Views
1 month ago

Brochure 'Zoeken naar een verdwenen landschap'

28

Colofon Deze brochure is gemaakt in opdracht van stichting Erfgoedpartners en bevat de resultaten van het onderzoeksproject Wad een Workshop. Dit project werd georganiseerd door Erfgoedpartners in nauwe samenwerking met wetenschappers van de Stichting Verdronken Geschiedenis, Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap en Landschapsbeheer Groningen. Wad een Workshop was financieel mogelijk door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Eemsmond, het Loket Levende Dorpen, Loket Leefbaarheid en de Verhalen van Groningen. Foto’s Henk Postma 1, 15, 19, 21, 28, 30, 31 Bert Holtkamp blz. 4 Laurent Pietens blz. 9 Yvonne Nijlunsing blz. 11, 13, 23 Hidde Feenstra blz. 17 Illustraties Marien Bügel blz. 2 Harm-Jan Streurman blz. 25 Tekst Harm Jan Streurman, Yvonne Nijlunsing, Anna van der Molen Eindredactie Thea Pol Kaarten De kaarten zijn gebaseerd op de paleogeografische kaarten van P.C. Vos, Deltares en aangepast door Koos de Vries en Harm-Jan Streurman (Vos, P.C., 2015. Origin of the Dutch coastal landscape. Longterm landscape evolution of the Netherlands during the Holocene, described and visualized in national, regional and local palaeographical map series. Barkhuis, Groningen, 359 pp.) Vormgeving Bert Holtkamp Drukwerk Drukkerij Tienkamp 29

Rapport - 'Landschap' - Leven met Water Kennisopbrengsten
Verwantschap met het landschap - Natuur en Milieu - Stichting ...
Gronings Landschap GoldenRaand - Stichting Het Groninger ...
laat het reitdiep weer kronkelen - Stichting Het Groninger Landschap
Waarheen met het veen landschap - ORAS Veenweidegebieden
BORGEN - Stichting Het Groninger Landschap
Landgoed Vossenberg - Stichting Het Drentse Landschap
Monumentendag 2008 - Historische Kring Haaksbergen
Meer weten over de geschie... - Brabants Landschap
De (gewijzigde) begroting 2001 - Monument en Landschap
De Duizendjarige Eik in - Regionaal Landschap Lage Kempen
1960 BRABANTS HEEM JAARGANG 12 (XII) - Hops