Views
4 months ago

Boekje april 2018

8 “De Commer” Let op

8 “De Commer” Let op dat in alle vier de verschillende slagen die een zuiger maakt, er maar EEN slag is waarbij de inlaatklep open staat, en er maar EEN slag is waarbij de uitlaatklep open staat. Een klep die OPEN staat herken je als je kijkt onder het kleppendeksel, naar de nokkenas en de tuimelaars, door het INDUWEN van de klepgeleider door de nokkenas. Omdat elke klep tijdens TWEE rondjes van de krukas maar gedurende een half rondje open mag staan, weet je DUS dat de nokkenas op de halve snelheid draait ten opzichte van de krukas, want deze nokkenas mag dus maar EEN omwenteling maken per twee omwentelingen van de krukas. Tijdens een kwartomwenteling van de nokkenas is deze dus in staat een klep open te duwen. Een viercilindermotor maakt in viertakt variant, zoals we die normaal kennen, dus per zuiger vier slagen, en dus is er altijd, gedurende elke slag, wel een zuiger die door een arbeidsslag het hele proces aandrijft, en de weerstand kostende slagen (alle andere drie) overwint. Krukas Vanwege de hoge snelheid waarmee dit proces zich afspeelt, is de krukas zo gefabriceerd, dat deze zo weinig mogelijk trillingen afgeeft, en zo stabiel mogelijk zijn werk doet. Daarom is deze geconstrueerd met de buitenste en binnenste drijfstangpunten gespiegeld. Dit houdt in, dat als zuiger 1 in de hoogste stand staat, zuiger 4 op moment OOK in de hoogste stand staat. Omdat de tweede en derde drijfstangpunten precies tegenover deze staan, zullen op dat moment deze twee zuigers dus in de laagste stand staan. Je kunt zelf wel bedenken dat een zuiger die bovenaan staat, DUS op het begin staat van een arbeids- OF een inlaat slag. Een zuiger die onderaan staat, staat DUS aan het begin van een compressie OF een uitlaat slag. De 4-cilinder Commer motor heeft drie lagers op de krukas, de 6-cilinder heeft er vier. Hiernaast het plaatje van de 4- cilinder krukas, driemaal gelagerd. 31 e jaargang – april 2018 Het verhaal van de krukas, waarbij het ging om zuiger twee en drie, die samen op dezelfde plek staan in het rondje draaien, gecombineerd met de vier verschillende slagen, levert de volgende kennis op: Als zuiger twee bovenaan staat, en begint aan een arbeidsslag, dan staat DUS zuiger drie OOK bovenaan, en deze staat DUS aan het begin van een inlaatslag. Een inlaatslag herken je aan de inlaatklep die open moet staan om de in te laten lucht de cilinder in te kunnen

9 “De Commer” zuigen. Terug naar zuiger twee: aan het begin van een arbeidsslag zitten, DUS de twee BEIDE kleppen dicht, anders zou je tenslotte de opgebouwde druk verliezen. Tuimelen Als een cilinder in zijn slagen tussen de uitlaat en de inlaat slag in zit, herken je dat door, als je de krukas langzaam ronddraait, de ene klep dichtgaat (uitlaatklep) en precies op het moment dat ie dicht is, de andere klep van deze cilinder (de inlaatklep) opengaat. Dat moment wordt "tuimelen" genoemd. Welke klep(pen) kan je nu stellen? Laten we het beredeneren. Als je cilinder EEN op tuimelen hebt staan, en je combineert dat met de kennis die je nu hebt, redeneer je als volgt: Cilinder EEN staat op tuimelen, en staat DUS aan het begin van een INLAAT slag. Cilinder EEN staat dan DUS bovenaan. Cilinder EEN en VIER staan altijd op dezelfde plek, gezien de vorm van de krukas, DUS staat cilinder VIER OOK bovenaan. DUS staat op dat moment cilinder VIER aan het begin van een ARBEIDSSLAG, omdat die OOK bovenaanstaat en GEEN INLAAT slag gaat maken (dat doet cilinder EEN al). De ontstekingsvolgorde is 1-3-4-2. DUS weet je dat NA de ontsteking van VIER, cilinder TWEE aan de beurt is met ontsteken, deze cilinder TWEE ligt DUS één slag ACHTER op cilinder 4. DUS is op dat moment cilinder TWEE (hij staat onderaan, dat wist je al) aan het begin van de slag VOOR de arbeid, en dat is de COMPRESSIE. Dan staat op dat moment de enig onbekende cilinder DUS aan het begin van de enig nog niet genoemde slag, en DUS aan het begin van een UITLAAT slag. Conclusie Zo, ik hoop dat u dit verhaal hebt kunnen volgen. Nu zien of u het heeft begrepen. Staat cilinder 1 op tuimelen, en DUS aan het begin van een inlaatslag, staat DUS cilinder 4 op het moment van overgang van compressie naar arbeid, en dus zijn beide kleppen stijf gesloten, omdat bij geen van deze slagen er ook maar enig lekje mag zijn. Die zijn nu dus te stellen. TEGELIJK. Niet persé één van de kleppen, maar gewoon allebei. Met de gegeven ontstekingsvolgorde (1-3-4-2) weet je dus dat hierna het tuimelmoment van 3 volgt, en dan kun je DUS van cilinder 2 beide kleppen stellen, etc, etc. In een ander verhaal, verderop in deze uitgave, valt te lezen dat de problemen die toen met de Commer van Rosa ter Steege ontstonden, geheel te wijten waren aan niet goed gestelde kleppen. Eens en temeer een reden om de klepspeling regelmatig te controleren en u weet nu precies hoe het zit en hoe het moet. Met vriendelijke groet, de Technische Commissie 31 e jaargang – april 2018

A2G_Info Boekje 2018-2019
Burggrave april 2018 04
De Witte Garantiemakelaars Woningmagazine, april 2018
DIVA Woningmagazine #16, april 2018
WonenDoeJeZo in Zuid Nederland, #april 2018
Van Daal Woonjournaal #28, april 2018
Wonen op Voorne, uitgave april 2018
Van Nature Meer April 2018
Hameeteman Makelaardij Woonnieuws, #34, maart/april 2018
WonenDoeJeZo in Zuid-West Nederland, #april 2018
Betist Makelaardij Woonnieuws #47, april 2018
WonenDoeJeZo in Noord-West Nederland, #april 2018
Erik Bessems Woonnieuws #19, april 2018
Boekje Binnenhof nederlands april 2012-2.pdf - Prodemos
P.G.H. Maalderink (Mars et Historia 2, maart/april - Boekje Pienter
Makelaardij Thuisnieuws #43, april 2018
WonenDoeJeZo in Midden-West Nederland, #april 2018