Views
8 months ago

Boekje april 2018

24 Maar heb de reparatie

24 Maar heb de reparatie nog niet achter de rug of m’n EHBO-bus kan alweer uitrukken: het biertje is wéér gestrand! Naast Steef wil nu natuurlijk ook Roel wel eens mee aan boord van mijn goed “De Commer” Jammie, jammie! lopende Commer en dit keer staan de reizigsters bij de Appie Heijn, wat overigens mmm.. heerlijke tompoezen oplevert! En na een spoedingreep weer terug op de camping worden we door de dames getrakteerd op vlaai, als dank voor alle hulp. Ach, is dit niet juist het avontuur waar iedereen naar op zoek is? De terugreis naar huis is aangebroken en met al dat lekkers achter de kiezen kunnen we even vooruit, toch? Maar op het moment suprême sneuvelt aan de ene kant op het veld bij een nep-Commer een uitlaat, en ach wat sneu: “Alleen Commers worden geholpen!” grapt Roel.. maar snelt natuurlijk meteen te hulp. Aan de andere kant van het veld krijgt mijn medereisgenoot zijn met flessenwater gekoelde bus ineens niet gestart, dus hoppetee.. m’n EHBO-busje met de neus ervoor en startkabels erbij. Geen prik. Nog dikkere startkabels erbij dan. Huh, nóg niet starten? Nadere inspectie van de dienstdoende monteurs volgt. Zeg, is het niet handig als de accukabels vast zitten op de polen ipv los? Hèhè, we kunnen rijden. Met Rosa’s bus achteraan in de rij, die we met haar 60 km per uur natuurlijk al snel uit het oog verliezen.. maar die door de Wegenwacht uiteindelijk naar huis begeleid wordt en veilig thuis belandt. Het was weer een gezellig weekend met veel lachwekkende situaties en amateuristische voorvallen: vliegers in de boom, drones die spoorloos raken, en met technische momenten waarbij één ding zeker is: er valt áltijd wat te leren! Eén moment voor mij wat weer helemaal goed is: die van de ontsteking, want mijn motor loopt weer als een zonnetje! Bij deze nogmaals dank aan alle enthousiaste techneuten in de club die altijd voor ons klaar staan!! Heleen 31 e jaargang – april 2018

Contact-Informatie Commer Club Nederland Technische Commissie Steef van ’t Slot 0493-493076 slhvantslot@hetnet.nl Thieu Adriaans 0495-641522 thieu.adriaans@gmail.com Albert Antema 0597-561765 a.c.antema@ziggo.nl Roel Bolt 055-5410383 rwg.bolt@gmail.com Weekend-coördinator Theo Dingemans 06-42749800 acifit@live.nl Weekend-organisatie 2018 : Loes en Jeroen Lenten, loescooper@gmail.com en jeroenlenten@hotmail.com Magazijnbeheerder Henk Spruit 0226-351948 h.spruit@ziggo.nl Website CCN : www.commerclub.nl Moderator website : webmaster@commerclub.nl Redactie CCN : redactie@commerclub.nl Lay-out en verzending : Redactie CCN – Apeldoorn “De Commer” Oplage: 95 Druk : Stg. Buurthuis Maasstraat Apeldoorn www.buurthuismaasstraat.nl Advertenties in “De Commer” Gratis voor leden: Voor vragen/bieden van allerlei rond de Commer, en bv. ‘Commer te koop’: aanbieden via: redactie@commerclub.nl of opsturen naar: Redactie “De Commer” p/a Burgersveld 715 - 7327CL - Apeldoorn Commercieel: Hele pagina (A5) - € 50,- p/j, ½ A5 - € 25,- p/j, ¼ A5 - € 12,50 p/j. Plaatsing via de redactie en na ontvangst van betaling op rekening CCN. NL92 INGB 0000 2694 79, met vermelding van naam en advertentie. Het bestuur van de “Commer Club Nederland”, de redactie van “De Commer” en de leden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en strekking, alsmede voor de eventuele gevolgen van ingezonden stukken en artikelen en mededelingen. Toepassingen van tips, adviezen en leverantie van onderdelen, hulp bij reparaties, is voor eigen risico. Niets uit deze uitgave mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de redactie worden gekopieerd of op andere wijze worden verspreid. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden artikelen of advertenties, zonder opgaaf van redenen, niet te plaatsen.

A2G_Info Boekje 2018-2019
F&F Het Groene Boekje 2018
Burggrave april 2018 04
De Witte Garantiemakelaars Woningmagazine, april 2018
DIVA Woningmagazine #16, april 2018
Kamp-is-Lekker-Tydskrif-April-2018
WonenDoeJeZo in Zuid Nederland, #april 2018
Van Daal Woonjournaal #28, april 2018
Wonen op Voorne, uitgave april 2018
WonenDoeJeZo in Noord-West Nederland, #april 2018
Erik Bessems Woonnieuws #19, april 2018
Boekje Binnenhof nederlands april 2012-2.pdf - Prodemos
WonenDoeJeZo in Midden-West Nederland, #april 2018
WonenDoeJeZo in Noord-Oost Nederland, #april 2018
Bremmer Makelaars WOON magazine, april 2018
2018