Views
8 months ago

Boekje april 2018

4 “De Commer”

4 “De Commer” Hierbij nodigen wij alle leden met partners van harte uit om de Algemene Ledenvergadering van de CCN bij te wonen. AGENDA ALV - CCN 2018 Locatie : Camping “de Kuilen”. Adres : Kuilvenweg 15 - 5712 PD - Someren. GPS: : N 51° 22' 37'', E 5° 40' 18'' Datum : vrijdag 11 mei 2018. Aanvang : in de middag, na de Rondrit. 1. Opening vergadering. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 25 mei 2017. 4. Jaarverslag Voorzitter. 5. Jaarverslag Penningmeester: Financiën 2017. Begroting 2018. 6. Verslag kascontrolecommissie: 7. Pauze. Bestaande uit: Herman Geurts en Albert Antema Reserve: Roel Bolt 8. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie. 9. Vaststelling contributie. 10. Verkiezing bestuursleden: 11. Plannen 2018/2019. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. aftredend en herkiesbaar: Henk Zuidema 31 e jaargang – april 2018

5 De kleppen stellen van uw Commer “De Commer” Een motor is een magisch ding van de auto. Maar weinig leden van de CCN durven er iets aan te sleutelen. Toch is de basis van een motor heel eenvoudig. Voor het kleppenstellen ziet de Technische Commissie vaak vragen verschijnen als "hoe moet het ook weer?". Er zijn dan altijd mensen die roepen: "als de eerste cilinder op tuimelen staat kun je de achterste kleppen stellen". Maar waarom ze dat roepen, weten ze zelf vaak soms eens niet.! We proberen in dit verhaal het fenomeen uit te leggen aan de hand van een hoop tekst, maar ook plaatjes. Ik hoop dat deze tekst u zoveel leert dat u hierna feilloos, hooguit met enig nadenken, de kleppen van uw Commer kunt stellen. Als basis nemen we de eenvoudigste en meest voorkomende motor: een viercilinder, het brandstoftype maakt niet uit. SLAGEN Een motor met vier cilinders, en ontstekingsvolgorde 1342 ? Uh, wat moet ik daarmee? Welnu. Een zuiger in de motor heeft als functie, dat hij de explosie die in de motor plaats heeft, weet op te vangen en door te geven aan de krukas. Dat is de essentie van wat er in een motor gebeurt. Maar er gebeurt veel meer. Lees gerust verder. Een zuiger gaat op en neer in de cilinder, en bij het op/neer gaan, spreek je van een slag. Een viertakt motor heet viertakt omdat deze motor per zuiger vier verschillende slagen kent. Dit zijn de arbeidslag, de uitlaatslag, de inlaatslag en de compressieslag. Laten we die slagen eens goed uitleggen. ARBEIDSSLAG De belangrijkste slag is de arbeidsslag. Deze slag volgt op de ontsteking in de cilinderkamer, waar brandstof met luchtgemengd, tot ontploffing komt. Dat kan gebeuren door er een vonkje af te laten gaan (benzine of gas motor) of omdat de druk zo hoog wordt dat de temperatuur voldoende is om het aanwezig mengsel te laten ontploffen (diesel). Deze explosie is zo krachtig dat het gevolg is dat de zuiger wordt weggeduwd. Het wegduwen van de zuiger zorgt voor een halve omwenteling van de krukas, de auto zal een stukje rijden! Elk lek in de motor, bijvoorbeeld op de kleppen die niet goed afsluiten, of via de zuigerveren, veroorzaakt een vermindering van de overdracht van de explosiekracht op de zuiger (=vermogens verlies). Als dat verlies te groot wordt is het tijd daar iets aan te doen. 31 e jaargang – april 2018

A2G_Info Boekje 2018-2019
F&F Het Groene Boekje 2018
Burggrave april 2018 04
De Witte Garantiemakelaars Woningmagazine, april 2018
DIVA Woningmagazine #16, april 2018
Kamp-is-Lekker-Tydskrif-April-2018
WonenDoeJeZo in Zuid Nederland, #april 2018
Van Daal Woonjournaal #28, april 2018
Wonen op Voorne, uitgave april 2018
Boekje Binnenhof nederlands april 2012-2.pdf - Prodemos
WonenDoeJeZo in Noord-West Nederland, #april 2018
Erik Bessems Woonnieuws #19, april 2018
WonenDoeJeZo in Midden-West Nederland, #april 2018
WonenDoeJeZo in Noord-Oost Nederland, #april 2018
Bremmer Makelaars WOON magazine, april 2018
2018