijwilligers die de<br />

volgende activiteiten mogelijk maken:<br />

torenklimmen, historische rondwandelingen,<br />

de jaarlijkse ‘Markt onder de<br />

Linden’, de Kinderkerstwandeling en de<br />

muzikale kerstwandeling. Een punt van<br />

zorg blijft de leefbaarheid op het punt<br />

van parkeren, het gebruik van de pleinen<br />

en overlast door hondenpoep.<br />

www.deoudedorpskern.nl<br />

Voorzitter Paul de Vreede<br />

Secretaris Babs Cassee


Gemeente Noordwijk<br />

ASJ ASJ EIWNR EIWNR EIU EIU EM EM NIVLIGGETAN<br />

NIVLIGGETAN<br />

HÚNWNE, A OTJ O AE O UVNLTN.<br />

Grashoek<br />

Onze wijkvereniging is opgericht in<br />

1981, dus we bestaan al meer dan 35<br />

jaar. We houden ons vooral bezig met<br />

het organiseren van activiteiten voor de<br />

Grashoekbewoners. We zijn blij dat de<br />

opkomst voor die activiteiten over het<br />

algemeen zeer goed is. Verder hebben<br />

we een website, een wijkkrant (De Grasduiner),<br />

een app van onze wijk en een<br />

Facebookpagina. Die pagina wordt actief<br />

gebruikt voor het delen van foto’s,<br />

het doen van (praktische) oproepen en<br />

het delen van informatie, bijvoorbeeld<br />

over het project Snippergroen.<br />

Wat er nog beter zou kunnen binnen<br />

onze wijkvereniging? We organiseren<br />

relatief weinig activiteiten voor ouderen<br />

in de wijk; de bijeenkomsten zijn met<br />

name op kinderen gericht (denk aan<br />

paaseieren zoeken).<br />

www.grashoek.nl<br />

Voorzitter Wibe Hofland<br />

Secretaris Wim van Kan<br />

Boechorst<br />

Wij zijn een actieve, creatieve en betrokken<br />

wijkvereniging en functioneren<br />

als de verbindende schakel tussen de<br />

inwoners en de gemeente. Daarnaast<br />

organiseren we met elkaar vele activiteiten;<br />

van een lentemarkt tot een<br />

buitenspeeldag, van een bingo tot een<br />

disco voor de kids. Onze wijkvereniging<br />

brengt thema’s als een veilige en schone<br />

wijk regelmatig onder de aandacht<br />

bij bewoners, gemeente, politie, en andere<br />

officiële instellingen. Bovendien<br />

zijn we trots op onze goedwerkende<br />

Buurtpreventie-App. HELP! Er is nog<br />

geen vervanging gevonden voor<br />

de huidige voorzitter Michelle van<br />

Bohemen (vertrek medio april), en penningmeester<br />

Raymond Salman (vertrek<br />

eind 2018, na overdracht van taken).<br />

Zonder nieuwe bestuurders houdt onze<br />

wijkvereniging tot onze grote spijt op<br />

te bestaan. Dat is toch doodzonde! Met<br />

een tijdsbelasting van gemiddeld 1 uur<br />

per week moeten er toch wijkbewoners<br />

zijn te vinden die het bestuur willen en<br />

kunnen gaan vormen. Onze wijkvereniging<br />

kan niet bestaan zonder bevlogen<br />

vrijwilligers én bestuurders.<br />

www.boechorstwijkvereniging.nl<br />

Groot Dobbelmannduin<br />

www.grootdobbelmannduin.nl<br />

Voorzitter Tom Duin<br />

Secretaris Leon van Reisen<br />

Boerenburg – in oprichting<br />

(nog geen gegevens bekend)<br />

9


Wa’si<br />

Straatnaam?<br />

<br />

Je eigen straatnaam<br />

klinkt vertrouwd, maar ken je<br />

ook het verhaal áchter die naam?<br />

Van de week ging ik de straat<br />

op, waarbij ik aan Noordwijkers<br />

steeds dezelfde vraag stelde:<br />

weet je wie de persoon is naar<br />

wie jouw straat is vernoemd?<br />

TEKST FRANS VAN DUIJN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

10<br />

WILLEM<br />

VAN LEEUWEN


Pieter Coermanstraat<br />

Ken je straatnaam<br />

Willem van Leeuwen woont al vijfendertig<br />

jaar in de Pieter Coermanstraat. Op<br />

mijn vraag reageert hij aarzelend. ‘Pieter<br />

Coerman, eh… nee, daar weet ik eigenlijk<br />

niks van, maar misschien heeft het te<br />

maken met de straten hier in de buurt,<br />

de Abraham Rademakerstraat en de Van<br />

Struykstraat?’ Dan schiet zijn vrouw hem<br />

te hulp. ‘Waren die drie geen dichters?’<br />

Met behulp van het Straatnamenboek<br />

van Noordwijk breng ik voor hen licht in<br />

de duisternis. Hun straat is genoemd<br />

naar de man die tenminste vijftig jaar (!)<br />

huisarts is geweest in Noordwijk. In zijn<br />

tijd (<strong>17</strong>58-1841) werd dat trouwens chirurgijn<br />

genoemd. Ook maakte hij twintig<br />

jaar deel uit van het dorpsbestuur.<br />

Andere mooie feiten. Toen Coerman in<br />

1828 zeventig jaar werd, schonk hij de<br />

hervormde kerk in ‘Binnen’ een zilveren<br />

doopbekken. En bij zijn vijftigjarig<br />

ambtsjubileum gaf hij nóg eens zo’n<br />

doopbekken aan de hervormde kerk in<br />

‘Zee’.<br />

‘Ach, dat is leuk om te weten,’ zegt<br />

Willem van Leeuwen. ‘Ja, het is eigenlijk<br />

wel gek: ik gebruik die naam al zo lang<br />

en dan weet je niet over wie het gaat.<br />

Vroeger stond er trouwens op de straatnaambordjes<br />

nog enige informatie, maar<br />

nu niet meer. Straatnamenboek? Is dat<br />

nog te koop?’ Jawel, beste Willem van<br />

Leeuwen en allen die dit lezen, voor een<br />

tientje is het verkrijgbaar bij boekhandel<br />

Van der Meer.<br />

ik weet het niet. Eigenlijk heb ik geen<br />

idee.’ Voornoemde boek brengt weer<br />

uitkomst. Het gaat hier om de allereerste<br />

ereburger van Noordwijk, in 1970 onderscheiden<br />

vanwege haar vele verdiensten<br />

voor de gemeenschap. De geboren Rotterdamse<br />

leefde van 1885 tot 1975 en was<br />

onder meer voorzitter van het Groene<br />

Kruis, het Koningin Wilhelmina Fonds<br />

en het Kraamcentrum voor Noordwijk<br />

en omstreken. Toos Houwaart heeft geinteresseerd<br />

geluisterd: ‘Je bent nooit<br />

te oud om te leren,’ meent ze. ‘En het is<br />

goed om te weten wie die mensen op<br />

de straatnaamborden zijn. Zo houd je ze<br />

ook in ere, toch?’<br />

Van Panhuysstraat<br />

Pond vlees en krentenbrood<br />

Ik neem afscheid van mevrouw<br />

Houwaart en ga door naar de Van<br />

Panhuysstraat, waar ik in gesprek raak<br />

met Annemieke van der Werf. Sinds zes<br />

jaar woont zij aan de Van Panhuysstraat.<br />

‘Ik weet dat Van Panhuys burgemeester<br />

was,’ zegt zij. ‘Alleen weet ik niet precies<br />

wanneer. Wel weet ik dat er in Den Haag<br />

ook een Van Panhuysstraat is. Gaat dat<br />

om dezelfde persoon?’ Haar laatste vraag<br />

moet ik negatief beantwoorden.<br />

Jonkheer Willem Constantijn van<br />

Panhuys (1870-1929) is weliswaar in<br />

Den Haag geboren, maar heeft het daar<br />

niet tot een straat geschopt. Wel werd<br />

hij in 1908 tot Noordwijks burgemeester<br />

benoemd, waarbij hij z’n inhuldiging<br />

vierde met een feestelijk cadeau: elk arbeiders-<br />

of vissersgezin (dat waren er<br />

toen 877) kreeg een pond vlees en een<br />

krentenbrood. Tussen Annemieke en<br />

burgemeester Panhuys blijkt overigens<br />

een onverwachte band te bestaan. Op<br />

instigatie van Van Panhuys werd in 1919<br />

een begin gemaakt met de aanleg van<br />

de Beeklaan, de laan waaraan haar oma<br />

jarenlang woonde. Zelf woonde de burgervader<br />

aan de Pickéweg, de huidige<br />

Erasmusweg, waar Annemieke’s schoonouders<br />

gehuisvest zijn. ‘Wat een toeval,’<br />

zegt zij met een lach.<br />

Jawel, zo gaat dat in een dorp; verleden<br />

en heden zitten erg dicht op elkaar. Honderden<br />

van onze voorouders moeten<br />

gedoopt zijn in de zilveren schalen van<br />

Pieter Coerman, net zoals ze gesmuld<br />

moeten hebben van het vlees en krentenbrood<br />

dat Van Panhuys hen schonk.<br />

En het was te danken aan An van Gilse,<br />

dat in de vorige eeuw zoveel maatschappelijke<br />

zaken op rolletjes liepen. Voor nu:<br />

dank voor uw aandacht, een volgende<br />

aflevering bezoek ik de Derk Bolhuisstraat,<br />

het Extersslop en de Susanna van<br />

Ettenstraat.<br />

An van Gilsehof<br />

Rembrandt en An van Gilse<br />

Goed, verder naar de An van Gilsehof.<br />

Bewust sla ik het zeeheldenkwartier en<br />

villawijk de Zuid over, want dáár weten<br />

de bewoners het uiteraard wel: De Ruyter,<br />

Piet Hein, Beethoven, Rembrandt,<br />

Erasmus, dát zijn nog eens klinkende<br />

namen, maar ja, zo’n beetje elk dorp of<br />

stad heeft dergelijke namen op de straatnaambordjes.<br />

Daar is niks eigens aan.<br />

Het gaat mij juist om de namen van<br />

Noordwijkers, om lokale historie.<br />

In de An van Gilsehof stuit ik op Toos<br />

Houwaart. Zij woont met haar man al<br />

sinds 1995 in dit hofje. Na mijn vraag<br />

antwoordt ze spontaan: ‘An van Gilse,<br />

was dat geen burgemeester?’ Na mijn<br />

hoofdschudden vervolgt ze: ‘Of eh… nee,<br />

BRAND DE WITTE SCHOOL<br />

In de nacht van 8 op 9 juli 2000<br />

werd De Witte School aan de van<br />

Panhuysstraat 19 getroffen door<br />

een enorme uitslaande brand.<br />

Het gebouw onder de rieten kap<br />

werd totaal verwoest. Na vele<br />

inspanningen werd uiteindelijk<br />

het besluit genomen de school<br />

te herbouwen in min of meer<br />

oorspronkelijke staat.<br />

Op 16 januari 2004 werd het<br />

startsein gegeven voor de bouw<br />

van de nieuwe school. Op<br />

donderdag 23 december 2004<br />

werd de school officieel opgeleverd.<br />

Een markant gebouw is<br />

behouden voor Noordwijk.<br />

11


De Ouderenbonden<br />

Waarom lid zijn/worden van een ouderenbond ?<br />

Tja, wa arom zou je lid van een ouderenbond willen zijn?<br />

Wij voelen ons immers niet oud, ook al zegt de kalender dat<br />

wij meer dan vijftig jaar op aarde zijn. Vroeger waren de mensen<br />

op de leeftijd al aardig bejaard, nu staan wij midden in het<br />

leven en doen aan alles mee.<br />

Toch is een lidmaatschap van een ouderenbond niet het toegeven<br />

aan het (niet te ontkomen ) feit dat wij niet meer piepjong<br />

zijn. Het betekent dat wij investeren in de samenleving<br />

zoals wij die willen zien als wij echt oud zijn én degenen die dat<br />

nu al zijn ondersteunen bij het zo prettig mogelijk maken van<br />

hun leven, b.v. om eenzaamheid buiten hun leven te houden.<br />

Bovendien heeft dat lidmaatschap het voordeel dat u korting<br />

kunt krijgen op b.v. de zorgverzekering en dat u de Vuurtorenpas<br />

kunt aanvragen waarmee u korting krijgt op de consumpties<br />

in de dienstencentra De Wieken en Het Trefpunt én bij<br />

slagerij Knijnenburg, de HEMA en het zwembad.<br />

Het lidmaatschap van een van de Noordwijkse ouderenbonden<br />

geeft u ook het recht om deel te nemen aan de door hen<br />

georganiseerde activiteiten, inclusief die van het samenwerkingsverband<br />

DBO. Voor niet-leden geldt bij deelname aan<br />

DBO-activiteiten een extra toeslag per keer. Op die manier<br />

heeft u de contributie er zeer snel uit en verdient u er bovendien<br />

mee.<br />

Over verdienen gesproken, als uw inkomen niet boven de genoemde<br />

bedragen, die u elders in <strong>Leef</strong>! kunt lezen, is dan kunt<br />

u gebruik maken van de belastingservice van de ouderenbonden<br />

en in veel gevallen kunt u daardoor eventueel teveel betaalde<br />

belasting terugkrijgen. Dat is toch mooi meegenomen?<br />

Kortom: Waarom niet lid worden van een ouderenbond ?<br />

12<br />

• Actief voor u en samen met u<br />

• Veelzijdig en hulpvaardig<br />

• Bladen : Nieuwsbrief 50+ en<br />

KBO-PCOB <strong>magazine</strong><br />

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas<br />

• Lidmaatschap 2018; per adres<br />

1 e lid € 24,00 p.j., 2 e lid € 20,00 p.j.<br />

Informatie via Ledenadministratie :<br />

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards<br />

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk<br />

Tel. (071) 36 157 78<br />

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl<br />

www.kbonoordwijk.nl<br />

Gemeenschappelijk actief<br />

• Plaatselijke ouderenbond op<br />

protestants christelijke grondslag<br />

• Belangenbehartiging op tal van<br />

terreinen<br />

• 3 x per maand een programma<br />

in de Vinkenhof<br />

• Gratis tijdschrift Perspectief<br />

Voor nadere informatie:<br />

Leon Guijt<br />

Tel. 071 3620751 of 06 20370408<br />

E-mail: irlguijt@gmail.com<br />

Nieuwe senioren vereniging<br />

in Noordwijk:<br />

• Voor alle gezindten<br />

• Belangenbehartiging zoals<br />

belastinghulp, adviezen van<br />

ouderenadviseurs en hulp bij<br />

thuisadministratie<br />

• Bewegen zoals fietsen,<br />

biljarten en bowlen.<br />

• Cursussen en recreatie<br />

Voor meer informatie bel onze<br />

secretaris:<br />

Henriette van der Gugten<br />

Tel. 071 8884884<br />

Website: www.ansv.nu


De wijk van de toekomst<br />

Enpahkn menBoses ebue orjn nod<br />

Bronsgeest<br />

Noordwijk telt momenteel twee zogenaamde uitleglocaties. Het betreft de nieuwe woonwijk<br />

Offem Zuid, waar de werkzaamheden voor fase 1 al zijn gestart en Bronsgeest dat qua omvang,<br />

indeling en typen huizen nog ontworpen moet worden. De laatste biedt een prachtige kans om<br />

na te denken over een wijk waar jong en oud alles vinden dat zij wensen.<br />

TEKST HARM DRAGT BEELD PR<br />

.<br />

.<br />

Iedereen die op zoek is naar woonruimte<br />

kijkt in eerste instantie naar een huis<br />

dat voldoet aan zijn en/of haar woonwensen.<br />

Maar de buurt en omgeving<br />

zijn net zo doorslaggevend om serieus<br />

koop of huur te overwegen. Het is niet<br />

voor niets dat makelaars in hun aanbod<br />

praten over rustig gelegen, veel groen<br />

en scholen en winkels op loopafstand.<br />

Maar linksom of rechtsom het blijft<br />

kiezen uit al bestaande zaken en omstandigheden.<br />

Bij Bronsgeest bestaat<br />

de geweldige kans om na te denken<br />

over dé wijk van de toekomst en om<br />

de elementen van succesvolle wijken<br />

elders in de wereld samen te brengen.<br />

Dat heeft, de in Noordwijk geboren,<br />

architect Bart Akkerhuis gedaan toen hij<br />

op eigen initiatief een ontwerp maakte<br />

voor de nieuwe woonwijk die moet<br />

verrijzen tussen de Gooweg, de Van<br />

Berckelweg en de N206.<br />

“Ons bureau is gevestigd in Parijs maar<br />

wij doen vaak en met plezier uiteenlopende<br />

projecten in Nederland en<br />

Noordwijk. Bronsgeest is een apart<br />

geval want wij hebben geen opdracht<br />

gekregen om mee te denken over de<br />

nieuwe wijk of om een ontwerp te<br />

maken. Toch hebben wij er veel tijd<br />

in gestoken om te onderzoeken welke<br />

kansen en mogelijkheden er zijn en hoe<br />

de wijk aantrekkelijk kan zijn voor jong<br />

en oud. Daarbij heb ik geput uit voorbeelden<br />

van succesvolle wijken elders<br />

in de wereld. Zoals in Amiens Frankrijk<br />

waar een wijkje is gebouwd waar de<br />

bewoners naast een eigen tuin ook een<br />

zodanig aantrekkelijk gezamenlijke<br />

binnentuin hebben dat de sociale<br />

contacten enorm bevorderd worden.<br />

Een ander mooi voorbeeld vind ik een<br />

wijk met een zodanige indeling van<br />

de huizen dat buren van elkaar kamers<br />

kunnen kopen en verkopen als er<br />

behoefte is aan meer ruimte of juist<br />

minder ruimte in een levensfase.<br />

In Alcabideche Portugal is een wijkje<br />

waar ouderen en jongeren naast elkaar<br />

wonen en waar de ouderen door middel<br />

van verschillende gevelverlichting kunnen<br />

aangeven dat zij even hulp nodig<br />

hebben. Sociale aspecten zijn belangrijk<br />

en daarom stellen wij voor om in<br />

Bronsgeest een centraal buurthuis te<br />

bouwen waar iedereen van alles kan<br />

organiseren. Met een knipoog naar de<br />

oude Kuip. Maar natuurlijk is er ook<br />

gekeken wat er past in Noordwijk en<br />

wat de toekomstige inwoners zouden<br />

willen aantreffen. Wij hebben ook een<br />

aantal wijken in Noordwijk grondig<br />

bestudeerd om vast te stellen wat er wel<br />

en niet goed aan is. Ook is er zorgvuldig<br />

gekeken naar de directe omgeving van<br />

de nieuwe wijk Bronsgeest waaronder<br />

de bossen en de bollenvelden. In het<br />

ontwerp zijn die als het ware de wijk<br />

ingetrokken. Er is voor gekozen om de<br />

BART AKKERHUIS<br />

openheid te behouden waar het kan en<br />

dicht te bebouwen waar het er toe doet.<br />

Dat laatste is met name het geval in het<br />

hart van de wijk. Naar de randen wordt<br />

de bebouwing steeds dunner. Mooi<br />

aspect is de grote waterpartij bij de entree<br />

die het open karakter verstevigt en<br />

zorg draagt voor genoeg waterberging.<br />

Alle auto’s van de inwoners worden<br />

onder de grond of overdekt geparkeerd,<br />

zodat ze wegvallen uit het straatbeeld.<br />

Ook bestaande elementen zijn creatief<br />

verwerkt. Zo is over de gasleiding die in<br />

Bronsgeest onder de grond ligt en de<br />

daarnaast liggende gronden de infrastructuur<br />

gepland waaronder bijvoorbeeld<br />

een joggingparcours.”<br />

Als het aan Akkerhuis ligt zal er voor<br />

alle leeftijden levensloopbestendig gebouwd<br />

gaan worden tot een maximum<br />

van 600 woningen op de 15 hectaren<br />

die beschikbaar zijn.<br />

INTERGENERATIONELE BALANS<br />

SAMENLEVEN<br />

SOCIALE MIX<br />

PROJECTEN<br />

REFERENTIES<br />

NOORDWIJK NIEUW OOST BRONSGEEST MASTERPLAN<br />

STUDIO AKKERHUIS | ARCHITECTS<br />

studioakkerhuis.com<br />

13


‘s Heeren Loo<br />

Noordwijk heeft meerdere wijken, een van die wijken is Noordwijkerduin. Hier ligt,<br />

deels in de duinen aan de zuidkant van Noordwijk, het zorgpark Willem van den<br />

Bergh. Hier wonen al sinds 1924 mensen met een verstandelijke beperking.<br />

’s Heeren Loo ondersteunt hen hier in alle facetten van hun leven, denk daarbij<br />

aan wonen, werken, vrijetijd en specialistische zorg en behandeling.<br />

TEKST COMMUNICATIE ‘S HEEREN LOO BEELD BURO BINNEN<br />

Wat gebeurt er in en om Noordwijkerduin?<br />

14


Op het zorgpark wordt op veel verschillende manieren gewerkt<br />

aan het leggen van verbinding met de omgeving. Zo worden<br />

op dagbestedingslocaties als De Berghshop, het Lunchcafé Eat<br />

& Meet en de Bakkerij producten en diensten aangeboden voor<br />

mensen van het park en daarbuiten. Hier werken deelnemers<br />

(i.p.v. cliënten van ’s Heeren Loo) onder begeleiding.<br />

EAT & MEET<br />

De Berghshop heeft zich ontpopt tot een populaire kringloopwinkel.<br />

Mensen uit Noordwijk en omgeving komen hier graag<br />

om spullen in te leveren of te kopen. Deelnemers knappen<br />

ingekomen spullen zo nodig op, eventueel met een vers likje<br />

verf. Het lunchcafé Eat & Meet is een plek waar je even lekker<br />

van een kopje koffie of heerlijke lunch kan genieten. In de<br />

naastgelegen supermarkt vind je dagelijkse boodschappen.<br />

De Bakkerij bakt voor klanten zoals bejaardenhuizen in de buurt<br />

en particulieren. Taarten, koek en ander lekkers wordt dagelijks<br />

vers gebakken. Ook bij Eat & Meet worden deze verkocht.<br />

In februari is een nieuwe winkel op het park geopend, de<br />

Berghbloem. Hier worden dagelijks mooie boeketten gemaakt<br />

door de deelnemers en begeleiders. Deze winkel biedt net als<br />

de andere locaties een opstap naar ander werk en geeft deelnemers<br />

een kans om in een veilige omgeving ervaring op te<br />

doen.<br />

DE BAKKERIJ<br />

Oude tijden herleven<br />

Vroeger kwamen veel gezinnen met hun kinderen naar de<br />

speeltuin, in het zorgpark vlak achter de duinen. Deze is een<br />

aantal jaar weggeweest, maar dankzij diverse sponsoren is<br />

nu weer een start gemaakt met het aanleggen van een nieuwe<br />

speeltuin, die hopelijk weer dezelfde aantrekkingskracht heeft<br />

als vroeger. Ook is er in 20<strong>17</strong> een trimcourt aangelegd waar je<br />

lekker in de buitenlucht kunt sporten. Samen met de kinderboerderij<br />

biedt ook dit deel van het park fijne recreatiemogelijkheden.<br />

In de buurt zijn deelnemers en begeleiders actief aan het werk<br />

om Noordwijk schoon te houden, zo onderhouden cliënten de<br />

diverse kleine milieustraatjes en de opgangen naar het strand.<br />

Waarbij de cliënten van ‘s Heeren Loo steeds meer en bewuster<br />

zichtbaar zijn in Noorwijk en haar omgeving.<br />

DE TRIMBAAM<br />

Paspartoe cadeauwinkels met ateliers en kunstuitleen (Albertus<br />

van Velsenstraat 2) is al jaren een begrip in Noordwijk. Ze hebben<br />

een uitgebreid assortiment kunst en originele cadeaus van<br />

hoogwaardige kwaliteit. Denk aan schilderijen, handbeschilderd<br />

servies, houtproducten, gedecoreerd kinderspeelgoed,<br />

textiel, potten, seizoenartikelen en nog veel meer. Gemaakt<br />

door creatieve en vaak getalenteerde deelnemers. De kunstwerken<br />

laten de persoonlijke kenmerken en talenten van de<br />

maker zien. Hier is altijd wel een origineel cadeau te vinden.<br />

Dit is slechts een deel van de mogelijkheden. Meer informatie<br />

over de wijk kunt u bekijken op www.noordwijkerduin.nl.<br />

DE BERGHBLOEM<br />

15


Wjvrngn<br />

matzc tr or<br />

‘De Zuid’<br />

REINIER BRAKEMA<br />

s<br />

Wanneer je in een wijk woont<br />

die echt bijzonder is, wil je er alles<br />

aan doen om dat zo te houden. Dat is<br />

ook de opstelling van het bestuur van<br />

wijkvereniging ‘De Zuid’. Het zet zich in<br />

om het wellicht unieke karakter van de<br />

villawijk in de duinen te behouden.<br />

TEKST HARM DRAGT<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

16


Mijn buurt<br />

OKI EWJ E<br />

GLEDWNEGBE<br />

VO LENODIKR<br />

C<br />

Het verzilveren van de kansen om het karakter van de wijk<br />

te behouden en het te niet doen van bedreigingen die het<br />

tegenovergestelde kunnen bewerkstelligen kan alleen als<br />

iedereen er voor gaat. Daarom is het bestuur op pad gegaan<br />

om in gesprekken met alle betrokkenen, waaronder natuurlijk<br />

ook de eigen bewoners, het behoud van het karakter van de<br />

wijk veilig te stellen. Voorzitter van de wijkverenging Reinier<br />

Brakema gaat in op het waarom en hoe. In een onlangs uitgegeven<br />

boekje laat het bestuur optekenen hoe uniek de wijk is<br />

en welke kansen en bedreigingen er zijn. Reinier Brakema:<br />

“De wijk ligt in een open duinlandschap dat zijn natuurlijke<br />

karakter voor een groot deel behouden heeft. Dat moeten wij<br />

zo zien te houden want de wijk is onvervangbaar. Een woonwijk<br />

in de duinen zou je tegenwoordig nergens meer mogen<br />

bouwen.” De wijk is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse<br />

Duinen en is omsloten door natuurgebieden, strand,<br />

duinen, zee, de Coepelduynen en bollenvelden. De flora en de<br />

fauna in de bermen en tuinen zijn van grote waarde. Plantenliefhebbers<br />

uit heel Nederland komen naar Noordwijk om de<br />

bermen in De Zuid met de daarin onder meer de bedreigde<br />

plantensoort de blauwe bremraap en andere zeldzame soorten<br />

te bekijken. Ook is de wijk een geliefd wandelgebied voor<br />

alle Noordwijkers. “Onze missie kent twee pijlers: het behoud<br />

van het open duinlandschap in de wijk en beperking van de<br />

bouwmassa. Voor dat eerste is het van belang dat de doorzichten<br />

in alle richtingen en de natuurlijke fauna en flora<br />

behouden blijven. Dat betekent dat bij mogelijke activiteiten<br />

zoals nieuwbouw of verbouwingen het natuurlijke landschap<br />

behouden blijft of na de ingreep weer hersteld wordt. Er moet<br />

voor gezorgd blijven worden dat de duinen in de tuinen blijven<br />

doorlopen en dat de tuinafscheidingen beperkt van omvang<br />

blijven. Heel belangrijk is dat de bouwmassa’s blijven<br />

passen in het duinlandschap. In 2013 dachten wij met een<br />

convenant geregeld te hebben dat de gemeente niet meer<br />

mee zou werken aan afwijkingen van het bestemmingsplan.<br />

Maar die afspraak is door de gemeente opgezegd naar aanleiding<br />

van de nieuwe Omgevingswet. Het is daarom zaak om<br />

de gemeente en de huidige en toekomstige bewoners te wijzen<br />

op hun verantwoordelijkheden. Verkaveling van huidige<br />

percelen is een reëel gevaar dat kan leiden tot een ongewenst<br />

verlies van duinlandschap. Bij de gemeenteraad hebben wij<br />

een luisterend oor gevonden. Maar ik besef mij dat wij nog<br />

een flinke weg te gaan hebben. De gemeente moet zijn rol<br />

nemen, boven de partijen blijven staan. De bewoners kunnen<br />

het niet alleen, en de gemeente kan het niet alleen. We<br />

kunnen dit alleen samen doen. Naast onze inwoners willen<br />

wij ook hun architecten en hoveniers voor onze zienswijze<br />

winnen. Natuurlijk gaan wij verder met ons overleg met de<br />

gemeente, andere overheden en natuur- en andere belangenorganisaties.<br />

Aan iedereen die er toe doet zullen wij onze<br />

boodschap overbrengen. Want deze zo bijzondere wijk moet<br />

voor Noordwijk behouden blijven. Ook voor toekomstige<br />

generaties bewoners en bezoekers, Noordwijkers en niet-<br />

Noordwijkers.”<br />

TERUG IN DE TIJD<br />

Het ontstaan van de wijk ‘De Zuid’ is 1 op 1 terug te voeren<br />

op de ontwikkeling van badplaats Noordwijk. Die ontwikkeling<br />

komt pas echt op gang als burgemeester Cornelis<br />

Pické in 1882 het initiatief neemt tot oprichting van de<br />

‘Maatschappij Noordwijk tot exploitatie van duingronden’.<br />

Het doel van de maatschappij is om alle duingronden van<br />

de staat rond het toen nog vissersdorp op te kopen en die<br />

in te zetten om de badplaats tot bloei te brengen. De aanschafactie<br />

lukt. Voor het zuidelijk deel, later bekend als<br />

‘De Zuid’ wordt door de maatschappij tuinarchitect Dirk<br />

Wattez ingehuurd om een ontwerp te maken. Zijn al aangelegde<br />

parken kenmerken zich door slingerende paden met<br />

flauwe, langgerekte bochten. Dat wordt ook de blauwdruk<br />

van ‘De Zuid’ die tot de dag van vandaag herkenbaar is. In<br />

het aangedragen plan tekent Wattez een imposant kurhaus,<br />

een laiterie, weiden en wegen die perfect passen bij de<br />

duinpartijen. Het kurhaus komt er niet maar in 1885 wordt<br />

wel, een dan nog klein, Huis ter Duin gebouwd. De aanzet<br />

wordt gegeven voor de bouw van vakantievilla’s in het<br />

duinlandschap. Op een kaart uit 1912 is te zien dat er nog<br />

sprake is van incidentele villabouw. De Boerhaaveweg is<br />

nog een voetpad. De Atjehweg, de Dennenweg, de Javaweg,<br />

de Ligusterweg en de Surinameweg zijn op die kaart nog<br />

niet ingetekend. Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog<br />

verandert alles in rap tempo. Veel huizen die nu nog te<br />

vinden zijn werden toen gebouwd. Na WO II worden de open<br />

plekken verder bebouwd maar zonder het open duinlandschap<br />

geweld aan te doen. Vakantiehuizen zijn ruim daarvoor<br />

al verruild voor permanente woningen.<br />

Terug kijkend kan vastgesteld worden dat ‘De Zuid’ de eerste<br />

nieuwbouwwijk ooit in Noordwijk aan Zee is geweest.<br />

<strong>17</strong>


Trainers stomen bedrijven klaar voor Tien van Noordwijk<br />

Hardlopen<br />

is een feest<br />

(ja, ook voor jou!)<br />

Inspirerende verhalen vertellen én<br />

kilometers maken vormen de basis voor het<br />

project TienBuilding. Daarin brengen vier<br />

hardlooptrainers in acht weken hun liefde<br />

voor het hardlopen over op deelnemers van<br />

bedrijven, die in juli gaan meedoen aan de 10<br />

van Noordwijk. Hardlopen moeilijk of zwaar?<br />

Welnee, met de juiste begeleiding wordt het<br />

al snel een feest.<br />

TEKST MARIEKE VOORN<br />

BEELD BURO BINNEN EN PR<br />

V<br />

Tel alles bij elkaar op en ze hebben al<br />

duizenden hardloopkilometers afgelegd.<br />

Paul Barnhoorn bijvoorbeeld, die vijftien<br />

marathons liep, waaronder die in New<br />

York. “Dat klinkt veel, maar dat was verspreid<br />

over 28 jaar. Dan valt het aantal<br />

wel mee.” Ook Rob van Rooijen heeft een<br />

flink aantal marathons achter zijn naam<br />

staan. Hij traint nog steeds vier tot vijf<br />

keer in de week, maar doet het dit jaar<br />

rustig aan. Volgend jaar staat er wellicht<br />

weer een langere wedstrijd op het programma.<br />

Hans Wesseling is na jarenlang<br />

triatlon overgestapt naar de kortere afstanden.<br />

Als middenafstandsloper is hij<br />

onder andere in zijn leeftijdscategorie<br />

Nederlands kampioen op de 1500 meter.<br />

Lieke van Leeuwen gaat juist voor de<br />

langere afstanden. De oprichtster en<br />

trainster van de Noordwijkse Loopgroep<br />

heeft de marathon van Amsterdam al<br />

uitgelopen en traint nu voor de tweede<br />

keer voor de 42,195 km lange wedstrijd<br />

te volbrengen.<br />

18<br />

VLNR: ROB, HANS,<br />

LIEKE EN PAUL<br />

Deze vier hardlopers vormen samen het<br />

team van TienBuilding. TienBuilding is<br />

een project voor bedrijven, die hun medewerkers<br />

in juli mee willen laten doen<br />

aan de 10 van Noordwijk. De vijf of tien<br />

kilometer ongetraind afleggen is dan<br />

geen goed idee. Daar springt TienBuilding<br />

op in, vertelt Paul. “We bieden een<br />

pakket aan bedrijven aan, waarmee ze


coverstory<br />

medewerkers of zakenrelaties een<br />

basis bieden om de 10 van Noordwijk<br />

te lopen.“<br />

Gezonde en gelukkige werknemers<br />

Het idee ontstond vorig jaar, voorafgaand<br />

aan de vijfde editie van het<br />

Noordwijkse hardloopevenement.<br />

Paul: “Mijn drijfveer was -en is- om<br />

mensen wat te vertellen en training te<br />

geven. Ik heb een handvol diploma’s van<br />

de Atletiekunie, maar heb daar nooit wat<br />

meegedaan. Ik had geen tijd, was zelf zes<br />

tot zeven avonden aan het trainen. En<br />

bij een club training geven was niet zo<br />

interessant, omdat ik vaak merkte dat<br />

de lopers niet echt een doel hadden.<br />

Daarentegen verzorgde ik wel al tien<br />

jaar projecten bij grote bedrijven als<br />

PriceWaterhouseCoopers en Nike voor<br />

de marathon en halve marathon. Ik<br />

trainde medewerkers, zodat ze optimaal<br />

voorbereid aan de start stonden.”<br />

Dat laatste past perfect in het plaatje voor<br />

de 10 van Noordwijk. “Welke ondernemer<br />

wil niet dat zijn werknemers zich<br />

fitter voelen en gezond en gelukkig zijn?<br />

Daarnaast is hardlopen ook goed voor<br />

een stukje teambuilding. Dat willen we<br />

allemaal overbrengen met TienBuilding.<br />

Voor ons als trainers is het ook het leuk,<br />

want de deelnemers werken binnen<br />

twee maanden echt toe naar een einddoel.“<br />

Stok achter de deur<br />

TienBuilding gaat in juni van start.<br />

Bedrijven kunnen hun medewerkers een<br />

zeven weken durende workshop hardlopen<br />

aanbieden. Het is een basiscursus<br />

hardlopen, waarbij tijdens de wekelijkse<br />

training de deelnemers tips en uitleg<br />

krijgen. Daarnaast wordt van ze verwacht<br />

dat ze ook zelf trainen om zich<br />

optimaal voor te bereiden. Paul: “Een tot<br />

twee keer in de week lopen is te weinig.<br />

Het systeem in je lichaam protesteert<br />

dan elke keer, want het moet iedere keer<br />

op gang komen. Het is beter om twee<br />

tot drie keer per week te lopen. Een half<br />

uurtje is dan al genoeg. Jouw systeem<br />

en spieren zeggen dan veel sneller: hé,<br />

dit gaat lekker!”.<br />

Vorig jaar deden in totaal veertig mensen<br />

mee. “Die groep was een geweldige mix<br />

van allerlei ondernemers en werknemers.<br />

We hebben ontzettend gelachen.<br />

Tijdens loopscholing, maar ook met<br />

heuveltraining en intervallen. Ze hadden<br />

zoveel plezier. En wij daardoor ook!”<br />

Het was voor de trainers wel even<br />

schakelen. Ze hadden gedacht vooral<br />

werknemers te treffen die al enige loopervaring<br />

hebben. Het doel was in eerste<br />

instantie dan ook dat de deelnemers de<br />

tien kilometer zouden rennen. Tot hun<br />

eigen verrassing deden juist ook mensen<br />

mee die nog geen trainingskilometer in<br />

de benen hadden. “Die zagen het project<br />

IN 20<strong>17</strong> VOLGDEN RUIM 40 LOPERS MET<br />

VEEL PLEZIER DE HARDLOOPTRAINING<br />

DENMR<br />

RKN<br />

GÏNPRED<br />

DO NE<br />

HRLO-<br />

VRAE<br />

echt als een stok achter de deur. Dat was<br />

ontzettend mooi.” Het noopte wel tot een<br />

aanpassing: de een rende in juli de tien<br />

kilometer, de ander de vijf kilometer.<br />

Inspiratie door verhalen<br />

Het succes zorgt voor een tweede editie<br />

van TienBuilding. “Na afloop waren veel<br />

bedrijven enthousiast en dus was het<br />

besluit makkelijk om dit jaar nog een<br />

keer door te gaan. Het liefst natuurlijk<br />

met nog meer bedrijven.”<br />

Tijdens de trainingsavonden worden<br />

de deelnemers op niveau ingedeeld.<br />

“We lopen natuurlijk zelf ook mee.<br />

Mensen vinden het leuk om onze verhalen<br />

te horen en raken daardoor geïnspireerd.<br />

En juist dat is nog een drijfveer.<br />

Ze vinden het boeiend om met echte<br />

hardlopers met die tien kilometer bezig<br />

19


paspoort<br />

te zijn. Ze zien ons dan een beetje als<br />

voorbeelden. Dat is ook wel goed trouwens.<br />

Uit onderzoek blijkt dat als je vaker<br />

traint met iemand met een mooi bewegingspatroon,<br />

dat je hersenen dat overnemen.<br />

Dan kun je dus het beste achter<br />

iemand met een mooie loopstijl lopen.”<br />

Geen excuses<br />

Niemand heeft een excuus om niet mee<br />

te doen, vinden de trainers. Hardlopen is<br />

de makkelijkste sport die er is. Je trekt je<br />

schoenen aan, stapt de deur uit en gaat<br />

een rondje lopen. Het kost je maar dertig<br />

tot veertig minuten en dan ben je weer<br />

thuis. Paul: “Je geniet van de buitenlucht,<br />

het hoofd wordt door het lopen even<br />

helemaal leeg en het zorgt voor ontspanning.<br />

Nog een voordeel: na afloop<br />

voel je je nog veel fitter.” Bovendien<br />

heeft Noordwijk een van de mooiste<br />

trainingsgebieden van Nederland.<br />

Hans: “Door de duinen lopen is het mooiste<br />

dat er is”. Paul knikt. “In deze omgeving<br />

sporten is gewoon een feestje”.<br />

Missie<br />

Deelname voor werknemers kost bedrijven<br />

95 euro per persoon. Dat is inclusief<br />

het startgeld voor de Tien van Noordwijk<br />

en deelname aan de Star Balm Strandloop<br />

als voorbereiding. Op de wedstrijddag<br />

zijn de trainers aanwezig voor een<br />

warming-up, is er een lunch en genoeg<br />

sportdrank. Ook gaat 5 euro van dit<br />

bedrag naar de Edwin van der Sar Foundation.<br />

Paul: ”We vinden het fijn om te zien hoeveel<br />

voldoening mensen uit lopen halen.<br />

Je merkt tijdens de cursus al dat ze soms<br />

bevlogen raken. Dan kom je ze later bij<br />

andere wedstrijden tegen. Als ze blijven<br />

hardlopen, dan is onze missie geslaagd.<br />

Hans Wesseling (1961) heeft 34 jaar<br />

ervaring als triatlon atleet, maar richt<br />

zich tegenwoordig op de 800 en 1500<br />

meter. Het levert hem veel succes op:<br />

hij is in zijn leeftijdscategorie Nederlands<br />

kampioen 1500 meter, werd<br />

derde op zowel het NK 800 meter en<br />

op het NK Cross. De 10 van Noordwijk<br />

is perfect voor Hans: “Aangezien ik<br />

meer een middenafstandsloper ben,<br />

richt ik me op de 5 tot 10 kilometer,<br />

en niet meer op het langere werk van<br />

de triatlon.” In het dagelijks leven is<br />

Hans opleider bij Menzies Aviation<br />

op Schiphol.<br />

Rob van Rooijen (1965) is al 28 jaar<br />

actief in de atletiek en loopt nog met<br />

enige regelmaat een marathon. Daarvoor<br />

traint de directeur van Habithuis<br />

makerlaardij en hypotheken tussen de<br />

vier en zes keer per week. Rob is lid<br />

van atletiekvereniging NSL. Trainen<br />

voor een marathon vindt hij heerlijk.<br />

“Zeker in deze omgeving, dat is gewoon<br />

een feestje.” Dit jaar loopt Rob<br />

in mei mee in de Roparun, de jaarlijkse<br />

estafetteloop van ruim 500 kilometer,<br />

waarbij deelnemers in teamverband<br />

van Parijs of Hamburg naar Rotterdam<br />

lopen. Met de Roparun wordt geld<br />

opgehaald voor mensen met kanker.<br />

FOTO: RONALD VAN DER LAAN<br />

Paul Barnhoorn (1956) is gecertificeerd<br />

atletiektrainer/coach en een<br />

zeer ervaren atleet en coach. Hij liep<br />

meerdere internationale marathons<br />

en schreef tijdens die jaren over zijn<br />

belevenissen in meerdere tijdschriften.<br />

Verhalen vertellen doet hij nog steeds<br />

graag. Tijdens TienBuilding wil hij de<br />

deelnemers enthousiasmeren voor de<br />

loopsport door zijn belevenissen en<br />

kennis te delen. Dit jaar is Pauls persoonlijke<br />

doel om halve marathons te<br />

lopen. “Ik wil mijn trainingen zo afstemmen,<br />

dat ik binnen twee tot drie maanden<br />

kan pieken. Dat je dan echt lekker<br />

loopt en dat het voelt alsof alles klopt.”<br />

Lieke van Leeuwen (1986) is beweging-<br />

en ademtherapeut. Ook geeft ze<br />

runningtherapie, waarbij hardlopen<br />

wordt ingezet als therapie om te zorgen<br />

voor minder stress en meer ontspanning.<br />

Lieke heeft dus een passie<br />

voor hardlopen, die ze ook graag overbrengt<br />

op anderen. Na haar verhuizing<br />

naar Noordwijk richtte ze de Noordwijkse<br />

Loopgroep op. “Niets mooiers<br />

dan lopen op het strand en in de duinen.<br />

Toen ik hier kwam wonen, dacht<br />

ik: zo’n loopgroep moet toch aanslaan?”<br />

Dat blijkt, want ondertussen zijn<br />

er tien groepen en vier trainers actief.<br />

20<br />

Ook als bedrijf met<br />

werknemers en/of zakenrelaties<br />

meedoen met TienBuilding?<br />

Voor aanmelding of meer<br />

informatie, neem contact op<br />

met Paul Barnhoorn via<br />

paul10vannoordwijk@ziggo.nl<br />

of bel 06 5496 8566.<br />

Individuele lopers kunnen zich ook<br />

inschrijven voor de 10 van Noordwijk.<br />

Kijk op: www.10vannoordwijk.nl


We<br />

take<br />

care<br />

We take care is een vriendelijke en<br />

open organisatie. Wij hebben een<br />

sterke lokale focus en staan dicht bij<br />

onze cliënten, zorgverleners en sociale<br />

partners. Door inhoudelijke kwaliteit,<br />

efficiënte werkwijze en oplossingsgericht<br />

vermogen te combineren zijn wij een<br />

betrouwbare zorgaanbieder. Door ons<br />

open karakter kiezen wij bewust voor<br />

een begrijpende en heldere manier van<br />

communiceren zodat u begrijpt waar wij<br />

voor staan en weet wat u van ons mag<br />

verwachten: vaste dagen en tijden, vaste<br />

medewerker(s) en één aanspreekpunt.<br />

Ons doel? kwalitatief goede zorg- en<br />

hulpverlening bieden.<br />

Hulp bij het huishouden<br />

Huishoudelijke ondersteuning bieden wij voor iedereen die<br />

moeite heeft om zelfstandig het huishouden te voeren door<br />

bijvoorbeeld ziekte of ouderdom. Onze medewerkers gaan<br />

op basis van een ondersteuningsplan doelgericht te werk.<br />

De ondersteuning kan bestaan uit stof afnemen, afwassen,<br />

stofzuigen, soppen van sanitair en keuken, opruimen, het<br />

doen van de was en het opmaken en verschonen van<br />

bedden.<br />

Hulp bij het huishouden kan op particuliere basis worden<br />

geleverd en vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke<br />

Ondersteuning).<br />

*Hulp bij het huishouden is ook mogelijk voor<br />

mantelzorgers via de zorgpauze (Mantelzorgpas)<br />

Begeleiding<br />

Zorg door er te zijn! Op die manier biedt We take care<br />

individuele begeleiding.<br />

De begeleiding kan variëren van gezelschap houden, samen<br />

boodschappen halen, Aanwezigheid dag en/of nacht, klusjes<br />

doen of samen op pad gaan. Deze vorm van begeleiding kan<br />

een uitkomst zijn voor senioren die niet meer zelfstandig iets<br />

ondernemen door bijvoorbeeld ouderdom of dementie.<br />

Particuliere begeleiding is mogelijk op particuliere basis.<br />

Aanvragen<br />

Voor het aanvragen van Hulp bij het<br />

huishouden via de WMO kunt u terecht<br />

bij het lokaal loket Noordwijk. Voor<br />

particuliere aanvragen kunt u direct<br />

met ons contact opnemen. Wij<br />

maken graag een vrijblijvende<br />

afspraak.<br />

contact<br />

Tel. 06 40 76 30 15<br />

Email: info@we-takecare.nl<br />

Website: www.we-takecare.nl<br />

wetakecare<br />

21


Noordwijkse Woningstichting<br />

DE MEEUWEN VLIEGEN OP, ALS<br />

PETER ROOS HUN POTENTIËLE<br />

NESTELPLEKKEN INSPECTEERT.<br />

NWS: diervriendelijk optreden tegen vogeloverlast<br />

Onrust in de kraamkamer van de meeuw<br />

22<br />

De klim naar het dak van seniorencomplex<br />

De Eendracht in Noordwijk blijft niet<br />

onopgemerkt. Met veel gekrijs geeft een<br />

groep meeuwen aan dat ze geen prijs stelt op<br />

onverwacht bezoek. Het tovert een glimlach<br />

op het gezicht van Peter Roos van D&P<br />

Gevelonderhoud uit Rijswijk, ook befaamd om<br />

zijn vogelweringssystemen. “Zo’n welkom ben<br />

ik wel gewend.”<br />

TEKST EN BEELD NWS<br />

D&P is ingeschakeld door de Noordwijkse Woningstichting om<br />

het dak van De Eendracht aan de De la Bassecour Caanstraat<br />

minder aantrekkelijk te maken als broedplaats voor meeuwen.<br />

Want zoals het er nu bij ligt, constateert Roos, is het de perfecte<br />

kraamkamer. “Een plat dak met grind en een mooie opstaande<br />

rand, zodat de rondscharrelende jongen niet direct naar beneden<br />

kukelen.” Onder de rand van de glazen punt van het atrium<br />

dat in het midden van het dak oprijst, kunnen de nesten bovendien<br />

droog en beschut worden gebouwd. “Ook ideaal”, zegt<br />

Roos, die met zijn vriendelijke uitstraling niks weg heeft van een<br />

vogelverschrikker.<br />

Als meeuwen eenmaal een dak hebben uitgekozen om hun<br />

kroost groot te brengen, wordt dit gezien als ingenomen territorium.<br />

De kans is groot dat diezelfde meeuw steeds naar deze<br />

plek terugkeert en datzelfde geldt voor hun jongen. Indringers<br />

worden niet geduld: wie het nestelgebied betreedt, kan rekenen<br />

op een agressieve ontvangst. Zeker wanneer er jongen zijn,<br />

kunnen meeuwen schel krijsend duikvluchten uitvoeren om<br />

indringers te verjagen.


Broedseizoen<br />

De vos heeft de meeuw uit het duingebied naar het dorp gedreven.<br />

De karakteristieke vogel hoort ook bij een kustgemeente,<br />

maar op sommige plekken wil je ze toch liever niet hebben,<br />

zegt Meine de Lange, coördinator Vastgoed van de Noordwijkse<br />

Woningstichting. “Wij hebben ook te maken met huurders,<br />

die bij ons klagen over de overlast. In het broedseizoen begint<br />

het gekrijs vaak al om vier in de ochtend. En het agressieve<br />

gedrag van een grote kolonie kan ronduit angstaanjagend zijn.”<br />

Een dak helemaal meeuwenvrij maken, lukt niet. Maar bij De<br />

Eendracht mag het allemaal wel wat minder aantrekkelijk. Peter<br />

Roos wil in elk geval de ideale kraamkamers onder de dakrand<br />

van het atrium onbereikbaar maken voor de broedende stelletjes.<br />

Met een meetlint en grote passen markeert hij het gebied<br />

dat moet worden afgezet. De NWS neemt het op zich om<br />

andere aantrekkelijke beschutte plekjes – zoals op en rond de<br />

technische installaties die op het dak staan – voor de vogels af<br />

te sluiten.<br />

“Februari en maart zijn de beste maanden om deze maatregelen<br />

te treffen”, legt Roos uit. “Momenteel zijn ze zich aan het<br />

oriënteren op goede plekken. In mei/juni beginnen ze dan te<br />

nestelen en vaak doen ze na de zomer ook nog aan een tweede<br />

leg.”<br />

Obstakels<br />

Er zijn allerlei methoden om vogels te weren van plekken<br />

waar je ze niet wilt hebben, maar D&P is van mening dat het<br />

aanbrengen van weer- en windbestendige obstakels het best<br />

werkt. “Een valkenier sorteert alleen effect als hij langere tijd<br />

achter elkaar aanwezig is. En zodra zijn contract afloopt,<br />

komen de meeuwen gewoon weer terug.” Meeuwen zijn<br />

bovendien slimme dieren. “Van geluid- of lasersystemen<br />

schrikken ze maar één keer.”<br />

Het aanbrengen van obstakels is vaak maatwerk. “Als ik een<br />

situatie heb opgemeten, wil ik graag ook bij de uitvoering<br />

aanwezig zijn”, zegt Roos. “Dan weet ik zeker dat het wordt<br />

zoals ik het heb bedoeld.” De systemen die hij laat aanbrengen<br />

vormen een diervriendelijke barrière, vogels kunnen zich er niet<br />

aan bezeren. De vogelwering mag ook geen afbreuk doen aan<br />

de uitstraling van het gebouw of de woning.<br />

DUIVENPOEP EN<br />

MUSSENVIDES<br />

De meeuw is niet de enige vogel die de<br />

Noordwijkse Woningstichting wel eens hoofdbrekens<br />

bezorgt. Ook de duif kan, in meerdere opzichten, een lastpak<br />

zijn. Bij de eengezinswoningen in de wijk Boerenburg zijn de<br />

afgelopen maanden daklijsten aangepast, om de plekken<br />

minder aantrekkelijk te maken voor de broedende vogels.<br />

De overlast die bewoners van de vogels ervaren varieert.<br />

Soms is het het ‘sloopgedrag’ van bepaalde soorten, veel<br />

vaker zijn het de uitwerpselen (tot wel tien kilo per vogel per<br />

jaar, meldt D&P) waardoor daken, muren en tegels worden<br />

besmeurd. De vogelnesten zelf kunnen ook weer ongedierte<br />

aantrekken.<br />

Is de NWS dan alleen maar bezig om vogels te weren?<br />

Nee, dat niet. Op plekken waar het geen kwaad kan, bieden<br />

we ze als sociale volkshuisvester ook een gerieflijk onderdak.<br />

Zo worden er in bepaalde complexen op advies van de<br />

Vogelbescherming nestkastjes voor zwaluwen of<br />

zogenaamde ‘mussenvides’ geplaatst. Dat zijn, simpel<br />

gezegd, prefab nestkasten die over de hele breedte van<br />

het dak kunnen worden aangebracht.<br />

Bij de woningen aan de Egmonderstraat, bijvoorbeeld,<br />

kun je zien dat het werkt.<br />

Meeuwen, duiven en kauwen zijn de soorten die D&P het<br />

meeste werk bezorgen. Roos: “Maar in Den Haag had ik ook<br />

een keer een specht, die de muur van een zorgcomplex<br />

had ontdekt. Hij pikte gaten in het granol, om daarna het<br />

isolatiemateriaal eruit te slopen. Die gaten werden daarna<br />

door andere vogels gebruikt om in te nestelen. Hij was in<br />

feite de bouwer. Het leek wel of hij in opdracht werkte.”<br />

VASTGOEDCOÖRDINATOR MEINE DE<br />

LANGE VAN DE NWS (LINKS) NEEMT<br />

MET PETER ROOS DE MATEN VOOR<br />

HET VOGELWERINGSYSTEEM OP.<br />

ARGWAAN BIJ DE VASTE BEZOEKERS<br />

VAN HET DAK VAN DE EENDRACHT.<br />

OPEN DAKLIJSTEN VORMEN EEN IDEALE<br />

BROEDPLAATS VOOR DUIVEN.<br />

23


‘Ik heb vaak genoeg m’n gitaar<br />

aan de wilgen willen hangen’<br />

24<br />

Zowel muzikant als luisteraar vindt troost in muziek, nog altijd<br />

één van de beste medicijnen tegen eenzaamheid, liefdesverdriet,<br />

rouw en nog veel meer. Bluesgitarist Jacob Jan van Duijn (34)<br />

heeft plezier in z’n gitaarwerk, maar er is wel een keerzijde.<br />

‘Voor mij is m’n spel nooit goed genoeg, nooit!’<br />

.<br />

TEKST FRANS VAN DUIJN BEELD BURO BINNEN<br />

.<br />

Hoe is het begonnen tussen jou en<br />

de gitaar?<br />

‘Mijn moeder vond dat ik te weinig<br />

deed als tienjarig ventje en wees me<br />

op gitaarlessen in JOIN, de voormalige<br />

Noordwijkse jeugdclub. Er was thuis een<br />

Westerngitaar beschikbaar, want mijn<br />

oudere broer z’n muzikale ambities waren<br />

gestrand. Met die gitaar, eigenlijk<br />

veel te groot voor mij, begon ik groepslessen<br />

in JOIN te volgen, wat aanvankelijk<br />

geen succes was. Er zaten namelijk<br />

louter volwassenen in de groep, waardoor<br />

ik me een buitenbeentje voelde.<br />

Bovendien vond ik de muziek niet leuk.<br />

Het tweede seizoen sloot zich echter een<br />

jonge gast aan, Tom Verveld. Hij was een<br />

paar jaar ouder dan ik en bracht hardrock<br />

mee: Guns and Roses, Metallica, dat<br />

werk. Hierdoor raakte ik alsnog gemotiveerd<br />

en met een elektrische gitaar ben<br />

ik volop in de hardrock gedoken.’<br />

En na JOIN?<br />

‘Op een gegeven moment was de<br />

muziekles in JOIN voorbij. Een poosje<br />

heb ik geen les meer gevolgd, totdat<br />

Herman, mijn oudere broer, me belde<br />

en zei: misschien is het leuk om les te<br />

nemen bij je neef Dirk. Ik kende die Dirk<br />

van Duijn helemaal niet. Hij bleek thuis<br />

les te geven en als gastje van vijftien<br />

kwam ik toen voor het eerst in aanraking<br />

met Jimi Hendrix en Stevie Ray Vaughan,<br />

bluesgitaristen. Ik vond het helemaal<br />

te gek en ik kreeg het gevoel dat<br />

er een cirkel werd gesloten: als kleine<br />

jongen luisterde ik graag naar cd’s van<br />

mijn vader, BB King, Muddy Waters, dat<br />

soort gasten. Mijn vader kreeg die bluesy<br />

cd’s van mijn moeder op z’n verjaardag,<br />

maar volgens mij luisterde hij er nooit<br />

naar! Maar ik dus wel. En zo viel het<br />

allemaal op z’n plek.’<br />

Toen kwamen de eerste bandjes,<br />

toch?<br />

‘Het is met Jan Aandewiel begonnen,<br />

nog steeds een van mijn beste maatjes.<br />

Inmiddels heeft hij een muziekwinkel<br />

in de Keyserswey, de Music All In. Ik zat<br />

bij hem in de brugklas en samen met<br />

andere vrienden maakten we muziek in<br />

de garage bij hem thuis. Eigenlijk was het<br />

gewoon lekker herrie maken, want we<br />

konden er nog niet veel van. We begonnen<br />

een coverbandje met de schitterende<br />

naam Who Cares. Volgens mij hebben<br />

we slechts één optreden gedaan, in The<br />

Champ was dat. Later zijn we Infamous<br />

begonnen, waarmee we<br />

vooral harde muziek in allerlei jongerencentra<br />

in de streek maakten. Als bluesfan<br />

was ik een beetje verdwaald in die ‘metal’,<br />

maar mijn leeftijdgenoten hielden niet<br />

van de Blues. Meer serieuze bandjes had<br />

ik niet, totdat ik in 2006 Big Blind begon.’<br />

Met Big Blind werden jij en de<br />

andere bandleden professionele<br />

bluesmuzikanten. Een contract bij<br />

Cool Buzz Records, twee cd’s, optredens<br />

bij Radio 3 FM en Raymann Is<br />

Laat. Dat gaf je vast een goed gevoel.<br />

‘Ja, met ons vieren konden we de wereld<br />

aan. Ik zal de jongens even bij naam<br />

noemen: Dirk van Duijn op basgitaar,<br />

Niels Duindam op drums en Wesley<br />

Werkhoven met zang en bluesharp.<br />

Ikzelf was ondertussen afgestudeerd aan<br />

de Rockacademie in Tilburg, dus nu was<br />

ik officieel beroepsmuzikant, wat ook wel<br />

een soort druk gaf. Ineens móét je, want<br />

het is je werk en ben je dan wel goed<br />

genoeg? Voor mij is dat altijd een gevecht<br />

gebleven, want ik ben niet gauw tevreden<br />

en zeker niet over mijn gitaarspel. Ik zou<br />

vele niveaus verder willen zijn dan ik nu<br />

ben. Maar ja, misschien ben ik wel niet<br />

talentvol genoeg of misschien heb ik er<br />

niet hard genoeg voor gestudeerd, ik<br />

weet het niet. Het blijft altijd een ding<br />

voor mij: voor mij is m’n spel nooit goed<br />

genoeg, nooit! Ach, ik heb vaak genoeg<br />

mijn gitaar aan de wilgen willen hangen.’<br />

Is dat jouw blues?<br />

‘Pfff, na een optreden, waarbij ik voor<br />

mezelf niet goed genoeg presteerde, kon<br />

ik dagenlang doodziek zijn. Dan wilde<br />

ik ook nooit meer een podium op. Ja,<br />

ik ontwikkelde een soort podiumangst.<br />

Nu gaat het gelukkig een stuk beter, maar<br />

nog steeds zijn er optredens waarbij ik<br />

voor mijn gevoel niet goed genoeg presteer.<br />

Nou, dan moet je na afloop bij me<br />

uit de buurt blijven! (lacht). Maar over een<br />

hoop dingen ben ik wel tevreden, hoor.<br />

Het is leuk dat we bij een mooi label cd’s<br />

hebben uitgebracht en op leuke festivals<br />

hebben mogen spelen. Daar ben ik dankbaar<br />

voor, maar ik ben er niet trots op of<br />

zo. Dat vind ik moeilijk om te zeggen.’<br />

Zegt de man die zelfs met z’n<br />

tanden gitaar kan spelen, net als<br />

Jimi Hendrix! Ik zag het zelf op<br />

televisie bij De Week van Filemon.<br />

‘Tja, hoe ze aan mij kwamen, geen flauw<br />

idee! Nee, het is zeker niet makkelijk en<br />

ik had het ook nooit eerder gedaan, maar<br />

ik dacht: gewoon doen, lachen! Ik ging<br />

oefenen op het Amerikaanse volkslied,<br />

want dat lied heeft de legendarische<br />

Hendrix dus met z’n tanden gespeeld.<br />

Afijn, ik kreeg het onder de brandende<br />

tv-lampen voor elkaar, maar ik denk<br />

niet dat ik het ooit nóg een keer ga doen.<br />

Het voelt niet fijn aan je tanden.’


mijn passie<br />

In 2010 hield Big Blind op te bestaan.<br />

Met de nieuwe band, The Dynamite<br />

Blues Band, hadden jullie een optreden<br />

bij De Wereld Draait Door.<br />

Vlak voor dat optreden kreeg je een<br />

blessure aan je hand.<br />

‘Ja, een dag voor dat tv-optreden sneed<br />

ik met een stanleymes zowat mijn vingertop<br />

eraf bij het snijden van een tapijt.<br />

Heel lullig. Het was echt geen pretje en<br />

ik bloedde als een rund. Het eerste wat ik<br />

schreeuwde was: ‘De Wereld Draait Door<br />

morgen!’ Ik zag al gebeuren dat we af<br />

moesten zeggen. Zeker, ik wist meteen<br />

dat het niks zou worden. Daarom heb ik<br />

Dusty Ciggaar, een bevriende gitarist,<br />

gevraagd om in het nummer voorafgaand<br />

aan de uitzending te spelen.<br />

Daar zaten vrij complexe solo’s in. In het<br />

befaamde ‘minuutje’ heb ik zelf nog wel<br />

een solo met drie vingers gedaan. Ach,<br />

dat ging redelijk.’<br />

Een beroepsgitarist die tapijt gaat<br />

snijden. Onverantwoord!<br />

‘Jawel, maar het was voor een goed doel.<br />

We waren bezig met de verbouwing van<br />

House of Music in Katwijk, waar ik gitaarles<br />

geef en waarvan ik deels eigenaar<br />

ben. In 2011 hebben we deze muziekschool<br />

opgericht. En naast docent ben ik<br />

dus gitarist in The Dynamite Blues Band,<br />

die ook alweer bijna vijf jaar bestaat. We<br />

hebben inmiddels onder meer op de<br />

Azoren én op het Zwarte Cross Festival<br />

in Lichtenvoorde gespeeld. Onze bezetting<br />

is hetzelfde als bij Big Blind op de<br />

bassist na. Dat is nu Renzo van Leeuwen.<br />

En Jan Aandewiel is tweede drummer.’<br />

Jullie credo is ‘rock the blues’. En dan<br />

helemaal naar de Azoren. Eenzaam<br />

zeker?<br />

‘Ha, we hebben geen enkel nummer<br />

over eenzaamheid! Ik kan me echter<br />

goed voorstellen dat je op lange tournees,<br />

die wij niet hebben, eenzaam kunt<br />

zijn in hotels en zo. Als jonge gast sta je<br />

daar niet zo bij stil, maar nu ik als dertiger<br />

met mijn vriendin Bibi sinds 25 februari<br />

vorig jaar een kleine heb, Buddy,<br />

begrijp ik dat only the lonely gevoel een<br />

stuk beter.<br />

25


Dementie<br />

TIP<br />

Boek “Laat je hersenen<br />

niet zitten” van Erik Scherder<br />

Boek “Ma” van Hugo Borst<br />

Film “Still Alice” met Julianne Moore<br />

Film “Het doet zo zeer”<br />

van Heleen van Rooijen<br />

Iets vergeten? Ja, dat doen we allemaal wel eens. Naar de supermarkt gaan om een pak melk te halen en<br />

met van alles terugkomen, behàlve die melk. Je plotseling herinneren dat het gísteren de verjaardag was van<br />

een goede vriend. Altijd weer je IBAN nummer moeten opzoeken omdat je het maar niet kunt onthouden.<br />

Herkenbare situaties, toch? Je hebt het druk, te veel aan je hoofd, je bent moe, je zit niet zo lekker in je vel…<br />

Het zijn allemaal oorzaken voor het gevoel dat je een geheugen hebt als een zeef. Kan gebeuren, niets<br />

aan de hand. Maar soms kan het zo zijn dat jij zelf of je omgeving opmerkt dat je de laatste tijd wel érg veel<br />

vergeet. Vooral als je wat ouder bent, kun je je dan ongerust gaan maken. “Ik zal toch niet dement worden…?”<br />

TEKST CORRIE VLIET VLIELAND, HUISARTS<br />

26<br />

Wat is nou eigenlijk dementie?<br />

Dementie is meer dan zomaar vergeetachtigheid. Bij dementie<br />

treedt de vergeetachtigheid veel vaker op, in allerlei situaties:<br />

vergeten wat iemand net heeft verteld of wat er gisteren<br />

is gebeurd. Of kennissen op straat niet meer herkennen. Of<br />

niets nieuws meer kunnen leren, zoals het bedienen van een<br />

nieuwe televisie of wasmachine. Daarnaast kan het zo zijn dat<br />

je vaak niet meer op een woord kan komen, dat het bereiden<br />

van een warme maaltijd niet goed meer lukt of dat je vaak<br />

dingen kwijt bent (en dan soms denkt dat iemand spullen<br />

van je wegneemt). Er kunnen ook lichamelijke verschijnselen<br />

optreden zoals afvallen of slechter lopen. De stemming kan<br />

somber of angstig worden, je verliest je interesse in dingen.<br />

Daardoor is het ook moeilijker om sociale contacten te<br />

onderhouden.<br />

Dementie is een verzamelnaam<br />

Dementie kan verschillende oorzaken hebben. De meest<br />

bekende en meest voorkomende is de ziekte van Alzheimer.<br />

Bij iemand met de ziekte van Alzheimer zijn er in de hersenen<br />

eiwitophopingen ontstaan, die de verbindingen tussen de<br />

hersencellen beschadigen. De precieze oorzaak van die eiwit<br />

‘plaques’ is niet bekend. Een andere bekende vorm is de<br />

vasculaire dementie. Door hart- en vaatziekten worden de<br />

bloedvaatjes in de hersenen ook aangetast, waardoor vaak<br />

ongemerkt meerdere kleine beroertes optreden. Die geven<br />

beschadigingen, waardoor bepaalde delen van de hersenen<br />

niet goed meer functioneren. Dat uit zich niet zozeer in verlammingen,<br />

maar wel in klachten van dementie. Overigens is<br />

het zo dat veel mensen verschijnselen van zowel de ziekte<br />

van Alzheimer als vasculaire dementie hebben.<br />

Wat kun je doen om dementie te voorkomen of te<br />

behandelen?<br />

Dementie is een aandoening die helaas niet echt te behandelen<br />

is. Als de hersenschade eenmaal is ontstaan, kan die niet<br />

meer ongedaan gemaakt worden. Omdat de oorzaak van<br />

de ziekte van Alzheimer nog niet bekend is, is het ook niet<br />

mogelijk om de ziekte te voorkómen. Dat is anders bij de<br />

vasculaire dementie. Hoe minder je last hebt van hoge bloeddruk,<br />

een hoog cholesterol of suikerziekte, hoe kleiner te kans<br />

op het ontstaan van vasculaire dementie. Dat betekent dus:<br />

regelmatige controles bij de huisartsenpraktijk en de voorgeschreven<br />

pillen innemen. Maar vooral betekent dat: gezond<br />

leven! Niet roken, veel bewegen, gezond eten. En dingen<br />

doen die het brein prikkelen: een cursus volgen, puzzelen,<br />

meedoen aan quizprogramma’s op tv, naar een concert of<br />

museum gaan, familie en vrienden bezoeken en ontvangen<br />

etc. Actief blijven dus.<br />

Als er sprake is van dementie…<br />

…wie kunnen er dan allemaal helpen? In Noordwijk zijn er veel<br />

zorgprofessionals die de patiënt met dementie, maar zeker<br />

óók diens naasten, ondersteuning kunnen bieden. Heel belangrijk<br />

daarbij is samenwerking: door veel overleg met elkaar<br />

èn met de patiënt en diens familie kan zo veel mogelijk zorg<br />

op maat geleverd worden. Gelukkig hebben we dat in Noordwijk<br />

best goed voor elkaar!


Samenwerkende zorgverleners<br />

De huisarts<br />

U gaat naar de huisarts als u of uw familie zich zorgen maakt<br />

over uw geheugen. De huisarts zal allerlei vragen stellen over<br />

uw klachten, maar ook praten over uw zorgen of angst. De<br />

bloeddruk wordt gemeten en wordt een bloedonderzoek<br />

gedaan om te kijken hoe het is met uw bloedsuiker, cholesterol,<br />

nierfunctie, schildklier, ijzergehalte en vitamines. Voor<br />

een geheugentest zal de huisarts u doorgaans een afspraak<br />

laten maken bij de praktijkondersteuner. De huisarts kan u ook<br />

verwijzen naar de speciale geheugenpolikliniek in het ziekenhuis.<br />

In sommige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van<br />

depressie, onrust of gedragsproblemen, verwijst de huisarts<br />

naar de specialist ouderengeneeskunde van een instelling<br />

voor geestelijke gezondheidszorg (Rivierduinen). In enkele<br />

huisartspraktijken is eens in de drie weken een specialist ouderengeneeskunde<br />

aanwezig. Die adviseert huisarts en praktijkondersteuner<br />

over bepaalde patiënten en legt zo nodig<br />

ook een huisbezoek af. En ja, het is geen gemakkelijk gespreksonderwerp,<br />

maar toch is het belangrijk om met uw huisarts<br />

te praten over de vooruitzichten van uw ziekte en uw wensen<br />

of ideeën omtrent het levenseinde.<br />

De praktijkondersteuner<br />

In veel huisartspraktijken is een praktijkondersteuner voor<br />

GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en/of een praktijkondersteuner<br />

Kwetsbare ouderen aanwezig. De praktijkondersteuner<br />

zal één of meerdere tests bij u afnemen om er achter te<br />

komen hoe het met uw geheugen gesteld is. Soms wordt er<br />

ook een test gedaan om te kijken of misschien angst of depressie<br />

een rol spelen bij de vergeetachtigheid. Als dat zo is,<br />

kunnen medicijnen helpen. Daarnaast zal de praktijkondersteuner,<br />

samen met u en uw familie, nagaan in hoeverre uw<br />

klachten problemen opleveren in het dagelijks leven. Dan kan<br />

bijvoorbeeld de thuiszorg, de wijkverpleegkundige, de diëtiste<br />

of de fysiotherapeut worden ingeschakeld. De zorg voor een<br />

dementerende patiënt kan voor familie of buren wel eens<br />

erg zwaar zijn. De POH GGZ kan de –dreigend- overbelaste<br />

mantelzorger ondersteunen.<br />

De thuiszorg<br />

Heel belangrijk in de zorg voor patiënten met dementie zijn<br />

de wijkverpleegkundigen. Naast de dagelijkse verzorging hebben<br />

zij ook een belangrijke signalerende taak: loopt het allemaal<br />

thuis nog een beetje naar wens? Zijn er aanpassingen<br />

nodig in de woning, blijft het gewicht op peil, zijn er wondjes?<br />

Hoe is het met de mantelzorg: zijn kinderen of buren in de<br />

g e l e g e n h e i d h u l p t e b i e d e n e n k u n n e n d i e h e t n o g w e l a a n?<br />

Als de diagnose dementie gesteld is, krijgt elke patiënt een<br />

zogenaamde “casemanager”, dat is een gespecialiseerde<br />

wijkverpleegkundige die het aanspreekpunt is voor patiënt<br />

en mantelzorgers. Hij of zij helpt oplossingen te vinden<br />

voor lastige problemen en situaties. Zo kan de casemanager<br />

bijvoorbeeld dagopvang of dagbehandeling regelen, of – als<br />

het thuis echt niet meer gaat – een permanente opname in<br />

een instelling voor psychogeriatrie.<br />

De diëtist<br />

De diëtist adviseert over een gezonde voeding. Want als<br />

bloedsuiker, cholesterol, bloeddruk en gewicht goed zijn,<br />

helpt dat om hart- en vaatziekten en daarmee vasculaire dementie<br />

zo veel mogelijk te voorkomen. Ook als er eenmaal<br />

dementie is vastgesteld is een goede voeding van belang,<br />

zeker als iemand niet meer voor de eigen maaltijd kan zorgen<br />

of geen trek heeft en daardoor afvalt. Sámen eten kan dan<br />

overigens heel goed helpen!<br />

Samenwerkingsverband<br />

Noordwijk-Binnen is:<br />

Huisartsenpraktijken:<br />

Irisplein, Vinkeveld<br />

Noordwijkse apotheken<br />

Fysiotherapiepraktijken:<br />

Paramedisch Centrum<br />

Noordwijk en Vinkeveld<br />

Diëtistenpraktijk:<br />

Barbara van Eeden<br />

Psychologen:<br />

L. Debicki en Merel Hovestad<br />

www.svn-b.nl<br />

Samenwerkingsverband<br />

Wantveld is:<br />

Gezondheidscentrum Wantveld:<br />

Huisartsenpraktijk Wantveld<br />

Fysiotherapie Wantveld<br />

Diëtisten praktijk Wantveld<br />

Psychologen PEP Junior en<br />

PEP Wantveld<br />

Noordwijkse apotheken<br />

www.wantveld.nl<br />

De fysiotherapeut<br />

Vaak gaan mensen met dementie minder en slechter bewegen.<br />

De fysiotherapeut kan helpen met oefeningen om de<br />

conditie van de spieren op peil te houden of te verbeteren.<br />

Sterkere spieren en een goede balans verminderen de kans op<br />

valpartijen. Want als je valt ben je al gauw letterlijk ‘verder van<br />

huis’. De fysiotherapeut kijkt ook of er aanpassingen in huis<br />

nodig zijn, of de schoenen stevig genoeg zijn en of de rollator<br />

goed is afgesteld.<br />

De apotheek<br />

De medewerkers van de apotheek merken soms aan de balie<br />

of aan de telefoon dat iemand met geheugenklachten meer<br />

moeite krijgt met het juiste gebruik van de medicijnen. Sommige<br />

mensen moeten erg veel pillen slikken en dan ook nog<br />

op allerlei verschillende tijdstippen. Soms zien de pillen er<br />

ineens anders uit omdat ze van een andere fabrikant komen.<br />

Best ingewikkeld allemaal. De apotheek kan de patiënt (én de<br />

mantelzorgers en thuiszorg) helpen door de medicijnen in<br />

een tweewekelijkse medicatierol te leveren (de “baxter”).<br />

Daarnaast houden de apothekers in de gaten welke mensen<br />

medicijnen gebruiken die verwardheid of vergeetachtigheid in<br />

de hand werken. Met de huisartsen zijn afspraken gemaakt<br />

om dan een vervangend middel voor te schrijven.<br />

De psycholoog<br />

Als er bij beginnende of milde dementie sprake is van angst<br />

of depressie, of als er onverwerkte gebeurtenissen uit het<br />

verleden naar boven komen, dan kan de psycholoog door<br />

gesprekken en adviezen proberen weer meer controle te<br />

krijgen.<br />

TIP voor<br />

mantelzorgers<br />

www.welzijnnoordwijk/diensten/<br />

mantelzorgondersteuning<br />

www.mantelzorgpasnoordwijk.nl<br />

Aanbevolen<br />

websites:<br />

www.geheugentest.nl<br />

www.thuisarts.nl<br />

www.dementie.nl<br />

27


Grand Hotel Huis ter Duin<br />

GOED omgaan met dementie:<br />

Geruststellen, Oogcontact maken,<br />

Even meedenken en Dankjewel<br />

28<br />

In Grand Hotel Huis ter Duin was 22 februari de<br />

aftrap voor een ‘Dementievriendelijk Noordwijk’.<br />

Ruim honderd belangstellenden waren aanwezig<br />

om te horen wat precies gedaan moet worden<br />

om als gemeente het predicaat te krijgen om<br />

dementievriendelijk te zijn. Want er is actie nodig:<br />

dementie dreigt volksziekte nummer één te<br />

worden. Een treurige eerste plaats, met landelijk<br />

naar schatting 270.000 patiënten. Over tien jaar is<br />

dit aantal verdubbeld. Eén op de vijf mensen krijgt<br />

(een vorm van) dementie. Bij vrouwen is de kans<br />

nog groter: één op de drie.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD SAMENDEMENTIEVRIENDELIJK.NL<br />

Stephan Stokkermans, Managing Director Grand Hotel<br />

ter Duin: “Wij vinden het belangrijk om actief te zijn en onze<br />

betrokkenheid te tonen in het maatschappelijk domein; het<br />

beleid op het gebied van onder meer zorg en welzijn. Hierin<br />

valt ook een dementievriendelijke organisatie. Als hotel willen<br />

wij voorop lopen in het bewust zijn van de maatschappij over<br />

mensen met dementie. In samenwerking met Roderik Reinstra<br />

hebben we besloten om mee te werken aan cursussen voor<br />

onze medewerkers. We lanceren 28 maart het landelijke<br />

initiatief: Samen dementievriendelijk in de horeca.”<br />

Het project ‘Samen dementievriendelijk in de horeca’ wordt<br />

getrokken door Roderik Reinstra, relatiemanager bedrijven<br />

& gemeenten van de organisatie Samen Dementievriendelijk.<br />

De voormalig hockey hoofdklasse-speler Reinstra groeide op<br />

in Zeewolde, maar is een goede bekende van Huis ter Duin:<br />

zijn ouders hebben er elkaar leren kennen op de werkvloer.<br />

Zijn vader was chef-patissier en zijn moeder trad hier eind<br />

jaren ’60 vaak op als zangeres. Reinstra’s latere salescarrière<br />

stopte tijdelijk, toen hij mantelzorger werd voor zijn moeder:<br />

“In die periode startte deze campagne en zocht de organisatie<br />

iemand voor bedrijven en daar ben ik inmiddels bijna fulltime


Op dementie heerst<br />

vaak een taboe,<br />

waardoor een diagnose<br />

soms laat wordt gesteld<br />

mee bezig. Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk<br />

initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie<br />

PGGM en het ministerie van VWS”, ligt Reinstra toe.<br />

Y<br />

“Het is een landelijk vijfjarig programma en is gericht op het<br />

vergroten van kennis en vaardigheden in de hele samenleving<br />

in het herkennen en omgaan van mensen met dementie. Wij<br />

richten ons op twee pijlers: algemeen publiek en gemeente<br />

en bedrijven. En dan bedrijven waarbij medewerkers direct<br />

‘klantcontact’ hebben, zoals bijvoorbeeld in de horeca. Maar<br />

dat geldt ook voor de supermarkt op de hoek en in het openbaar<br />

vervoer. De achterliggende gedachte daarbij is: iemand<br />

met dementie wil zo lang mogelijk op een goede manier deel<br />

uitmaken van de samenleving.”<br />

Mensen met dementie leven gemiddeld acht jaar, waarvan zes<br />

jaar thuis. Het is vaak niet zo dat zij niets meer kunnen; zeker<br />

in de beginfase is dat niet het geval. Stokkermans: “Ze hebben<br />

alleen wat extra hulp nodig. In samenwerking met Roderik<br />

willen wij helpen door onze medewerkers training te geven.”<br />

Reinstra: “Wij bieden ook gratis online trainingen. Deze duren<br />

15 minuten en zijn branche-gerelateerd: in de winkel, in de<br />

taxi, in de thuiszorg en nog veel meer. Samen dementievriendelijk<br />

in de horeca ontbrak nog en deze wordt dus, zoals<br />

Stephan al zei, 28 maart gepresenteerd in Huis ter Duin.”<br />

Stokkermans: “Al onze medewerkers, van kelner tot kok, actief<br />

zowel voor- als achter de schermen, krijgen trainingsvideo’s<br />

te zien. En het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten: de informatie<br />

die je krijgt, kan ook heel nuttig zijn voor thuis, omdat<br />

zoveel mensen ook helaas in hun privésituatie worden geconfronteerd<br />

met dementie. Naast de video’s is er voor<br />

iedereen ook de meer algemene instructie die op de website<br />

samendementievriendelijk.nl staat. Alle medewerkers zijn binnenkort<br />

getraind hoe om te gaan met gasten met dementie.<br />

Wij lopen hiermee voorop in het bewustzijn van dementie in<br />

de maatschappij.”<br />

Voor de groep senioren-gasten, wil je ook dat zij een fijne<br />

tijd hebben. Niet alleen als individu, maar juist ook als ze als<br />

familie bij ons verblijven. Dat de kinderen weten dat ze hier<br />

ook welkom zijn met bijvoorbeeld een dementerende ouder.<br />

Want: in ons hotel weet ons personeel hoe ze daarmee om<br />

moet gaan. En dat geldt niet alleen voor onze buitenlandse<br />

gasten, of de gasten uit Zuid-Limburg, maar ook voor de<br />

mensen uit Noordwijk die hier van de lounge of (een van de)<br />

restaurants gebruik willen maken. Zeker bij dementie in het<br />

beginstadium, is het zo belangrijk dat je met elkaar nog leuke<br />

en gezellige activiteiten kan ondernemen. En hoe fijn is het<br />

dan niet, dat daar dan vanuit de plek waar je verblijft, ook<br />

begrip is en er niet raar gekeken wordt.”<br />

MENSEN MET DEMENTIE (NAAR SCHATTING):<br />

Nederland: nu 270.000, 310.000 (2020), 550.000 (2040)<br />

Zuid-Holland: nu 56.000, 63.000 (2020), 110.000 (2040)<br />

Noordwijk/Noordwijkerhout: nu 720, 910 (2020), 1.830 (2040)<br />

Van het huidige landelijke aantal is 12.000 mensen jonger dan<br />

65 jaar. Hiervan woont ruim 70.000 in verpleeg- of<br />

verzorgingshuizen en heeft ruim 100.000 mensen nog<br />

geen diagnose.<br />

Ieder uur krijgen vijf mensen in Nederland dementie.<br />

Erkenning duurt echter lang. Gemiddeld duurt het 14 maanden<br />

voordat de diagnose wordt gesteld. Bij jonge mensen duurt<br />

dit gemiddeld meer dan vier jaar. De zeven belangrijkste<br />

beïnvloedbare risicofactoren van dementie zijn: lage mentale<br />

activiteit (tijdens het leven weinig uitdagingen in werk, hobby,<br />

sociale activiteiten en opleiding), roken, weinig bewegen,<br />

depressie, hoge bloeddruk (vanaf middelbare leeftijd),<br />

diabetes en sterk overgewicht (vanaf middelbare leeftijd).<br />

Bron: Alzheimer Nederland<br />

Reinstra: “Situaties in een hotel of in een restaurant zijn weer<br />

even net iets anders dan in een supermarkt. Het verontrustend<br />

aantal groeiende cijfers, laat zien dat het in elke omgeving<br />

kan voorkomen. Het is zó belangrijk dat je daar goed mee<br />

omgaat. Schaamte is ook zoiets. Op dementie heerst vaak een<br />

taboe. Waardoor een diagnose soms laat wordt gesteld. Het<br />

bespreekbaar maken is een van onze speerpunten. Een stukje<br />

vriendelijkheid is daarin ook zo belangrijk. We hebben daarin<br />

een ezelsbruggetje bedacht met het woord GOED: Geruststellen,<br />

Oogcontact maken, Even meedenken en Dankjewel.<br />

Stokkermans: “Wij willen een eigentijds hotel zijn, en daarnaast<br />

wél een hotel dat voor alle generaties geschikt is.<br />

Met de huidige levensstandaard hebben we al te maken<br />

met vier generaties: kind, ouder, groot- én overgrootouder.<br />

29


Enlitrn o na ntepronikcnat<br />

Meer achtzaamheid<br />

in de samenleving nodig<br />

Eenzaamheid is een gevoel dat je hebt<br />

als je ervaart dat mensen uit jouw naaste<br />

omgeving er niet (meer) voor je zijn.<br />

Je geen oprechte aandacht geven. Je<br />

voelt je niet gehoord en niet gekend.<br />

Het is van alle leeftijden en kent vele<br />

oorzaken, zoals overlijden van een partner,<br />

echtscheiding of werkloosheid. “Het taboe<br />

op eenzaamheid is groot. Mensen voelen<br />

het als falen. Ze willen niet klagen of zielig<br />

doen, want dan krijgen ze helemaal geen<br />

positieve aandacht meer. De kans op een<br />

negatieve spiraal is groot”, vertelt Mirjam<br />

Paap. Drie jaar geleden richtte zij samen<br />

met vriendin en compagnon Fleur van den<br />

Horn de stichting Achtzaam op. “Wist je<br />

dat 1 op de 3 mensen in Nederland tijdelijk<br />

of langdurig eenzaam is? Dat vinden wij<br />

verschrikkelijk. Met onze stichting willen<br />

wij meer achtzaamheid in de samenleving<br />

brengen. Want samen kunnen we het<br />

verschil maken en de eenzaamheid<br />

doorbreken. Eenzaamheid is van iedereen,<br />

maar achtzaamheid ook!”<br />

TEKST MAY-LISA DE LAAT<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

30


achtzaam<br />

Week voor Achtzaamheid<br />

Stichting Achtzaam werkt inmiddels met een team van 5 vrijwilligers<br />

aan het terugdringen van de eenzaamheid in het hele<br />

land. Sociale winst behalen noemen zij dat. Bijvoorbeeld door<br />

het bespreekbaar maken van eenzaamheid, door gemeenten te<br />

motiveren eenzaamheid in hun gemeente aan te pakken en<br />

door het creëren van een netwerk van ambassadeurs en vrijwilligers<br />

met dezelfde doelstelling. Regelmatig publiceert Achtzaam<br />

artikelen op de website om te delen. In de afgelopen drie<br />

jaar wisten steeds meer samenwerkingspartners en individuele<br />

mensen in de regio, maar ook daarbuiten de stichting te vinden.<br />

Ook helpt Achtzaam andere partijen mee om mooie ontmoetingen<br />

te organiseren, onder meer tijdens de Week voor<br />

Achtzaamheid. Die is heel bewust gepland in de periode vlak<br />

voor de (voor kwetsbare ouderen vaak stille) zomerweken.<br />

“Vrijwilligers bezoeken samen met kinderen van een lokale<br />

school of kinderopvang, de ouderen in een verzorgingshuis.<br />

Met geknutselde cadeautjes en lokaal gesponsorde lekkernijen<br />

bezorgen ze kwetsbare ouderen een moment van oprechte<br />

aandacht. Die ervaren daardoor dat ze niet vergeten worden.<br />

En dat is voor eenzame mensen een ervaring waar ze vaak<br />

nog lang met veel plezier aan terugdenken.”<br />

Eenzaamheid maakt ziek<br />

De laatste jaren is er meer aandacht voor eenzaamheid en<br />

wordt er meer onderzoek naar gedaan. In Nederland onder<br />

andere door neuropsycholoog Prof. Dr. Erik Scherder van de<br />

VU in Amsterdam. Hierdoor weten we dat langdurige eenzaamheid<br />

een vernietigend effect heeft op de gezondheid,<br />

zowel lichamelijk als geestelijk. Het leidt – net als bij stress –<br />

tot de aanmaak van cortisol in de hersenen die niet meer<br />

op de juiste manier wordt afgebroken. Met een verminderde<br />

weerstand en het ontstaan van ontstekingen tot gevolg. In<br />

ernstige gevallen is eenzaamheid zelfs aanleiding voor hartziekten<br />

of de ziekte van Alzheimer. Mensen die eenzaam zijn,<br />

voelen zich niet gelukkig. Ze ervaren leegte en zijn ontevreden<br />

over hun leven. De negatieve emoties, maken mensen<br />

mentaal ziek. Ze trekken zich nog verder terug en komen in<br />

een isolement terecht. Een negatieve spiraal waar ze vaak<br />

moeilijk zelf uitkomen.<br />

Alle beetjes helpen<br />

Uit de praktijk weet Mirjam Paap hoe je positief de oorzaken<br />

van eenzaamheid kunt aanpakken. Een paar tips:<br />

Kom in actie: Ervaar je eenzaamheid, dan zal je zelf de eerste<br />

stap moeten zetten. Door het te erkennen en hulp te zoeken.<br />

Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel de enige manier. Want<br />

anders verandert er niets.<br />

Bied een luisterend oor: Omstanders raadt Mirjam aan om<br />

vooral echt te luisteren naar eenzame mensen. “Iedereen is<br />

druk, vooral met zichzelf. En dat mag natuurlijk of is soms<br />

nodig. Maar kijk ook eens om je heen, naar de mensen in je<br />

omgeving. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen.<br />

Je kunt je bijvoorbeeld voornemen om er een uurtje in de<br />

week aan te besteden. Vraag iemand: Hoe gaat het met je?<br />

En probeer dan oprecht en actief te luisteren. Dat kan tijdens<br />

een persoonlijke ontmoeting, maar ook telefonisch. En je<br />

zult zien, het effect is groot. Professionele hulp kan hier niet<br />

tegenop.”<br />

ACHTZAAMHEID IN NOORDWIJK<br />

Tijdens de Week voor Achtzaamheid in 20<strong>17</strong> waren er in<br />

het hele land diverse initiatieven. In Noordwijk traden<br />

(net als in 2016) De Zingende Koffiemeisjes op voor de<br />

bewoners van Groot Hoogwaak. Kinderen van groep 6/7<br />

van basisschool Wakersduin brachten de senioren een<br />

bezoekje en zij deelden zelfgemaakte bloemen uit. Er<br />

werd gelachen, gezongen en zelfs de polonaise gedanst.<br />

De chemie tussen jong en oud was duidelijk zicht- en<br />

voelbaar, met vele blije gezichten als gevolg.<br />

Ga samen: Als voor iemand de drempel te hoog is om naar<br />

een activiteit toe te gaan, ga dan samen. Blijf erbij en herhaal<br />

dit een paar keer. Of het nu gaat om een cursus, wandelclub<br />

of koor. Zolang iemand maar weer onder de mensen durft<br />

te komen en positieve ervaringen (en nieuwe contacten!)<br />

opdoet. Zo kan iemand langzaam weer een eigen sociaal<br />

netwerk ontwikkelen.<br />

Oordeel niet: Oprechte aandacht aan iemand geven, betekent<br />

niet oordelen. “Oudere mensen hebben bijvoorbeeld vaak nog<br />

hele bijzondere (en wijze!) verhalen te vertellen. De combinatie<br />

jong en oud, werkt vaak voor beiden heel positief. Mensen<br />

op leeftijd vinden het heerlijk om samen te zingen, te knutselen<br />

of een spelletje te doen. En kinderen genieten daar net zo<br />

hard van. Ook zijn er goede voorbeelden te noemen van gecombineerd<br />

wonen van studenten en senioren. Studenten<br />

wonen daar dikwijls tegen een gunstig tarief. In ruil daarvoor<br />

spreken zij af om klusjes te doen, gezelschap te bieden of te<br />

helpen met de maaltijd bijvoorbeeld.<br />

APP SAM - GRATIS APP VOOR<br />

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING<br />

Met deze app kun je zelf, anoniem en in je eigen tempo<br />

werken aan je eigen ontwikkeling op 6 deelgebieden.<br />

Je krijgt informatie, tips en oefeningen van professionals.<br />

Bijvoorbeeld over gezondheid, financiën en werk. De app is<br />

ontwikkeld door de oprichters van Achtzaam en draagt o.a.<br />

bij aan het voorkomen van eenzaamheid. “Want pas als je<br />

lekker in je vel zit, heb je ruimte om goed voor jezelf én<br />

voor anderen te zorgen.”<br />

31


Groot Hoogwaak<br />

Cliënten Groot Hoogwaak blij met<br />

Tovertafel en huiskatten<br />

Onlangs zorgde de Stichting Vrienden van<br />

Groot Hoogwaak voor een heel mooi cadeau<br />

voor de bewoners: een Tovertafel! Daarmee kwam<br />

een lang gekoesterde wens in vervulling.<br />

TEKST ISABEL VERHART / MARLIES WALHOUT<br />

BEELD JELL FOTOGRAFIE<br />

32


De Tovertafel is specifiek ontwikkeld voor én met mensen in<br />

de midden- tot late fase van dementie. De interactieve spellen<br />

stimuleren bij cliënten zowel de lichamelijke als geestelijke<br />

activiteit en lokken samenwerking met elkaar uit.<br />

De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond opgehangen kan<br />

worden boven de tafels in de verschillende huiskamers en liftpleintjes.<br />

De technische dienst zorgt ervoor dat de Tovertafel<br />

om de zoveel dagen rouleert, zodat al onze cliënten er van<br />

kunnen genieten.<br />

De kleurrijke projecties reageren op hand- en armbewegingen.<br />

Zo kan er gekozen worden voor bewegende bloemen, die aangetikt<br />

kunnen worden waardoor ze van kleur veranderen. Allerlei<br />

vissen kunnen aangeraakt worden, waarna ze snel weer weg<br />

zwemmen. Er kunnen Oudhollandse liedjes gekozen worden.<br />

Eerst verschijnt er één regel van een liedje op de tafel en met<br />

elkaar zingen we het hele versje. Er kan uit heel veel mogelijkheden<br />

gekozen worden. Beweging, plezier en samenspel staan<br />

bij de spellen voorop. De Tovertafel brengt de cliënten van<br />

Groot Hoogwaak, hun familieleden en medewerkers daarmee<br />

vele waardevolle momenten!<br />

Een ideaal gezelschapsdier<br />

voor mensen met dementie<br />

MEER INFORMATIE<br />

Voor alle vragen over de zorg en diensten van<br />

Groot Hoogwaak en tarieven kunt u terecht bij onze<br />

cliëntadviseurs. In de combinatie zit onze kracht;<br />

er kan soms meer dan u denkt. Tel. 071-368 87 89<br />

clientadviseur@groothoogwaak.nl<br />

Of kijk op www.groothoogwaak.nl<br />

Daarnaast wonen er sinds kort bij Kleinschalig Wonen twee<br />

nieuwe huiskatten. Deze katten zijn speciaal ontwikkeld voor<br />

de ouderenzorg. Ze zien er niet alleen levensecht uit, maar<br />

voelen en klinken ook net als echte katten. Met hun heerlijke<br />

zachte vacht, kalmerend gespin en gezellig gemiauw zijn zij<br />

een prachtige aanwinst voor iedereen die van dieren houdt.<br />

Door de ingebouwde sensoren reageren deze katten op aaien,<br />

knuffelen en beweging, net als echte katten.<br />

Als je de kat aait op zijn rug, draait hij uiteindelijk om zodat je<br />

zijn buik kan strelen. Als je de kat over de linkerwang aait, dan<br />

zal hij z’n kopje naar je hand bewegen. Op een gegeven moment<br />

zal de kat ontspannen de ogen sluiten en genieten van<br />

de knuffelsessie. Na een paar minuten zonder aandacht valt<br />

de robotkat in slaap. Een klopje op de rug maakt de kat weer<br />

wakker.<br />

Een ideaal gezelschapsdier voor mensen met dementie: wel<br />

de ‘lusten’ maar niet de ‘lasten’ van het verschonen van een<br />

kattenbak of allergieën. De bewoners van Kleinschalig Wonen<br />

zijn er maar wat blij mee!<br />

33


JotWjbr:<br />

enbvoe<br />

Nodikrde<br />

pahieknt<br />

mat<br />

“Ik krijg een<br />

echte kick<br />

van wat ik doe”<br />

34<br />

Elke gemeente herbergt pareltjes die nagenoeg anoniem aanwezig zijn. Joost Wijnberg is<br />

daar een goed voorbeeld van. Hij woont sinds 1987 in Noordwijk, maakt prachtige glas in lood<br />

kunstwerken en heeft een beperkte maar wel zeer trouwe schare aan leerlingen. Toch moet je<br />

menigeen uitleggen wie hij is. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking. Dat kan overigens<br />

ook tot 14 mei in Museum Noordwijk waar Wijnberg zijn kunstwerken tentoon stelt.<br />

s<br />

TEKST<br />

HARM DRAGT BEELD BURO BINNEN<br />

s


kunst & cultuur<br />

Joost Wijnberg (63) is zoals velen van ons via de nodige<br />

uitstappen uiteindelijk terecht gekomen in een werkomgeving<br />

waar hij lekker in zijn vel zit. Of zoals hijzelf zegt: “Het is<br />

helemaal fantastisch hoe ik nu al jaren kan werken.” Opgeleid<br />

als graficus heeft hij gewerkt bij grotere en kleinere grafische<br />

ondernemingen maar echt op zijn plaats voelde hij zich nergens.<br />

De ommekeer kwam toen een voormalige collega hem<br />

vroeg om hem te helpen bij zijn eigen glas in lood atelier.<br />

“Al na een paar dagen dacht ik: dit is wat ik altijd gewild heb.<br />

Ik vond het zo leuk.” Toen zijn echtgenote een baan kon krijgen<br />

bij het voormalige Sole Mio verhuisde het echtpaar naar<br />

een flatje aan de Lavendelhof waar hij een kamertje inrichtte<br />

om verder te kunnen werken. “Bij Join heb ik gevraagd of zij<br />

het zagen zitten om door mij glas in lood lessen te laten geven.<br />

Dat vonden ze een goed idee maar uiteindelijk bleek het<br />

aantal leerlingen te gering om daarmee door te gaan. Ik heb<br />

toen toestemming gevraagd en gekregen om met mijn eerste<br />

leerlingen Heleen van der Spek en Herman Steenvoorde in<br />

mijn eigen huis een doorstart te maken. Via het lesgeven bij<br />

de K&O-vestigingen Oegstgeest en Katwijk kon ik het aantal<br />

cursisten opvoeren. Nog steeds is de lijst niet lang maar wel is<br />

het zo dat zijn cursisten hem heel trouw zijn. “Sommigen zijn<br />

al 10 jaar wekelijks bij mij. Niet alleen om zich te bekwamen<br />

maar vooral ook omdat ze het leuk vinden.” Dat laatste geldt<br />

overigens ook voor mij. Ik vind het nog steeds hartstikke leuk<br />

en er is nog geen dag geweest dat ik met tegenzin bezig ben<br />

geweest.<br />

Wijnberg en Escher<br />

Naast het geven van cursussen maakt Wijnberg zelf kunstwerken<br />

in glas in lood. Sinds 1985 is de wereldberoemde<br />

Nederlandse kunstenaar M.C. Escher zijn voorbeeld. “In 1960<br />

kocht mijn vader, ik was toen 6, een boek en een werk van<br />

Escher. Sindsdien ben ik in de ban van Escher.” De oneindig<br />

lijkende studies met in elkaar passende vlakverdelingen die<br />

geleidelijk in volstrekt verschillende vormen veranderen en<br />

kijkers op het verkeerde ben zetten hebben wereldwijd bewondering<br />

geoogst. “In 1985 heb ik als eerste een nooit helemaal<br />

afgemaakt werk van Escher in glas in lood gevangen.<br />

Daarna zijn er nog zo’n veertig gevolgd. Hoewel de werken<br />

zeer herkenbaar zijn is glas in lood heel wat anders dan een<br />

ontwerp op papier te zetten. Door het verschil in technieken<br />

kan er dan ook geen sprake zijn van een regelrechte kopie.<br />

“Ik voeg er mijn eigen zaken aan toe. Naast een andere<br />

dimensie heb je het ook over de kleurstelling.” Geen enkele<br />

uitdaging gaat Wijnberg uit de weg. “Gaandeweg ga je steeds<br />

verder om de grenzen op te zoeken. Mijn streven is om het<br />

op het oog onmogelijke toch mogelijke te maken. Eschers<br />

werken zijn namelijk niet zonder veel nadenken en gepuzzel<br />

te vangen in glas in lood. Om een werk van hem goed tot zijn<br />

recht te laten komen ben ik nu met een drie dimensionaal<br />

glas in lood kunstwerk bezig. Ik maak op de computer tekeningen<br />

en speel er net zo lang mee tot ik op een realiseer<br />

kunstwerk uit kan komen.” Zijn collectie is uniek in de wereld.<br />

“Ik ben nog nergens iemand tegen gekomen die hetzelfde<br />

doet als wat ik doe.” Benieuwd naar zijn oeuvre? De kunstwerken<br />

van Joost Wijnberg zijn tot 14 mei te zien in Museum<br />

Noordwijk.<br />

DE GESCHIEDENIS VAN GLAS IN LOOD<br />

Het werken met glas in lood begon eind 8e eeuw. De oudste<br />

nog bestaande glas in lood ramen dateren uit 1500. Eeuwen<br />

van grote populariteit werden afgewisseld door periodes<br />

waarin glas in lood veel minder gewild was. Zo beleefde de<br />

toepassing een bloeitijd in de Renaissance en werd met de<br />

introductie van de Barok stijl (de roep om veel licht en dus<br />

heldere ramen) de weg naar beneden weer ingeslagen. Je<br />

zag de wisselingen ook in het straatbeeld. In de jaren dertig<br />

werden de huizen standaard van glas in lood bovenlichten<br />

voorzien. Later, in de jaren zeventig en tachtig werden ze er<br />

weer uitgesloopt omdat ze versleten waren, weinig isolatie<br />

boden en vernieuwen of repareren te duur werd. Kunstenaars<br />

zijn door alle eeuwen heen gefascineerd gebleven van glas in<br />

lood. Joost Wijnberg is een hedendaagse aanhanger.<br />

Hij werkt met de techniek die de Amerikaan Louis Comfort<br />

Tiffany begin 1900 heeft ontwikkeld. Tiffany verving lood<br />

door het veel fijnere koperfolie, waardoor er veel meer<br />

detaillering in de voorstelling kan worden aangebracht. Het<br />

koperfolie maakt het mogelijk om de verschillende stukken<br />

en stukjes glas aan elkaar te solderen. Verder kenmerken de<br />

beroemde Tiffany lampen zich door bonte glassoorten en<br />

ronde vormen. Wijnberg heeft binnen zijn collectie ook een<br />

lamp gemaakt maar wel, zoals al zijn andere kunstweken met<br />

een werk van M.C. Escher als uitgangspunt. De unieke lamp is<br />

ook tot 14 mei te zien in Museum Noordwijk.<br />

35


Voorjaar brengt vernieuwing bij<br />

Ivonne<br />

Clemens<br />

Uitvaartverzorging<br />

Een mooie, persoonlijke uitvaart die past bij de<br />

overledene én de wensen van de familie. Dat is waar<br />

Ivonne Clemens Uitvaartverzorging al jaren voor staat. In<br />

Noordwijk, maar ook in de regio daaromheen. Onlangs<br />

is Walter Steenvoorden bij Ivonne in dienst getreden.<br />

“Walter is geboren en getogen in Noordwijk en neemt<br />

naast zijn ervaring, ook zijn netwerk mee. De uitbreiding<br />

van ons team biedt meer mogelijkheden en flexibiliteit”,<br />

laat Ivonne trots weten. “Bovendien is het prettig om af<br />

en toe zaken af te stemmen, te sparren”, voegt Walter<br />

toe. Naast Ivonne en Walter bestaat het team uit de<br />

dames Marian van Bohemen, Elly Duivenvoorden,<br />

Jeannette Kottier, Marina Pot en Len Cohen.<br />

TEKST MAY-LISA DE LAAT BEELD BURO BINNEN<br />

VLNR: ELLY DUIVENVOORDEN, JEANNETTE KOTTIER,<br />

LEN COHEN, WALTER STEENVOORDEN, MARINA POT,<br />

MARIAN VAN BOHEMEN EN IVONNE CLEMENS<br />

36


Ivonne Clemens<br />

Huiselijke opbaarsuites<br />

Sinds vorige maand zijn twee opbaarsuites in De Vinkenhof,<br />

Achterzeeweg 1 te Noordwijk in gebruik genomen.<br />

Ivonne: “De Vuurtoren is een modern ingerichte suite en de<br />

suite Zeemeeuw een meer klassieke. Beide ruimten zijn huiselijk<br />

en warm ingericht, goed geïsoleerd en voorzien van een<br />

eigen toegang. De familie kan hier in alle rust zelf bij de overledene<br />

zijn op de momenten dat zij dat wil, 24 uur per dag. Ze<br />

ontvangt daarvoor een eigen sleutel. De inrichting is sfeervol<br />

met echte planten, een comfortabele zithoek en praktisch<br />

keukenblok. Met eigen voorwerpen en accessoires zijn deze<br />

opbaarsuites nog persoonlijker te maken. Denk bijvoorbeeld<br />

aan foto’s, knuffels of een geliefd schilderij.”<br />

Walter: “De locatie van de opbaarsuites is ideaal vanwege de<br />

ligging direct naast de kerkzaal van De Vinkenhof en met de<br />

begraafplaatsen in ons dorp op loopafstand. Er is dus geen<br />

extra vervoer nodig, wat zorgt voor meer rust tijdens de dag<br />

van het afscheid.” De opbaarsuites zijn ook door andere uitvaartondernemers<br />

te huur. Dus ook als u de uitvaart niet<br />

door Ivonne Clemens laat verzorgen, kunt u er gebruik van<br />

maken.<br />

Warm en betrokken<br />

De werkwijze bij Ivonne Clemens Uitvaarverzorging is bijzonder.<br />

“Wij organiseren een persoonlijk afscheid op maat dat past bij de<br />

stijl van de overledene én aansluit bij de wensen van de familie.<br />

Dat kan alleen als we alle tijd en rust nemen om goed kennis te<br />

maken, te luisteren naar de wensen en om emoties de ruimte te<br />

geven. We denken mee en in overleg komen we uiteindelijk tot<br />

een prachtig afscheid dat voldoet aan ieders wensen. Iedere dag<br />

bezoek ik persoonlijk de familie om te vragen hoe het met ze<br />

gaat en of er nog nieuwe wensen of ideeën zijn. Op een derde<br />

of vierde dag na het overlijden komen vaak andere suggesties<br />

voor de uitvaart naar voren, dan op dag een of twee. Ook na het<br />

afscheid maken we een afspraak om rustig na te praten en om te<br />

horen of alles naar wens is verlopen.”<br />

Uitvaartwinkel<br />

In de uitvaartwinkel aan de Van Limburg Stirumstraat zijn allerlei<br />

accessoires verkrijgbaar om herinneringen aan een dierbare te<br />

bewaren. Zo vindt u er verschillende stijlen, soorten en maten<br />

urnen, sieraden om een beetje as in bij u te dragen en diverse<br />

mooie kaarten. Ook voor kinderen zijn er speciale gedenktekens<br />

te koop. De vriendelijke gastvrouwen adviseren u graag.<br />

Open Huis<br />

31 maart 2018<br />

Opbaarsuites in De Vinkenhof,<br />

Achterzeeweg 1, Noordwijk.<br />

Van 10.00 tot 16.00 uur.<br />

Stap gerust eens binnen.<br />

U bent van harte welkom!<br />

www.ivonneclemensuitvaartverzorging.nl<br />

j<br />

B B<br />

C<br />

37


Puzzel<br />

Puzzel mee<br />

met <strong>Leef</strong>!<br />

PUZZELMAKER: FRANS VAN DUIJN<br />

24<br />

135 3 118 2 19 96 85 65 8 <strong>17</strong> 85 18 32 11 77 29 4 55 28 67 133 112 104 125


Horizontaal:<br />

1. Bijnaam Jacoba Klinkenberg-van Duin (1897-1974), dochter van<br />

Cees van Duin en Antje van der Niet. 10. Bijnaam Arie van der<br />

Weijden (1879-1961) uit Bronckhorststraat 21. 20. Boek met landkaarten.<br />

21. Geen deskundige. 23. Ongewerveld dier. 24. Uitspraak<br />

van de Kamer over beleid minister of kabinet. 25. Tijd van 12.00 tot<br />

13.00 uur. 26. Schotse geruite rok. 27. Meisjesnaam. 29. Roem.<br />

31. Stof van dierenhuid. 32. Grote pan. 33. Voornaam van advocaat<br />

Radhakishun. 34. Opstandig mens. 36. Boonvormig orgaan. 38. Verdwenen<br />

tv-talkshow. 39. Voorzetsel. 40. Dierentuin. 41. Rijstbrandewijn.<br />

43. Bedrijf. 45. Stomdronken. 47. Persoonlijk voornaamwoord.<br />

48. Specerij. 49. Dienares in harem. 50. Inhoudsmaat. 52. Bijnaam<br />

van Koos Barnhoorn senior uit de Schoolstraat nummer 11. 53. Wij<br />

sniffen, ik… (vul in). 54. Meisjesnaam. 56. Muziekinstrument. 57. Klap.<br />

58. Iemand met voorkeur voor seks met kinderen. 60. Jongensnaam.<br />

62. Onregelmatigheidstoeslag, afk. 63. Onderdeel schip.<br />

65. Gevaar voor schade of verlies. 67. Internationale schakelklas, afk.<br />

69. Netvlies. 71. Frans lidwoord. 72. Drank. 74. Groente. 75. Kompanen.<br />

78. Romeinse groet. 79. Toestel om dieren te vangen. 80.<br />

Gewrichtsziekte. 82. Kletspraat. 84. Landzoom langs rivier. 85.<br />

Nederlands dorp. 86. Engelse titel. 88. Grote verzekeraar. 89. Op …<br />

(vul in) koken. 91. Niet vast. 93. Noot van toonladder. 95. Flottielje.<br />

97. Sukkelig. 99. Sint, afk. 100. Deel van een schip. 102. Non-redactionele<br />

bekendmaking in media. 105. Producent elektronische apparaten.<br />

107. Zoete stof uit suikerriet. 109. Echtgenoot of echtgenote.<br />

110. God (Latijn). 111. Rookwaar. 112. Aan braadspit geroosterd<br />

vlees. 113. Ei van een rog. 114. Maand van het jaar. 115. Hummel.<br />

1<strong>17</strong>. Kledingstuk. 118. Insecten (lange ij in één vakje!). 119. Lutsk<br />

National Technical University, afk. 121. Tennisterm. 122. Beeldbuis.<br />

123. Ruime japon in 18de eeuw. 125. Romeins keizer. 127. Vrouwen.<br />

129. Sneeuwhut. 131. Het rechte pad (Chinees). 132. Huisjesslak uit<br />

Noordzee. 134. Verkorting van voetbaltoto. 136. Hok met gaas of<br />

traliewerk. 137. Boom. 138. Geluid van bel of klok. 139. Voornaam<br />

VVD-icoon. 141. Ziekenhuisterm. 143. Langdurige ziekte van de<br />

luchtwegen. 144. Periodieke opbrengst van belegde gelden. 145.<br />

Onderdeel muziekinstrument. 146. Vis uit de zee.<br />

Verticaal:<br />

1. Beroemd Nederlands schrijver. 2. Kleinst denkbare hoeveelheid.<br />

3. Plaats. 4. Engelse jongensnaam. 5. Boom. 6. Zwarte goud.<br />

7. Meisjesnaam. 8. Tennisterm. 9. Persoonlijk voornaamwoord.<br />

11. Bezittelijk voornaamwoord. 12. Cake van Arretje… (vul in). 13.<br />

Sap. 14. Vlaamse kreet. 15. Sadomasochisme, afk. 16. Bergpas. <strong>17</strong>.<br />

Iemand die aan maaltijd deelneemt. 18. Recent. 19. Groep terroristen.<br />

22. Huis van spin. 26. Beker. 27. Uitgeput. 28. Taai. 30. Lacherig.<br />

33. Populaire, demagogische stroming. 34. Ontvangtoestel. 35. Eenmanszeilboot.<br />

37. Verstandelijk. 40. Overtuigd. 42. Omheen. 44.<br />

Landbouwgronden. 46. Baarmoeder. 48. Kluit. 51. Knaagdier. 53.<br />

Droog. 55. Een zekere. 58. Meisjesnaam. 59. Stuk bevroren water.<br />

61. Halt! 64. Planeet. 66. Groente. 67. Zweedse meubelgigant. 68.<br />

Leuk op z’n Noordwijks. 70. Jongensnaam. 71. Typisch Noordwijkerhoutse<br />

achternaam. 73. Afkorting van penarie. 76. Symbool van zilver.<br />

77. Rijksuniversiteit Limburg (1976-1996), afk. 79. Huid. 81. Halfgeleider<br />

met twee elektroden. 83. Bek. 85. Weg in Noordwijk. 86.<br />

Groente. 87. Daad van roof. 89. Voorzien van een tuit. 90. U in het<br />

Duits. 92. Straat in Noordwijk. 94. Kroes. 96. Nog te vorderen<br />

bedrag. 97. Niet van hetzelfde gevoelen zijnde. 98. Leiding. 100.<br />

Gezet. 101. Aanplant op landerijen in Indië. 103. Scandinavische<br />

jongensnaam. 104. Mensen met blauw bloed. 105. Airconditioning,<br />

afk. 106. Door lever afgescheiden vloeistof. 108. Ruimteschip. 111.<br />

Om gebroken ledematen vast te zetten. 116. Eivormige schelp. 118.<br />

Schepen. 120. Uitwendige melkklieren bij zoogdieren. 122. Zus of<br />

schoonzus van iemands vader of moeder. 124. Kleefkruid. 126. Toeverlaat.<br />

128. Snijdinstrument. 130. Gewicht. 131. Meisjesnaam. 133.<br />

Klein chemisch afval, afk. 135. Grootmoeder. 137. Horeca-etablissement.<br />

138. Voorzetsel. 140. Rivier in Noord-Brabant. 142. Vader.<br />

143. Meisjesnaam. 144 Rooms-katholiek, afk.<br />

Oplossing vorige keer LANG LEVE ONS UNIEKE STRAND<br />

Winnaars puzzel WSN <strong>Leef</strong>! 16-20<strong>17</strong> Gefeliciteerd!<br />

De volgende personen hebben een halve verse rookworst<br />

gewonnen, aangeboden door keurslager Krijn van der Bent:<br />

Nonnie van Katwijk, Loes van Duijn- van den Hoonaard,<br />

Sylvia van Kouwen, Yvonne Rhijnsburger, Ria Hoogeveen-<br />

Warmerdam, Jan Smeltink, Agnes Slats, Leo van Houten,<br />

J.M. Wijnands en Tilly v. Zuijlen.<br />

Winnaars kunnen prijs ophalen bij:<br />

Keurslager Krijn van der Bent, Kerkstraat 50, Noordwijk<br />

PUZZELPRIJS<br />

Als deelnemer aan de<br />

puzzel maakt u kans<br />

op een kopje koffie<br />

met een gebakje<br />

naar keuze voor<br />

2 personen.<br />

Aangeboden door:<br />

Tuincentrum De Mooij<br />

Noordwijkerweg 36<br />

2231 NL Rijnsburg<br />

www.tuincentrumdemooij.nl<br />

Zo doet u mee<br />

Los het kruiswoordraadsel op en breng<br />

letters uit het raadsel over naar de<br />

gelijkgenummerde vakjes in het kleine<br />

diagram. Daar ontstaat bij juiste invulling<br />

een slagzin. Om mee te dingen naar één<br />

van de prijzen, moet uw oplossing voor<br />

1 juni 2018 binnen zijn.<br />

De oplossing kunt u als volgt insturen:<br />

Per mail: redactie@wsnleef.nl<br />

Per (brief)kaart: WSN <strong>Leef</strong>!,<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

Vergeet niet uw naam en<br />

contactgegevens<br />

te vermelden.<br />

39


kringloopwinkel<br />

We moeten hier helemaal niets<br />

Stichting Kringloopwinkel Noordwijk-Noordwijkerhout<br />

40<br />

Heb je eind december ook zo genoten van de VPRO-serie ‘Het<br />

succes van de kringloopwinkel’? Dan weet je dat het succes<br />

niet alleen zit in het hergebruik van de spullen die je er kunt<br />

kopen, maar vooral in de mooie mensen die er werken én hun<br />

bijzondere verhalen. In Noordwijk en Noordwijkerhout hebben<br />

we met de Stichting Kringloop ook een sociaal succesverhaal<br />

binnen onze gemeentegrenzen.<br />

r<br />

750 m² snuffelplezier<br />

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst<br />

in de kringloopwinkel Noordwijk, is de<br />

enorme ruimte en het keurig geordende<br />

assortiment. Maar liefst 750 m² tweedehands<br />

goederen; van kleding tot cd’s,<br />

van huisraad tot witgoed, van spelletjes<br />

tot boeken. Trotse oprichter en rasechte<br />

Noordwijker Sjaak van Schie geeft een<br />

rondleiding door het pand aan de Limburg<br />

van Stirumstraat, waar eerder<br />

Music All In en Boreas Sports waren<br />

gevestigd. We beginnen en eindigen<br />

het rondje in de gezellige koffiehoek.<br />

Vol trots showt Sjaak de verschillende<br />

afdelingen met halfhoge stellingkasten<br />

(‘die komen uit de bibliotheek van Katwijk’),<br />

de ruimte waar ‘alles met een<br />

stekker’ wordt getest en de ‘sorteerhoek’.<br />

Grote bananendozen met diverse prijsstickers<br />

staan opgesteld langs de wand.<br />

Alle goederen worden bij binnenkomst<br />

gesorteerd, de kleding in de gymzaal<br />

aan de Stakmanbossestraat. Te vieze of<br />

kapotte artikelen worden uiteraard weggegooid,<br />

maar de rest wordt keurig geprijsd<br />

en vindt zijn weg naar de winkel<br />

in Noordwijk of Noordwijkerhout.<br />

Kringloopwinkels zitten vaak op industrieterreinen,<br />

maar deze winkels liggen<br />

in het centrum. Sjaak: ‘Dat komt de<br />

saamhorigheid, het sociale aspect wel<br />

ten goede. Winkeliers in de buurt zijn<br />

ook blij met onze aantrekkingskracht.<br />

Het geeft toch extra reuring in de omgeving.<br />

We krijgen heel veel positieve<br />

feedback.’<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

r<br />

Dít is wat ik wil!<br />

We vragen Sjaak hoe de kringloopwinkel<br />

is ontstaan. ‘Heb je even?’ Hij lacht.<br />

‘Ik heb 24 jaar lang in de revalidatiemiddelen<br />

gezeten en allerlei banen daar<br />

bekleed, zowel commercieel als technisch.<br />

Maar ik heb altijd de drang gevoeld<br />

om ooit ‘iets’ voor mijzelf te beginnen.<br />

Ik ben handig, wat mijn ogen<br />

zien, dat kunnen mijn handen maken.<br />

Maar ik had gewoon geen flauw idee<br />

wat ik wilde. Tot ik in 1985 voor het<br />

eerst een kringloopwinkel binnenliep,<br />

op Texel. Mijn gevoel ‘Wat moet ik met<br />

die oude troep’ sloeg heel snel om in ‘dit<br />

is het’. Maar ik had een vaste baan, dus<br />

er gebeurde in eerste instantie nog<br />

niets.’ Tijdens een biertje met zijn maat<br />

Ed de Ridder (die nu bedrijfsleider in de<br />

vestiging Noordwijkerhout is-red.) spraken<br />

ze samen over de vraag ‘wat wil jij<br />

de rest van je leven doen?’. ‘Ed was de<br />

eerste aan wie ik vertelde dat ik eigenlijk<br />

een grote kringloopwinkel wilde beginnen.<br />

En hij vroeg: ‘waarom doe je dat<br />

niet?’ En zo ben ik rond 20010 echt in<br />

beweging gekomen.’ Hij sprak met<br />

bekende Noordwijker Jan de Ridder<br />

en werd via Cindy van Leeuwen van<br />

de gemeente doorverwezen naar de<br />

Stichting OndernemersKlankbord.<br />

Zij verwezen hem door naar Paul de<br />

Vreede in Noordwijk; een door de wol<br />

geverfde cijferman. Aan die gesprekken<br />

met Paul heeft Sjaak heel veel gehad.<br />

Helaas kwam hij tijdens zijn oriëntatie<br />

langdurig thuis te zitten met een flinke<br />

burnout, wat voor grote vertraging<br />

zorgde in de uitvoering van zijn<br />

plannen.<br />

Morgen is ook goed<br />

‘Ik zal je de details van mijn traject besparen,<br />

maar door een mooie afscheidsconstructie<br />

met mijn voormalig werkgever<br />

had ik uiteindelijk begin 2012 niet alleen<br />

een goede en noodzakelijke bakwagen,<br />

maar ook een mooie basis voor het aangaan<br />

van een huurcontract op deze locatie.<br />

Toen hadden we een pand, een bus<br />

en een stichting. Waarom een stichting?<br />

Als eerste omdat ik nog nooit een particuliere<br />

kringloop ben tegengekomen die<br />

goed functioneert, en ik heb er heel wat<br />

bezocht. Je hebt veel mankracht nodig,<br />

en dat kan simpelweg niet met betaalde<br />

krachten. Daar zijn je opbrengsten te laag<br />

voor. En verder omdat ik niks mooier<br />

vind dan mensen een steuntje te geven.<br />

Ik heb immers zelf ook ‘langs de kant’<br />

gezeten. Dan heb je een weg terug nodig.<br />

Of het nou gaat om werkzoekenden,<br />

statushouders, ‘gewone’ vrijwilligers of<br />

mensen met een taakstraf; iedereen kan<br />

bij ons terecht. Die sociale functie vind<br />

ik echt heel belangrijk. Ik wil er zijn voor<br />

mensen die ‘buitenspel staan’. Bij ons<br />

moet helemaal niks. Ik heb zo’n hekel<br />

aan dat woord moeten. Wat hier vandaag<br />

niet lukt komt morgen wel. Of overmorgen.<br />

We worden niet gedreven door geld.<br />

Dus relax!’<br />

Ook complete ontruimingen<br />

Mensen brengen hun overbodige<br />

spullen langs, of de vrijwilligers halen ze<br />

op. Minder bekend is dat de Kringloop<br />

ook complete ontruimingen verzorgt,<br />

bijvoorbeeld in opdracht van een woningcorporatie.<br />

Ook bij overlijden, op<br />

verzoek van kinderen, erven of een begrafenisondernemer.<br />

‘Wij nemen alles<br />

mee hè, niet alleen wat we kunnen gebruiken.<br />

Desnoods gooien wij spullen<br />

weg, maar we ontzorgen volledig. Wat<br />

mensen nog niet weten is dat we er ook<br />

voor kunnen zorgen dat het pand weer<br />

wordt teruggebracht in de oude staat.<br />

Door het tapijt of laminaat eruit te halen,<br />

wanden te sauzen en kroonsteentjes op


WGEE<br />

E ESN<br />

BI AE,<br />

DTI Ó OI<br />

O EDE<br />

de lichtpunten te plaatsen. Wij verzorgen<br />

naar wens het complete pakket,<br />

waar we een heel redelijk tarief voor<br />

vragen. En we doen alles met onze vrijwilligers.<br />

We ontruimen ook storages.<br />

Als mensen langer dan 6 maanden niet<br />

hebben betaald, dan halen wij op verzoek<br />

van de verhuurder die ruimtes<br />

leeg. Kosteloos, maar de inhoud is dan<br />

voor ons. Het is vaak gewone huisraad,<br />

maar soms ook weleens witgoed. Dan<br />

hebben we mazzel.’<br />

Zonder winstoogmerk<br />

Op beide locaties werken in totaal zo’n<br />

100 vrijwilligers die worden ingezet<br />

voor het ophalen van spullen, het leeghalen<br />

van woningen of opslagruimtes,<br />

het sorteren van ingebrachte spullen,<br />

het testen, het prijzen, het verkopen, het<br />

thuisbezorgen, etc. ‘Het is een mooi<br />

signaal dat mensen die hier ooit min of<br />

meer ‘verplicht’ zijn begonnen (bijvoorbeeld<br />

vanuit een taakstraf) blijven komen.<br />

Ze willen niet meer weg. Dat geldt<br />

ook voor Ruud, de ‘vader’ van de vrijwilligers.<br />

Hij begon in 2012 en zegt ‘ik stop<br />

ermee als ik niet meer ken of dood ben’.<br />

De Stichting Kringloop Noordwijk heeft<br />

geen winstoogmerk, alleen Sjaak van<br />

Schie en Ed de Ridder zijn betaalde<br />

krachten. De rest van de inkomsten<br />

doneren ze aan lokale goede doelen.<br />

Verenigingen en stichtingen kunnen<br />

een aanvraag indienen, die worden dan<br />

beoordeeld door het bestuur. ‘Krijgen<br />

we een donatieverzoek van 2 muziekkorpsen?<br />

Dan geven we alle 5 de korpsen<br />

van Noordwijk en Noordwijkerhout<br />

eenzelfde bedrag. Weggeven en mensen<br />

blij maken, dat is zó mooi om te<br />

doen. We geven ook weleens noodzakelijke<br />

spullen weg, voor iemand die het<br />

echt niet kan betalen. Maar dat doen we<br />

alleen als bijvoorbeeld De Voedselbank<br />

die vraag bij ons neerlegt. We moeten<br />

zeker weten dat het goed zit met die<br />

aanvraag.’<br />

Vind je het leuk om minimaal 3 uur per<br />

week als vrijwilliger de handen uit de<br />

mouwen te steken in Noordwijk of<br />

Noordwijkerhout? Kom eens langs voor<br />

een kop koffie bij Sjaak of Ed.<br />

RUUD VAN SCHIE<br />

MET VRIJWILLIGER<br />

ALBERT KELIE<br />

ED DE RIDDER EN RENATE<br />

DEN HAAN SORTEREN DE<br />

ZOMERKLEDING IN DE<br />

KRINGLOOPWINKEL<br />

NOORDWIJKERHOUT<br />

41


Htvralvncrièrsice<br />

Arnoud<br />

Schippers<br />

In lunchcafé Eat & Meet op<br />

zorgpark Willem van den Bergh<br />

spreken we Arnoud Schippers. Hij<br />

komt uit het bedrijfsleven en werkt nu<br />

met veel plezier bij zorgorganisatie<br />

’s Heeren Loo. Gaandeweg het gesprek<br />

komen we erachter wie Arnoud is en<br />

wat zijn drijfveren zijn. Een bijzonder<br />

gesprek met een mooi mens!<br />

TEKST WILLEKE VAN UDEN<br />

BEELD BURO BINNEN EN PRIVÉ<br />

42<br />

TINY<br />

DE


carrièreswitch<br />

Arnoud (53) vertelt: “Al op mijn vijfendertigste<br />

dacht ik erover om rond mijn<br />

vijftigste het roer volledig om te gooien.<br />

En dat heb ik ook gedaan, nu al weer<br />

drie jaar geleden heb ik bewust afscheid<br />

genomen van een situatie waarin ik,<br />

vanuit een constante drive vanuit mijzelf<br />

en zeker vanuit de verwachtingen<br />

van de werkgever, geleefd werd. Het<br />

was tijd voor een periode van zelfreflectie<br />

en een leven met meer zingeving.<br />

MJ AG<br />

GKETRE<br />

WN OG<br />

ZARE A<br />

D RKICE<br />

BZAE<br />

Later dat jaar vroeg Frans me of ik interesse<br />

had om drie maanden mee te<br />

draaien op de nieuw opgezette dagbestedingslocatie<br />

supermarkt Spar, de<br />

bakkerij en restaurant Eat & Meet. De<br />

opdracht die ik meekreeg was een plan<br />

van aanpak te schrijven. Bjørns appartement<br />

was ondertussen klaar en ik had<br />

besloten om het voorlopig als vakantiewoning<br />

te verhuren aan toeristen.<br />

Meteen een fijne inkomstenbron!<br />

Tijd voor reflectie en voor actie<br />

Mijn scheiding in 2012 leek, gezien de<br />

financiële gevolgen, dit voornemen in<br />

de weg te staan. Maar mijn lang gekoesterde<br />

wens woog zwaarder dan de praktische<br />

bezwaren. Daarbij kwam dat ik<br />

mijn internationale baan niet gecombineerd<br />

kreeg met het co-ouderschap.<br />

Dat maakte dat ik mijn baan opzegde<br />

en koos voor een andere weg. In de<br />

periode die volgde kon ik extra aandacht<br />

geven aan mijn verstandelijk<br />

beperkte zoon Bjørn en nadenken over<br />

hoe verder mijn toekomst in te vullen.<br />

Daarnaast gaf het me de tijd om de aanbouw<br />

aan mijn woonhuis in orde te<br />

maken. Deze aanbouw zou in de toekomst<br />

fungeren als woning voor Bjørn<br />

zodat hij dichtbij kon blijven.<br />

Fietsend door Noordwijk<br />

Voor Bjørn zijn levensgeluk heb ik mezelf<br />

altijd voorgenomen dat hij zich zo<br />

zelfstandig mogelijk kan bewegen, hij<br />

zichzelf accepteert en dat zijn omgeving<br />

hem accepteert! Zo zijn we Bjørn<br />

gaan leren fietsen en we hebben hem<br />

geleerd zich sociaal te gedragen in<br />

groepen. Tegelijkertijd hebben we ook<br />

actief aansluiting gezocht met de buurt<br />

waarin hij zelfstandig kan functioneren.<br />

Inmiddels heeft Bjørn (21) een zeer<br />

groot sociaal netwerk en beweegt hij<br />

vrijelijk op de fiets rond in Noordwijk.<br />

Het is nu zelfs zo dat hij op de voetbal,<br />

tennis of andere plekken mij introduceert<br />

als zijn vader. In ons huishouden<br />

kreeg hij ook taken en verantwoordelijkheden.<br />

Van het in- en uitruimen<br />

van de wasmachine, bijhouden van de<br />

voorraad toiletrollen tot het afvoeren<br />

van papier, plastic en glas. Voor deze<br />

laatste klus, die hij ongeveer eens in de<br />

2 weken doet, krijgt hij van mij € 2. Door<br />

mond-tot-mond reclame is dit uiteindelijk<br />

uitgegroeid naar een eigen bedrijfje<br />

voor Bjørn met zo’n 16 vaste klanten.<br />

Hij onderhoudt zelf de contacten<br />

via zijn mobiel en maakt de afhaalafspraken<br />

rond zijn andere bezigheden.<br />

Ondernemen en doorpakken<br />

Dit initiatief was voor mij de aanleiding<br />

om contact te zoeken met ’s Heeren Loo<br />

om het idee te bespreken rondom het<br />

afhalen van papier, plastic en glas.<br />

We zouden hier wellicht een dagbestedingsactiviteit<br />

mee op kunnen zetten.<br />

Frans van Kouwen (manager zorg) heeft<br />

mij toen op sleeptouw genomen langs<br />

verschillende dagbestedingslocaties.<br />

Ik zag al snel in dat het professioneel en<br />

verantwoord invullen van dagbesteding<br />

echt een vak apart is. Bovendien heb ik,<br />

met mijn opgedane ervaring ook kunnen<br />

zien, dat er geen 10 Bjørn’s rondlopen.<br />

Zo hebben al onze deelnemers<br />

(zo noemen we cliënten die bij de dagbesteding<br />

werken) hun eigen en specifieke<br />

kwaliteiten.<br />

Mijn geluk zit hem niet in de<br />

financiële beloning, maar in de<br />

emotie die met dit werk gepaard<br />

gaat. Zo vind ik het prachtig als er<br />

in de ochtend een deelnemer mij<br />

zwaaiend en springend staat op te<br />

wachten of als ik zie hoe een<br />

timide meisje zich tot een<br />

zelfstandig werkende dame<br />

ontwikkelt. De kers op de taart is<br />

om te zien hoe blij deelnemers<br />

worden van het gevoel dat ze<br />

erbij horen! Kom eens langs voor<br />

een kopje koffie met iets lekkers!<br />

Zorgpark Willem van den Bergh,<br />

Rechthoeklaan 10, Noordwijk.<br />

Frans stelde zijn vraag precies op het<br />

juiste moment. Dit was een ideale<br />

gelegenheid om een andere branche<br />

te leren kennen en tegelijkertijd de mogelijkheid<br />

mijn commerciële ervaring<br />

te delen. Na drie maanden presenteerde<br />

ik mijn plan en kreeg het aanbod om in<br />

vaste dienst te komen zodat we het plan<br />

samen uit konden gaan voeren.<br />

In 2015 is besloten om de supermarkt,<br />

de bakkerij en het restaurant samen te<br />

voegen tot één dagbestedingslocatie.<br />

Als team hebben we ervoor gezorgd<br />

dat deze locatie uit de rode cijfers is. Er<br />

werken zo’n 9 medewerkers (coaches)<br />

die dagelijks ongeveer 25 deelnemers<br />

met een beperking begeleiden.<br />

Werk en lol maken<br />

Naast het samen werken, organiseren<br />

we ieder jaar een teambarbecue en we<br />

bezochten we de afgelopen twee jaar<br />

de gehandicapte dag van Ajax. Enorm<br />

leuke en verbindende activiteiten waar<br />

iedereen ten volste van geniet.<br />

43


D patna ekvo ogowsee e uim<br />

‘We zien geen beperkingen, alleen talenten’<br />

44<br />

Veel jongvolwassenen met autisme vallen uit op school, zitten<br />

dagen thuis en verzanden in een gameverslaving. Tot voor kort<br />

was er nergens in de regio een plek voor hen. Janine Passchier<br />

en haar man Niels vinden dat het anders moet en kan. Met<br />

dagbesteding de OpMaat geven ze deze jongeren een betere<br />

kans op een baan én een plek in de maatschappij.<br />

In de Molenstraat staat het eerste project<br />

al in de etalage: een salontafel van sloophout,<br />

met in het midden grijze tegels.<br />

Aan de zijkant staan twee bijzettafeltjes<br />

in felle kleuren. “Die zijn hierachter in<br />

de werkplaats gemaakt,” zegt Janine<br />

Passchier. Sinds december zijn de deuren<br />

van dagbesteding OpMaat geopend.<br />

Een project van Janine en haar man<br />

Niels, waar ze trots over vertellen aan de<br />

tafel in de werkplaats. Het is er erg fris<br />

tijdens een van de koudste weken van<br />

het jaar. De verwarming laat nog wat te<br />

wensen over. “We zijn ook nog maar net<br />

open,” zegt Niels.<br />

Sociaal isolement<br />

In december werd de OpMaat geopend<br />

door wethouder Marie-José Fles en hun<br />

eigen zoon Nils (22). Hij heeft autisme en<br />

is een van de deelnemers bij de dagbesteding.<br />

NILS PASSCHIER (RECHTS)<br />

TEKST MARIEKE VOORN BEELD BURO BINNEN<br />

I<br />

Tot twee jaar terug volgde hij een HBOstudie,<br />

nadat hij zijn vwo-diploma had<br />

gehaald. De studie ging aanvankelijk<br />

goed, maar in zijn tweede jaar kreeg Nils<br />

een negatieve beoordeling. “Hij kon niet<br />

goed samenwerken, werd er gezegd,”<br />

vertelt zijn vader nog zichtbaar teleurgesteld.<br />

“Je merkte dat de docenten niet<br />

goed konden omgaan met jongens zoals<br />

hij. Uiteindelijk moest hij mede daardoor<br />

stoppen.” Vervolgens zat Nils bijna twee<br />

jaar thuis, vooral achter zijn computer,<br />

want de gamewereld is aanlokkelijk.<br />

En hij is niet de enige, legt Janine uit.<br />

Ze werkt al dertig jaar met jongeren met<br />

autisme, onder andere als ambulante<br />

begeleider, en ziet regelmatig soortgelijke<br />

gevallen. “Veel jongeren met een Autisme<br />

Spectrum Stoornis (ASS, red.) verzanden<br />

in een gameverslaving. Het geeft ze een<br />

doel en een ritme, ook al is het een fout<br />

ritme. Ze zitten in een sociaal isolement.<br />

Ze vallen buiten de maatschappij, die niet<br />

echt naar ze omkijkt.”<br />

Het bracht Janine en Niels op het idee<br />

voor een dagbesteding voor jongeren<br />

tussen de 18 en 27 jaar die autisme hebben.<br />

Ze zijn uniek in de Bollenstreek.<br />

Het plan zat al langer in het hoofd, maar<br />

afgelopen zomer besloten ze er werk van<br />

te maken. Niels had net een heftige periode<br />

met zijn gezondheid achter de rug.<br />

Na het plaatsen van een aantal bypasses,<br />

kreeg hij een herseninfarct. Daar bovenop<br />

raakte hij ook zijn baan kwijt. Hij zit in<br />

de ziektewet. Geen makkelijke tijd, maar<br />

het echtpaar kijkt vooral naar wat er wel<br />

kan, vertelt Janine. “Dat doen we bij deze<br />

jongeren ook. We zien geen beperkingen,<br />

alleen talenten.”<br />

Niet anders, wel meer prikkels<br />

De dagbesteding moet niet alleen zorgen<br />

dat de jongeren een ritme krijgen, maar<br />

ook om hen te begeleiden naar een betaalde<br />

baan. Want dat deze jongeren dat<br />

kunnen, daar zijn de initiatiefnemers<br />

van overtuigd. “Ze zijn niet anders dan jij<br />

en ik, maar hebben alleen moeite met het<br />

begrijpen van de wereld. En de wereld<br />

begrijpt hen ook niet. Dat is een groot<br />

probleem. Ze kunnen het wel, maar alleen<br />

op een veel lager tempo dan waar<br />

onze maatschappij tegenwoordig in<br />

draait. Er zijn veel te veel prikkels. Het<br />

gevoel van druk werkt bij hen averechts.<br />

Als ze iets moeten, dan komt er juist niets<br />

uit hun handen.”<br />

Voor de initiatiefnemers reden genoeg<br />

om het anders aan te pakken. Bij hun<br />

dagbesteding kunnen per dagdeel maximaal<br />

zes tot acht deelnemers in hun eigen<br />

tempo aan de slag met onderdelen<br />

waar ze interesse in hebben. Momenteel<br />

is de werkplaats ingericht voor de reparatie<br />

van scooters en fietsen en er is houtbewerking<br />

voor maken en opknappen<br />

van meubels. Ook is er een computerhoek,<br />

waar oude computers voor de<br />

kringloopwinkel worden gerepareerd.<br />

In de winkel komen de opgeknapte en<br />

zelfgemaakte meubels te staan voor de<br />

verkoop. De jongeren leren onder begeleiding<br />

niet alleen de technische vaardigheden.<br />

Ook is veel aandacht voor de<br />

sociale vaardigheden, want juist dat<br />

belemmert veel jongeren met autisme in<br />

hun kans op een reguliere baan. “Hoe je<br />

het ook wendt of keert, je moet in iedere<br />

baan communiceren. Met collega’s, met<br />

je team, en met je werkgever.”<br />

Opmaat naar werk<br />

Voordat die stap gezet kan worden, gaan<br />

de jongens aan de slag met doelen behalen.<br />

In de komende maanden stelt Janine<br />

voor iedere deelnemer een individueel<br />

plan op. Langzaam wordt met de jongeren<br />

die dat aankunnen, toegewerkt naar<br />

een stageplek. Janine en Niels hopen op<br />

veel animo van werkgevers. “We gaan<br />

tijdens deze onbetaalde stage niet alleen<br />

de jongere begeleiden, maar ook de<br />

werkgever en het team. Die willen we<br />

ook handvatten geven hoe ze met deze<br />

jongere het beste kunnen omgaan.


dagbesteding opmaat<br />

Zo ontstaat er wederzijds begrip. Dat is ook<br />

de hele doelstelling van de dagbesteding.”<br />

Niets voor niets is daarom gekozen voor de<br />

naam De OpMaat. “Het is een opmaat naar<br />

werk, en daarnaast bieden we individuele<br />

begeleiding, die helemaal op maat is.” Dat<br />

de M in het logo muzieknoten zijn, is daarbij<br />

ook niet verwonderlijk. De hele familie,<br />

inclusief de twee dochters, zijn lid van<br />

fanfare Excelsior. Janine is ook voorzitter.<br />

“Die muzieknoten moesten er gewoon in,”<br />

lacht ze.<br />

Daarnaast zit Janine ook nog in de gemeenteraad.<br />

Het is de reden dat ze geen<br />

startsubsidie hebben aangevraagd. “Ik wil<br />

een schijn van belangenverstrengeling<br />

absoluut voorkomen,” zegt ze resoluut. De<br />

verbouwing van het oude pand naar een<br />

dagbesteding hebben ze zelf bekostigd.<br />

De begeleiding draait op de inkomsten uit<br />

de Persoons Gebonden Budgetten (PGB’s)<br />

van de deelnemers. Die krijgen voor een<br />

bepaald aantal dagdelen een budget toegewezen<br />

voor dagbesteding. Rijk gaan Janine<br />

en Niels daar niet van woorden. “Het is<br />

op dit moment nog echt liefdewerk oud<br />

papier. Daarom werk ik er daarnaast ook<br />

nog bij als ambulant begeleider. Dat moet<br />

wel, we moeten thuis ook nog de rekeningen<br />

kunnen betalen.”<br />

Blij met de buurt<br />

Het is ook de reden dat ze blij zijn met de<br />

reacties uit de buurt. Niels: “De mensen<br />

vinden het allemaal een supermooi initiatief.<br />

Ik heb nog geen negatief woord gehoord.<br />

Er zijn zelfs mensen die spullen<br />

aanbieden, omdat ze het zo geweldig vinden.”<br />

Met de fietsenmaker uit de straat is<br />

een goede samenwerking. In hun werkplaats<br />

mogen ze oude fietsen opgknappen.<br />

Met de kringloopwinkel is afgesproken dat<br />

computers gerepareerd worden bij de<br />

OpMaat, daarna weer terug gaan om verkocht<br />

te worden. De OpMaat neemt ook<br />

opdrachten van inwoners aan. Zo heeft de<br />

buurvrouw gevraagd om haar tuintafel<br />

op te knappen. Met het kleine bedrag<br />

dater met die opdracht wordt verdiend<br />

–de dagbesteding mag geen winst maken–<br />

wordt nieuw materiaal aangeschaft.<br />

JANINE EN NIELS PASSCHIER<br />

De OpMaat begint steeds meer te draaien.<br />

Zorgbemiddelaars zoals het ServicePunt<br />

Werk en de ISD Bollenstreek hebben al<br />

interesse getoond. En nog iedere dag<br />

zijn Janine en Niels blij dat ze voor de<br />

Molenstraat hebben gekozen. “We wilden<br />

geen locatie achteraf. Buiten het dorp was<br />

genoeg te huur, en ook veel goedkoper.<br />

Maar juist hier zitten de jongeren midden<br />

in het dorp. Zo hebben ze ook een zichtbare<br />

eigen plek in de samenleving.”<br />

45


Sportarts Mulder<br />

Dr. A. Mulder<br />

Praktijk voor orthomanueleen<br />

sportgeneeskunde<br />

Van de Mortelstraat 204<br />

2203 JL Noordwijk<br />

Tel. (071) 362 0582<br />

www.sportmed.nl<br />

Lex Mulder is sporten<br />

orthomanueel<br />

arts in Noordwijk.<br />

Steeds meer mensen<br />

wisten eerder de weg<br />

naar zijn praktijk te<br />

vinden. Vooroordelen<br />

over deze vorm van<br />

geneeskunde bestaan,<br />

maar veel mensen die<br />

eenmaal zijn langs<br />

geweest, ervaren de<br />

andere kant. ‘Mond<br />

tot mond reclame is<br />

nog altijd de beste<br />

reclame’, zegt Mulder.<br />

TEKST MARIEKE VOORN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

‘Mensen die na jaren met klachten, eindelijk weer pijnvrij zijn.<br />

Dat geeft voldoening’<br />

46<br />

Natuurlijk gaat hij niet meteen aan de slag met een hamertje.<br />

Dokter Mulder kent het beeld dat bestaat van de orthomanuele<br />

geneeskunde maar al te goed. “Ik snap het ook wel,” zegt hij<br />

wijzend naar de kast in zijn behandelkamer waar de instrumenten<br />

liggen. “Mensen schrikken van het uiterlijk en ook van het<br />

geluid. Maar zet je het apparaat eenmaal op de huid, dan vinden<br />

ze het allemaal meevallen.”<br />

Het is niet voor niets dat Mulder al bijna dertig jaar een succesvolle<br />

praktijk heeft. Die begon hij nadat zijn werk als bedrijfsarts<br />

bij de gemeente Den Haag geen voldoening meer gaf. Daar<br />

was Mulder gaan werken nadat hij zijn studie geneeskunde aan<br />

de Universiteit van Amsterdam had afgerond. Hij ging door in<br />

de sportgeneeskunde, toentertijd een nieuw specialisme. Met<br />

een achtergrond in sport – hij rondde eerder al de Sportacademie<br />

af- was hij de ideale kandidaat. Mulder volgde vier jaar lang<br />

onderwijs in diverse specialismen als orthopedie, cardiologie,<br />

inspanningsfysiologie en huisartsengeneeskunde, en liep op<br />

alle afdelingen ook langere tijd mee. Het legde de basis voor<br />

zijn brede kennis waar hij tot op de dag van vandaag nog veel<br />

profijt van heeft.<br />

Direct en duidelijk<br />

In 1989 opende de deuren van de Sportmedische praktijk<br />

Noordwijk. Na een eerdere opleiding Manuele Geneeskunde in<br />

Eindhoven, kreeg hij in 2001 de tip over de methode Sickesz<br />

(zie kader). “Mevrouw Sickesz was oorspronkelijk huisarts en<br />

een bijzondere vrouw. De methode was spectaculair, de resultaten<br />

waren van begin af aan fantastisch. Al was zij verschrikkelijk<br />

eigenwijs, ” zegt hij op zijn kenmerkende directe manier.<br />

Wie met Mulder in gesprek gaat, valt op dat hij er niet omheen<br />

draait. “Ik maak het niet mooier dan het is en ben duidelijk in<br />

mijn verhaal naar de patiënten toe. Ook als ik denk dat er wellicht<br />

een andere oorzaak van de klacht is. “ Sommigen schrikken<br />

daar van, anderen vinden dat juist prettig. “Die zijn blij dat<br />

ze soms na jaren eindelijk weten wat er aan de hand is. Vaak<br />

lopen ze al langer met klachten voordat ze bij mij komen. “<br />

Twee tot drie behandelingen<br />

Orthomanuele geneeskunde richt zich op het bewegingsapparaat<br />

van de mens. Door scheefstaande gewrichtsdelen in de<br />

wervelkolom kunnen pijnklachten ontstaan. Vaak gaat het om<br />

rug- en nekklachten, maar ook mensen met tennisellebogen,


taalcoach<br />

‘Daar kunnen heel wat Nederlanders een voorbeeld aan nemen!’<br />

jaar doet. Dan heb je ze een beetje op weg geholpen en dan<br />

switch je weer naar de volgende. Maar dat heb ik niet gedaan.<br />

Ik heb goed contact met deze mannen. Ik heb besloten ze te<br />

blijven helpen, totdat ze hun inburgeringsexamen moeten<br />

doen. Ik wist daar, voordat ik taalcoach werd, niets van af.<br />

Ik ben er zomaar aan begonnen. Halverwege heb ík ook een<br />

cursus gedaan, speciaal voor vrijwilligers die taalcoach zijn<br />

of willen worden en dat kan ik iedereen aanbevelen!’<br />

Voor de inburgeringscursus gaan Majed en zijn broer drie<br />

keer in de week naar Leiden. Zo’n cursus bestaat uit zes onderdelen:<br />

schrijf-, spreek-, lees- en luistervaardigheid, kennis<br />

van de Nederlandse maatschappij en oriëntatie Nederlandse<br />

arbeidsmarkt. Slaagt iemand voor alle onderdelen, dan is hij<br />

ingeburgerd en krijgt hij een inburgeringsdiploma.<br />

Als je je goed gedraagt en aanpast,<br />

dan zijn de mensen ook goed voor jou<br />

Majed en zijn broer zijn goed opgeleid; Majed zelfs hoog,<br />

hij is advocaat. Het probleem is echter dat beide broers geen<br />

Engels spreken. Dat maakt de overstap naar de Nederlandse<br />

taal een stuk lastiger.<br />

‘Ik vind de taal het moeilijkst’, bevestigt Majed, die ook bij het<br />

gesprek aanwezig is. Ondanks dat hij nagenoeg alles begrijpt<br />

wat wij zeggen, is het spreken lastig. Maar ook wij begrijpen<br />

hem. Hij spreekt voor de korte tijd dat hij in Nederland is,<br />

uitstekend Nederlands. ‘Ik zou heel graag willen werken’,<br />

vervolgt hij, ‘maar dat lukt helaas niet op het niveau dat ik<br />

gewend was in Syrië. Nu kan ik alleen aan de slag gaan als<br />

schoonmaker. Dat is de enige baan die er momenteel voor<br />

mij is.’ Hij lacht: ‘Ik heb gevraagd om een iets hogere baan,<br />

misschien lukt het in de horeca of op een kantoor. Ik zou zo<br />

graag nog naar school willen hier, zodat dat lukt!’<br />

land. Vanuit Duitsland zijn ze met een busje naar Nederland<br />

gekomen,’ vult Leo aan. Hij kent het verhaal van de broers<br />

inmiddels ook.<br />

Majed ervaart hier geen discriminatie: ‘Ik denk dat je ook<br />

wordt gediscrimineerd op basis van gedrag. Als je je goed<br />

gedraagt en aanpast, dan zijn de mensen ook goed voor jou.<br />

De Nederlandse mensen zijn prachtig! Iedereen wil ons helpen.<br />

Maar ik heb rechten gestudeerd en ben advocaat. Hier<br />

begin ik weer bij nul. Dat maakt het leven wel moeilijk soms.’<br />

Leo: ‘Vergis je niet: veel van de (Syrische) vluchtelingen hebben<br />

in vier, vijf verschillende AZC’s gezeten. Majed en zijn<br />

broer begonnen in Ter Apel, daarna Zwolle, Doetinchem en<br />

daarna in Katwijk. Allemaal binnen in een jaar tijd. In dat jaar<br />

heb je niets mogen leren. Pas in Katwijk werden ze statushouder<br />

en kregen ze via de gemeente Noordwijk een mooie<br />

bovenwoning aangewezen. Ook kregen ze de hulp van een<br />

maatschappelijk werkster. Petje af voor onze gemeente wat<br />

dat betreft, want dat was piekfijn geregeld allemaal.’<br />

Wat Leo ook is opgevallen is dat deze jongens zo enorm<br />

beschaafd zijn. ‘Dat respect dat ze voor ouderen hebben,<br />

is echt opvallend. Ze houden altijd de deur voor me open<br />

en laten me altijd voor gaan. Ze zijn ook altijd op tijd, komen<br />

echt nooit te laat.’<br />

Ondanks dat Majed enorm zijn best doet om zich hier aan<br />

te passen aan onze regels, normen en waarden, heeft hij een<br />

grote wens: ‘Ik hoop dat de oorlog in Syrië snel voorbij is.<br />

Dan ga ik terug naar mijn land en mijn familie in AlHassaka.’<br />

Majed kende Nederland niet voordat hij hier naartoe vluchtte.<br />

De Syrische burgeroorlog begon in 2011 als een gewapende<br />

opstand waartegen de regering van de Syrische president<br />

Bashar al-Assad hard ingreep. Voor mannen tot 40 jaar gold<br />

een dienstplicht, maar omdat Majed en zijn broer niet wilden<br />

vechten in het leger van Assad, zijn zij net als velen met hen,<br />

hun thuisland ontvlucht. Een barre tocht: ‘Onze vlucht duurde<br />

ongeveer 2 maanden. We zijn eerst naar Turkije gegaan.<br />

En daarna met een boot naar Griekenland.’ De overtocht mislukte<br />

drie keer, waardoor ze heel veel persoonlijke bezittingen<br />

zijn kwijtgeraakt. ‘Eenmaal in Athene konden ze met een bus<br />

naar Macedonië en van daaruit te voet via Servië naar Duits-<br />

47


‘Het zit in mijn genen’<br />

De Ridder Schoenen, succesvolle ondernemersfamilie<br />

48


andere uitstralingsklachten of blessures maken een afspraak.<br />

Orthomanuele artsen richten zich op het in de juiste stand<br />

brengen van de wervels en gewrichten, zodat de pijn vermindert<br />

of verdwijnt. Dat kan vaak al binnen twee of drie behandelingen.<br />

Daarnaast behoren injectietechnieken of het voorschrijven van<br />

medicijnen tot de behandelmethode. Heeft dat geen effect,<br />

dan volgt nader radiologisch onderzoek , en/of verwijzing naar<br />

andere specialisten, waar hij goed contact mee heeft. “Na twee<br />

tot drie behandelingen zou al sterke vermindering van de pijnklachten<br />

moeten zijn. Is dat niet zo, dan kijk ik naar andere<br />

mogelijkheden. Dat kan zijn naar neuroloog, neurochirurg ,<br />

orthopeed of fysiotherapeut. Indien vereist gaat dit via de huisarts.<br />

Aan de andere kant sturen zij soms ook patiënten mijn kant<br />

op. Het is een goede wisselwerking.”<br />

Onterechte vooroordelen<br />

Mulder volgde in de praktijk bij mevrouw Sickesz de opleiding<br />

van tweeënhalf jaar. Daarna nam het aantal patiënten in zijn<br />

eigen praktijk toe. Huisartsen waren echter huiverig om door te<br />

verwijzen. “Die vonden het alternatief en eng. Ze kenden het<br />

niet, dus waren ze sceptisch.” Dat het stempel ‘alternatief’ steeds<br />

meer naar de achtergrond verdwijnt, blijkt wel uit een recente<br />

grote studie van het VU Medisch centrum. Uit een landelijk onderzoek<br />

onder 3.200 patiënten zijn de eerste resultaten bekend:<br />

zeventig procent van de deelnemers zegt een jaar na de twee<br />

tot drie behandelingen nog steeds tevreden te zijn. “Dat is een<br />

mooie bevestiging voor mij en mijn collega’s. Al zien wij dit<br />

natuurlijk dagelijks tijdens ons werk.”<br />

Inmiddels werkt dokter Mulder al bijna dertig jaar zijn praktijk<br />

en is hij met zijn zeventig jaar pensioengerechtigd. Hij voelt<br />

zich echter thuis in zijn vak. “Ik zie veel mensen die al jaren met<br />

pijnklachten rondlopen, en die na twee tot drie behandelingen<br />

terugkomen en dan vertellen dat ze voor het eerst in jaren weer<br />

pijnvrij zijn. Dat geeft ontzettend veel voldoening.”<br />

Tot slot nog even terug naar dokter Sickesz. Zij werkte door<br />

totdat ze eenennegentig jaar was. Zit dat er voor Mulder ook in?<br />

“Zolang ik gezond blijf, zou dat best wel eens kunnen.”<br />

De basis van de OrthoManuele Geneeskunde werd in 1965<br />

gelegd door de Amsterdamse arts M. Sickesz (1923- 2015).<br />

Zij stelde vast dat veel klachten van het bewegingsapparaat<br />

te maken hebben met zeer kleine, corrigeerbare<br />

afwijkingen in het bekken en de wervelkolom.<br />

Sickesz ontwikkelde een correctiemethode voor effectieve<br />

behandelingen. De methode is in de loop der jaren verfijnd<br />

en uitgebreid. | Bron: omgned.nl<br />

Valpartij of ongeluk<br />

Een bezoek aan zijn praktijk is zoals ieder medisch consult.<br />

“We bespreken de eerst de klacht: hoe lang heeft de patiënt als<br />

last, hoe ernstig is het en zijn er andere pijnpunten. Daarna stel<br />

ik een van de belangrijkste vragen in de orthomanuele geneeskunde:<br />

heeft u onlangs een valpartij of ongeluk gehad? Dat kan<br />

belangrijk zijn om een bepaalde afwijking in de wervelkolom<br />

te vinden. Een val, maar ook een onverwachte beweging of<br />

vertillen, kunnen pijnklachten veroorzaken.” Ook medicijngebruik,<br />

operaties en andere aandoeningen worden besproken.<br />

Daarna gaat Mulder verder met het lichamelijke onderzoek.<br />

Dat is een standaard orthopedisch/neurologisch onderzoek<br />

gevolgd door meer specifiek orthomanueel onderzoek. Er komt<br />

een ander ‘vooroordeel’ ter sprake. Patiënten dienen zich, op<br />

hun ondergoed na, uit te kleden. Het is echter nodig om een<br />

diagnose te kunnen stellen. “Het zorgt soms voor een verkeerd<br />

beeld. Maar voor ons als arts is het echt van belang. Met kleding<br />

aan kun je niet alles zien. Bovendien tekenen we ook op de huid<br />

om de contouren van de botten te zien. Dat kan niet met een<br />

shirt en broek aan.”<br />

Nieuwe naam, dezelfde behandeling<br />

Om het pad naar algehele acceptatie te versnellen, is sinds<br />

januari 20<strong>17</strong> de naam orthomanuele geneeskunde veranderd<br />

in Musculoskeletale geneeskunde (MSK). Die laatste sluit beter<br />

aan bij de internationale terminologie. “Aan de methode zelf is<br />

niets veranderd, die blijft hetzelfde. Alleen moet ik mijzelf nu<br />

MSK-arts noemen. Alle voorwaarden blijven hetzelfde, net als<br />

voor andere artsen. Ook wij zijn verplicht net als iedere arts<br />

ieder jaar veertig uur aan nascholing te volgen.” De orthomanuele<br />

behandelingen zijn erkend en worden vergoed door de<br />

zorgverzekering in de aanvullende verzekering. Patiënten<br />

kunnen met en zonder verwijzing bij Mulder terecht.


Uw activiteit of<br />

evenement promoten?<br />

Welzijn Noordwijk biedt een platform om bekendheid<br />

te geven aan uw activiteit. Op die manier<br />

kunnen wij, samen met u, een zo compleet mogelijk<br />

aanbod tonen van de activiteiten die bijdragen aan<br />

het welzijn en plezier van de Noordwijkse inwoners.<br />

De agenda op de website van Welzijn Noordwijk biedt een<br />

overzicht van alle niet-commerciële activiteiten in Noordwijk.<br />

Dit is makkelijk wanneer u op zoek bent naar een leuke activiteit<br />

of een evenement.<br />

Hoe werkt het?<br />

Wilt u graag uw activiteit op onze agenda plaatsen?<br />

Dat kunt u zelf doen via de website van Welzijn Noordwijk<br />

op www.welzijnnoordwijk.nl.<br />

Het plaatsen van de activiteit moet aan een aantal<br />

voorwaarden voldoen:<br />

• De activiteit heeft geen commerciële doelstelling.<br />

• De activiteit vindt plaats in Noordwijk.<br />

• De activiteit staat open voor de elnemers.<br />

• De weergegeven informatie is juist en actueel.<br />

• De activiteit draagt bij aan het welzijn van de<br />

inwoners van Noordwijk<br />

Voorjaarskleuren voor je huis<br />

OOK<br />

VOOR AL UW<br />

GLAS-<br />

REPARATIES<br />

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!<br />

www.verfspecialistlassooy.nl


Moeite met de digitale<br />

overheid?<br />

VOLG DE CURSUS<br />

DIGISTERKER IN<br />

DE BIBLIOTHEEK!<br />

Een afspraak maken bij de gemeente, belastingaangifte<br />

doen of huurtoeslag aanvragen: tegenwoordig gebeurt<br />

dat allemaal online. Best lastig voor wie niet zo handig<br />

is met de computer. De cursus Digisterker helpt mensen<br />

van hun ‘digitaalangst’ af.<br />

Piet Boekhoudt<br />

“In vier bijeenkomsten leert de cursist stap voor stap kennismaken met de diensten<br />

van de digitale overheid. Wat is een DigiD? Hoe maak ik een DigiD aan? Hoe werkt<br />

MijnOverheid? Niet alleen de landelijke overheid, ook gemeentes regelen hun<br />

zaken steeds meer via het internet. Dan moet je er wel voor zorgen dat mensen<br />

weten hoe ze van die digitale diensten gebruik kunnen maken.” Daarom ontwikkelde<br />

Piet Boekhoudt, directeur van Stichting Digisterker, enkele jaren geleden op<br />

verzoek van de overheid de cursus ‘Werken met de e-overheid’. Inmiddels wordt<br />

Digisterker in 8 op de 10 bibliotheken overal in het land gegeven. “De cursus staat<br />

open voor elke volwassene, maar in de praktijk zie je vaak 65-plussers. Meer dan<br />

7000 mensen hebben de cursus al gevolgd.”<br />

Over drempel heen helpen<br />

De naam zegt het al: het doel van Digisterker is om cursisten digitaal zelfredzaam<br />

te maken. “Een van de deelnemers zei dat hij eerst ‘digitaalangst’ had. Onze<br />

docenten, allemaal getraind in het omgaan met de doelgroep en met privacygevoelige<br />

gegevens, helpen mensen over een drempel heen. Door zelf actief aan de slag<br />

te gaan met verschillende digitale overheidsdiensten, merken cursisten dat het<br />

niet zo moeilijk is als ze dachten. Hun zelfvertrouwen neemt toe. Zo vertelde een<br />

cursiste me dat ze nu weet dat ze eigenlijk niets fout kan doen en altijd terug kan<br />

om iets ongedaan te maken. Voor de cursus riep ze altijd de hulp in van haar zoons,<br />

maar nu zoekt ze het gewoon zelf uit. Anderen hebben na de cursus een mobiele<br />

telefoon aangeschaft of skypen naar hartenlust met hun kleinkinderen. Voor veel<br />

mensen is er een wereld opengegaan.”<br />

2 e persoon gratis<br />

Op 2 mei begint er een nieuwe cursus<br />

Digisterker in de Bibliotheek van<br />

Noordwijk. Bibliotheekleden betalen<br />

€ 15,- voor deze cursus; niet-leden<br />

€ 20,-. Wilt u graag meedoen, maar<br />

niet alleen? Maak dan gebruik van onze<br />

speciale aanbieding: 2 voor de prijs van 1.<br />

Op vertoon van deze pagina schrijft u<br />

zich met zijn tweeën in, maar betaalt u<br />

maar voor een persoon!<br />

Volg ons ook via<br />

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 <strong>17</strong> 10<br />

www.bibliotheekbollenstreek.nl


Kennismakingsmiddag<br />

ouderwets gezellig sporten<br />

GRATIS<br />

Deelname op<br />

donderdag<br />

29 maart van<br />

14 tot <strong>17</strong> uur<br />

Programma donderdag 29 maart: 14.00 uur, ontvangst met kopje thee of koffie. Daarna een clubtour,<br />

gevolgd door samen sporten. Dan nog even ontspannen en samen afsluiten rond <strong>17</strong>.00 uur.<br />

Meld u aan met uw naam en telefoonnummer op receptie@azzurrowellness.nl. Bellen kan natuurlijk ook!<br />

Meld u aan: 071-3612221 • www.azzurrowellness.nl • info@azzurrowellness.nl<br />

Azzurro Wellness • Oude Zeeweg 57 • Noordwijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!