Views
3 months ago

2215048--A-PDF-X

AFRICAN REALITY POVERTY,

AFRICAN REALITY POVERTY, INC. Michael Matheson Miller | USA, 2014 Ontwikkelingssamenwerking is dezer dagen big business, een ware industrie met een omzet van miljarden dollars per jaar. Goed doen is nog nooit zo lucratief geweest. Maar wie heeft echt baat bij deze strijd tegen armoede? Het Westen heeft zich gepositioneerd als de belangrijkste hoofdrolspeler binnen de ontwikkelingssamenwerking en hanteert hierbij vaak een paternalistisch model. De resultaten zijn echter niet altijd positief, in sommige gevallen zelfs desastreus. Leiders van ontwikkelingslanden ijveren hoe langer hoe meer voor een andere aanpak. Aan de hand van 200 interviews, gefilmd in 20 landen, tracht Poverty, Inc. de ongemakkelijke kant van liefdadigheid te belichten, een kant die we niet langer mogen negeren. Van het bedrijf TOMs Shoes tot internationale adoptie, van zonnepanelen tot landbouwsubsidies, Poverty, Inc. daagt elk van ons uit zich de lastige vraag te stellen: Zou ik deel van het probleem kunnen zijn? (www.povertyinc.org) L’Occident s’est positionné comme protagoniste du développement, donnant lieu à une industrie de la pauvreté de plusieurs milliards de dollars – jamais la pratique de la bienfaisance ne s’est aussi bien portée. Pourtant, les résultats sont mitigés, voire catastrophiques dans certains cas, et les dirigeants des pays en voie de développement ne cessent d’appeler au changement. Poverty, Inc. puise dans plus de 200 interviews réalisées dans une vingtaine de pays pour nous montrer un côté épineux de la charité que nous ne pouvons plus ignorer. De l’entreprise TOMS Shoes à l’adoption internationale, en passant par les panneaux solaires et les subventions agricoles aux États-Unis, le film nous pousse à nous poser la difficile question : suis-je aussi une partie du problème ? (www.povertyinc.org) Fighting poverty is big business. But who profits the most? “I see multiple colonial governors,” says Ghanaian software entrepreneur Herman Chinery-Hesse of the international development establishment in Africa. “We are held captive by the donor community.” The West has positioned itself as the protagonist of development, giving rise to a vast multi-billion dollar poverty industry — the business of doing good has never been better. Yet the results have been mixed, in some cases even catastrophic, and leaders in the developing world are growing increasingly vocal in calling for change. Drawing from over 200 interviews filmed in 20 countries, Poverty, Inc. unearths an uncomfortable side of charity we can no longer ignore. From TOMs Shoes to international adoptions, from solar panels to U.S. agricultural subsidies, the film challenges each of us to ask the tough question: Could I be part of the problem? (www.povertyinc.org) 92 ZA. 31 MAART 2018 20:30 jeugdhuis ‘t paenhuys, stroopkensstraat 82b, 3320 hoegaarden gesproken: engels, creools | ondertiteld: nederlands 89 min.

AFRICAN REALITY RWANDArt Sarine Arslanian | Rwanda, 2016 Via dans, muziek, mode en kunst onderzoekt RWANDArt de groeiende creatieve scene van jonge en geëngageerde Rwandese artiesten. Geconfronteerd met vele uitdagingen, maar ook met eindeloze mogelijkheden, zijn ze ervan overtuigd dat innovatie en creativiteit de sleutelelementen zijn voor het promoten van de economische en culturele ontwikkeling van een land. Door vooroordelen achter zich te laten en hun artistieke potentieel te ontplooien, vertegenwoordigen deze creatieve ondernemers het nieuwe gezicht van Rwanda; een land dat, twintig jaar na de genocide, zich verzoend heeft met zichzelf en bouwt aan een betere toekomst, zonder zijn essentie en tradities te vergeten. Deze jongeren vormen een bron van inspiratie, herdefiniëren culturele grenzen en zijn een teken van hoop. À travers la danse, la musique et l’art, RWANDArt explore le milieu des jeunes artistes et créateurs engagés au Rwanda. Face à de multiples défis comme à une infinité de possibilités, ils ont compris que pour promouvoir le développement économique et culturel du pays, l’innovation et la créativité sont des éléments clés. Tournant le dos aux idées préconçues afin de mieux développer leur potentiel artistique, ces entrepreneurs créatifs sont le nouveau visage du Rwanda qui, vingt ans après le génocide, s’est réconcilié et construit un avenir meilleur, sans oublier son essence et ses traditions. De plus en plus, ces jeunes se veulent source d’inspiration, redéfinissent les frontières culturelles et témoignent d’espoir et d’humanité. Through dance, music, fashion and art, RWANDArt explores Rwanda’s growing creative scene by introducing young and driven local artists who are taking the industry to the next level. Facing many challenges but also endless opportunities, they understand very well that innovation and creativity are key elements in promoting a country’s economic and cultural development. Leaving preconceived beliefs behind and unleashing their artistic potential, these creative entrepreneurs represent the new face of Rwanda; a country which has beautifully risen from the ashes and is moving forward without forgetting its essence and traditions. Increasingly, they are becoming a source of inspiration, redefining cultural boundaries and showing hope and humanity. GENOMINEERD VOOR PRIJS VAN DE VLAAMSE UNESCO COMMISSIE ZA. 21 APRIL 2018 11:10 m - museum, leopold vanderkelenstraat 28, 3000 leuven gesproken: kinyarwanda, frans, engels | ondertiteld: engels 52 min. 93

HiZZ` _Z a^X]i de - Averbode
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
Praktijk voordelen van PDF/X-4 en de manier om één en ander te ...
voor de leerkracht - Ben X.
M A T R I X / A L U M N I - Technische Universiteit Eindhoven
D I G I TA L E R E F L E X C A M E R A - Nikon
Semi X-press - Pacton
Voordelen PDF/X-4 & Testen van Uw Workflow - Ghent Workgroup
S E A T E x E o a c c e s s o ir e s 2 0 1 0
De nieuwe maatstaf: De X-SLIM van PFERD
vienna-tec 2008 in Wien - x-technik
SALADESSOEPVEGETARISC h ESOEPLU x EBROOD j ES
BLOOM FACTORY: MERKEN MET EEN HOGE X-FACTOR
Eco Design catalogus X-Board - Fujifilm Sericol
a B C d E F g H I j k L m n O P q R S t U V w X y z - Info Garage
[PDF] Pixar a computer story - Filmmagie