Views
7 months ago

2215048--A-PDF-X

WOMANISM AFRIKA

WOMANISM AFRIKA FILMFESTIVAL EN DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN Afrika Filmfestival heeft zijn wortels in 11.11.11 en de Derdewereldraad van de stad Leuven. Vanaf september 2000 nam het festival de Millenniumdoelstellingen als richtlijn voor zijn programmatie ter harte. Om deze te promoten, maar ook om deze zo goed mogelijk zelf toe te passen. Toen de Verenigde Naties, als opvolging van de Millenniumdoelstellingen , zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s -Sustainable Development Goals) goedkeurden, integreerden Afrika Filmfestival ook deze nieuwe ontwikkelingspolitiek als vanzelfsprekendheid in zijn werking. Kortom, Afrika filmfestival heeft in het verleden steeds films vertoond die volledig in de Millenniumdoelstellingen pasten en ook nu onderschrijven wij deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en programmeren daarrond verschillende films, workshops, debatten en tentoonstellingen. Dit jaar brengen wij ook, met de steun van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, een volledig programma rond de seksuele en reproductieve rechten van de vrouw (doelstelling 5: gendergelijkheid) onder de noemer “Womanism”. 174

PROGRAMMA WOMANISM : Zondag 22/04 : Á mon âge je me cache encore pour fumer (Cinema Zed, 19.30) Dinsdag 24/04: L’Arbre sans fruit (Pangaea, 20.00) Woensdag 25/04: Upon the Shadow (Cinema Zed, 19.30) Donderdag 26/04: Interactieve workshop: Why are people living with HIV still stigmatized this day of age? (Pangaea, 20.00) Woensdag 02/05 : We are Womanists (Slam Poetry avond, Wagehuys Leuven, 20.00) Donderdag 03/05: L’Abre sans fruit (Huiskamerdiscussie, Hairsalon Akwaba, , Rue de la Crèche 7, 1050 Ixelles, 18.30) Zaterdag 05/05 : La Belle et la meute (Kinepolis, 5 mei, 20.00) Woensdag 16/05: Desert Flower (UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg, 20.00) NOG FILMS ROND DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN : Zondag 22/04 : Zondag 22/04 : Zondag 22/04 : Zondag 22/04 : Maandag 23/04 : Dinsdag 24/04 : Mon identité (doelstelling 16: vrede, YAFMA-competitie in M – Museum) Imfura (doelstelling 16: vrede, YAFMA-competitie in M – Museum) Watu Wote (doelstelling 16: vrede, YAFMA-competitie in M – Museum) Black Head Cow (doelstelling 4: kwalitatief onderwijs, YAFMA-competitie in M – Museum) Ouvrir la voix (doelstelling 5: gendergelijkheid, Cinema Zed) Thank You for the Rain (doelstelling 13: klimaat, ABVV in samenwerking met de Leuvense 4de pijler Kamutamba) Dinsdag 24/04 en donderdag 26/04 : The Train of Salt and Sugar (doelstelling 16: vrede, Cinema Zed) Donderdag 26/04 Cahier africain (doelstelling 16: vrede, ABVV in samenwerking met Amnesty International) Vrijdag 27/04 : Zaterdag 27/04: Zaterdag 28/04: Zaterdag 28/04 : Zaterdag 28/04 : Zondag 29/04 : Zondag 29/04 : Zondag 29/04 : Maman Colonelle (doelstelling 10: ongelijkheid verminderen, Kinepolis) Shadow World (doelstelling 16: vrede, M - Museum in samenwerking met de Leuvense vredesbeweging) Snake Dance (doelstelling 16: vrede, M - Museum in samenwerking met de Leuvense vredesbeweging Women’s War (doelstelling 16: vrede, M - Museum in samenwerking met de Leuvense vredesbeweging Noma (doelstelling 1: geen armoede, Cinema Zed) Apana (doelstelling 16: vrede, M – Museum) Lendemains incertains (doelstelling 16: vrede, M – Museum) The Congo Tribunal (doelstelling 16: vrede, M – Museum) 175

HiZZ` _Z a^X]i de - Averbode
M A T R I X / A L U M N I - Technische Universiteit Eindhoven
Voordelen PDF/X-4 & Testen van Uw Workflow - Ghent Workgroup
Praktijk voordelen van PDF/X-4 en de manier om één en ander te ...
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
Bijlage a concept Welstandsnota Franekeradeel 2012 (pdf)
С и с те м а кр е п л е н и я K -M a x - Dr. Schulze GmbH
voor de leerkracht - Ben X.
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
a Toetsingsadvies MER S 13b0003300 1.pdf - Gemeente Montferland
Meer dan welkom (A+O Fonds gemeenten) (pdf, 1.28 MB) - Diverscity
Brochure - Kustveiligheidsplan N/A pdf bestand opent in nieuw venster
Dranken X-press - Pacton
e129Rec. incl. - X-com