30.03.2018 Views

ERSTenten_Brochure2018_NL

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ERS TENTEN

A N T W E R P

1


Zeer geachte mevrouw/heer,

Veel dank voor uw interesse in ons product. In deze brochure geven wij een overzicht van

onze tenten en tonen wij de laatste feesten waar ERS Tenten een bijdrage aan leverde.

Met veel genoegen willen wij u informeren over al onze mogelijkheden, om uw aankomende

evenement tot een succes te maken!

Met vriendelijke groet,

namens het team van ERS Tenten

Telefoon 0032 497 55 06 02

E-mail info@erstenten.com

2 3


H

ampton Bay is een landelijke

tent met zachte kleuren. Recepties

tot maar liefst 600 gasten vormen

geen enkel probleem.

T

errassen zijn optioneel en kunnen

aan de kopse zijdes en aan

één lange zijde worden geplaatst. Op de

tekening rechts ziet u dat de wand aan de

voorkant verschoven kan worden, waardoor

een groot buitenterras ontstaat.

H

ampton Bay is beschikbaar in

twee breedtes: 10 en 12,5 meter.

De lengte van de tent kan met 2,5 meter

naar behoefte worden vergroot.

D

e standaard wandhoogte is 2,75

meter. De nok van het dak is

dan minimaal 4,5 meter hoog. Als de wens

bestaat, kan de wand met 75 cm worden

verhoogd naar 3,5 meter. De nokhoogte is

dan minimaal 5,25 meter.

HAMPTON BAY

Opstelling 12,5 X 35 m Dakzeil Warmgrijs Wandhoogte 2,75 m

Terras Aan twee kopse zijdes en voorzijde Wanden Houten decowanden van Hampton Bay Bijzonder Ballustrade en downlighters van Palladio

4 5


Wanden

N

aast hout en zeil is stoffering een

optie. Hiervoor gebruiken wij

het gamma drapagestoffen die u achter in

Houten

decowanden

deze brochure kunt vinden. Dit geldt voor

alle tenten

A

houten decowand off-white

dakzeil mocca

B

Drapage

C

V

oor Hampton Bay van 10 meter

breed zijn de standaard

kleuren chocoladebruin en beige. Voor

de uitvoering op 12,5 meter breed is

D

één kleur standaard: grijsgroen. Andere

kleuren zijn mogelijk. Deze vindt u in het

kleurengamma achter in deze brochure.

E

chocoladebruin

beige

grijsgroen

F

Opstelling 12,5 X 25 m Wandhoogte 2,75 m Drapage 011300

6 7


P

alladio is een klassiek concept

met een moderne uitstraling.

De zinken deuren, kolommen en antraciete

buitenwanden geven de tent een

eigentijds karakter.

D

e hoge ramen creëren een intieme

lichtinval. Het licht van de

downlighters maakt het geheel compleet

en sfeervol. De tent is geschikt voor recepties

tot 600 gasten.

P

alladio is beschikbaar in drie

breedtes. De lengte van de tent

kan met 2,5 meter worden vergroot en

heeft geen limiet. De hoogte van de wanden

is 3,5 meter en de nok van het dak is

minimaal 4,5 meter hoog. Terrassen aan

kopse en lange zijde zijn optioneel.

PALLADIO

Opstelling “L”-vorm Dinertent: 12,5 X 30 m Receptie- en danstent: 12,5 X 15 m

Dakzeil Warmgrijs Wandhoogte 3,5 m Terras Aan lange en kopse zijde

8 9


Wanden

N

aast hout en zeil is stoffering

een optie. Hiervoor gebruiken

wij het gamma stoffen dat u achter in de

Houten

decowanden

brochure kunt vinden.

A

houten decowand antraciet

houten decowand witgrijs

B

dakzeil warmgrijs

Drapage

C

V

oor Palladio is er geen standaard

kleur geselecteerd; er

is vrij te kiezen uit het beschikbare

kleurengamma, dat u achter in deze

brochure vindt.

A

B

Wand met dubbele ramen + spotje

Binnen is de wand wit met zwarte

raamomlijsting. Buiten: antraciet.

Dichte wand met spotje

Binnenzijde wit en buitenzijde antraciet.

C

Deurenwand antraciet + zink + spotje

Deze tweezijdig antraciete wand heeft

zinken deuren met verticale greep.

Opstelling “L”-vorm Dinertent: 12,5 X 30 m Receptie- en danstent: 12,5 X 15 m

Terras Aan lange en kopse zijde Wandhoogte 3,5 m

10 11


S

tavanger is een tent met veel

variatie. Gecombineerd met het

warmgrijze dakzeil kan Stavanger in vijf

breedtes worden opgezet en kunt u

kiezen uit twee hoogtes voor de zijwanden.

Het terras van deze uitvoering is op de

lange zijde en is 3 meter breed.

O

nderaan ziet u de uitvoering

met wanden van 2,75 meter

getekend. Met de wandverhoging komen

de hoogtes 0,75 meter hoger uit.

M

occa dakzeil is ook mogelijk.

Hierover vindt u op de volgende

pagina meer informatie.

houten decowand steengrijs

dakzeil warmgrijs

STAVANGER

Opstelling 15 X 45 m

(15 x 15 m dans, 15 X 15 m patio / lounge, 15 X 15 m diner)

Dakzeil Warmgrijs en het middendeel transparant Wandhoogte 3,5 m Terras Aan lange en kopse zijde

12 13


Mocca

D

e tent kan in de kleur mocca

opgezet worden in twee breedtes.

De standaard wandhoogte van 2,75 meter

kan worden verhoogd met 75 cm tot 3,5

meter. Een terras is ook voor deze uitvoering

optioneel en kan aan één lange

zijde en aan beide kopse kanten komen.

Wanden

S

tavanger heeft één type wand. Deze

kenmerkt zich door een moderne

top-to-bottom raamverdeling en maximale

lichtinval. Iedere wand is voorzien

van openslaande deuren. De standaard

wand van 2,75 meter is te verhogen met 75

cm naar 3,5 meter.

houten decowand steengrijs

dakzeil mocca

Drapage

V

oor Stavanger 10 meter breed

zijn chocoladebruin en beige de

standaard kleuren. Voor de uitvoering van

12,5 meter breed is één kleur standaard:

grijsgroen. Andere kleuren zijn mogelijk.

Deze vindt u in het kleurengamma achter

in deze brochure.

chocoladebruin

beige

grijsgroen

Opstelling 15 X 15 m Wandhoogtes 3,5 m Drapage 011309

14 15


F

erro is het nieuwste concept in

de serie van ERS Tenten. De tent

kenmerkt zich door wanden die geheel

van glas en staal zijn.

A

ls Ferro eenmaal staat, afgerokt

met drapage en mooi uitgelicht;

dan heeft u niet meer het idee dat u zich

in een tent bevindt.

F

erro is beschikbaar in twee

hoogtes: 2,75 en 3,5 meter. De

tent kan worden opgesteld in vijf verschillende

breedtes. De beschikbare kleuren

voor het dakzeil zijn mocca en warmgrijs. In

de tekeningen op deze pagina ziet u Ferro

getekend met een wandhoogte 2,75 meter.

T

errassen zijn optioneel. Door

de ramen naar binnen te werken

kunnen we verschillende vormen terrassen

creëren. De tekeningen rechts geven

een voorbeeld weer.

FERRO

Opstelling 25 X 35 m Dakzeil Mocca Wandhoogte 3,5 m

16 17


Wanden

Wanden

N

aast de glazen wanden is het

ook mogelijk om houten wanden

te plaatsen. De planken zijn verticaal

getimmerd en afgelakt met een olieverf.

Een element dat door het stoere uiterlijk

verrassend combineert met het vele glas

en de stalen raamverdeling.

dakzeil warmgrijs

dakzeil mocca

Drapage

V

oor Ferro is er geen standaard

kleur geselecteerd; er is vrij te

kiezen uit de beschikbare kleuren.

Voorbeelden van houten

wand op pagina 30.

Opstelling 25 X 35 m Wandhoogte 3,5 m Drapage 011550

18 19


O

nze kleine tenten zijn geschikt

om een brunch met de familie

in de tuin te houden, voor de viering van

een communie of voor een verjaardag.

De mogelijkheden met deze tenten zullen

een treffende uitkomst bieden.

D

e rechthoekige tent heeft een

piramidedak. De vierkante tent

biedt als variant een pagodedak, die een

meer klassieke uitstraling heeft.

H

et is mogelijk om de houten

decowanden van de tenten

Hampton Bay en Stavanger 2,75 meter

toe te passen. Het koppelen van meerdere

kleine tenten en het omsluiten met

deze wanden geeft een zeer chique en

warme uitstraling!

Ook met onze kleine tenten kunt u

qua drapage en kleuren op de vloeren

combinaties maken met de kleuren uit

KLEINE TENTEN

onze stoffen en tapijtcollecties.

Opstelling Drie tenten van 5 X 5 m Dakzeil Mocca Wandhoogte 2,75 m

Aangebouwd aan huis en gecombineerd met houten decowanden van Hampton Bay

20 21


PROJECTEN

O

ver de mogelijkheden met onze tenten, zoals verhogingen

van wanden, het creeëren van extra ruimtes in de tenten

en het inzetten van bijvoorbeeld een receptiedeel, hebben wij u in

de vorige pagina’s mogen informeren.

N

aar uw wensen en in overleg met de professionals die uw

feest uniek gaan maken, wordt naar een ideale opzet toegewerkt.

In de volgende pagina’s tonen wij u graag hoe ERS Tenten

heeft bijgedragen aan de beleving van bijzondere feesten.

STAVA NGER

Opstelling Dinertent: 12,5 X 30 m Receptie-/danstent: 15 X 20 m

Terras Overdekt terras van 15 X 5 m Dakzeil Warmgrijs Wandhoogte 3,5 m

22 23


HAMPTON BAY

Opstelling “L”-vorm Dinertent: 10 X 20 m Dans-/receptietent: 10 X 15 m

Terras Overdekt terras van 10 X 5 m

Drapage Standaard beige

FERRO

Opstelling

Wandhoogtes

Dakzeil

Wandhoogte

25 X 35 m

3,5 m

Mocca

3,5 m

24 25


STAVA NGER

Opstelling 15 X 45 m (15 X 15 m dans, 15 X 15 m patio / lounge, 15 X 15 m diner)

Wandhoogte 3,5 m

Dakzeil Warmgrijs en transparant Drapage Dinertent: 011309 Danstent: 011480 Looppad 120 m lang

HAMPTON BAY MEETS PALLADIO

Opstelling “L”-vorm Deel 1: 12,5 X 35 m Wandhoogte 2,75 m Deel 2: 15 X 35 m Wandhoogte 3,5 m Dakzeil Warmgrijs Terras Lange en korte zijden

Bijzonder Drie niveaus in de tent en de buitenterrassen Drapage 011187 Palladio Ballustrade en downlighters Looppad 120 m lang

26 27


FERRO

HAMPTON BAY

Opstelling 10 X 30 m Dakzeil Mocca Terras Aan lange en kopse zijde

Wandhoogte 2,75 m Drapage Standaard beige

Opstelling Links Ceremonie- en aperitieftent: 12,5 x 25 m Rechts Dinertent: 15 X 25 m

Terras Beide tenten aan voorzijde een overdekt terras van 5 m breedte

Dakzeil Warmgrijs Wandhoogte 3,5 m

Drapage 011200 Bijzonder Voorzijde tent afgewerkt in hout

28 29


HAMPTON BAY

Opstelling “L”-vorm

Dinertent: 12,5 X 35 m Dans-/receptietent: 12,5 X 25 m

Terras Overdekt terras van 2,5 X 25 m

Dakzeil Mocca Drapage 011300

PALLADIO

Opstelling 10 X 5 m Dakzeil Warmgrijs

Terras Klein terras aan voorzijde

Wandhoogte 3,5 m Drapage 011329

30 31


HAMPTON BAY

PALLADIO

STAVANGER WARMGRIJS

STAVANGER MOCCA

FERRO

KLEINE TENTEN

Wandhoogtes: 2,75 m en 3,50 m

Wandhoogte: 3,50 m

Wandhoogtes: 2,75 m en 3,50 m

Wandhoogtes: 2,75 m en 3,50 m

Wandhoogtes: 2, 75 m en 3,50 m

Wandhoogte: 2,75 m

houten

decowand

off-white

dakzeil

mocca

houten

decowand

antraciet

houten

decowand

witgrijs

dakzeil

warmgrijs

houten

decowand

steengrijs

dakzeil

warmgrijs

houten

decowand

steengrijs

dakzeil

mocca

dakzeil

mocca

dakzeil

warmgrijs

dakzeil

mocca

standaard bij

10 m breedte

standaard bij

12,5 m breedte

standaard bij

10 m breedte

standaard bij

12,5 m breedte

Palladio heeft geen

Stavanger Warmgrijs heeft

Ferro heeft geen

De kleine tenten hebben

standaard drapage

geen standaard drapage

standaard drapage

geen standaard drapage

chocoladebruin beige grijsgroen

chocoladebruin beige grijsgroen

KLEURENGAMMA DRAPAGE

HOUTEN VLOERDELEN

KLEURENGAMMA TAPIJT

Onze tenten zijn altijd voorzien van vloerdelen

met een houtveredeling. De nerf en vlammen

in het hout zijn prachtig zichtbaar,

4895

BLEUET

4847

BLEU JEAN

4291

LILAS

2802

BONBON

4961

NOIR

4721

SIENNE

2964

ECARLATE

4981

ROUGE CHINÉ

4963

AGNEAU

4861

NOISETTE

1394

TAUPE

4897

GRIS MOYEN

011303

011505

011120

011200

011740

011333

011480

011440

011290

011110

011170

011309

011280

011323

011670

011347

4899

GRIS CHINÉ FONCÉ

4972

KAKI

4971

VERT FONCÉ

4969

BLEU CLAIR

4959

MARINE

4725

LAVANDE

4968

VIOLET

2340

FRAMBOISE

1333

MANDARINE

4891

ROUILLE

4974

BORDEAUX

4950

BLANC

011300

011519

011130

011394

011550

011470

011240

011478

011250

011132

011180

011319

011165

011650

011680

4962

BEIGE

4960

MARRON

4892

SOURIS / CINÉ CLAIR

4898

GRIS CHINÉ MOYEN

4723

PISTACHE

4967

VERT POMME

4912

BLEU CIEL

4849

BLEU ROI

4894

BLEU NUIT

4290

VIOLINE

4440

FUSCHIA

1360

PAMPLEMOUSSE

011140

011525

011270

011581

011739

011475

011150

011291

011100

011160

011187

011329

011230

011210

011220

4970

ORANGE

4964

ROUGE

4965

JAUNE CITRON

4914

BEIGE CHINÉ

2389

CHOCOLAT

4893

GRIS CLAIR

4896

GRIS FONCÉ

1323

ANIS

4966

VERT PRÉ

32 33


34 35


ERS Tenten werd in 1989

opgericht door de familie

Crynen. Wij zijn er trots op

al zo vele jaren een aandeel

te mogen leveren aan de

beleving van bijzondere

evenementen die, door de

smaak van de opdrachtgever

en de creatieve professionals

die hier invulling aan geven,

telkens weer uniek zijn.

Postadres

Lage Kaart 187

2930 Brasschaat

België

Telefoon

+32 497 55 06 02

E-mail

info@erstenten.com

Website

www.erstenten.com

36

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!