Views
9 months ago

Boekje april 2018

6 “De Commer”

6 “De Commer” UITLAATSLAG Als de zuiger aan het eind van zijn arbeidsslag is gekomen in de onderste stand, zit de cilinderkamer vol met verbrande brandstof, die er uitmoet. Daartoe gaat op dat moment de uitlaatklep open, en maakt de zuiger een beweging omhoog, waarbij hij de uitlaatgassen eruit perst. Dit heeft de uitlaatslag. Uiteraard luistert hierbij de kleptiming heel nauw: de klep moet op precies het juiste moment open. Niet te laat om zo weinig mogelijk weerstand (=vermogensverlies) te geven bij het naar buiten persen, maar ook niet te vroeg om de arbeidsslag zo lang mogelijk te kunnen laten duren. INLAATSLAG Als de zuiger alle uitlaatgassen er heeft uitgeperst, en in de bovenste stand staat, gaat de uitlaatklep dicht, en de inlaatklep open, om nieuwe brandstof met lucht in te laten. Dit mengsel wordt door het naar beneden gaan van de zuiger gewoon naar binnen gezogen, tenzij er een brandstofinjectiepomp aan te pas komt. Deze pomp zou er voor zorgen dat de brandstof naar binnen gespoten wordt. Ook een turbo heeft een vergelijkbaar effect: het mengsel wordt er in geperst, in plaats van naar binnen gezogen. COMPRESSIESLAG Is de zuiger helemaal in de onderste stand beland, en hij dus de maximale hoeveelheid brandstof met lucht naar binnen heeft gezogen, gaat de inlaatklep weer dicht. De zuiger beweegt naar boven en comprimeert het gasmengsel in de cilinder met een hoge druk samen tot een explosief mengsel. Bij een temperatuur van ongeveer 100 graden Celsius en een druk van tussen de 10 en de 20 bar heeft dit mengsel maar weinig nodig om tot ontploffing te komen. Die ontploffing vindt of vanzelf plaats, omdat de zogenaamde hotspots van de dieselmotor heet genoeg zijn om dit tot gevolg te hebben, of omdat er een vonk wordt afgegeven door een bougie in een benzine/gas motor. Op deze compressieslag volgt na de vonk weer de arbeidsslag, en zo is het verhaal rond. 31 e jaargang – april 2018

7 “De Commer” Iets verkort: de slagen nogmaals; Zo heb je dus de volgende stappen gehad, die ook in deze volgorde optreden in de motor. Arbeidsslag: Bij een arbeidslag zijn beide kleppen dicht. Uitlaatslag: Bij een uitlaatslag is de uitlaatklep open. Inlaatslag: Bij een inlaatslag is de inlaatklep open. Compressieslag: Bij een compressieslag zijn beide kleppen dicht. 31 e jaargang – april 2018

Meer Van Nature April 2018
Makelaardij Thuisnieuws #43, april 2018
WonenDoeJeZo in Zuid-Oost Nederland, #april 2018
Vermunt Woonmagazine, #37 uitgave april 2018
A2G_Info Boekje 2018-2019
EEN KRITISCH BOEKJE OVER DE - Ander Europa
Boekje reis Ruhrgebied - Davidsfonds
het boekje 'Op de roltrap' - Tweede Kamer
Nederlandstalige samenvatting van het boekje over ... - WifiHw.nl
Lees of download het boekje met de nieuwste ...
het boekje "Voor al uw klussen!" - Vlok
Boekje oogstgegevens 2006-2010
heide boekje met foto's - woudreus.nl