Views
7 months ago

Wonen in Leuven 09

Hertogensite krijgt

Hertogensite krijgt stilaan vorm. Foto’s: Resiterra De Hertogensite, gelegen tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat, groeit stilaan uit tot een duurzame, autoluwe woonwijk aan het water. De voormalige ziekenhuissite, met een evenwichtige mix van wonen, cultuur, ontspanning, handel, horeca en zorg, is volop in ontwikkeling. De site behelst een gebied van bijna zeven hectare en zal naast bebouwing ook voldoende groene ruimte bieden voor ontspanning. Wonen Tegen juli 2026 zullen er, in verschillende fases, 540 woongelegenheden, waarvan het grootste deel appartementen, 14 woningen, 157 lofts en 7 commerciële ruimtes opgeleverd worden. Cohousingproject Botanico komt in de voormalige stadsschool. Er komen ook sociale huurwoningen, assistentiewoningen voor mensen die zorg nodig hebben en een woonzorgcentrum. De geest en de geschiedenis van de site vormen het vertrekpunt voor de architectuur van de gebouwen. 6 De Her togens ite. Welzijnstoren De Sint-Rafaëltoren op de site blijft behouden en wordt verbouwd tot een welzijnstoren waar het UZ Leuven eerste- en tweedelijnsdiensten aanbiedt. Er komt een zorg- en welzijnsplatform met bijzondere aandacht voor chronische zorg, vooral bij ouderen. Daarnaast verhuizen een aantal functies van de benedencampus naar de nieuwe toren. Tenslotte is het ook de bedoeling om er een gezonde wijk uit te bouwen die gelinkt is aan de welzijnstoren. De nieuwe invulling onderstreept de historische link met de vroegere zorggeschiedenis van de site. De werken zullen 2 jaar in beslag nemen. Podiumkunstensite De stad zet alles op alles om aan de Brusselsestraat een podiumkunstenzaal te bouwen. Deze infrastructuur moet ruimte bieden aan het grootste podium van de stad, waardoor ook grotere producties kunnen opgevoerd worden in Leuven. Als er geen voorstellingen door- gaan, zou de zaal gebruikt kunnen worden als een open huis voor bezoekers, horeca, enz. Het volgende schepencollege zal de knoop rond de bouw en de locatie van de zaal moeten doorhakken. Publieke ruimte Een groot deel van de Hertogensite blijft onbebouwd en is publiek toegankelijk. Naast de groene zones worden verharde pleinen aangelegd. De Dijle en de Aa zullen opnieuw open gelegd worden en krijgen een groene oever met wandel- en fietspad. Brugjes over de Dijle zullen de Hertogensite verbinden met andere stadsdelen. Centraal op de site komt een grote groene ruimte, aangevuld met kleinere groene rustpunten. De vijf lindebomen aan de stadsschool zullen behouden blijven. Tenslotte komen er ook fietsenstallingen voor bewoners en bezoekers. Autoluw Bewoners zullen op deze site vooral onder- gronds parkeren, zo komt er een bewonersparking voor ongeveer 500 wagens met in- en uitrit langs de Kapucijnenvoer. In de Brusselsestraat en in de Minderbroedersstraat komen twee kleinere parkings met een 80-tal plaatsen. Deze parkings zijn niet toegankelijk voor bezoekers. Zij kunnen gebruik maken van de publieke parkings in en rond de stad en zich verder verplaatsen met het openbaar vervoer.

luxueuze appartementen ideale locatie in Leuven centrum Belgische toparchitectuur MEER INFO? WWW.VIVID-LEUVEN.BE INFO@VIVID-LEUVEN.BE +32 2 226 23 14 WWW.AGRESIDENTIAL.BE 7