Views
4 months ago

INFORMATIEGIDS 2018

KAETELBERGINFO

KAETELBERGINFO Introduceren van mensen die geen lid zijn. Het introduceren van mensen die geen lid zijn bij onze tennisvereniging vinden we erg positief. Het kunnen immers kandidaat-leden zijn voor het volgende seizoen. Introduceren is echter alleen mogelijk in de rustige uren (lees: doordeweeks overdag of in de weekenden als er geen evenementen zijn). Komt men echter als de banen druk bezet zijn (overdag of in de avonduren), dan hebben de eigen leden altijd het eerste recht op de baan. Het meespelen van een introducé is dan niet toegestaan, ook al is men met drie leden van de club en één introducé als vierde man. Andere leden kunnen bij wijze van spreken deze vierde persoon (de introducé) van de baan halen en er zelf als vierde bij gaan staan. Misschien ten overvloede: Het introduceren van een volwassene kost € 2,50 en een kind kost € 1,00 en is gelimiteerd tot 3 keer per kalenderjaar voor dezelfde persoon. Introductiebriefjes zijn af te halen bij: Mia Billekens, Huiskensstraat 46 In de kantine aan de bar. STOPLICHT Op de homepage van LTC de Kaetelberg staat rechts naast het blauwe vakje SPONSORS ons “stoplicht”. Dit “stoplicht” geeft aan of de banen bespeelbaar zijn of niet! Zoals elk stoplicht gaat het groene licht branden als de banen bespeelbaar zijn en rode licht geeft aan dat de banen onbespeelbaar zijn. Nèt Oèt 2018 26

ADVERTENTIE R&R VENLO Gehele pagina Nèt Oèt 2018 27

studiegids (informatiegids) - Wellantcollege
Informatiegids-Passend-Onderwijs-2014
Informatiegids downloaden - Yorneo
Informatiegids 2013 - Eiland van Maurik
INFORMATIEGIDS NDO CURSUSSEN - MME Group
2018
informatiegids Masterclass Bedrijfsovername & Fusiespecialist
Informatiegids SVVN 2010-2011
INFORMATIEGIDS PEUTERSPEELZAALWERK 2012
informatiegids passend onderwijs 2014
Informatiegids Conferentiecentrum en ... - Bouw & Infra Park
Informatiegids Jeugdafdeling vv SIOL 2014-2015 (20140714)
informatiegids voor senioren - Houten
INFORMATIEGIDS 2013 - Christelijk College Groevenbeek
Informatiegids Conferentiecentrum en ... - Bouw & Infra Park
SVVN Informatiegids Seizoen 2011-2012
Informatiegids van de Hersteld Hervormde Gemeente te Garderen
Informatiegids voor patiënten met follIculaIr lymfoom - Belgian ...
Informatiegids voor deelnemers - Akkerwinde
Magazine-Informatiegids-IKC-De-Ark
informatiegids 2010 / 2011 activiteitengids najaar ... - VanHoutenenCo