Views
7 months ago

Pit. n°1- 2018/03

Deze Pit. helpt je een motiverend animatorenbeleid uit te werken. De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) selecteerde 10 aspecten die een cultuur onder animatoren bepalen en ontwikkelde daarmee een instrument om de cultuur in jouw animatorenploeg te analyseren en beter te begrijpen. De Cultuurmuur doet je de juiste vragen stellen en werk te maken van een hechte ploeg op niveau van de begeleider, ‘ploegbaas’ en organisatie.

WERK AAN DE POSITIEVE

WERK AAN DE POSITIEVE CULTUUR OP JE SPEELPLEIN P I C K Y O U R B A T T L E S ! ZORG ERVOOR DAT ANIMATOREN LANGER BLIJVEN PLAKKEN OP JE SPEELPLEIN!| STAP 1: Vraag je animatoren om elk onderdeel van de cultuurmuur te scoren. (op 8 punten) A HOE GEBRUIK IK DEZE POSTER? STAP 2: Tel alle scores per onderdeel op en bepaal het gemiddelde per onderdeel. STAP 3: Alle gemiddelden opgeteld + 20 punten = je eindtotaal qua cultuur op je speelplein. (cadeautje omdat je eraan werkt) 3 V E R G O 1 Wat zouden je animato daalt of wegvalt? Waar zet je zelf de motivato communicatie? Verwacht je beleid meer inzet onkostenvergoeding krijgen? 2 STAP 4: Pick your battles! Op welke onderdelen scoort je speelplein goed? Pluim! Vink aan waar het beter kan. Bwa. STAP 5: Minstens voor de 'bwa'-onderdelen start je een discussie. Noteer de belangrijkste zaken. De vragen per niveau kunnen je daarbij helpen. 1 animator, 2 ploegbaas, 3 organisatie Animatoren leggen hun score uit. STAP 6: Werk verder aan je speelpleincultuur. Onze VDS-producten en diensten kunnen je daarbij helpen. SFEER 1 18u, het laatste kind vertrekt, st met hun rugzak? 2 Ben je zelf aanwezig op ploegmome gen als leuke activiteiten, een dagj 3 Maakt het beleid middelen vrij om t in sfeer bij de ploeg? BEHOUDEN VAN JE ANIMATOREN DE VORMING TER PLAATSE: EEN ADVIES TER PLAATSE: Vraag voor je animatoren een We nemen je speelpleinploeg onder de loep en formuleren advies vorming aan over allerhande speelpleinthema’s. om straffer aan de slag te gaan. EEN AUDIT: DE PROCESBEGELEIDING: Aan de hand van een externe We nemen je mee in een veranderingsproces om je werking te audit bekijken we de kwaliteit van je animatorenwerking. verbeteren voor je animatoren. ONDERSTEUNING INFOBUNDEL STAGEBEGELEIDING: Deze bundel ondersteunt je animatoren tijdens hun stage en daarna. CULTUURMUUR: PINTEREST-PAGINA: Meer vragen en antwoorden per Bekijk hoe je met kleine en grotere acties kan werken aan een onderdeel vind je op www.speelplein.net/cultuurmuur goede sfeer binnen je ploeg. C PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DE VDS VORMING TREFMOMENTEN EN VORMINGSDAGEN: Hou deze in de gaten, het thema komt er vaak aan bod. EEN CURSUS: Stuur je animatoren op cursus animator, hoofdanimator of instructeur. LEZEN DNA 21: BLIJVEN PLAKKEN! leert je hoe je animatoren hun loopbaan kan verlengen met meer verantwoordelijkheid. DNA 5: NIET VOOR HET GELD, WEL VOOR DE LEUTE. geeft jou de kaders om je ploeg te leren kennen en in te schatten. Leer inspelen op hun motivaties. VORMING VOOR STARTENDE SPEELPLEIN- VERANTWOORDELIJKEN: over je rol als ploegbaas. VERDIEPINGSWEEKENDS: Geef animatoren de kans om verder te bouwen aan hun animatorskills. Tijdens een weekend specialiseren ze zich in één bepaald speelpleinthema. WAARDERING DAG VAN DE ANIMATOR: Waardeer je ploeg extra hard tijdens deze dag - telkens de laatste donderdag van juli (nl. 26/07/2018). UITDAGINGEN DE CARRIÈRE- PLANNINGSTOOL: Toont verschillende groeilijnen en doorgroeikansen voor animatoren. DNA 29: CO-ANIMATOREN In deze DNA-brochure staat het inzetten op talenten van je animatoren centraal.

E D I N G ren doen als de onkostenvergoeding r ‘onkostenvergoeding’ je van animatoren als ze een aan je animatoren ook klaar nten? Zowel voorbereidingsdae uit met de ploeg… e investeren 3 1 Hoe kijken je animatoren naar vorming? Eerder als “Uiteraard willen 2 Wat doe je om jongeren te stimuleren om vorming te volgen? V O R M I N G wij er bij zijn, dat is goed voor het speelplein!” of als “Saai!”? Organiseer je voor het speelplein zelf vorming ter plaatse? Is dat steeds hetzelfde of probeer je verder te bouwen op de kennis die er is? VERANTWOORDELIJKHEID B DOEN WE HET GOED? JE BENT ER 1 Zijn er functies tussen animator en hoofdanimator? Hebben specifieke mensen specifieke verantwoordelijkheden? (bv. materiaalmeester, peter/meter van de nieuwkes, T-shirt verkoper...) 2 Welke dingen geef je soms uit handen die eigenlijk officieel in jouw takenpakket horen? 3 Krijgen animatoren echte verantwoordelijkheden of mogen ze enkel ‘voorstellen’ doen? O N D E R S T E U N I N G MEE BEZIG +20 .............../1 0 0 1 Weten animatoren bij wie ze terecht kunnen met hun vragen? 2 Waarover spreek je met animatoren in de wandelgangen en tijdens hun pauzes? 3 Is een cultuur van (constructieve) feedback geven op het speelplein? W A A R D E R I N G 2 3 1 Hoe reageert de ploeg op nieuwe mensen? Wat doen ze spontaan om iemand in de groep op te nemen? Geef jij makkelijk een schouderklopje? Ook aan een animator die vaak de mist ingaat? Worden jongeren die een tijd hebben meegedraaid in de bloemetjes gezet wanneer ze stoppen? PARTICIPATIE 1 Geven animatoren spontaan hun mening, ook als daar niet expliciet om gevraagd wordt? 2 Over welke zaken beslissen animatoren en over welke zaken beslis jij? 3 Wie is er welkom op inspraakmomenten? I N T E R N E C O M M U N I C A T I E 2 1 Hoe worden regels/verwachtingen/beslissingen uitgelegd? Praat jij met iedereen op het speelplein of enkel met de hoofdanimatoren? 3 Hoe worden belangrijke gebeurtenissen van de ene speelpleinweek naar de andere doorgegeven? PARTICIPATIE DNA9: PRETTIG GESTUURD Jongeren die kunnen meewerken aan de werking via een stuurgroep geraken meer betrokken en blijven langer. In deze DNA-brochure lees je alles over het werken met stuurgroepen. INTERNE COMMUNICATIE OVERDRACHTSBOX: Via de overdrachtsbox gaat er geen belangrijke informatie verloren tussen (hoofd)animatoren en speelpleinverantwoordelijken die ermee stoppen. 3 Zijn er middelen om jongeren te laten groeien in hun uitdagingen (bv: via individuele vormingen)? 2 Heb je zicht op waar de uitdagingen liggen van jouw jongeren? 1 Worden jongeren gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan? UITDAGINGEN T A A K I N H O U D 1 Wanneer wordt er voorbereid? Bereiden animatoren graag 2 Hoe hou je voeling met de taken van de animator? 3 Slaagt de organisatie er in om ervaren mensen te houden? voor? Hoelang gemiddeld? Hoeveel mensen staan al meer dan 3 jaar op het plein? Alles over werven, behouden, betrekken, taken, afspraken... op W W W . S P E E L P L E I N . N E T / B E T E R S P E L E N > S P E E L P L E I N P L O E G

Pit. n°5- 2017/02
Pit n°3 - 2018/09