Views
8 months ago

INFORMATIEGIDS 2018

Extra activiteiten Voor

Extra activiteiten Voor ons eigen Mix & Match toernooi hebben we wél weer voldoende leden op de been gekregen, ook om te koken! Daarvoor onze dank, het is toch het visitekaartje van ons toernooi. Een opsteker was het toernooi van heren- en dames 1 van hockeyclub VHC! In het kader van kennismaken met andere sporten gedurende een trainingsweekend waren er zo’n 60 jongeren fanatiek met de tennissport bezig. De kantine heeft die dag op volle toeren gedraaid! Bovendien heeft het nog een paar nieuwe leden opgeleverd. Verder was het jaarlijks toernooi van sponsor Ballorig ook weer een succes waarbij de sponsorcommissie een groot gedeelte van de bardiensten zelf draaiden, waarvoor dank. We horen wel eens ideeën van leden over b.v. kaartavonden, jeu de boules toernooi, tafelvoetbaltoernooi etc. De kantinecommissie juicht dit toe, maar de uitvoering ligt bij de leden. We hopen op meer initiatieven, met name in de uitvoering, om zo meer mensen naar de club te trekken ende betrokkenheid te vergroten. Kantinebezoek door eigen leden De leden van de Kaetelberg bezoeken de kantine heel wisselend. Bepaalde groepen tennissen op vaste ochtenden of avonden en nuttigen daarna een drankje. Andere groepen vertrekken meteen na een potje gespeeld te hebben. Tijdens de competitie op zaterdagen en met name op de vrijdagavonden zien we een aardige omzet. Over het algemeen loopt het kantinebezoek echter terug, waardoor uiteraard ook de inkomsten. De inkomsten van extra activiteiten/toernooien van families, sponsoren of ander sportverenigingen zijn daarom heel welkom. Aanvragen van dit soort activiteiten proberen we dan ook graag tegemoet komen. Om het verblijf in de kantine nog aantrekkelijker te maken is een tafelvoetbalspel is aangeschaft voor de jeugd, maar ook voor de volwassenen. Tijdens het VHC toernooi werd hier gretig gebruik van gemaakt. En aan de bar zijn geregeld met periodes verschillende aparte biertjes te krijgen. We merken dat dit erg wordt gewaardeerd, zowel door onze eigen leden als door bezoekers. Leden kantinecommissie Binnen de commissie proberen we andere leden te betrekken bij allerlei zaken. Het heeft tot nu toe niet geleid tot b.v. een extra aanmelding als vrijwilliger binnen onze commissie. We hebben ongeveer 80 vrijwilligers die reguliere bardiensten draaien, dat is al enkele jaren de harde kern van vrijwilligers die gemiddeld 3 of 4 bardiensten per jaar draaien. Dat is fantastisch! Uitbreiding is wel noodzakelijk, willen we alle avonden geopend blijven. Eric van Rijn heeft aangegeven volgend jaar te willen stoppen, na 25 jaar inzet binnen de commissie als planner ! Wij zijn hem heel dankbaar voor zijn jarenlange bijdrage aan deze lastige klus en de vele andere zaken die hij binnen de commissie heeft opgepakt. Vanaf volgend jaar hebben we dus een nieuwe planner nodig, dus als deze taak iets voor jou is, meld je dan aan. De andere leden van de kantinecommissie: Tanja van Rijn, Truus Billekens, Geert Billekens, Coby Jonker, Jan Billekens en Anton Bernards wil ik van harte bedanken voor weer een jaar enorme inzet en fijne samenwerking! Verslag Sponsorcommissie 2017 Ook in 2017 hebben wij als sponsorcommissie wederom geprobeerd om extra financiën te generen zodat er extra middelen beschikbaar zijn. Het resultaat is als volgt tot stand gekomen : Door de sponsoren werd een bedrag van € 3800,- bij elkaar gebracht. De Berden club pas leverde dit jaar toch maar weer € 390,- op. De sponsorklik formule is goed voor € 100,-. Nèt Oèt 2018 32

Tenslotte hebben alle leden gezamenlijk ervoor gezorgd dat de Plus Benders sponsoractie het mooie bedrag van € 710,- opleverde. Hiervan werden de nieuwe banken voor baan 4 en 5 aangeschaft. Alle leden van harte bedankt voor de actieve deelname bij deze mooie actie. Dit alles bij elkaar brengt de totale bijdrage voor onze club op een mooi bedrag van € 5000,-. Er werden ook nog twee evenementen georganiseerd voor onze sponsoren. Op 2 september waren 30 personeelsleden van onze hoofdsponsor Ballorig / van Harte te gast op ons park. Roy en Martine Hermans maakten er met hun gasten een zeer gezellige middag en avond van. Ook volgend jaar willen zij weer graag van onze accommodatie gebruik maken. Het moge duidelijk zijn dat zo’n toernooi ook goed is voor de kantine omzet. Helaas konden wij het geplande toernooi op zondag 17 september voor alle sponsoren niet door laten gaan omdat er slechts èèn aanmelding binnen kwam. Het blijkt enorm moeilijk om voor het kleine aantal sponsoren bij onze club een aansprekende activiteit te organiseren dat op voldoende deelname kan rekenen maar wij blijven het ook volgend jaar proberen. De sponsorcommissie bestaat volgend jaar net als in 2017 uit Jo Lamers, Jan van Tulder en ondergetekende. Jo en Jan, bedankt voor jullie inzet binnen onze commissie. Samen gaan we ook volgend jaar ons inzetten voor deze mooie club. Wij zijn nog steeds op zoek naar uitbreiding van onze commissie. Wil je wat doen voor de club informeer dan eens bij de leden van de sponsorcommissie. Jaarverslag senioren 50+ Hierbij alweer het vierde jaarverslag over het senioren tennis van de Kaetelberg. Een clubje bestaande uit dames en heren die elke woensdagmorgen weer present zijn voor een gezellig samenzijn op de Kaetelberg voor een partijtje tennis. Na afloop laten we onder het genot van een kopje koffie, verzorgd door Ans en Sjraar Thissen, de gespeelde partij nog even de revue passeren, waarbij ook alle nieuwtjes niet vergeten worden. Traditiegetrouw werd onze jaarlijkse fietstocht, die op donderdag 13 Juli verreden werd en waarvoor zich 16 leden hadden aangemeld, onder perfecte weersomstandigheden uitgereden. Deze keer ging de tocht door het Maasdal, waarbij we een gedeelte van de Rozenroute volgde Na een eerste stop op het dorpsplein te Arcen werd de tocht voortgezet door het bosgebied, langs de Duitse grens waarna bij Jagersrust het laatste terras op deze tocht werd aangedaan. Afgesloten werd de tocht bij De Hazewind alwaar met een heerlijk bbq deze dag besloten werd. Binnenkort verwachten we ook weer onze winterleden, die we elk jaar weer van harte welkom heten in ons midden. Het aantal leden bij de groep blijft nog steeds vrij constant wat vertrouwen geeft voor de toekomst. Al met al kunnen we weer terugkijken op een geslaagd seizoen bij de woensdagmorgen 50 + leden. 6. Het 40 jarig jubileum. Op 8 december as bestaat onze club 40 jaar. Een geweldige mijlpaal en een mooi moment om onze vele successen en de rijke historie te belichten. Gelukkig is er een jubileumcommissie van leden actief die onder voorzitterschap van onze oud voorzitter Jan Goedmakers de jubileumviering op zondag 10 december as inhoud geeft in de vorm van een grote reünie in de Bantuin. Nèt Oèt 2018 33

studiegids (informatiegids) - Wellantcollege
Informatiegids-Passend-Onderwijs-2014
INFORMATIEGIDS NDO CURSUSSEN - MME Group
informatiegids Masterclass Bedrijfsovername & Fusiespecialist
INFORMATIEGIDS PEUTERSPEELZAALWERK 2012
Informatiegids SVVN 2010-2011
informatiegids passend onderwijs 2014
2018
Informatiegids Jeugdafdeling vv SIOL 2014-2015 (20140714)
INFORMATIEGIDS 2013 - Christelijk College Groevenbeek
informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar ... - VanHoutenenCo
Verhuisplannen in 2018?
Mediatrends 2018
Informatiegids WIJ(Z) Vooruit (PDF, 4,7 MB - Gemeente Hardenberg
Peuleschilleke 2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
Catalogus MEIJERS 2018
programma%2018%20april%202013