Views
1 month ago

jaarverslag2017_deBibliotheekVenlo

7 Raad van Toezicht en

7 Raad van Toezicht en bestuur Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directeurbestuurder en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De Raad van Toezicht is in 2017 vijf keer in vergadering bijeengekomen. De samenstelling van de Raad van Toezicht was per 31 december 2017 als volgt: De heer Huub Platzbeecker, voorzitter Mevrouw Saskia Schrijen-van der Linden, secretaris De heer Luuk Brüning, lid De heer Jo Feron, lid De heer Henk van den Heuvel, lid 40

Directeur-bestuurder en management Mevrouw Geja Olijnsma is per 1 februari 2017 benoemd tot de nieuwe directeur-bestuurder van de Bibliotheek Venlo. Als nevenfunctie, gerelateerd aan het openbare bibliotheekwerk en te vermelden in het kader van de Governance Code Cultuur, is zij bestuurslid bij de VLB (Vereniging Limburgse Bibliotheken). Het managementteam van de Bibliotheek Venlo bestaat uit drie personen: Mevrouw Geja Olijnsma, directeur-bestuurder De heer Ben Janssen, manager educatie en plaatsvervangend directeur Mevrouw Marianne Lenssen, manager Publieke Dienstverlening (tot 1 juni 2017) Mevrouw Inge van Dongen, manager Publieke Dienstverlening ad interim Twee directeuren: Geja Olijnsma en kinderdirecteur Timbe van Wersch 41