Views
8 months ago

INFORMATIEGIDS 2018

VOORWOORD VAN DE

VOORWOORD VAN DE VICE-VOORZITTERS Beste tennisvrienden van De Kaetelberg, Voor jullie ligt weer een nieuwe editie van ons clubblad Net Oét. Hierin is weer alle praktische informatie over onze mooie tennisclub te vinden. We staan aan het begin van een nieuw tennisseizoen, het 40e seizoen in de inmiddels rijke historie van De Kaetelberg! Afgelopen December hebben we dit 40-jarig jubileum gevierd met een zeer geslaagde reünie in De Bantuin. Ondanks het winterse weer op die dag mochten we vele leden, maar vooral ook oud-leden begroeten. Onder het genot van een kopje koffie met gebak werden vele herinneringen opgehaald. Daarbij ondersteund door een zeer fraaie collage van digitale foto’s die vele ooohhs en aaahhs ontlokten. Bij deze nogmaals een hartelijk woord van dank voor het organisatie comité dat het initiatief tot deze reünie heeft genomen en vlekkeloos heeft georganiseerd. Het einde van 2017 stond ook in het teken van wat we toch wel een bestuurscrisis mogen noemen. Onze voorzitter, Peter van Eijk, had reeds twee jaar geleden aangegeven dat hij zijn voorzitterschap na vele jaren wilde overdragen. Helaas was het niet gelukt, ondanks diverse pogingen, om een kandidaat hiervoor te vinden. Hierdoor kwamen we in een situatie waarin het bestuur nog slechts uit één persoon bestond, hetgeen natuurlijk onwerkbaar is. Op de afgelopen ledenvergadering is er het initiatief genomen om een werkgroep te vormen om uit deze crisis te komen. Deze werkgroep is inmiddels overgegaan in een interim bestuur, dat zich verkiesbaar stelt op een ALV in maart. Ook zal het jullie niet ontgaan zijn dat een communicatie werkgroep doortastend te werk is gegaan om het imago van De Kaetelberg op te poetsen en te vernieuwen. Meest in het oog springend is ons nieuwe frisse logo, dat uitstraalt wat we willen zijn: een dynamische moderne tennisclub waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen! Daarnaast is dankzij de goede medewerking van de gemeente Venlo ook de bewegwijzering naar ons park aangepast. Naast deze twee initiatieven heeft de werkgroep nog tal van andere adviezen aan het bestuur voorgelegd, waar we zeer zeker verder vervolg aan zullen geven. Dit alles om onze club en de tennissport beter onder de aandacht te brengen! Het nieuwe seizoen staat weer op het punt van beginnen en we wensen iedereen veel tennisplezier bij De Kaetelberg; een tennisvereniging met een prachtige historie waar competitie en recreatief tennis wordt gespeeld, waar plezier in het tennis hoog in het vaandel staat en waar de leden van jong tot oud meer dan welkom zijn! We hopen iedereen vaak te mogen begroeten op onze prachtige banen, onze gezellige kantine en op onze evenementen! Koert Maas Vice-voorzitter Paul Joosten Vice-voorzitter Nèt Oèt 2018 4

ONS MERK TENNISCLUB DE KAETELBERG Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering op maandag 26 maart, heeft de werkgroep Communicatie hun bevindingen en aanbevelingen gepresenteerd aan de leden en het bestuur. Het meest belangrijke wat daarbij naar voren kwam is dat we met z´n allen trots mogen zijn op een club als de Kaetelberg en dat ook mogen uitdragen naar buiten. HET MERK TENNISCLUB DE KAETELBERG: Een tennisvereniging met een prachtige historie waar competitie en recreatief tennis wordt gespeeld. Een vereniging waar plezier in het tennis hoog in het vaandel staat en waar de leden van jong tot oud meer dan welkom zijn. De leden zijn trots op hun vereniging. Er heerst een gemoedelijke sfeer in het zeer goed ingerichte tennispark met tennisbanen waar men het gehele jaar gebruik van kan maken. Een park waar de leden elkaar graag ontmoeten. Om dat kracht bij te zetten is er onder andere besloten om een nieuw logo te gaan gebruiken. Een logo dat past bij ons merk “ Tennisclub de Kaetelberg” Het logo is op de vergadering onthuld en met veel enthousiasme ontvangen. Het zal zo snel mogelijk op alle mogelijke plaatsen zichtbaar gemaakt worden. De werkgroep heeft dit logo in samenwerking met Marcand ontworpen. Nèt Oèt 2018 5

studiegids (informatiegids) - Wellantcollege
Informatiegids-Passend-Onderwijs-2014
INFORMATIEGIDS NDO CURSUSSEN - MME Group
2018
informatiegids Masterclass Bedrijfsovername & Fusiespecialist
INFORMATIEGIDS PEUTERSPEELZAALWERK 2012
Informatiegids SVVN 2010-2011
informatiegids passend onderwijs 2014
Informatiegids Jeugdafdeling vv SIOL 2014-2015 (20140714)
INFORMATIEGIDS 2013 - Christelijk College Groevenbeek
informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar ... - VanHoutenenCo
Verhuisplannen in 2018?
Mediatrends 2018
Informatiegids WIJ(Z) Vooruit (PDF, 4,7 MB - Gemeente Hardenberg
Peuleschilleke 2018
D66_Utrecht_Verkiezingsprogramma_2014-2018
Catalogus MEIJERS 2018
programma%2018%20april%202013