Views
6 months ago

Boekje Aaltje en Gerrie

Begroeting Lied ubi

Begroeting Lied ubi caritas (3x) Ubi caritas et amor, Deus ibi est (Waar vrede is en liefde, daar is God.) Gebed br. Stijn Lezing Prediker 4 (gelezen door Zeger) Iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” Het is makkelijk om te erkennen dat twee samen sterker zijn dan één. Maar twee mensen verenigd met de kracht van God zijn nog sterker! De drie strengen staan voor de man, de vrouw en God. Deze drie vormen een sterke relatie die niet gemakkelijk verbroken kan worden. Lied ubi caritas (3x) Lezing Eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe (gelezen door Anna) De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. - 1 -